Pintasan papan kekunci dalam OneNote for Windows 10

Pintasan papan kekunci dalam OneNote for Windows 10

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Banyak pengguna mendapati bahawa menggunakan papan kekunci luaran dengan pintasan papan kekunci untuk OneNote untuk Windows 10 membantu mereka bekerja dengan lebih cekap. Untuk pengguna dengan mobiliti atau kecacatan penglihatan, pintasan papan kekunci boleh menjadi lebih mudah daripada menggunakan yang mudah alih dan ialah alternatif penting menggunakan tetikus. Artikel ini itemizes pintasan papan kekunci untuk OneNote untuk Windows 10.

Nota: 

  • Pintasan dalam topik ini merujuk kepada tataletak papan kekunci AS. Kekunci untuk tataletak lain mungkin tidak sepadan betul-betul dengan kekunci pada papan kekunci AS.

  • Jika pintasan memerlukan menekan dua atau lebih kunci secara serentak, topik ini memisahkan kekunci dengan tanda campur (+). Jika anda perlu tekan satu kekunci sejurus selepas lain, kekunci dipisahkan oleh koma (,).

Dalam topik ini

Pintasan yang kerap digunakan

Jadual ini menyenaraikan pintasan yang paling kerap digunakan dalam OneNote untuk Windows 10.

Untuk melakukan ini

Tekan

Meletakkan fokus pada seksyen semasa

Ctrl+Shift+G

Membuka menu konteks

Shift+F10

Menambah halaman baru di hujung Seksyen terpilih

CTRL+N

Membuka buku nota

Ctrl+O

Bertukar kepada buku nota lain pada bar navigasi

Ctrl + G, kemudian tekan di bawah atau ke atas kekunci anak panah untuk memilih buku nota lain, dan kemudian tekan Enter

Mencipta seksyen baru

Ctrl+T

Mencipta halaman baru di bawah tab halaman semasa pada aras yang sama

Ctrl + Alt + N

Mencipta halaman baru subfolder di bawah halaman semasa

Ctrl + Alt + Shift + N

Mendayakan atau menyahdayakan pandangan halaman penuh

F11

Meletakkan fokus pada tab halaman semasa

Ctrl + Alt + G

Mengalih atau menyalin halaman semasa

Ctrl+Alt+M

Pilih halaman semasa

Ctrl+Shift+A

Melompat ke tajuk halaman dan memilihnya

Ctrl+Shift+T

Buka kotak Cari untuk mencari semua buku nota yang terbuka pada masa ini

Ctrl+E

Navigasi OneNote for Windows 10 dengan hanya papan kekunci

Jadual berikut menyenaraikan pintasan yang anda boleh gunakan untuk menavigasi dalam OneNote untuk Windows 10.

Untuk melakukan ini

Tekan

Melompat antara tab bar, anak tetingkap navigasi dan kanvas halaman

F6

Bergerak ke reben pada tab

Kekunci anak panah ke bawah

Bergerak antara Opsyen pada reben

Kekunci anak panah kiri atau kanan

Melaksanakan opsyen dipilih

Masuk

Bergerak antara Tab

Kekunci anak panah kiri atau kanan

Beralih antara item pada bar menu utama

Tab atau Shift+Tab

Membuka reben

Alt

Buka tab rumah

Alt+H

Buka tab selitkan

ALT+N

Buka tab Lukis

Alt+D

Buka tab pandangan

Alt + W

Mengaktifkan dan menggunakan pembaca skrin penyampai

Untuk mengaktifkan penyampai, dalam Windows, tekan Windows logo kunci + Enter. Anda mendengar: "Tetingkap Seting penyampai."

Untuk mengetahui tentang pintasan penyampai dan perintah, rujuk kepada perintah papan kekunci penyampai dan gerak isyarat sentuhan.

Untuk keluar dari penyampai, tekan Caps Lock + Esc.

