Pintasan papan kekunci untuk Access

Pintasan papan kekunci untuk Access

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Banyak pengguna mencari pintasan papan kekunci untuk pangkalan data desktop Access membantu mereka bekerja dengan lebih cekap. Untuk pengguna dengan mobiliti yang cacat penglihatan atau penglihatan, pintasan papan kekunci adalah penting alternatif menggunakan tetikus.

Nota: 

 • Pintasan dalam topik ini merujuk kepada tataletak papan kekunci AS. Kekunci untuk tataletak lain mungkin tidak sepadan betul-betul dengan kekunci pada papan kekunci AS.

 • Jika pintasan memerlukan menekan dua atau lebih kunci secara serentak, topik ini memisahkan kekunci dengan tanda campur (+). Jika anda perlu tekan satu kekunci sejurus selepas lain, kekunci dipisahkan oleh koma (,).

 • Topik ini menganggap bahawa pengguna JAWS telah mematikan ciri Menu Reben Maya.

Dalam topik ini

Pintasan yang kerap digunakan

Jadual ini itemizes pintasan yang paling kerap digunakan dalam pangkalan data desktop Access .

Untuk melakukan ini

Tekan

Memilih tab aktif reben dan mengaktifkan Petua kekunci

Alt atau F10
(untuk beralih ke tab lain, gunakan Petua kekunci atau kekunci anak panah)

Buka tab rumah

Alt+H

Membuka kotak beritahu saya pada reben

Alt + Q, kemudian masukkan istilah carian Shift + F10

Memaparkan menu pintas bagi item terpilih

Shift+F10

Mengalihkan fokus ke anak tetingkap berlainan tetingkap

F6

Membuka pangkalan data sedia ada

Ctrl + O atau Ctrl + F12

Menunjukkan atau menyembunyikan anak Tetingkap navigasi

F11

Menunjukkan atau menyembunyikan helaian sifat

F4

Bertukar antara mod Edit (dengan titik selitan dipaparkan) dan mod navigasi dalam pandangan helaian data atau Reka bentuk

F2

Tukar kepada pandangan borang daripada borang pandangan Reka bentuk

F5

Bergerak ke medan seterusnya atau sebelumnya dalam pandangan helaian data

Kekunci Tab atau Shift + Tab

Pergi ke rekod yang khusus dalam pandangan helaian data

F5
(kemudian, dalam kotak nombor rekod, taipkan nombor rekod dan tekan Enter)

Membuka kotak dialog Cetak daripada Cetak (untuk helaian data, borang dan laporan)

Ctrl+P

Membuka kotak dialog Persediaan halaman (untuk borang dan laporan)

S

Menzum masuk atau keluar pada bahagian halaman

Z

Membuka tab Cari dalam kotak dialog Cari dan ganti dalam pandangan helaian data atau pandangan borang

CTRL+F

Buka tab Gantikan dalam kotak dialog Cari dan ganti dalam pandangan helaian data atau pandangan borang

Ctrl+H

Menambah rekod yang baru dalam pandangan helaian data atau pandangan borang

Ctrl + tanda tambah (+)

Membuka tetingkap bantuan

F1

Keluar dari Access

ALT+F4

Menavigasi reben dengan hanya papan kekunci

Reben merupakan jalur di atas Access, diatur mengikut tab. Memaparkan setiap tab reben berlainan, yang terdiri daripada Kumpulan, dan setiap Kumpulan termasuk perintah satu atau lebih.

Anda boleh menavigasi reben dengan hanya papan kekunci. Petua kekunci ialah gabungan kekunci khas yang anda boleh gunakan untuk dengan cepat menuju ke perintah pada reben dengan menekan kekunci beberapa, tanpa mengira di mana anda berada dalam Access. Perintah setiap dalam Access boleh diberikan menggunakan Petua kekunci pada.

Nota: Tambahan dan program lain mungkin Tambah tab baru pada reben dan mungkin menyediakan Petua kekunci untuk tab tersebut.

Terdapat dua cara untuk menavigasi tab dalam reben:

 • Untuk pergi ke reben, tekan Alt, kemudian, untuk bergerak antara tab, gunakan kekunci anak panah kanan dan kiri.

 • Untuk terus pergi ke tab pada reben, tekan salah satu Petua kekunci berikut:

Untuk melakukan ini

Tekan

Buka halaman fail

ALT+F

Buka tab rumah

Alt+H

Buka tab Cipta

ALT+C

Buka tab Data luaran

Alt + X atau Alt + X, 1

Membuka tab Alat pangkalan data

Alt + Y

Buka tab medan

Alt + J, B

Buka tab Jadual

Alt + J, T

Buka tab tambahan , jika ada

Alt + X, 2

Membuka kotak beritahu saya pada reben

Alt + Q, kemudian masukkan istilah carian

Bekerja dalam tab reben dengan papan kekunci

 • Untuk beralih ke senarai tab reben, tekan Alt; untuk terus pergi ke tab, tekan Petua kekunci kerjanya.

 • Untuk mengalihkan dalam Kumpulan yang sedang dipilih, tekan kekunci anak panah bawah.

 • Untuk beralih antara Kumpulan pada reben, tekan Ctrl + anak panah kanan atau Ctrl + anak panah kiri.

 • Untuk beralih antara perintah dalam Kumpulan, tekan kekunci Tab atau Shift + Tab. Anda bergerak ke depan atau ke belakang perintah dalam tertib.

 • Anda mengaktifkan kawalan dengan cara yang berbeza, bergantung pada jenis kawalan:

  • Jika perintah terpilih butang, untuk mengaktifkannya, tekan Spacebar atau Enter.

  • Jika perintah terpilih adalah butang pisah (iaitu, butang yang membuka menu opsyen tambahan), untuk mengaktifkannya, tekan Alt + anak panah bawah. Tab menerusi opsyen. Untuk memilih opsyen semasa, tekan Spacebar atau Enter.

  • Jika perintah terpilih adalah senarai (seperti senarai fon), untuk membuka senarai, tekan kekunci anak panah bawah. Kemudian, untuk bergerak antara item, tekan kekunci anak panah atas atau kekunci anak panah bawah.

  • Jika perintah terpilih Galeri, untuk memilih perintah, tekan Spacebar atau Enter. Kemudian tab menerusi item.

