Pintasan papan kekunci dan kekunci fungsi Excel for Windows

Pintasan papan kekunci dan kekunci fungsi Excel for Windows

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Artikel ini menerangkan pintasan papan kekunci, kekunci fungsi dan beberapa biasa kekunci pintasan lain untuk Microsoft Excel untuk Windows. Ini termasuk kekunci capaian yang anda boleh gunakan untuk perintah reben. Jika anda menggunakan Mac, sila lihat pintasan papan kekunci Excel dan kekunci fungsi untuk Mac.

Penting: 

 • Pintasan ini merujuk kepada tataletak papan kekunci AS. Kekunci untuk tataletak lain mungkin tidak sepadan betul-betul dengan kekunci pada papan kekunci AS.

 • Jika pintasan memerlukan menekan dua atau lebih kunci secara serentak, topik ini memisahkan kekunci dengan tanda campur (+). Jika anda perlu tekan satu kekunci sejurus selepas lain, kekunci dipisahkan oleh koma (,).

Artikel ini memerihalkan pintasan papan kekunci, kekunci fungsi dan beberapa biasa kekunci pintasan lain untuk Excel 2016. Ini termasuk kekunci capaian yang anda boleh gunakan untuk perintah reben. Untuk Excel Online, lihat pintasan papan kekunci dalam Excel Online.

Petua: 

 • Untuk mengekalkan rujukan ini tersedia apabila anda bekerja, anda mungkin ingin mencetak topik ini. Untuk mencetak topik ini, tekan CTRL + P.

 • Untuk melihat kerja dalam talian dengan maklumat ini, lihat hamparan kami pada Docs.com. Buku kerja ini membolehkan anda skrol, mengisih dan menapis untuk sebarang gabungan kekunci. Dan anda juga boleh memuat turunnya.

 • Mendapatkan pintasan papan kekunci dalam dokumen Word pada pautan ini: pintasan papan kekunci Excel 2016 for Windows

Pintasan yang kerap digunakan

Jika anda pengguna baru pada reben, maklumat dalam seksyen ini boleh membantu anda memahami model pintasan papan kekunci reben. Reben disertakan dengan pintasan baru yang dipanggil Petua kekunci, yang anda boleh membuat muncul apabila anda menekan kekunci Alt. Reben Kumpulan berkaitan perintah pada tab. Contohnya, pada tab rumah, Kumpulan nombor termasuk perintah Format nombor.

Jadual ini menyenaraikan pintasan yang paling kerap digunakan dalam Excel 2016.

Untuk melakukan ini

Tekan

Tutup hamparan

CTRL+W

Membuka hamparan

Ctrl+O

Pergi ke tab rumah

Alt+H

Menyimpan hamparan

Ctrl+S

Menyalin

Ctrl+C

Menampal

Ctrl+V

Membuat Asal

Ctrl+Z

Mengalih keluar kandungan sel

Padam kunci

Pilih warna isian

Alt + H, H

Memotong

Ctrl+X

Pergi ke tab selitkan

ALT+N

Tebal

Ctrl+B

Pusat menjajarkan kandungan sel

Alt + H, A, kemudian C

Pergi ke tab Tataletak halaman

Alt+P

Pergi ke Data tab

Alt+A

Pergi ke tab pandangan

Alt + W

Menu konteks terbuka

Shift + F10, atau

Kunci konteks

Menambah sempadan

Alt + H, B

Memadamkan lajur

Alt + H, D, kemudian C

Pergi ke Formula tab

Alt+M

Menyembunyikan baris yang dipilih

Ctrl+9

Menyembunyikan lajur yang dipilih

Ctrl+0

Halaman atas

Pintasan papan kekunci reben

Jika anda pengguna baru pada reben, maklumat dalam seksyen ini boleh membantu anda memahami model pintasan papan kekunci reben.

Apabila anda menekan kekunci Alt, huruf muncul dalam imej kecil, dipanggil Petua kekunci, di sebelah tab dan perintah pada reben, seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut.

Lencana Petua Kekunci muncul pada reben

Anda boleh menggabungkan huruf ini dengan Alt untuk membuat pintasan yang dipanggil kekunci capaian untuk perintah reben. Contohnya, Alt + H membuka tab rumah, dan Alt + Q pergi ke kotak beritahu saya .

Tekan Alt sekali lagi untuk melihat Petua kekunci bagi perintah pada sebarang tab.

Kekunci capaian untuk tab reben

Untuk terus pergi ke tab pada reben, tekan salah satu kekunci capaian yang berikut:

Untuk melakukan ini

Tekan

Buka kotak beritahu saya pada reben dan taipkan istilah carian untuk mendapatkan bantuan atau kandungan bantuan.

Alt + Q, kemudian masukkan istilah carian.

Buka halaman fail dan gunakan pandangan Backstage.

ALT+F

Buka rumah tab dan format teks dan nombor dan gunakan alat Cari.

Alt+H

Buka tab selitkan dan selitkan kotak Jadual pangsi, carta, tambahan, Sparkline, gambar, bentuk, pengepala atau teks.

ALT+N

Buka tab tataletak halaman dan bekerja dengan tema, persediaan halaman, skala dan penjajaran.

Alt+P

Buka tab Formula dan selitkan, mengesan dan menyesuaikan fungsi dan pengiraan.

Alt+M

Buka Data tab dan menyambung ke, mengisih, menapis, menganalisis dan bekerja dengan data.

Alt+A

Buka tab semak semula dan menyemak ejaan, menambah komen dan melindungi helaian dan buku kerja.

ALT+R

Membuka pandangan tab dan pratonton pemisah halaman dan tataletak, menunjukkan dan menyembunyikan garisan grid dan tajuk, setkan pembesaran zum, menguruskan windows dan anak tetingkap dan lihat makro.

Alt + W

Halaman atas

Bekerja dalam reben dengan papan kekunci

Untuk melakukan ini

Tekan

Memilih tab aktif reben dan mengaktifkan kekunci capaian.

Alt atau F10. Untuk beralih ke tab lain, gunakan kekunci capaian atau kekunci anak panah.

Mengalihkan fokus kepada perintah pada reben.

Tab atau Shift+Tab

Bergerak ke bawah, ke atas, kiri, atau kanan, masing-masing, antara item pada reben.

Kekunci anak panah bawah, anak panah atas, anak panah kiri atau anak panah kanan

Aktifkan butang terpilih.

Spacebar atau Enter

Membuka senarai untuk perintah terpilih.

Kekunci anak panah bawah

Membuka menu untuk butang terpilih.

Alt+Anak Panah Bawah

Apabila menu atau submenu buka, alihkan ke perintah berikut.

Kekunci anak panah

Mengembangkan atau meruntuhkan reben.

Ctrl + F1

Membuka menu konteks.

Shift+F10

Atau, pada Windows papan kekunci

Kunci konteks (antara Alt kanan dan kanan kekunci Ctrl)

Beralih ke submenu apabila menu utama terbuka atau dipilih.

Kekunci anak panah kiri

Halaman atas

Rujukan pintasan papan kekunci Excel

Menavigasi dalam sel: pintasan papan kekunci

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak ke sel sebelumnya dalam lembaran kerja atau opsyen sebelumnya dalam kotak dialog.

Shift+Tab

Mengalih satu sel ke atas dalam lembaran kerja.

Kekunci anak panah ke atas

Mengalih satu sel ke bawah dalam lembaran kerja.

Kekunci anak panah

Mengalih satu sel ke kiri dalam lembaran kerja.

Kekunci anak panah kiri

Mengalih satu sel kanan dalam lembaran kerja.

Kekunci anak panah kanan

Bergerak ke pinggir rantau data semasa dalam lembaran kerja.

Ctrl + kekunci anak panah

Masukkan mod tamat, beralih ke sel berikut yang bukan kosong dalam lajur atau baris sebagai sel aktif yang sama dan mematikan Mod tamat. Jika sel kosong, beralih ke sel terakhir dalam baris atau lajur.

Hujung, kekunci anak panah

Beralih ke sel terakhir pada lembaran kerja, terendah digunakan baris lajur paling kanan yang digunakan.

Ctrl+End

Mengembangkan pemilihan sel ke sel terakhir digunakan pada lembaran kerja (penjuru bawah kanan).

Ctrl + Shift + End

Beralih ke sel dalam penjuru atas kiri tetingkap apabila Scroll Lock dihidupkan.

Rumah + Scroll Lock

Bergerak ke permulaan lembaran kerja.

Ctrl+Home

Bergerak satu skrin ke bawah dalam lembaran kerja.

Page Down

Bergerak ke helaian berikut dalam buku kerja.

Ctrl + Page Down

Bergerak satu skrin ke kanan dalam lembaran kerja.

Alt+Page Down

Bergerak satu skrin ke atas dalam lembaran kerja.

Page Up

Bergerak satu skrin ke kiri dalam lembaran kerja.

Alt+Page Up

Bergerak ke helaian sebelumnya dalam buku kerja.

Ctrl + Page Up

Mengalih satu sel ke kanan dalam lembaran kerja. Atau, dalam lembaran kerja yang dilindungi, bergerak antara sel yang dibuka kunci.

Tab

Halaman atas

Format sel: pintasan papan kekunci

Untuk melakukan ini

Tekan

Buka kotak dialog Format sel.

Ctrl+1

Format fon dalam kotak dialog Format sel.

Ctrl+Shift+F atau Ctrl+Shift+P

Mengedit sel aktif dan meletakkan titik selitan di hujung kandungannya. Atau, jika pengeditan dimatikan untuk sel, mengalihkan titik selitan ke dalam bar formula. Jika mengedit formula, Togol mod titik atau mematikan supaya anda boleh menggunakan kekunci anak panah untuk mencipta rujukan.

F2

Menambah atau mengedit komen sel..

SHIFT+F2

Buka dialog selitkan untuk menyelitkan sel kosong.

Ctrl+Shift+Tambah (+)

Buka kotak dialog Padam untuk memadamkan sel terpilih.

Ctrl+Tolak (-)

Masukkan masa semasa.

Ctrl + Shift + titik bertindih (:)

Masukkan tarikh semasa.

Ctrl + separa titik bertindih (;)

Bertukar antara memaparkan nilai sel atau Formula dalam lembaran kerja.

Ctrl + aksen Grava (')

Menyalin formula daripada sel di atas sel yang aktif ke dalam sel atau Formula Bar.

Ctrl + koma atas (')

Alihkan sel terpilih.

Ctrl+X

Menyalin sel terpilih.

Ctrl+C

Menampal kandungan pada titik selitan, menggantikan sebarang pemilihan.

Ctrl+V

Membuka kotak dialog tampal istimewa.

Ctrl+Alt+V

Menjadikan teks italik atau mengalih keluar pemformatan italik.

Ctrl + saya atau Ctrl + 3

Teks tebal atau mengalih keluar pemformatan tebal.

Ctrl + B atau Ctrl + 2

Menggariskan teks atau mengalih keluar garis bawah.

Ctrl + U atau Ctrl + 4

Menggunakan atau mengalih keluar pemformatan lorekan.

Ctrl+5

Bertukar antara menyembunyikan objek, memaparkan objek dan memaparkan Ruang letak untuk objek.

Ctrl+6

Menggunakan sempadan rangka pada sel yang dipilih.

Ctrl + Shift + ampersan (&)

Mengalih keluar sempadan rangka daripada sel terpilih.

Ctrl + Shift + garis bawah (_)

Memaparkan atau menyembunyikan simbol rangka.

