Pintasan papan kekunci untuk Microsoft Word pada Windows

Pintasan papan kekunci untuk Microsoft Word pada Windows

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Artikel ini menunjukkan semua pintasan papan kekunci untuk Microsoft Word. Pintasan dalam artikel ini merujuk kepada tataletak papan kekunci AS. Kekunci untuk tataletak lain mungkin tidak sepadan betul-betul dengan kekunci pada papan kekunci AS.

Mendapatkan pintasan papan kekunci dalam dokumen Word pada pautan ini: pintasan papan kekunci Word 2016 for Windows

Nota: Jika pintasan memerlukan dua atau lebih kunci secara serentak, kekunci dipisahkan dengan simbol campur (+). Jika anda perlu tekan satu kekunci sejurus selepas lain, kekunci dipisahkan oleh koma (,).

Dalam artikel ini

Pintasan yang kerap digunakan

Menggunakan papan kekunci untuk bergerak reben

Rujukan pintasan papan kekunci untuk Microsoft Word

Rujukan kekunci fungsi

Pintasan yang kerap digunakan

Jadual ini menunjukkan yang paling kerap digunakan pintasan dalam Microsoft Word.

Untuk melakukan ini

Tekan

Pergi ke "Beritahu saya perkara yang anda ingin lakukan"

Alt+Q

Buka

Ctrl+O

Simpan

Ctrl+S

Tutup

CTRL+W

Memotong

Ctrl+X

Menyalin

Ctrl+C

Menampal

Ctrl+V

Memilih semua

Ctrl+A

Tebal

Ctrl+B

Italik

Ctrl+I

Garis bawah

Ctrl+U

Mengurangkan saiz fon sebanyak 1 poin

Ctrl+[

Meningkatkan saiz fon sebanyak 1 poin

Ctrl+]

Memusatkan teks

Ctrl+E

Menjajar teks ke kiri

Ctrl+L

Menjajar teks ke kanan

Ctrl+R

Batal

Esc

Membuat Asal

Ctrl+Z

Semula lakukan

Ctrl+Y

Zum

Alt + W, Q, kemudian tab dalam kotak dialog zum untuk nilai yang anda inginkan.

Menggunakan papan kekunci untuk bergerak reben

Reben merupakan jalur di atas perkataan, diatur mengikut tab. Setiap tab memaparkan reben berlainan. Reben terdiri daripada Kumpulan dan setiap Kumpulan termasuk perintah satu atau lebih. Anda boleh mencapai perintah setiap dalam Word menggunakan pintasan.

Nota: Tambahan dan program lain mungkin Tambah tab baru pada reben dan mungkin menyediakan kekunci capaian untuk tab tersebut.

Terdapat dua cara untuk bergerak dalam tab dalam reben:

 • Untuk pergi ke reben, tekan Alt, kemudian, untuk bergerak antara tab, gunakan kekunci anak panah kanan dan kiri.

 • Untuk terus pergi ke tab khusus pada reben, gunakan salah satu kekunci capaian.

Untuk melakukan ini

Tekan

Untuk menggunakan pandangan Backstage, Buka halaman fail .

ALT+F

Untuk menggunakan tema, warna dan kesan, seperti sempadan halaman, Buka tab Reka bentuk .

Alt+G

Menggunakan perintah pemformatan yang biasa, perenggan gaya atau menggunakan alat Cari. Buka tab rumah .

Alt+H

Untuk menguruskan tugas Cantum mel, atau untuk berfungsi dengan sampul dan label, Buka tab mel .

Alt+M

Untuk menyelitkan Jadual, gambar dan bentuk, pengepala atau kotak teks, Buka tab selitkan .

ALT+N

Untuk bekerja dengan halaman Jidar, orientasi halaman, pengengsotan dan jarak, Buka tab tataletak .

Alt+P

Untuk menaip istilah carian untuk kandungan bantuan, buka kotak "Beritahu saya" pada reben.

Alt + Q, kemudian masukkan istilah carian

Menggunakan Semak ejaan, setkan pruf bahasa, atau untuk menjejak dan menyemak semula perubahan pada dokumen anda, Buka tab semak semula .

ALT+R

Untuk menambah jadual kandungan, Nota kaki atau jadual nukilan, Buka tab rujukan .

ALT+S

Untuk memilih pandangan dokumen atau mod, seperti mod Baca atau pandangan rangka, Buka tab pandangan . Anda juga boleh mengesetkan pembesaran zum dan menguruskan berbilang tetingkap dokumen.

Alt + W

 • Untuk beralih ke senarai tab reben, tekan Alt; untuk terus pergi ke tab, tekan pintasan papan kekunci.

 • Untuk beralih ke reben, tekan kekunci anak panah bawah. (JAWS merujuk kepada tindakan ini sebagai alih ke reben bawah.)

 • Untuk beralih antara perintah, tekan kekunci Tab atau Shift + Tab.

 • Untuk mengalihkan dalam Kumpulan yang sedang dipilih, tekan kekunci anak panah bawah.

 • Untuk beralih antara Kumpulan pada reben, tekan Ctrl + anak panah kanan atau Ctrl + anak panah kiri.

 • Kawalan pada reben diaktifkan dengan cara yang berbeza, bergantung pada jenis kawalan:

  • Jika perintah terpilih butang, untuk mengaktifkannya, tekan Spacebar atau Enter.

  • Jika perintah terpilih adalah butang pisah (iaitu, butang yang membuka menu opsyen tambahan), untuk mengaktifkannya, tekan Alt + anak panah bawah. Tab menerusi opsyen. Untuk memilih opsyen semasa, tekan Spacebar atau Enter.

  • Jika perintah terpilih adalah senarai (seperti senarai fon), untuk membuka senarai, tekan kekunci anak panah bawah. Kemudian, untuk bergerak antara item, gunakan kekunci anak panah atas atau ke bawah.

  • Jika perintah terpilih Galeri, untuk memilih perintah, tekan Spacebar atau Enter. Kemudian tab menerusi item.

Petua: Dalam Galeri dengan lebih daripada satu baris item, kekunci Tab mengalihkan dari permulaan hingga penghujung baris semasa dan apabila mencecah hujung baris, ia mengalih ke permulaan yang berikutnya. Menekan kekunci anak panah kanan di penghujung baris semasa beralih kembali ke permulaan baris semasa.

Untuk menggunakan kekunci capaian:

 1. Tekan Alt.

 2. Tekan huruf yang ditunjukkan dalam segi empat Petua kekunci yang muncul di atas perintah reben yang anda ingin gunakan.

Bergantung pada Surat yang anda menekan, anda mungkin ditunjukkan Petua kekunci tambahan. Contohnya, jika anda menekan Alt + F, Office Backstage terbuka pada halaman maklumat yang mempunyai set Petua kekunci yang berbeza. Jika anda kemudian tekan Alt sekali lagi, petua kekunci muncul.

Jadual berikut menyenaraikan beberapa cara untuk mengalihkan fokus papan kekunci apabila anda menggunakan hanya papan kekunci.

Untuk melakukan ini

Tekan

Memilih tab aktif reben dan mengaktifkan kekunci capaian.

Alt atau F10. Gunakan kekunci capaian atau kekunci anak panah untuk beralih ke tab lain.

Mengalihkan fokus kepada perintah pada reben.

Tab atau Shift+Tab

Mengalihkan fokus kepada setiap perintah pada reben, ke depan atau ke belakang masing-masing.

Tab atau Shift+Tab

Bergerak ke bawah, ke atas, ke kiri atau ke kanan masing-masing, antara item dalam reben.

Anak panah ke atas anak panah, anak panah kiri atau anak panah kanan bawah

Mengembangkan atau meruntuhkan reben.

Ctrl + F1

Memaparkan menu pintas untuk item terpilih.

Shift+F10

Mengalihkan fokus ke anak tetingkap berlainan tetingkap, seperti anak tetingkap Format gambar, anak tetingkap tatabahasa atau anak tetingkap pemilihan.

F6

Mengaktifkan perintah terpilih atau kawalan pada reben.

Spacebar atau Enter

Buka pada menu atau Galeri terpilih pada reben.

Spacebar atau Enter

Selesai mengubah suai nilai dalam kawalan pada reben dan mengalihkan fokus kembali pada dokumen.

Masuk

Rujukan pintasan papan kekunci untuk Microsoft Word

Mencipta dan mengedit dokumen

Untuk melakukan ini

Tekan

Mencipta dokumen baru.

CTRL+N

Membuka dokumen.

Ctrl+O

Menutup dokumen.

CTRL+W

Memisahkan tetingkap dokumen.

Alt + Ctrl + S

Mengalih keluar pisahan tetingkap dokumen.

Alt + Shift + C atau Alt + Ctrl + S

Menyimpan dokumen.

Ctrl+S

Untuk melakukan ini

Tekan

Menyelitkan hiperpautan.

Ctrl+K

Kembali satu halaman.

Alt+Anak Panah Kiri

Ke hadapan satu halaman.

Alt+Anak Panah Kanan

Menyegar semula.

F9

Untuk melakukan ini

Tekan

Mencetak dokumen.

Ctrl+P

Bertukar kepada pratonton cetak.

Alt + Ctrl + I

Bergerak antara halaman pratonton apabila zum masuk.

Kekunci anak panah

Bergerak dengan satu halaman pratonton apabila zum keluar.

Page Up atau Page Down

Beralih kepada halaman pratonton pertama apabila zum keluar.

Ctrl+Home

Beralih kepada halaman pratonton terakhir apabila zum keluar.

Ctrl+End

Untuk melakukan ini

Tekan

Menyelitkan Komen (dalam anak tetingkap tugas semakan).

Alt + R, C

Menghidupkan atau mematikan penjejakan perubahan.

