Pintasan papan kekunci dalam OneNote 2016 untuk Windows

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Jika anda ingin menjimatkan masa dan menggunakan papan kekunci luaran untuk menavigasi dan bekerja dalam OneNote, anda boleh menggunakan pintasan papan kekunci. Pintasan papan kekunci yang disenaraikan di bawah adalah untuk tugas biasa dalam OneNote 2016 dan tataletak papan kekunci A.S. . Anda mungkin mendapat hasil yang berbeza jika anda menggunakan papan kekunci yang berbeza.

Nota: Bagi pintasan papan kekunci yang memerlukan anda menekan dua atau lebih kekunci secara serentak, kekunci dipisahkan dengan tanda campur (+). Bagi pintasan yang memerlukan anda menekan satu kekunci dan serta-merta diikuti dengan kekunci lain, kekunci tersebut dipisahkan dengan tanda koma(,).

Pautan Pantas

Mengambil dan memformatkan nota

Mengatur dan menguruskan buku nota anda

Berkongsi nota

Melindungi nota

Mengambil dan memformatkan nota

Menaip dan mengedit nota

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka tetingkap OneNote baru.

Ctrl+M

Membuka tetingkap OneNote kecil untuk mencipta nota sisi.

Ctrl + Shift + M atau Windows + Alt + N

Dok tetingkap OneNote.

Ctrl + Alt + D

Membuat asal tindakan terakhir.

Ctrl+Z

Membuat semula tindakan terakhir.

Ctrl+Y

Memilih semua item pada halaman semasa.

Nota: Tekan Ctrl + A lebih daripada sekali untuk meningkatkan skop pemilihan.

Ctrl+A

Memotong teks atau item terpilih.

Ctrl+X

Menyalin teks atau item terpilih ke Papan Klip.

Ctrl+C

Menampal kandungan Papan Klip.

Ctrl+V

Mengalih ke permulaan baris.

Laman Utama

Mengalih ke hujung baris.

End

Mengalih satu aksara ke kiri.

Anak Panah Kiri

Mengalih satu aksara ke kanan.

Anak Panah Kanan

Mengalih satu kata ke kiri.

Ctrl+Anak Panah Kiri

Mengalih satu kata ke kanan.

Ctrl+Anak Panah Kanan

Memadamkan satu aksara ke kiri.

Backspace

Memadamkan satu aksara ke kanan.

Padam

Memadamkan satu perkataan ke kiri.

Ctrl+Backspace

Memadamkan satu perkataan ke kanan.

Ctrl+Delete

Menyelitkan pemisah baris tanpa memulakan perenggan baru.

Shift+Enter

Menyemak ejaan.

F7

Membuka tesaurus untuk perkataan yang kini dipilih.

Shift + F7

Mendapatkan menu konteks bagi sebarang nota, tab atau mana-mana objek lain yang kini mempunyai fokus.

Shift+F10

Melaksanakan tindakan yang disyorkan pada Bar Maklumat jika ia muncul di bahagian atas halaman.

Ctrl+Shift+W

Halaman Atas

Nota pemformatan

Untuk melakukan ini

Tekan

Menyerlahkan teks terpilih.

Ctrl + Shift + hatau Ctrl + Alt + H

Menyelitkan pautan.

Ctrl+K

Menyalin pemformatan teks terpilih (Pelukis Format).

Ctrl+Shift+C

Menampal pemformatan pada teks terpilih (Pelukis Format).

Ctrl+Shift+V

Membuka pautan.

Nota: Kursor mesti diletakkan di mana-mana sahaja dalam teks pautan berformat.

Masuk

Menggunakan atau mengalih keluar pemformatan tebal daripada teks terpilih.

Ctrl+B

Menggunakan atau mengalih keluar pemformatan italik daripada teks terpilih.

Ctrl+I

Menggunakan atau mengalih keluar garis bawah daripada teks terpilih.

Ctrl+U

Menggunakan atau mengalih keluar garis lorek daripada teks terpilih.

