Pintasan papan kekunci dalam Publisher

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Kadangkala anda boleh bekerja dengan lebih cepat dengan meninggalkan jari anda pada papan kekunci dan tidak bertukar kepada tetikus atau sentuhan pad. Anda mungkin telah gunakan pintasan seperti Ctrl + C untuk menyalin dan Ctrl + S untuk menyimpan, tetapi anda mungkin tidak tahu banyak pintasan kekunci yang lain. Di sini mereka adalah:

Dalam artikel ini

Pintasan baru

Kesan Bentuk dan Gambar

Kesan bentuk

Kesan gambar

Kesan teks

Juntai bawah isian teks

Juntai bawah rangka teks

Juntai bawah kesan teks

Mencipta, membuka, menutup atau menyimpan penerbitan

Mencipta, membuka, menutup penerbitan

Mengedit atau memformatkan teks atau objek

Mengedit atau memformatkan teks

Menyalin format teks

Menyalin, memotong, menampal atau memadam teks atau objek

Membuat asal atau membuat semula tindakan

Menyigung objek

Melapiskan objek

Melekatkan objek

Memilih atau mengumpul objek

Bekerja dengan halaman

Memilih atau menyelitkan halaman

Mengalih antara halaman

Menggunakan halaman induk

Menunjukkan atau menyembunyikan sempadan atau panduan

Zum

Mencetak penerbitan

Menggunakan Pratonton Cetakan

Mencetak penerbitan

Menyelitkan Hiperpautan

Menghantar e-mel

Mengautomatikkan tugas

Mengendalikan makro

Bekerja dengan Visual Basic

Pintasan reben

Pintasan ini telah diperkenalkan dengan reben Publisher. Tab beberapa adalah kontekstual dan muncul hanya apabila anda telah diselitkan atau memilih objek seperti bentuk atau jadual. Pintasan dua huruf menjadikannya mungkin menggunakan pintasan papan kekunci dengan tab kontekstual.

Pintasan papan kekunci baru yang menggunakan dua huruf membuka tab Alat Melukis.

Untuk menggunakan ini, mula-mula dipilih objek, kemudian tekan Alt, tekan pintasan menu konteks dua huruf, dan kemudian tekan kekunci baki jika ada. Contohnya untuk membuka menu Kesan bentuk dan menambah bayang kepada bentuk yang anda pilih bentuk, tekan Alt, JD untuk membuka Alat melukis – tab Format , SE untuk membuka menu Kesan bentuk , S untuk pilih Galeri bayang, dan kemudian tab menerusi opsyen bayang untuk menggunakan bayang untuk bentuk anda.

