Pereka Bentuk Pertanyaan Perhubungan (Power Pivot)

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Apabila mengimport data perhubungan SQL Server menggunakan Power Pivot dalam Microsoft Excel 2013, anda boleh membina pertanyaan secara interaktif menggunakan pereka bentuk pertanyaan perhubungan. Pereka bentuk pertanyaan perhubungan membantu anda mencipta pertanyaan yang menentukan data untuk mengambil data perhubungan daripada Microsoft SQL Server, Microsoft Azure SQL Database, dan Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse. Gunakan pereka bentuk pertanyaan grafik untuk menjelajah metadata, membina pertanyaan secara interaktif dan melihat hasil pertanyaan anda.  Secara alternatif, gunakan pereka bentuk pertanyaan berasaskan teks untuk melihat pertanyaan yang dibina oleh pereka bentuk pertanyaan grafik atau untuk mengubah suai pertanyaan. Anda juga boleh mengimport pertanyaan sedia ada daripada fail atau laporan.

 1. Membuka tetingkap Power Pivot.

 2. Klik Dapatkan Data Luaran > Daripada Pangkalan Data > Daripada SQL Server.

 3. Dalam Bestari Import Jadual, tentukan nama pelayan, kelayakan dan pangkalan data. Klik Berikut.

 4. Klik Tulis pertanyaan yang akan menentukan data untuk diimport. Klik Berikut.

 5. Klik Reka Bentuk untuk membuka pereka bentuk pertanyaan perhubungan.

Jika anda lebih suka, anda boleh menulis pertanyaan dalam bahasa SQL dengan menggunakan editor berasaskan teks. Untuk bertukar kepada pereka bentuk pertanyaan berdasarkan teks, dalam bar alat, klik Edit Sebagai Teks. Selepas anda mengedit pertanyaan dalam pereka bentuk pertanyaan berdasarkan teks, anda tidak lagi dapat menggunakan pereka bentuk pertanyaan grafik.

Nota: Untuk menentukan pertanyaan untuk jenis sumber data Oracle, OLE DB, ODBC dan Teradata, anda mesti menggunakan pereka bentuk pertanyaan berdasarkan teks.

Dalam artikel ini

Pereka Bentuk Pertanyaan Grafik

Anak tetingkap Pandangan Pangkalan Data

Anak Tetingkap Medan Terpilih

Kumpulan dan Agregat

Anak Tetingkap Parameter Fungsi

Anak Tetingkap Perhubungan

Anak Tetingkap Penapis yang Digunakan

Anak Tetingkap Hasil Pertanyaan

Bar Alat Pereka Bentuk Pertanyaan Grafik

Memahami Pertanyaan yang Dijana Secara Automatik

Pereka Bentuk Pertanyaan Berdasarkan Teks

Bar Alat Pereka Bentuk Pertanyaan Berdasarkan Teks

Teks Jenis Perintah

Contoh

StoredProcedure Jenis Perintah

Contoh

TableDirect Jenis Perintah

Contoh

Pereka Bentuk Pertanyaan Grafik

Dalam pereka bentuk pertanyaan grafik, anda boleh menjelajah jadual dan pandangan, membina penyata SQL SELECT yang menentukan jadual dan lajur pangkalan data secara interaktif untuk mengambil data bagi set data. Anda boleh memilih medan untuk disertakan dalam set data dan secara pilihan, menentukan penapis yang mengehadkan data dalam set data. Anda boleh menentukan bahawa penapis digunakan sebagai parameter dan menyediakan nilai bagi penapis pada waktu jalanan. Jika anda memilih berbilang jadual, pereka bentuk pertanyaan akan memerihalkan perhubungan antara set dua jadual.

Pereka bentuk pertanyaan grafik dibahagikan kepada tiga kawasan. Bergantung pada sama ada pertanyaan menggunakan jadual/pandangan atau prosedur tersimpan/fungsi dinilai jadual yang diubah oleh pereka bentuk pertanyaan.

Nota: 

SQL Server Parallel Data Warehouse tidak menyokong prosedur tersimpan atau fungsi dinilai jadual.

Rajah berikut menunjukkan pereka bentuk pertanyaan grafik apabila ia digunakan dengan jadual atau pandangan.

Pereka Bentuk Pertanyaan Perhubungan

Rajah berikut menunjukkan pereka bentuk pertanyaan grafik apabila ia digunakan dengan prosedur tersimpan atau fungsi dinilai jadual.

rs_relational_graphical_SP

Jadual berikut menerangkan fungsi bagi setiap anak tetingkap.