Ctrl+8

Menggunakan perintah isikan bawah untuk menyalin kandungan dan format bagi sel teratas julat terpilih ke dalam sel di bawah.

Ctrl+D

Menggunakan format nombor umum.

Ctrl + Shift + tilde (~)

Menggunakan format Mata Wang dengan dua tempat perpuluhan (nombor negatif dalam kurungan).

Ctrl + Shift + tanda dolar ($)

Menggunakan format peratus tanpa tempat perpuluhan.

Ctrl + Shift + peratus (%)

Gunakan format nombor saintifik dengan dua tempat perpuluhan.

Ctrl + Shift + karet (^)

Menggunakan format tarikh dengan hari, bulan dan tahun.

Ctrl + Shift + nombor Daftar (#)

Menggunakan format masa dengan jam dan minit dan AM atau PM.

Ctrl + Shift + tanda (@)

Menggunakan nombor yang format dengan dua tempat perpuluhan, ribuan pemisah dan tanda tolak (-) untuk nilai negatif.

Ctrl + Shift + seru (!)

Buka dialog selitkan Hiperpautan.

Ctrl+K

Menyemak ejaan dalam lembaran kerja aktif atau julat yang dipilih.

F7

Memaparkan opsyen analisis pantas untuk sel yang mengandungi data yang dipilih.

Ctrl+Q

Memaparkan kotak dialog cipta Jadual.

Ctrl + L atau Ctrl + T

Halaman atas

Buat pilihan dan melaksanakan tindakan: pintasan papan kekunci

Untuk melakukan ini

Tekan

Pilih keseluruhan lembaran kerja.

Ctrl + A atau Ctrl + Shift + Spacebar

Pilih helaian semasa dan berikut dalam buku kerja.

Ctrl + Shift + Page Down

Pilih helaian semasa dan sebelumnya dalam buku kerja.

Ctrl + Shift + Page Up

Mengembangkan pemilihan sel dengan satu sel.

Shift + anak panah kunci

Mengembangkan pemilihan sel ke sel terakhir yang bukan kosong dalam lajur atau baris yang sama sebagai sel aktif, atau jika sel berikut adalah kosong, sel bukan kosong yang berikut.

Ctrl + Shift + kekunci anak panah

Menghidupkan mod perluas dan gunakan kekunci anak panah untuk mengembangkan pemilihan. Tekan sekali lagi untuk mematikan.

Menghidupkan mod perluas dan gunakan kekunci anak panah untuk mengembangkan pemilihan. Tekan sekali lagi untuk mematikan. F8

Menambah sel bukan bersebelahan atau julat pada pemilihan sel dengan menggunakan kekunci anak panah.

Shift + F8

Memulakan baris baru dalam sel yang sama.

Alt+Enter

Mengisikan julat sel yang dipilih dengan entri semasa.

Ctrl+Enter

Melengkapkan entri sel dan memilih sel di atas.

Shift+Enter

Pilih seluruh lajur dalam lembaran kerja.

Ctrl+Spacebar

Pilih seluruh baris dalam lembaran kerja.

Shift+Spacebar

Memilih semua objek pada lembaran kerja apabila objek dipilih.

Ctrl+Shift+Spacebar

Mengembangkan pemilihan sel ke permulaan lembaran kerja.

Ctrl + Shift + Home

Pilih rantau semasa jika lembaran kerja yang mengandungi data. Tekan buat kali kedua untuk memilih rantau semasa dan bahagian baris ringkasan. Tekan ketiga kali untuk memilih keseluruhan lembaran kerja.

Ctrl + A atau Ctrl + Shift + Spacebar

Pilih rantau semasa di sekeliling sel aktif atau seluruh laporan Jadual pangsi.

Ctrl + Shift + asterisk (*)

Pilih perintah pertama pada menu apabila menu atau submenu kelihatan.

Laman Utama

Mengulangi perintah atau tindakan yang terakhir jika boleh.

Ctrl+Y

Membuat asal tindakan terakhir.

Ctrl+Z

Halaman atas

Bekerja dengan data, fungsi dan formula bar: pintasan papan kekunci

Untuk melakukan ini

Tekan

Pilih seluruh laporan Jadual pangsi.

Ctrl + Shift + asterisk (*)

Mengedit sel aktif dan meletakkan titik selitan di hujung kandungannya. Atau, jika pengeditan dimatikan untuk sel, mengalihkan titik selitan ke dalam bar formula. Jika mengedit formula, Togol mod titik atau mematikan supaya anda boleh menggunakan kekunci anak panah untuk mencipta rujukan.

F2

Mengembangkan atau meruntuhkan formula bar.

Ctrl+Shift+U

Membatalkan entri dalam sel atau Formula Bar.

Esc

Melengkapkan entri dalam formula bar dan memilih sel di bawah.

Masuk

Mengalih kursor ke penghujung teks apabila dalam formula bar.

Ctrl+End

Pilih semua teks dalam bar formula dari kedudukan kursor ke hujung.

Ctrl + Shift + End

Mengira semua lembaran kerja dalam semua buku kerja terbuka.

F9

Mengira lembaran kerja aktif.

Shift+F9

Mengira semua lembaran kerja dalam semua buku kerja terbuka, tanpa mengira sama ada ia telah berubah sejak pengiraan terakhir.

Ctrl+Alt+F9 

Semak Formula bersandaran dan kemudian mengira semua sel dalam semua buku kerja yang terbuka, termasuk sel yang tidak ditanda sebagai perlu dikira.

Ctrl + Alt + Shift + F9

Memaparkan menu atau mesej untuk butang penyemakan ralat.

Alt + Shift + F10

Memaparkan kotak dialog argumen fungsi apabila titik selitan adalah ke kanan nama fungsi dalam formula.

Ctrl+A

Menyelitkan nama argumen dan tanda kurung apabila titik selitan adalah ke kanan nama fungsi dalam formula.

Ctrl+Shift+A

Menggunakan Isian sekilas secara automatik mengenali corak dalam lajur bersebelahan dan isikan lajur semasa

Ctrl+E

Mengitar merentasi semua gabungan bagi rujukan mutlak dan relatif dalam formula jika rujukan sel atau julat dipilih.

F4

Selitkan fungsi.

Shift+F3

Salin nilai daripada sel di atas sel yang aktif ke dalam sel atau formula bar.

Ctrl + Shift + tanda petikan lurus (")

Mencipta Carta terbenam bagi data dalam julat semasa.

Alt + F1

Mencipta Carta data dalam julat semasa dalam helaian Carta berasingan.

F11

Mentakrifkan nama menggunakan dalam rujukan.

Alt + M, M, D

Tampal nama daripada kotak dialog tampal nama (jika nama ditakrifkan dalam buku kerja.

F3

Bergerak ke medan pertama dalam rekod berikut borang data.

Masuk

Mencipta, menjalankan, mengedit atau memadamkan makro.

Alt+F8

Membuka Microsoft Visual Basic For Applications Editor.

Alt+F11

Halaman atas

Kekunci fungsi

Kunci

Perihalan

F1

 • F1 sahaja: memaparkan anak tetingkap tugas Bantuan Excel .

 • Ctrl + F1: memaparkan atau menyembunyikan reben.

 • Alt + F1: mencipta Carta terbenam bagi data dalam julat semasa.

 • Alt + Shift + F1: menyelitkan lembaran kerja baru.

F2

 • F2 sahaja: mengedit sel aktif dan meletakkan titik selitan di hujung kandungannya. Atau, jika pengeditan dimatikan untuk sel, mengalihkan titik selitan ke dalam bar formula. Jika mengedit formula, Togol mod titik atau mematikan supaya anda boleh menggunakan kekunci anak panah untuk mencipta rujukan.

 • Shift + F2: menambah atau mengedit komen sel..

 • Ctrl + F2: memaparkan kawasan pratonton cetakan pada tab Cetak dalam Pandangan Backstage.

F3

 • F3 sahaja: memaparkan kotak dialog Tampal nama . Tersedia hanya jika nama tertakrif dalam buku kerja.

 • Shift + F3: memaparkan kotak dialog Selitkan fungsi .

F4

 • F4 sahaja: mengulangi perintah atau tindakan yang terakhir jika boleh.

  Apabila rujukan sel atau julat dipilih dalam formula, F4 mengitar menerusi pelbagai gabungan bagi rujukan mutlak dan relatif.

 • Ctrl + F4: menutup tetingkap buku kerja yang dipilih.

 • Alt + F4: menutup Excel.

F5

 • F5 sahaja: memaparkan kotak dialog Pergi ke .

 • Ctrl + F5: akan memulihkan saiz tetingkap bagi tetingkap buku kerja yang dipilih.

F6

 • F6 sahaja: bertukar antara lembaran kerja, reben, anak tetingkap tugas dan kawalan zum. Dalam lembaran kerja yang telah memisahkan, F6 termasuk anak tetingkap pisah apabila bertukar antara anak tetingkap dan kawasan reben.

 • Shift + F6: bertukar antara lembaran kerja, kawalan zum, anak tetingkap tugas dan reben.

 • Ctrl + F6: bertukar kepada tetingkap buku kerja yang seterusnya apabila lebih daripada satu tetingkap buku kerja terbuka.

F7

 • F7 sahaja: membuka kotak dialog ejaan untuk menyemak ejaan dalam lembaran kerja aktif atau julat yang dipilih.

 • Ctrl + F7: melaksanakan perintah alih pada tetingkap buku kerja apabila ia tidak dimaksimumkan. Gunakan kekunci anak panah untuk mengalihkan tetingkap, dan apabila selesai, tekan Enter atau Esc untuk membatalkan.

 • F8 sahaja: mod perluas giliran atau matikan. Dalam mod perluas, Pemilihan dilanjutkan muncul dalam baris status, dan kekunci anak panah mengembangkan pemilihan.

F8

 • Shift + F8: membolehkan anda menambah sel bukan bersebelahan atau julat pada pemilihan sel dengan menggunakan kekunci anak panah.

 • Ctrl + F8: melaksanakan perintah saiz apabila buku kerja tidak dimaksimumkan.

 • Alt + F8: memaparkan kotak dialog makro untuk mencipta, menjalankan, mengedit atau memadamkan makro.

F9

 • F9 sahaja: mengira semua lembaran kerja dalam semua buku kerja terbuka.

 • Shift + F9: mengira lembaran kerja aktif.

 • Ctrl + Alt + F9: mengira semua lembaran kerja dalam semua buku kerja terbuka, tanpa mengira sama ada ia telah berubah sejak pengiraan terakhir.

 • Ctrl + Alt + Shift + F9: akan menyemak semula Formula bersandaran, dan kemudian mengira semua sel dalam semua buku kerja yang terbuka, termasuk sel yang tidak ditanda sebagai perlu dikira.

 • Ctrl + F9: akan meminimumkan tetingkap buku kerja kepada ikon.

F10

 • F10 sahaja: menjadi Petua kekunci atau matikan. (Menekan Alt melakukan perkara yang sama.)

 • Shift + F10: memaparkan menu pintas untuk item terpilih.

 • Alt + Shift + F10: memaparkan menu atau mesej untuk butang penyemakan ralat.

 • Ctrl + F10: memaksimumkan atau memulihkan tetingkap buku kerja yang dipilih.

F11

 • F11 sahaja: mencipta Carta data dalam julat semasa dalam helaian Carta berasingan.

 • Shift + F11: menyelitkan lembaran kerja baru.

 • Alt + F11: membuka Microsoft Visual Basic For Applications Editor, yang anda boleh mencipta makro menggunakan Visual Basic for Applications (VBA).