Ctrl + sempang

Menggunakan atau mengalih keluar pemformatan superskrip daripada teks terpilih.

Ctrl + Shift +=

Menggunakan atau mengalih keluar pemformatan subskrip daripada teks terpilih.

Ctrl +=

Menggunakan atau mengalih keluar pemformatan senarai berbulet daripada perenggan terpilih.

Ctrl+Noktah

Menggunakan atau mengalih keluar pemformatan senarai bernombor daripada perenggan terpilih.

Ctrl + garis miring

Menggunakan gaya Tajuk 1 pada nota semasa.

Ctrl+Alt+1

Menggunakan gaya Tajuk 2 pada nota semasa.

Ctrl+Alt+2

Menggunakan gaya Tajuk 3 pada nota semasa.

Ctrl+Alt+3

Menggunakan gaya Tajuk 4 pada nota semasa.

Ctrl+Alt+4

Menggunakan gaya Tajuk 5 pada nota semasa.

Ctrl + Alt + 5

Menggunakan gaya Tajuk 6 pada nota semasa.

Ctrl + Alt + 6

Menggunakan gaya Normal pada nota semasa.

Ctrl+Shift+N

Mengengsot perenggan dari kiri.

Alt+Shift+Anak Panah Kanan

Mengalih keluar inden perenggan dari kiri.

Alt+Shift+Anak Panah Kiri

Menjajar ke kanan perenggan terpilih.

Ctrl+R

Menjajar ke kiri perenggan terpilih.

Ctrl+L

Meningkatkan saiz fon teks terpilih.

Ctrl+Shift+>

Mengurangkan saiz fon teks terpilih.

Ctrl+Shift+<

Mengosongkan semua pemformatan yang digunakan pada teks terpilih.

Ctrl+Shift+N

Menunjukkan atau menyembunyikan baris peraturan pada halaman semasa.

Ctrl+Shift+R

Halaman Atas

Menambah item pada halaman

Untuk melakukan ini

Tekan

Menyelitkan dokumen atau fail pada halaman semasa.

Alt + N, F

Menyelitkan dokumen atau fail sebagai cetakan pada halaman semasa.

Alt + N, O

Menunjukkan atau menyembunyikan cetakan pada halaman semasa (apabila menjalankan OneNote dalam mod Kontras Tinggi).

Alt + Shift + P

Menyelitkan gambar dari fail.

Alt + N, P

Menyelitkan gambar dari pengimbas atau kamera.

Alt + N, S

Menyelitkan pangkasan skrin.

Nota: Ikon OneNote mesti aktif dalam kawasan pemberitahuan, di bahagian paling kanan bar tugas Windows.

Windows logo kunci + Shift + S

Menyelitkan tarikh semasa.

Alt + Shift + D

Menyelitkan tarikh dan waktu semasa.

Alt + Shift + F

Menyelitkan waktu semasa.

Alt + Shift + T

Menyelitkan pemisah baris.

Shift+Enter

Memulakan persamaan matematik atau menukar teks terpilih kepada persamaan matematik.

Alt+=

Menyelitkan simbol Euro (€).

Ctrl + Alt + E

Mencipta jadual dengan menambah lajur kedua pada teks yang sudah ditaip.

Tab

Mencipta lajur lain dalam jadual dengan baris tunggal.

Tab

Mencipta baris lain apabila berada di sel hujung jadual.

Nota: Tekan Enter buat kali kedua untuk melengkapkan jadual.

Masuk

Mencipta baris di bawah baris semasa dalam jadual.

Ctrl+Enter

Mencipta perenggan lain dalam sel sama dalam jadual.

Alt+Enter

Mencipta lajur ke sebelah kanan lajur dalam jadual.

Ctrl+Alt+R

Mencipta baris di atas baris semasa dalam jadual (apabila kursor berada di permulaan sebarang baris).

Masuk

Memadamkan baris kosong semasa dalam jadual (apabila kursor berada di permulaan baris).

DEL (tekan dua kali)

Halaman Atas

Memilih nota dan objek

Untuk melakukan ini

Tekan

Memilih semua item pada halaman semasa.

