Power View: Jelajah, gambarkan dan persembahkan data anda

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Penting: Power View dan Power Pivot disediakan dalam edisi Office Professional Plus dan Office 365 Professional Plus, dan dalam edisi kendiri Excel 2013. Baca buku kerja Excel 2010 dengan Power Pivot tidak berfungsi dalam sesetengah versi Excel 2013. Ingin melihat apakah versi Office yang anda sedang gunakan?

Power View ialah pengalaman penjelajahan, penggambaran dan persembahan data interaktif yang menggalakkan pelaporan ad hoc yang intuitif. Power View ialah ciri Microsoft Excel 2013 dan Microsoft SharePoint Server 2010 dan 2013 sebagai sebahagian daripada Tambahan SQL Server 2012 Service Pack 1 Reporting Services untuk Microsoft SharePoint Server Enterprise Edition.

Lihat Apakah yang baru dalam Power View dalam Excel 2013 dan dalam SharePoint Server.

Tontoni video Power View dan Power Pivot

Peta dengan carta lajur dalam Power View

Juga dalam artikel ini

Mari bermula dengan Power View

Sumber data untuk Power View

Mencipta carta dan penggambaran lain

Menapis dan menyerlahkan data

Penghiris

Pengisihan

Laporan dengan berbilang pandangan dalam Power View dalam SharePoint

Berkongsi laporan Power View

Berkongsi Power View dalam Excel

Berkongsi Power View dalam laporan SharePoint (fail RDLX)

Mencetak laporan Power View

Mengesetkan sifat pelaporan Power View dalam Power Pivot

Prestasi

Membandingkan Power View, Pembina Laporan dan Pereka Bentuk Laporan

Maklumat lanjut mengenai Power View

Power View dalam Excel dan dalam SharePoint

Power View dalam Excel

Power View dalam SharePoint

Mari bermula dengan Power View

Power View mempunyai dua versi:

Kedua-dua versi Power View memerlukan pemasangan Silverlight pada mesin.

Anda tidak boleh membuka fail RDLX Power View dalam Excel atau membuka fail Excel XLSX dengan helaian Power View dalam Power View pada SharePoint. Anda juga tidak boleh menyalin carta atau penggambaran lain daripada fail RDLX ke dalam buku kerja Excel.

Anda boleh menyimpan fail Excel XLSX dengan helaian Power View pada SharePoint Server, sama ada pada premis atau dalam Office 365 dan membuka fail tersebut dalam SharePoint. Baca selanjutnya mengenai Power View dalam Excel dalam SharePoint Server 2013 atau dalam SharePoint Online dalam Office 365.

Sumber data untuk Power View

Dalam Excel 2013, anda boleh menggunakan kanan data dalam Excel sebagai asas untuk Power View dalam Excel dan SharePoint. Apabila anda menambah jadual dan mencipta perhubungan antaranya, Excel mencipta Data Model di sebalik tabir. Data model ialah koleksi jadual dan perhubungannya yang menggambarkan perhubungan dunia sebenar antara fungsi dan proses perniagaan — contohnya, cara produk berkaitan dengan inventori dan jualan. Anda boleh terus mengubah suai dan meningkatkan model data yang sama dalam Power Pivot dalam Excel, untuk membuat model data yang lebih canggih untuk laporan Power View .

Dengan Power View, anda boleh berinteraksi dengan data:

Halaman Atas

Mencipta carta dan penggambaran lain

Dalam Power View, anda boleh mencipta pelbagai penggambaran dengan cepat, daripada jadual dan matriks kepada carta pai, bar dan belon serta set berbilang carta. Bagi setiap penggambaran yang ingin anda cipta, mulakan dengan jadual yang kemudiannya boleh ditukar dengan mudah kepada penggambaran lain untuk mencari sesuatu yang paling menggambarkan data anda. Untuk mencipta jadual, klik jadual atau medan dalam senarai medan atau seret medan dari senarai medan ke pandangan. Power View melukis jadual dalam pandangan itu, memaparkan data sebenar anda dan menambah tajuk lajur secara automatik.

Untuk menukar jadual kepada penggambaran lain, klik jenis penggambaran pada tab Reka Bentuk. Power View hanya mendayakan carta dan penggambaran lain yang paling sesuai digunakan untuk data tersebut dalam jadual itu. Contohnya, jika Power View tidak mengesan sebarang nilai berangka teragregat, maka tiada carta akan didayakan.

