Pintasan papan kekunci bagi InfoPath 2013

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Topik Bantuan ini menerangkan pintasan papan kekunci bagi tugas biasa dalam Microsoft InfoPath 2013. Pintasan papan kekunci ini merujuk kepada tataletak papan kekunci Amerika Syarikat. Kekunci pada tataletak papan kekunci lain mungkin tidak betul-betul sepadan dengan kekunci pada papan kekunci A.S. .

Bagi pintasan papan kekunci yang anda menekan dua atau lebih kunci pada masa yang sama, kekunci untuk ditekan dipisahkan dengan tanda campur (+). Bagi pintasan papan kekunci yang anda menekan satu kekunci dan serta-merta diikuti dengan kekunci yang lain, kekunci tersebut dipisahkan dengan tanda koma (,).

Dalam artikel ini

Mengisikan borang InfoPath

Mengisikan borang dalam InfoPath

Memformatkan teks dalam kawalan teks beraneka

Mengisikan borang InfoPath dalam pelayar web

Mereka bentuk borang dalam InfoPath Designer

Memformatkan teks dalam templat borang

Bekerja dengan jadual tataletak

Membuat pembetulan dan menyimpan perubahan

Pratonton cetak bagi templat borang

Dapatkan Bantuan

Menggunakan kotak dialog

Mencapai dan memilih opsyen dalam kotak dialog

Menggunakan kotak edit dalam kotak dialog

Mengisikan borang InfoPath

Halaman Atas

Mengisikan borang dalam InfoPath

Untuk melakukan ini

Tekan

Menavigasi ke kawalan berikut dalam tertib tab.

Tab

Menavigasi ke kawalan sebelumnya dalam tertib tab.

SHIFT+TAB

Menavigasi untuk mengawal yang di atas.

ALT+UP

Menavigasi untuk mengawal yang di bawah.

ALT+DOWN

Kawalan Pemilih Tarikh: paparkan kalendar.

Anak panah bawah

Menavigasi ke medan berikut yang mempunyai ralat.

CTRL+SHIFT+O

Mendapatkan butiran ralat bagi medan semasa jika ia mengandungi ralat.

CTRL+SHIFT+I

Menunjukkan menu widget bagi kawalan yang menyokongnya.

ALT+SHIFT+F10

Jadual berulang/seksyen berulang: Tambah baris atau seksyen semasa berada dalam kawalan.

CTRL+ENTER

Halaman Atas

Memformatkan teks dalam kawalan teks beraneka

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengalih keluar semua pemformatan.

CTRL+SPACEBAR

Menggunakan atau mengalih keluar pemformatan tebal daripada teks terpilih.

CTRL+B

Menggunakan atau mengalih keluar pemformatan italik daripada teks terpilih.

CTRL+I

Menggunakan atau mengalih keluar garis bawah daripada teks terpilih.

CTRL+U

Menggunakan atau mengalih keluar garis lorek daripada teks terpilih.

ALT+SHIFT+K

Menggunakan atau mengalih keluar pemformatan superskrip daripada teks terpilih.

CTRL+SHIFT+TANDA SAMA DENGAN

Menggunakan atau mengalih keluar pemformatan subskrip daripada teks terpilih.

CTRL+TANDA SAMA DENGAN

Menggunakan gaya Normal pada teks terpilih.

CTRL+SHIFT+N

Menggunakan gaya Tajuk daripada teks terpilih.

ALT+CTRL+1

Menggunakan gaya Tajuk 1 daripada teks terpilih

ALT+CTRL+2

Menggunakan gaya Tajuk 2 daripada teks terpilih.

ALT+CTRL+3

Menggunakan gaya label daripada teks terpilih.

ALT+CTRL+4

Menggunakan gaya label lajur daripada teks terpilih.

ALT+CTRL+5

Menggunakan gaya perihalan daripada teks terpilih.

ALT+CTRL+6

Menggunakan atau mengalih keluar pemformatan senarai berbulet daripada perenggan terpilih.

CTRL+SHIFT+L

Mengengsot perenggan dari kiri.

CTRL+M

Mengalih keluar inden perenggan dari kiri.

CTRL+SHIFT+M

Menyeimbangkan perenggan terpilih.

CTRL+J

Menjajar ke kanan perenggan terpilih.

CTRL+R

Memusatkan perenggan terpilih.

CTRL+E

Menjajar ke kiri perenggan terpilih.

CTRL+L

Meningkatkan saiz fon bagi teks terpilih.

CTRL+SHIFT+KOMA

Mengurangkan saiz fon bagi teks terpilih.