Kesan Bentuk dan Gambar

Kesan Bentuk

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka Menu kesan bentuk

Alt, JD, SE

Membuka kesan bentuk – Galeri bayang

Alt, JD, SE, S - kemudian tab menerusi opsyen

Membuka kesan bentuk – Galeri pantulan

Alt, JD, SE, R - kemudian tab menerusi opsyen

Membuka kesan bentuk – Galeri cahaya

Alt, JD, SE, G - kemudian tab menerusi opsyen

Membuka kesan bentuk – Galeri tepi lembut

Alt, JD, SE, E - kemudian tab menerusi opsyen

Membuka kesan bentuk – Galeri permukaan landai

Alt, JD, SE, B - kemudian tab menerusi opsyen

Membuka kesan bentuk – Galeri putaran 3-D

Alt, JD, SE, D - kemudian tab menerusi opsyen

Membuka Galeri gaya bentuk

Alt, JD, ST - kemudian tab menerusi opsyen

Kesan gambar

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka Menu kesan gambar

Alt, JP, PE

Membuka kesan gambar – Galeri bayang

Alt, JP, PE, S - kemudian tab menerusi opsyen

Membuka kesan gambar – Galeri pantulan

Alt, JP, PE, R - kemudian tab menerusi opsyen

Membuka kesan gambar – Galeri cahaya

Alt, JP, PE, G - kemudian tab menerusi opsyen

Membuka kesan gambar – Galeri tepi lembut

Alt, JP, PE, E - kemudian tab menerusi opsyen

Membuka kesan gambar – permukaan landai Galeri

Alt, JP, PE, B - kemudian tab menerusi opsyen

Membuka kesan gambar – putaran 3D Galeri

Alt, JP, PE, D - kemudian tab menerusi opsyen

Membuka Galeri gaya gambar

Alt, JP, K - kemudian tab menerusi opsyen

Mengosongkan gaya gambar

Alt, JP, K, C

Kesan Teks

Juntai bawah isian teks

Untuk melakukan ini

Tekan

Isian teks terbuka Juntai bawah

Alt, JX, TI

Tiada Isian

Alt, JX, TI, N - kemudian tab menerusi opsyen

Warna Isian Lain…

Alt, JX, TI, M - kemudian tab menerusi opsyen

Kesan Isian…

Alt, JX, TI, F - kemudian tab menerusi opsyen

Seri warna

Alt, JX, TI, T - kemudian tab menerusi opsyen

Warna fon sampel

Alt, JX, TI, S

Juntai bawah rangka teks

Untuk melakukan ini

Tekan

Rangka teks yang terbuka Juntai bawah

Alt, JX, TO

Tiada Rangka

Alt, JX, TO, N

Warna Rangka Lain…

Alt, JX, TO, M - kemudian tab menerusi opsyen

Kesan Rangka…

Alt. JX.TO.O - kemudian tab menerusi opsyen

Warna Garis Sampel

Alt, JX, TO, S - kemudian tab menerusi opsyen

Berat

Alt, JX, TO, W - kemudian tab menerusi opsyen

Sempang

Alt, JX, TO, D - kemudian tab menerusi opsyen

Juntai bawah kesan teks

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka kesan juntai bawah teks

Alt, JX, TE

Bayang

Alt, JX, TE, S - kemudian tab menerusi opsyen

Pantulan

Alt, JX, TE, R - kemudian tab menerusi opsyen

Cahaya

Alt, JX, TE, G - kemudian tab menerusi opsyen

Permukaan Landai

Alt, JX, TE, B - kemudian tab menerusi opsyen

Halaman Atas

Mencipta, membuka, menutup atau menyimpan penerbitan

Mencipta, membuka, menutup penerbitan

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka Tika baru Publisher

CTRL+N

Memaparkan kotak dialog Buka penerbitan

CTRL+O

Menutup penerbitan semasa

CTRL+F4 atau CTRL+W

Memaparkan kotak dialog Simpan sebagai

CTRL+S

Halaman Atas

Mengedit atau memformatkan teks atau objek

Mengedit atau memformatkan teks

Untuk melakukan ini

Tekan

Memaparkan mencari dan menggantikan tetingkap tugas, dengan mencari opsyen yang dipilih

F3 atau CTRL+F atau SHIFT+F4

Memaparkan mencari dan menggantikan tetingkap tugas, dengan opsyen menggantikan yang dipilih

CTRL+H

Menyemak ejaan

F7

Memaparkan anak tetingkap tugas tesaurus

SHIFT+F7

Memaparkan anak tetingkap tugas penyelidikan

ALT + klik perkataan

Pilih semua teks (jika kursor berada dalam kotak teks, ini akan memilih semua teks dalam kisah semasa; jika kursor tidak berada dalam kotak teks, ini akan memilih semua objek pada halaman.)

CTRL+A

Menjadikan teks tebal

CTRL+B

Menjadikan teks italik

CTRL+I

Menggariskan teks

CTRL+U

Menjadikan teks berhuruf besar kecil atau mengembalikan kecil huruf besar dan huruf kecil

CTRL+SHIFT+K

Membuka dialog fon

CTRL+SHIFT+F

Menyalin pemformatan

CTRL+SHIFT+C

Tampal pemformatan

CTRL+SHIFT+V

Menghidupkan atau mematikan Aksara khas

CTRL+SHIFT+Y

Mengembalikan pemformatan aksara kepada gaya teks semasa

CTRL+SPACEBAR

Menggunakan atau mengalih keluar pemformatan subskrip

CTRL+=

Menggunakan atau mengalih keluar pemformatan superskrip

CTRL+SHIFT+=

Meningkatkan ruang antara huruf-huruf dalam perkataan (pengkernan)

CTRL+SHIFT+]

Mengurangkan ruang antara huruf-huruf dalam perkataan (pengkernan)

CTRL+SHIFT+[

Meningkatkan saiz fon sebanyak 1.0 poin

CTRL+]

Mengurangkan saiz fon sebanyak 1.0 poin

CTRL+[

Meningkatkan ke saiz seterusnya dalam kotak Saiz fon

CTRL+SHIFT+>

Mengurangkan ke saiz seterusnya dalam kotak Saiz fon

CTRL+SHIFT+<

Memusatkan perenggan

CTRL+E

Menjajarkan perenggan di sebelah kiri

CTRL+L

Menjajarkan perenggan di sebelah kanan

CTRL+R

Menjajarkan perenggan di kedua-dua bahagian (terlaras)

