Permintaan rangkaian klien Office

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Permintaan rangkaian klien Office

Klien Office menggunakan sambungan internet untuk melaksanakan pengaktifan, muat turun dan penyegerakan dalam talian.

  1. Kemas kini Tembok Api anda keluar membenarkan senarai kesambungan langsung.

  2. Konfigurasi proksi kira fail untuk menguruskan keluar trafik rangkaian.

  3. Uruskan bulanan titik akhir perubahan.

Menyambung ke Office 365 melalui Tembok Api dan proksi.

Aplikasi Office 365 ProPlus menyediakan pengalaman aplikasi asli. Setiap aplikasi direka untuk berfungsi dengan pelbagai senario, termasuk keadaan apabila tiada capaian rangkaian tersedia. Apabila mesin yang disambungkan ke rangkaian, aplikasi secara automatik bersambung ke Siri perkhidmatan berasaskan web untuk menyediakan kefungsian lanjutan. Artikel ini memerihalkan titik akhir yang dan URL aplikasi cuba mencapai dan perkhidmatan yang disediakan. Maklumat ini adalah berguna apabila penyelesaian masalah rangkaian isu konfigurasi dan seting dasar untuk pelayan proksi rangkaian. Butiran di sini bertujuan memuji Office 365 URL dan Artikel julat alamat.

Merujuk kepada Office 365 URL dan Artikel julat alamat untuk maklumat tentang pemasaan perubahan dan untuk maklumat lanjut tentang cara menggunakan titik akhir ini dalam Tembok Api atau proksi membenarkan konfigurasi senarai. Suapan RSS dan fail XML dalam utama Office 365 URL dan Artikel julat alamat adalah termasuk titik akhir ini. Anda boleh menyemak suapan untuk melihat sejarah perubahan RSS.

Kemas kini terakhir: 3/31/2017

Untuk menggunakan aplikasi ini, anda mesti dapat menyambung ke titik akhir yang diterangkan di bawah. Untuk melihat alamat IP, kembangkan Seksyen alamat IP di bawah jadual yang menerangkan aliran trafik.

Jika anda berminat untuk memintas CDN untuk penggunaan anda, anda boleh membina titik dalaman pemasangan.

Baris

Tujuan

Sumber / Kelayakan

Destinasi

CDN

IP destinasi

Port Destinasi

1

Diperlukan: Pengesahan dan identiti

Lihat Pengesahan dan identiti Office 365

2

Diperlukan: Url ini diperlukan untuk memperbaharui kunci produk kira-kira setiap 30 hari

Klien Office sahaja | Sistem setempat

activation.sls.microsoft.com

Tidak

T/B

TCP 443

3

Diperlukan: URL ini diperlukan untuk mengesahkan sijil semasa pengaktifan

Klien Office sahaja | Sistem setempat

crl.microsoft.com

Tidak

T/B

TCP 80 & 443

4

Diperlukan: Diperlukan untuk perkhidmatan identiti dan konfigurasi

Klien Office sahaja | Sistem setempat

odc.officeapps.live.com

CDN.odc.officeapps.Live.com

Ya

T/B

TCP 80 & 443

5

Diperlukan: URL ini ialah Perkhidmatan Pelesenan Office yang digunakan semasa pengaktifan dan penyelenggaraan langganan

Klien Office sahaja | Sistem setempat

ols.officeapps.live.com

Ya

13.107.12.51/32
23.99.56.164/32
23.96.219.115/32
40.76.62.115/32
40.86.88.12/32
40.84.192.103/32
40.113.17.180/32
104.40.208.40/32
104.40.234.17/32
104.210.220.25/32
168.63.234.40/32
191.236.108.93/32
191.236.157.212/32

+ Alamat CDN IP tidak disediakan.

TCP 443

6

Diperlukan: Masa jalanan klien konfigurasi.

Klien Office sahaja | Sistem setempat

office15client.microsoft.com

officeclient.Microsoft.com

Ya

TCP 443

7

Diperlukan: Terkenal ini diperlukan untuk menyokong penghalaan semula dalam aplikasi.

Klien Office sahaja | Sistem setempat

ocsredir.officeapps.Live.com

r.Office.Microsoft.com

officeredir.Microsoft.com

O15.officeredir.Microsoft.com

officepreviewredir.Microsoft.com

Tidak

13.67.56.73/32
13.75.47.241/32
104.40.218.31/32
40.83.178.25/32
104.209.179.144/32
40.84.188.180/32

TCP 80 & 443

8

Diperlukan: FQDN ini diperlukan untuk menyokong fungsi dokumen terkini.