F12

 • F12 sahaja: memaparkan kotak dialog Simpan sebagai .

Halaman atas

Kekunci pintasan lain yang berguna

Kunci

Perihalan

Alt

 • Memaparkan Petua Kekunci (pintasan yang baru) pada reben.

Contohnya,

 • Alt, W, P akan menukar lembaran kerja kepada pandangan Tataletak Halaman.

 • Alt, W, L akan menukar lembaran kerja kepada pandangan Normal.

 • Alt, W, I akan menukar lembaran kerja kepada pandangan Pratonton Pemisah Halaman.

Kekunci Anak Panah

 • Mengalih satu sel ke atas, bawah, kiri atau kanan dalam lembaran kerja.

 • Kekunci Ctrl+Anak Panah akan mengalih ke pinggir bagi rantau data semasa dalam lembaran kerja.

 • Kekunci Shift+Anak Panah akan melanjutkan pemilihan sel dengan satu sel.

 • Kekunci Ctrl+Shift+Anak Panah akan mengembangkan pemilihan sel ke sel bukan kosong yang terakhir dalam lajur atau baris yang sama sebagai sel yang aktif, atau jika sel berikut adalah kosong, mengembangkan pemilihan ke sel bukan kosong yang berikut.

 • Anak Panah Kiri atau Anak Panah Kanan akan memilih tab ke kiri atau kanan apabila reben dipilih. Apabila submenu terbuka atau dipilih, kekunci anak panah ini bertukar antara menu utama dan submenu. Apabila tab reben dipilih, kekunci ini menavigasi butang tab.

 • Anak Panah Bawah atau Anak Panah Atas akan memilih perintah sebelum atau berikut apabila menu atau submenu terbuka. Apabila tab reben dipilih, kekunci ini menavigasi ke atas atau bawah kumpulan tab.

 • Dalam kotak dialog, kekunci anak panah akan bergerak antara opsyen dalam senarai juntai bawah yang terbuka atau antara opsyen dalam sekumpulan opsyen.

 • Anak Panah Bawah atau Alt+Anak Panah Bawah akan membuka senarai juntai bawah yang terpilih.

Backspace

 • Memadamkan satu aksara ke kiri dalam Bar Formula.

 • Juga mengosongkan kandungan sel aktif.

 • Dalam mod pengeditan sel, ia memadamkan aksara ke kiri bagi titik selitan.

Memadam

 • Mengalih keluar kandungan sel (data dan formula) daripada sel yang dipilih tanpa mempengaruhi format sel atau komen.

 • Dalam mod pengeditan sel, ia memadamkan aksara ke kanan bagi titik selitan.

End

 • End menghidupkan atau mematikan mod End. Dalam mod End, anda boleh menekan kekunci anak panah untuk mengalih ke sel bukan kosong yang berikut dalam lajur atau baris yang sama sebagai sel yang aktif. Mod End dimatikan secara automatik selepas menekan kekunci anak panah. Pastikan anda menekan End sekali lagi sebelum menekan kekunci anak panah berikut. Mod End ditunjukkan dalam bar status apabila ia dihidupkan.

 • Jika sel adalah kosong, menekan End diikuti dengan anak kekunci anak panah akan mengalih ke sel terakhir dalam baris atau lajur.

 • End juga memilih perintah yang terakhir pada menu apabila menu atau submenu kelihatan.

 • Ctrl+End akan mengalih ke sel terakhir pada lembaran kerja, ke baris digunakan yang terendah bagi lajur digunakan yang paling kanan. Jika kursor berada dalam bar formula, Ctrl+End akan mengalihkan kursor ke hujung teks.

 • Ctrl+Shift+End akan mengembangkan pemilihan sel ke sel yang terakhir digunakan pada lembaran kerja (penjuru bawah kanan). Jika kursor berada dalam bar formula, Ctrl+Shift+End akan memilih semua teks dalam bar formula dari posisi kursor ke hujung teks—ini tidak akan mempengaruhi tinggi bar formula.

Masuk

 • Melengkapkan entri sel daripada sel atau Bar Formula dan memilih sel di bawah (secara lalai).

 • Dalam borang data, ia mengalih ke medan pertama dalam rekod berikut.

 • Membuka menu terpilih (tekan F10 untuk mengaktifkan bar menu) atau melaksanakan tindakan untuk perintah terpilih.

 • Dalam kotak dialog, ia melaksanakan tindakan bagi butang perintah lalai dalam kotak dialog (butang dengan rangka tebal, biasanya butang OK).

 • Alt+Enter akan memulakan baris baru dalam sel yang sama.

 • Ctrl+Enter akan mengisikan julat sel terpilih dengan entri semasa.

 • Shift+Enter akan menyelesaikan entri sel dan memilih sel di atas.

Esc

 • Membatalkan entri dalam sel atau Bar Formula.

 • Menutup menu atau submenu yang terbuka, kotak dialog atau tetingkap mesej.

 • Ia juga menutup mod skrin penuh apabila mod ini telah digunakan dan kembali ke mod skrin normal untuk memaparkan reben atau bar status sekali lagi.

Laman Utama

 • Mengalih ke permulaan baris dalam lembaran kerja.

 • Mengalih ke sel dalam penjuru atas kiri tetingkap apabila Scroll Lock dihidupkan.

 • Memilih perintah pertama pada menu apabila menu atau submenu kelihatan.

 • Ctrl+Home akan mengalih ke permulaan lembaran kerja.

 • Ctrl+Shift+Home akan mengembangkan pemilihan sel ke permulaan lembaran kerja.

Page Down

 • Bergerak satu skrin ke bawah dalam lembaran kerja.

 • Alt+Page Down akan bergerak satu skrin ke kanan dalam lembaran kerja.

 • Ctrl+Page Down akan bergerak ke helaian berikut dalam buku kerja.

 • Ctrl+Shift+Page Down akan memilih helaian semasa dan berikut dalam buku kerja.

Page Up

 • Bergerak satu skrin ke atas dalam lembaran kerja.

 • Alt+Page Up akan bergerak satu skrin ke kiri dalam lembaran kerja.

 • Ctrl+Page Up akan bergerak ke helaian sebelumnya dalam buku kerja.

 • Ctrl+Shift+Page Up akan memilih helaian semasa dan sebelumnya dalam buku kerja.

Spacebar

 • Dalam kotak dialog, melaksanakan tindakan untuk butang terpilih atau memilih atau mengosongkan kotak semak.

 • Ctrl+Spacebar akan memilih seluruh lajur dalam lembaran kerja.

 • Shift+Spacebar akan memilih seluruh baris dalam lembaran kerja.

 • Ctrl+Shift+Spacebar akan memilih seluruh lembaran kerja.

 • Jika lembaran kerja mengandungi data, Ctrl+Shift+Spacebar akan memilih rantau semasa. Menekan Ctrl+Shift+Spacebar untuk kali kedua akan memilih rantau semasa dan baris ringkasannya. Menekan Ctrl+Shift+Spacebar untuk kali ketiga akan memilih seluruh lembaran kerja.

 • Apabila objek dipilih, Ctrl+Shift+Spacebar akan memilih semua objek pada lembaran kerja.

 • Alt+Spacebar akan memaparkan menu Kawalan untuk tetingkap Excel.

Tab

 • Mengalihkan satu sel ke kanan dalam lembaran kerja.

 • Beralih antara sel yang tidak dikunci dalam lembaran kerja terlindung.

 • Beralih ke opsyen atau kumpulan opsyen berikut dalam kotak dialog.

 • Shift+Tab akan beralih ke sel yang sebelumnya dalam lembaran kerja atau opsyen sebelumnya dalam kotak dialog.

 • Ctrl+Tab akan menukar ke tab berikut dalam kotak dialog.

 • Ctrl+Shift+Tab akan menukar kepada tab sebelumnya dalam kotak dialog.

Halaman atas

Artikel ini memerihalkan pintasan papan kekunci, kekunci fungsi dan kekunci pintasan lain yang biasa untuk Excel 2013. Ini termasuk pintasan yang anda boleh gunakan untuk mencapai reben.

Petua: Untuk mengekalkan rujukan ini tersedia apabila anda bekerja, anda mungkin ingin mencetak topik ini. Untuk mencetak topik ini, tekan CTRL + P.

Nota: Jika tindakan yang anda gunakan selalu tidak mempunyai kekunci pintas, anda boleh rekod makro untuk menciptanya.

Capaian papan kekunci kepada reben

Jika anda pengguna baru pada reben, maklumat dalam seksyen ini boleh membantu anda memahami model pintasan papan kekunci reben. Reben disertakan dengan pintasan baru yang dipanggil Petua kekunci, yang anda boleh membuat muncul apabila anda menekan kekunci Alt.

Untuk memaparkan tab pada reben, tekan kekunci bagi tab — contohnya, tekan huruf N untuk tab selitkan atau M untuk tab Formula . Ini menjadikan semua lencana Petua kekunci untuk butang tab tersebut muncul, seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut. Kemudian, tekan kekunci bagi butang yang anda inginkan.

Lencana Petua Kekunci muncul pada reben

Adakah pintasan lama saya masih berfungsi?

Pintasan papan kekunci yang bermula dengan Ctrl akan masih berfungsi dalam Microsoft Excel 2013. Contohnya, Ctrl+C akan menyalin ke papan klip dan Ctrl+V akan menampal daripada papan klip tersebut.

Kebanyakan pintasan menu Alt+ yang lama juga masih berfungsi. Walau bagaimanapun, anda perlu ketahui pintasan yang lengkap melalui memori — tiada skrin peringatan tentang huruf yang perlu ditekan. Contohnya, cuba tekan Alt kemudian tekan salah satu kekunci menu yang lama E (Edit), V (Pandangan), I (Selitkan), dan sebagainya. Kotak akan timbul menyatakan anda sedang menggunakan kekunci capaian daripada versi terdahulu bagi Microsoft Office. Jika anda ketahui seluruh jujukan kekunci, teruskan dan mulakan perintah. Jika anda tidak mengetahui jujukan tersebut, sila tekan Esc dan gunakan lencana Petua Kekunci.

Kekunci pintasan gabungan Ctrl

Kunci

Perihalan

Ctrl+PgDn

Bertukar antara tab lembaran kerja, dari kiri ke kanan.

Ctrl+PgUp

Bertukar antara tab lembaran kerja, dari kanan ke kiri.

Ctrl+Shift+&

Menggunakan sempadan rangka pada sel terpilih.

Ctrl+Shift_

Mengalih keluar sempadan rangka daripada sel terpilih.

Ctrl+Shift+~

Menggunakan format nombor Umum.

Ctrl+Shift+$

Menggunakan format Mata Wang dengan dua tempat perpuluhan (nombor negatif dalam kurungan).

Ctrl+Shift+%

Menggunakan format Peratus tanpa tempat perpuluhan.

Ctrl+Shift+^

Menggunakan format nombor Saintifik dengan dua tempat perpuluhan.

Ctrl+Shift+#

Menggunakan format Tarikh dengan hari, bulan dan tahun.

Ctrl+Shift+@

Menggunakan format Masa dengan jam dan minit dan AM atau PM.

Ctrl+Shift+!

Menggunakan format nombor dengan dua tempat perpuluhan, pemisah ribuan dan simbol tolak (-) untuk nilai negatif.

Ctrl+Shift+*

Memilih rantau semasa di sekeliling sel yang aktif (kawasan data dikurung dengan baris dan lajur kosong).

Dalam Jadual Pangsi, ia memilih seluruh laporan Jadual Pangsi.