Petua: Dalam Galeri dengan lebih daripada satu baris item, kekunci Tab mengalihkan fokus dari permulaan hingga penghujung baris semasa. Apabila anda mencapai penghujung baris, fokus beralih ke permulaan baris berikut. Menekan kekunci anak panah kanan di penghujung baris semasa mengalihkan fokus kembali ke permulaan baris semasa.

Jadual berikut menyenaraikan cara untuk mengalihkan fokus menggunakan papan kekunci:

Untuk melakukan ini

Tekan

Memilih tab aktif reben dan mengaktifkan Petua kekunci

Alt atau F10
(untuk beralih ke tab lain, gunakan Petua kekunci atau kekunci anak panah)

Mengalihkan fokus kepada perintah pada reben

Kekunci Tab atau Shift + Tab

Bergerak ke bawah, ke atas, kiri, atau kanan, masing-masing, antara item pada reben

Kekunci anak panah bawah, kekunci anak panah atas, kekunci anak panah kiri atau kekunci anak panah kanan

Mengembangkan atau meruntuhkan reben

Ctrl + F1

Memaparkan menu pintas bagi item terpilih

Shift+F10

Mengalihkan fokus ke anak tetingkap berlainan tetingkap

F6

Beralih ke perintah berikut atau sebelumnya pada reben

Kekunci Tab atau Shift + Tab

Mengaktifkan perintah terpilih atau kawalan pada reben

Spacebar atau Enter

Membuka menu terpilih atau Galeri pada reben

Spacebar atau Enter

Membuka senarai terpilih pada reben, seperti senarai fon

Kekunci anak panah bawah

Beralih antara item dalam Buka menu atau Galeri

Kekunci Tab

Selesai mengubah suai nilai dalam kawalan pada reben dan alihkan kembali fokus kepada dokumen

Masuk

Menggunakan Petua kekunci

Anda boleh memaparkan Petua kekunci huruf yang digunakan untuk memberikan perintah dengan papan kekunci yang disokong, dan menggunakannya untuk menavigasi dalam reben.

 1. Petua kekunci atau tekan muncul dalam segi empat sama kecil dengan setiap perintah reben

 2. Untuk memilih perintah, tekan huruf yang ditunjukkan dalam segi empat Petua kekunci yang muncul dengan ia.

Bergantung pada Surat yang anda menekan, anda mungkin ditunjukkan Petua kekunci tambahan. Contohnya, jika anda menekan Alt + F, pandangan Backstage terbuka pada halaman maklumat yang mempunyai set Petua kekunci yang berbeza. Jika anda kemudian tekan Alt sekali lagi, petua kekunci muncul untuk menavigasi pada halaman semasa.

Bekerja dengan fail pangkalan data

Membuka dan menyimpan pangkalan data

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka pangkalan data baru

CTRL+N

Membuka pangkalan data sedia ada

Ctrl + O atau Ctrl + F12

Membuka folder terpilih atau fail

Masuk

Membuka folder satu aras di atas folder terpilih

Backspace

Memadamkan folder terpilih atau fail

Padam

Memaparkan menu pintas bagi item terpilih, seperti folder atau fail

Shift+F10

Bergerak ke depan menerusi opsyen

Tab

Bergerak ke belakang menerusi opsyen

Shift+Tab

Buka senarai Cari dalam

F4 atau Alt + saya

Menyimpan objek pangkalan data

Ctrl+S atau Shift+F12

Membuka kotak dialog Simpan sebagai

F12 atau Alt + F + S

Mencetak maklumat pangkalan data

Untuk melakukan ini

Tekan

Mencetak objek semasa atau terpilih

Ctrl+P

Dari pratonton cetakan, buka kotak dialog Cetak

P atau Ctrl + P

Dari pratonton cetakan, buka kotak dialog Persediaan halaman

S

Membatalkan pratonton cetak atau pratonton tataletak

C atau Esc

Daripada Backstage, kembali ke pangkalan data anda

Esc

Menavigasi dalam ruang kerja Access

Secara lalai, pangkalan data Access paparkan sebagai dokumen tertab. Untuk bertukar kepada dokumen Menjubin sebaliknya, pada tab fail , pilih opsyen. Dalam kotak dialog opsyen Access , pilih Pangkalan data semasa dan di bawah Opsyen tetingkap dokumen, pilih Tetingkap bertindih.

Nota: Anda perlu menutup dan membuka semula pangkalan data semasa agar opsyen berkesan.

Untuk melakukan ini

Tekan

Menunjukkan atau menyembunyikan anak Tetingkap navigasi

F11

Pergi ke kotakcarianAnak tetingkap navigasi(jika fokus telah berada pada anak Tetingkap navigasi)

CTRL+F

Bertukar kepada tetingkap berikut atau sebelumnya dalam ruang kerja

Nota: Anda mungkin perlu tekan F6 lebih daripada sekali; Jika menekan F6 tidak memaparkan anak tetingkap tugas yang anda inginkan, tekan Alt untuk mengalihkan fokus pada reben kemudian tekan Ctrl + Tab untuk beralih ke anak tetingkap tugas.

F6 atau Shift + F6

Menukar kepada tetingkap pangkalan data yang berikut atau sebelumnya

Ctrl + F6 atau Ctrl + Shift + F6

Memulihkan tetingkap diminimumkan yang terpilih apabila semua tetingkap diminimumkan

Masuk

Menghidupkan mod saiz semula bagi tetingkap yang aktif apabila ia tidak dimaksimumkan

Ctrl + F8
(tekan kekunci anak panah untuk mensaiz semula tetingkap, dan kemudian untuk menggunakan saiz baru, tekan Enter)

Menutup tetingkap pangkalan data yang aktif

Ctrl + W atau Ctrl + F4

Bertukar antara Editor Visual Basic dan tetingkap aktif yang sebelumnya

Alt+F11

Memaksimumkan atau memulihkan tetingkap terpilih.