Anak tetingkap

Fungsi

Pandangan pangkalan data

Memaparkan pandangan berhierarki bagi jadual, pandangan, prosedur tersimpan dan fungsi dinilai jadual yang disusun oleh skema pangkalan data.

Medan terpilih

Memaparkan senarai nama medan pangkalan data daripada item terpilih dalam anak tetingkap pandangan Pangkalan Data. Medan ini menjadi koleksi medan untuk set data.

Parameter fungsi

Memaparkan senarai parameter input untuk prosedur tersimpan atau fungsi dinilai jadual dalam anak tetingkap pandangan Pangkalan Data.

Perhubungan

Memaparkan senarai perhubungan yang dirujuk daripada medan terpilih untuk jadual atau pandangan dalam anak tetingkap Pangkalan Data atau perhubungan yang anda cipta secara manual.

Penapis yang digunakan

Memaparkan senarai medan dan kriteria penapis untuk jadual atau pandangan dalam pandangan Pangkalan Data.

Hasil pertanyaan

Memaparkan data sampel untuk set hasil untuk pertanyaan yang dijana secara automatik.

Anak tetingkap Pandangan Pangkalan Data

Anak tetingkap Pangkalan Data memaparkan metadata untuk objek pangkalan data yang anda mempunyai keizinan untuk melihat, yang ditentukan oleh sambungan dan kelayakan sumber data. Pandangan berhierarki memaparkan objek pangkalan data yang disusun oleh skema pangkalan data. Kembangkan nod untuk setiap skema untuk melihat jadual, pandangan, prosedur tersimpan dan fungsi dinilai jadual. Kembangkan jadual atau pandangan untuk memaparkan lajur.

Anak Tetingkap Medan Terpilih

Anak tetingkap Medan Terpilih memaparkan medan dalam set data dan kumpulan dan agregat untuk disertakan dalam pertanyaan.

Opsyen berikut dipaparkan:

 • Medan terpilih   Memaparkan medan pangkalan data yang anda pilih untuk jadual atau pandangan atau parameter input untuk prosedur tersimpan atau fungsi dinilai Jadual. Medan yang dipaparkan dalam tetingkap ini menjadi koleksi medan untuk set data.

 • Gunakan anak tetingkap Data Laporan untuk melihat koleksi medan untuk set data.

 • Kumpulan dan Agregat   Menogol penggunaan perkumpulan dan agregat dalam pertanyaan. Jika anda menyahaktifkan ciri perkumpulan dan agregat selepas anda menambah perkumpulan dan agregat, ia akan dialih keluar. Teks, (tiada), menunjukkan tiada perkumpulan dan agregat digunakan. Jika anda mengaktifkan semula ciri perkumpulan dan agregat, perkumpulan dan agregat yang sebelumnya akan dipulihkan.

 • Padam Medan   Memadam medan terpilih.

Kumpulan dan Agregat

Pertanyaan kepada pangkalan data dengan jadual yang besar mungkin mengembalikan bilangan baris data yang terlalu besar untuk menjadi berguna dan mempunyai impak prestasi pada rangkaian yang menghantar jumlah data yang banyak. Untuk mengehadkan bilangan baris data, pertanyaan boleh termasuk agregat SQL yang merumuskan data pada pelayan pangkalan data.

Agregat menyediakan rumusan data dan data dikumpulkan untuk menyokong agregat yang menyampaikan data rumusan. Apabila anda menggunakan agregat dalam pertanyaan, medan lain yang dikembalikan oleh pertanyaan dikumpulkan secara automatik dan pertanyaan termasuk fasal SQL GROUP BY. Anda boleh merumuskan data tanpa menambah agregat dengan menggunakan opsyen Dikumpulkan ikut sahaja dalam senarai Kumpulan dan Agregat. Kebanyakan agregat termasuk versi yang menggunakan kata kunci DISTINCT. Memasukkan DISTINCT akan menyingkirkan nilai pendua.

Microsoft SQL Server menggunakan Transact-SQL dan Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse menggunakan SQL. Kedua-dua dialek bagi bahasa SQL menyokong fasal, kata kunci dan agregat yang disediakan pereka bentuk pertanyaan.

Jadual berikut menyenaraikan agregat dan menyediakan perihalan ringkas untuknya.

