Petua dan teknik formula

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Apabila anda mula mencipta formula, patuhi amalan terbaik ini. Anda digalakkan untuk menyedari kesilapan biasa yang anda mungkin lakukan semasa anda mencipta formula.

Dalam artikel ini

Amalan terbaik untuk mencipta formula

Peraturan untuk mencegah kesilapan biasa yang anda mungkin lakukan apabila mencipta formula

Amalan terbaik untuk mencipta formula

Jadual berikut meringkaskan amalan terbaik untuk memasukkan formula.

Ikuti amalan terbaik ini

Dengan melakukan yang berikut:

Mengubah jenis rujukan dengan mudah      

Untuk bertukar antara relatif, mutlak dan rujukan campuran:.

  1. Pilih sel yang mengandungi formula.

  2. Dalam bar formula Imej butang , pilih rujukan yang anda ingin ubah.

  3. Tekan F4 untuk bertukar antara jenis rujukan.

Menyalin formula dengan cepat   

Untuk memasukkan formula yang sama ke dalam julat sel dengan cepat, pilih julat yang anda ingin kira, taipkan formula dan kemudian tekan Ctrl + Enter. Contohnya, jika anda taipkan =SUM(A1:B1) dalam julat C1:C5, dan kemudian tekan Ctrl + Enter, Excel memasukkan formula dalam setiap sel julat, menggunakan A1 sebagai rujukan relatif.

Menggunakan Formula AutoLengkap   

Untuk memudahkan penciptaan dan pengeditan formula serta meminimumkan ralat menaip dan sintaks, gunakan Formula AutoLengkap. Selepas anda menaip = (tanda sama dengan) dan huruf permulaan (huruf permulaan bertindak sebagai paparan pencetus), Excel memaparkan senarai dinamik fungsi dan nama sah di bawah sel. Selepas anda menyelitkan fungsi atau nama ke dalam formula menggunakan selitkan pencetus (menekan TAB atau mendwiklik item dalam senarai), Excel memaparkan sebarang argumen sewajarnya. Semasa anda mengisikan formula, menaip koma juga boleh bertindak sebagai paparan pencetus — Excel mungkin memaparkan argumen tambahan. Anda boleh menyelitkan fungsi atau nama tambahan ke dalam formula anda dan, semasa anda menaipkan huruf permulaannya, Excel sekali lagi memaparkan senarai dinamik yang anda boleh pilih.

Menggunakan PetuaSkrin Fungsi   

Jika anda tidak biasa dengan argumen fungsi, anda boleh menggunakan fungsi Petua skrin yang muncul selepas anda menaip nama fungsi dan tanda kurung. Klik nama fungsi untuk melihat topik Bantuan pada fungsi, atau klik nama argumen untuk memilih argumen yang sepadan dalam formula anda.

Halaman Atas

Peraturan untuk mencegah kesilapan biasa yang anda mungkin lakukan apabila mencipta formula

Jadual berikut meringkaskan beberapa peraturan untuk mencegah kesilapan biasa yang anda mungkin lakukan semasa mencipta formula.

Ikuti peraturan ini:

Dengan melakukan yang berikut:

Memadankan semua kurungan terbuka dan tertutup   

Sahkan bahawa semua kurungan yang anda gunakan dalam formula adalah sebahagian daripada pasangan sepadan. Apabila anda mencipta formula, Excel memaparkan kurungan berwarna semasa ia dimasukkan.

Menggunakan titik bertindih untuk menandakan julat   

Untuk merujuk kepada julat sel dalam formula, gunakan titik bertindih (:) dan bukan simbol lain seperti sengkang (-) untuk menandakan sel pertama dan terakhir dalam julat. Contohnya, masukkan A1:A5 dan bukan A1-A5. Dalam formula, titik bertindih tidak digunakan dalam formula sebagai operator matematik, tetapi sengkang (atau tanda tolak) digunakan.

Memasukkan semua argumen yang diperlukan   

Untuk melengkapkan formula dengan jayanya, pastikan anda masukkan bilangan argumen diperlukan yang tepat. Argumen yang ditandakan dengan kurungan segi empat sama dalam sintaks formula adalah pilihan dan anda boleh masukkannya apabila perlu.

Menyarang tidak lebih daripada 64 fungsi   

Apabila anda menyarang fungsi lain dalam argumen formula dalam argumen yang menggunakan fungsi, pastikan anda tidak melebihi had 64 tahap fungsi tersarang untuk formula tersebut.

Mengurungkan nama helaian lain dalam tanda petikan tunggal   

Jika anda merujuk kepada nilai atau sel dalam lembaran kerja atau buku kerja lain dalam formula, dan nama buku kerja tersebut atau lembaran kerja mengandungi aksara bukan abjad, kurungkan nama dalam tanda petikan tunggal (').

Memasukkan laluan ke buku kerja luaran   

Sahkan setiap rujukan luaran yang anda masukkan dalam formula mengandungi nama buku kerja dan laluan ke buku kerja.

Memasukkan formula tanpa pemformatan   

Sahkan anda tidak masukkan format nombor semasa anda memasukkan nombor dalam formula. Dalam argumen formula, tanda dolar ($) digunakan untuk menandakan rujukan mutlak, dan koma (,) digunakan sebagai pemisah argumen. Oleh itu, daripada memasukkan $1,000 dalam formula, masukkan sahaja nombor, 1000.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×