Pintasan papan kekunci dalam OneNote Online

Pintasan papan kekunci dalam OneNote Online

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Jika anda inginkan untuk menjimatkan masa dan menggunakan papan kekunci luaran untuk navigasi dan bekerja dalam OneNote Online, anda boleh menggunakan pintasan papan kekunci. Kekunci pintasan disenaraikan di bawah adalah untuk tugas biasa yang menggunakan tataletak papan kekunci AS. Anda mungkin mendapat hasil berlainan jika anda menggunakan papan kekunci yang berlainan.

Petua: 

  • Sebagai pintasan kepada perintah, tekan Ctrl+' (koma atas) untuk melompat ke Beritahu Saya kemudian taipkan perintah yang anda inginkan (tersedia hanya dalam pandangan Pengeditan). Gunakan anak panah Atas dan Bawah untuk memilih perintah dan kemudian tekan Enter.

  • OneNote Online berjalan dalam pelayar web anda supaya pintasan papan kekunci berbeza daripada perkara yang ada dalam program desktop. Contohnya, anda akan menggunakan Ctrl+F6 dan bukannya F6 untuk melompat masuk dan keluar perintah. Begitu juga, pintasan biasa seperti F1 (Bantuan) dan Ctrl+P (Buka) digunakan pada pelayar web, bukan OneNote Online.

  • Pintasan papan kekunci dalam OneNote Online adalah serupa dengan pintasan papan kekunci dalam aplikasi OneNote. Untuk senarai pintasan papan kekunci dalam OneNote versi lain, lihat lebih banyak pintasan papan kekunci untuk OneNote.

Perintah papan kekunci dalam pandangan membaca

Perintah papan kekunci dalam pandangan pengeditan

Pandangan membaca

Menavigasi reben dan anak tetingkap

Untuk melakukan ini

Tekan

Melangkau dari navigasi buku nota ke medan penyemak imbas

Shift + F6

Bergerak antara perintah reben

Tab

Melaksanakan perintah reben yang kini terpilih

Masuk

Skrol ke atas atau ke bawah halaman

PgUp atau PgDn

Halaman Atas

Anak tetingkap Navigasi

Untuk melakukan ini

Tekan

Halaman hadapan buku nota (Internet Explorer)

Ctrl+PgDn

Halaman belakang buku nota (Internet Explorer)

Ctrl+PgUp

Pergi ke halaman pertama dalam seksyen

Alt+PgUp

Pergi ke halaman terakhir dalam seksyen

Alt+PgDn

Mengembangkan seksyen

Enter pada seksyen terpilih

Halaman Atas

Pandangan pengeditan

Menavigasi reben dan anak tetingkap

Untuk melakukan ini

Tekan

Beralih dari halaman semasa ke reben kemudian beralih antara perintah.

Ctrl + F6 untuk mendapatkan senarai halaman. Sekali, tab ke memfokus pada halaman yang berbeza. Tekan Enter untuk memilih halaman.

Mengaktifkan tab reben berlainan

Ctrl + F6, kemudian tab untuk memfokus pada tab reben berlainan, Enter.

Bergerak antara perintah reben

Tab

Melaksanakan perintah reben yang kini terpilih

Masuk

Halaman Atas

Anak tetingkap Navigasi

Untuk melakukan ini

Tekan

Halaman hadapan buku nota (Internet Explorer)

Ctrl+PgDn

Halaman belakang buku nota (Internet Explorer)

Ctrl+PgUp

Pergi ke halaman pertama dalam seksyen

Alt+PgUp

Pergi ke halaman terakhir dalam seksyen

Alt+PgDn

Seksyen baru

Ctrl + F6, kemudian tab untuk seksyen, Shift + F10, anak panah ke bawah ke perintah Seksyen baru , Enter

