Pintasan papan kekunci dalam Outlook pada web

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Pintasan papan kekunci yang diterangkan dalam artikel ini merujuk kepada tataletak papan kekunci A.S. . Tataletak kekunci pada papan kekunci lain mungkin tidak betul-betul sepadan dengan kekunci pada papan kekunci A.S. .

Pintasan papan kekunci yang kerap digunakan

Di bawah ialah yang paling kerap digunakan pintasan papan kekunci untuk Outlook.

Untuk melakukan ini...

Tekan...

Tambah lampiran

Alt, kemudian H, kemudian AF secara serentak

Tebal

Ctrl+B

Tutup mesej

Esc

Menyalin

Ctrl+C

Mencipta mesej e-mel baru

Ctrl+N

Mencipta item baru

Ctrl+N

Memadamkan mesej atau item

Padam

Majukan mesej

Ctrl+F

Memajukan mel sebagai lampiran

Ctrl+Alt+F

Pergi ke kalendar

Ctrl+2

Menyelitkan fail

 • Alt + N, kemudian AF secara serentak untuk melampirkan fail dalam mesej baru

 • Alt + N, kemudian saya secara serentak untuk menyelitkan Outlook Item dalam mesej baru

 • Alt + N, kemudian AA secara serentak untuk menyelitkan kad perniagaan dalam mesej baru

 • Alt + N, kemudian AA secara serentak untuk menyelitkan kalendar dalam mesej baru

Mengalihkan folder

Ctrl+Shift+B

Buka

Masuk

Baca mesej e-mel

Masuk

Balas semua mesej e-mel

Ctrl+Shift+R

Membalas mesej e-mel

Ctrl+R

Carian

Ctrl+E

Menghantar mesej e-mel

Alt+S

Hantar/Terima

F9

Pergi ke Mel, Kalendar, Individu dan Tugas

Anda boleh menuju ke ciri yang berbeza dan fungsiOutlook dengan menggunakan perintah standard dan butang pada bar navigasi, atau anda boleh menggunakan pelbagai pintasan papan kekunci. Kami telah dipecahkan pintasan papan kekunci dengan kawasan untuk kemudahan anda.

Pintasan papan kekunci pelbagai

Anda boleh menggunakan gabungan kekunci untuk menavigasi item di bahagian atas tetingkap Outlook Web App .

 • Gunakan anak panah kanan dan kekunci anak panah kiri untuk beralih antara mel, kalendar, individu dan tugas.

 • Gunakan kekunci Tab untuk beralih ke maklumat anda, Opsyen, Carian dan Bantuan.

 • Gunakan Enter untuk pergi ke kawasan yang anda diserlahkan dengan memilihnya.

Tekan kekunci Esc untuk menutup sebarang Buka borang atau kotak dialog. Jika anda berbuat demikian, Walau bagaimanapun, sebarang maklumat yang anda tambah kepada borang atau kotak dialog mungkin tidak akan disimpan.

Pintasan papan kekunci umum pergerakan

Sama ada anda bekerja dalam folder mel atau dengan senarai mesej e-mel, terdapat pintasan papan kekunci umum untuk membantu anda bergerak melalui kandungan.

Pintasan papan kekunci

Tindakan

Anak Panah ke Bawah

Beralih ke bawah dalam senarai atau skrol ke bawah dalam tetingkap.

Ctrl+Shift+B

Alihkan ke folder.

Tab

Beralih ke kawasan atau item berikutnya.

Shift+Tab

Beralih ke kawasan atau item sebelumnya.

Anak Panah ke Atas

Beralih ke atas dalam senarai atau skrol ke atas dalam tetingkap.

Pintasan papan kekunci umum tindakan

Kini anda telah menguasai kekunci pergerakan asas, berikut adalah pintasan papan kekunci yang boleh membantu anda melakukan beberapa tindakan asas.

Pintasan papan kekunci

Tindakan

Esc

Menutup item.

Ctrl + N atau N

Mencipta item baru jenis yang sama sebagai folder semasa.

Opsyen lain

 • Ctrl + Shift + K untuk mencipta tugas baru.

 • Ctrl + Shift + M untuk mencipta e-mel baru.

 • Ctrl + Shift + A untuk mencipta janji temu baru.

 • Ctrl + Shift + Q untuk mencipta mesyuarat baru.

 • Ctrl + Shift + C untuk mencipta kenalan baru.

E

Cipta folder Arkib jika salah satu tidak disediakan sudah. Kemudian alihkan e-mel ke folder Arkib apabila anda tekan E pada mesej yang dipilih.

Alt + Q atau Ctrl + E atau Ctrl + Alt + A atau F3

Pergi ke kotak carian.