Klien Office sahaja | Sistem setempat

ocws.officeapps.Live.com

EA-000.ocws.officeapps.live.com

Neu-000.ocws.officeapps.live.com

weu-000.ocws.officeapps.live.com

wus-000.ocws.officeapps.live.com

scus-000.ocws.officeapps.live.com

ncus-000.ocws.officeapps.live.com

Eus2-000.ocws.officeapps.live.com

Tidak

13.75.47.33/32
40.113.19.21/32
23.97.218.250/32
40.78.68.109/32
40.84.147.173/32
23.96.208.185/32
104.209.212.110/32

TCP 443

9

Diperlukan: Mengandungi sumber media Office 365 ProPlus yang digunakan untuk pemasangan dan/atau kemas kini. Jika kemas kini automatik dikonfigurasikan dalam seting lalai, akaun sistem setempat digunakan semasa memuat turun kemas kini.

Klien Office sahaja | Pengguna yang melog

officecdn.microsoft.com

officecdn.Microsoft.com.edgesuite.net

officecdn.Microsoft.com.edgekey.net

Ya

T/B

TCP 80 & 443

10

Diperlukan: Bantuan dalam aplikasi.

Klien Office sahaja | Tanpa nama

ocsa.officeapps.Live.com

Ya

T/B

TCP 80 & 443

11

Diperlukan: Carian imej Bing.

Klien Office sahaja | Tanpa nama

insertmedia.Bing.Office.net

Tidak

T/B

TCP 80 & 443

12

Diperlukan: URL ini digunakan untuk mengubah hala ke kandungan web seperti bantuan dalam talian dan maklumat kod ralat.

Klien Office sahaja | Pengguna yang melog

go.microsoft.com

Support.Office.com

Ya

T/B

TCP 80 & 443

13

Diperlukan: Penemuan dan EmailHRD Perkhidmatan.

Klien Office sahaja | Pengguna yang melog

Klien Office sahaja | Tanpa nama

odc.officeapps.live.com

laut-odc.officeapps.live.com

Neu-odc.officeapps.live.com

weu-odc.officeapps.live.com

wus-odc.officeapps.live.com

eus-odc.officeapps.live.com

scus-odc.officeapps.live.com

ncus-odc.officeapps.live.com

versiti-odc.officeapps.live.com

Tidak

168.63.234.40/32
40.113.17.180/32
104.40.208.40/32
23.99.56.164/32
40.76.62.115/32
40.84.192.103/32
23.96.219.115/32
40.86.88.12/32

TCP 80 & 443

14

Diperlukan: Perayauan Perkhidmatan.

Klien Office sahaja | Pengguna yang melog

EA-roaming.officeapps.live.com

laut-roaming.officeapps.live.com

Neu-roaming.officeapps.live.com

weu-roaming.officeapps.live.com

wus-roaming.officeapps.live.com

eus2-roaming.officeapps.live.com

scus-roaming.officeapps.live.com

ncus-roaming.officeapps.live.com

versiti-roaming.officeapps.live.com

Tidak

13.75.42.223/32
13.67.53.38/32
13.69.159.30/32
40.74.50.25/32
104.40.28.30/32
137.116.77.120/32
40.84.149.239/32
65.52.210.135/32
40.122.129.128/32

TCP 80 & 443

15

Diperlukan: Konfigurasi Perkhidmatan.

Klien Office sahaja | Pengguna yang melog

EA-config.officeapps.live.com

laut-config.officeapps.live.com

Neu-config.officeapps.live.com

weu-config.officeapps.live.com

eus2-config.officeapps.live.com

wus-config.officeapps.live.com

scus-config.officeapps.live.com

Tidak

23.99.112.148/32
207.46.237.84/32
40.113.22.47/32
23.97.178.173/32
137.116.74.190/32
40.83.182.229/32
40.124.14.212/32

TCP 80 & 443

Di bawah IP alamat mesti boleh dicapai oleh klien.

rroutable titik akhir IPv4 proplus Office 365 melalui Internet sahaja

Office 365 Senarai pembatalan sijil (URL akar)