Mengalihkan halaman semasa ke atas atau ke bawah

Alt+Shift+Anak Panah ke Atas, Alt+Shift+Anak Panah ke Bawah

Memadamkan halaman

Tab ke halaman, Shift + F10, anak panah bawah untuk memadamkan perintah, Enter

Memadamkan seksyen

Tab ke seksyen, Shift + F10, anak panah bawah untuk memadamkan perintah, Enter

Halaman Atas

Mengalihkan titik selitan

Untuk melakukan ini

Tekan

Dari kawasan tajuk ke halaman

Tab atau Enter

Satu aksara ke kanan

Anak Panah Kanan

Satu aksara ke kiri

Anak Panah Kiri

Satu perkataan ke kanan

Ctrl+Anak Panah Kanan

Satu perkataan ke kiri

Ctrl+Anak Panah Kiri

Satu baris ke atas

Anak Panah ke Atas

Satu baris ke bawah

Anak Panah ke Bawah

Satu perenggan ke atas

Ctrl+Anak Panah ke Atas

Satu perenggan ke bawah

Ctrl+Anak Panah ke Bawah

Permulaan baris

Laman Utama

Hujung baris

End

Permulaan halaman (tidak termasuk kawasan tajuk)

Ctrl+Home

Hujung halaman

Ctrl+End

Kawasan tajuk

PgUp atau Ctrl+A, Ctrl+A, Tab sehingga tajuk terpilih

Halaman Atas

Memilih kandungan: mengembangkan pemilihan

Untuk melakukan ini

Tekan

Satu aksara ke kanan

Shift+Anak Panah Kanan

Satu aksara ke kiri

Shift+Anak Panah Kiri

Satu perkataan ke kanan

Shift+Ctrl+Anak Panah Kanan

Satu perkataan ke kiri

Shift+Ctrl+Anak Panah Kiri

Satu baris ke atas

Shift+Anak Panah ke Atas

Satu baris ke bawah

Shift+Anak Panah ke Bawah

Satu perenggan ke atas

Shift+Ctrl+Anak Panah ke Atas

Satu perenggan ke bawah

Shift+Ctrl+Anak Panah ke Bawah

Ke permulaan perenggan

Shift+Home

Ke hujung perenggan

Shift+End

Ke permulaan rangka

Shift+Ctrl+Home

Ke hujung rangka

Shift+Ctrl+End

Seluruh perenggan kemudian rangka kemudian halaman

Ctrl+A bagi setiap aras pengembangan

Halaman Atas

Mengedit kandungan

Untuk melakukan ini

Tekan

Memotong

Ctrl+X

Menyalin

Ctrl+C

Menampal

Ctrl+V

Menyelitkan hiperpautan

Ctrl+K

Membuat Asal

Ctrl+Z

Membuat Semula

Ctrl+Y

Beralih dari satu perkataan tersalah eja ke perkataan yang lain

Alt+F7

Rangka baru

Ctrl+Shift+F

Beralih dari satu rangka ke rangka yang lain

Ctrl+A, Ctrl+A, Tab

Menyimpan perubahan

Nota: Sementara OneNote Online sedang berjalan, Nota anda disimpan secara automatik apabila anda mengubahnya. Menyimpan Nota secara manual tidak diperlukan.

Ctrl+S

Halaman Atas

Jadual

Untuk melakukan ini

Tekan

Mencipta sel baru, apabila diposisikan dalam sel terakhir bagi jadual

Tab

Menyelitkan baris di bawah

Ctrl+Enter

Nota: Apabila sel, lajur atau baris terpilih, penjajaran digunakan pada kandungan sel terpilih. Apabila jadual terpilih, penjajaran digunakan pada jadual tetapi tidak mempengaruhi penjajaran dalam sel.