Ctrl+F6

Beralih dari satu rantau ke lain; ini adalah navigasi aras atas.

Nota: 

 • Apabila anda mencapai rantau yang anda inginkan, gunakan kekunci anak panah untuk menavigasi ke item yang anda inginkan, dan kemudian tekan Enter untuk bertindak pada item tersebut.

 • Dalam mel, Ctrl + F6 mengitar menerusi bar navigasi atas, status peribadi, item baru, folder dan anak tetingkap membaca.

Kekunci menu konteks

Klik kanan setara untuk memilih opsyen. Pada papan kekunci Windows serasi, kekunci terletak di sebelah kanan spacebar.

Masuk

Pilih mesej, item kalendar, kenalan atau tugas dan buka opsyen diserlahkan dalam tetingkap baru.

F9

Hantar/Terima mesej.

Opsyen lain

 • Ctrl + Alt + S untuk takrif Kumpulan hantar/terima.

 • Ctrl + M untuk memulakan hantar/terima.

 • Shift + F9 untuk memulakan hantar/terima untuk folder semasa mengambil item penuh (pengepala, item dan sebarang lampiran).

Teks pengeditan pintasan papan kekunci

Anda akan menemui teks pengeditan pintasan papan kekunci yang tersedia dalam Outlook adalah sama seperti tersebut tersedia dengan produk Microsoft yang lain.

Pintasan papan kekunci

Tindakan

Ctrl+C

Menyalin pemilihan ke papan klip.

Ctrl+X

Memotong pemilihan pada papan klip.

Backspace

Memadamkan pemilihan atau aksara ke kiri kursor.

Ctrl+Backspace

Memadamkan perkataan di bahagian kiri kursor tetapi bukan ruang sebelum perkataan.

Ctrl+L

Kotak dialog teks paparan Hiperpautan.

Ctrl+V

Menampal kandungan papan klip pada lokasi semasa.

Ctrl+Y

Mengulangi tindakan terkini.

Ctrl+Z

Menyongsangkan tindakan terkini.

Selitkan

Bertukar antara menyelitkan dan menulis gantikan teks.

Pintasan papan kekunci pemformatan teks

Anda mungkin biasa dengan pintasan papan kekunci yang anda boleh gunakan dalam Outlookpemformatan teks. Microsoft mempunyai dipiawaikan pemformatan pintasan papan kekunci dalam produk Microsoft yang banyak teks.

Pintasan papan kekunci

Tindakan

Ctrl+B

Gunakan tebal pemformatan.

Ctrl+I

Menggunakan italik pemformatan.

Ctrl+U

Menggunakan garis bawah.

Mel

Pintasan papan kekunci senarai folder

Berikut adalah kekunci pintas yang paling biasa digunakan yang digunakan dengan senarai folder.

Pintasan papan kekunci

Tindakan

Anak Panah Kiri

Runtuhkan folder terpilih.

Anak Panah Kanan

Mengembangkan folder terpilih.

F2

Namakan semula folder terpilih.

Mesej dan membaca senarai pintasan papan kekunci

Berikut ialah pintasan papan kekunci yang boleh digunakan untuk melaksanakan tindakan yang sama tanpa mengira sama ada anda bekerja dalam senarai mesej atau senarai membaca.

Pintasan papan kekunci

Tindakan

Selitkan

Menggunakan bendera lalai dipilih perbualan atau mesej tanpa membuka menu bendera.

Nota: Jika perbualan atau mesej yang telah dibenderakan, selitkan menandakan perbualan atau mesej sebagai selesai. Ini juga berfungsi apabila berbilang perbualan atau mesej yang dipilih.

Esc

Membatalkan carian.

Nota: Jika menu konteks dibuka, Esc akan menutup menu konteks tetapi tidak membatalkan carian.

Memadamkan atau Ctrl + D

Memadamkan mesej terpilih atau item.

Ctrl + Q atau soal

Menandakan perbualan atau mesej terpilih sebagai dibaca.

Ctrl + U atau U

Menandakan mesej sebagai belum dibaca atau perbualan terpilih.

Shift + Deleteatau Shift + D

Memadamkan secara kekal mesej terpilih atau item.

Pintasan papan kekunci senarai mesej

Pintasan papan kekunci kerap gunakan nama kunci yang sama atau gabungan kekunci yang sama. Tetapi cara tindakan yang dilaksanakan boleh berbeza berdasarkan pada kawasan yang anda sedang gunakan. Pintasan papan kekunci yang dikenal pasti berikut digunakan dengan senarai mesej.

Pintasan papan kekunci

Tindakan

Esc

Membatalkan carian.

Nota: Jika menu konteks dibuka, Esc akan menutup menu konteks tetapi tidak membatalkan carian.