CTRL+SHIFT+NOKTAH

Meningkatkan saiz fon bagi teks terpilih sebanyak 1 poin.

CTRL+[

Mengurangkan saiz fon bagi teks terpilih sebanyak 1 poin.

CTRL+]

Membuka anak tetingkap tugas Fon.

CTRL+SHIFT+F, CTRL+SHIFT+P, CTRL+D

Menukar perenggan kepada arah teks kanan ke kiri.

CTRL+SHIFT KANAN

Menukar perenggan kepada arah teks kiri ke kanan.

CTRL+SHIFT KIRI

Halaman Atas

Mengisikan borang InfoPath dalam pelayar web

Untuk melakukan ini

Tekan

Menambahkan seksyen pada kawalan seksyen berulang.

CTRL+ENTER

Mengalih keluar seksyen dari kawalan seksyen berulang.

CTRL+DEL

Menambahkan baris pada kawalan jadual berulang

CTRL+ENTER

Mengalih keluar baris dari kawalan jadual berulang.

CTRL+DEL

Menavigasi melalui medan yang mempunyai ralat dalam pandangan borang semasa.

CTRL+SHIFT+O

Memperoleh maklumat ralat bagi medan yang mempunyai ralat.

CTRL+SHIFT+I

Mengalihkan fokus kepada tab reben web.

CTRL+[

Memilih tab dalam reben web.

Masuk

Mengalihkan fokus kepada butang reben web yang terakhir digunakan.

CTRL+]

Mengembalikan fokus ke halaman dari reben web.

Esc

Perintah teks beraneka berikut (mengalihkan fokus ke bar alat teks beraneka dari kotak teks beraneka).

CTRL+1

Perintah teks beraneka berikut (mengalihkan fokus ke bar alat teks beraneka dari kotak teks beraneka).

CTRL+'

Memotong ke papan klip Windows.

CTRL+X

Menyalin ke papan klip Windows.

CTRL+C

Menampal papan klip Windows.

CTRL+V

Mengosongkan format.

CTRL+RUANG

Membuat asal tindakan terakhir.

CTRL+Z

Membuat semula tindakan terakhir.

CTRL+Y

Membuka tetingkap baru untuk menyelitkan jadual.

CTRL+ALT+T

Memisahkan sel.

CTRL+ALT+S

Mencantumkan sel.

CTRL+ALT+M

Membuka tetingkap baru untuk menyelitkan hiperpautan.

CTRL+K

Membuka tetingkap baru untuk menyelitkan gambar.

CTRL+SHIFT+G

Memilih fon.

CTRL+SHIFT+F

Mengubah saiz fon.

CTRL+SHIFT+P

Membuatkan teks tebal.

CTRL+B

Membuatkan teks italik.

CTRL+I

Menggariskan teks.

CTRL+U

Menjajarkan teks ke kiri.

CTRL+L

Menjajarkan teks ke kanan.

CTRL+R

Menjajarkan teks ke tengah.

CTRL+E

Menyelitkan senarai nombor.

CTRL+SHIFT+E

Menyelitkan senarai bulet.

CTRL+SHIFT+L

Mengurangkan inden.

CTRL+SHIFT+M

Menambahkan inden.

CTRL+M

Mengubah warna teks.

CTRL+SHIFT+C

Menyerlahkan teks.

CTRL+SHIFT+W

Menukar arah teks kiri ke kanan.

CTRL+SHIFT+>

Menukar arah teks kanan ke kiri.

CTRL+SHIFT+<

Halaman Atas

Mereka bentuk borang dalam InfoPath Designer

Untuk melakukan ini

Tekan

Mereka bentuk templat borang baru.

CTRL+SHIFT+D

Membuka kotak dialog Buka dalam mod reka bentuk.

CTRL+O atau CTRL+F12

Memaparkan anak tetingkap tugas Tugas Reka Bentuk.

ALT+N

Nota:  Jika kotak dialog Mari Bermula terbuka, tekan kekunci TAB sehingga anda boleh memilih Reka Bentuk Templat Borang. Kemudian, tekan ENTER.

Pratonton templat borang semasa.

CTRL+SHIFT+B

Mencari kata atau frasa.

CTRL+F

Menggantikan kata atau frasa.

CTRL+H

Memotong teks atau item terpilih.

CTRL+X

Menyalin teks atau item terpilih.

CTRL+C

Menampal teks atau item.

CTRL+V

Mencetak templat borang semasa.

CTRL+P

Memaparkan sifat kawalan terpilih.