Halaman Atas

Memformatkan teks

Untuk melakukan ini

Tekan

Tebal

Ctrl+B

Italik

Ctrl+I

Garis bawah

Ctrl+U

Senarai berbulet

Ctrl+Noktah

Senarai bernombor

Ctrl+Garis miring atau Ctrl+Shift+O

Menjajar ke kiri

Ctrl+L

Menjajar ke kanan

Ctrl+R

Menjajar ke pusat

Ctrl+E

Menambahkan inden

Alt+Shift+Anak Panah Kanan

Mengurangkan inden

Alt+Shift+Anak Panah Kiri

Halaman Atas

Menambahkan tag pada nota

Untuk melakukan ini

Tekan

Untuk Dilakukan

Ctrl+1

Penting

Ctrl+2

Soalan

Ctrl+3

Ingat untuk kemudian

Ctrl+4

Takrifan

Ctrl+5

Serlahan

Ctrl+6

Kenalan

Ctrl+7

Alamat

Ctrl+8

Nombor Telefon

Ctrl+9

Halaman Atas

Persamaan papan kekunci Windows dan Mac

Kunci

Pengubah suai

Windows

Mac

Backspace

Alt

Backspace satu perkataan pada satu masa

End

Alt

Mengalihkan titik selitan ke bahagian bawah dokumen atau rangka

Masuk

Alt

Dalam Internet Explorer, memaparkan sifat halaman

Tab

Ctrl-Alt

Bertukar tugas

Laman Utama

Alt

Pergi ke halaman utama

Mengalihkan titik selitan ke bahagian atas dokumen atau rangka

Kiri

Alt

Dalam Internet Explorer, ke sebelumnya

Mengalihkan satu perkataan ke kiri pada satu masa

PageDn

Alt

Pergi ke halaman berikut

Pergi ke halaman berikut

PageUp

Alt

Pergi ke halaman sebelumnya

Pergi ke halaman sebelumnya

Kanan

Alt

Dalam Internet Explorer, ke hadapan

Pergi satu perkataan ke kanan pada satu masa

Tab

Alt

Bertukar antara aplikasi

Mengalihkan fokus antara pelayar dan unsur halaman (gelung kebolehcapaian)

Bawah

Alt-Shift

Mengalihkan halaman semasa satu posisi ke bawah dalam Anak Tetingkap Navigasi

Memilih dari titik selitan hingga hujung perenggan

End

Alt-Shift

Bergerak ke halaman terakhir dalam seksyen semasa

Bergerak ke halaman terakhir dalam seksyen semasa

Masuk

Alt-Shift

Dalam Internet Explorer, menukar ke skrin penuh

Tab

Ctrl-Alt-Shift

Bertukar tugas

Laman Utama

Alt-Shift

Bergerak ke halaman pertama dalam seksyen semasa

Bergerak ke halaman pertama dalam seksyen semasa

Kiri

Alt-Shift

Mengalih keluar satu aras inden

Memilih ke kiri, satu perkataan pada satu masa

Kanan

Alt-Shift

Inden

Memilih ke kiri, satu perkataan pada satu masa

Tab

Alt-Shift

Bertukar antara aplikasi

Mengalihkan fokus antara pelayar dan unsur halaman (gelung kebolehcapaian)

Atas

Alt-Shift

Mengalihkan halaman semasa satu posisi ke bawah dalam Anak Tetingkap Navigasi

Memilih dari titik selitan hingga hujung perenggan

Backspace

Backspace satu perkataan pada satu masa

Padam

Memadamkan satu perkataan pada satu masa

Bawah

Mengalihkan titik selitan ke bawah, satu perenggan pada satu masa

End

Mengalihkan titik selitan ke bahagian bawah dokumen atau rangka

Home

Pergi ke bahagian atas dokumen atau rangka (dalam Safari, pergi ke halaman utama pelayar)

Kiri

Mengalihkan titik selitan ke permulaan baris (dalam Firefox, pergi ke halaman sebelumnya)

Kanan

Mengalihkan titik selitan ke hujung baris (dalam Firefox, pergi ke hadapan)

Tab

Bertukar tugas (Seperti Alt-Tab Windows)

Atas

Mengalihkan titik selitan ke atas, satu perenggan pada satu masa

ESC

⌘-Alt

Membuka Pengurus Tugas (Paksa Keluar aplikasi)