13.67.53.38/32
13.67.56.73/32
13.69.159.30/32
13.75.42.223/32
13.75.47.33/32
13.75.47.241/32
13.107.12.51/32
23.96.208.185/32
23.96.219.115/32
23.96.219.115/32
23.97.178.173/32
23.97.218.250/32
23.99.56.164/32
23.99.56.164/32
23.99.112.148/32
40.74.50.25/32
40.76.62.115/32
40.76.62.115/32
40.78.68.109/32
40.83.178.25/32
40.83.182.229/32
40.84.147.173/32
40.84.149.239/32
40.84.188.180/32
40.84.192.103/32
40.84.192.103/32
40.86.88.12/32
40.86.88.12/32
40.113.17.180/32
40.113.17.180/32
40.113.19.21/32
40.113.22.47/32
40.122.129.128/32
40.124.14.212/32
65.52.210.135/32
104.40.28.30/32
104.40.208.40/32
104.40.208.40/32
104.40.218.31/32
104.40.234.17/32
104.209.179.144/32
104.209.212.110/32
104.210.220.25/32
137.116.74.190/32
137.116.77.120/32
168.63.234.40/32
168.63.234.40/32
191.236.108.93/32
191.236.157.212/32
207.46.237.84/32
*.entrust.net
*.geotrust.com
*.omniroot.com
*.public-trust.com
*.symcb.com
*.symcd.com
*.verisign.com
*.verisign.net
aia.entrust.net
apps.identrust.com
cacert.a.omniroot.com
cacert.omniroot.com
cacerts.digicert.com
cdp1.public-trust.com
cert.int-x3.letsencrypt.org
crl.entrust.net
crl.globalsign.com
crl.globalsign.net
crl.identrust.com
crl.microsoft.com
crl3.digicert.com
crl4.digicert.com
EVIntl-aia.verisign.com
EVIntl-crl.verisign.com
EVIntl-ocsp.verisign.com
evsecure-aia.verisign.com
EVSecure-crl.verisign.com
EVSecure-ocsp.verisign.com
isrg.trustid.ocsp.identrust.com
mscrl.microsoft.com
ocsp.digicert.com
ocsp.entrust.net
ocsp.globalsign.com
ocsp.int-x3.letsencrypt.org
ocsp.msocsp.com
ocsp.omniroot.com
ocsp2.globalsign.com
ocspx.digicert.com
s1.symcb.com
s2.symcb.com
sa.symcb.com
sd.symcb.com
secure.globalsign.com
sr.symcb.com
sr.symcd.com
su.symcb.com
su.symcd.com
vassg142.crl.omniroot.com
vassg142.ocsp.omniroot.com
www.digicert.com
www.microsoft.com

Baris

Tujuan

Sumber / Kelayakan

Destinasi

CDN

ExpressRoute untuk Office 365

IP Destinasi

Port Destinasi

1

Diperlukan: Pengesahan dan identiti

Lihat Pengesahan dan identiti Office 365

2

Diperlukan: Portal dan kongsi

Lihat Office 365 portal dan kongsi termasuk yang Crl akar sijil yang terkenal.

3

Diperlukan: Titik akhir SharePoint Online yang disenaraikan di atas sebagai diperlukan

Lihat SharePoint Online

4

Diperlukan: Buku nota OneNote

OneNote | Pengguna yang melog

www.OneNote.com

Tidak

Tidak

Alamat IP dalam talian OneNote.

TCP 443

5

Diperlukan: Buku nota OneNote (Kad bebas)

OneNote | Pengguna yang melog

*.onenote.com

Tidak

Tidak

Alamat IP dalam talian OneNote.

TCP 443

*.msecnd.net

*.microsoft.com

*.office.net

Tidak

Tidak

T/B

TCP 443

6

Diperlukan: Buku nota OneNote

OneNote | Pengguna yang melog

Cdn.onenote.net

Akamai

Tidak

T/B

TCP 443

7

Diperlukan: Perkhidmatan sokongan OneNote

OneNote | Pengguna yang melog

CDN.optimizely.com

Ajax.aspnetcdn.com

APIS.Live.net

www.onedrive.com

Ya

Tidak

T/B

TCP 443

8

Pilihan: Perkhidmatan sokongan OneNote

OneNote | Pengguna yang melog

www.youtube.com

AD.atdmt.com

s.ytimg.com

Ya

Tidak

T/B

TCP 443

Titik akhir OneNote IPv4 boleh hala melalui Internet sahaja

13.73.106.160/32
13.75.158.234/32
13.78.58.132/32
13.79.161.29/32
13.82.54.72/32
13.93.219.105/32
40.74.129.10/32
40.118.97.54/32
51.140.50.132/32
51.141.14.78/32
52.172.158.178/32
52.228.32.190/32
52.231.36.193/32
52.231.202.175/32
52.229.125.229/32
104.41.35.170/32
104.211.163.139/32

URL dan IP berikut alamat digunakan oleh Office 365 ProPlus dengan Office 365 yang dikendalikan oleh 21 Vianet, Semua Port TCP 80 & 443.

