Pukal mengimport kenalan luaran ke Exchange Online

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Artikel ini adalah untuk pentadbir. Anda cuba mengimport kenalan ke peti mel anda sendiri? Lihat mengimport kenalan ke Outlook

Adakah syarikat anda mempunyai banyak kenalan perniagaan sedia ada yang anda ingin masukkan dalam buku alamat kongsi (juga dipanggil senarai alamat global) dalam Exchange Online? Adakah anda ingin menambah kenalan luaran sebagai ahli kumpulan edaran, seperti anda boleh dengan pengguna dalam syarikat anda? Jika begitu, anda boleh menggunakan Exchange Online PowerShell dan fail CSV (nilai dipisahkan koma) untuk pukal mengimport kenalan luaran ke Exchange Online. Ia adalah proses tiga langkah:

Langkah 1: Mencipta fail CSV yang mengandungi maklumat tentang kenalan luaran

Langkah 2: Cipta kenalan luaran dengan PowerShell

Langkah 3: Tambah maklumat pada sifat kenalan luaran

Selepas anda melengkapkan langkah ini untuk mengimport kenalan, anda boleh melaksanakan tugas tambahan ini:

Menambah kenalan luaran lain

Menyembunyikan kenalan luaran daripada buku alamat kongsi

Langkah 1: Mencipta fail CSV yang mengandungi maklumat tentang kenalan luaran

Langkah pertama adalah untuk mencipta fail CSV yang mengandungi maklumat tentang setiap kenalan luaran yang anda ingin import ke Exchange Online.

 1. Menyalin teks berikut ke fail teks dalam NotePad dan menyimpannya ke desktop anda sebagai fail CSV menggunakan akhiran nama fail .csv; Contohnya, ExternalContacts.csv.

  Petua: Jika bahasa anda mengandungi aksara Khas (seperti å, ädan Jerman ö Sweden) Simpan fail CSV dengan UTF-8 atau pengekodan Unikod lain apabila anda menyimpan fail dalam NotePad.

  ExternalEmailAddress,Name,FirstName,LastName,StreetAddress,City,StateorProvince,PostalCode,Phone,MobilePhone,Pager,HomePhone,Company,Title,OtherTelephone,Department,CountryOrRegion,Fax,Initials,Notes,Office,Manager
  danp@fabrikam.com,Dan Park,Dan,Park,1234 23rd Ave,Golden,CO,80215,206-111-1234,303-900-1234,555-1212,123-456-7890,Fabrikam,Shipping clerk,555-5555,Shipping,US,123-4567,R.,Good worker,31/1663,Dan Park
  pilar@contoso.com,Pilar Pinilla,Pilar,Pinilla,1234 Main St.,Seattle,WA,98017,206-555-0100,206-555-0101,206-555-0102,206-555-1234,Contoso,HR Manager,206-555-0104,Executive,US,206-555-0105,P.,Technical decision maker,31/1000,Dan Park
  

  Baris pertama atau baris pengepala, fail CSV yang menyenaraikan sifat kenalan yang boleh digunakan apabila anda mengimport mereka ke Exchange Online. Setiap nama sifat dipisahkan oleh koma. Setiap baris di bawah baris pengepala mewakili nilai sifat untuk mengimport kenalan luaran tunggal.

  Nota: Teks ini termasuk data sampel yang anda boleh memadamkan. Tetapi tidak memadam atau mengubah baris pertama (pengepala). Ia mengandungi semua sifat untuk kenalan luaran.

 2. Buka fail CSV dalam Microsoft Excel untuk mengedit fail CSV kerana ia lebih mudah untuk menggunakan Excel untuk mengedit fail CSV.

 3. Mencipta baris untuk setiap kenalan yang anda ingin import ke Exchange Online. Mengisi sebagai banyak sel mungkin. Maklumat ini akan dipaparkan dalam buku alamat kongsi untuk setiap kenalan.

  Penting: Sifat berikut (yang merupakan empat pertama item dalam baris pengepala) yang diperlukan untuk mencipta kenalan luaran dan mesti diisikan dalam fail CSV: ExternalEmailAddressNama, FirstName, LastName. Perintah PowerShell yang anda jalankan dalam langkah 2 akan menggunakan nilai bagi sifat ini untuk mencipta kenalan.

Kembali ke atas

Langkah 2: Cipta kenalan luaran dengan PowerShell

Langkah seterusnya adalah untuk menggunakan fail CSV yang anda cipta dalam langkah 1 dan PowerShell untuk pukal mengimport kenalan luaran yang disenaraikan dalam fail CSV untuk Exchange Online.

 1. Sambungkan PowerShell organisasi Exchange Online . Untuk arahan langkah demi langkah, lihat menyambung ke Exchange Online PowerShell. Pastikan anda menggunakan nama pengguna dan kata laluan untuk akaun pentadbir sejagat Office 365 anda apabila anda menyambung ke Exchange Online PowerShell.

 2. Selepas anda menyambungkan PowerShell Exchange Online, pergi ke folder desktop yang anda menyimpan fail CSV dalam langkah 1; Contohnya C:\Users\Administrator\desktop.

 3. Jalankan perintah berikut untuk mencipta kenalan luaran:

  Import-Csv .\ExternalContacts.csv|%{New-MailContact -Name $_.Name -DisplayName $_.Name -ExternalEmailAddress $_.ExternalEmailAddress -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName}
  

  Ia mungkin mengambil masa untuk mencipta kenalan baru, bergantung pada bilangan anda mengimport. Apabila perintah selesai berjalan, PowerShell memaparkan senarai kenalan baru yang dicipta.