Baca selanjutnya dalam penggambaran carta dan data lain dalam Power View

Halaman Atas

Menapis dan menyerlahkan data

Power View menyediakan beberapa cara untuk menapis data. Power View menggunakan metadata dalam model data dasar untuk memahami perhubungan antara jadual dan medan yang berlainan dalam buku kerja atau laporan. Disebabkan perhubungan ini, anda boleh menggunakan satu penggambaran untuk menapis dan menyerlahkan semua penggambaran dalam helaian atau pandangan. Atau anda boleh memaparkan kawasan penapisan dan mentakrifkan penapis yang digunakan pada penggambaran individu atau pada semua penggambaran dalam helaian atau pandangan. Dalam Power View pada SharePoint, anda boleh membiarkan anak tetingkap penapis kelihatan atau tersembunyi sebelum bertukar kepada mod membaca atau mod skrin penuh.

Baca selanjutnya dalam Penapisan dan penyerlahan dalam Power View.

Halaman Atas

Penghiris

Penghiris dalam Excel membolehkan anda membanding dan menilai data anda dari perspektif yang berbeza. Penghiris dalam Power View adalah serupa. Apabila anda mempunyai berbilang penghiris pada satu pandangan dan anda memilih satu entri dalam satu penghiris, pilihan itu menapis penghiris lain dalam pandangan tersebut.

Baca selanjutnya tentang Penghiris dalam Power View.

Pengisihan

Anda boleh mengisih jadual, matriks, carta bar dan lajur serta beberapa set gandaan kecil dalam Power View. Anda mengisih lajur dalam jadual dan matriks, kategori atau nilai berangka dalam carta dan berbilang medan atau nilai berangka dalam set gandaan. Dalam setiap kes, anda boleh mengisih secara menaik atau menurun mana-mana satu pada atribut seperti Nama Produk atau pada nilai berangka seperti Jumlah Jualan.

Baca selanjutnya dalam Mengisih dalam Power View.

Halaman Atas

Laporan dengan berbilang pandangan dalam Power View dalam SharePoint

Satu Power View dalam laporan SharePoint boleh mengandungi berbilang pandangan. Semua pandangan dalam laporan Power View pada SharePoint berdasarkan model berjadual yang sama. Setiap pandangan mempunyai penggambaran tersendiri dan penapis pada setiap pandangan adalah untuk pandangan itu sahaja.

Baca selanjutnya dalam Laporan dengan berbilang pandangan dalam Power View pada SharePoint.

Nota: Dalam Excel, setiap helaian Power View ialah lembaran kerja yang berasingan. Satu buku kerja Excel boleh mengandungi sebarang bilangan helaian Power View dan setiap helaian Power View boleh didasarkan pada model yang berbeza. Baca selanjutnya mengenai Helaian Power View menyambung ke model data yang berbeza dalam Apa yang baru dalam Power View dalam Excel 2013 dan dalam SharePoint Server..

Halaman Atas

Berkongsi laporan Power View

Laporan Power View sentiasa boleh dipersembahkan – anda boleh menyemak lalu data anda dan mempersembahkannya pada bila-bila masa kerana anda menggunakan data sebenar. Anda tidak perlu membuat pratonton laporan anda untuk melihat rupanya.

Berkongsi Power View dalam Excel

Berkongsi buku kerja Excel anda dengan helaian Power View:

Pada SharePoint Server 2013 atau laman SharePoint Online.    Sama ada pada premis atau dalam awan, pembaca laporan anda boleh melihat dan berinteraksi dengan helaian Power View dalam buku kerja yang anda telah simpan di sana.

Berkongsi Power View dalam laporan SharePoint (fail RDLX)

Dalam mod membaca dan persembahan skrin penuh, reben dan alat reka bentuk lain disembunyikan demi menyediakan lebih banyak ruang bagi penggambaran. Laporan masih lagi interaktif sepenuhnya, dengan keupayaan penapisan dan penyerlahan.

Apabila anda mencipta laporan Power View dalam SharePoint, anda menyimpannya pada SharePoint Server 2010 atau 2013 yang membolehkan pengguna lain melihat dan berinteraksi dengannya. Pengguna lain juga boleh mengeditnya dan bergantung pada keizinan mereka pada pelayan, mereka boleh menyimpan perubahan mereka. Baca selanjutnya mengenai mencipta, menyimpan dan mencetak laporan Power View.

Anda juga boleh mengeksport versi interaktif Power View anda dalam laporan SharePoint ke PowerPoint. Setiap pandangan dalam Power View akan menjadi slaid PowerPoint yang berasingan. Berinteraksi dengan laporan Power View yang dieksport ke PowerPoint serupa dengan berinteraksi dengan pandangan dalam mod membaca dan mod skrin penuh Power View. Anda berinteraksi dengan penggambaran dan penapis dalam setiap pandangan tetapi anda tidak boleh mencipta penggambaran atau penapis.