Julat alamat IP

URL

42.159.4.50/32

42.159.132.75/32

70.37.81.47/32

42.159.4.225/32

65.52.98.231/32:443

168.63.252.62/32

42.159.4.50/32

42.159.4.45/32

42.159.7.13/32

42.159.132.73/32

42.159.4.225/32

42.159.132.73/32

42.159.4.45/32

42.159.132.74/32

65.55.227.140/32

65.55.69.140/32

bjb-ols.officeapps.partner.office365.cn

Hotel-ols.officeapps.partner.office365.cn

osiprod-scus01-odcsm.cloudapp.net

OSI-prod-bjb01-odcsm.chinacloudapp.cn

activation.sls.microsoft.com

odc.officeapps.live.com

OLS.officeapps.Partner.office365.cn

roaming.officeapps.Partner.office365.cn

dnsmop.chinacloudapp.cn

OSI-prod-sha01-odcsm.chinacloudapp.cn

bjb-odcsm.officeapps.partner.office365.cn

Hotel-odcsm.officeapps.partner.office365.cn

bjb-roaming.officeapps.partner.office365.cn

Hotel-roaming.officeapps.partner.office365.cn

office15client.microsoft.com

crl.microsoft.com

officecdn.microsoft.com

Office 2016 for Mac aplikasi menyediakan pengalaman asli aplikasi pada macOS platform. Setiap aplikasi direka untuk berfungsi dengan pelbagai senario, termasuk keadaan apabila tiada capaian rangkaian tersedia. Apabila mesin yang disambungkan ke rangkaian, aplikasi secara automatik bersambung ke Siri perkhidmatan berasaskan web untuk menyediakan kefungsian lanjutan. Artikel ini memerihalkan office365 yang dan URL aplikasi cuba mencapai, dan perkhidmatan yang disediakan. Maklumat ini adalah berguna apabila penyelesaian masalah rangkaian isu konfigurasi dan seting dasar untuk pelayan proksi rangkaian. Butiran di sini bertujuan memuji Office 365 URL dan Artikel julat alamat.

Kebanyakan artikel ini merangkumi Jadual memperincikan URL rangkaian, jenis dan perihalan Perkhidmatan atau ciri yang disediakan oleh akhir tersebut. Aplikasi Office mungkin berbeza dalam penggunaan perkhidmatan dan titik akhir. Aplikasi berikut ditakrifkan dalam Jadual berikut:

W: Word

P: PowerPoint

X: Excel

Gunakan untuk: outlook

N: OneNote

Taipkan URL ditakrifkan seperti berikut:

  • ST: Statik – URL ialah berkod keras ke dalam aplikasi klien

  • SS: Statik separa – URL Terkod sebagai sebahagian daripada halaman web atau redirector

  • CS: Perkhidmatan konfigurasi – URL dikembalikan sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan konfigurasi Office

Office 2016 for Mac lalai konfigurasi

Pemasangan dan kemas kini

Titik akhir rangkaian berikut digunakan untuk memuat turun Office 2016 for Mac pemasangan program dari Microsoft kandungan penghantaran rangkaian (CDN).

URL

Jenis

Perihalan

https://go.Microsoft.com/fwlink/

ST

Portal Office 365 pemasangan Majukan pautan Perkhidmatan kepada terkini pakej pemasangan.

https://officecdn.Microsoft.com/

SS

Lokasi pakej pemasangan rangkaian penghantaran kandungan.

Lancarkan aplikasi pertama

Office365 rangkaian berikut dihubungi pada pelancaran pertama aplikasi Office. Office365 ini memberikan kefungsian Office lanjutan untuk pengguna, dan URL dihubungi tanpa mengira jenis lesen (termasuk pemasangan lesen volum).

