Pintasan papan kekunci untuk Lync

Pintasan papan kekunci ialah gabungan dua atau lebih kunci yang apabila ditekan, boleh digunakan untuk melakukan tugas yang lazimnya memerlukan tetikus atau peranti penunjuk yang lain. Pintasan papan kekunci yang diperihalkan di sini merujuk kepada tataletak papan kekunci Amerika Syarikat. Kekunci pada tataletak lain mungkin tidak betul-betul sepadan dengan kekunci pada papan kekunci A.S. .

Pintasan papan kekunci Lync ini berkaitan dengan kawasan ciri bagi antara muka pengguna Lync (UI). Oleh itu, contohnya, anda mungkin perlu berada dalam kad kenalan untuk kunci Esc untuk menutup kad kenalan.

Tab dan Shift+Tab ialah cara yang biasa untuk bergerak dalam sebarang UI. Tab bergerak dalam UI mengikut tertib, manakala Shift+Tab bergerak dalamnya mengikut tertib songsang.

Sesetengah ciri mungkin tidak tersedia untuk akaun anda. Kami telah menunjukkannya.

Cari pintasan untuk

Umum (sebarang tetingkap)

Tetingkap utama Lync

Senarai kenalan

Kad Kenalan

tetingkap perbualan

Kawalan panggilan (tetingkap Perbualan)

Video (tetingkap Perbualan)

Petikan skrin tetingkap perbualan IM

Peringkat Perbualan atau mesyuarat

Persekitaran Perbualan

Perkongsian PPT: Pemapar PPT Warisan

Perbualan Bertab

Sembang berterusan

Umum (sebarang tetingkap)

Gunakan pintasan papan kekunci berikut tanpa mengira tetingkap yang mempunyai fokus.

Tekan kunci ini atau
pintasan papan kekunci

Untuk melakukan ini

Kekunci logo Windows+A

Menerima pemberitahuan jemputan masuk.

Kekunci logo Windows+Esc

Menolak pemberitahuan jemputan.

Kekunci logo Windows+Y

Membuka tetingkap utama dan meletakkan fokus dalam kotak carian.

Kekunci logo Windows+F4

Membisukan/menyahbisukan sendiri audio.

Kekunci logo Windows+F5

Menghidupkan Kamera saya/Mematikan Kamera saya apabila video telah diwujudkan dalam panggilan.

Ctrl+Shift+Spacebar

Meletakkan fokus pada bar alat perkongsian aplikasi.

Ctrl+Alt+Spacebar

Mengambil semula kawalan apabila berkongsi skrin anda.

Ctrl+Shift+S

Berhenti berkongsi skrin anda.

Tetingkap utama Lync

Gunakan pintasan papan kekunci ini apabila tetingkap utama Lync berada di latar depan.

Tekan kunci ini atau
pintasan papan kekunci

Untuk melakukan ini

Ctrl+1

Beralih ke tab senarai Kenalan.

Ctrl+2

Beralih ke tab sembang berterusan.

Ctrl+3

Beralih ke tab senarai Perbualan.

Ctrl+4

Beralih ke tab Telefon.

Ctrl+1 atau Ctrl+Shift+1

Sebagai wakil, pindahkan panggilan kepada nombor kerja seseorang yang lain. (Tidak tersedia dalam Lync Basic atau dengan semua langganan Office 365.)

Alt+Spacebar

Membuka menu Sistem. Alt membuka bar menu.

ALT+F

Membuka menu Fail.

Alt+M

Mula Jumpa Sekarang.

Alt+T

Membuka menu Alat.

Alt+H

Membuka menu Bantuan.

Senarai kenalan

Gunakan pintasan papan kekunci ini semasa dalam senarai Kenalan.

Tekan kunci ini atau
pintasan papan kekunci

Untuk melakukan ini

Delete

Memadamkan kumpulan atau kenalan tersuai yang dipilih.

Alt+Anak Panah Atas

Mengalihkan kumpulan yang dipilih ke atas.

Alt+Anak Panah Bawah

Mengalihkan kumpulan yang dipilih ke bawah.

Alt+Enter

Pada menu pintas─membuka kad kenalan bagi kenalan atau kumpulan yang dipilih.

Spacebar

Meruntuhkan atau mengembangkan kumpulan yang dipilih.

Shift+Delete

Mengalih keluar kenalan yang dipilih dari senarai Kenalan (ahli kumpulan bukan agihan sahaja).

Kad kenalan

Gunakan pintasan papan kekunci ini semasa dalam kad kenalan. Gunakan Alt+Enter untuk membuka kad kenalan.

Tekan kunci ini atau
pintasan papan kekunci

Untuk melakukan ini

Esc

Menutup kad kenalan.

Ctrl+Tab

Bergerak dalam tab di bahagian bawah kad kenalan.

Ctrl+Shift+Tab

Bergerak dalam tab di bahagian bawah kad kenalan mengikut tertib songsang.