Agregat

Perihalan

Avg

Kembalikan purata nilai dalam kumpulan. Melaksanakan agregat SQL AVG.

Count

Kembalikan bilangan item dalam kumpulan. Melaksanakan dalam agregat SQL COUNT.

Count Big

Mengembalikan bilangan item dalam kumpulan. Ia merupakan agregat SQL COUNT BIG. Perbezaan antara COUNT dan COUNT_BIG ialah COUNT_BIG sentiasa mengembalikan nilai jenis data bigint.

Min

Mengembalikan nilai minimum dalam kumpulan. Melaksanakan agregat SQL MIN.

Max

Mengembalikan nilai maksimum dalam kumpulan. Melaksanakan agregat SQL MAX.

StDev

Mengembalikan sisihan piawai statistik bagi semua nilai dalam kumpulan. Melaksanakan agregat SQL STDEV.

StDevP

Mengembalikan sisihan piawai statistik untuk populasi bagi semua nilai dalam ungkapan yang ditentukan kumpulan. Melaksanakan agregat SQL STDEVP.

Sum

Mengembalikan jumlah semua nilai dalam kumpulan. Melaksanakan agregat SQL SUM.

Var

Mengembalikan varians statistik bagi semua nilai dalam kumpulan. Melaksanakan agregat SQL VAR.

VarP

Mengembalikan varians statistik untuk populasi bagi semua nilai dalam kumpulan. Melaksanakan agregat SQL VARP.

Avg Distinct

Mengembalikan purata unik. Melaksanakan gabungan pengagregatan AVG dan kata kunci DISTINCT.

Kiraan Berbeza

Mengembalikan kiraan unik. Melaksanakan gabungan agregat COUNT dan kata kunci DISTINCT.

Count Big Distinct

Kembalikan kiraan unik bagi item dalam kumpulan. Melaksanakan gabungan agregat COUNT_BIG dan kata kunci DISTINCT.

StDev Distinct

Mengembalikan sisihan piawai statistik yang unik. Melaksanakan gabungan agregat STDEV dan kata kunci DISTINCT.

StDevP Distinct

Mengembalikan sisihan piawai statistik yang unik. Melaksanakan gabungan agregat STDEVP dan kata kunci DISTINCT.

Sum Distinct

Mengembalikan jumlah unik. Melaksanakan gabungan agregat SUM dan kata kunci DISTINCT.

Var Distinct

Mengembalikan varians statistik yang unik. Melaksanakan gabungan agregat VAR dan kata kunci DISTINCT.

VarP Distinct

Mengembalikan varians statistik yang unik. Melaksanakan gabungan agregat VARP dan kata kunci DISTINCT.

Anak Tetingkap Parameter Fungsi

Anak tetingkap Parameter Fungsi memaparkan parameter untuk prosedur tersimpan atau fungsi dinilai jadual. Lajur berikut dipaparkan:

 • Nama Parameter   Memaparkan nama parameter yang ditentukan oleh prosedur tersimpan atau fungsi dinilai jadual.

 • Nilai   Nilai untuk digunakan bagi parameter apabila pertanyaan berjalan untuk mengambil data untuk dipaparkan dalam anak tetingkap Hasil Pertanyaan pada waktu reka bentuk. Nilai ini tidak digunakan pada masa jalanan.

Anak Tetingkap Perhubungan

Anak tetingkap perhubungan memaparkan perhubungan cantuman. Perhubungan boleh mengesan secara automatik daripada perhubungan kunci asing yang diambil daripada metadata pangkalan data atau anda boleh menciptanya secara manual.

Opsyen berikut dipaparkan:

 • Kesan Auto. Menogol ciri kesan auto yang mencipta perhubungan antara jadual secara automatik. Jika kesan auto diaktifkan, pereka bentuk pertanyaan mencipta perhubungan daripada kunci asing dalam jadual; sebaliknya anda mesti mencipta perhubungan secara manual. Apabila anda memilih jadual anak tetingkap pandangan Pangkalan Data, kesan auto cuba mencipta perhubungan secara automatik. Jika anda mengaktifkan kesan auto selepas anda mencipta cantuman secara manual, cantuman tersebut akan dibuang.

  Penting: Apabila menggunakannya dalam SQL Server Parallel Data Warehouse, metadata yang diperlukan untuk mencipta cantuman tidak disediakan dan perhubungan tidak boleh dikesan secara automatik. Jika pertanyaan anda mengambil data daripada SQL Server Parallel Data Warehouse, semua cantuman jadual mesti dicipta secara manual.