Tekan Ctrl + A lebih daripada sekali untuk meningkatkan skop pemilihan.

Ctrl+A

Memilih ke hujung baris.

Shift+End

Memilih seluruh baris (apabila kursor berada di permulaan baris).

Shift+Anak Panah ke Bawah

Melompat ke tajuk halaman dan memilihnya.

Ctrl+Shift+T

Membatalkan rangka atau halaman terpilih.

Esc

Mengalih perenggan semasa atau beberapa perenggan terpilih ke atas.

Alt+Shift+Anak Panah Atas

Mengalih perenggan semasa atau beberapa perenggan terpilih ke bawah.

Alt+Shift+Anak Panah Bawah

Mengalih perenggan semasa atau beberapa perenggan terpilih ke kiri (mengurangkan inden).

Alt+Shift+Anak Panah Kiri

Mengalih perenggan semasa atau beberapa perenggan terpilih ke kanan (meningkatkan inden).

Alt+Shift+Anak Panah Kanan

Memilih perenggan semasa dan perenggan subordinatnya.

Ctrl + Shift + sempang

Memadamkan nota atau objek terpilih.

Padam

Mengalih ke permulaan baris.

Laman Utama

Mengalih ke hujung baris.

End

Mengalih satu aksara ke kiri.

Anak Panah Kiri

Mengalih satu aksara ke kanan.

Anak Panah Kanan

Kembali ke halaman yang terakhir dilawati.

Alt+Anak Panah Kiri

Pergi ke halaman dilawati yang berikut.

Alt+Anak Panah Kanan

Memulakan main semula rakaman audio atau video terpilih.

Ctrl + Alt + P atau Ctrl + Alt + S

Memutar kembali rakaman audio atau video semasa selama beberapa saat.

Ctrl + Alt + Y

Mempercepatkan rakaman audio atau video semasa selama beberapa saat.

Ctrl+Alt+U

Halaman Atas

Menambahkan tag pada nota

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengguna, menanda atau mengosongkan tag Untuk Dilakukan.

Ctrl+1

Mengguna atau mengosongkan tag Penting.

Ctrl+2

Mengguna atau mengosongkan tag Soalan.

Ctrl+3

Mengguna atau mengosongkan tag Ingat untuk kemudian.

Ctrl+4

Mengguna atau mengosongkan tag Takrifan.

Ctrl+5

Mengguna atau mengosongkan tag tersuai.

Ctrl+6

Mengguna atau mengosongkan tag tersuai.

Ctrl+7

Mengguna atau mengosongkan tag tersuai.

Ctrl+8

Mengguna atau mengosongkan tag tersuai.

Ctrl+9

Mengalih keluar semua tag nota daripada nota terpilih.

Ctrl+0

Menggunakan rangka

Untuk melakukan ini

Tekan

Menunjukkan menerusi Tahap 1.

Alt+Shift+1

Memperluas kepada Aras 2.

Alt+Shift+2

Memperluas kepada Aras 3.

Alt+Shift+3

Memperluas kepada Aras 4.

Alt + Shift + 4

Memperluas kepada Aras 5.

Alt + Shift + 5

Memperluas kepada Aras 6.

Alt + Shift + 6

Memperluas kepada Aras 7.

Alt + Shift + 7

Memperluas kepada Aras 8.

Alt + Shift + 8

Memperluas kepada Aras 9.

Alt+Shift+9

Memperluas semua aras.

Alt + Shift + 0

Meningkatkan inden sebanyak satu aras.

Tab

Mengurangkan inden sebanyak satu aras.

Shift+Tab

Mengembangkan rangka yang diruntuhkan.

Alt + Shift + tanda

Meruntuhkan rangka yang dikembangkan.

Alt + Shift + tanda tolak

Halaman Atas

Menentukan seting bahasa

Nota: Untuk mengubah arah menulis untuk nota anda, anda mesti mendayakan bahasa kanan ke kiri terlebih dahulu dalam alat Keutamaan Bahasa Microsoft Office.