Ctrl+Shift+:

Memasukkan masa semasa.

Ctrl+Shift+"

Menyalin nilai daripada sel di atas sel yang aktif ke dalam sel atau Bar Formula.

Ctrl+Shift+Tambah (+)

Memaparkan kotak dialog Selitkan untuk menyelitkan sel kosong.

Ctrl+Tolak (-)

Memaparkan kotak dialog Padam untuk memadam sel terpilih.

Ctrl+;

Memasukkan tarikh semasa.

Ctrl+`

Silih ganti antara paparan nilai sel dan paparan formula dalam lembaran kerja.

Ctrl+'

Menyalin formula daripada sel di atas sel yang aktif ke dalam sel atau Bar Formula.

Ctrl+1

Memaparkan kotak dialog Format Sel.

Ctrl+2

Menggunakan atau mengalih keluar pemformatan tebal.

Ctrl+3

Menggunakan atau mengalih keluar pemformatan italik.

Ctrl+4

Menggunakan atau mengalih keluar garis bawah.

Ctrl+5

Menggunakan atau mengalih keluar garis lorek.

Ctrl+6

Silih ganti antara menyembunyikan atau memaparkan objek.

Ctrl+8

Memaparkan atau menyembunyikan simbol rangka.

Ctrl+9

Menyembunyikan baris yang dipilih.

Ctrl+0

Menyembunyikan lajur yang dipilih.

Ctrl+A

Memilih keseluruhan lembaran kerja.

Jika lembaran kerja mengandungi data, Ctrl+A memilih rantau semasa. Menekan Ctrl+A kali kedua akan memilih seluruh lembaran kerja.

Apabila titik selitan adalah ke kanan nama fungsi dalam formula, memaparkan kotak dialog Argumen Fungsi.

Ctrl+Shift+A akan menyelitkan nama argumen dan tanda kurung apabila titik selitan adalah ke kanan nama fungsi dalam formula.

Ctrl+B

Menggunakan atau mengalih keluar pemformatan tebal.

Ctrl+C

Menyalin sel terpilih.

Ctrl+D

Menggunakan perintah Isikan Bawah untuk menyalin kandungan dan format bagi sel teratas julat terpilih ke dalam sel di bawah.

Ctrl+E

Menggunakan Isian sekilas secara automatik mengenali corak dalam lajur bersebelahan dan isikan lajur semasa

Ctrl+F

Memaparkan kotak dialog Cari dan Ganti dengan tab Cari dipilih.

Shift+F5 akan juga memaparkan tab ini manakala Shift+F4 mengulangi tindakan Cari.

Ctrl+Shift+F akan membuka kotak dialog Format Sel dengan tab Fon terpilih.

Ctrl+G

Memaparkan kotak dialog Pergi Ke.

F5 akan juga akan memaparkan kotak dialog ini.

Ctrl+H

Memaparkan kotak dialog Cari dan Ganti dengan tab Ganti dipilih.

Ctrl+I

Menggunakan atau mengalih keluar pemformatan italik.

Ctrl+K

Memaparkan kotak dialog Selitkan Hiperpautan bagi hiperpautan baru atau kotak dialog Edit Hiperpautan bagi hiperpautan sedia ada yang terpilih.

Ctrl+L

Memaparkan kotak dialog Cipta Jadual.

Ctrl+N

Mencipta buku kerja kosong yang baru.

Ctrl+O

Memaparkan kotak dialog Buka untuk membuka atau mencari fail.

Ctrl+Shift+O akan memilih semua sel yang mengandungi komen.

Ctrl+P

Memaparkan tab Cetak dalam Pandangan Microsoft Office Backstage.

Ctrl+Shift+P akan membuka kotak dialog Format Sel dengan tab Fon terpilih.

Ctrl+Q

Memaparkan opsyen Analisis Pantas untuk data anda apabila anda mempunyai sel yang mengandungi data terpilih.

Ctrl+R

Menggunakan perintah Isikan Kanan untuk menyalin kandungan dan format sel paling kiri julat terpilih ke dalam sel di kanan.

Ctrl+S

Menyimpan fail yang aktif dengan nama fail, lokasi dan format fail semasa.

Ctrl+T

Memaparkan kotak dialog Cipta Jadual.

Ctrl+U

Menggunakan atau mengalih keluar garis bawah.

Ctrl+Shift+U akan bertukar antara mengembangkan dan meruntuhkan bar formula.

Ctrl+V

Menyelitkan kandungan Papan Klip pada titik selitan dan menggantikan sebarang pemilihan. Tersedia hanya selepas anda memotong atau menyalin objek, teks atau kandungan sel.

Ctrl+Alt+V akan memaparkan kotak dialog Tampal Istimewa. Tersedia hanya selepas anda telah memotong atau menyalin objek, teks atau kandungan sel pada lembaran kerja atau dalam program yang lain.

Ctrl+W

Menutup tetingkap buku kerja yang dipilih.

Ctrl+X

Memotong sel yang dipilih.

Ctrl+Y

Mengulangi perintah atau tindakan yang terakhir, jika boleh.

Ctrl+Z

Menggunakan perintah Buat Asal untuk menyongsangkan perintah terakhir atau memadamkan entri terakhir yang anda taipkan.

Petua: Gabungan Ctrl, Ctrl+J dan Ctrl+M ialah pintasan yang kini tidak ditugaskan.

Halaman atas

Kekunci fungsi

Kunci

Perihalan

F1

Memaparkan anak tetingkap tugas Bantuan Excel.

Ctrl + F1 akan memaparkan atau menyembunyikan reben.

Alt+F1 akan menciptakan carta terbenam bagi data dalam julat semasa.

Alt+Shift+F1 akan menyelitkan lembaran kerja baru.

F2

Mengedit sel yang aktif dan memposisikan titik selitan di hujung kandungan sel. Ia juga mengalihkan titik selitan ke dalam Bar Formula apabila pengeditan dalam sel dimatikan.

Shift+F2 akan menambah atau mengedit komen sel.

Ctrl+F2 akan memaparkan kawasan pratonton cetakan pada tab Cetak dalam Pandangan Backstage.

F3

Memaparkan kotak dialog Tampal Nama. Tersedia hanya jika nama tertakrif dalam buku kerja (tab Formula, kumpulan Nama Tertakrif, Takrifkan Nama).

Shift+F3 akan memaparkan kotak dialog Selitkan Fungsi.

F4

Mengulangi perintah atau tindakan yang terakhir, jika boleh.

Apabila rujukan sel atau julat dipilih dalam formula, F4 mengitar menerusi pelbagai gabungan bagi rujukan mutlak dan relatif.

Ctrl+F4 akan menutup tetingkap buku kerja yang dipilih.

Alt+F4 akan menutup Excel.

F5

Memaparkan kotak dialog Pergi Ke.

Ctrl+F5 akan memulihkan saiz tetingkap bagi tetingkap buku kerja yang dipilih.

F6

Bertukar antara lembaran kerja, reben, anak tetingkap tugas dan kawalan zum. Dalam lembaran kerja yang telah memisahkan (menupandangan , Menguruskan tetingkap ini, Bekukan anak tetingkap, perintah Tetingkap pisah ), F6 termasuk anak tetingkap pisah apabila bertukar antara anak tetingkap dan kawasan reben.

Shift + F6 akan bertukar antara lembaran kerja, kawalan zum, anak tetingkap tugas dan reben.

Ctrl+F6 akan bertukar kepada tetingkap buku kerja yang seterusnya apabila lebih daripada satu tetingkap buku kerja terbuka.

F7

Memaparkan kotak dialog Ejaan untuk menyemak ejaan dalam lembaran kerja yang aktif atau julat yang dipilih.

Ctrl+F7 akan melaksanakan perintah Alih pada tetingkap buku kerja apabila ia tidak dimaksimumkan. Gunakan kekunci anak panah untuk mengalihkan tetingkap dan apabila selesai, tekan Enter atau Esc untuk batal.

F8

Menghidupkan atau mematikan mod perluas. Dalam mod perluas, Pilihan Diperluaskan muncul dalam baris status dan kekunci anak panah mengembangkan pemilihan.

Shift+F8 akan mendayakan anda menambah sel bukan bersebelahan atau julat pada pemilihan sel dengan kekunci anak panah.

Ctrl+F8 akan melaksanakan perintah Saiz (pada menu Kawalan untuk tetingkap buku kerja) apabila buku kerja tidak dimaksimumkan.

Alt+F8 akan memaparkan kotak dialog Makro untuk mencipta, menjalankan, mengedit atau memadamkan makro.

F9

Mengira semua lembaran kerja dalam semua buku kerja yang terbuka.

Shift+F9 akan mengira lembaran kerja yang aktif.

Ctrl+Alt+F9 akan mengira semua lembaran kerja dalam semua buku kerja yang terbuka, tanpa mengira sama ada ia telah diubah sejak pengiraan yang lepas.

Ctrl+Alt+Shift+F9 akan menyemak semula formula bersandaran kemudian mengira semua sel dalam semua buku kerja yang terbuka, termasuk sel yang tidak ditanda sebagai perlu dikira.

Ctrl+F9 akan meminimumkan tetingkap buku kerja kepada ikon.

F10

Menghidupkan atau mematikan petua kekunci. (Menekan Alt akan melakukan tugas yang sama.)

Shift+F10 akan memaparkan menu pintas untuk item terpilih.

Alt+Shift+F10 akan memaparkan menu atau mesej untuk butang Penyemakan Ralat.

Ctrl+F10 akan memaksimumkan atau memulihkan tetingkap buku kerja terpilih.

F11

Mencipta carta data dalam julat semasa dalam helaian Carta yang berasingan.

Shift+F11 akan menyelitkan lembaran kerja baru.

Alt+F11 akan membuka Microsoft Visual Basic For Applications Editor yang anda boleh mencipta makro dengan Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Memaparkan kotak dialog Simpan Sebagai.

Halaman atas

Pintasan lain yang berguna

Kunci

Perihalan

Alt

Memaparkan Petua kekunci (pintasan yang baru) pada reben.

Contohnya,

Alt, W, P akan menukar lembaran kerja kepada pandangan Tataletak Halaman.

Alt, W, L akan menukar lembaran kerja kepada pandangan Normal.

Alt, W, I akan menukar lembaran kerja kepada pandangan Pratonton Pemisah Halaman.

Kekunci Anak Panah

Mengalih satu sel ke atas, bawah, kiri atau kanan dalam lembaran kerja.

Kekunci Ctrl+Anak Panah akan mengalih ke pinggir bagi rantau data semasa dalam lembaran kerja.

Kekunci Shift+Anak Panah akan melanjutkan pemilihan sel dengan satu sel.

Kekunci Ctrl+Shift+Anak Panah akan mengembangkan pemilihan sel ke sel bukan kosong yang terakhir dalam lajur atau baris yang sama sebagai sel yang aktif, atau jika sel berikut adalah kosong, mengembangkan pemilihan ke sel bukan kosong yang berikut.

Anak panah kiri atau anak panah kanan memilih tab ke kiri atau kanan apabila reben dipilih. Apabila submenu Buka atau dipilih, kekunci anak panah ini bertukar antara menu utama dan submenu. Apabila tab reben dipilih, kekunci ini navigasi butang tab.

Anak panah bawah atau anak panah atas memilih perintah berikut atau sebelumnya apabila menu atau submenu yang terbuka. Apabila tab reben dipilih, kekunci ini navigasi atas atau ke bawah Kumpulan tab.