Tetingkap perbualan

Gunakan pintasan papan kekunci ini semasa dalam tetingkap Perbualan.

Tekan kunci ini atau
pintasan papan kekunci

Untuk melakukan ini

F1

Membuka halaman rumah Bantuan (pada menu Bantuan).

Esc

Keluar dari pandangan skrin penuh jika membuat persembahan. Jika tidak, tetingkap Perbualan tertutup hanya jika tiada audio, video atau perkongsian muncul.

ALT+C

Menerima sebarang pemberitahuan jemputan. Ini termasuk audio, video, panggilan dan permintaan perkongsian.

ALT+F4

Menutup tetingkap Perbualan.

Alt+l

Mengabaikan sebarang pemberitahuan jemputan. Ini termasuk audio, video, panggilan dan permintaan perkongsian.

ALT+R

Menyertai semula audio dalam mesyuarat.

ALT+S

Buka kotak dialog Simpan Sebagai untuk fail yang telah dihantar dalam tetingkap Perbualan.

ALT+V

Menjemput kenalan kepada perbualan sedia ada.

Ctrl+S

Menyimpan kandungan sejarah IM. Berfungsi untuk perbualan individu ke individu apabila anda menggunakan Outlook.

CTRL+W

Menunjukkan atau menyembunyikan kawasan mesej segera.

CTRL+F

Menghantar fail atau dalam konteks persidangan, menambah lampiran mesyuarat.

CTRL+N

Mengambil nota anda sendiri menggunakan program pengambilan nota Microsoft OneNote. Memulakan OneNote. (Tidak Tersedia dalam Lync Basic.)

Ctrl+R

Menunjukkan atau menyembunyikan senarai peserta.

Ctrl+Shift+Enter

Menambahkan video/menamatkan video.

Ctrl+Shift+H

Menahan atau meneruskan perbualan audio yang sedang berlangsung.

Ctrl+Shift+I

Menandakan perbualan sebagai mempunyai kepentingan utama. Berfungsi untuk perbualan individu ke individu tetapi tidak tersedia untuk mesyuarat.

Ctrl+Shift+Y

Menunjukkan atau menyembunyikan peringkat perkongsian.

Ctrl+Shift+P

Menukar kepada pandangan padat.

Ctrl+Shift+K

Menukar kepada pandangan kandungan sahaja.

Ctrl+Enter

Menambahkan audio/menamatkan audio.

Anak Panah ke Atas

Apabila berada dalam butang mod, membuka petak bual yang berkaitan.

Spacebar

Apabila fokus berada dalam butang mod, tindakan lalai diambil. Oleh itu untuk audio, bisu atau nyahbisu muncul, manakala untuk video, ia memulakan atau menghentikan kamera.

Esc

Menutup atau menyembunyikan petak bual atau gelembung terbuka yang mempunyai fokus papan kekunci.

Kawalan panggilan (tetingkap Perbualan)

Gunakan pintasan papan kekunci ini dalam kawalan panggilan semasa dalam panggilan rakan ke rakan. Ini tidak berfungsi dalam panggilan persidangan.

Tekan ini
pintasan papan kekunci

Untuk melakukan ini

Alt+Q

Menamatkan panggilan.

Ctrl+Shift+T

Pindahan: Buka pemilih kenalan semasa panggilan rakan ke rakan. (Tidak tersedia dalam Lync Basic atau dengan semua langganan Office 365.)

Ctrl+Shift+H

Menangguhkan panggilan.

Ctrl+Shift+D

Memaparkan pad dailan.

Video (tetingkap Perbualan)

Gunakan pintasan papan kekunci ini apabila anda bekerja dengan video dalam tetingkap Perbualan.

Tekan kunci ini atau
pintasan papan kekunci

Untuk melakukan ini

F5

Melihat video dalam skrin penuh. Jika kawasan peringkat kelihatan dalam tetingkap Perbualan, F5 tidak akan mengambil video skrin penuh.

Esc

Keluar dari video skrin penuh.

Ctrl+Shift+O

Galeri Timbul, Galeri Masuk.

Ctrl+Shift+L

Mengunci video anda untuk setiap orang dalam mesyuarat.

IM (tetingkap Perbualan)

Gunakan pintasan papan kekunci ini apabila anda dalam IM dengan seseorang.

Tekan kunci ini atau
pintasan papan kekunci

Untuk melakukan ini

F1

Membuka Bantuan.

F12

Menyimpan perbualan IM.

Shift+Enter

Menambah kembalian penyorong.

Shift+Insert atau Ctrl+V

Tampal.

Ctrl+A

Memilih semua kandungan.

Ctrl+B

Menjadikan teks terpilih tebal.

Ctrl+C

Menyalin teks terpilih.

Ctrl+X

Memotong teks terpilih.

Ctrl+l

Menjadikan teks terpilih italik.

Ctrl+U

Menggariskan teks terpilih.