URL

Aplikasi

Jenis

Perihalan

https://config.Edge.Skype.com/config/v1/Office

WXPON

ST

Konfigurasi 'Flighting' – membenarkan ciri ringan-menyediakan dan percubaan.

https://ocos-office365-S2S.msedge.net

WXPON

ST

Ujian konfigurasi rangkaian 'Flighting'

https://officeclient.Microsoft.com/config16

WXPON

ST

Perkhidmatan konfigurasi Office – induk senarai titik akhir Perkhidmatan.

https://nexusrules.officeapps.Live.com/Nexus

WXPON

ST

Muat turun peraturan telemetri Office – memaklumkan klien tentang apa data dan peristiwa untuk muat naik Perkhidmatan telemetri.

https://Nexus.officeapps.Live.com/Nexus/upload

WXPON

ST

Telemetri Office memuat naik laporan – 'Heartbeart' dan peristiwa ralat yang berlaku pada klien dimuat naik ke perkhidmatan telemetri.

https://templateservice.Office.com/Client/Templates/mac15

WXP

CS

Pejabat Perkhidmatan dalam talian templat – menyediakan pengguna dengan templat dokumen dalam talian.

https://omextemplates.content.Office.net/support/Templates

WXP

CS

Templat Office muat turun – storan imej templat PNG.

https://Store.Office.com (appinfo | appinstall)

WXP

CS

Konfigurasi gedung aplikasi Office.

https://odc.officeapps.Live.com/odc/servicemanager

WXPN

CS

Pejabat dokumen Katalog perkhidmatan penyepaduan (Senarai Perkhidmatan dan titik akhir).

https://www.Microsoft.com/Mac/autoupdate

WXPON

ST

Microsoft AutoUpdate Manifests – semakan untuk melihat sama ada terdapat kemas kini tersedia.

https://Wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

Aplikasi Wikipedia untuk konfigurasi Office dan sumber.

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Aplikasi Peta Bing untuk Office konfigurasi dan sumber.

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Aplikasi individu graf untuk konfigurasi Office dan sumber.

https://www.OneNote.com/whatsnext

N

ST

Apakah kandungan baru untuk OneNote.

Nota: Adalah penting untuk memahami Perkhidmatan konfigurasi Office (http://officeclient.microsoft.com) yang bertindak sebagai perkhidmatan auto penemuan untuk semua klien Microsoft Office (bukan hanya Mac). Khususnya, office365 yang dikembalikan dalam respons adalah separa statik bahawa perubahan telah sangat tidak kerap, tetapi masih mungkin.

Daftar Masuk

Office365 rangkaian berikut dihubungi apabila mendaftar masuk ke storan berdasarkan awan. Bergantung pada jenis akaun anda, Perkhidmatan yang berlainan mungkin dihubungi.

  • MSA: Account Microsoft – biasanya digunakan untuk senario pengguna dan runcit

  • OrgID: akaun organisasi – biasanya digunakan untuk senario komersial

URL

Aplikasi

Jenis

Perihalan

https://odc.officeapps.Live.com/odc/

WXPON

CS

Pembantu Daftar Masuk untuk MSA dan OrgID

https://login.Windows.net/Common/oauth2

WXPON

ST

Perkhidmatan pengesahan Windows

https://login.microsoftonline.com/Common

WXPON

ST

Perkhidmatan Office 365 log masuk (OrgID)

https://login.Live.com

WXPON

ST

Perkhidmatan log masuk akaun Microsoft (MSA)

https://auth.gfx.ms

WXPON

CS

Pembantu Perkhidmatan log masuk akaun Microsoft (MSA)

https://secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

WXPON

SS

Log masuk Office 365 penjenamaan (OrgID)

https://ocws.officeapps.Live.com

WXPN

CS

Dokumen dan tempat storan pengesan

https://roaming.officeapps.Live.com/RS

WXPN

CS

Kebanyakan Perkhidmatan dokumen baru-baru ini digunakan (MRU)

Nota: Untuk lesen berasaskan langganan dan runcit, mendaftar masuk kedua-duanya mengaktifkan produk dan membolehkan capaian pada sumber awan seperti OneDrive. Untuk pemasangan lesen pukal, pengguna masih digesa untuk mendaftar masuk (secara lalai), tetapi yang hanya diperlukan untuk mencapai sumber awan, seperti produk telah diaktifkan.

Pengaktifan produk

Titik akhir rangkaian berikut menggunakan activations langganan Office 365 dan lesen runcit. Secara khususnya, ini tidak digunakan untuk pemasangan lesen volum.