Dalam kotak dialog, kekunci anak panah akan bergerak antara opsyen dalam senarai juntai bawah yang terbuka atau antara opsyen dalam sekumpulan opsyen.

Anak Panah Bawah atau Alt+Anak Panah Bawah akan membuka senarai juntai bawah yang terpilih.

Backspace

Memadamkan satu aksara ke kiri dalam Bar Formula.

Juga mengosongkan kandungan sel aktif.

Dalam mod pengeditan sel, ia memadamkan aksara ke kiri bagi titik selitan.

Memadam

Mengalih keluar kandungan sel (data dan formula) daripada sel yang dipilih tanpa mempengaruhi format sel atau komen.

Dalam mod pengeditan sel, ia memadamkan aksara ke kanan bagi titik selitan.

End

End menghidupkan atau mematikan mod End. Dalam mod End, anda boleh menekan kekunci anak panah untuk mengalih ke sel bukan kosong yang berikut dalam lajur atau baris yang sama sebagai sel yang aktif. Mod End dimatikan secara automatik selepas menekan kekunci anak panah. Pastikan anda menekan End sekali lagi sebelum menekan kekunci anak panah berikut. Mod End ditunjukkan dalam bar status apabila ia dihidupkan.

Jika sel adalah kosong, menekan End diikuti dengan anak kekunci anak panah akan mengalih ke sel terakhir dalam baris atau lajur.

End juga memilih perintah yang terakhir pada menu apabila menu atau submenu kelihatan.

Ctrl+End akan mengalih ke sel terakhir pada lembaran kerja, ke baris digunakan yang terendah bagi lajur digunakan yang paling kanan. Jika kursor berada dalam bar formula, Ctrl+End akan mengalihkan kursor ke hujung teks.

Ctrl+Shift+End akan mengembangkan pemilihan sel ke sel yang terakhir digunakan pada lembaran kerja (penjuru bawah kanan). Jika kursor berada dalam bar formula, Ctrl+Shift+End akan memilih semua teks dalam bar formula dari posisi kursor ke hujung teks—ini tidak akan mempengaruhi tinggi bar formula.

Masuk

Melengkapkan entri sel daripada sel atau Bar Formula dan memilih sel di bawah (secara lalai).

Dalam borang data, ia mengalih ke medan pertama dalam rekod berikut.

Membuka menu terpilih (tekan F10 untuk mengaktifkan bar menu) atau melaksanakan tindakan untuk perintah terpilih.

Dalam kotak dialog, ia melaksanakan tindakan bagi butang perintah lalai dalam kotak dialog (butang dengan rangka tebal, biasanya butang OK).

Alt+Enter akan memulakan baris baru dalam sel yang sama.

Ctrl+Enter akan mengisikan julat sel terpilih dengan entri semasa.

Shift+Enter akan menyelesaikan entri sel dan memilih sel di atas.

Esc

Membatalkan entri dalam sel atau Bar Formula.

Menutup menu atau submenu yang terbuka, kotak dialog atau tetingkap mesej.

Ia juga menutup mod skrin penuh apabila mod ini telah digunakan dan kembali ke mod skrin normal untuk memaparkan reben atau bar status sekali lagi.

Laman Utama

Mengalih ke permulaan baris dalam lembaran kerja.

Mengalih ke sel dalam penjuru atas kiri tetingkap apabila Scroll Lock dihidupkan.

Memilih perintah pertama pada menu apabila menu atau submenu kelihatan.

Ctrl+Home akan mengalih ke permulaan lembaran kerja.

Ctrl+Shift+Home akan mengembangkan pemilihan sel ke permulaan lembaran kerja.

Page Down

Bergerak satu skrin ke bawah dalam lembaran kerja.

Alt+Page Down akan bergerak satu skrin ke kanan dalam lembaran kerja.

Ctrl+Page Down akan bergerak ke helaian berikut dalam buku kerja.

Ctrl+Shift+Page Down akan memilih helaian semasa dan berikut dalam buku kerja.

Page Up

Bergerak satu skrin ke atas dalam lembaran kerja.

Alt+Page Up akan bergerak satu skrin ke kiri dalam lembaran kerja.

Ctrl+Page Up akan bergerak ke helaian sebelumnya dalam buku kerja.

Ctrl+Shift+Page Up akan memilih helaian semasa dan sebelumnya dalam buku kerja.

Spacebar

Dalam kotak dialog, melaksanakan tindakan untuk butang terpilih atau memilih atau mengosongkan kotak semak.

Ctrl+Spacebar akan memilih seluruh lajur dalam lembaran kerja.

Shift+Spacebar akan memilih seluruh baris dalam lembaran kerja.

Ctrl+Shift+Spacebar akan memilih seluruh lembaran kerja.

 • Jika lembaran kerja mengandungi data, Ctrl+Shift+Spacebar akan memilih rantau semasa. Menekan Ctrl+Shift+Spacebar untuk kali kedua akan memilih rantau semasa dan baris ringkasannya. Menekan Ctrl+Shift+Spacebar untuk kali ketiga akan memilih seluruh lembaran kerja.

 • Apabila objek dipilih, Ctrl+Shift+Spacebar akan memilih semua objek pada lembaran kerja.

Alt+Spacebar akan memaparkan menu Kawalan untuk tetingkap Excel.

Tab

Mengalihkan satu sel ke kanan dalam lembaran kerja.

Beralih antara sel yang tidak dikunci dalam lembaran kerja terlindung.

Beralih ke opsyen atau kumpulan opsyen berikut dalam kotak dialog.

Shift+Tab akan beralih ke sel yang sebelumnya dalam lembaran kerja atau opsyen sebelumnya dalam kotak dialog.

Ctrl+Tab akan menukar ke tab berikut dalam kotak dialog.

Ctrl+Shift+Tab akan menukar kepada tab sebelumnya dalam kotak dialog.

Halaman atas

Artikel ini memerihalkan pintasan papan kekunci, kekunci fungsi dan beberapa biasa kekunci pintasan lain untuk Excel 2010. Ini termasuk pintasan yang anda boleh gunakan untuk mencapai reben.

Nota: Jika anda menggunakan Microsoft Excel Starter 2010, ambil perhatian bahawa bukan semua ciri yang disenaraikan untuk Excel yang disokong dalam Excel Starter 2010.

Petua: Untuk mengekalkan rujukan ini tersedia apabila anda bekerja, anda mungkin ingin mencetak topik ini. Untuk mencetak topik ini, tekan CTRL + P.

Nota: Jika tindakan yang anda gunakan selalu tidak mempunyai kekunci pintas, anda boleh rekod makro untuk menciptanya.

Adakah pintasan lama saya masih berfungsi?

Kekunci pintasan gabungan CTRL

Kekunci fungsi

Kekunci pintasan yang berguna lain

Capaian papan kekunci kepada reben

Jika anda pengguna baru pada reben, maklumat dalam seksyen ini boleh membantu anda memahami model pintasan papan kekunci reben. Reben disertakan dengan pintasan baru yang dipanggil Petua kekunci, yang anda boleh membuat muncul apabila anda menekan kekunci Alt.

Lencana Petua Kekunci muncul pada reben

Untuk memaparkan tab pada reben, tekan kekunci bagi tab — contohnya, tekan huruf N untuk tab selitkan atau M untuk tab Formula . Ini menjadikan semua yang lencana Petua kekunci untuk butang tab muncul. Kemudian, tekan kekunci bagi butang yang anda inginkan.

Adakah pintasan lama saya masih berfungsi?

Pintasan papan kekunci yang bermula dengan CTRL akan masih berfungsi dalam Excel 2010. Contohnya, CTRL + C masih menyalin ke papan klip, dan CTRL + V masih menampal daripada papan klip.

Paling lama ALT + menu pintasan kekunci masih berfungsi, juga. Walau bagaimanapun, anda perlu tahu pintasan penuh daripada memori — terdapat tiada skrin peringatan bagi apa huruf tekan. Contohnya, cuba menekan ALT, kemudian tekan satu lama menu kekunci E (Edit), V (pandangan), saya (selitkan), dan sebagainya. Kotak timbul dibincangkan anda menggunakan kekunci capaian daripada versi terdahulu Microsoft Office. Jika anda tahu jujukan kekunci seluruh, meneruskan dan memulakan perintah. Jika anda tidak mengetahui jujukan, tekan ESC dan menggunakan lencana Petua kekunci sebaliknya.

Kekunci pintasan gabungan Ctrl

Petua: Muat turun atau mencetak Kad rujukan pantas: Pintasan papan kekunci - kekunci Ctrl. (PDF)

Kunci

Perihalan

CTRL+PgUp

Bertukar antara tab lembaran kerja, dari kiri ke kanan.

CTRL + PgDn

Bertukar antara tab lembaran kerja, dari kanan ke kiri.

CTRL + SHIFT +)

Unhides sebarang baris tersembunyi dalam pemilihan.

CTRL + SHIFT + &

Menggunakan sempadan rangka pada sel terpilih.

CTRL + SHIFT_

Mengalih keluar sempadan rangka daripada sel terpilih.

CTRL + SHIFT + ~

Menggunakan format nombor Umum.

CTRL + SHIFT + $

Menggunakan format Mata Wang dengan dua tempat perpuluhan (nombor negatif dalam kurungan).

CTRL + SHIFT + %

Menggunakan format Peratus tanpa tempat perpuluhan.

CTRL + SHIFT + ^

Menggunakan format nombor Saintifik dengan dua tempat perpuluhan.

CTRL + SHIFT + #

Menggunakan format Tarikh dengan hari, bulan dan tahun.

CTRL + SHIFT + @

Menggunakan format Masa dengan jam dan minit dan AM atau PM.

CTRL + SHIFT +!

Menggunakan format nombor dengan dua tempat perpuluhan, pemisah ribuan dan simbol tolak (-) untuk nilai negatif.

CTRL+SHIFT+*

Memilih rantau semasa di sekeliling sel yang aktif (kawasan data dikurung dengan baris dan lajur kosong).

Dalam Jadual Pangsi, ia memilih seluruh laporan Jadual Pangsi.

CTRL + SHIFT +:

Memasukkan masa semasa.

CTRL + SHIFT + "

Menyalin nilai daripada sel di atas sel yang aktif ke dalam sel atau Bar Formula.

CTRL + SHIFT + tanda tambah (+)

Memaparkan kotak dialog Selitkan untuk menyelitkan sel kosong.

CTRL + tolak (-)

Memaparkan kotak dialog Padam untuk memadam sel terpilih.

CTRL +;

Memasukkan tarikh semasa.

CTRL +'

Silih ganti antara paparan nilai sel dan paparan formula dalam lembaran kerja.

CTRL+'

Menyalin formula daripada sel di atas sel yang aktif ke dalam sel atau Bar Formula.

CTRL+1

Memaparkan kotak dialog Format Sel.

CTRL+2

Menggunakan atau mengalih keluar pemformatan tebal.

CTRL+3

Menggunakan atau mengalih keluar pemformatan italik.

CTRL+4

Menggunakan atau mengalih keluar garis bawah.

CTRL+5

Menggunakan atau mengalih keluar garis lorek.

CTRL+6

Silih ganti antara menyembunyikan atau memaparkan objek.

CTRL+8

Memaparkan atau menyembunyikan simbol rangka.

CTRL+9

Menyembunyikan baris yang dipilih.

CTRL+0

Menyembunyikan lajur yang dipilih.

CTRL+A

Memilih keseluruhan lembaran kerja.

Jika lembaran kerja mengandungi data, Ctrl+A akan memilih rantau semasa. Menekan Ctrl+A pada kali kedua akan memilih seluruh lembaran kerja.