Ctrl+Shift+E

Menutup Anak Tetingkap Semak Semula jika masih terbuka.

Alt + Shift + C

Pilih tab semak semula pada reben.

Alt + R, kemudian anak panah bawah untuk beralih ke perintah pada tab ini.

Pilih ejaan & tatabahasa

Alt + R, S

Untuk melakukan ini

Tekan

Buka kotak carian dalam anak tetingkap navigasi .

CTRL+F

Menggantikan teks, pemformatan khusus dan item istimewa.

Ctrl+H

Pergi ke halaman, penanda buku, nota kaki, jadual, komen, grafik atau lokasi lain.

Ctrl+G

Bertukar antara empat lokasi terakhir yang anda telah edit.

Alt + Ctrl + Z

Untuk bergerak

Tekan

Satu aksara ke kiri

Anak Panah Kiri

Satu aksara ke kanan

Anak Panah Kanan

Satu perkataan ke kiri

Ctrl+Anak Panah Kiri

Satu perkataan ke kanan

Ctrl+Anak Panah Kanan

Satu perenggan ke atas

Ctrl+Anak Panah ke Atas

Satu perenggan ke bawah

Ctrl+Anak Panah ke Bawah

Satu sel ke kiri (dalam jadual)

Shift+Tab

Satu sel ke kanan (dalam jadual)

Tab

Satu baris ke atas

Anak Panah ke Atas

Satu baris ke bawah

Anak Panah ke Bawah

Ke hujung baris

End

Ke permulaan baris

Laman Utama

Ke atas tetingkap

Alt + Ctrl + Page Up

Ke hujung tetingkap

Alt + Ctrl + Page Down

Satu skrin ke atas (skrol)

Page Up

Satu skrin ke bawah (skrol)

Page Down

Ke bahagian atas halaman berikut

Ctrl + Page Down

Ke bahagian atas halaman sebelumnya

Ctrl + Page Up

Ke hujung dokumen

Ctrl+End

Ke permulaan dokumen

Ctrl+Home

Ke semakan sebelumnya

Shift + F5

Selepas membuka dokumen, ke lokasi yang anda bekerja dalamnya apabila dokumen ditutup pada kali terakhir

Shift + F5

Untuk melakukan ini

Tekan

Menandakan entri jadual kandungan.

Alt + Shift + O

Menandakan entri jadual pengarangan (nukilan).

Alt + Shift + I

Menandakan entri indeks.

Alt + Shift + X

Menyelitkan nota kaki.

Alt + Ctrl + F

Menyelitkan nota hujung.

Alt + Ctrl + D

Pergi ke Nota kaki berikutnya (dalam Word 2016).

Alt + Shift + >

Pergi ke Nota kaki yang sebelumnya (dalam Word 2016).

Alt + Shift + <

Pergi ke "Beritahu saya perkara yang anda ingin lakukan" dan carian pintar (dalam Word 2016).

Alt+Q

Menguruskan dokumen dalam pandangan berbeza

Word menawarkan beberapa pandangan berbeza dokumen. Setiap pandangan menjadikannya lebih mudah untuk melakukan tugas tertentu. Contohnya, mod Baca membolehkan anda untuk mempersembahkan dua halaman dokumen secara sebelah menyebelah dan menggunakan anak panah untuk bergerak ke halaman berikut.

Untuk melakukan ini

Tekan

Bertukar kepada mod pandangan membaca

Alt + W, F

Bertukar kepada pandangan Tataletak Cetak.

Alt + Ctrl + P

Bertukar kepada pandangan Rangka.

Alt + Ctrl + O

Bertukar kepada pandangan Draf.

Alt + Ctrl + N

Pintasan ini hanya digunakan jika dokumen berada dalam pandangan rangka.

Untuk melakukan ini

Tekan

Menaikkan perenggan.

Alt+Shift+Anak Panah Kiri

Menurunkan perenggan.

Alt+Shift+Anak Panah Kanan

Menjadikan teks isi.

Ctrl+Shift+N

Mengalih perenggan terpilih ke atas.

Alt+Shift+Anak Panah Atas

Mengalihkan perenggan terpilih ke bawah.

Alt+Shift+Anak Panah Bawah

Mengembangkan teks di bawah tajuk.

Alt + Shift + tanda

Meruntuhkan teks di bawah tajuk.

Alt + Shift + tanda tolak

Mengembangkan atau meruntuhkan semua teks atau tajuk.

Alt + Shift + A

Menyembunyikan atau memaparkan pemformatan aksara.

Kekunci garis miring (/) pada pad kekunci berangka

Menunjukkan baris pertama teks atau semua teks.

Alt + Shift + L

Menunjukkan semua tajuk dengan gaya Tajuk 1.

Alt+Shift+1

Menunjukkan semua tajuk sehingga kepada tajuk n.

Alt + Shift + n

Menyelitkan aksara tab.

Ctrl+Tab

Untuk melakukan ini

Tekan

Pergi ke permulaan dokumen.

Laman Utama

Pergi ke hujung dokumen.

End

Pergi ke halaman n.

n (n ialah nombor halaman yang anda ingin tujui), Enter

Keluar dari mod Baca.

Esc

Mengedit dan mengalihkan teks dan grafik

Memilih teks dengan menekan dan menahan Shift dan menggunakan kekunci anak panah untuk mengalihkan kursor

Untuk melakukan ini

Tekan

Menghidupkan mod perluas.

F8

Memilih aksara yang terdekat.

F8, dan kemudian tekan anak panah kiri atau anak panah kanan

Meningkatkan saiz pemilihan.

F8 (tekan sekali untuk memilih satu perkataan, dua kali untuk memilih ayat dan sebagainya)

Mengurangkan saiz pemilihan.

Shift + F8

Mematikan mod perluas.

Esc

Mengembangkan pemilihan satu aksara ke kanan.

Shift+Anak Panah Kanan

Mengembangkan pemilihan satu aksara ke kiri.

Shift+Anak Panah Kiri

Mengembangkan pemilihan ke hujung perkataan.

Ctrl + Shift + anak panah kanan

Mengembangkan pemilihan ke permulaan perkataan.

Ctrl+Shift+Anak Panah Kiri

Mengembangkan pemilihan ke hujung baris.

Shift+End

Mengembangkan pemilihan ke permulaan baris.

Shift+Home

Mengembangkan pemilihan satu baris ke bawah.

Shift+Anak Panah ke Bawah

Mengembangkan pemilihan satu baris ke atas.

Shift+Anak Panah ke Atas

Mengembangkan pemilihan ke hujung perenggan.

Ctrl+Shift+Anak Panah Bawah

Mengembangkan pemilihan ke permulaan perenggan.

Ctrl+Shift+Anak Panah Atas

Mengembangkan pemilihan satu skrin ke bawah.

Shift+Page Down

Mengembangkan pemilihan satu skrin ke atas.

Shift+Page Up

Mengembangkan pemilihan ke permulaan dokumen.

Ctrl + Shift + Home

Mengembangkan pemilihan ke hujung dokumen.

Ctrl + Shift + End

Mengembangkan pemilihan ke hujung tetingkap.

Alt + Ctrl + Shift + Page Down

Mengembangkan pemilihan untuk merangkumi seluruh dokumen.

Ctrl+A

Memilih blok teks menegak.

Ctrl + Shift + F8 kemudian gunakan kekunci anak panah; Tekan Esc untuk membatalkan mod pemilihan

Mengembangkan pemilihan ke lokasi yang khusus dalam dokumen.

F8 + kekunci anak panah; Tekan Esc untuk membatalkan mod pemilihan

Untuk melakukan ini

Tekan

Memadamkan satu aksara ke kiri.

Backspace

Memadamkan satu perkataan ke kiri.

Ctrl+Backspace

Memadamkan satu aksara ke kanan.

Padam

Memadamkan satu perkataan ke kanan.

Ctrl+Delete

Memotong teks terpilih kepada Papan Klip Office.

Ctrl+X

Membuat asal tindakan terakhir.

Ctrl+Z

Memotong kepada pancang. (Pancang adalah ciri yang membolehkan anda mengumpul Kumpulan teks dari lokasi yang berbeza dan menampalnya dalam lokasi lain).

Ctrl+F3

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka Papan Klip Office

Tekan Alt + H untuk beralih ke tab rumah , dan kemudian tekan F, O.

Menyalin teks atau grafik kepada Papan Klip Office.

Ctrl+C

Memotong teks atau grafik kepada Papan Klip Office.

Ctrl+X

Menampal tambahan terkini atau item yang ditampal daripada Papan Klip Office.

Ctrl+V

Mengalihkan teks atau grafik sekali.

F2 (kemudian. alihkan kursor dan tekan Enter)

Menyalin teks atau grafik sekali.

Shift + F2 (kemudian. alihkan kursor dan tekan Enter)

Apabila teks atau objek dipilih, buka kotak dialog Cipta Blok Binaan Baru.

Alt + F3

Apabila blok binaan — contohnya, grafik SmartArt — dipilih, memaparkan menu pintas yang berkaitan dengannya.

Shift+F10

Memotong kepada Pancang.

Ctrl+F3

Menampal kandungan Pancang.

Ctrl + Shift + F3

Menyalin pengepala atau pengaki yang digunakan dalam seksyen dokumen yang sebelumnya.

Alt + Shift + R

Mengedit dan bergerak Jadual

Untuk melakukan ini

Tekan

Memilih kandungan sel berikut.

Tab

Memilih kandungan sel terdahulu.

Shift+Tab

Mengembangkan pemilihan ke sel bersebelahan.

Tekan dan tahan Shift dan tekan kekunci anak panah secara berulang

Memilih lajur.

Gunakan kekunci anak panah untuk bergerak ke sel atas atau bawah lajur kemudian lakukan salah satu perkara berikut:

 • Tekan Shift + Alt + Page Down untuk memilih lajur dari atas ke bawah.