CTRL+J

Mengagih perenggan sama rata secara mendatar

CTRL+SHIFT+D

Mengeset penjajaran Surat khabar untuk perenggan (Bahasa Asia Timur sahaja)

CTRL+SHIFT+J

Memaparkan kotak dialog tanda sempang

CTRL+SHIFT+H

Menyelitkan waktu semasa

ALT+SHIFT+T

Menyelitkan tarikh semasa

ALT+SHIFT+D

Selitkan nombor halaman semasa

ALT+SHIFT+P

Mengelakkan perkataan daripada ditanda sempang jika ia berlaku di hujung baris

CTRL+SHIFT+0 (sifar)

Menyalin format teks

Untuk melakukan ini

Tekan

Menyalin pemformatan daripada teks terpilih

CTRL+SHIFT+C

Menggunakan pemformatan yang disalin pada teks

CTRL+SHIFT+V

Menyalin, memotong, menampal atau memadam teks atau objek

Untuk melakukan ini

Tekan

Menyalin teks atau objek

CTRL+C atau CTRL+INSERT

Memotong teks atau objek

CTRL+X atau SHIFT+DELETE

Menampal teks atau objek

CTRL+V atau SHIFT+INSERT

Memadam objek dipilih

DELETE atau CTRL+SHIFT+X

Membuat asal atau membuat semula tindakan

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuat asal tindakan yang anda buat lakukan

CTRL+Z atau ALT+BACKSPACE

Membuat semula tindakan yang anda buat lakukan

CTRL+Y atau F4

Menyigung objek

Untuk melakukan ini

Tekan

Menyigung objek dipilih ke atas, bawah, kiri atau kanan

Kekunci anak panah

Jika objek dipilih mempunyai kursor dalam Teksnya, menyigung objek dipilih ke atas, bawah, kiri atau kanan

ALT+kekunci anak panah

Melapiskan objek

Untuk melakukan ini

Tekan

Bawa objek ke hadapan

ALT+F6

Menghantar objek ke belakang

ALT+SHIFT+F6

Melekatkan objek

Untuk melakukan ini

Tekan

Menghidupkan atau mematikan Melekatkan pada Panduan

F10, SHIFT+R, SHIFT+S, SHIFT+M

Memilih atau mengumpul objek

Untuk melakukan ini

Tekan

Memilih semua objek pada halaman (jika kursor anda berada dalam kotak teks, ini akan memilih semua teks dalam cerita)

CTRL+A

Mengumpul objek dipilih atau meleraikan objek dikumpul

CTRL+SHIFT+G

Mengosongkan pilihan daripada teks terpilih

ESC

Mengosongkan pilihan daripada objek dipilih

ESC

Pilih objek dalam Kumpulan — jika objek yang mengandungi teks yang dipilih

ESC

Halaman Atas

Bekerja dengan halaman

Memilih atau menyelitkan halaman

Jika penerbitan anda berada dalam pandangan hamparan dua halaman, Perintah ini digunakan untuk hamparan dua halaman yang dipilih. Jika tidak, ini hanya digunakan pada halaman dipilih.

Untuk melakukan ini

Tekan

Memaparkan kotak dialog Pergi ke halaman

F5 atau CTRL+G

Menyelitkan halaman atau hamparan dua halaman. Jika anda mencipta surat berita, ia membuka kotak dialog selitkan penerbitan taipkan halaman

CTRL+SHIFT+N

Menyelitkan halaman pendua selepas halaman dipilih

CTRL+SHIFT+U

Mengalih antara halaman

Untuk melakukan ini

Tekan

Memaparkan kotak dialog Pergi ke Halaman.

F5 atau CTRL+G

Pergi ke halaman berikut

CTRL+PAGE DOWN

Pergi ke halaman sebelumnya

CTRL+PAGE UP

Bertukar antara halaman semasa dan halaman induk

CTRL+M

Menggunakan halaman induk

Untuk melakukan ini

Tekan

Menukar antara halaman semasa dan halaman induk.

CTRL+M

Menunjukkan atau menyembunyikan sempadan atau panduan

Untuk melakukan ini

Tekan

Menghidupkan atau mematikan sempadan .