 • Tambah Perhubungan. Menambah perhubungan pada senarai Perhubungan.

  Jika kesan auto diaktifkan, jadual daripada mana lajur digunakan dalam pertanyaan ditambah secara automatik pada senarai Perhubungan. Apabila kesan auto mengenalpasti bahawa dua jadual berkaitan, satu jadual ditambah pada lajur Jadual Kiri, yang lagi satu pada lajur Jadual Kanan, dan cantuman dalaman dicipta antaranya. Setiap perhubungan menjana fasal JOIN dalam pertanyaan. Jika jadual tidak berkaitan, kesemuanya disenaraikan dalam lajur Jadual Kiri dan lajur Jenis Sambungan menunjukkan jadual yang tidak berkaitan dengan jadual lain. Apabila kesan auto diaktifkan, anda tidak boleh menambah perhubungan secara manual antara jadual yang ditentukan kesan auto sebagai tidak berkaitan.

  Jika kesan auto dinyahaktifkan, anda boleh menambah dan mengubah perhubungan antara jadual. Klik Edit Medan untuk menentukan medan untuk digunakan untuk mencantumkan dua jadual.

  Dalam tertib perhubungan dipaparkan dalam senarai Perhubungan ialah tertib dalam mana cantuman akan dijalankan dalam pertanyaan. Anda boleh mengubah tertib perhubungan dengan mengalihkannya ke atas dan ke bawah dalam senarai.

  Apabila menggunakan berbilang perhubungan dalam pertanyaan, salah satu jadual dalam setiap perhubungan, kecuali yang pertama, mesti dirujuk dalam perhubungan sebelumnya.

  Jika kedua-dua jadual dalam perhubungan dirujuk oleh perhubungan sebelumnya, maka perhubungan tidak menjamin fasal cantuman berasingan; sebaliknya syarat cantuman ditambah pada fasal cantuman yang dijana untuk perhubungan sebelumnya. Jenis cantuman dirujuk oleh perhubungan sebelumnya yang merujuk jadual yang sama.

 • Edit Medan. Membuka kotak dialog Edit Medan Berkaitan dalam mana anda menambah dan mengubahsuai perhubungan antara jadual. Anda memilih medan dalam jadual kanan dan kiri untuk dicantumkan. Anda boleh mencantumkan berbilang medan dari kiri jadual dan kanan jadual untuk menentukan berbilang perhubungan cantuman dalam perhubungan. Dua medan yang mencantumkan jadual kiri dan kanan tidak perlu mempunyai nama yang sama. Jenis data bagi medan yang dicantumkan mesti mempunyai jenis data yang serasi.

 • Padam Perhubungan. Memadamkan perhubungan terpilih.

 • Bergerak ke atas dan beralih ke bawah. Mengalihkan perhubungan ke atas atau ke bawah senarai perhubungan . Jujukan yang perhubungan ditempatkan dalam pertanyaan boleh menjejaskan hasil pertanyaan. Perhubungan ditambahkan pertanyaan dalam tertib yang muncul dalam senarai perhubungan .

Lajur berikut dipaparkan:

 • Jadual kiri   Memaparkan nama Jadual pertama yang merupakan sebahagian daripada perhubungan cantuman.

 • Menyertai jenis   Memaparkan jenis kenyataan SQL menyertai yang digunakan dalam pertanyaan yang dijana secara automatik. Secara lalai, jika kekangan kunci asing dikesan, INNER JOIN digunakan. Jenis cantuman lain boleh LEFT JOIN atau RIGHT JOIN. Jika tiada jenis cantuman ini menggunakan, lajur Jenis cantuman memaparkan Unrelated. Cantum BERSILANG menyertai tidak dicipta untuk jadual yang tidak berkaitan; Sebaliknya, anda mesti mencipta secara manual perhubungan dengan mencantumkan lajur dalam Jadual kiri dan kanan.

 • Jadual Kanan   Memaparkan nama bagi jadual kedua dalam perhubungan cantuman.

 • Medan Cantuman   Menyenaraikan pasangan medan dicantumkan, jika perhubungan mempunyai berbilang syarat cantuman, pasangan medan dicantumkan dipisahkan oleh koma (,).