 • Tekan Shift + Alt + Page up untuk memilih lajur dari bawah ke atas.

Pilih seluruh baris

Gunakan kekunci anak panah untuk bergerak ke hujung baris, sama ada sel pertama (paling kiri) dalam baris atau hingga ke sel terakhir (paling kanan) dalam baris.

 • Dari sel pertama dalam baris, tekan Shift + Alt + End untuk memilih baris dari kiri ke kanan.

 • Daripada sel terakhir dalam baris, tekan Shift + Alt + Home untuk memilih baris dari kanan ke kiri.

Mengembangkan pemilihan (atau blok).

Ctrl + Shift + F8 kemudian gunakan kekunci anak panah; Tekan Esc untuk membatalkan mod pemilihan

Memilih seluruh jadual.

Alt + 5 pada pad kekunci berangka (dengan Num Lock dimatikan)

Untuk bergerak

Tekan

Ke sel berikut dalam baris

Tab

Ke sel terdahulu dalam baris

Shift+Tab

Ke sel pertama dalam baris

Alt+Home

Ke sel terakhir dalam baris

Alt+End

Ke sel pertama dalam lajur

Alt+Page Up

Ke sel terakhir dalam lajur

Alt+Page Down

Ke baris terdahulu

Anak Panah ke Atas

Ke baris berikut

Anak Panah ke Bawah

Baris atas

Alt+Shift+Anak Panah Atas

Baris bawah

Alt+Shift+Anak Panah Bawah

Untuk menyelitkan

Tekan

Perenggan baru dalam sel

Masuk

Aksara tab dalam sel

Ctrl+Tab

Format aksara dan perenggan

Untuk melakukan ini

Tekan

Buka kotak dialog Fon untuk mengubah pemformatan aksara.

Ctrl+D

Mengubah bentuk huruf.

Shift+F3

Memformatkan semua huruf sebagai huruf besar.

Ctrl+Shift+A

Menggunakan pemformatan tebal.

Ctrl+B

Menggunakan garis bawah.

Ctrl+U

Menambahkan garisan bawah pada perkataan tetapi tiada ruang.

Ctrl+Shift+W

Menambahkan garisan bawah kembar pada teks.

Ctrl+Shift+D

Menggunakan pemformatan teks tersembunyi.

Ctrl+Shift+H

Menggunakan pemformatan italik.

Ctrl+I

Memformatkan huruf sebagai huruf kecil.

Ctrl+Shift+K

Menggunakan pemformatan subskrip (jarak automatik).

Ctrl+Tanda Sama Dengan

Menggunakan pemformatan superskrip (jarak automatik).

Ctrl+Shift+Tanda Tambah

Mengalih keluar pemformatan aksara manual.

Ctrl+Spacebar

Mengubah pemilihan kepada fon Simbol.

Ctrl+Shift+Q

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka kotak dialog Fon untuk mengubah fon.

Ctrl+Shift+F

Meningkatkan saiz fon.

Ctrl+Shift+>

Mengurangkan saiz fon.

Ctrl+Shift+<

Meningkatkan saiz fon sebanyak 1 poin.

Ctrl+]

Mengurangkan saiz fon sebanyak 1 poin.

Ctrl+[

Untuk melakukan ini

Tekan

Menyalin pemformatan daripada teks.

Ctrl+Shift+C

Mengguna pemformatan yang disalin pada teks.

Ctrl+Shift+V

Untuk melakukan ini

Tekan

Bertukar perenggan antara dipusatkan dan dijajarkan kiri.

Ctrl+E

Bertukar perenggan antara diimbangkan dan dijajarkan kiri.

Ctrl+J

Bertukar perenggan antara dijajarkan kanan dan dijajarkan kiri.

Ctrl+R

Menjajarkan kiri perenggan.

Ctrl+L

Mengengsot perenggan dari kiri.

Ctrl+M

Mengalih keluar inden perenggan dari kiri.

Ctrl+Shift+M

Mencipta inden gantung.

Ctrl+T

Mengurangkan inden gantung.

Ctrl+Shift+T

Mengalih keluar pemformatan perenggan.

Ctrl+Q

Untuk melakukan ini

Tekan

Memaparkan aksara tak cetak.

Ctrl + Shift + * (asterisk pada pad kekunci tidak berfungsi)

Menyemak semula pemformatan teks.

Shift + F1 (kemudian klik teks dengan pemformatan yang anda ingin semak semula)

Menyalin format.

Ctrl+Shift+C

Menampal format.

Ctrl+Shift+V

Untuk melakukan ini

Tekan

Baris ruang tunggal.

Ctrl+1

Baris ruang kembar.

Ctrl+2

Mengesetkan jarak baris 1.5.

Ctrl+5

Menambah atau mengalih keluar satu ruang baris yang mendahului perenggan.

Ctrl + 0 (sifar)

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka anak tetingkap tugas Gunakan Gaya.

Ctrl+Shift+S

Membuka anak tetingkap tugas Gaya.

Alt + Ctrl + Shift + S

Memulakan AutoFormat.

Alt + Ctrl + K

Menggunakan gaya Normal.

Ctrl+Shift+N

Menggunakan gaya Tajuk 1.

Alt + Ctrl + 1

Menggunakan gaya Tajuk 2.

Alt + Ctrl + 2

Menggunakan gaya Tajuk 3.

Alt + Ctrl + 3

Untuk menutup anak tetingkap tugas gaya

 1. Jika anak tetingkap tugas Gaya tidak dipilih, tekan F6 untuk memilihnya.

 2. Tekan Ctrl + Spacebar.

 3. Gunakan kekunci anak panah untuk memilih tutup, dan kemudian tekan Enter.

Untuk menyelitkan ini

Tekan

Medan

Ctrl + F9

Pemisah baris

Shift+Enter

Pemisah halaman

Ctrl+Enter

Pemisah lajur

Ctrl+Shift+Enter

Sempang em

Alt + Ctrl + tanda tolak (pada pad kekunci berangka)

Sempang en

Ctrl + tanda tolak (pada pad kekunci berangka)

Sempang pilihan

Ctrl + sempang

Tanda sempang bukan pemisah

Ctrl + Shift + sempang

Ruang bukan pemisah

Ctrl+Shift+Spacebar

Simbol hak cipta

Alt + Ctrl + C

Simbol cap dagang berdaftar

Alt + Ctrl + R

Simbol cap dagang

Alt + Ctrl + T

Elipsis

Alt + Ctrl + noktah

Tanda petikan pembuka kata tunggal

Ctrl +'(tanda petikan tunggal), '(single quotation mark)

Tanda petikan penutup kata tunggal

Ctrl +' (tanda petikan tunggal), ' (tanda petikan tunggal)

Tanda petikan pembuka kata kembar

Ctrl +' (tanda petikan tunggal), Shift +' (tanda petikan tunggal)

Tanda petikan penutup kata kembar

Ctrl +' (tanda petikan tunggal), Shift +' (tanda petikan tunggal)

Entri AutoTeks

Enter (selepas anda menaip beberapa aksara pertama nama entri Autoteks dan apabila Petua skrin muncul)

Untuk melakukan ini

Tekan

Menyelitkan aksara Unikod bagi Kod (perenambelasan) aksara Unikod yang ditentukan. Contohnya, untuk menyelitkan simbol Mata Wang euro ( Simbol mata wang Euro ), taipkan 20AC, dan kemudian tekan dan tahan Alt dan tekan X.

Kod aksara, Alt + X

Mencari kod aksara Unikod bagi aksara yang terpilih

Alt + X

Menyelitkan aksara ANSI bagi kod ANSI (perpuluhan) aksara yang ditentukan. Contohnya, untuk menyelitkan simbol Mata Wang euro, tekan dan tahan Alt dan tekan 0128 pada pad kekunci berangka.

Alt + kod aksara (pada pad kekunci berangka)

Menyelit dan mengedit objek

 1. Tekan Alt, N, J kemudian J untuk membuka kotak dialog objek .

 2. Lakukan salah satu perkara berikut.

  • Tekan anak panah bawah untuk memilih jenis objek, dan kemudian tekan Enter untuk mencipta objek.

  • Tekan Ctrl + Tab untuk beralih ke tab Cipta dari fail , tekan Tab, dan kemudian taipkan nama fail bagi objek yang anda ingin selitkan atau semak lalu ke fail.

 1. Dengan kursor yang diletakkan di sebelah kiri objek dalam dokumen anda, pilih objek dengan menekan Shift + anak panah kanan.

 2. Tekan Shift + F10.

 3. Tekan kekunci Tab untuk mendapatkan nama objek, tekan Enter, dan kemudian tekan Enter sekali lagi.

 1. Tekan dan lepas Alt, N kemudian M untuk memilih SmartArt.

 2. Tekan kekunci anak panah untuk memilih jenis grafik yang anda inginkan.

 3. Tekan Tab, dan kemudian tekan kekunci anak panah untuk memilih grafik yang anda ingin selitkan.

 4. Tekan Enter.

 1. Tekan dan lepas Alt, N kemudian W untuk memilih WordArt.

 2. Tekan kekunci anak panah untuk memilih gaya WordArt yang anda inginkan, dan kemudian tekan Enter.

 3. Taipkan teks yang anda inginkan.

 4. Tekan Esc untuk memilih objek WordArt, kemudian gunakan kekunci anak panah untuk mengalihkan objek.

 5. Tekan Esc sekali lagi untuk kembali ke dokumen.

Cantum mel dan medan

Nota: Anda mesti tekan Alt + M, atau klik mel, untuk menggunakan pintasan papan kekunci ini.

Untuk melakukan ini

Tekan

Pratonton cantum mel.

Alt + Shift + K

Mencantum dokumen.