URL

Aplikasi

Jenis

Perihalan

https://OLS.officeapps.Live.com

WXPON

CS

Perkhidmatan Pelesenan Office

Apakah kandungan baru

Titik akhir rangkaian berikut digunakan untuk langganan Office 365 sahaja.

URL

Aplikasi

Jenis

Perihalan

https://support.content.Office.net

WXPN

CS

Apakah kandungan halaman HTML yang baru

https://c.Microsoft.com

WXPN

CS

Pustaka JavaScript sokongan

https://CS.Microsoft.com

WXPN

CS

Sokongan JSON data

https://C1.Microsoft.com

WXPN

CS

Sokongan JSON data

https://c.Bing.net

WXPN

CS

Sokongan JSON data

Carian Pintar

Titik akhir rangkaian berikut digunakan untuk langganan Office 365 dan lesen runcit/pukal activations.

URL

Aplikasi

Jenis

Perihalan

https://UCI.officeapps.Live.com

WXPN

CS

Perkhidmatan Web wawasan

https://www.Bing.com

WXPN

CS

Pembekal kandungan wawasan

https://tse1.mm.Bing.net

WXPN

CS

Pembekal kandungan wawasan

Hantar senyuman

Titik akhir rangkaian berikut digunakan untuk langganan Office 365 dan lesen runcit/pukal activations.

URL

Aplikasi

Jenis

Perihalan

https://SAS.officeapps.Live.com

WXPON

CS

Hantar senyuman Perkhidmatan

Menyimpan sebagai PDF dan OpenDocument

Titik akhir rangkaian berikut digunakan untuk langganan Office 365 dan lesen runcit/pukal activations.

URL

Aplikasi

Jenis

Perihalan

https://wordcs.officeapps.Live.com

W

CS

Perkhidmatan penukaran dokumen Word (PDF dan teks OpenDocument)

https://excelcs.officeapps.Live.com

X

CS

Excel hamparan penukaran Perkhidmatan (hamparan OpenDocument)

https://pptcs.officeapps.Live.com

P

CS

Perkhidmatan penukaran persembahan PowerPoint (persembahan OpenDocument)

Aplikasi (atau tambahan) Office

Titik akhir rangkaian berikut digunakan pada langganan Office 365 dan activations lesen runcit/pukal apabila aplikasi Office tambahan dipercayai.

URL

Aplikasi

Jenis

Perihalan

https://Store.Office.com

WX

CS

Konfigurasi gedung aplikasi Office

https://Wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

Sumber aplikasi Wikipedia

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Sumber aplikasi Peta Bing

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Sumber aplikasi graf individu

https://appsforoffice.Microsoft.com

WX

SS

Pustaka JavaScript Office

https://Telemetry.firstpartyapps.oaspapps.com

WX

SS

Telemetri dan perkhidmatan pelaporan untuk aplikasi Office

https://Ajax.Microsoft.com

W

SS

Microsoft Ajax JavaScript pustaka

https://Ajax.aspnetcdn.com

X

SS

Microsoft Ajax JavaScript pustaka

https://*.wikipedia.org

W

SS

Sumber halaman Wikipedia

https://upload.Wikimedia.org

W

SS

Sumber media Wikipedia

https://Wikipedia.firstpartyappssandbox.oappseperate.com

W

SS

Bingkai kotak Pasir Wikipedia

https://*.virtualearth.net

X

SS

Templat Peta

Ranap pelaporan

Titik akhir rangkaian berikut digunakan untuk semua aplikasi Office 2016 dan jenis lesen. Apabila proses tanpa dijangka ranap, laporan dijana dan dihantar ke perkhidmatan Watson.

URL

Jenis

Perihalan

https://Watson.Microsoft.com

ST

Perkhidmatan pelaporan ralat Microsoft

Opsyen untuk mengurangkan permintaan rangkaian dan trafik

Konfigurasi lalai Office 2016 for Mac menyediakan pengguna pengalaman terbaik, kedua-dua dari segi fungsi dan menyimpan mesin yang terkini. Dalam sesetengah senario, pentadbir IT mungkin ingin menghalang aplikasi daripada menghubungi titik akhir rangkaian. Seksyen ini membincangkan opsyen untuk melakukannya.