Laman Utama

⌘-Alt

Dalam Safari, pergi ke halaman utama pelayar

Kiri

⌘-Alt

Dalam Chrome, bertukar antara tab pelayar

Padam

⌘-Shift

Dalam Firefox, kosongkan cache pelayar

Bawah

⌘-Shift

Memilih ke bawah, satu perenggan pada satu masa

End

⌘-Shift

Memilih ke bahagian bawah dokumen atau halaman

Laman Utama

⌘-Shift

Memilih ke bahagian atas dokumen atau halaman (dalam Safari, pergi ke halaman utama pelayar)

Kiri

⌘-Shift

Memilih ke permulaan baris

Kanan

⌘-Shift

Memilih ke hujung baris

Tab

⌘-Shift

Bertukar tugas (Seperti Alt-Tab Windows)

Atas

⌘-Shift

Memilih ke atas, satu perenggan pada satu masa

ESC

Ctrl-Shift

Buka Pengurus Tugas

Kanan

Ctrl-Shift

Memilih ke kanan, satu perkataan pada satu masa

Bawah

Ctrl

Mengalihkan titik selitan ke bawah, satu perenggan pada satu masa

Mengalihkan titik selitan ke hujung baris

Kiri

Ctrl-Shift

Memilih ke kiri, satu perkataan pada satu masa

ESC

Ctrl

Membuka menu Mula atau skrin Mula

Padam

Ctrl-Alt

Membuka menu Kunci Skrin

Kiri

Ctrl

Mengalihkan titik selitan ke kiri, satu perkataan pada satu masa

Memaparkan papan pemuka widget

PageDn

Ctrl

Dalam Firefox dan Chrome, bertukar antara tab terbuka

PageUp

Ctrl

Dalam Firefox dan Chrome, bertukar antara tab terbuka

End

Ctrl

Mengalihkan titik selitan ke hujung dokumen atau rangka

Tab

Ctrl

Bertukar antara tab terbuka

Bertukar antara tab terbuka

Atas

Ctrl

Mengalihkan titik selitan ke atas, satu perenggan pada satu masa

Mengalihkan titik selitan ke permulaan baris

Backspace

Ctrl-Alt

Backspace satu huruf pada satu masa

Backspace satu huruf pada satu masa

Laman Utama

Ctrl

Mengalihkan titik selitan ke permulaan dokumen atau rangka

Bawah

Ctrl-Alt

Dalam Internet Explorer, skrol halaman ke bawah

End

Ctrl-Alt

Dalam Internet Explorer, skrol ke bahagian bawah halaman

Laman Utama

Ctrl-Alt

Dalam Internet Explorer, skrol ke bahagian atas halaman

PageDn

Ctrl-Alt

Dalam Internet Explorer, skrol ke bawah

PageUp

Ctrl-Alt

Dalam Internet Explorer, skrol ke atas

Kanan

Ctrl

Mengalihkan titik selitan ke kiri, satu perkataan pada satu masa

Atas

Ctrl-Alt

dalam Internet Explorer, skrol halaman ke bawah

Backspace

Ctrl-Alt-Shift

Backspace satu perkataan pada satu masa

Backspace satu perkataan pada satu masa

End

Ctrl-Alt-Shift

Dalam Internet Explorer, skrol ke bahagian bawah halaman

Laman Utama

Ctrl-Alt-Shift

Dalam Internet Explorer, skrol ke bahagian atas halaman

PageDn

Ctrl-Alt-Shift

Dalam Internet Explorer, skrol ke bawah

PageUp

Ctrl-Alt-Shift

Dalam Internet Explorer, skrol ke atas

ESC

Alt

Meminimumkan tetingkap

Bawah

Ctrl-Shift

Memilih ke bawah, satu perenggan pada satu masa

Memilih ke hujung baris

ESC

Alt-Shift

Meminimumkan tetingkap

Laman Utama

Ctrl-Shift

Memilih ke atas, satu perenggan pada satu masa

Memilih ke permulaan baris

Selitkan

Tiada

Memulakan mod Tulis Ganti

PageDn

Ctrl-Shift

Menukar kepada halaman berikut

PageUp

Ctrl-Shift

Menukar kepada halaman sebelumnya