Alt + Shift + N

Mencetak dokumen yang dicantum.

Alt + Shift + M

Mengedit dokumen data cantum mel.

Alt + Shift + E

Menyelitkan medan cantuman.

Alt + Shift + F

Untuk melakukan ini

Tekan

Menyelitkan medan DATE.

Alt + Shift + D

Menyelitkan medan LISTNUM.

Alt + Ctrl + L

Menyelitkan medan halaman.

Alt + Shift + P

Menyelitkan medan TIME.

Alt + Shift + T

Menyelitkan medan kosong.

Ctrl + F9

Mengemas kini maklumat terpaut dalam dokumen sumber Microsoft Word.

Ctrl + Shift + F7

Mengemas kini medan terpilih.

F9

Mengosongkan pautan medan.

Ctrl + Shift + F9

Bertukar antara kod medan terpilih dan hasilnya.

Shift+F9

Bertukar antara semua kod medan dan hasilnya.

Alt+F9

Menjalankan GOTOBUTTON atau MACROBUTTON daripada medan yang memaparkan hasil medan.

Alt + Shift + F9

Pergi ke halaman berikut.

F11

Pergi ke halaman sebelumnya.

Shift + F11

Mengunci medan.

Ctrl + F11

Membuka kunci medan.

Ctrl + Shift + F11

Bar Bahasa

Setiap dokumen mempunyai Bahasa lalai, biasanya sama Bahasa lalai sebagai sistem pengendalian komputer anda. Tetapi jika dokumen anda mengandungi perkataan atau frasa dalam bahasa yang berbeza, ia merupakan idea yang baik untuk mengesetkan Bahasa pruf perkataan tersebut. Ini bukan sahaja memungkinkan menyemak ejaan dan tatabahasa untuk frasa tersebut, ia memungkinkan untuk teknologi bantuan seperti pembaca skrin untuk mengendalikan mereka.

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka kotak dialog Setkan Bahasa pruf

Alt + R, U, L

Semak semula senarai pruf Bahasa

Anak Panah ke Bawah

Setkan lalai Bahasa

Alt + R, L

Untuk melakukan ini

Tekan

Menghidupkan atau mematikan Editor Kaedah Input Jepun (IME) pada papan kekunci 101.

Alt + ~

Menghidupkan Editor Kaedah Input (IME) Korea pada papan kekunci 101 atau mematikan.

Kanan Alt

Menghidupkan Editor Kaedah Input Bahasa Cina (IME) pada papan kekunci 101 atau mematikan.

Ctrl+Spacebar

Rujukan kekunci fungsi

Untuk melakukan ini

Tekan

Mendapatkan Bantuan atau melawati Office.com.

F1

Mengalihkan teks atau grafik.

F2

Mengulangi tindakan terakhir.

F4

Memilih perintah Pergi Ke(tab Rumah).

F5

Pergi ke anak tetingkap atau bingkai berikut.

F6

Memilih perintah Ejaan (tab Semak Semula).

F7

Mengembangkan pemilihan.

F8

Mengemas kini medan terpilih.

F9

Menunjukkan Petua Kekunci.

F10

Pergi ke halaman berikut.

F11

Memilih perintah Simpan Sebagai.

F12

Untuk melakukan ini

Tekan

Memulakan bantuan sensitif konteks atau mendedahkan pemformatan.

Shift + F1

Menyalin teks.

SHIFT+F2

Mengubah bentuk huruf.

Shift+F3

Mengulangi tindakan Cari atau Pergi Ke.

Shift+F4

Bergerak ke perubahan terakhir.

Shift + F5

Pergi ke anak tetingkap atau bingkai sebelumnya (selepas menekan F6).

Shift + F6

Memilih perintah Tesaurus (tab Semak Semula, kumpulan Membaca Pruf).

Shift + F7

Mengurangkan saiz pemilihan.

Shift + F8

Bertukar antara kod medan dan hasilnya.

Shift+F9

Memaparkan menu pintas.

Shift+F10

Pergi ke halaman sebelumnya.

Shift + F11

Memilih perintah Simpan.

Shift + F12

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengembangkan atau meruntuhkan reben.

Ctrl + F1

Memilih perintah Pratonton Cetak.

Ctrl + F2

Memotong kepada Pancang.

Ctrl+F3

Tutup tetingkap.

Ctrl + F4

Pergi ke tetingkap berikut.

Ctrl+F6

Menyelitkan medan kosong.

Ctrl + F9

Memaksimumkan tetingkap dokumen.

Ctrl + F10

Mengunci medan.

Ctrl + F11

Memilih perintah Buka.

Ctrl+F12

Untuk melakukan ini

Tekan

Menyelitkan kandungan Pancang.

Ctrl + Shift + F3

Mengedit penanda buku.

Ctrl + Shift + F5

Pergi ke tetingkap sebelumnya.

Ctrl + Shift + F6

Mengemas kini maklumat terpaut dalam dokumen sumber Word.

Ctrl + Shift + F7

Mengembangkan pemilihan atau blok.

Ctrl + Shift + F8, dan kemudian tekan kekunci anak panah

Mengosongkan pautan medan.

Ctrl + Shift + F9

Membuka kunci medan.

Ctrl + Shift + F11

Memilih perintah Cetak.

Ctrl + Shift + F12

Untuk melakukan ini

Tekan

Pergi ke halaman berikut.

Alt + F1

Mencipta Blok Binaan yang baru.

Alt + F3

Keluar dari Word.

ALT+F4

Memulihkan saiz tetingkap program.

Alt+F5

Mengalih dari kotak dialog yang terbuka kembali ke dokumen, bagi kotak dialog yang menyokong kelakuan ini.

Alt + F6

Mencari ralat salah ejaan atau ralat tatabahasa yang berikut.

Alt+F7

Menjalankan makro.

Alt+F8

Bertukar antara semua kod medan dan hasilnya.

Alt+F9

Memaparkan anak tetingkap tugas pemilihan .

Alt+F10

Memaparkan kod Microsoft Visual Basic.

Alt+F11

Untuk melakukan ini

Tekan

Pergi ke halaman sebelumnya.

Alt + Shift + F1

Memilih perintah Simpan.

Alt + Shift + F2

Menjalankan GOTOBUTTON atau MACROBUTTON daripada medan yang memaparkan hasil medan.

Alt + Shift + F9

Memaparkan menu atau mesej bagi tindakan yang tersedia.

Alt + Shift + F10

Pilih butang Jadual Kandungan dalam bekas Jadual Kandungan apabila bekas adalah aktif.

Alt + Shift + F12

Untuk melakukan ini

Tekan

Memaparkan Maklumat Sistem Microsoft.

Ctrl + Alt + F1

Memilih perintah Buka.

Ctrl + Alt + F2

Artikel ini tidak merangkumi penyesuaian pintasan papan kekunci atau mencipta pintasan papan kekunci untuk makro atau Autoteks.

Jika anda menggunakan Microsoft Word Starter, ambil perhatian bahawa bukan semua ciri yang disenaraikan untuk Word yang disokong dalam Word Starter. Untuk maklumat lanjut tentang ciri yang tersedia dalam Word Starter, lihat ciri Word Starter yang menyokong.

Dalam artikel ini

Mencari dan menggunakan pintasan papan kekunci

Asas Microsoft Office

Bergerak antara reben

Rujukan pantas untuk Microsoft Word

Rujukan kekunci fungsi

Mencari dan menggunakan pintasan papan kekunci

Untuk pintasan papan kekunci yang anda menekan dua atau lebih kunci secara serentak, kekunci untuk ditekan dipisahkan dengan simbol campur (+) dalam Microsoft Word 2010 bantuan. Untuk pintasan papan kekunci yang anda menekan kunci satu dengan serta-merta diikuti dengan kunci lain, kekunci untuk ditekan dipisahkan dengan koma (,).

 • Untuk mengembangkan semua Seksyen artikel, tekan Tab sehingga Tunjukkan semua dipilih, dan kemudian tekan Enter. Tekan Enter sekali lagi untuk meruntuhkan semua Seksyen.

 • Untuk mengembangkan Seksyen hanya satu artikel, tekan Tab sehingga tajuk Seksyen tersebut dan tanda dipilih, dan kemudian tekan Enter. Tekan Enter sekali lagi untuk meruntuhkan Seksyen.

Penting: Sebelum anda mula mencari, tekan Tab sehingga Tunjukkan semua dipilih, dan kemudian tekan Enter.

 1. Tekan Ctrl+F.

  Kotak dialog Carian terbuka dengan kursor bersedia untuk anda menaip.

 2. Taip teks carian dalam kotak.

 3. Tekan Enter.

Untuk mencetak topik ini, tekan Tab sehingga Tunjukkan semua dipilih, tekan Enter, dan kemudian tekan Ctrl + P.

Asas Microsoft Office

Untuk melakukan ini

Tekan

Menukar kepada tetingkap berikut.

Alt + Tab

Menukar kepada tetingkap sebelumnya.

Alt + Shift + Tab

Menutup tetingkap aktif.

Ctrl + W atau Ctrl + F4

Memilihkan saiz tetingkap aktif selepas anda memaksimumkannya.

Alt+F5

Beralih ke satu anak tetingkap tugas dari anak tetingkap lain dalam tetingkap program (arah ikut jam). Anda mungkin perlu tekan F6 lebih daripada sekali.

F6

Beralih ke anak tetingkap dari anak tetingkap lain dalam tetingkap program (arah ikut jam).

Shift + F6

Apabila lebih daripada satu tetingkap dibuka, tukar kepada tetingkap berikut.

Ctrl+F6

Menukar kepada tetingkap sebelumnya.

Ctrl + Shift + F6

Memaksimumkan atau memulihkan tetingkap terpilih.

Ctrl + F10

Menyalin gambar skrin pada Papan Klip.