Ctrl + F10

Bekerja dengan menu, kotak dialog, Bestari dan helaian sifat

Menggunakan Menu

Untuk melakukan ini

Tekan

Menunjukkan Petua kekunci

Alt atau F10

Menunjukkan menu ikon program (pada program bar tajuk), juga dikenali sebagai menu kawalan

Alt+Spacebar

Dengan menu atau submenu yang kelihatan, pilih perintah berikut atau sebelum

Kekunci anak panah atas atau kekunci anak panah bawah

Pilih menu ke kiri atau kanan; atau, apabila submenu kelihatan, bertukar antara menu utama dan submenu

Kekunci anak panah kanan atau kekunci anak panah kiri

Memilih perintah pertama atau terakhir pada menu atau submenu

Home atau End

Membuka menu terpilih atau menjalankan tindakan yang diperuntukkan kepada butang terpilih

Spacebar atau Enter

Membuka menu pintasan atau membuka menu juntai bawah untuk item Galeri terpilih

Shift+F10

Skrol ke atas atau ke bawah dalam senarai Galeri terpilih

Page Up atau Page Down

Bergerak ke atas atau bawah senarai Galeri terpilih

CTRL+HOME atau CTRL+END

Menutup menu dan submenu yang kelihatan pada masa yang sama

Alt

Menutup menu kelihatan; atau, dengan submenu kelihatan, tutup hanya submenu

Esc

Menggunakan kotak dialog

Untuk melakukan ini

Tekan

Tukar kepada tab berikut atau sebelumnya dalam kotak dialog

Ctrl + Tab atau Ctrl + Shift + Tab

Menukar kepada tab sebelumnya dalam kotak dialog

Ctrl+Shift+Tab

Bergerak ke opsyen berikut atau sebelumnya atau Kumpulan opsyen

Kekunci Tab atau Shift + Tab

Bergerak antara opsyen dalam kotak senarai juntai bawah terpilih atau bergerak antara opsyen dalam sekumpulan opsyen

Kekunci anak panah

Menjalankan tindakan yang diperuntukkan kepada butang terpilih; memilih atau mengosongkan kotak semak

Spacebar

Membuka senarai jika ia tertutup dan bergerak ke opsyen dalam senarai

Huruf pertama opsyen dalam senarai juntai bawah

Memilih opsyen, pilih atau kosongkan kotak semak dengan huruf yang digariskan dalam nama opsyen

Alt +kekunci huruf

Membuka kotak senarai juntai bawah yang terpilih

Alt+Anak Panah Bawah

Menutup kotak senarai juntai bawah yang terpilih

Esc

Menjalankan tindakan yang diperuntukkan kepada butang lalai dalam kotak dialog

Masuk

Membatalkan perintah dan menutup kotak dialog

Esc

Menggunakan Bestari

Untuk melakukan ini

Tekan

Togol fokus ke hadapan antara kawalan dalam bestari

Kekunci Tab

Togol fokus antara Seksyen (pengepala isi, pengaki) Bestari

F6

Bergerak ke halaman bestari yang berikut

ALT+N

Bergerak ke halaman bestari yang sebelumnya

Alt+B

Melengkapkan bestari

ALT+F

Menggunakan helaian sifat

Pintasan papan kekunci ini digunakan pada helaian sifat untuk jadual, pertanyaan, borang dan laporan dalam DeDaftar pandangan dan borang dan laporan dalam pandangan tataletak .

Untuk melakukan ini

Tekan

Menunjukkan atau menyembunyikan helaian sifat

F4

Memaparkan helaian sifat dalam pandangan Reka Bentuk

Alt+Enter

Bergerak antara pilihan dalam senarai juntai bawah pemilihan kawalan satu item pada satu masa

Kekunci anak panah atas atau kekunci anak panah bawah

Bergerak antara pilihan dalam senarai juntai bawah pemilihan kawalan satu halaman pada satu masa

Page Down atau Page Up

Bergerak ke tab helaian sifat dari senarai juntai bawah pemilihan kawalan

Kekunci Tab

Bergerak antara tab helaian sifat dengan satu tab terpilih tetapi tiada sifat dipilih

Kekunci anak panah kanan atau kekunci anak panah kiri

Dengan sifat yang telah dipilih, bergerak satu sifat ke bawah pada tab

Kekunci Tab

Dengan sifat yang telah dipilih, bergerak satu sifat ke atas pada tab; atau jika telah berada di atas, bergerak ke tab

Shift+Tab

Togol ke hadapan antara tab apabila sifat dipilih

Ctrl+Tab

Togol ke belakang antara tab apabila sifat dipilih

Ctrl+Shift+Tab

Bekerja dengan kotak teks, kotak kombo dan kotak senarai

Edit dalam kotak teks

Kotak edit merupakan ruang kosong yang anda menaip atau menampal entri, seperti nama pengguna anda atau laluan folder.

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak ke permulaan entri

Laman Utama

Bergerak ke hujung entri

End

Bergerak satu aksara ke kiri atau kanan

Kekunci anak panah kanan atau kekunci anak panah kiri

Bergerak satu perkataan ke kiri atau kanan

Ctrl + anak panah kiri atau Ctrl + anak panah kanan

Memilih dari titik selitan hingga permulaan entri teks

Shift+Home

Memilih dari titik selitan hingga hujung entri teks

Shift+End

Mengubah pemilihan dengan satu aksara ke kiri

Shift+Anak Panah Kiri

Mengubah pemilihan dengan satu aksara ke kanan

Shift+Anak Panah Kanan

Mengubah pemilihan dengan satu perkataan ke kiri

Ctrl+Shift+Anak Panah Kiri

Mengubah pemilihan dengan satu perkataan ke kanan

Ctrl + Shift + anak panah kanan

Menggunakan kotak kombo atau senarai

Kotak senarai memaparkan julat nilai berubah atau pilihan yang disenaraikan secara automatik. Kotak kombo juga memaparkan nilai atau pilihan, tetapi ia tidak memaparkan mereka sehingga anda mengklik anak panah juntai bawah. Dengan kotak kombo, kadangkala anda boleh memasukkan nilai yang tidak berada pada senarai, seperti yang anda boleh dengan kotak teks.

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka kotak kombo

F4 atau Alt + anak panah bawah

Menyegar semula kandungan kotak kombo atau kotak senarai medan carian

F9

Bergerak ke bawah satu baris

Kekunci anak panah bawah

Mengalih ke bawah satu halaman

Page Down

Bergerak ke atas satu baris

Kekunci anak panah atas

Mengalih ke atas satu halaman

Page Up

Keluar dari kotak kombo atau kotak senarai

Kekunci Tab

Membuka kotak dialog Edit item senarai

Nota: Untuk menggunakan pintasan papan kekunci Ctrl + E untuk membuka kotak dialog Edit item senarai, anda mesti mempunyai satu langganan Office 365. Kini pintasan ini adalah hanya tersedia kepada orang dalam pada masa ini.