Tab

Ctrl-Shift

Bertukar antara tab terbuka

Bertukar antara tab terbuka

Atas

Ctrl-Shift

Memilih ke atas, satu perenggan pada satu masa

Memilih ke permulaan baris

Backspace

Tiada

Backspace satu huruf pada satu masa

Backspace satu huruf pada satu masa

Padam

Tiada

Backspace satu huruf pada satu masa

Backspace satu huruf pada satu masa

Bawah

Tiada

Mengalihkan titik selitan ke bawah, satu baris pada satu masa

Mengalihkan titik selitan ke bawah, satu baris pada satu masa

End

Tiada

Mengalihkan titik selitan ke hujung baris

Mengalihkan titik selitan ke hujung baris

Masuk

Tiada

Menyelitkan baris baru

Menyelitkan baris baru

Backspace

Ctrl

Backspace satu perkataan pada satu masa

Laman Utama

Tiada

Mengalihkan titik selitan ke permulaan baris

Dalam Safari dan Chrome, mengalihkan titik selitan ke permulaan perenggan

Kiri

Tiada

Mengalihkan titik selitan ke kiri, satu huruf pada satu masa

Mengalihkan titik selitan ke kiri, satu huruf pada satu masa

PageDn

Tiada

Mengalihkan titik selitan ke bawah, satu skrin pada satu masa

Mengalihkan titik selitan ke bawah, satu skrin pada satu masa

PageUp

Tiada

Mengalihkan titik selitan ke atas, satu skrin pada satu masa

Mengalihkan titik selitan ke atas, satu skrin pada satu masa

Kanan

Tiada

Mengalihkan titik selitan ke kanan, satu huruf pada satu masa

Mengalihkan titik selitan ke kanan, satu huruf pada satu masa

Tab

Tiada

Mengengsot atau pergi ke sel jadual berikut

Mengengsot, pergi ke sel jadual berikut atau menyelitkan jadual

Atas

Tiada

Mengalihkan titik selitan ke atas, satu baris pada satu masa

Mengalihkan titik selitan ke atas, satu baris pada satu masa

Backspace

Shift

Backspace satu huruf pada satu masa

Backspace satu huruf pada satu masa

Bawah

Shift

Memilih ke bawah, satu baris pada satu masa

Memilih ke bawah, satu baris pada satu masa

End

Shift

Memilih ke hujung baris

Memilih ke hujung baris

Masuk

Shift

Menyelitkan pemisah baris lembut

Menyelitkan pemisah baris lembut

Laman Utama

Shift

Memilih ke permulaan baris

Memilih ke permulaan baris

Kiri

Shift

Memilih ke kiri, satu huruf pada satu masa

Memilih ke kiri, satu huruf pada satu masa

Kanan

Shift

Memilih ke kanan, satu huruf pada satu masa

Memilih ke kanan, satu huruf pada satu masa

Tab

Shift

Mengalih keluar satu atas inden, pergi ke sel jadual sebelumnya

Mengalih keluar satu atas inden, pergi ke sel jadual sebelumnya

Atas

Shift

Memilih ke atas, satu baris pada satu masa

Memilih ke atas, satu baris pada satu masa

Halaman Atas

Lebih banyak pintasan papan kekunci untuk OneNote

Pintasan papan kekunci dalam OneNote Online adalah serupa dengan pintasan papan kekunci dalam aplikasi desktop OneNote. Pintasan papan kekunci yang disenaraikan dalam artikel ini adalah untuk tugas yang paling biasa dalam OneNote Online. Untuk senarai pintasan papan kekunci dalam aplikasi desktop OneNote, lihat:

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×