Skrin cetakan

Menyalin gambar tetingkap terpilih kepada Papan Klip.

Alt + Print Screen

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak ke opsyen atau kumpulan opsyen berikut.

Tab

Bergerak ke opsyen atau kumpulan opsyen sebelumnya.

Shift+Tab

Menukar kepada tab berikut dalam kotak dialog.

Ctrl+Tab

Menukar kepada tab sebelumnya dalam kotak dialog.

Ctrl+Shift+Tab

Bergerak antara opsyen dalam senarai juntai bawah atau antara opsyen dalam kumpulan opsyen.

Kekunci anak panah

Menjalankan tindakan yang diperuntukkan kepada butang terpilih; memilih atau mengosongkan kotak semak.

Spacebar

Memilih opsyen; memilih atau mengosongkan kotak semak.

Alt + huruf yang digariskan dalam opsyen

Membuka senarai juntai bawah terpilih.

Alt+Anak Panah Bawah

Memilih opsyen daripada senarai juntai bawah.

Huruf pertama opsyen dalam senarai juntai bawah

Menutup senarai juntai bawah terpilih; membatalkan perintah dan menutup kotak dialog.

Esc

Menjalankan perintah terpilih.

Masuk

Kotak edit merupakan kotak kosong yang anda menaip atau menampal entri, seperti nama pengguna anda atau laluan ke folder.

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengalih ke permulaan entri.

Laman Utama

Mengalih ke hujung entri.

End

Mengalih satu aksara ke kiri atau kanan.

Anak panah kiri atau anak panah kanan

Mengalih satu kata ke kiri.

Ctrl+Anak Panah Kiri

Mengalih satu kata ke kanan.

Ctrl+Anak Panah Kanan

Memilih atau mengosongkan pilihan satu aksara ke kiri.

Shift+Anak Panah Kiri

Memilih atau mengosongkan pilihan satu aksara ke kanan.

Shift+Anak Panah Kanan

Memilih atau mengosongkan pilihan satu perkataan ke kiri.

Ctrl+Shift+Anak Panah Kiri

Memilih atau mengosongkan pilihan satu perkataan ke kanan.

Ctrl + Shift + anak panah kanan

Memilih dari titik selitan hingga permulaan entri.

Shift+Home

Memilih dari titik selitan hingga hujung entri.

Shift+End

Untuk melakukan ini

Tekan

Memaparkan kotak dialog Buka.

Ctrl + F12 atau Ctrl + O

Memaparkan kotak dialog Simpan Sebagai.

F12

Membuka folder atau fail terpilih.

Masuk

Membuka folder satu aras di atas folder terpilih.

BACKSPACE

Memadamkan folder atau fail terpilih.

DELETE

Memaparkan menu pintas bagi item terpilih, seperti folder atau fail.

Shift+F10

Bergerak ke depan menerusi opsyen.

Tab

Bergerak ke belakang menerusi opsyen.

Shift+Tab

Membuka senarai Cari dalam.

F4 atau Alt + saya

Untuk melakukan ini

Tekan

Membatalkan tindakan.

Esc

Membuat asal tindakan.

Ctrl+Z

Membuat asal, membuat semula atau mengulangi tindakan.

Ctrl+Y

Untuk melakukan ini

Tekan

Beralih ke anak tetingkap tugas dari anak tetingkap lain dalam tetingkap program. (Anda mungkin perlu tekan F6 lebih daripada sekali.)

F6

Apabila menu aktif, beralih ke anak tetingkap tugas. (Anda mungkin perlu tekan Ctrl + Tab lebih daripada sekali.)

Ctrl+Tab

Apabila anak tetingkap tugas aktif, pilih opsyen berikut atau sebelumnya dalam anak tetingkap tugas.

Tab atau Shift+Tab

Memaparkan set perintah lengkap pada menu anak tetingkap tugas.

Ctrl+Spacebar

Menjalankan tindakan yang diperuntukkan pada butang terpilih.

Spacebar atau Enter

Membuka menu juntai bawah bagi item galeri terpilih.

Shift+F10

Memilih item pertama atau terakhir dalam galeri.

Home atau End

Menskrol ke atas atau ke bawah dalam senarai galeri terpilih.

Page Up atau Page Down

Tutup anak tetingkap tugas

 1. Tekan F6 untuk mengalih ke anak tetingkap tugas, jika perlu.

 2. Tekan Ctrl + Spacebar.

 3. Gunakan kekunci anak panah untuk memilih tutup, dan kemudian tekan Enter.

Mengalihkan anak tetingkap tugas

 1. Tekan F6 untuk mengalih ke anak tetingkap tugas, jika perlu.

 2. Tekan Ctrl + Spacebar.

 3. Gunakan kekunci anak panah untuk memilih mengalihkan, dan kemudian tekan Enter.

 4. Gunakan kekunci anak panah untuk mengalihkan anak tetingkap tugas, dan kemudian tekan Enter.

Mensaiz semula anak tetingkap tugas

 1. Tekan F6 untuk mengalih ke anak tetingkap tugas, jika perlu.

 2. Tekan Ctrl + Spacebar.

 3. Gunakan kekunci anak panah untuk memilih saiz, dan kemudian tekan Enter.

 4. Gunakan kekunci anak panah untuk mensaiz semula anak tetingkap tugas, dan kemudian tekan Enter.

Untuk melakukan ini

Tekan

Memaparkan menu pintas bagi item terpilih.

Shift+F10

Memaparkan menu atau mesej untuk tindakan yang tersedia atau butang Opsyen Autobaiki Imej butang atau butang Opsyen tampal Imej butang . Jika lebih daripada satu tindakan persembahkan, Tukar kepada tindakan berikut dan memaparkan menu atau mesej.

Alt + Shift + F10

Bergerak antara opsyen dalam menu tindakan yang tersedia.

Kekunci anak panah

Melaksanakan tindakan bagi item terpilih pada menu tindakan yang tersedia.

Masuk

Menutup menu atau mesej tindakan yang tersedia.

Esc

Petua

 • Anda boleh meminta diberitahu oleh bunyi apabila tindakan yang tersedia (tidak tersedia dalam Word Starter). Untuk mendengar audio isyarat, anda mesti mempunyai kad bunyi. Anda juga mesti mempunyai Microsoft Office Sounds dipasang pada komputer anda.

 • Jika anda dapat mencapai Internet, anda boleh memuat turun Microsoft Office Sounds dari Office.com. Selepas anda memasang fail bunyi, lakukan perkara berikut:

  1. Tekan Alt + F, T untuk membuka Opsyen Word.

  2. Tekan A untuk memilih lanjutan, dan kemudian tekan Tab untuk beralih ke Opsyen lanjutan untuk bekerja menggunakan Word .

  3. Tekan Alt + S dua kali untuk beralih ke kotak semak berikan maklum balas dengan bunyi yang, yang berada di bawah umum, dan kemudian tekan Spacebar.

  4. Tekan Tab berulang kali untuk memilih OK, dan kemudian tekan Enter.

   Nota: Apabila anda pilih atau kosongkan kotak semak ini, seting tersebut mempengaruhi semua program Office yang menyokong Bunyi.

Bergerak antara reben

Kekunci capaian membolehkan anda dengan cepat menggunakan perintah dengan menekan kekunci beberapa, tanpa mengira di mana anda berada dalam program. Perintah setiap dalam Word 2010 boleh dicapai dengan menggunakan kekunci capaian. Anda boleh menuju ke perintah kebanyakan menggunakan ketukan kekunci dua hingga lima. Untuk menggunakan kekunci capaian:

 1. Tekan Alt.

  petua Kekunci dipaparkan di atas setiap ciri yang tersedia dalam pandangan semasa.

 2. Tekan huruf yang ditunjukkan dalam Petua Kekunci di atas ciri yang anda ingin guna.

 3. Bergantung pada huruf yang anda tekan, anda mungkin ditunjukkan Petua Kekunci tambahan. Contohnya, jika tab Rumah aktif dan anda menekan N, tab Selitkan dipaparkan, bersama dengan Petua Kekunci bagi kumpulan pada tab itu.

 4. Terus menekan huruf sehingga anda menekan huruf perintah atau kawalan yang anda ingin guna. Dalam sesetengah kes, anda mesti menekan dahulu huruf kumpulan yang mengandungi perintah itu.

  Nota: Untuk membatalkan tindakan yang anda sedang ambil dan menyembunyikan Petua kekunci, tekan Alt.

Cara lain untuk menggunakan papan kekunci untuk mengendalikan program reben Office ciri tersebut adalah untuk mengalihkan fokus antara tab dan perintah sehingga anda menemui ciri yang anda ingin gunakan. Jadual berikut menyenaraikan beberapa cara untuk mengalihkan fokus papan kekunci tanpa menggunakan tetikus.

Untuk melakukan ini

Tekan

Memilih tab aktif reben dan mengaktifkan kekunci capaian.

Alt atau F10. Tekan salah satu kekunci ini sekali lagi untuk beralih kembali ke dokumen dan membatalkan kekunci capaian.

Beralih ke tab reben yang lain.

F10 untuk memilih tab aktif, dan kemudian anak panah kiri atau anak panah kanan

Mengembangkan atau meruntuhkan reben.

Ctrl + F1

Memaparkan menu pintas bagi item terpilih.

Shift+F10

Mengalihkan fokus untuk memilih setiap kawasan tetingkap berikut:

 • Tab aktif reben

 • Sebarang anak tetingkap tugas terbuka

 • Bar status di bahagian bawah tetingkap

 • Dokumen anda

F6

Mengalihkan fokus kepada setiap perintah pada reben, ke depan atau ke belakang, masing-masing.

Tab atau Shift+Tab

Bergerak ke bawah, ke atas, kiri, atau kanan, masing-masing, antara item pada reben.