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengesetkan arah menulis kiri ke kanan.

Ctrl + Shift kiri

Mengesetkan arah menulis kanan ke kiri.

Ctrl + Shift kanan

Meningkatkan inden sebanyak satu aras dalam teks kanan ke kiri.

Tab

Mengurangkan inden sebanyak satu aras dalam teks kanan ke kiri.

Shift+Tab

Mengatur dan menguruskan buku nota anda

Bekerja dengan halaman dan nota sisi

Untuk melakukan ini

Tekan

Mendayakan atau menyahdayakan pandangan halaman penuh.

F11

Membuka tetingkap OneNote baru.

Ctrl+M

Membuka tetingkap OneNote kecil untuk mencipta nota sisi.

Ctrl+Shift+M

Mengembang atau meruntuhkan tab kumpulan halaman.

Ctrl+Shift+*

Mencetak halaman semasa.

Ctrl+P

Menambah halaman baru di hujung seksyen terpilih.

CTRL+N

Meningkatkan lebar bar tab halaman.

Ctrl + Shift + [

Mengurangkan lebar bar tab halaman.

Ctrl + Shift +]

Mencipta halaman baru di bawah tab halaman semasa pada aras yang sama.

Ctrl + Alt + N

Mengurangkan aras inden label tab halaman semasa.

Ctrl + Alt + [

Meningkatkan aras inden label tab halaman semasa.

Ctrl + Alt +]

Mencipta subhalaman baru di bawah halaman semasa.

Ctrl + Shift + Alt + N

Memilih semua item.

Tekan Ctrl + A beberapa kali untuk meningkatkan skop pemilihan.

Ctrl+A

Memilih halaman semasa.

Ctrl + Shift + A
Jika halaman dipilih merupakan sebahagian daripada Kumpulan, tekan Ctrl + A untuk memilih semua halaman dalam Kumpulan.

Mengalih tab halaman terpilih ke atas.

Alt+Shift+Anak Panah Atas

Mengalih tab halaman terpilih ke bawah.

Alt+Shift+Anak Panah Bawah

Mengalihkan titik selitan ke tajuk halaman.

Ctrl+Shift+T

Pergi ke halaman pertama set tab halaman yang kini kelihatan.

Alt + PAGE Up

Pergi ke halaman terakhir set tab halaman yang kini kelihatan.

Alt + PAGE Down

Menskrol ke atas dalam halaman semasa.

HALAMAN atas

Menskrol ke bawah dalam halaman semasa.

PAGE Down

Menskrol ke bahagian teratas halaman semasa.

Ctrl+Home

Menskrol ke bahagian terbawah halaman semasa.

Ctrl+End

Pergi ke perenggan berikut.

Ctrl+Anak Panah ke Bawah

Pergi ke perenggan sebelumnya.

Ctrl+Anak Panah ke Atas

Pergi ke bekas nota berikut.

Alt+Anak Panah Bawah

Pergi ke permulaan baris.

Laman Utama

Pergi ke hujung baris.

End

Mengalih satu aksara ke kiri.

Anak Panah Kiri

Mengalih satu aksara ke kanan.

Anak Panah Kanan

Kembali ke halaman yang terakhir dilawati.

Alt+Anak Panah Kiri

Pergi ke halaman dilawati yang berikut.

Alt+Anak Panah Kanan

Menzum masuk.

Alt + Ctrl + tanda campur (pada pad kekunci angka) atau Alt + Ctrl + Shift + tanda

Menzum keluar.

Alt + Ctrl + tanda tolak (pada pad kekunci angka) atau Alt + Ctrl + Shift + sempang

Menyimpan perubahan.

Nota: Sementara OneNote sedang berjalan, nota anda disimpan secara automatik apabila anda mengubahnya. Menyimpan nota secara manual tidak semestinya perlu.

Ctrl+S

Halaman Atas

Bekerja dengan buka nota dan seksyen

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka OneNote.

Windows + Shift + N

Membuka buku nota.