Ctrl+E

Bekerja dengan objek

Mengedit dan menavigasi Senarai objek

Untuk melakukan ini

Tekan

Menamakan semula objek terpilih

Nota: F2 berfungsi hanya apabila objek ditutup.

F2

Bergerak ke bawah satu baris

Kekunci anak panah bawah

Bergerak ke bawah satu tetingkap

Page Down

Bergerak ke objek terakhir

End

Bergerak ke atas satu baris

Kekunci anak panah atas

Bergerak ke atas satu tetingkap

Page Up

Menavigasi dan membuka objek

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka jadual atau pertanyaan terpilih dalam pandangan Helaian Data

Masuk

Membuka borang atau laporan terpilih

Masuk

Menjalankan makro terpilih

Masuk

Membuka jadual, pertanyaan, borang, laporan, makro atau modul terpilih dalam pandangan Reka Bentuk

Ctrl+Enter

Memaparkan tetingkap merta dalam Editor Visual Basic

Ctrl+G

Bekerja dalam pandangan Reka bentuk, tataletak atau helaian data

Untuk melakukan ini

Tekan

Bertukar antara mod Edit (dengan titik selitan dipaparkan) dan mod navigasi dalam helaian data

F2

Keluar dari mod navigasi dan kembali ke mod Edit dalam borang atau laporan

Esc

Bertukar kepada helaian sifat (Pandangan Helaian Data dan pandangan Borang dalam borang dan laporan)

F4 atau Alt + masukkan

Bertukar kepada pandangan Borang daripada pandangan Reka Bentuk borang

F5

Bertukar antara bahagian atas dan bawah tetingkap (pandangan Reka bentuk pertanyaan, makro dan tetingkap Tapis/Isih lanjutan)

F6

Mengitar merentasi grid medan, helaian sifat, sifat medan, Anak tetingkap navigasi, Bar alat capaian segeradan petua kekunci pada reben (pandangan Reka bentuk Jadual)

F6

Membuka kotak dialog Pilih pembina daripada kawalan terpilih pada borang atau laporan (pandangan Reka bentuk sahaja)

F7

Membuka Editor Visual Basic daripada sifat terpilih dalam helaian sifat borang atau laporan

F7

Bertukar daripada Editor Visual Basic Editor kembali kepada pandangan Reka Bentuk borang atau laporan

Alt+F11

Togol ke hadapan antara pandangan apabila dalam Jadual, pertanyaan, borang atau laporan

Nota: Jika pandangan tambahan yang tersedia, ketukan kekunci berturutan mengalihkan fokus ke pandangan berikut yang tersedia.

Ctrl + anak panah kanan atau Ctrl + koma ()

Togol ke belakang antara pandangan apabila dalam Jadual, pertanyaan, borang atau laporan

Nota: Jika pandangan tambahan yang tersedia, ketukan kekunci berturutan mengalihkan fokus ke pandangan sebelumnya.

Ctrl + anak panah kiri atau Ctrl + noktah (.)

Nota: Ctrl + noktah (.) tidak berfungsi bagi semua syarat dengan semua objek.

Bekerja dalam pandangan helaian data

Gunakan pandangan helaian data apabila anda bekerja dengan jadual dan pertanyaan.

Menavigasi antara medan dan rekod

Pintasan papan kekunci ini berfungsi dalam mod navigasi dalam pandangan helaian data.

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak ke medan berikut

Kekunci Tab atau kekunci anak panah kanan

Bergerak ke terakhir medan dalam rekod semasa

End

Bergerak ke medan sebelumnya

Shift + Tab atau kekunci anak panah kiri

Bergerak ke medan pertama dalam rekod semasa

Laman Utama

Bergerak ke medan semasa dalam rekod berikut

Kekunci anak panah bawah

Bergerak ke medan semasa dalam rekod terakhir

Ctrl+Anak Panah ke Bawah

Bergerak ke terakhir medan dalam rekod terakhir

Ctrl+End

Bergerak ke medan semasa dalam rekod sebelumnya

Kekunci anak panah atas

Bergerak ke medan semasa dalam rekod pertama

Ctrl+Anak Panah ke Atas

Bergerak ke medan pertama dalam rekod pertama

Ctrl+Home

Pergi ke rekod yang khusus

F5
(kemudian, dalam kotak nombor rekod, taipkan nombor rekod dan tekan Enter)

Navigasi ke skrin data yang lain

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak satu skrin ke atas

Page Down

Beralih satu skrin ke bawah

Page Up

Bergerak satu skrin ke kanan

Ctrl + Page Down

Bergerak satu skrin ke kiri

Bergerak satu skrin ke kanan

Memilih dan mengalihkan lajur

Untuk melakukan ini

Tekan

Pilih lajur semasa atau membatalkan pemilihan lajur, dalam mod navigasi

Ctrl+Spacebar

Mengembangkan pemilihan satu lajur ke kanan, jika lajur semasa dipilih

Shift+Anak Panah Kanan

Mengembangkan pemilihan satu lajur ke kiri, jika lajur semasa dipilih

Shift+Anak Panah Kiri

Menghidupkan mod alih

Ctrl + Shift + F8
(kemudian tekan kekunci anak panah kanan atau kekunci anak panah kiri untuk mengalihkan lajur yang dipilih ke kanan atau kiri)

Bekerja dengan subhelaian data

Untuk melakukan ini

Tekan

Memasukkan subhelaian data dari medan terakhir rekod sebelumnya dalam helaian data

Kekunci Tab

Memasukkan subhelaian data dari medan pertama rekod berikut dalam helaian data

Shift+Tab

Keluar dari subhelaian data dan beralih ke medan pertama rekod berikut dalam helaian data

Ctrl+Tab

Keluar dari subhelaian data dan beralih ke medan terakhir rekod sebelumnya dalam helaian data

Ctrl+Shift+Tab

Dari medan terakhir dalam subhelaian data memasuki medan berikut dalam helaian data

Kekunci Tab

Dari helaian data, melangkaui subhelaian data dan beralih ke rekod berikut dalam helaian data

Kekunci anak panah bawah

Dari helaian data, melangkaui subhelaian data dan beralih ke rekod sebelumnya dalam helaian data

Kekunci anak panah atas

Pergi ke rekod yang khusus dalam subhelaian data

Nota: Ini mengalihkan fokus dari subhelaian data ke kotak nombor rekod.