Mengambil dan memformatkan nota

Menaip dan mengedit Nota

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuat asal tindakan terakhir

Ctrl+Z

Buat semula tindakan terakhir

Ctrl+Y

Memilih semua item pada halaman semasa. Untuk mengembangkan pemilihan, sentiasa menekan Ctrl + A.

Ctrl+A

Memotong teks atau item ke papan klip

Ctrl+X

Menyalin teks terpilih atau item ke papan klip

Ctrl+C

Menampal kandungan papan klip

Ctrl+V

Bergerak ke permulaan baris

Laman Utama

Bergerak ke hujung baris

End

Mengalih satu aksara ke kiri

Kekunci anak panah kiri

Mengalih satu aksara ke kanan

Kekunci anak panah kanan

Mengalihkan satu perkataan ke kiri

Kekunci anak panah Ctrl + kiri

Mengalihkan satu perkataan ke kanan

Kekunci anak panah Ctrl + kanan

Memadamkan satu aksara ke kiri

Backspace

Memadamkan satu aksara ke kanan

Padam

Memadamkan satu perkataan ke kiri

Ctrl+Backspace

Memadamkan satu perkataan ke kanan

Ctrl+Delete

Menyelitkan pemisah baris tanpa memulakan perenggan baru

Shift+Enter

Membuka menu konteks bagi objek dalam fokus

Shift + F10 atau Menu kunci

Melaksanakan tindakan yang disyorkan pada Bar maklumat jika ia muncul di bahagian atas halaman

Ctrl+Shift+W

Memformatkan nota

Untuk melakukan ini

Tekan

Menyerlahkan teks terpilih

Ctrl + Shift + hatau Ctrl + Alt + H

Selitkan hiperpautan

Ctrl+K

Menyalin pemformatan teks terpilih (Pelukis Format)

Ctrl+Shift+C

Menampal pemformatan pada teks terpilih (Pelukis Format)

Ctrl+Shift+V

Buka Hiperpautan apabila kursor berada dalam teks pautan. Tekan kekunci anak panah untuk mengalihkan kursor ke teks pautan.

Masuk

Menggunakan pemformatan tebal atau mengalih keluarnya daripada teks terpilih

Ctrl+B

Menggunakan pemformatan italik atau mengalih keluarnya daripada teks terpilih

Ctrl+I

Menggunakan garis bawah untuk atau mengalih keluar daripada teks terpilih

Ctrl+U

Menggunakan garis lorek untuk atau mengalih keluar daripada teks terpilih

Ctrl + sempang (-)

Menggunakan pemformatan superskrip atau mengalih keluarnya daripada teks terpilih

Ctrl + Shift +=

Menggunakan pemformatan tebal atau mengalih keluarnya daripada teks terpilih

Ctrl +=

Menggunakan pemformatan Senarai Berbulet atau mengalih keluar daripada perenggan terpilih

Ctrl + noktah (.)

Menggunakan pemformatan Senarai bernombor atau mengalih keluar daripada perenggan terpilih

Ctrl + garis miring

Menggunakan gaya tajuk 1 pada Nota semasa

Ctrl+Alt+1

Menggunakan gaya tajuk 2 pada Nota semasa

Ctrl+Alt+2

Menggunakan gaya tajuk 3 pada Nota semasa

Ctrl+Alt+3

Menggunakan gaya tajuk 4 pada Nota semasa

Ctrl+Alt+4

Menggunakan gaya tajuk 5 pada Nota semasa

Ctrl + Alt + 5

Menggunakan gaya tajuk 6 pada Nota semasa

Ctrl + Alt + 6

Menggunakan gaya Normal pada Nota semasa yang mengosongkan semua pemformatan

Ctrl+Shift+N

Inden perenggan

Kekunci anak panah Alt + Shift + kanan atau Tab (pada permulaan baris)

Mengurangkan inden perenggan

Kekunci anak panah Alt + Shift + kiri atau Shift + Tab (pada permulaan baris)