CTRL+SHIFT+O

Menghidupkan Panduan garis asas mendatar atau mematikan (tidak tersedia dalam pandangan web)

CTRL+F7

Menghidupkan Panduan garis asas menegak atau mematikan (Bahasa Asia Timur sahaja — tidak tersedia dalam pandangan web)

CTRL+SHIFT+F7

Zum

Untuk melakukan ini

Tekan

Bertukar antara pandangan semasa dan saiz sebenar

F9

Menzum kepada pandangan halaman penuh

CTRL+SHIFT+L

Halaman Atas

Pencetakan

Menggunakan Pratonton Cetakan

Pintasan papan kekunci ini tersedia apabila anda berada dalam pandangan Cetak dan melibatkan anak tetingkap pratonton cetakan.

Untuk melakukan ini

Tekan

Bertukar antara pandangan semasa dan saiz sebenar

F9

Skrol ke atas atau ke bawah

ANAK PANAH ATAS atau ANAK PANAH BAWAH

Menskrol ke kiri atau kanan

ANAK PANAH KIRI atau ANAK PANAH KANAN

Skrol ke atas dalam kenaikan yang besar

PAGE UP atau CTRL+ANAK PANAH KE ATAS

Skrol ke bawah dalam kenaikan yang besar

PAGE DOWN atau CTRL+ANAK PANAH KE BAWAH

Menskrol ke kiri dalam kenaikan yang besar

CTRL+ANAK PANAH KIRI

Skrol ke kanan dalam kenaikan yang besar

CTRL+ANAK PANAH KANAN

Skrol ke penjuru kiri bahagian atas halaman

HOME

Skrol ke penjuru bawah kanan halaman

END

Memaparkan kotak dialog Pergi ke halaman

F5 atau CTRL+G

Pergi ke halaman sebelumnya

CTRL+PAGE UP

Pergi ke halaman berikut

CTRL+PAGE DOWN

Pergi ke tetingkap berikut (jika anda mempunyai penerbitan berbilang terbuka)

CTRL+F6

Keluar dari Pratonton cetakan dan paparkan pandangan Cetak

CTRL+P

Keluar dari pratonton cetak

ESC

Mencetak penerbitan

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka pandangan dialog Cetak.

CTRL+P

Halaman Atas

Bekerja dengan halaman web dan e-mel

Selitkan hiperpautan

Untuk melakukan ini

Tekan

Memaparkan kotak dialog Selitkan Hiperpautan (Pastikan kursor anda berada dalam kotak teks)

CTRL+K

Menghantar e-mel

Selepas anda memilih Hantar sebagai mesej (fail > kongsi > e-mel), anda boleh menggunakan pintasan papan kekunci berikut.

Penting: Outlook perlu Buka sebelum anda boleh menghantar mesej e-mel. Jika Outlook tidak terbuka, mesej akan disimpan dalam folder Peti Keluar anda.

Untuk melakukan ini

Tekan

Menghantar halaman semasa atau penerbitan

ALT+S

Membuka Buku alamat (kursor mesti berada dalam pengepala mesej)

CTRL+SHIFT+B

Membuka Penyemak Reka bentuk (kursor mesti berada dalam pengepala mesej)

ALT+K

Semak nama pada kepada, SKdan Sks garis (kursor mesti berada dalam pengepala mesej)

CTRL+K

Membuka Buku alamat dengan kotak kepada dipilih (kursor mesti berada dalam pengepala mesej)

ALT+. (noktah)

Membuka Buku alamat dengan kotak SK dipilih (kursor mesti berada dalam pengepala mesej)

ALT+C

Membuka Buku alamat dengan kotak Sks dipilih (kursor mesti berada dalam pengepala mesej dan medan Sks mesti kelihatan)

ALT+B

Pergi ke kotak subjek

ALT+J

Membuka kotak dialog Outlook Opsyen mesej

ALT+P

Membuka kotak dialog tersuai untuk mencipta bendera mesej e-mel (kursor mesti berada dalam pengepala mesej e-mel)

CTRL+SHIFT+G

Mengalih kursor ke medan seterusnya dalam pengepala mesej e-mel (kursor mesti berada dalam pengepala mesej e-mel)

TAB

Mengalih kursor ke medan sebelumnya dalam pengepala mesej e-mel

SHIFT+TAB

Silih ganti antara titik selitan dalam pengepala mesej e-mel dan butang Hantar pada bar alat mel

CTRL+TAB

Membuka Buku alamat apabila kursor berada dalam pengepala mesej e-mel

CTRL+SHIFT+B

Halaman Atas

Mengautomatikkan tugas

Bekerja dengan makro

Untuk melakukan ini

Tekan

Memaparkan kotak dialog Makro.

ALT+F8

Bekerja dengan Visual Basic

Untuk melakukan ini

Tekan

Memaparkan editor Visual Basic

ALT+F11

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×