Anak panah ke atas anak panah, anak panah kiri atau anak panah kanan bawah

Mengaktifkan perintah atau kawalan terpilih pada reben.

Spacebar atau Enter

Membuka menu atau galeri terpilih pada Reben.

Spacebar atau Enter

Mengaktifkan perintah atau kawalan pada reben agar anda boleh mengubah suai nilai.

Masuk

Selesai mengubah suai nilai dalam kawalan pada reben dan mengalihkan fokus kembali ke dokumen.

Masuk

Mendapatkan bantuan pada perintah terpilih atau kawalan pada reben. (Jika tiada topik Bantuan yang dikaitkan dengan perintah terpilih, topik Bantuan umum tentang program ditunjukkan sebaliknya.)

F1

Rujukan pantas untuk Microsoft Word

Bekerja dengan dokumen dan halaman web

Untuk melakukan ini

Tekan

Mencipta ruang bukan pemisah.

Ctrl+Shift+Spacebar

Mencipta tanda sempang bukan pemisah.

Ctrl + Shift + sempang

Memuatkan huruf tebal.

Ctrl+B

Membuatkan huruf italik.

Ctrl+I

Menambahkan garisan bawah pada huruf.

Ctrl+U

Mengurangkan saiz fon sebanyak satu nilai.

Ctrl+Shift+<

Menambahkan saiz fon sebanyak satu nilai.

Ctrl+Shift+>

Mengurangkan saiz fon sebanyak 1 poin.

Ctrl+[

Meningkatkan saiz fon sebanyak 1 poin.

Ctrl+]

Mengalih keluar pemformatan perenggan atau aksara.

Ctrl+Spacebar

Menyalin teks atau objek terpilih.

Ctrl+C

Memotong teks atau objek terpilih.

Ctrl+X

Menampal teks atau objek.

Ctrl+V

Menampal istimewa

Ctrl+Alt+V

Menampal pemformatan sahaja

Ctrl+Shift+V

Membuat asal tindakan terakhir.

Ctrl+Z

Membuat semula tindakan terakhir.

Ctrl+Y

Membuka kotak dialog Kiraan Kata.

Ctrl+Shift+G

Untuk melakukan ini

Tekan

Mencipta dokumen baru.

CTRL+N

Membuka dokumen.

Ctrl+O

Menutup dokumen.

CTRL+W

Memisahkan tetingkap dokumen.

Alt + Ctrl + S

Mengalih keluar pisahan tetingkap dokumen.

Alt + Shift + C atau Alt + Ctrl + S

Menyimpan dokumen.

Ctrl+S

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka anak tetingkap Navigasi (untuk mencari dokumen).

CTRL+F

Mengulangi carian (selepas menutup tetingkap Cari dan Ganti).

Alt + Ctrl + Y

Menggantikan teks, pemformatan khusus dan item istimewa.

Ctrl+H

Pergi ke halaman, penanda buku, nota kaki, jadual, komen, grafik atau lokasi lain.

Ctrl+G

Bertukar antara empat lokasi terakhir yang anda telah edit.

Alt + Ctrl + Z

Membuka senarai opsyen semak lalu. Tekan kekunci anak panah untuk memilih opsyen, dan kemudian tekan Enter untuk menyemak lalu dokumen dengan opsyen dipilih.

Alt + Ctrl + Home

Beralih ke objek semak lalu yang sebelumnya (disetkan dalam opsyen semak lalu).

Ctrl + Page Up

Beralih ke objek semak lalu yang berikut (disetkan dalam opsyen semak lalu).

Ctrl + Page Down

Untuk melakukan ini

Tekan

Bertukar kepada pandangan Tataletak Cetak.

Alt + Ctrl + P

Bertukar kepada pandangan Rangka.

Alt + Ctrl + O

Bertukar kepada pandangan Draf.

Alt + Ctrl + N

Untuk melakukan ini

Tekan

Menaikkan perenggan.

Alt+Shift+Anak Panah Kiri

Menurunkan perenggan.

Alt+Shift+Anak Panah Kanan

Menjadikan teks isi.

Ctrl+Shift+N

Mengalih perenggan terpilih ke atas.

Alt+Shift+Anak Panah Atas

Mengalihkan perenggan terpilih ke bawah.

Alt+Shift+Anak Panah Bawah

Mengembangkan teks di bawah tajuk.

Alt + Shift + tanda

Meruntuhkan teks di bawah tajuk.

Alt + Shift + tanda tolak

Mengembangkan atau meruntuhkan semua teks atau tajuk.

Alt + Shift + A

Menyembunyikan atau memaparkan pemformatan aksara.

Kekunci garis miring (/) pada pad kekunci berangka

Menunjukkan baris pertama teks isi atau semua teks isi.

Alt + Shift + L

Menunjukkan semua tajuk dengan gaya Tajuk 1.

Alt+Shift+1

Menunjukkan semua tajuk sehingga kepada tajuk n.

Alt + Shift + n

Menyelitkan aksara tab.

Ctrl+Tab

Untuk melakukan ini

Tekan

Mencetak dokumen.

Ctrl+P

Bertukar kepada pratonton cetak.

Alt + Ctrl + I

Bergerak antara halaman pratonton apabila zum masuk.

Kekunci anak panah

Bergerak dengan satu halaman pratonton apabila zum keluar.

Page Up atau Page Down

Beralih kepada halaman pratonton pertama apabila zum keluar.

Ctrl+Home

Beralih kepada halaman pratonton terakhir apabila zum keluar.

Ctrl+End

Untuk melakukan ini

Tekan

Menyelitkan komen.

Alt + Ctrl + M

Menghidupkan atau mematikan penjejakan perubahan.

Ctrl+Shift+E

Menutup Anak Tetingkap Semak Semula jika masih terbuka.

Alt + Shift + C

Nota: Sesetengah pembaca mungkin tidak serasi dengan pandangan membaca skrin penuh.

Untuk melakukan ini

Tekan

Pergi ke permulaan dokumen.

Laman Utama

Pergi ke hujung dokumen.

End

Pergi ke halaman n.

n, Enter

Keluar dari pandangan tataletak membaca.

Esc

Untuk melakukan ini

Tekan

Menandakan entri jadual kandungan.

Alt + Shift + O

Menandakan entri jadual pengarangan (nukilan).

Alt + Shift + I

Menandakan entri indeks.

Alt + Shift + X

Menyelitkan nota kaki.

Alt + Ctrl + F

Menyelitkan nota hujung.

Alt + Ctrl + D

Untuk melakukan ini

Tekan

Menyelitkan hiperpautan.

Ctrl+K

Kembali satu halaman.

Alt+Anak Panah Kiri

Ke hadapan satu halaman.

Alt+Anak Panah Kanan

Menyegar semula.

F9

Mengedit dan mengalihkan teks dan grafik

Untuk melakukan ini

Tekan

Memadamkan satu aksara ke kiri.

BACKSPACE

Memadamkan satu perkataan ke kiri.

Ctrl + BACKSPACE

Memadamkan satu aksara ke kanan.

DELETE

Memadamkan satu perkataan ke kanan.

Ctrl + DELETE

Memotong teks terpilih kepada Papan Klip Office.

Ctrl+X

Membuat asal tindakan terakhir.

Ctrl+Z

Memotong kepada Pancang.

Ctrl+F3

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka Papan Klip Office

Tekan Alt + H untuk beralih ke tab rumah , dan kemudian tekan F, O.

Menyalin teks atau grafik kepada Papan Klip Office.

Ctrl+C

Memotong teks atau grafik kepada Papan Klip Office.

Ctrl+X

Menampal tambahan terkini atau item yang ditampal daripada Papan Klip Office.

Ctrl+V

Mengalihkan teks atau grafik sekali.

F2 (kemudian. alihkan kursor dan tekan Enter)

Menyalin teks atau grafik sekali.

Shift + F2 (kemudian. alihkan kursor dan tekan Enter)

Apabila teks atau objek dipilih, buka kotak dialog Cipta Blok Binaan Baru.

Alt + F3

Apabila blok binaan — contohnya, grafik SmartArt — dipilih, memaparkan menu pintas yang berkaitan dengannya.

Shift+F10

Memotong kepada Pancang.

Ctrl+F3

Menampal kandungan Pancang.

Ctrl + Shift + F3

Menyalin pengepala atau pengaki yang digunakan dalam seksyen dokumen yang sebelumnya.

Alt + Shift + R

Untuk menyelitkan ini

Tekan

Medan

Ctrl + F9

Pemisah baris

Shift+Enter

Pemisah halaman

Ctrl+Enter

Pemisah lajur

Ctrl+Shift+Enter

Sempang em

Alt + Ctrl + tanda tolak

Sempang en

Ctrl + tanda tolak

Sempang pilihan

Ctrl + sempang

Tanda sempang bukan pemisah

Ctrl + Shift + sempang

Ruang bukan pemisah

Ctrl+Shift+Spacebar

Simbol hak cipta

Alt + Ctrl + C

Simbol cap dagang berdaftar

Alt + Ctrl + R

Simbol cap dagang

Alt + Ctrl + T

Elipsis

Alt + Ctrl + noktah

Tanda petikan pembuka kata tunggal

Ctrl +'(tanda petikan tunggal), '(single quotation mark)

Tanda petikan penutup kata tunggal

Ctrl +' (tanda petikan tunggal), ' (tanda petikan tunggal)

Tanda petikan pembuka kata kembar

Ctrl +' (tanda petikan tunggal), Shift +' (tanda petikan tunggal)

Tanda petikan penutup kata kembar

Ctrl +' (tanda petikan tunggal), Shift +' (tanda petikan tunggal)

Entri AutoTeks

Enter (selepas anda menaip beberapa aksara pertama nama entri Autoteks dan apabila Petua skrin muncul)

Untuk melakukan ini

Tekan

Menyelitkan aksara Unikod bagi Kod (perenambelasan) aksara Unikod yang ditentukan. Contohnya, untuk menyelitkan simbol Mata Wang euro ( Simbol mata wang Euro ), taipkan 20AC, dan kemudian tekan dan tahan Alt dan tekan X.