Baca tentang mengeksport laporan dari Power View dalam SharePoint ke PowerPoint.

Halaman Atas

Mencetak laporan Power View

Laporan Power View direka bentuk untuk interaksi, sama ada dalam fail XLSX Excel atau fail RDLX dalam SharePoint: Anda ketik nilai dalam satu carta dan ia mempengaruhi nilai dalam carta yang lain. Jadi anda boleh mencetak helaian Power View tetapi ia statik kerana sudah pasti tiada interaktiviti pada kertas.

Tambahan pula, anda mereka bentuk laporan Power View untuk kelihatan menarik pada skrin: Anda menjadikan semua carta, jadual dan visual lain muat dalam satu skrin. Jadi kadangkala carta atau jadual mempunyai bar skrol kerana pembaca perlu skrol untuk melihat keseluruhan nilai dalam carta atau jadual tersebut. Dalam situasi ini juga, bar skrol tidak digunakan pada kertas.

Mengesetkan sifat pelaporan Power View dalam Power Pivot

Anda boleh mengesetkan beberapa sifat dalam Power Pivot untuk meningkatkan pengalaman pelaporan Power View.

Halaman Atas

Prestasi

Untuk meningkatkan prestasi, Power View hanya mengambil data yang diperlukan pada bila-bila masa yang diberikan untuk penggambaran data. Maka, walaupun jika satu jadual dalam helaian atau pandangan adalah berdasarkan model data dasar yang mengandungi jutaan baris, Power View hanya mengambil data untuk baris yang kelihatan dalam jadual pada satu-satu masa. Jika anda menyeret bar skrol ke bahagian bawah jadual, anda akan memerhatikan bahawa bar skrol akan timbul semula ke atas supaya anda boleh skrol lebih jauh ke bawah semasa Power View mengambil lebih banyak baris.

Halaman Atas

Membandingkan Power View, Pembina Laporan dan Pereka Bentuk Laporan

Power View tidak menggantikan produk pelaporan Reporting Services yang sedia ada.

Pereka Bentuk Laporan ialah persekitaran reka bentuk canggih yang digunakan oleh pembangun dan pakar IT untuk membenamkan pelaporan dalam aplikasi mereka. Dalam Pereka Bentuk Laporan, mereka boleh mencipta laporan pengendalian, sumber data kongsi dan set data kongsi serta kawalan pemapar laporan pengarang.

Dalam Pembina Laporan, pakar IT dan pengguna berkesan boleh mencipta laporan pengendalian yang hebat, bahagian laporan yang boleh diguna semula serta set data kongsi.

Pembina Laporan dan Pereka Bentuk Laporan mencipta laporan RDL, Power View mencipta laporan RDLX. Power View tidak boleh membuka laporan RDL dan sebaliknya.

Nota: 

  • Laporan RDL boleh berjalan pada pelayan laporan dalam mod asli Reporting Services atau dalam mod SharePoint.

  • Laporan RDLX Power View boleh berjalan hanya pada pelayan laporan dalam mod SharePoint.

Pereka bentuk laporan dan pembina laporan kapal dalam SQL Server 2012 Service Pack 1 Reporting Services, bersama-sama dengan Power View. Baca lebih lanjut tentang alat SQL Server Reporting Services.

Halaman Atas

Maklumat lanjut mengenai Power View

Power View dalam Excel dan dalam SharePoint

Apa yang baru dalam Power View dalam Excel 2013 dan dalam SharePoint Server

Tugas reka bentuk asas Power View

Carta dan penggambaran lain dalam Power View

Penapisan dan penyerlahan dalam Power View

Hierarki dalam Power View

Mengisih dalam Power View

Mengubah jumlah kepada purata atau agregat lain dalam Power View

Memformatkan laporan Power View

Power View dalam Excel

Memulakan Power View dalam Excel 2013

Perhubungan dalam Power View

Menyegar semula data atau model data untuk helaian Power View

Power View dalam Excel pada SharePoint Server atau SharePoint Online dalam Office 365

Tutorial: Mengoptimumkan Model Data anda untuk pelaporan Power View

Tutorial: Mencipta laporan Power View dengan data Microsoft Azure Marketplace

Pintasan papan kekunci dan kebolehcapaian dalam Power View dalam Excel

Power View dalam SharePoint

Keperluan sistem untuk Power View dalam SharePoint

Cipta, Simpan dan Cetak Power View dalam Laporan SharePoint

Laporan dengan berbilang pandangan dalam Power View dalam SharePoint

Objek Model Multidimensi dalam Power View

Pintasan papan kekunci dan kebolehcapaian dalam Power View dalam SharePoint

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×