 4. Untuk melihat kenalan luaran yang baru, pergi ke Pusat pentadbiran Exchange (EAC), dan kemudian klik penerima > kenalan.

  Petua: Untuk arahan untuk menyambung EAC, lihat Pusat Pentadbiran Exchange dalam Exchange Online.

 5. Jika perlu, klik segar semula Ikon Segar Semula untuk mengemas kini senarai dan melihat kenalan luaran yang diimport.

  Kenalan yang diimport akan muncul dalam buku alamat kongsi dalam Outlook dan Outlook pada web.

  Nota: Anda juga boleh melihat kenalan dalam Pusat Pentadbiran Office 365 dengan pergi ke pengguna > kenalan.

Kembali ke atas

Langkah 3: Tambah maklumat pada sifat kenalan luaran

Selepas anda menjalankan perintah dalam langkah 2, kenalan luaran dicipta, tetapi ia tidak mengandungi sebarang maklumat kenalan atau organisasi, iaitu maklumat daripada paling sel dalam fail CSV. Ini adalah kerana apabila anda mencipta kenalan luaran yang baru, hanya sifat yang diperlukan diisi. Jangan risau jika anda tidak mempunyai semua maklumat yang diisi dalam fail CSV. Jika ia tidak terdapat, ia tidak akan ditambahkan.

 1. Sambungkan PowerShell organisasi Exchange Online . Untuk arahan langkah demi langkah, lihat menyambung ke Exchange Online PowerShell.

 2. Pergi ke folder desktop tempat anda menyimpan fail CSV dalam langkah 1; Contohnya C:\Users\Administrator\desktop.

 3. Jalankan perintah dua yang berikut untuk menambahkan sifat lain daripada fail CSV kenalan luaran yang anda cipta dalam langkah 2.

  $Contacts = Import-CSV .\ExternalContacts.csv
  
  $contacts | ForEach {Set-Contact $_.Name -StreetAddress $_.StreetAddress -City $_.City -StateorProvince $_.StateorProvince -PostalCode $_.PostalCode -Phone $_.Phone -MobilePhone $_.MobilePhone -Pager $_.Pager -HomePhone $_.HomePhone -Company $_.Company -Title $_.Title -OtherTelephone $_.OtherTelephone -Department $_.Department -Fax $_.Fax -Initials $_.Initials -Notes $_.Notes -Office $_.Office -Manager $_.Manager}
  

  Nota: Manager parameter mungkin bermasalah. Jika sel kosong dalam fail CSV, anda akan mendapat ralat dan tiada maklumat sifat akan ditambahkan pada kenalan. Jika anda tidak perlu menentukan Pengurus, kemudian padamkan –Manager $_.Manager daripada perintah PowerShell sebelumnya.

  Sekali lagi, ia mungkin mengambil masa untuk mengemas kini kenalan, bergantung pada bilangan yang anda import dalam langkah 1.

 4. Untuk mengesahkan sifat telah ditambahkan pada kenalan:

  1. Dalam EAC, pergi ke penerima > kenalan.

  2. Klik kenalan dan kemudian klik Edit Ikon Edit untuk memaparkan sifat kenalan.

Itu sahaja. Pengguna boleh melihat kenalan dan maklumat tambahan dalam buku alamat Outlook dan Outlook pada web.

Kembali ke atas

Menambah kenalan luaran lain

Anda boleh ulang langkah 1 hingga 3 langkah untuk menambah kenalan luaran yang baru dalam Exchange Online. Anda atau pengguna dalam syarikat anda hanya boleh menambah baris baru dalam fail CSV untuk kenalan baru. Kemudian anda boleh menjalankan perintah PowerShell dari langkah 2 dan 3 langkah untuk mencipta dan menambah maklumat untuk kenalan baru.

Nota: Apabila anda menjalankan perintah untuk mencipta kenalan baru, anda mungkin mendapat ralat yang mengatakan bahawa kenalan yang dicipta sebelum sudah wujud. Tetapi sebarang kenalan baru yang ditambah ke fail CSV dicipta.

Menyembunyikan kenalan luaran daripada buku alamat kongsi

Sesetengah syarikat mungkin menggunakan kenalan luaran supaya mereka boleh ditambah sebagai ahli kumpulan edaran. Dalam senario ini, ia mungkin ingin menyembunyikan kenalan luaran daripada buku alamat kongsi. Beginilah cara.

 1. Sambungkan PowerShell organisasi Exchange Online . Untuk arahan langkah demi langkah, lihat menyambung ke Exchange Online PowerShell.

 2. Untuk menyembunyikan kepada seorang kenalan luaran, jalankan perintah berikut.

  Set-MailContact <external contact> -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  

  Contohnya, untuk menyembunyikan Pilar Pinilla daripada buku alamat kongsi, jalankan perintah ini:

  Set-MailContact "Pilar Pinilla" -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  
 3. Untuk menyembunyikan semua kenalan luaran daripada buku alamat kongsi, menjalankan perintah ini:

  Get-Contact -ResultSize unlimited -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'MailContact')} | Set-MailContact -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  

Selepas anda menyembunyikannya, kenalan luaran tidak dipaparkan dalam buku alamat kongsi, tetapi anda masih boleh menambah mereka sebagai ahli kumpulan edaran.

Kembali ke atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

E-mel dalam Office 365 - pentadbir membantu

Menguruskan Office 365 dan Exchange Online menggunakan Windows PowerShell

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×