Anak Tetingkap Penapis yang Digunakan

Anak Tetingkap Penapis yang Digunakan memaparkan kriteria yang digunakan untuk mengehadkan bilangan baris data yang diambil pada masa jalanan. Kriteria yang ditentukan dalam anak tetingkap ini digunakan untuk menjana fasal SQL WHERE. Apabila anda memilih opsyen parameter, parameter dicipta secara automatik.

Lajur berikut dipaparkan:

 • Nama Medan   Memaparkan nama medan untuk digunakan kriteria padanya.

 • Operator   Memaparkan operasi untuk digunakan pada ungkapan penapis.

 • Nilai   Memaparkan nilai untuk digunakan pada ungkapan penapis.

 • Parameter   Memaparkan opsyen untuk menambah parameter pertanyaan pada pertanyaan.

Anak Tetingkap Hasil Pertanyaan

Anak tetingkap hasil pertanyaan memaparkan hasil untuk pertanyaan yang dijana secara automatik yang ditentukan oleh pilihan dalam anak tetingkap lain. Lajur dalam set hasil merupakan medan yang anda tentukan dalam anak tetingkap Medan Terpilih dan data baris dihadkan oleh penapis yang anda tentukan dalam anak tetingkap Penapis yang Digunakan.

Data ini mewakili nilai dari sumber data pada masa anda menjalankan pertanyaan.

Tertib isihan dalam set hasil ditentukan oleh tertib data diambil daripada sumber data. Tertib isihan boleh diubah dengan mengubahsuai teks pertanyaan secara terus.

Bar Alat Pereka Bentuk Pertanyaan Grafik

Bar alat pereka bentuk grafik menyediakan butang berikut untuk membantu anda menentukan atau melihat hasil pertanyaan.

Butang

Perihalan

Edit Sebagai Teks

Togol ke pereka bentuk pertanyaan berdasarkan teks untuk melihat pertanyaan yang dijana secara automatik atau untuk mengubahsuai pertanyaan.

Import

Import pertanyaan sedia ada daripada fail atau laporan. Jenis fail .sql dan .rdl disokong.

Jalankan Pertanyaan

Jalankan pertanyaan. Anak tetingkap hasil Pertanyaan memaparkan set hasil.

Halaman Atas

Memahami Pertanyaan yang Dijana Secara Automatik

Apabila anda memilih jadual dan lajur atau prosedur tersimpan dan pandangan dalam anak tetingkap Pangkalan Data, pereka bentuk pertanyaan mengambil kunci dasar utama dan perhubungan kunci asing daripada skema pangkalan data. Dengan menganalisis perhubungan ini, pereka bentuk pertanyaan mengesan perhubungan antara dua jadual dan menambah cantuman pada pertanyaan. Anda kemudiannya boleh mengubahsuai pertanyaan dengan menambah kumpulan dan agregat, menambah atau mengubah perhubungan dan menambah penapis. Untuk melihat teks pertanyaan yang menunjukkan lajur dari mana untuk mengambil data, cantuman antara jadual dan sebarang kumpulan atau agregat, klik Edit Sebagai Teks.

Halaman Atas

Pereka Bentuk Pertanyaan Berdasarkan Teks

Pereka bentuk pertanyaan berdasarkan teks menyediakan cara kepada pertanyaan tertentu dengan menggunakan bahasa pertanyaan yang disokong oleh sumber data, menjalankan pertanyaan dan melihat hasil pada waktu reka bentuk. Anda boleh menentukan berbilang pernyataan SQL, pertanyaan atau sintaks perintah untuk sambungan pemprosesan data tersuai dan pertanyaan yang ditentukan sebagai ungkapan.

Kerana pereka bentuk pertanyaan berdasarkan teks tidak memproses pertanyaan, ia boleh memuatkan sebarang jenis sintaks pertanyaan. Ia merupakan alat pereka bentuk pertanyaan lalai untuk banyak jenis sumber data.

Pereka bentuk pertanyaan berdasarkan teks memaparkan bar alat dan dua anak tetingkap berikut:

 • Pertanyaan   Menunjukkan teks pertanyaan, nama Jadual atau nama prosedur tersimpan bergantung pada jenis pertanyaan. Tidak semua jenis pertanyaan yang tersedia untuk semua jenis sumber data. Contohnya, nama Jadual yang disokong untuk jenis sumber data OLE DB sahaja.

 • Hasil   Menunjukkan hasil menjalankan pertanyaan sewaktu Reka bentuk.