Menjajarkan kanan perenggan terpilih

Ctrl+R

Menjajar ke kiri perenggan terpilih

Ctrl+L

Meningkatkan saiz fon teks terpilih

Ctrl+Shift+>

Mengurangkan saiz fon teks terpilih

Ctrl+Shift+<

Menunjukkan atau menyembunyikan baris peraturan pada halaman semasa

Ctrl+Shift+R

Menambah item pada halaman

Untuk melakukan ini

Tekan

Salin Pangkasan skrin pada papan klip (memerlukan kemas kini pencipta Windows 10)

Windows logo kunci + Shift + S

Menyelitkan tarikh semasa

Alt + Shift + D

Menyelitkan tarikh dan waktu semasa

Alt + Shift + F

Menyelitkan waktu semasa

Alt + Shift + T

Menyelitkan pemisah baris

Shift+Enter

Memulakan persamaan matematik atau menukar teks terpilih kepada persamaan matematik

Alt+=

Mencipta jadual dengan menambah lajur kedua telah teks bertaip

Tab

Mencipta lajur lain dalam Jadual dengan baris tunggal

Tab

Mencipta baris lain apabila dalam sel terakhir dalam Jadual

Masuk

Mencipta baris di bawah baris semasa dalam Jadual

Ctrl+Enter

Mencipta perenggan lain dalam sel yang sama dalam Jadual

Alt+Enter

Mencipta lajur ke kanan lajur semasa dalam Jadual

Ctrl+Alt+R

Mencipta baris di atas semasa dalam Jadual (apabila kursor berada di permulaan sebarang baris, kecuali baris pertama)

Masuk

Memadamkan baris kosong semasa dalam Jadual (apabila kursor berada di permulaan baris)

Memadamkan (Tekan dua kali)

Memilih Nota dan objek

Untuk melakukan ini

Tekan

Memilih semua item pada halaman semasa. Untuk mengembangkan pemilihan, sentiasa menekan Ctrl + A.

Ctrl+A

Memilih dari kedudukan kursor semasa sehingga hujung baris

Shift+End

Memilih seluruh baris (apabila kursor berada di permulaan baris)

Kekunci anak panah Shift + bawah

Melompat ke tajuk halaman dan memilihnya

Ctrl+Shift+T

Membatalkan rangka atau terpilih halaman

Esc

Mengalih perenggan semasa atau beberapa perenggan terpilih ke atas

Kekunci anak panah Alt + Shift + atas

Mengalih perenggan semasa atau beberapa perenggan terpilih ke bawah

Kekunci anak panah Alt + Shift + bawah

Mengalih perenggan semasa atau beberapa perenggan terpilih ke kanan (meningkatkan Inden)

Kekunci anak panah Alt + Shift + kanan

Mengalih perenggan semasa atau beberapa perenggan terpilih ke kiri (Mengurangkan inden)

Kekunci anak panah Alt + Shift + kiri

Pilih perenggan semasa dan kerjanya perenggan subordinat

Ctrl + Shift + sempang (-)