Apabila titik selitan adalah ke kanan nama fungsi dalam formula, memaparkan kotak dialog Argumen Fungsi.

CTRL + SHIFT + A akan menyelitkan nama argumen dan tanda kurung apabila titik selitan adalah ke kanan nama fungsi dalam formula.

CTRL+B

Menggunakan atau mengalih keluar pemformatan tebal.

CTRL+C

Menyalin sel terpilih.

CTRL+D

Menggunakan perintah Isikan Bawah untuk menyalin kandungan dan format bagi sel teratas julat terpilih ke dalam sel di bawah.

CTRL+F

Memaparkan kotak dialog Cari dan Ganti dengan tab Cari dipilih.

SHIFT + F5 akan juga memaparkan tab ini, manakala SHIFT + F4 mengulangi tindakan Cari terakhir.

CTRL + SHIFT + F membuka kotak dialog Format sel dengan tab fon terpilih.

CTRL+G

Memaparkan kotak dialog Pergi Ke.

F5 akan juga akan memaparkan kotak dialog ini.

CTRL+H

Memaparkan kotak dialog Cari dan Ganti dengan tab Ganti dipilih.

CTRL+I

Menggunakan atau mengalih keluar pemformatan italik.

CTRL+K

Memaparkan kotak dialog Selitkan Hiperpautan bagi hiperpautan baru atau kotak dialog Edit Hiperpautan bagi hiperpautan sedia ada yang terpilih.

CTRL+L

Memaparkan kotak dialog Cipta Jadual.

CTRL+N

Mencipta buku kerja kosong yang baru.

CTRL+O

Memaparkan kotak dialog Buka untuk membuka atau mencari fail.

CTRL + SHIFT + O akan memilih semua sel yang mengandungi komen.

CTRL+P

Memaparkan tab Cetak dalam Pandangan Microsoft Office Backstage.

CTRL + SHIFT + P akan membuka kotak dialog Format sel dengan tab fon terpilih.

CTRL+R

Menggunakan perintah Isikan Kanan untuk menyalin kandungan dan format sel paling kiri julat terpilih ke dalam sel di kanan.

CTRL+S

Menyimpan fail yang aktif dengan nama fail, lokasi dan format fail semasa.

CTRL+T

Memaparkan kotak dialog Cipta Jadual.

CTRL+U

Menggunakan atau mengalih keluar garis bawah.

CTRL + SHIFT + U akan bertukar antara mengembangkan dan meruntuhkan Bar formula.

CTRL+V

Menyelitkan kandungan Papan Klip pada titik selitan dan menggantikan sebarang pemilihan. Tersedia hanya selepas anda memotong atau menyalin objek, teks atau kandungan sel.

CTRL + ALT + V memaparkan kotak dialog Tampal istimewa . Tersedia hanya selepas anda telah dipotong atau disalin objek, teks atau kandungan sel pada lembaran kerja atau dalam program lain.

CTRL+W

Menutup tetingkap buku kerja yang dipilih.

CTRL+X

Memotong sel yang dipilih.

CTRL+Y

Mengulangi perintah atau tindakan yang terakhir, jika boleh.

CTRL+Z

Menggunakan perintah Buat Asal untuk menyongsangkan perintah terakhir atau memadamkan entri terakhir yang anda taipkan.

Petua: Gabungan CTRL, CTRL + E, CTRL + J, CTRL + M dan CTRL + Q ialah kini tidak ditugaskan pintasan.

Halaman atas

Kekunci fungsi

Petua: Muat turun atau mencetak Kad rujukan pantas: Pintasan papan kekunci - kekunci fungsi. (PDF)

Kunci

Perihalan

F1

Memaparkan anak tetingkap tugas Bantuan Excel.

CTRL + F1 akan memaparkan atau menyembunyikan reben.

ALT + F1 akan menciptakan Carta terbenam data dalam julat semasa.

ALT + SHIFT + F1 akan menyelitkan lembaran kerja baru.

F2

Mengedit sel yang aktif dan memposisikan titik selitan di hujung kandungan sel. Ia juga mengalihkan titik selitan ke dalam Bar Formula apabila pengeditan dalam sel dimatikan.

SHIFT + F2 akan menambah atau mengedit komen sel..

CTRL + F2 akan memaparkan kawasan pratonton cetakan pada tab Cetak dalam Pandangan Backstage.

F3

Memaparkan kotak dialog Tampal nama . Tersedia hanya jika terdapat nama sedia ada dalam buku kerja.

SHIFT + F3 akan memaparkan kotak dialog Selitkan fungsi .

F4

Mengulangi perintah atau tindakan yang terakhir, jika boleh.

Apabila rujukan sel atau julat dipilih dalam formula, F4 mengitar menerusi pelbagai gabungan bagi rujukan mutlak dan relatif.

CTRL + F4 akan menutup tetingkap buku kerja yang dipilih.

ALT + F4 akan menutup Excel.

F5

Memaparkan kotak dialog Pergi Ke.

CTRL + F5 akan memulihkan saiz tetingkap bagi tetingkap buku kerja yang dipilih.

F6

Bertukar antara lembaran kerja, reben, anak tetingkap tugas dan kawalan zum. Dalam lembaran kerja yang telah memisahkan (menupandangan , Menguruskan tetingkap ini, Bekukan anak tetingkap, perintah Tetingkap pisah ), F6 termasuk anak tetingkap pisah apabila bertukar antara anak tetingkap dan kawasan reben.

SHIFT + F6 akan bertukar antara lembaran kerja, kawalan zum, anak tetingkap tugas dan reben.

CTRL + F6 akan bertukar kepada tetingkap buku kerja yang seterusnya apabila lebih daripada satu tetingkap buku kerja terbuka.

F7

Memaparkan kotak dialog Ejaan untuk menyemak ejaan dalam lembaran kerja yang aktif atau julat yang dipilih.

CTRL + F7 melaksanakan perintah alih pada tetingkap buku kerja apabila ia tidak dimaksimumkan. Gunakan kekunci anak panah untuk mengalihkan tetingkap, dan apabila selesai tekan ENTER atau ESC untuk membatalkan.

F8

Menghidupkan atau mematikan mod perluas. Dalam mod perluas, Pilihan Diperluaskan muncul dalam baris status dan kekunci anak panah mengembangkan pemilihan.

SHIFT + F8 membolehkan anda menambah sel bukan bersebelahan atau julat pada pemilihan sel dengan menggunakan kekunci anak panah.

CTRL + F8 akan melaksanakan perintah saiz (pada menu kawalan untuk tetingkap buku kerja) apabila buku kerja tidak dimaksimumkan.

ALT + F8 akan memaparkan kotak dialog makro untuk mencipta, menjalankan, mengedit atau memadamkan makro.

F9

Mengira semua lembaran kerja dalam semua buku kerja yang terbuka.

SHIFT + F9 akan mengira lembaran kerja aktif.

CTRL + ALT + F9 akan mengira semua lembaran kerja dalam semua buku kerja terbuka, tanpa mengira sama ada ia telah berubah sejak pengiraan terakhir.

CTRL + ALT + SHIFT + F9 akan menyemak semula Formula bersandaran, dan kemudian mengira semua sel dalam semua buku kerja yang terbuka, termasuk sel yang tidak ditanda sebagai perlu dikira.

CTRL + F9 akan meminimumkan tetingkap buku kerja kepada ikon.

F10

Menjadi Petua kekunci atau matikan. (Menekan ALT melakukan perkara yang sama.)

SHIFT + F10 akan memaparkan menu pintas untuk item terpilih.

ALT + SHIFT + F10 akan memaparkan menu atau mesej untuk butang penyemakan ralat.

CTRL + F10 akan memaksimumkan atau memulihkan tetingkap buku kerja yang dipilih.

F11

Mencipta carta data dalam julat semasa dalam helaian Carta yang berasingan.

SHIFT + F11 akan menyelitkan lembaran kerja baru.

ALT + F11 akan membuka Microsoft Visual Basic For Applications Editor, yang anda boleh mencipta makro menggunakan Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Memaparkan kotak dialog Simpan Sebagai.

Halaman atas

Pintasan lain yang berguna

Nota: Muat turun atau mencetak Kad rujukan pantas: Pintasan papan kekunci - pelbagai. (PDF)

Kunci

Perihalan

ALT

Memaparkan Petua kekunci (pintasan yang baru) pada reben.

Contohnya,

ALT, W, P akan menukar lembaran kerja kepada pandangan tataletak halaman.

ALT, W, L akan menukar lembaran kerja kepada pandangan Normal.

ALT, W, I akan menukar lembaran kerja kepada pandangan pratonton pemisah halaman.

KEKUNCI ANAK PANAH

Mengalih satu sel ke atas, bawah, kiri atau kanan dalam lembaran kerja.

KEKUNCI CTRL + anak panah akan mengalih ke pinggir semasa rantau data dalam lembaran kerja.

KEKUNCI SHIFT + anak panah akan mengembangkan pemilihan sel dengan satu sel.

KEKUNCI CTRL + SHIFT + anak panah akan mengembangkan pemilihan sel ke sel terakhir yang bukan kosong dalam lajur atau baris yang sama sebagai sel aktif, atau jika sel berikut adalah kosong, mengembangkan pemilihan ke sel berikut yang bukan kosong.

Anak panah kiri atau anak panah kanan memilih tab ke kiri atau kanan apabila reben dipilih. Apabila submenu Buka atau dipilih, kekunci anak panah ini bertukar antara menu utama dan submenu. Apabila tab reben dipilih, kekunci ini navigasi butang tab.

Anak panah bawah atau anak panah atas memilih perintah berikut atau sebelumnya apabila menu atau submenu yang terbuka. Apabila tab reben dipilih, kekunci ini navigasi atas atau ke bawah Kumpulan tab.

Dalam kotak dialog, kekunci anak panah akan bergerak antara opsyen dalam senarai juntai bawah yang terbuka atau antara opsyen dalam sekumpulan opsyen.

Anak panah bawah atau ALT + anak panah bawah membuka senarai juntai bawah yang terpilih.

BACKSPACE

Memadamkan satu aksara ke kiri dalam Bar Formula.

Juga mengosongkan kandungan sel aktif.

Dalam mod pengeditan sel, ia memadamkan aksara ke kiri bagi titik selitan.

DELETE

Mengalih keluar kandungan sel (data dan formula) daripada sel yang dipilih tanpa mempengaruhi format sel atau komen.

Dalam mod pengeditan sel, ia memadamkan aksara ke kanan bagi titik selitan.

END

HUJUNG menghidupkan mod tamat. Dalam mod tamat, anda boleh kemudian tekan kekunci anak panah untuk bergerak ke sel berikut yang bukan kosong dalam lajur atau baris sebagai sel aktif yang sama. Jika sel adalah kosong, menekan END diikuti dengan kekunci anak panah mengalih akhir sel dalam baris atau lajur.

END juga memilih perintah yang terakhir pada menu apabila menu atau submenu kelihatan.

CTRL + END mengalih ke sel terakhir pada lembaran kerja, terendah digunakan baris lajur paling kanan yang digunakan. Jika kursor berada dalam formula bar, CTRL + END mengalihkan kursor ke penghujung teks.

CTRL + SHIFT + END mengembangkan pemilihan sel ke sel terakhir digunakan pada lembaran kerja (penjuru bawah kanan). Jika kursor berada dalam formula bar, CTRL + SHIFT + END memilih semua teks dalam bar formula dari kedudukan kursor ke hujung — ini tidak mempengaruhi ketinggian formula bar.