ALT+ENTER

Memilih kawalan sebelumnya.

CTRL+< (tanda kurang daripada) atau SHIFT+TAB

Memilih kawalan berikut.

CTRL+> (tanda lebih daripada) atau TAB

Menyelitkan hiperpautan.

CTRL+K

Memilih permulaan perenggan.

CTRL+SHIFT+ANAK PANAH ATAS

Memilih hujung perenggan.

CTRL+SHIFT+ANAK PANAH BAWAH

Memilih teks, grafik atau medan satu baris ke atas atau satu baris ke bawah.

SHIFT+ANAK PANAH ATAS atau SHIFT+ANAK PANAH BAWAH

Menyelitkan pemisah baris.

SHIFT+ENTER

Menyelitkan simbol euro.

CTRL+ALT+E

Halaman Atas

Memformatkan teks dalam templat borang

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengalih keluar semua pemformatan.

CTRL+SPACEBAR

Menggunakan atau mengalih keluar pemformatan tebal daripada teks terpilih.

CTRL+B

Menggunakan atau mengalih keluar pemformatan italik daripada teks terpilih.

CTRL+I

Menggunakan atau mengalih keluar garis bawah daripada teks terpilih.

CTRL+U

Menggunakan atau mengalih keluar garis lorek daripada teks terpilih.

ALT+SHIFT+K

Menggunakan atau mengalih keluar pemformatan superskrip daripada teks terpilih.

CTRL+SHIFT+TANDA SAMA DENGAN

Menggunakan atau mengalih keluar pemformatan subskrip daripada teks terpilih.

CTRL+TANDA SAMA DENGAN

Menggunakan gaya Normal daripada teks terpilih.

CTRL+SHIFT+N

Menggunakan gaya Tajuk daripada teks terpilih.

ALT+CTRL+1

Menggunakan gaya Tajuk 1 daripada teks terpilih

ALT+CTRL+2

Menggunakan gaya Tajuk 2 daripada teks terpilih.

ALT+CTRL+3

Menggunakan gaya label daripada teks terpilih.

ALT+CTRL+4

Menggunakan gaya label lajur daripada teks terpilih.

ALT+CTRL+5

Menggunakan gaya perihalan daripada teks terpilih.

ALT+CTRL+6

Menggunakan atau mengalih keluar pemformatan senarai berbulet daripada perenggan terpilih.

CTRL+SHIFT+L

Mengengsot perenggan dari kiri.

CTRL+M

Mengalih keluar inden perenggan dari kiri.

CTRL+SHIFT+M

Menyeimbangkan perenggan terpilih.

CTRL+J

Menjajar ke kanan perenggan terpilih.

CTRL+R

Memusatkan perenggan terpilih.

CTRL+E

Menjajar ke kiri perenggan terpilih.

CTRL+L

Meningkatkan saiz fon bagi teks terpilih.

CTRL+SHIFT+KOMA

Mengurangkan saiz fon bagi teks terpilih.

CTRL+SHIFT+NOKTAH

Meningkatkan saiz fon bagi teks terpilih sebanyak 1 poin.

CTRL+[

Mengurangkan saiz fon bagi teks terpilih sebanyak 1 poin.

CTRL+]

Membuka anak tetingkap tugas Fon.

CTRL+SHIFT+F, CTRL+SHIFT+P, CTRL+D

Menukar perenggan kepada arah teks kanan ke kiri.

CTRL+SHIFT KANAN

Menukar perenggan kepada arah teks kiri ke kanan.

CTRL+SHIFT KIRI

Halaman Atas

Bekerja dengan jadual tataletak

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengubah lebar lajur ke kiri sempadan tanpa mengubah lebar lajur yang lain.

Tekan dan tahan SHIFT sambil menyeret sempadan lajur.

Mengubah ketinggian baris atas atau bawah sempadan tanpa mengubah ketinggian baris yang lain.

Tekan dan tahan SHIFT sambil menyeret sempadan baris.

Nota: Bagi baris yang disaizkan pada ketinggian minimum, pintasan ini mengubah ketinggian baris di atas sempadan. Ketinggian minimum baris adalah ditentukan dengan beberapa faktor, seperti sama ada ia mengandungi teks atau kawalan.

Mensaiz semula semua baris atau lajur yang dipilih kepada ketinggian atau lebar yang sama.

Tekan dan tahan ALT sambil menyeret sempadan bagi baris atau lajur.

Mengalihkan di antara sel yang berikut atau sebelumnya dalam jadual.