Memadamkan Nota terpilih atau objek

Padam

Bergerak ke permulaan baris

Laman Utama

Bergerak ke hujung baris

End

Mengalih satu aksara ke kiri

Kekunci anak panah kiri

Mengalih satu aksara ke kanan

Kekunci anak panah kanan

Kembali ke halaman dilawati terakhir

Kekunci anak panah Alt + kiri

Pergi ke halaman dilawati yang berikut

Kekunci anak panah Alt + kanan

Memainkan rakaman audio yang dipilih

Ctrl + Alt + P

Menghentikan main semula rakaman audio yang dipilih

Ctrl+Alt+S

Mula rakaman audio yang baru

Ctrl+Alt+A

Memutar kembali rakaman dengan 10 saat audio semasa

Ctrl + Alt + Y

Memutar kembali rakaman dengan 5 minit audio semasa

Ctrl+Alt+T

Mempercepatkan rakaman dengan 10 saat audio semasa

Ctrl+Alt+U

Mempercepatkan rakaman dengan 5 minit audio semasa

Ctrl + Alt + I

Menambahkan tag pada nota

Untuk melakukan ini

Tekan

Menggunakan, menandakan atau mengosongkan tag Untuk dilakukan

Ctrl+1

Mengguna atau mengosongkan tag penting

Ctrl+2

Mengguna atau mengosongkan tag soalan

Ctrl+3

Mengguna atau mengosongkan tag ingat untuk kemudian

Ctrl+4

Mengguna atau mengosongkan tag takrifan

Ctrl+5

Mengguna atau mengosongkan tag menyerlahkan

Ctrl+6

Mengguna atau mengosongkan tag kenalan

Ctrl+7

Mengguna atau mengosongkan tag alamat

Ctrl+8

Mengguna atau mengosongkan tag Nombor telefon

Ctrl+9

Mengalih keluar semua tag Nota daripada Nota terpilih

Ctrl+0

Menggunakan rangka

Untuk melakukan ini

Tekan

Menunjukkan menerusi tahap 1

Alt+Shift+1

Memperluas kepada Aras 2

Alt+Shift+2

Memperluas kepada aras 3

Alt+Shift+3

Memperluas kepada Aras 4

Alt + Shift + 4

Memperluas kepada Aras 5

Alt + Shift + 5

Memperluas kepada aras 6

Alt + Shift + 6

Memperluas kepada Aras 7

Alt + Shift + 7

Memperluas kepada aras 8

Alt + Shift + 8

Memperluas kepada Aras 9

Alt+Shift+9

Mengembangkan semua aras

Alt + Shift + 0

Meningkatkan Inden sebanyak satu aras

Tab

Mengurangkan inden sebanyak satu aras

Shift+Tab

Mengembangkan rangka yang diruntuhkan

Alt + Shift + tanda campur (+)

Meruntuhkan rangka yang dikembangkan

Alt + Shift + tanda tolak (-)

Menentukan seting Bahasa

Nota: Untuk mengubah arah menulis dalam Nota anda, anda mesti mendayakan Bahasa kanan ke kiri dalam alat Keutamaan Bahasa Microsoft Office terlebih dahulu.

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengesetkan arah menulis kiri ke kanan

Ctrl + Shift kiri

Mengesetkan arah menulis kanan ke kiri

Ctrl + Shift kanan

Meningkatkan Inden sebanyak satu aras dalam teks kanan ke kiri

Tab

Mengurangkan inden sebanyak satu aras dalam teks kanan ke kiri

Shift+Tab

Mengatur dan menguruskan buku nota anda

Bekerja dengan halaman dan Nota pantas

Untuk melakukan ini

Tekan

Mendayakan atau menyahdayakan pandangan halaman penuh

F11

Cetak halaman semasa

Ctrl+P

Menambah halaman baru di hujung Seksyen terpilih

CTRL+N

Meningkatkan lebar bar tab halaman

Ctrl + Shift + [

Mengurangkan lebar bar tab halaman

Ctrl + Shift +]

Mencipta halaman baru di bawah tab halaman semasa pada aras yang sama

Ctrl + Alt + N

Mencipta halaman baru subfolder di bawah halaman semasa

Ctrl + Alt + Shift + N

Memilih semua item. Untuk mengembangkan pemilihan, sentiasa menekan Ctrl + A.

Ctrl+A

Pilih halaman semasa

Ctrl + Alt + G

Mengalih tab halaman terpilih ke atas

Kekunci anak panah Alt + Shift + atas

Mengalih tab halaman terpilih ke bawah

Kekunci anak panah Alt + Shift + bawah

Mengalih kursor ke tajuk halaman

Ctrl+Shift+T

Skrol ke atas pada halaman semasa

Page Up

Skrol ke bawah pada halaman semasa

Page Down

Skrol ke bahagian atas halaman semasa

Ctrl+Home

Skrol ke bahagian bawah halaman semasa

Ctrl+End

Pergi ke perenggan berikut

Kekunci anak panah Ctrl + bawah

Pergi ke perenggan sebelumnya

Ctrl + atas kekunci anak panah

Pergi ke bekas Nota berikut

Kekunci anak panah Alt + bawah

Pergi ke permulaan baris

Laman Utama

Pergi ke hujung baris

End

Mengalih satu aksara ke kiri

Kekunci anak panah kiri

Mengalih satu aksara ke kanan

Kekunci anak panah kanan

Kembali ke halaman dilawati terakhir

Kekunci anak panah Alt + kiri

Pergi ke halaman dilawati yang berikut

Kekunci anak panah Alt + kanan

Menzum masuk

Ctrl + Alt + tanda campur (+ pada pad kekunci berangka) atau Ctrl + Alt + Shift + tanda