ENTER

Melengkapkan entri sel daripada sel atau Bar Formula dan memilih sel di bawah (secara lalai).

Dalam borang data, ia mengalih ke medan pertama dalam rekod berikut.

Membuka menu terpilih (tekan F10 untuk mengaktifkan bar menu) atau melaksanakan tindakan untuk perintah terpilih.

Dalam kotak dialog, ia melaksanakan tindakan bagi butang perintah lalai dalam kotak dialog (butang dengan rangka tebal, biasanya butang OK).

ALT + ENTER akan memulakan baris baru dalam sel yang sama.

CTRL + ENTER akan mengisikan julat sel yang dipilih dengan entri semasa.

SHIFT + ENTER melengkapkan entri sel dan memilih sel di atas.

ESC

Membatalkan entri dalam sel atau Bar Formula.

Menutup menu atau submenu yang terbuka, kotak dialog atau tetingkap mesej.

Ia juga menutup mod skrin penuh apabila mod ini telah digunakan dan kembali ke mod skrin normal untuk memaparkan reben atau bar status sekali lagi.

HOME

Mengalih ke permulaan baris dalam lembaran kerja.

Bergerak ke sel dalam penjuru atas kiri tetingkap apabila SCROLL LOCK dihidupkan.

Memilih perintah pertama pada menu apabila menu atau submenu kelihatan.

CTRL + HOME akan mengalih ke permulaan lembaran kerja.

CTRL + SHIFT + HOME akan mengembangkan pemilihan sel ke permulaan lembaran kerja.

PAGE DOWN

Bergerak satu skrin ke bawah dalam lembaran kerja.

ALT + PAGE DOWN akan bergerak satu skrin ke kanan dalam lembaran kerja.

CTRL + PAGE DOWN akan bergerak ke helaian berikut dalam buku kerja.

CTRL + SHIFT + PAGE DOWN akan memilih helaian semasa dan berikut dalam buku kerja.

PAGE UP

Bergerak satu skrin ke atas dalam lembaran kerja.

ALT + PAGE UP akan bergerak satu skrin ke kiri dalam lembaran kerja.

CTRL + PAGE UP akan bergerak ke helaian sebelumnya dalam buku kerja.

CTRL + SHIFT + PAGE UP akan memilih helaian semasa dan sebelumnya dalam buku kerja.

BAR RUANG

Dalam kotak dialog, melaksanakan tindakan untuk butang terpilih atau memilih atau mengosongkan kotak semak.

CTRL + SPACEBAR akan memilih seluruh lajur dalam lembaran kerja.

SHIFT + SPACEBAR akan memilih seluruh baris dalam lembaran kerja.

CTRL + SHIFT + SPACEBAR akan memilih seluruh lembaran kerja.

 • Jika lembaran kerja yang mengandungi data, CTRL + SHIFT + SPACEBAR akan memilih rantau semasa. Menekan CTRL + SHIFT + SPACEBAR buat kali kedua memilih rantau semasa dan bahagian baris ringkasan. Menekan CTRL + SHIFT + SPACEBAR ketiga kali memilih seluruh lembaran kerja.

 • Apabila objek dipilih, CTRL + SHIFT + SPACEBAR akan memilih semua objek pada lembaran kerja.

ALT + SPACEBAR akan memaparkan menu kawalan untuk tetingkap Excel.

TAB

Mengalihkan satu sel ke kanan dalam lembaran kerja.

Beralih antara sel yang tidak dikunci dalam lembaran kerja terlindung.

Beralih ke opsyen atau kumpulan opsyen berikut dalam kotak dialog.

SHIFT + TAB akan beralih ke sel sebelumnya dalam lembaran kerja atau opsyen sebelumnya dalam kotak dialog.

CTRL + TAB akan menukar kepada tab berikut dalam kotak dialog.

CTRL + SHIFT + TAB akan menukar kepada tab sebelumnya dalam kotak dialog.

Halaman atas

Artikel ini menerangkan pintasan papan kekunci, kekunci fungsi dan beberapa biasa kekunci pintasan lain untuk Excel 2007. Ini termasuk pintasan yang anda boleh gunakan untuk mencapai reben.

Petua: Untuk mengekalkan rujukan ini tersedia apabila anda bekerja, anda mungkin ingin mencetak topik ini. Untuk mencetak topik ini, tekan CTRL + P.

Nota: Jika tindakan yang anda gunakan selalu tidak mempunyai kekunci pintas, anda boleh rekod makro untuk menciptanya.

Kekunci pintasan gabungan CTRL

Kunci

Perihalan

CTRL+PgUp

Bertukar antara tab lembaran kerja, dari kiri ke kanan.

CTRL + PgDn

Bertukar antara tab lembaran kerja, dari kanan ke kiri.

CTRL + SHIFT +)

Unhides sebarang baris tersembunyi dalam pemilihan.

CTRL + SHIFT +)

Unhides sebarang lajur yang tersembunyi dalam pemilihan.

CTRL + SHIFT + &

Menggunakan sempadan rangka pada sel terpilih.

CTRL + SHIFT_

Mengalih keluar sempadan rangka daripada sel terpilih.

CTRL + SHIFT + ~

Menggunakan format nombor Umum.

CTRL + SHIFT + $

Menggunakan format Mata Wang dengan dua tempat perpuluhan (nombor negatif dalam kurungan).

CTRL + SHIFT + %

Menggunakan format Peratus tanpa tempat perpuluhan.

CTRL + SHIFT + ^

Menggunakan format nombor eksponen dengan dua tempat perpuluhan.

CTRL + SHIFT + #

Menggunakan format Tarikh dengan hari, bulan dan tahun.

CTRL + SHIFT + @

Menggunakan format Masa dengan jam dan minit dan AM atau PM.

CTRL + SHIFT +!

Menggunakan format nombor dengan dua tempat perpuluhan, pemisah ribuan dan simbol tolak (-) untuk nilai negatif.

CTRL+SHIFT+*

Memilih rantau semasa di sekeliling sel yang aktif (kawasan data dikurung dengan baris dan lajur kosong).

Dalam Jadual Pangsi, ia memilih seluruh laporan Jadual Pangsi.

CTRL + SHIFT +:

Memasukkan masa semasa.

CTRL + SHIFT + "

Menyalin nilai daripada sel di atas sel yang aktif ke dalam sel atau Bar Formula.

CTRL + SHIFT + tanda tambah (+)

Memaparkan kotak dialog Selitkan untuk menyelitkan sel kosong.

CTRL + tolak (-)

Memaparkan kotak dialog Padam untuk memadam sel terpilih.

CTRL +;

Memasukkan tarikh semasa.

CTRL +'

Silih ganti antara paparan nilai sel dan paparan formula dalam lembaran kerja.

CTRL+'

Menyalin formula daripada sel di atas sel yang aktif ke dalam sel atau Bar Formula.

CTRL+1

Memaparkan kotak dialog Format Sel.

CTRL+2

Menggunakan atau mengalih keluar pemformatan tebal.

CTRL+3

Menggunakan atau mengalih keluar pemformatan italik.

CTRL+4

Menggunakan atau mengalih keluar garis bawah.

CTRL+5

Menggunakan atau mengalih keluar garis lorek.

CTRL+6

Silih ganti antara menyembunyikan objek, memaparkan objek dan memaparkan Ruang letak untuk objek.

CTRL+8

Memaparkan atau menyembunyikan simbol rangka.

CTRL+9

Menyembunyikan baris yang dipilih.

CTRL+0

Menyembunyikan lajur yang dipilih.

CTRL+A

Memilih keseluruhan lembaran kerja.

Jika lembaran kerja yang mengandungi data, CTRL + A memilih rantau semasa. Menekan CTRL + A buat kali kedua memilih rantau semasa dan webnya baris ringkasan. Menekan CTRL + A ketiga kali memilih seluruh lembaran kerja.

Apabila titik selitan adalah ke kanan nama fungsi dalam formula, memaparkan kotak dialog Argumen Fungsi.

CTRL + SHIFT + A akan menyelitkan nama argumen dan tanda kurung apabila titik selitan adalah ke kanan nama fungsi dalam formula.

CTRL+B

Menggunakan atau mengalih keluar pemformatan tebal.

CTRL+C

Menyalin sel terpilih.

CTRL + C diikuti dengan CTRL + C lain memaparkan papan klip.

CTRL+D

Menggunakan perintah Isikan Bawah untuk menyalin kandungan dan format bagi sel teratas julat terpilih ke dalam sel di bawah.

CTRL+F

Memaparkan kotak dialog Cari dan Ganti dengan tab Cari dipilih.

SHIFT + F5 akan juga memaparkan tab ini, manakala SHIFT + F4 mengulangi tindakan Cari terakhir.

CTRL + SHIFT + F membuka kotak dialog Format sel dengan tab fon terpilih.

CTRL+G

Memaparkan kotak dialog Pergi Ke.

F5 akan juga akan memaparkan kotak dialog ini.

CTRL+H

Memaparkan kotak dialog Cari dan Ganti dengan tab Ganti dipilih.

CTRL+I

Menggunakan atau mengalih keluar pemformatan italik.

CTRL+K

Memaparkan kotak dialog Selitkan Hiperpautan bagi hiperpautan baru atau kotak dialog Edit Hiperpautan bagi hiperpautan sedia ada yang terpilih.

CTRL+N

Mencipta buku kerja kosong yang baru.

CTRL+O

Memaparkan kotak dialog Buka untuk membuka atau mencari fail.

CTRL + SHIFT + O akan memilih semua sel yang mengandungi komen.

CTRL+P

Memaparkan kotak dialog Cetak .

CTRL + SHIFT + P akan membuka kotak dialog Format sel dengan tab fon terpilih.

CTRL+R

Menggunakan perintah Isikan Kanan untuk menyalin kandungan dan format sel paling kiri julat terpilih ke dalam sel di kanan.

CTRL+S

Menyimpan fail yang aktif dengan nama fail, lokasi dan format fail semasa.

CTRL+T

Memaparkan kotak dialog Cipta Jadual.

CTRL+U

Menggunakan atau mengalih keluar garis bawah.

CTRL + SHIFT + U akan bertukar antara mengembangkan dan meruntuhkan Bar formula.

CTRL+V

Menyelitkan kandungan Papan Klip pada titik selitan dan menggantikan sebarang pemilihan. Tersedia hanya selepas anda memotong atau menyalin objek, teks atau kandungan sel.

CTRL + ALT + V memaparkan kotak dialog Tampal istimewa . Tersedia hanya selepas anda telah dipotong atau disalin objek, teks atau kandungan sel pada lembaran kerja atau dalam program lain.

CTRL+W

Menutup tetingkap buku kerja yang dipilih.

CTRL+X

Memotong sel yang dipilih.

CTRL+Y

Mengulangi perintah atau tindakan yang terakhir, jika boleh.

CTRL+Z

Menggunakan perintah Buat Asal untuk menyongsangkan perintah terakhir atau memadamkan entri terakhir yang anda taipkan.

CTRL + SHIFT + Z menggunakan perintah buat asal atau membuat semula untuk menyongsangkan atau memulihkan pembetulan automatik terakhir apabila tag pintar Autobaiki dipaparkan.

Halaman atas

Kekunci fungsi

Kunci

Perihalan

F1

Memaparkan anak tetingkap tugas Bantuan Excel Microsoft Office .

CTRL + F1 memaparkan atau menyembunyikan reben, komponen Antara muka pengguna Microsoft Office Fluent.

ALT + F1 akan menciptakan Carta data dalam julat semasa.