Alt + F5
(kemudian, dalam kotak nombor rekod, taipkan nombor rekod dan tekan Enter)

Beralih dari helaian data ke dalam rekod subhelaian data

Ctrl+Shift+Anak Panah Bawah

Meruntuhkan subhelaian data

Ctrl+Shift+Anak Panah Atas

Nota: Untuk menavigasi antara medan dan rekod dalam subhelaian data, gunakan pintasan papan kekunci yang anda gunakan dalam pandangan helaian data.

Bekerja dalam pandangan Reka bentuk

Anda bekerja dalam pandangan Reka bentuk apabila anda mereka bentuk Jadual, pertanyaan, borang, laporan dan makro.

Menavigasi dalam pandangan Reka bentuk

Untuk melakukan ini

Tekan

Bertukar antara mod Edit (dengan titik selitan dipaparkan) dan mod Navigasi

F2

Membuka atau menutup helaian sifat

F4 atau Alt + masukkan

Bertukar kepada pandangan Borang daripada pandangan Reka Bentuk borang

F5

Bertukar antara bahagian atas dan bawah tetingkap (pandangan Reka bentuk pertanyaan, makro dan tetingkap Tapis/Isih lanjutan)

Nota: Gunakan F6 apabila kekunci Tab membawa anda ke seksyen skrin yang anda inginkan.

F6

Togol ke hadapan antara anak tetingkap Reka bentuk, sifat, Anak tetingkap navigasi, reben, dan kawalan zum (pandangan Reka bentuk Jadual, borang dan laporan)

F6

Membuka Editor Visual Basic daripada sifat terpilih dalam helaian sifat borang atau laporan

F7

Menggunakan anak tetingkap Senarai medan dalam borang atau laporan (jika anak tetingkap Senarai medan belum dibuka, fokus beralih ke anak tetingkap Senarai medan )

Alt+F8

Apabila modul kod dibuka, bertukar daripada Editor Visual Basic kepada pandangan Reka Bentuk borang atau laporan

Shift + F7

Bertukar daripada helaian sifat kawalan dalam borang atau laporan kepada permukaan reka bentuk tanpa mengubah fokus kawalan

Shift + F7

Menyalin kawalan terpilih pada Papan Klip

Ctrl+C

Memotong kawalan terpilih dan menyalinnya pada Papan Klip

Ctrl+X

Menampal kandungan Papan Klip di sudut atas kiri seksyen terpilih

Ctrl+V

Mengalihkan kawalan terpilih ke kanan dengan piksel di sepanjang grid halaman

Kekunci anak panah kanan

Mengalihkan kawalan terpilih ke kiri dengan piksel di sepanjang grid halaman

Kekunci anak panah kiri

Mengalihkan kawalan terpilih ke atas dengan piksel di sepanjang grid halaman

Nota: Bagi kawalan dalam tataletak bertindan, ini akan menukar kedudukan kawalan terpilih dengan kawalan yang berada di atasnya secara langsung, melainkan ia telah merupakan kawalan yang teratas dalam tataletak.

Kekunci anak panah atas

Mengalihkan kawalan terpilih ke bawah dengan piksel di sepanjang grid halaman

Nota: Bagi kawalan dalam tataletak bertindan, ini akan menukar kedudukan kawalan terpilih dengan kawalan yang berada di bawahnya secara langsung, melainkan ia telah merupakan kawalan yang terbawah dalam tataletak.

Kekunci anak panah bawah

Mengalihkan kawalan terpilih ke kanan dengan piksel (tanpa mengira grid halaman)

Ctrl+Anak Panah Kanan

Mengalihkan kawalan terpilih ke kiri dengan piksel (tanpa mengira grid halaman)

Ctrl+Anak Panah Kiri

Mengalihkan kawalan terpilih ke atas dengan piksel (tanpa mengira grid halaman)

Nota: Bagi kawalan dalam tataletak bertindan, ini akan menukar kedudukan kawalan terpilih dengan kawalan yang berada di atasnya secara langsung, melainkan ia telah merupakan kawalan yang teratas dalam tataletak.

Ctrl+Anak Panah ke Atas

Mengalihkan kawalan terpilih ke bawah dengan piksel (tanpa mengira grid halaman)

Nota: Bagi kawalan dalam tataletak bertindan, ini akan menukar kedudukan kawalan terpilih dengan kawalan yang berada di bawahnya secara langsung, melainkan ia telah merupakan kawalan yang terbawah dalam tataletak.

Ctrl+Anak Panah ke Bawah

Meningkatkan lebar kawalan terpilih (ke kanan) dengan piksel

Nota: Bagi kawalan dalam tataletak bertindan, ini akan meningkatkan lebar seluruh tataletak.

Shift+Anak Panah Kanan

Mengurangkan lebar kawalan terpilih (ke kiri) dengan piksel

Nota: Bagi kawalan dalam tataletak bertindan, ini akan mengurangkan lebar seluruh tataletak.