Kod aksara, Alt + X

Mencari kod aksara Unikod bagi aksara yang terpilih

Alt + X

Menyelitkan aksara ANSI bagi kod ANSI (perpuluhan) aksara yang ditentukan. Contohnya, untuk menyelitkan simbol Mata Wang euro, tekan dan tahan Alt dan tekan 0128 pada pad kekunci berangka.

Alt + kod aksara (pada pad kekunci berangka)

Memilih teks dengan menekan dan menahan Shift dan menggunakan kekunci anak panah untuk mengalihkan kursor.

Untuk melakukan ini

Tekan

Menghidupkan mod perluas.

F8

Memilih aksara yang terdekat.

F8, dan kemudian tekan anak panah kiri atau anak panah kanan

Meningkatkan saiz pemilihan.

F8 (tekan sekali untuk memilih satu perkataan, dua kali untuk memilih ayat dan sebagainya)

Mengurangkan saiz pemilihan.

Shift + F8

Mematikan mod perluas.

Esc

Mengembangkan pemilihan satu aksara ke kanan.

Shift+Anak Panah Kanan

Mengembangkan pemilihan satu aksara ke kiri.

Shift+Anak Panah Kiri

Mengembangkan pemilihan ke hujung perkataan.

Ctrl + Shift + anak panah kanan

Mengembangkan pemilihan ke permulaan perkataan.

Ctrl+Shift+Anak Panah Kiri

Mengembangkan pemilihan ke hujung baris.

Shift+End

Mengembangkan pemilihan ke permulaan baris.

Shift+Home

Mengembangkan pemilihan satu baris ke bawah.

Shift+Anak Panah ke Bawah

Mengembangkan pemilihan satu baris ke atas.

Shift+Anak Panah ke Atas

Mengembangkan pemilihan ke hujung perenggan.

Ctrl+Shift+Anak Panah Bawah

Mengembangkan pemilihan ke permulaan perenggan.

Ctrl+Shift+Anak Panah Atas

Mengembangkan pemilihan satu skrin ke bawah.

Shift+Page Down

Mengembangkan pemilihan satu skrin ke atas.

Shift+Page Up

Mengembangkan pemilihan ke permulaan dokumen.

Ctrl + Shift + Home

Mengembangkan pemilihan ke hujung dokumen.

Ctrl + Shift + End

Mengembangkan pemilihan ke hujung tetingkap.

Alt + Ctrl + Shift + Page Down

Mengembangkan pemilihan untuk merangkumi seluruh dokumen.

Ctrl+A

Memilih blok teks menegak.

Ctrl + Shift + F8 kemudian gunakan kekunci anak panah; Tekan Esc untuk membatalkan mod pemilihan

Mengembangkan pemilihan ke lokasi yang khusus dalam dokumen.

F8 + kekunci anak panah; Tekan Esc untuk membatalkan mod pemilihan

Untuk melakukan ini

Tekan

Memilih kandungan sel berikut.

Tab

Memilih kandungan sel terdahulu.

Shift+Tab

Mengembangkan pemilihan ke sel bersebelahan.

Tekan dan tahan Shift dan tekan kekunci anak panah secara berulang

Memilih lajur.

Gunakan kekunci anak panah untuk bergerak ke sel atas atau bawah lajur kemudian lakukan salah satu perkara berikut:

 • Tekan Shift + Alt + Page Down untuk memilih lajur dari atas ke bawah.

 • Tekan Shift + Alt + Page up untuk memilih lajur dari bawah ke atas.

Mengembangkan pemilihan (atau blok).

Ctrl + Shift + F8 kemudian gunakan kekunci anak panah; Tekan Esc untuk membatalkan mod pemilihan

Memilih seluruh jadual.

Alt + 5 pada pad kekunci berangka (dengan NUM LOCK dimatikan)

Untuk bergerak

Tekan

Satu aksara ke kiri

Anak Panah Kiri

Satu aksara ke kanan

Anak Panah Kanan

Satu perkataan ke kiri

Ctrl+Anak Panah Kiri

Satu perkataan ke kanan

Ctrl+Anak Panah Kanan

Satu perenggan ke atas

Ctrl+Anak Panah ke Atas

Satu perenggan ke bawah

Ctrl+Anak Panah ke Bawah

Satu sel ke kiri (dalam jadual)

Shift+Tab

Satu sel ke kanan (dalam jadual)

Tab

Satu baris ke atas

Anak Panah ke Atas

Satu baris ke bawah

Anak Panah ke Bawah

Ke hujung baris

End

Ke permulaan baris

Laman Utama

Ke atas tetingkap

Alt + Ctrl + Page Up

Ke hujung tetingkap

Alt + Ctrl + Page Down

Satu skrin ke atas (skrol)

Page Up

Satu skrin ke bawah (skrol)

Page Down

Ke bahagian atas halaman berikut

Ctrl + Page Down

Ke bahagian atas halaman sebelumnya

Ctrl + Page Up

Ke hujung dokumen

Ctrl+End

Ke permulaan dokumen

Ctrl+Home

Ke semakan sebelumnya

Shift + F5

Selepas membuka dokumen, ke lokasi yang anda bekerja dalamnya apabila dokumen ditutup pada kali terakhir

Shift + F5

Untuk bergerak

Tekan

Ke sel berikut dalam baris

Tab

Ke sel terdahulu dalam baris

Shift+Tab

Ke sel pertama dalam baris

Alt+Home

Ke sel terakhir dalam baris

Alt+End

Ke sel pertama dalam lajur

Alt+Page Up

Ke sel terakhir dalam lajur

Alt+Page Down

Ke baris terdahulu

Anak Panah ke Atas

Ke baris berikut

Anak Panah ke Bawah

Baris atas

Alt+Shift+Anak Panah Atas

Baris bawah

Alt+Shift+Anak Panah Bawah

Untuk menyelitkan

Tekan

Perenggan baru dalam sel

Masuk

Aksara tab dalam sel

Ctrl+Tab

Untuk mengubah seting taip tindih agar anda dapat mencapai mod taip tindih dengan menekan INSERT, lakukan perkara berikut:

 1. Tekan Alt + F, T untuk membuka Opsyen Word.

 2. Tekan A untuk memilih lanjutan, dan kemudian tekan Tab.

 3. Tekan Alt + O untuk mengalihkan kotak semak gunakan kunci Selit untuk mengawal mod menaip tindih .

 4. Tekan Spacebar untuk memilih kotak semak, dan kemudian tekan Enter.

Untuk menghidupkan atau mematikan mod Taip Tindih, tekan INSERT.

Format aksara dan perenggan

Untuk melakukan ini

Tekan

Menyalin pemformatan daripada teks.

Ctrl+Shift+C

Mengguna pemformatan yang disalin pada teks.

Ctrl+Shift+V

Nota: Pintasan papan kekunci berikut tidak berfungsi dalam mod membaca skrin penuh.

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka kotak dialog Fon untuk mengubah fon.

Ctrl+Shift+F

Meningkatkan saiz fon.

Ctrl+Shift+>

Mengurangkan saiz fon.

Ctrl+Shift+<

Meningkatkan saiz fon sebanyak 1 poin.

Ctrl+]

Mengurangkan saiz fon sebanyak 1 poin.

Ctrl+[

Untuk melakukan ini

Tekan

Buka kotak dialog Fon untuk mengubah pemformatan aksara.

Ctrl+D

Mengubah bentuk huruf.

Shift+F3

Memformatkan semua huruf sebagai huruf besar.

Ctrl+Shift+A

Menggunakan pemformatan tebal.

Ctrl+B

Menggunakan garis bawah.

Ctrl+U

Menambahkan garisan bawah pada perkataan tetapi tiada ruang.

Ctrl+Shift+W

Menambahkan garisan bawah kembar pada teks.

Ctrl+Shift+D

Menggunakan pemformatan teks tersembunyi.

Ctrl+Shift+H

Menggunakan pemformatan italik.

Ctrl+I

Memformatkan huruf sebagai huruf kecil.

Ctrl+Shift+K

Menggunakan pemformatan subskrip (jarak automatik).

Ctrl+Tanda Sama Dengan

Menggunakan pemformatan superskrip (jarak automatik).

Ctrl + Shift + tanda

Mengalih keluar pemformatan aksara manual.

Ctrl+Spacebar

Mengubah pemilihan kepada fon Simbol.

Ctrl+Shift+Q

Untuk melakukan ini

Tekan

Memaparkan aksara tak cetak.

Ctrl + Shift + * (asterisk pada pad kekunci tidak berfungsi)

Menyemak semula pemformatan teks.

Shift + F1 (kemudian klik teks dengan pemformatan yang anda ingin semak semula)

Menyalin format.

Ctrl+Shift+C

Menampal format.

Ctrl+Shift+V

Untuk melakukan ini

Tekan

Baris ruang tunggal.

Ctrl+1

Baris ruang kembar.

Ctrl+2

Mengesetkan jarak baris 1.5.

Ctrl+5

Menambah atau mengalih keluar satu ruang baris yang mendahului perenggan.

Ctrl + 0 (sifar)

Untuk melakukan ini

Tekan

Bertukar perenggan antara dipusatkan dan dijajarkan kiri.

Ctrl+E

Bertukar perenggan antara diimbangkan dan dijajarkan kiri.

Ctrl+J

Bertukar perenggan antara dijajarkan kanan dan dijajarkan kiri.

Ctrl+R

Menjajarkan kiri perenggan.