TAB atau SHIFT+TAB

TAB menambah baris baru pada jadual jika anda menekannya semasa penuding berada dalam sel terakhir bagi baris terakhir.

Memilih atau membatalkan pemilihan sel jadual.

F2

Halaman Atas

Membuat pembetulan dan menyimpan perubahan

Untuk melakukan ini

Tekan

Mencari ralat salah ejaan atau ralat tatabahasa yang berikut.

ALT+F7

Nota: Kotak semak Semak ejaan sambil anda menaip mesti dipilih (Tekan ALT+T, kemudian tekan OK).

Menyimpan atau menerbitkan templat borang semasa.

ALT+SHIFT+F2

Nota: Pintasan ini membuka kotak dialog yang menawarkan pilihan antara menyimpan dan menerbitkan templat borang anda. Jika anda memilih untuk menyembunyikan kotak dialog ini pada masa hadapan, menekan ALT+SHIFT+F2 akan memaparkan kotak dialog Simpan Sebagai.

Buat asal tindakan terakhir.

CTRL+Z

Membuat semula tindakan terakhir.

CTRL+Y

Menyimpan templat borang semasa.

CTRL+S

Membuka kotak dialog Simpan Sebagai bagi templat borang semasa.

SHIFT+F12 atau ALT+SHIFT+F2

Halaman Atas

Pratonton cetak bagi templat borang

Untuk melakukan ini

Tekan

Memaparkan kotak dialog Pratonton Cetak.

ALT+F, V

Mengalih ke halaman berikut.

ALT+ANAK PANAH KANAN

Mengalih ke halaman sebelumnya.

ALT+ANAK PANAH KIRI

Zum masuk untuk mendapatkan pandangan dekat bagi templat borang.

ALT+TANDA SAMA DENGAN

Zum keluar untuk melihat lebih banyak templat borang pada saiz berkurangan.

ALT+SEMPANG

Halaman Atas

Mendapatkan Bantuan

Tetingkap Bantuan menyediakan capaian ke semua kandungan Bantuan Microsoft Office. Tetingkap Bantuan memaparkan topik dan kandungan Bantuan lain.

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka tetingkap Bantuan.

F1

Nota: Jika topik Bantuan semasa tidak berada dalam tetingkap aktif, tekan F6 kemudian tekan CTRL+P.

Menutup tetingkap Bantuan.

ALT+F4

Menukar antara tetingkap Bantuan dan program aktif.

ALT+TAB

Memilih item berikut.

TAB

Memilih item sebelumnya.

SHIFT+TAB

Menjalankan tindakan lalai bagi item terpilih.

ENTER

Dalam seksyen Semak Lalu Bantuan Nama Program, pilih item berikut atau sebelumnya.

TAB atau SHIFT+TAB

Dalam seksyen Semak Lalu Bantuan Nama Program, kembangkan atau runtuhkan item terpilih.

ENTER

Memilih teks atau hiperpautan tersembunyi yang berikut, seperti Tunjukkan Semua atau Sembunyikan Semua di atas topik.

TAB

Memilih teks atau hiperpautan tersembunyi yang sebelumnya.

SHIFT+TAB

Menjalankan tindakan untuk Tunjukkan Semua, Sembunyikan Semua, teks tersembunyi atau hiperpautan yang dipilih.

ENTER

Mengalih ke topik Bantuan sebelumnya (butang Ke belakang).

ALT+ANAK PANAH KIRI atau BACKSPACE

Mengalih ke topik Bantuan berikut (butang Ke Depan).

ALT+ANAK PANAH KANAN

Skrol amaun yang kecil ke atas atau ke bawah dalam topik Bantuan yang sedang dipaparkan.

ANAK PANAH ATAS, ANAK PANAH BAWAH

Skrol amaun yang lebih besar ke atas atau ke bawah dalam topik Bantuan yang sedang dipaparkan.

PAGE UP, PAGE DOWN

Memaparkan menu perintah bagi tetingkap Bantuan. Ini memerlukan tetingkap Bantuan mempunyai fokus aktif (tekan F1).

SHIFT+F10

Menghentikan tindakan terakhir (butang Henti).

ESC

Menyegar semula tetingkap (butang Segar Semula).

F5

Mencetak topik Bantuan semasa.

CTRL+P

Mengubah keadaan sambungan.

F6, ANAK PANAH BAWAH

Menukar dalam kalangan kawasan dalam tetingkap Bantuan. Contohnya, tukar antara bar alat, kotak carian dan status sambungan bantuan.