Shift+Anak Panah Kiri

Mengurangkan ketinggian kawalan terpilih (dari bawah) dengan piksel

Shift+Anak Panah ke Atas

Meningkatkan ketinggian kawalan terpilih (dari bawah) dengan piksel

Shift+Anak Panah ke Bawah

Mengedit menggunakan kawalan dalam borang dan laporan

Untuk melakukan ini

Tekan

Menyalin kawalan terpilih pada Papan Klip

Ctrl+C

Memotong kawalan terpilih dan menyalinnya pada Papan Klip

Ctrl+X

Menampal kandungan Papan Klip di sudut atas kiri seksyen terpilih

Ctrl+V

Mengalihkan kawalan terpilih ke kanan (kecuali kawalan yang merupakan sebahagian daripada tataletak)

Kekunci anak panah kanan atau Ctrl + anak panah kanan untuk mengalihkan dalam kenaikan yang lebih kecil

Mengalihkan kawalan terpilih ke kiri (kecuali kawalan yang merupakan sebahagian daripada tataletak)

Kekunci anak panah kiri atau Ctrl + anak panah kiri untuk bergerak dalam kenaikan yang lebih kecil

Mengalihkan kawalan terpilih ke atas (kecuali kawalan yang merupakan sebahagian daripada tataletak)

Kekunci anak panah atas atau Ctrl + anak panah atas untuk mengalihkan dalam kenaikan yang lebih kecil

Mengalihkan kawalan terpilih ke bawah (kecuali kawalan yang merupakan sebahagian daripada tataletak)

Kekunci anak panah bawah atau Ctrl + anak panah bawah untuk mengalihkan dalam kenaikan yang lebih kecil

Meningkatkan ketinggian kawalan terpilih

Nota: Jika digunakan dengan kawalan yang berada dalam tataletak, seluruh baris tataletak akan disaiz semula.

Shift+Anak Panah ke Bawah

Meningkatkan lebar kawalan terpilih

Nota: Jika digunakan dengan kawalan yang berada dalam tataletak, seluruh lajur tataletak akan disaiz semula.

Shift+Anak Panah Kanan

Mengurangkan ketinggian kawalan terpilih

Nota: Jika digunakan dengan kawalan yang berada dalam tataletak, seluruh baris tataletak akan disaiz semula.

Shift+Anak Panah ke Atas

Mengurangkan lebar kawalan terpilih

Nota: Jika digunakan dengan kawalan yang berada dalam tataletak, seluruh lajur tataletak akan disaiz semula.

Shift+Anak Panah Kiri

Menavigasi dalam pandangan borang

Anda bekerja dalam pandangan borang apabila memasukkan data dalam borang.

Menavigasi antara medan dan rekod

Pintasan papan kekunci ini berfungsi dalam mod navigasi dalam pandangan borang.

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak ke medan berikut

Kekunci Tab

Bergerak ke medan sebelumnya

Shift+Tab

Bergerak ke terakhir kawalan pada borang dan kekal dalam rekod semasa

End

Bergerak ke terakhir kawalan pada borang dan mengesetkan fokus dalam rekod terakhir

Ctrl+End

Bergerak ke kawalan pertama pada borang dan kekal berada dalam rekod semasa

Laman Utama

Bergerak ke kawalan pertama pada borang dan mengesetkan fokus dalam rekod pertama

Ctrl+Home

Bergerak ke medan semasa dalam rekod berikut

Ctrl + Page Down

Bergerak ke medan semasa dalam rekod sebelumnya

Ctrl + Page Up

Pergi ke rekod yang khusus

F5
(kemudian, dalam kotak nombor rekod, taipkan nombor rekod dan tekan Enter)

Menavigasi dalam borang dengan lebih daripada satu halaman

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak satu halaman ke bawah; pada hujung rekod, beralih ke halaman yang setara pada rekod berikut

Page Down

Bergerak satu halaman ke atas; pada hujung rekod, beralih ke halaman yang setara pada rekod sebelumnya

Page Up

Menavigasi antara borang utama dan subborang

Untuk melakukan ini

Tekan

Memasukkan subborang dari medan sebelumnya dalam borang utama

Kekunci Tab

Memasukkan subborang dari medan berikut dalam borang utama

Shift+Tab

Keluar dari subborang dan beralih ke medan berikut dalam borang induk atau rekod berikut

Ctrl+Tab

Keluar dari subborang dan beralih ke medan sebelumnya dalam borang utama atau rekod sebelumnya

Ctrl+Shift+Tab

Menavigasi dalam Pratonton Cetak dan Pratonton Tataletak

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka kotak dialog Cetak daripada cetak (untuk helaian data, borang dan laporan)

Ctrl+P

Membuka kotak dialog Persediaan halaman (untuk borang dan laporan)

S

Menzum masuk atau keluar pada bahagian halaman

Z

Membatalkan Pratonton Cetak atau Pratonton Tataletak

C atau Esc

Menskrol ke bawah dengan peningkatan yang sedikit

Kekunci anak panah bawah

Menskrol satu skrin penuh ke bawah

Page Down

Bergerak ke bahagian bawah halaman

Ctrl+Anak Panah ke Bawah

Menskrol ke atas dengan peningkatan yang sedikit

Kekunci anak panah atas

Menskrol satu skrin penuh ke atas

Page Up

Bergerak ke bahagian atas halaman

Ctrl+Anak Panah ke Atas

Menskrol ke kanan dengan peningkatan yang sedikit

Kekunci anak panah kanan

Bergerak ke pinggir kanan halaman

End

Bergerak ke penjuru bawah kanan halaman

Ctrl+End

Menskrol ke kiri dengan peningkatan yang sedikit

Kekunci anak panah kiri

Bergerak ke pinggir kiri halaman

Laman Utama

Bergerak ke penjuru atas kiri halaman

Ctrl+Home

Beralih ke kotak nombor halaman

Alt + F5
(kemudian,. taipkan nombor halaman dan tekan Enter)

Bekerja dengan anak tetingkap

Gunakan anak tetingkap gambar rajah

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak antara Jadual, pandangan, dan fungsi (dan garis cantuman, jika tersedia)

Kekunci Tab atau Shift + Tab

Bergerak antara lajur dalam jadual, pandangan atau fungsi

Kekunci anak panah

Memilih lajur data yang terpilih untuk output

Spacebar atau tanda tambah (+)

Mengalih keluar lajur data terpilih daripada output pertanyaan

Spacebar atau tanda tolak (-)

Mengalih keluar jadual, pandangan atau fungsi terpilih atau menggabungkan baris daripada pertanyaan

Padam

Nota: Jika berbilang item terpilih, menekan Spacebar mempengaruhi semua item terpilih. Pilih berbilang item dengan menekan dan menahan Shift sambil memilihnya. Togol keadaan satu item yang dipilih dengan menekan dan menahan Ctrl sementara memilihnya.

