Pilih opsyen Autobaiki untuk huruf besar, ejaan dan simbol

Pilih opsyen Autobaiki untuk huruf besar, ejaan dan simbol

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menggunakan ciri Autobaiki untuk membetulkan tipo, huruf besar ralat dan perkataan yang tersalah eja, serta secara automatik menyelitkan simbol dan lain-lain bahagian teks. Secara lalai, Autobaiki menggunakan senarai standard salah ejaan biasa dan simbol, tetapi anda boleh mengubah suai entri dalam senarai ini.

Nota: Teks yang termasuk dalam hiperpautan tidak dibaiki secara automatik.

Semua tugas yang diterangkan dalam artikel ini dijalankan pada tab Autobaiki.

Kotak dialog AutoBaiki

Mula-mula, Buka tab Autobaiki dengan mengikuti arahan untuk program Office anda, dan kemudian klik pada tugas yang anda inginkan di bawah.

Mencari tab Autobaiki dalam program Office anda

Semua program kecuali Outlook:

 • Klik fail > opsyen > membaca pruf > opsyen Autobaiki.

  Acessing kotak dialog Autobaiki

Outlook:

 • Klik fail >opsyen > mel > opsyen Editor > membaca pruf > opsyen Autobaiki.

  Mencapai kotak dialog Autobaiki

Word, Excel, Access dan PowerPoint:

 • Klik butang Microsoft Office Imej butang > opsyen [Program] > membaca pruf > opsyen Autobaiki.

  Mencapai kotak dialog Autobaiki

Outlook:

 • Buka item mel, dan kemudian klik Butang Microsoft Office Imej butang > Opsyen Editor > membaca pruf > Opsyen Autobaiki.

  Mencapai kotak dialog Autobaiki

OneNote, Project, Publisher dan Visio:

 • Pada menu alat , klik Opsyen Autobaiki.

  Mencapai kotak dialog Autobaiki

Anda boleh mendayakan atau menyahdayakan pelbagai opsyen untuk membetulkan huruf besar pada tab Autobaikisecara automatik.

Pada tab Autobaiki, pilih atau kosongkan sebarang kotak semak berikut:

 • Betulkan DUa HUruf BEsar PErtama

 • Jadikan huruf pertama ayat sebagai huruf besar

 • Huruf besarkan huruf pertama sel jadual

 • Jadikan nama hari sebagai huruf besar

 • Baiki penggunaan tidak sengaja kekunci cAPS LOCK

Anda boleh menentukan pengecualian untuk beberapa peraturan huruf besar. Pengecualian yang anda setkan digunakan merentasi semua program Office yang menyokong ciri Autobaiki, yang bermaksud bahawa sebarang perubahan yang anda buat pada senarai ini dalam satu program juga mempengaruhi program lain.

Pada tab Autobaiki, klik pengecualian, dan kemudian lakukan salah satu perkara berikut:

 • Jika anda memilih kotak semak Betul dua huruf besar pertama , dan anda ingin menghalang Autobaiki membetulkan perkataan khusus yang mengandungi bercampur huruf besar dan huruf (seperti "ID"), klik tab CAps awal .

  Untuk menambah perkataan pada senarai pengecualian, taipkan perkataan dalam kotak dan kemudian klik Tambah. Untuk memadamkan perkataan, pilih perkataan dan klik padam.

 • Jika anda memilih kotak semak menggunakan huruf huruf pertama ayat , dan anda ingin menghalang Autobaiki mengambil kesempatan daripada perkataan yang mengikuti singkatan tertentu (seperti "menetapkan sendiri"), klik tab Huruf pertama .

  Untuk menambah perkataan pada senarai pengecualian, taipkan perkataan dalam kotak dan kemudian klik Tambah. Untuk memadamkan perkataan, pilih perkataan dan klik padam.

Nota: Dalam sesetengah program Office, anda juga boleh memilih atau mengosongkan kotak semak Tambah perkataan secara automatik kepada senarai. Opsyen ini berkesan semasa anda mengedit fail atau item. Apabila AutoBaiki membuat pembetulan yang tidak diingini, anda boleh membuatnya semula dengan menekan CTRL+Z. Jika kotak semak Tambah perkataan secara automatik kepada senarai dipilih, pembetulan yang tidak diingini yang anda buat semula akan ditambah kepada senarai pengecualian.

Anda boleh gunakan ciri AutoBaiki untuk melakukan yang berikut:

 • Mengesan dan membaiki perkataan tersalah eja tersalah taip dan – contohnya, jika anda menaip yang serta ruang Autobaiki menggantikan anda ditaip dengan anak. Atau jika anda menaip ini adalah theh ouse serta ruang, Autobaiki menggantikan apa yang anda taipkan dengan ini ialah rumah.

 • Menyelitkan simbol dengan pantas – contohnya, jenis (c) untuk menyelitkan ©. Jika senarai entri Autobaiki yang terbina dalam tidak mengandungi simbol yang anda inginkan, anda boleh menambah entri.

 • Menyelitkan sebarang panjang teks dengan pantas – contohnya, jika anda perlu memasukkan berulang kali frasa seperti pulangan pelaburan, anda boleh menyediakan program untuk memasukkan frasa ini secara automatik apabila anda menaip PP.

