RIGHT, RIGHTB (Fungsi RIGHT, RIGHTB)

Artikel ini memerihalkan sintaks formula dan penggunaan fungsiRIGHT dan RIGHTB dalam Microsoft Excel.

Perihalan

RIGHT mengembalikan aksara akhir dalam rentetan teks, berdasarkan bilangan aksara yang anda tentukan.

RIGHTB mengembalikan aksara akhir dalam rentetan teks, berdasarkan bilangan bait yang anda tentukan.

Penting   RIGHT adalah untuk digunakan dengan bahasa yang menggunakan set aksara bait tunggal (SBCS), manakala RIGHTB adalah untuk digunakan dengan bahasa yang menggunakan set aksara bait berganda (DBCS). Seting bahasa lalai pada komputer anda mempengaruhi nilai kembali dalam cara berikut:

  • RIGHT sentiasa mengira setiap aksara, sama ada bait tunggal atau bait berganda, sebagai 1 tanpa mengira seting bahasa lalai yang digunakan.

  • RIGHTB mengira setiap aksara bait berganda sebagai 2 apabila anda telah mendayakan pengeditan bahasa yang menyokong DBCS dan kemudian mengesetnya sebagai bahasa lalai. Jika tidak, RIGHTB mengira setiap aksara sebagai 1.

Bahasa yang menyokong DBCS termasuk bahasa Jepun, Cina (Ringkas), Cina (Tradisional) dan Korea.

Sintaks

RIGHT(text,[num_chars])

RIGHTB(text,[num_bytes])

Fungsi RIGHT dan RIGHTB mempunyai argumen berikut:

  • Text    Diperlukan. Rentetan teks mengandungi aksara anda ingin sari.

  • Num_chars    Pilihan. Menentukan bilangan aksara yang anda ingin disarikan oleh RIGHT.

  • Num_bytes    Pilihan. Menentukan bilangan aksara yang anda ingin disarikan oleh RIGHTB, berdasarkan bait.

Catatan

  • Num_chars mesti lebih besar daripada atau sama dengan sifar.

  • Jika num_chars adalah lebih panjang daripada panjang teks, RIGHT mengembalikan semua teks.

  • Jika num_chars dikeluarkan, ia diandaikan sebagai 1.

Contoh

Buku kerja berikut menunjukkan contoh fungsi ini. Periksanya, ubah formula sedia ada atau masukkan formula anda sendiri untuk mengetahui cara fungsi ini berfungsi.

Salin data contoh dalam jadual berikut dan tampalkannya dalam sel A1 lembaran kerja Excel baru. Untuk memastikan formula menunjukkan hasil, pilihnya, tekan F2, kemudian tekan Enter. Jika perlu, anda boleh melaraskan lebar lajur untuk melihat semua data.

Data

Perihalan

Sale Price

Stock Number

Formula

Perihalan (Hasil)

Hasil

=RIGHT(A2,5)

5 aksara terakhir bagi rentetan pertama (Price)

Price

=RIGHT(A3)

Aksara terakhir bagi rentetan kedua (r)

r

Untuk bekerja secara lebih mendalam dengan data contoh dalam Excel, memuat turun buku kerja terbenam pada komputer anda kemudian membukanya dalam Excel.

Berkenaan Dengan: Excel 2013, Excel Online



Adakah maklumat ini membantu?

Ya Tidak

Bagaimana kami boleh menambah baiknya?

255 baki aksara

Untuk melindungi privasi anda, jangan masukkan maklumat hubungan dalam maklum balas anda. Semak semula dasar privasi.

Terima kasih atas maklum balas anda!

Sumber sokongan

Ubah bahasa