Telemetri

Office 2016 for Mac menghantar maklumat telemetri kembali ke Microsoft pada selang masa tetap. Data dimuat naik ke titik akhir 'Nexus'. Data telemetri membantu pasukan kejuruteraan menilai kesihatan dan sebarang kelakuan luar jangkaan setiap aplikasi Office. Terdapat dua kategori telemetri:

  • Denyutan jantung – ini mengandungi maklumat versi dan lesen, dan dihantar terus apabila Lancarkan aplikasi.

  • Penggunaan – ini mengandungi maklumat tentang cara aplikasi anda digunakan, dan ralat mati. Data ini akan dihantar setiap 60 minit.

Microsoft memandang serius privasi anda. Anda boleh membaca tentang Microsoft data dasar koleksi https://privacy.microsoft.com untuk menghalang aplikasi daripada menghantar telemetri 'Penggunaan', keutamaan SendAllTelemetryEnabled boleh dilaraskan. Keutamaan pada setiap aplikasi, dan boleh Setkan melalui macOS konfigurasi profil atau secara manual dari Terminal:

defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.autoupdate2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Office365ServiceV2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE

Telemetri denyutan jantung sentiasa dihantar dan tidak boleh dinyahdayakan.

Ranap pelaporan

Apabila berlaku ralat mati aplikasi aplikasi akan tanpa dijangka menamatkan dan memuat naik laporan ranap Perkhidmatan 'Watson'. Laporan ranap terdiri daripada panggilan-timbunan, iaitu senarai langkah aplikasi pemprosesan mendorong kemalangan. Langkah ini membantu pasukan kejuruteraan yang mengenal pasti fungsi exact yang gagal dan sebabnya.

Dalam sesetengah kes, kandungan dokumen akan menyebabkan aplikasi ranap. Jika aplikasi mengenal pasti dokumen sebagai puncanya, ia akan meminta pengguna jika ia adalah bersetuju untuk juga menghantar dokumen bersama-sama dengan tindanan panggilan. Pengguna boleh membuat pilihan yang bermaklumat soalan ini. Pentadbir IT mungkin mempunyai keperluan tegas tentang penghantaran dokumen dan membuat keputusan bagi pihak pengguna untuk tidak menghantar dokumen. Keutamaan berikut boleh disetkan untuk menghalang dokumen yang dihantar dan untuk menyekat Prom untuk pengguna:

defaults write com.microsoft.errorreporting IsAttachFilesEnabled -bool FALSE

Nota: Jika SendAllTelemetryEnabled disetkan kepada palsu, Semua ranap pelaporan untuk proses dinyahdayakan.

Kemas kini

Microsoft keluaran Office 2016 for Mac kemas kini pada selang masa tetap (biasanya sekali bulan). Kami amat menggalakkan pengguna dan pentadbir IT untuk memastikan Mesin terkini untuk memastikan pembaikan keselamatan terkini dipasang. Dalam kes yang pentadbir IT ingin rapat mengawal dan menguruskan kemas kini Mesin, keutamaan berikut boleh disetkan untuk menghalang proses auto kemas kini daripada secara automatik mengesan dan menawarkan kemas kini produk:

defaults write com.microsoft.autoupdate2 HowToCheck -string ‘Manual’

Berikut ialah pautan pendek yang anda boleh menggunakan kembali: https://aka.ms/macofficeendpoints

Titik akhir berikut yang diperlukan untuk pelanggan Office mudah alih.

Ini ialah senarai semasa yang terkenal yang diperlukan untuk Aplikasi Outlook pada iOS dan Android.