Semua ini menggunakan ciri Autobaiki disokong oleh dua selari senarai perkataan. Perkataan pertama ialah perkataan yang anda taipkan, dan perkataan atau frasa yang kedua ialah apa program memasukkan secara automatik untuk menggantikan perkataan tersebut.

Senarai AutoBaiki

Senarai Autobaiki digunakan merentasi semua program Office yang menyokong ciri Autobaiki, yang bermaksud bahawa apabila anda menambah atau memadamkan perkataan daripada senarai dalam satu program Office, program Office lain yang juga terjejas.

Menambah, mengubah atau memadamkan entri teks kepada senarai Autobaiki

 1. Pada tab Autobaiki, pastikan kotak semak Gantikan teks semasa menaip dipilih.

 2. Dalam kotak Ganti, taipkan perkataan atau frasa yang selalu anda salah taip atau salah eja, contohnya, taip usualy.

 3. Dalam kotak Dengan, taip ejaan perkataan yang betul, contohnya, taip usually.

 4. Klik Tambah.

Untuk mengubah teks gantian untuk entri, pilihnya dalam senarai dan taipkan entri baru dalam kotak dengan .

Untuk memadamkan entri, pilihnya dalam senarai dan klik padam.

Menambah entri Autobaiki untuk simbol

Jika senarai entri Autobaiki yang terbina dalam tidak mengandungi simbol yang anda inginkan, anda boleh menambah entri.

 1. Pada tab selitkan , dalam Kumpulan simbol , klik simbol, dan kemudian klik Simbol lain.

  Imej Reben Word

 2. Klik tab simbol atau tab Aksara khas .

 3. Pilih simbol atau aksara khas yang anda ingin menyediakan sebagai entri Autobaiki.

 4. Klik Autobaiki.

  Simbol atau aksara muncul dalam kotak dengan .

 5. Dalam kotak ganti , taipkan jujukan teks yang anda ingin Word untuk mengubah simbol atau aksara yang anda pilih, seperti \alpha secara automatik.

 6. Klik Tambah.

 7. Klik OK.

 8. Tutup kotak dialog simbol .

Jika anda kerap gunakan perkataan yang tidak berada dalam kamus utama tetapi adalah serupa dengan perkataan dalam kamus utama, Autobaiki mungkin menyebabkan anda masalah dengan sentiasa mengubah ejaan perkataan. Anda boleh membaiki masalah ini dengan menambahkan perkataan pada Senarai Pengecualian, set perkataan yang Autobaiki tidak berubah.

 1. Pada tab Autobaiki, klik pengecualian, dan kemudian klik Pembetulan lain.

 2. Taipkan perkataan yang anda inginkan Autobaiki untuk mengabaikan dalam kotak Jangan Betulkan .

 3. Klik Tambah kemudian klik OK.

Nota: 

 • Apabila anda menambah perkataan pada senarai pengecualian, perkataan juga ditambahkan pada Kamus tersuai lalai yang digunakan oleh penyemak ejaan.

 • Senarai Pengecualian digunakan merentasi semua program Office yang menyokong ciri Autobaiki. Ini bermakna bahawa sebarang perkataan yang anda tambahkan seperti pengecualian dalam satu program juga akan pengecualian dalam semua program Office yang lain.

Jika Autobaiki membuat pembetulan yang tidak diingini apabila anda mengedit dokumen, anda boleh buat asal ia dengan menekan CTRL + Z. Anda boleh mengkonfigurasikan program Office untuk menambah perkataan secara automatik pada Senarai Pengecualian apabila anda buat asal perubahan Autobaiki. Selepas anda menambah perkataan pada senarai pengecualian, Autobaiki berhenti mengubah perkataan itu.

Nota: Senarai Pengecualian digunakan merentasi semua program Office yang menyokong ciri Autobaiki. Ini bermakna bahawa sebarang perkataan yang anda tambahkan seperti pengecualian dalam satu program juga akan pengecualian dalam semua program Office yang lain.

 1. Pada tab Autobaiki, klik pengecualian, dan kemudian klik Pembetulan lain.

 2. Pilih Tambah perkataan pada senarai secara automatik.

 3. Klik OK.

Jika anda ingin menghalang semua perubahan automatik dan penggantian yang dibuat oleh Autobaiki, buka tab Autobaiki, kemudian:

 • Kosongkan Semua kotak semak di atas Tab untuk mematikan semua huruf besar automatik.

 • Kosongkan kotak Gantikan teks semasa anda menaip untuk mematikan semua teks automatik penggantian.

Apabila anda memasang Microsoft Office, Autobaiki disetkan secara lalai untuk cuba Padankan dan membetulkan kata yang tersalah eja dengan perkataan dalam kamus utama yang digunakan oleh penyemak ejaan. Walau bagaimanapun, jika anda ingin Pastikan opsyen ini didayakan, lakukan yang berikut.

 1. Pada tab Autobaiki, pilih gunakan secara automatik cadangan daripada penyemak ejaan jika ia belum lagi dipilih.

 2. Jika anda membuat perubahan, klik OK untuk menjadikannya berkesan.

Lihat juga

Mengkonfigurasikan atau mematikan pemformatan (AutoFormat) teks automatik

Menambah atau mengedit perkataan dalam kamus semakan ejaan

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×