F6

Dalam jadual kandungan dalam pandangan pokok, pilih item berikut atau sebelumnya.

ANAK PANAH ATAS atau ANAK PANAH BAWAH

Dalam jadual kandungan dalam pandangan pokok, kembangkan atau runtuhkan item terpilih.

ANAK PANAH KIRI atau ANAK PANAH KANAN

Memilih hiperpautan yang berikut atau memilih Tunjukkan Semua atau Sembunyikan Semua di atas topik.

TAB

Memilih hiperpautan yang sebelumnya.

SHIFT+TAB

Menjalankan tindakan bagi hiperpautan terpilih, Tunjukkan Semua atau Sembunyikan Semua.

ENTER

Mencetak topik Bantuan semasa.

CTRL+P

Halaman Atas

Menggunakan kotak dialog

Mencapai dan memilih opsyen dalam kotak dialog

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka kotak dialog Buka dalam mod reka bentuk.

CTRL+O atau CTRL+F12

Mengalih dari kotak dialog yang terbuka kembali ke templat borang, bagi kotak dialog yang menyokong kelakuan ini.

ALT+F6

Mengalih ke opsyen berikut.

TAB

Mengalih ke opsyen sebelumnya.

SHIFT+TAB

Menukar kepada tab berikut.

CTRL+TAB

Menukar kepada tab sebelumnya.

CTRL+SHIFT+TAB

Menukar kepada kategori berikut.

TAB

Nota: Selepas kategori dipilih, gunakan kekunci anak panah untuk mengalihkan nama kategori yang anda inginkan.

Menukar kepada kategori sebelumnya.

SHIFT+TAB

Nota: Selepas kategori dipilih, gunakan kekunci anak panah untuk mengalihkan kategori yang anda inginkan.

Beralih antara opsyen dalam senarai atau kumpulan opsyen.

Kekunci anak panah

Menjalankan tindakan yang ditugaskan kepada butang terpilih atau memilih atau mengosongkan kotak semak yang dipilih.

BAR RUANG

Membuka senarai jika ia ditutup dan mengalih ke opsyen khusus dalam senarai.

Huruf pertama opsyen dalam senarai juntai bawah

Memilih opsyen, atau memilih atau mengosongkan kotak semak.

ALT+ huruf yang digariskan dalam opsyen

Membuka senarai juntai bawah terpilih.

ANAK PANAH BAWAH

Menutup senarai juntai bawah yang dipilih, atau membatalkan perintah kemudian menutup kotak dialog.

ESC

Menjalankan perintah terpilih.

ENTER

Pergi ke folder sebelumnya.

ALT+1

Membuka folder satu aras ke atas dari folder terpilih.

ALT+2

Memadamkan folder atau fail terpilih.

ALT+3

Mencipta subfolder dalam folder yang terbuka.

ALT+4

Menukar antara pandangan Imej Kecil, Jubin, Ikon, Senarai, Butiran, Sifat dan Pratonton.

ALT+5

Memaparkan menu pintasan bagi folder atau fail terpilih.

SHIFT+F10

Membuka senarai Cari dalam atau Simpan dalam (dikenali sebagai Bar alamat dalam Windows Vista).

F4

Mengemas kini folder dan fail dalam kotak dialog Buka, Buka dalam Mod Reka Bentuk atau Simpan Sebagai.

F5

Halaman Atas

Menggunakan kotak edit dalam kotak dialog

Kotak edit adalah medan yang anda boleh menaip atau menampal entri, seperti nama pengguna anda atau laluan folder.

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengalih ke permulaan entri.

HOME

Mengalih ke hujung entri.

END

Mengalih satu aksara ke kiri.

ANAK PANAH KIRI

Mengalih satu aksara ke kanan.

ANAK PANAH KANAN

Mengalih satu kata ke kiri.

CTRL+ANAK PANAH KIRI

Mengalih satu kata ke kanan.

CTRL+ANAK PANAH KANAN

Memilih atau membatalkan pemilihan satu aksara ke kiri.

SHIFT+ANAK PANAH KIRI

Memilih atau membatalkan pemilihan satu aksara ke kanan.

SHIFT+ANAK PANAH KANAN

Memilih atau membatalkan pemilihan satu kata ke kiri.

CTRL+SHIFT+ANAK PANAH KIRI

Memilih atau membatalkan pemilihan satu kata ke kanan.

CTRL+SHIFT+ANAK PANAH KANAN

Memilih daripada kursor kepada permulaan entri.

SHIFT+HOME

Memilih daripada kursor kepada hujung entri.

SHIFT+END

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×