Menzum keluar

Ctrl + Alt + tanda tolak (-pada pad kekunci berangka) atau Ctrl + Alt + Shift + sempang (-)

Menyimpan perubahan dan segerakkan buku nota

Nota: Sementara OneNote sedang berjalan, Nota anda disimpan secara automatik apabila anda mengubahnya. Menyimpan Nota secara manual adalah tidak diperlukan.

Ctrl+S

Bekerja dengan buku nota dan Seksyen

Untuk melakukan ini

Tekan

Buka OneNote

Tekan kekunci logo Windows, kemudian taipkan OneNote. Tekan kekunci anak panah bawah untuk memilih "OneNote, aplikasi gedung Windows," dan kemudian tekan Enter.

Membuka buku nota

Ctrl+O

Mencipta seksyen baru

Ctrl+T

Pergi ke seksyen berikut

Ctrl+Tab

Pergi ke seksyen sebelumnya

Ctrl+Shift+Tab

Pergi ke halaman berikut dalam seksyen

Ctrl + Page Down

Pergi ke halaman sebelumnya dalam seksyen

Ctrl + Page Up

Pergi ke halaman pertama dalam seksyen

Alt+Home

Pergi ke terakhir halaman dalam seksyen

Alt+End

Mengalih atau menyalin halaman semasa

Ctrl+Alt+M

Memfokus pada tab halaman semasa

Ctrl + Alt + G

Memfokus pada tab Seksyen semasa

Ctrl+Shift+G

Bertukar kepada buku nota lain pada bar navigasi

Ctrl + G, kemudian tekan di bawah atau ke atas kekunci anak panah untuk memilih buku nota lain, dan kemudian tekan Enter

Membuka menu konteks Seksyen semasa

Ctrl + Shift + G, Shift + F10

Mencari nota

Untuk melakukan ini

Tekan

Buka kotak Cari untuk mencari semua buku nota yang terbuka pada masa ini

Ctrl + E atau Ctrl + F

Semasa mencari semua buku nota, pratonton hasil berikut

Kekunci anak panah ke bawah

Semasa mencari semua buku nota, pergi ke hasil berikut

Masuk

Mengubah skop carian

Ctrl + E, Tab, Tab, anak panah ke bawah

Menutup carian dan kembali ke halaman

Esc

Berkongsi Nota

Berkongsi nota dengan orang lain

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka anak tetingkap kongsi

Ctrl+Shift+E

Mencipta pautan perkongsian untuk halaman semasa

Ctrl + Shift + E, Tab, Tab, masukkan

Berkongsi buku nota semasa

Ctrl + Shift + E, Tab, anak panah bawah, anak panah ke bawah

Menghantar salinan halaman melalui aplikasi lain

Ctrl + Shift + E, masukkan

Berkongsi Nota dengan program lain

Untuk melakukan ini

Tekan

Menghantar salinan halaman semasa melalui aplikasi lain

Ctrl + Shift + E, masukkan

Segerakkan buku nota semasa

CTRL + S atau Shift + F9

Menyegerakkan semua buku nota

F9

Menandakan halaman semasa sebagai dibaca atau belum dibaca

Ctrl+Q

Melindungi Nota

Seksyen dilindungi kata laluan

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengunci semua Seksyen dilindungi kata laluan

Ctrl + Alt + L

Halaman Atas

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Topik Berkaitan

Ciri kebolehcapaian dalam OneNote
mengetahui cara menavigasi OneNote menggunakan ciri yang boleh dicapai

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×