Ctrl+L

Mengengsot perenggan dari kiri.

Ctrl+M

Mengalih keluar inden perenggan dari kiri.

Ctrl+Shift+M

Mencipta inden gantung.

Ctrl+T

Mengurangkan inden gantung.

Ctrl+Shift+T

Mengalih keluar pemformatan perenggan.

Ctrl+Q

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka anak tetingkap tugas Gunakan Gaya.

Ctrl+Shift+S

Membuka anak tetingkap tugas Gaya.

Alt + Ctrl + Shift + S

Memulakan AutoFormat.

Alt + Ctrl + K

Menggunakan gaya Normal.

Ctrl+Shift+N

Menggunakan gaya Tajuk 1.

Alt + Ctrl + 1

Menggunakan gaya Tajuk 2.

Alt + Ctrl + 2

Menggunakan gaya Tajuk 3.

Alt + Ctrl + 3

Tutup anak tetingkap tugas gaya

 1. Jika anak tetingkap tugas Gaya tidak dipilih, tekan F6 untuk memilihnya.

 2. Tekan Ctrl + Spacebar.

 3. Gunakan kekunci anak panah untuk memilih tutup, dan kemudian tekan Enter.

Menyelit dan mengedit objek

 1. Tekan Alt, N, J kemudian J untuk membuka kotak dialog objek .

 2. Lakukan salah satu perkara berikut.

  • Tekan anak panah bawah untuk memilih jenis objek, dan kemudian tekan Enter untuk mencipta objek.

  • Tekan Ctrl + Tab untuk beralih ke tab Cipta dari fail , tekan Tab, dan kemudian taipkan nama fail bagi objek yang anda ingin selitkan atau semak lalu ke fail.

 1. Dengan kursor yang diletakkan di sebelah kiri objek dalam dokumen anda, pilih objek dengan menekan Shift + anak panah kanan.

 2. Tekan Shift + F10.

 3. Tekan kekunci Tab untuk mendapatkan nama objek, tekan Enter, dan kemudian tekan Enter sekali lagi.

 1. Tekan dan lepas Alt, N kemudian M untuk memilih SmartArt.

 2. Tekan kekunci anak panah untuk memilih jenis grafik yang anda inginkan.

 3. Tekan Tab, dan kemudian tekan kekunci anak panah untuk memilih grafik yang anda ingin selitkan.

 4. Tekan Enter.

 1. Tekan dan lepas Alt, N kemudian W untuk memilih WordArt.

 2. Tekan kekunci anak panah untuk memilih gaya WordArt yang anda inginkan, dan kemudian tekan Enter.

 3. Taipkan teks yang anda inginkan.

 4. Tekan Esc untuk memilih objek WordArt, kemudian gunakan kekunci anak panah untuk mengalihkan objek.

 5. Tekan Esc sekali lagi untuk kembali ke dokumen.

Cantum mel dan medan

Nota: Anda mesti pada tab mel untuk menggunakan pintasan papan kekunci ini.

Untuk melakukan ini

Tekan

Pratonton cantum mel.

Alt + Shift + K

Mencantum dokumen.

Alt + Shift + N

Mencetak dokumen yang dicantum.

Alt + Shift + M

Mengedit dokumen data cantum mel.

Alt + Shift + E

Menyelitkan medan cantuman.

Alt + Shift + F

Untuk melakukan ini

Tekan

Menyelitkan medan DATE.

Alt + Shift + D

Menyelitkan medan LISTNUM.

Alt + Ctrl + L

Menyelitkan medan PAGE.

Alt + Shift + P

Menyelitkan medan TIME.

Alt + Shift + T

Menyelitkan medan kosong.

Ctrl + F9

Mengemas kini maklumat terpaut dalam dokumen sumber Microsoft Word.

Ctrl + Shift + F7

Mengemas kini medan terpilih.

F9

Mengosongkan pautan medan.

Ctrl + Shift + F9

Bertukar antara kod medan terpilih dan hasilnya.

Shift+F9

Bertukar antara semua kod medan dan hasilnya.

Alt+F9

Menjalankan GOTOBUTTON atau MACROBUTTON daripada medan yang memaparkan hasil medan.

Alt + Shift + F9

Pergi ke halaman berikut.

F11

Pergi ke halaman sebelumnya.

Shift + F11

Mengunci medan.

Ctrl + F11

Membuka kunci medan.

Ctrl + Shift + F11

Bar bahasa

Untuk melakukan ini

Tekan

Bertukar antara tataletak bahasa atau papan kekunci.

Alt + Shift kiri

Memaparkan satu senarai alternatif pembetulan.

Imej Butang + C

Menghidupkan atau mematikan tulisan tangan.

Imej Butang + H

Menghidupkan atau mematikan Editor Kaedah Input Jepun (IME) pada papan kekunci 101.

Alt + ~

Menghidupkan atau mematikan IME Korea pada papan kekunci 101.

Kanan Alt

Menghidupkan atau mematikan IME Cina pada papan kekunci 101.

Ctrl+Spacebar

Petua

 • Anda boleh memilih gabungan kekunci untuk bertukar antara tataletak bahasa atau papan kekunci dalam kotak dialog Seting Kekunci Lanjutan. Untuk membuka kotak dialog Seting Papan Kekunci Lanjutan, klik kanan bar Bahasa kemudian klik Seting. Di bawah Keutamaan, klik Seting Kekunci.

 • Dalam Windows logo kekunci Imej Butang adalah tersedia di bawah kekunci pada papan kekunci.

Rujukan kekunci fungsi

Untuk melakukan ini

Tekan

Mendapatkan bantuan atau melawati Microsoft Office.com.

F1

Mengalihkan teks atau grafik.

F2

Mengulangi tindakan terakhir.

F4

Memilih perintah Pergi Ke(tab Rumah).

F5

Pergi ke anak tetingkap atau bingkai berikut.

F6

Memilih perintah Ejaan (tab Semak Semula).

F7

Mengembangkan pemilihan.

F8

Mengemas kini medan terpilih.

F9

Menunjukkan Petua Kekunci.

F10

Pergi ke halaman berikut.

F11

Memilih perintah Simpan Sebagai.

F12

Untuk melakukan ini

Tekan

Memulakan bantuan sensitif konteks atau mendedahkan pemformatan.

Shift + F1

Menyalin teks.

SHIFT+F2

Mengubah bentuk huruf.

Shift+F3

Mengulangi tindakan Cari atau Pergi Ke.

Shift+F4

Bergerak ke perubahan terakhir.

Shift + F5

Pergi ke anak tetingkap atau bingkai sebelumnya (selepas menekan F6).

Shift + F6

Memilih perintah Tesaurus (tab Semak Semula, kumpulan Membaca Pruf).

Shift + F7

Mengurangkan saiz pemilihan.

Shift + F8

Bertukar antara kod medan dan hasilnya.

Shift+F9

Memaparkan menu pintas.

Shift+F10

Pergi ke halaman sebelumnya.

Shift + F11

Memilih perintah Simpan.

Shift + F12

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengembangkan atau meruntuhkan reben.

Ctrl + F1

Memilih perintah Pratonton Cetak.

Ctrl + F2

Memotong kepada Pancang.

Ctrl+F3

Tutup tetingkap.

Ctrl + F4

Pergi ke tetingkap berikut.

Ctrl+F6

Menyelitkan medan kosong.

Ctrl + F9

Memaksimumkan tetingkap dokumen.

Ctrl + F10

Mengunci medan.

Ctrl + F11

Memilih perintah Buka.

Ctrl+F12

Untuk melakukan ini

Tekan

Menyelitkan kandungan Pancang.

Ctrl + Shift + F3

Mengedit penanda buku.

Ctrl + Shift + F5

Pergi ke tetingkap sebelumnya.

Ctrl + Shift + F6

Mengemas kini maklumat terpaut dalam dokumen sumber Word 2010 .

Ctrl + Shift + F7

Mengembangkan pemilihan atau blok.

Ctrl + Shift + F8, dan kemudian tekan kekunci anak panah

Mengosongkan pautan medan.

Ctrl + Shift + F9

Membuka kunci medan.

Ctrl + Shift + F11

Memilih perintah Cetak.

Ctrl + Shift + F12

Untuk melakukan ini

Tekan

Pergi ke halaman berikut.

Alt + F1

Mencipta Blok Binaan yang baru.

Alt + F3

Keluar dari Word 2010.

ALT+F4

Memulihkan saiz tetingkap program.

Alt+F5

Mengalih dari kotak dialog yang terbuka kembali ke dokumen, bagi kotak dialog yang menyokong kelakuan ini.

Alt + F6

Mencari ralat salah ejaan atau ralat tatabahasa yang berikut.

Alt+F7

Menjalankan makro.

Alt+F8

Bertukar antara semua kod medan dan hasilnya.

Alt+F9

Memaparkan anak tetingkap tugas Pilihan dan Kebolehlihatan.

Alt+F10

Memaparkan kod Microsoft Visual Basic.

Alt+F11

Untuk melakukan ini

Tekan

Pergi ke halaman sebelumnya.

Alt + Shift + F1

Memilih perintah Simpan.

Alt + Shift + F2

Memaparkan anak tetingkap tugas Penyelidikan.

Alt + Shift + F7

Menjalankan GOTOBUTTON atau MACROBUTTON daripada medan yang memaparkan hasil medan.

Alt + Shift + F9

Memaparkan menu atau mesej bagi tindakan yang tersedia.

Alt + Shift + F10

Pilih butang Jadual Kandungan dalam bekas Jadual Kandungan apabila bekas adalah aktif.

Alt + Shift + F12

Untuk melakukan ini

Tekan

Memaparkan Maklumat Sistem Microsoft.

Ctrl + Alt + F1

Memilih perintah Buka.

Ctrl + Alt + F2

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×