ALT + SHIFT + F1 akan menyelitkan lembaran kerja baru.

F2

Mengedit sel yang aktif dan memposisikan titik selitan di hujung kandungan sel. Ia juga mengalihkan titik selitan ke dalam Bar Formula apabila pengeditan dalam sel dimatikan.

SHIFT + F2 akan menambah atau mengedit komen sel..

CTRL + F2 akan memaparkan tetingkap pratonton cetak.

F3

Memaparkan kotak dialog Tampal nama .

SHIFT + F3 akan memaparkan kotak dialog Selitkan fungsi .

F4

Mengulangi perintah atau tindakan yang terakhir, jika boleh.

Apabila rujukan sel atau julat dipilih dalam formula, F4 mengitar menerusi pelbagai gabungan bagi rujukan mutlak dan relatif.

CTRL + F4 akan menutup tetingkap buku kerja yang dipilih.

F5

Memaparkan kotak dialog Pergi Ke.

CTRL + F5 akan memulihkan saiz tetingkap bagi tetingkap buku kerja yang dipilih.

F6

Bertukar antara lembaran kerja, reben, anak tetingkap tugas dan kawalan zum. Dalam lembaran kerja yang telah memisahkan (menupandangan , Menguruskan tetingkap ini, Bekukan anak tetingkap, perintah Tetingkap pisah ), F6 termasuk anak tetingkap pisah apabila bertukar antara anak tetingkap dan kawasan reben.

SHIFT + F6 akan bertukar antara lembaran kerja, kawalan zum, anak tetingkap tugas dan reben.

CTRL + F6 akan bertukar kepada tetingkap buku kerja yang seterusnya apabila lebih daripada satu tetingkap buku kerja terbuka.

F7

Memaparkan kotak dialog Ejaan untuk menyemak ejaan dalam lembaran kerja yang aktif atau julat yang dipilih.

CTRL + F7 melaksanakan perintah alih pada tetingkap buku kerja apabila ia tidak dimaksimumkan. Gunakan kekunci anak panah untuk mengalihkan tetingkap, dan apabila selesai tekan ENTER atau ESC untuk membatalkan.

F8

Menghidupkan atau mematikan mod perluas. Dalam mod perluas, Pilihan Diperluaskan muncul dalam baris status dan kekunci anak panah mengembangkan pemilihan.

SHIFT + F8 membolehkan anda menambah sel bukan bersebelahan atau julat pada pemilihan sel dengan menggunakan kekunci anak panah.

CTRL + F8 akan melaksanakan perintah saiz (pada menu kawalan untuk tetingkap buku kerja) apabila buku kerja tidak dimaksimumkan.

ALT + F8 akan memaparkan kotak dialog makro untuk mencipta, menjalankan, mengedit atau memadamkan makro.

F9

Mengira semua lembaran kerja dalam semua buku kerja yang terbuka.

SHIFT + F9 akan mengira lembaran kerja aktif.

CTRL + ALT + F9 akan mengira semua lembaran kerja dalam semua buku kerja terbuka, tanpa mengira sama ada ia telah berubah sejak pengiraan terakhir.

CTRL + ALT + SHIFT + F9 akan menyemak semula Formula bersandaran, dan kemudian mengira semua sel dalam semua buku kerja yang terbuka, termasuk sel yang tidak ditanda sebagai perlu dikira.

CTRL + F9 akan meminimumkan tetingkap buku kerja kepada ikon.

F10

Menjadi Petua kekunci atau matikan.

SHIFT + F10 akan memaparkan menu pintas untuk item terpilih.

ALT + SHIFT + F10 akan memaparkan menu atau mesej untuk tag pintar. Jika lebih daripada satu tag pintar persembahkan, bertukar kepada tag pintar berikut dan memaparkan menu atau mesej.

CTRL + F10 akan memaksimumkan atau memulihkan tetingkap buku kerja yang dipilih.

F11

Mencipta Carta data dalam julat semasa.

SHIFT + F11 akan menyelitkan lembaran kerja baru.

ALT + F11 akan membuka Editor Microsoft Visual Basic, yang anda boleh mencipta makro menggunakan Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Memaparkan kotak dialog Simpan Sebagai.

Halaman atas

Pintasan lain yang berguna

Kunci

Perihalan

KEKUNCI ANAK PANAH

Mengalih satu sel ke atas, bawah, kiri atau kanan dalam lembaran kerja.

KEKUNCI CTRL + anak panah akan mengalih ke pinggir semasa rantau data dalam lembaran kerja.

KEKUNCI SHIFT + anak panah akan mengembangkan pemilihan sel dengan satu sel.

KEKUNCI CTRL + SHIFT + anak panah akan mengembangkan pemilihan sel ke sel terakhir yang bukan kosong dalam lajur atau baris yang sama sebagai sel aktif, atau jika sel berikut adalah kosong, mengembangkan pemilihan ke sel berikut yang bukan kosong.

Anak panah kiri atau anak panah kanan memilih tab ke kiri atau kanan apabila reben dipilih. Apabila submenu Buka atau dipilih, kekunci anak panah ini bertukar antara menu utama dan submenu. Apabila tab reben dipilih, kekunci ini navigasi butang tab.

Anak panah bawah atau anak panah atas memilih perintah berikut atau sebelumnya apabila menu atau submenu yang terbuka. Apabila tab reben dipilih, kekunci ini navigasi atas atau ke bawah Kumpulan tab.

Dalam kotak dialog, kekunci anak panah akan bergerak antara opsyen dalam senarai juntai bawah yang terbuka atau antara opsyen dalam sekumpulan opsyen.

Anak panah bawah atau ALT + anak panah bawah membuka senarai juntai bawah yang terpilih.

BACKSPACE

Memadamkan satu aksara ke kiri dalam Bar Formula.

Juga mengosongkan kandungan sel aktif.

Dalam mod pengeditan sel, ia memadamkan aksara ke kiri bagi titik selitan.

DELETE

Mengalih keluar kandungan sel (data dan formula) daripada sel yang dipilih tanpa mempengaruhi format sel atau komen.

Dalam mod pengeditan sel, ia memadamkan aksara ke kanan bagi titik selitan.

END

Bergerak ke sel dalam penjuru bawah kanan tetingkap apabila SCROLL LOCK dihidupkan.

Juga memilih perintah yang terakhir pada menu apabila menu atau submenu kelihatan.

CTRL + END mengalih ke sel terakhir pada lembaran kerja, dalam baris digunakan terendah lajur paling kanan digunakan. Jika kursor berada dalam formula bar, CTRL + END mengalihkan kursor ke penghujung teks.

CTRL + SHIFT + END mengembangkan pemilihan sel ke sel terakhir digunakan pada lembaran kerja (penjuru bawah kanan). Jika kursor berada dalam formula bar, CTRL + SHIFT + END memilih semua teks dalam bar formula dari kedudukan kursor ke hujung — ini tidak mempengaruhi ketinggian formula bar.

ENTER

Melengkapkan entri sel daripada sel atau Bar Formula dan memilih sel di bawah (secara lalai).

Dalam borang data, ia mengalih ke medan pertama dalam rekod berikut.

Membuka menu terpilih (tekan F10 untuk mengaktifkan bar menu) atau melaksanakan tindakan untuk perintah terpilih.

Dalam kotak dialog, ia melaksanakan tindakan bagi butang perintah lalai dalam kotak dialog (butang dengan rangka tebal, biasanya butang OK).

ALT + ENTER akan memulakan baris baru dalam sel yang sama.

CTRL + ENTER akan mengisikan julat sel yang dipilih dengan entri semasa.

SHIFT + ENTER melengkapkan entri sel dan memilih sel di atas.

ESC

Membatalkan entri dalam sel atau Bar Formula.

Menutup menu atau submenu yang terbuka, kotak dialog atau tetingkap mesej.

Ia juga menutup mod skrin penuh apabila mod ini telah digunakan dan kembali ke mod skrin normal untuk memaparkan reben atau bar status sekali lagi.

HOME

Mengalih ke permulaan baris dalam lembaran kerja.

Bergerak ke sel dalam penjuru atas kiri tetingkap apabila SCROLL LOCK dihidupkan.

Memilih perintah pertama pada menu apabila menu atau submenu kelihatan.

CTRL + HOME akan mengalih ke permulaan lembaran kerja.

CTRL + SHIFT + HOME akan mengembangkan pemilihan sel ke permulaan lembaran kerja.

PAGE DOWN

Bergerak satu skrin ke bawah dalam lembaran kerja.

ALT + PAGE DOWN akan bergerak satu skrin ke kanan dalam lembaran kerja.

CTRL + PAGE DOWN akan bergerak ke helaian berikut dalam buku kerja.

CTRL + SHIFT + PAGE DOWN akan memilih helaian semasa dan berikut dalam buku kerja.

PAGE UP

Bergerak satu skrin ke atas dalam lembaran kerja.

ALT + PAGE UP akan bergerak satu skrin ke kiri dalam lembaran kerja.

CTRL + PAGE UP akan bergerak ke helaian sebelumnya dalam buku kerja.

CTRL + SHIFT + PAGE UP akan memilih helaian semasa dan sebelumnya dalam buku kerja.

BAR RUANG

Dalam kotak dialog, melaksanakan tindakan untuk butang terpilih atau memilih atau mengosongkan kotak semak.

CTRL + SPACEBAR akan memilih seluruh lajur dalam lembaran kerja.

SHIFT + SPACEBAR akan memilih seluruh baris dalam lembaran kerja.

CTRL + SHIFT + SPACEBAR akan memilih seluruh lembaran kerja.

 • Jika lembaran kerja yang mengandungi data, CTRL + SHIFT + SPACEBAR akan memilih rantau semasa. Menekan CTRL + SHIFT + SPACEBAR buat kali kedua memilih rantau semasa dan bahagian baris ringkasan. Menekan CTRL + SHIFT + SPACEBAR ketiga kali memilih seluruh lembaran kerja.

 • Apabila objek dipilih, CTRL + SHIFT + SPACEBAR akan memilih semua objek pada lembaran kerja.

ALT + SPACEBAR akan memaparkan menu kawalan untuk tetingkap Microsoft Office Excel.

TAB

Mengalihkan satu sel ke kanan dalam lembaran kerja.

Beralih antara sel yang tidak dikunci dalam lembaran kerja terlindung.

Beralih ke opsyen atau kumpulan opsyen berikut dalam kotak dialog.

SHIFT + TAB akan beralih ke sel sebelumnya dalam lembaran kerja atau opsyen sebelumnya dalam kotak dialog.

CTRL + TAB akan menukar kepada tab berikut dalam kotak dialog.

CTRL + SHIFT + TAB akan menukar kepada tab sebelumnya dalam kotak dialog.

Halaman atas

Nota: Ciri ini hanya tersedia jika anda mempunyai langganan Office 365. Jika anda pelanggan Office 365, pastikan anda mempunyai versi Office yang terkini.

Cuba Office 365 atau versi Excel yang terkini

Perlukan bantuan lanjut?

Anda sentiasa boleh tanya pakar dalam Komuniti teknikal Excel, dapatkan sokongan dalam komuniti jawapanatau cadangkan ciri baru atau peningkatan pada Excel pengguna suara.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Pintasan papan kekunci Excel dan kekunci fungsi untuk Mac

Gambaran keseluruhan Formula dalam Excel

Cara untuk mengelakkan formula yang rosak

Mencari dan membetulkan ralat dalam Formula

Fungsi Excel (berabjad)

Fungsi Excel (mengikut kategori)

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×