Baris

Tujuan

Destinasi

Port Destinasi

1

Diperlukan: Outlook untuk iOS dan Android

*. acompli.net

TCP 443

2

Diperlukan: Pengesahan

outlook.office365.com

sdfpilot.Outlook.com

graph.Windows.net

api.Office.com

Secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

login.windows.net

login.Windows-ppe.net

com.Microsoft.Office.Outlook.dev

go.microsoft.com

MAM.Manage.Microsoft.com

vortex.data.Microsoft.com

TCP 443

3

Diperlukan: Baki Outlook

login.microsoftonline.com

Outlook.Office.com

TCP 443

4

Diperlukan: OneDrive For Business

login.Windows.net

TCP 443

5

Diperlukan: Penyepaduan Outlook.com pengguna dan OneDrive

login.Live.com

auth.gfx.ms

Account.Live.com

graph.Microsoft.com

APIS.Live.net

TCP 443

6

Diperlukan: Penyepaduan Google

accounts.Google.com

mail.Google.com

www.googleapis.com

TCP 443

7

Diperlukan: Penyepaduan Yahoo

api.login.Yahoo.com

Social.yahooapis.com

TCP 443

8

Diperlukan: Penyepaduan DropBox

www.DropBox.com

api.dropboxapi.com

TCP 443

9

Diperlukan: Penyepaduan kotak

App.Box.com

TCP 443

10

Diperlukan: Penyepaduan Facebook

m.Facebook.com

graph.Facebook.com

TCP 443

11

Diperlukan: Penyepaduan Evernote

www.Evernote.com

TCP 443

12

Diperlukan: Penyepaduan WunderList

www.wunderlist.com

a.wunderlist.com

TCP 443

13

Pilihan: Privasi Outlook

https://bit.ly/outlookprivacy

https://www.acompli.com/privacy-Policy/

TCP 443

14

Pilihan: Penyepaduan suara pengguna

by.uservoice.com

Outlook.uservoice.com

TCP 443

15

Pilihan: Penyepaduan muat naik log

api.Diagnostics.Office.com

TCP 443

16

Pilihan: Penyepaduan muat naik log sokongan

acompli android logs.s3.amazonaws.com

S3-kami-Barat-2.amazonaws.com

TCP 443

17

Pilihan: Penyepaduan log ARIA

Mobile.pipe.ARIA.Microsoft.com

TCP 443

18

Pilihan: Maka log penyepaduan

data.flurry.com

TCP 443

19

Pilihan: Melaraskan penyepaduan

App.adjust.com

TCP 443

20

Pilihan: Penyepaduan log Hoki

rink.hockeyapp.net

SDK.hockeyapp.net

TCP 443

21

Pilihan: Penyepaduan Helpshift

acompli.helpshift.com

TCP 443

22

Pilihan: Penyepaduan gedung Play (Android sahaja)

Play.Google.com

TCP 443

Ini ialah senarai semasa URL Office Mobile. Office Mobile berjalan pada peranti Android, Windows Phone dan iPhone. Jika anda menapis kesambungan mudah alih anda secara berbeza daripada komputer lain pada rangkaian anda, anda boleh menggunakan senarai URL ini sahaja untuk mencipta senarai yang dibenarkan itu.

URL Office Mobile

*.acompli.net
*.appex.bing.com
*.appex-rf.msn.com
*-my.sharepoint.com
a.wunderlist.com
account.live.com
accounts.google.com
acompli.helpshift.com
acompli-android-logs.s3.amazonaws.com
api.diagnostics.office.com
api.dropboxapi.com
api.login.yahoo.com
api.office.com
apis.live.net
app.adjust.com
app.box.com
appexsin.stb.s-msn.com
auth.gfx.ms
auth.gfx.ms
by.uservoice.com
c.bing.com
c.live.com
cl2.apple.com
client.hip.live.com
client.hip.live.com
clientconfig.microsoftonline-p.net
com.microsoft.office.outlook.dev
d.docs.live.net
data.flurry.com
dc2.client.hip.live.com
directory.services.live.com
docs.live.net
en-US.appex-rf.msn.com
foodanddrink.services.appex.bing.com
go.microsoft.com
graph.facebook.com
graph.microsoft.com
graph.windows.net
login.live.com
login.microsoftonline.com
login.windows.net
login.windows-ppe.net
m.facebook.com
m.webtrends.com
mail.google.com
mam.manage.microsoft.com
mobile.pipe.aria.microsoft.com
ms.tific.com
nexus.officeapps.live.com
o15.officeredir.microsoft.com
odc.officeapps.live.com
odcsm.officeapps.live.com
office.microsoft.com
office15client.microsoft.com
officeimg.vo.msecnd.net
outlook.office.com
outlook.office365.com
outlook.uservoice.com
*.itunes.apple.com
partnerservices.getmicrosoftkey.com
play.google.com
rink.hockeyapp.net
roaming.officeapps.live.com
s3-us-west-2.amazonaws.com
sas.office.microsoft.com
sdfpilot.outlook.com
sdk.hockeyapp.net
secure.aadcdn.microsoftonline-p.com
signup.live.com
social.yahooapis.com
sqm.microsoft.com
view.atdmt.com
vortex.data.microsoft.com
watson.telemetry.microsoft.com
weather.tile.appex.bing.com
wer.microsoft.com
www.acompli.com
www.dropbox.com
www.evernote.com
www.googleapis.com
www.wunderlist.com

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×