Ctrl+O

Alat Hantar ke OneNote

Windows+N

Mencipta seksyen baru.

Ctrl+T

Membuka seksyen.

Ctrl + Alt + Shift + O

Pergi ke seksyen berikut.

Ctrl+Tab

Pergi ke seksyen sebelumnya.

Ctrl+Shift+Tab

Pergi ke halaman berikut dalam seksyen.

Ctrl + PAGE Down

Pergi ke halaman sebelumnya dalam seksyen.

Ctrl + PAGE Up

Pergi ke halaman pertama dalam seksyen.

Alt+Home

Pergi ke halaman terakhir dalam seksyen.

Alt+End

Pergi ke halaman pertama set tab halaman yang kini kelihatan.

Alt + PAGE Up

Pergi ke halaman terakhir set tab halaman yang kini kelihatan.

Alt + PAGE Down

Mengalih atau menyalin halaman semasa.

Ctrl+Alt+M

Memfokus pada tab halaman semasa.

Ctrl + Alt + G

Memilih tab halaman semasa.

Ctrl + SHIFT + A

Memfokus pada tab seksyen semasa.

Ctrl+Shift+G

Mengalih seksyen semasa.

Ctrl + Shift + G, kemudian Shift + F10, M

Mengalih ke buku nota lain pada bar Navigasi.

Ctrl + G, kemudian tekan kekunci anak panah bawah atau anak panah atas untuk memilih buku nota lain, dan kemudian tekan Enter

Halaman Atas

Mencari nota

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengalihkan titik selitan ke kotak Cari untuk mencari semua buku nota.

Ctrl+E

Semasa mencari semua buku nota, pratonton hasil berikut.

Anak Panah ke Bawah

Semasa mencari semua buku nota, pergi ke hasil berikut dan tutup Carian.

Masuk

Mengubah skop carian.

Ctrl + E, Tab, jarak

Membuka anak tetingkap Hasil Carian.

Alt + O selepas mencari

Mencari hanya pada halaman semasa.

Nota: Anda boleh bertukar antara mencari di mana-mana dan mencari hanya pada halaman semasa pada sebarang titik dengan menekan Ctrl + E atau Ctrl + F.

CTRL+F

Semasa mencari halaman semasa, alih ke hasil berikut.

Masukkan atau F3

Semasa mencari halaman semasa, alih ke hasil sebelumnya.

Shift+F3

Menutup Carian dan kembali ke halaman.

Esc

Halaman Atas

Berkongsi nota

Berkongsi nota dengan individu lain

Untuk melakukan ini

Tekan

Menghantar halaman dipilih dalam mesej e-mel.

Ctrl+Shift+E

Berkongsi nota dengan program lain

Untuk melakukan ini

Tekan

Menghantar halaman dipilih dalam mesej e-mel.

Ctrl+Shift+E

Mencipta tugas Outlook Hari ini daripada nota yang kini dipilih.

Ctrl + Shift + 1

Mencipta tugas Outlook Esok daripada nota yang kini dipilih.

Ctrl + Shift + 2

Mencipta tugas Outlook Minggu Ini daripada nota yang kini dipilih.

Ctrl + Shift + 3

Mencipta tugas Outlook Minggu Depan daripada nota yang kini dipilih.

Ctrl + Shift + 4

Mencipta tugas Outlook Tiada Tarikh daripada nota yang kini dipilih.

Ctrl + Shift + 5

Membuka tugas Outlook terpilih.

Ctrl+Shift+K

Menandakan tugas Outlook terpilih sebagai selesai.

Ctrl + Shift + 9

Memadamkan tugas Outlook terpilih.

Ctrl + Shift + 0

Menyegerakkan perubahan dalam buku nota kongsi semasa.

Shift+F9

Menyegerakkan perubahan dalam semua buku nota kongsi.

F9

Menandakan halaman semasa sebagai Belum dibaca.

Ctrl+Q

Melindungi nota

Seksyen dilindungi kata laluan

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengunci semua seksyen dilindungi kata laluan.

Ctrl + Alt + L

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×