Shift+Anak Panah ke Bawah

Pilih mesej semasa dan berikut dalam senarai. Gunakan untuk memilih berbilang, bersebelahan mesej.

Shift+Anak Panah ke Atas

Pilih mesej semasa dan sebelumnya dalam senarai. Gunakan untuk memilih berbilang, bersebelahan mesej.

Home atau Ctrl + Home

Memilih mesej pertama dalam folder.

Page down

Memilih mesej pertama pada halaman berikut untuk senarai mesej dengan dua atau lebih halaman.

Page up

Memilih mesej pertama di halaman sebelumnya untuk senarai mesej dengan dua atau lebih halaman.

End atau Ctrl + End

Memilih mesej terakhir dalam folder.

Membaca senarai pintasan papan kekunci

Apakah tindakan yang dilaksanakan pintasan papan kekunci boleh menjadi unik ke kawasan anda bekerja, walaupun menampilkan nama kekunci yang biasa dan gabungan kekunci. Memberikan berikut anda pintasan papan kekunci digunakan dengan senarai membaca.

Pintasan papan kekunci

Tindakan

Esc

Tutup mesej baru

Ctrl + N atau N

Cipta mesej baru.

Ctrl+Shift+F

Memajukan mesej terpilih.

End atau Ctrl + End

Pergi ke bahagian bawah perbualan atau mesej.

Home atau Ctrl + Home

Pergi ke bahagian atas perbualan atau mesej.

Page down

Bergerak ke bawah satu halaman untuk perbualan atau mesej dengan dua atau lebih halaman.

Page up

Bergerak ke atas satu halaman untuk perbualan atau mesej dengan dua atau lebih halaman.

Ctrl + R atau Ctrl + Shift + R atau R

Membalas mesej terpilih.

Ctrl+Shift+C

Membalas mesej terpilih melalui IM.

Ctrl+Shift+R

Membalas kepada penghantar dan semua penerima mesej terpilih.

Alt+S

Menghantar mesej.

Kalendar

Pintasan yang dikenal pasti berikut adalah tersedia apabila anda bekerja dalam pandangan kalendar.

Pintasan papan kekunci

Tindakan

Ctrl+N

Mencipta item kalendar baru.

Ctrl+Shift+A

Mencipta janji temu baru.

Ctrl+Shift+Q

Mencipta permintaan mesyuarat baru.

Padam

Memadam item terpilih.

Ctrl+2

Pergi ke kalendar.

Alt + N, kemudian AA secara serentak

Pergi ke pandangan bulan kalendar.

Shift+Anak Panah Kanan

Pergi ke tempoh masa seterusnya. Contohnya, jika anda berada dalam pandangan bulan, Ctrl + anak panah kanan akan membawa anda ke bulan berikutnya.

Shift+Anak Panah Kiri

Pergi ke tempoh masa sebelumnya. Contohnya, jika anda berada dalam pandangan bulan, Ctrl + anak panah kiri akan membawa anda ke bulan sebelumnya.

Shift+Alt+Y

Pergi ke Hari Ini.

Ctrl+F6

Beralih ke rantau lain dalam kalendar.

Tab

Beralih ke peristiwa atau kawasan berikutnya dalam pandangan semasa.

Shift+Tab

Beralih ke peristiwa atau kawasan dalam pandangan semasa sebelumnya.

Masuk

Membuka item terpilih.

Shift+Alt+1

Bertukar kepada pandangan hari.

Shift+Alt+3

Bertukar ke pandangan Minggu Penuh.

Shift+Alt+4

Bertukar kepada pandangan Bulan.

Shift+Alt+2

Bertukar ke pandangan Minggu Kerja.

Ctrl+P

Mencetak pandangan semasa kalendar.

Borang kalendar

Pintasan papan kekunci

Tindakan

Ctrl+S

Menyimpan janji temu.

Ctrl + Enter atau Alt + S

Menghantar mesyuarat.

Tugas

Mengendalikan tugas anda menggunakan beberapa pintasan papan kekunci asas.

Pintasan papan kekunci

Tindakan

Ctrl+N

Mencipta tugas baru.

Padam

Memadamkan item terpilih.

Page down

Untuk senarai lebih daripada dua halaman, pilih item pertama pada halaman berikut.

Page up

Untuk senarai lebih daripada dua halaman, pilih item pertama di halaman sebelumnya.

Laman Utama

Pilih item pertama dalam senarai.

End

Pilih item terakhir dalam senarai.

Anak Panah ke Bawah

Pilih item berikut dalam senarai.

Anak Panah ke Atas

Memilih item sebelumnya dalam senarai.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Pintasan papan kekunci dalam Outlook.com

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×