Ctrl+Y

Membuat semula tindakan terakhir.

Ctrl+Z

Membuat asal tindakan terakhir.

Ctrl+Shift+F

Mengubah warna fon. (Hanya mengubah warna untuk apa yang anda taipkan, bukan untuk apa yang ditaipkan orang lain.)

Alt+P

Membuka fail yang telah diterima.

Alt+D

Menolak fail yang telah dihantar.

Ctrl+Shift+M

Untuk memfokuskan pada kawasan input IM anda.

Peringkat Perbualan atau mesyuarat

Tekan kunci ini atau
pintasan papan kekunci

Untuk melakukan ini

F5

Melihat peringkat mesyuarat tetingkap Perbualan dalam skrin penuh.

Esc

Keluar dari skrin penuh jika membuat persembahan.

Alt+T

Berhenti berkongsi.

Ctrl+Shift+E

Menguruskan kandungan yang boleh dipersembahkan.

Ctrl+Shift+Y

Menunjukkan atau menyembunyikan peringkat perkongsian.

Ctrl+Shift+A

Memaksa amaran menunggu L1 ke dalam pandangan dalam skrin penuh.

Ctrl+Shift+J

Menukar kepada pandangan penyampai.

Ctrl+Shift+l

Menukar kepada pandangan galeri.

Ctrl+Alt+Anak Panah Kanan atau

Ctrl+Alt+Anak Panah Kiri

Tab keluar dari rantau perkongsian dalam arah ke hadapan, dan/atau tab keluar dari rantau perkongsian dalam arah ke belakang.

Persekitaran Perbualan

Tekan kunci ini atau
pintasan papan kekunci

Untuk melakukan ini

Delete

Memadamkan fail terpilih.

Home

Beralih ke atas senarai.

End

Beralih ke bawah senarai.

Page Up

Beralih satu halaman ke atas.

Page Down

Beralih satu halaman ke bawah.

Anak Panah ke Atas

Beralih ke atas ke kenalan sebelum ini untuk perbualan.

Anak Panah ke Bawah

Beralih ke bawah ke kenalan seterusnya untuk perbualan.

Perkongsian PPT: Pemapar PPT Warisan

Tekan kunci ini atau
pintasan papan kekunci

Untuk melakukan ini

Tab

Apabila ruang kandungan berada dalam fokus, tab dalam kawalan untuk perkongsian PPT (anak panah Sebelum, anak panah Berikut, Imej Kecil dan Nota).

Anak Panah Kanan

Apabila fokus berada pada kawasan kandungan, beralih ke klik seterusnya, atau slaid jika tiada klik animasi berada pada slaid semasa.

Anak Panah Kiri atau Kanan

Apabila kawasan imej kecil berada dalam fokus, mengalihkan fokus kepada imej kecil sebelum atau seterusnya tanpa menukar slaid yang aktif.

Anak Panah Kiri

Apabila fokus berada pada kawasan kandungan, beralih ke klik sebelumnya, atau slaid jika tiada klik animasi berada pada slaid semasa.

Home

Apabila kawasan imej kecil berada dalam fokus, mengesetkan fokus kepada imej kecil slaid pertama tanpa menukar slaid yang aktif.

Enter

Memilih kawalan dalam fokus atau imej kecil jika jalur imej kecil mempunyai fokus dan pilih (tukar dalam slaid aktif).

End

Apabila kawasan imej kecil berada dalam fokus, mengesetkan fokus kepada imej kecil slaid terakhir tanpa menukar slaid yang aktif.

Perbualan bertab

Tekan kunci ini atau
pintasan papan kekunci

Untuk melakukan ini

Alt+Spacebar

Membuka menu sistem tetingkap tab.

Ctrl+Shift+T

Mengesetkan fokus pada item tab dalam pandangan perbualan bertab.

Ctrl+Tab

Menukar ke tab seterusnya (gelung melalui semua tab secara berterusan).

Ctrl+1,2…9

Menukar ke nombor tab tertentu dan meletakkan fokus papan kekunci dalam perbualan tersebut. Ctrl+1.

Ctrl+O

Nyahdok/dok perbualan terpilih dari/ke tetingkap tab.

Esc

Menutup tab.

Sembang berterusan

Tetingkap sembang berterusan menggunakan pintasan yang sama dengan tetingkap perbualan dan IM. (Tidak tersedia untuk langganan Office 365.)

Berkenaan Dengan: Lync 2013 for Office 365, Lync 2013 for Office 365 yang dikendalikan oleh 21Vianet, Lync Basic 2013, Lync 2013Adakah maklumat ini membantu?

Ya Tidak

Bagaimana kami boleh menambah baiknya?

255 baki aksara

Untuk melindungi privasi anda, jangan masukkan maklumat hubungan dalam maklum balas anda. Semak semula dasar privasi.

Terima kasih atas maklum balas anda!

Ubah bahasa