Gunakan anak tetingkap grid

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak antara sel

Kekunci anak panah, kekunci Tab atau Shift + Tab

Bergerak ke baris terakhir dalam lajur semasa

Ctrl+Anak Panah ke Bawah

Bergerak ke baris pertama dalam lajur semasa

Ctrl+Anak Panah ke Atas

Bergerak ke sel atas kiri dalam bahagian grid yang kelihatan

Ctrl+Home

Bergerak ke sel bawah kanan

Ctrl+End

Bergerak dalam senarai juntai bawah

Kekunci anak panah atas atau kekunci anak panah bawah

Memilih seluruh lajur grid

Ctrl+Spacebar

Togol antara mod Edit dan mod pemilihan sel

F2

Menyalin teks terpilih dalam sel kepada papan klip (dalam mod Edit)

Ctrl+C

Memotong teks terpilih dalam sel dan meletakkannya pada papan klip (dalam mod Edit)

Ctrl+X

Menampal teks daripada papan klip (dalam mod Edit)

Ctrl+V

Togol antara mod selitkan dan taip tindih semasa pengeditan dalam sel

Kunci selit

Togol kotak semak dalam lajur Output

Nota: Jika berbilang item terpilih, menekan kekunci ini akan mempengaruhi semua item terpilih.

Spacebar

Mengosongkan kandungan yang terpilih sesuatu sel

Padam

Mengosongkan semua nilai bagi lajur grid yang terpilih

Padam

Gunakan tetingkap SQL

Anda boleh menggunakan standard Windows pengeditan kekunci apabila bekerja dalam anak tetingkap SQL. Contohnya, anda boleh menggunakan Ctrl + kekunci anak panah untuk bergerak antara perkataan dan perintah potong, salin dan tampal pada tab rumah berfungsi secara biasa.

Nota: Anda hanya boleh menyelitkan teks; Terdapat tiada mod taip tindih.

Menggunakan anak tetingkap Senarai medan dengan borang atau laporan dalam pandangan Reka bentuk atau pandangan tataletak

Untuk melakukan ini

Tekan

Menunjukkan atau menyembunyikan anak tetingkap Senarai medan

Alt+F8

Menambahkan medan terpilih pada seksyen butiran borang atau laporan

Masuk

Bergerak ke atas atau ke bawah anak tetingkap Senarai medan

Kekunci anak panah atas atau kekunci anak panah bawah

Bergerak antara anak tetingkap atas dan bawah senarai medan

Kekunci Tab

Pilih teks atau data

Pilih medan atau rekod

Nota: Untuk membatalkan pemilihan, gunakan kekunci anak panah yang bertentangan.

Untuk melakukan ini

Tekan

Memilih medan berikut

Kekunci Tab

Bertukar antara mod Edit (dengan titik selitan dipaparkan) dan mod navigasi dalam helaian data

F2

Keluar dari mod navigasi dalam borang atau laporan

Esc

Bertukar antara memilih rekod semasa dan medan pertama bagi medan semasa, dalam mod Navigasi

Shift+Spacebar

Mengembangkan pemilihan kepada rekod yang sebelumnya jika rekod semasa dipilih

Shift+Anak Panah ke Atas

Pilih teks dalam medan

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengubah saiz pemilihan dengan satu aksara ke kanan

Shift+Anak Panah Kanan

Mengubah saiz pemilihan dengan satu perkataan ke kanan

Ctrl + Shift + anak panah kanan

Mengubah saiz pemilihan dengan satu aksara ke kiri

Shift+Anak Panah Kiri

Mengubah saiz pemilihan dengan satu perkataan ke kiri

Ctrl+Shift+Anak Panah Kiri

Mengembangkan pemilihan

Untuk melakukan ini

Tekan

Menghidupkan mod Perluas

Nota: Dalam pandangan helaian data, pemilihan dilanjutkan muncul di penjuru bawah kanan tetingkap

F8
(berulang kali menekan F8 akan mengembangkan pemilihan ke perkataan, medan, rekod dan semua rekod)

Mengembangkan pemilihan kepada medan bersebelahan dalam baris yang sama dalam pandangan Helaian Data

Kekunci anak panah kanan atau kekunci anak panah kiri

Mengembangkan pemilihan kepada baris bersebelahan dalam pandangan Helaian Data

Kekunci anak panah atas atau kekunci anak panah bawah

Membuat asal perluasan sebelumnya

Shift + F8

Membatalkan mod Perluas

Esc

Mencari dan menggantikan teks atau data

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka tab Cari dalam mencari dan menggantikan kotak dialog (pandangan helaian data dan pandangan borang sahaja)

CTRL+F

Buka tab Gantikan dalam mencari dan menggantikan kotak dialog (pandangan helaian data dan pandangan borang sahaja)

Ctrl+H

Mencari kejadian berikut bagi teks yang ditentukan dalam kotak dialog Cari dan ganti apabila kotak dialog ditutup (pandangan helaian data dan pandangan borang sahaja)

Shift+F4

Mengedit teks atau data

Mengalihkan titik selitan dalam medan

Nota: Jika titik selitan tidak kelihatan, tekan F2 untuk memaparkannya.

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengalihkan titik selitan satu aksara ke kanan

Kekunci anak panah kanan

Mengalihkan titik selitan satu perkataan ke kanan

Ctrl+Anak Panah Kanan

Mengalihkan titik selitan satu aksara ke kiri

Kekunci anak panah kiri

Mengalihkan titik selitan satu perkataan ke kiri

Ctrl+Anak Panah Kiri

Mengalihkan titik selitan ke hujung medan, dalam medan baris tunggal; atau mengalihkannya ke hujung baris dalam medan berbilang baris

End

Mengalihkan titik selitan ke hujung medan, dalam medan berbilang baris

Ctrl+End

Mengalihkan titik selitan ke permulaan medan, dalam medan baris tunggal; atau mengalihkannya ke permulaan baris dalam medan berbilang baris

Laman Utama

Mengalihkan titik selitan ke permulaan medan, dalam medan berbilang baris

Ctrl+Home

Menyalin, mengalih atau memadamkan teks

Untuk melakukan ini

Tekan

Menyalin pemilihan pada Papan Klip

Ctrl+C

Memotong pemilihan dan menyalinnya pada Papan Klip

Ctrl+X

Menampal kandungan Papan Klip pada titik selitan

Ctrl+V

Memadamkan pemilihan atau aksara di bahagian kiri titik selitan

Backspace

Memadamkan pemilihan atau aksara di bahagian kanan titik selitan

Padam

Memadamkan semua aksara di bahagian kanan titik selitan

Ctrl+Delete

Membuat asal perubahan

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuat asal penaipan

Ctrl+Z atau Alt+Backspace

Membuat asal perubahan dalam medan semasa atau rekod semasa

ESC
(jika medan semasa dan rekod semasa telah berubah, tekan Esc dua kali untuk membuat asal perubahan, pertama dalam medan semasa dan kemudian dalam rekod semasa)

Masukkan data dalam pandangan helaian data atau borang

Untuk melakukan ini

Tekan

Menyelitkan tarikh semasa

Ctrl + koma bernoktah (;)

Menyelitkan waktu semasa

Ctrl + Shift + titik bertindih (:)

Menyelitkan nilai lalai medan

Ctrl+Alt+Spacebar

Menyelitkan nilai daripada medan yang sama dalam rekod terdahulu

Ctrl + koma atas (')

Menambahkan rekod baru

Ctrl + tanda tambah (+)

Dalam helaian data, memadamkan rekod semasa

Ctrl + tanda tolak (-)

Menyimpan perubahan pada rekod semasa

Shift+Enter

Bertukar antara nilai dalam kotak semak atau butang opsyen

Spacebar

Menyelitkan baris baru dalam medan Teks Pendek atau Teks Panjang

Ctrl+Enter

Menyegar semula medan dengan data semasa

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengira semula medan dalam tetingkap

F9

Bertanya semula Jadual dasar; dalam subborang, ini akan bertanya semula Jadual dasar bagi subborang sahaja

Shift+F9

Menyegar semula kandungan kotak kombo atau kotak senarai medan carian

F9

Menavigasi dalam Jadual dan sel

Berfungsi dan bergerak dalam Jadual

Untuk melakukan ini

Tekan

Beralih ke sel berikut

Kekunci Tab

Beralih ke sel sebelumnya

Shift+Tab

Bergerak ke baris berikut

Kekunci anak panah bawah

Bergerak ke baris sebelumnya

Kekunci anak panah atas

Menyelitkan tab dalam sel

Ctrl+Tab

Memulakan perenggan baru

Masuk

Menambah baris baru di bahagian bawah Jadual

Kekunci Tab di hujung baris terakhir

Bergerak dalam Jadual atau sel

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengalih satu aksara ke kiri

Kekunci anak panah kiri

Mengalih satu aksara ke kanan

Kekunci anak panah kanan

Bergerak ke atas satu baris

Kekunci anak panah atas

Bergerak ke bawah satu baris

Kekunci anak panah bawah

Mengalihkan satu perkataan ke kiri

Ctrl+Anak Panah Kiri

Mengalihkan satu perkataan ke kanan

Ctrl+Anak Panah Kanan

Bergerak ke hujung baris

End

Bergerak ke permulaan baris

Laman Utama

Bergerak satu perenggan ke atas

Ctrl+Anak Panah ke Atas

Bergerak satu perenggan ke bawah

Ctrl+Anak Panah ke Bawah

Bergerak ke hujung kotak teks

Ctrl+End

Bergerak ke permulaan kotak teks

Ctrl+Home

Mengulangi tindakan Cari terakhir

Shift+F4

Mendapatkan bantuan dengan Access

Bantuan yang menyediakan tetingkap menjadikan semua kandungan bantuan Access tersedia.

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka tetingkap bantuan

F1

Kembali ke Access rumah bantuan

Alt+Home

Memilih item berikut dalam tetingkap bantuan

Kekunci Tab

Memilih item sebelumnya dalam tetingkap bantuan

Shift+Tab

Melaksanakan tindakan bagi item terpilih

Masuk

Dalam senaraitopik BantuanAccess, kembangkan atau Runtuhkan item terpilih

Masuk

Pilih seterusnya teks tersembunyi atau Hiperpautan, termasuk Tunjukkan semua atau Sembunyikan semua di atas topik

Kekunci Tab

Memilih teks tersembunyi yang sebelumnya atau Hiperpautan

Shift+Tab

Melaksanakan tindakan untuk dipilih Tunjukkan semua, Sembunyikan semua, teks tersembunyi atau Hiperpautan

Masuk

Mengalihkan kembali ke topik Bantuan sebelumnya (semula butang)

Alt + anak panah kiri atau Backspace

Mengalih ke topik Bantuan berikut (Majukan butang)

Alt+Anak Panah Kanan

Skrol sedikit ke atas atau ke bawah dalam topik Bantuan yang sedang dipaparkan

Anak panah atas, anak panah ke bawah

Skrol amaun yang lebih besar ke atas atau bawah, masing-masing, dalam topik Bantuan yang sedang dipaparkan

Page Up, Page Down

Menghentikan tindakan terakhir (butanghenti )

Esc

Menyegar semula tetingkap (butangsegar semula )

F5

Mencetak topik Bantuan semasa

Ctrl + P
(jika kursor tidak berada dalam topik Bantuan semasa, tekan F6 dan kemudian tekan Ctrl + P)

Mengubah keadaan sambungan

F6, dan kemudian tekan Enter untuk membuka senarai pilihan

Bertukar antara kawasan dalam tetingkap bantuan , seperti bar alat dan senarai carian

F6

Dalam jadual kandungan dalam pandangan pohon, pilih item berikut atau sebelumnya, masing-masing

Kekunci anak panah atas atau kekunci anak panah bawah

Dalam jadual kandungan dalam pandangan pohon, kembangkan atau Runtuhkan item terpilih

Masuk

Pintasan papan kekunci pelbagai

Untuk melakukan ini

Tekan

Memaparkan alamat Hiperpautan yang lengkap (URL) bagi Hiperpautan terpilih

F2

Menyemak ejaan

F7

Membuka kotak zum untuk memasukkan ungkapan dan teks lain dengan mudah dalam kawasan input yang kecil

SHIFT+F2

Menggunakan Pembina

Ctrl + F2

Menyalin petikan skrin seluruh skrin pada papan klip

Skrin cetakan

Menyalin petikan skrin tetingkap semasa pada papan klip

Alt + Print Screen

Memaparkan set perintah lengkap pada menu anak tetingkap tugas

Ctrl+Anak Panah ke Bawah

Keluar dari Access

ALT+F4

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×