Bar Alat Pereka Bentuk Pertanyaan Berdasarkan Teks

Pereka bentuk pertanyaan berdasarkan teks menyediakan bar alat tunggu untuk semua jenis perintah. Senarai jadual berikut menyenaraikan butang pada bar alat dan fungsinya.

Butang

Perihalan

Edit Sebagai Teks

Togol antara pereka bentuk pertanyaan berdasarkan teks dan pereka bentuk pertanyaan grafik. Bukan semua jenis sumber data menyokong pereka bentuk pertanyaan grafik.

Import

Import pertanyaan sedia ada daripada fail atau laporan. Hanya jenis fail sql dan rdl disokong.

Ikon pereka bentuk Pertanyaan Perhubungan

Jalankan pertanyaan dan paparkan set hasil dalam anak tetingkap Hasil.

Jenis Perintah

Pilih Teks, StoredProcedure, atau TableDirect. Jika prosedur tersimpan mempunyai parameter, kotak dialog Tentukan Parameter Pertanyaan muncul apabila anda mengklik Jalan pada bar alat dan anda boleh mengisikan nilai sebagaimana perlu.

Nota: Jika prosedur tersimpan mengembalikan lebih daripada satu set hasil, hanya set hasil pertama digunakan untuk mengisikan set data.

Nota: TableDirect hanya tersedia hanya untuk jenis sumber data OLE DB.

Teks Jenis Perintah

Apabila anda mencipta set data SQL Server, pereka bentuk pertanyaan perhubungan dibuka secara lalai. Untuk bertukar kepada pereka bentuk pertanyaan berdasarkan teks, klik butang togol Edit Sebagai Teks pada bar alat. Pereka bentuk pertanyaan berdasarkan teks mempersembahkan dua anak tetingkap: anak tetingkap Pertanyaan dan anak tetingkap Hasil. Rajah berikut melabelkan setiap anak tetingkap.

Pereka Bentuk Pertanyaan Perhubungan

Jadual berikut menerangkan fungsi bagi setiap anak tetingkap.

Anak tetingkap

Fungsi

Pertanyaan

Memaparkan teks pertanyaan SQL. Gunakan anak tetingkap ini untuk menulis atau mengedit pertanyaan SQL.

Hasil

Memaparkan hasil pertanyaan. Untuk menjalankan pertanyaan, klik kanan dalam sebarang anak tetingkap dan klik Jalankan, atau klik butang Jalan pada bar alat.

Contoh

Pertanyaan berikut mengembalikan senarai nama daripada jadual yang bernama ContactType.

Pilih nama daripada ContactType

Apabila anda mengklik Jalankan pada bar alat, perintah dalam anak tetingkap Pertanyaan dan hasil, senarai nama, dipaparkan dalam anak tetingkap Hasil.

StoredProcedure Jenis Perintah

Apabila anda memilih Jenis perintah StoredProcedure, pereka bentuk pertanyaan berdasarkan teks mempersembahkan dua anak tetingkap: anak tetingkap Pertanyaan dan anak tetingkap Hasil. Masukkan nama prosedur tersimpan dalam anak tetingkap Pertanyaan dan klik Jalankan pada bar alat. Jika prosedur tersimpan menggunakan parameter, kotak dialog Tentukan Parameter Pertanyaan dibuka. Masukkan nilai parameter untuk prosedur tersimpan.

Rajah berikut menunjukkan anak tetingkap Pertanyaan dan Hasil apabila anda menjalankan prosedur tersimpan. Dalam kes ini, parameter input ialah pemalar.

Pereka Bentuk Pertanyaan Perhubungan

Jadual berikut menerangkan fungsi bagi setiap anak tetingkap.

Anak tetingkap

Fungsi

Pertanyaan

Memaparkan nama prosedur tersimpan dan sebarang parameter input.

Hasil

Memaparkan hasil pertanyaan. Untuk menjalankan pertanyaan, klik kanan dalam sebarang anak tetingkap dan klik Jalankan, atau klik butang Jalan pada bar alat.

Contoh

Pertanyaan berikut memanggil prosedur tersimpan yang bernama uspGetWhereUsedProductID. Apabila prosedur tersimpan mempunyai parameter input, anda mesti menyediakan nilai parameter apabila anda menjalankan pertanyaan.

uspGetWhereUsedProductID

Klik butang Jalankan (!). Jadual berikut menyediakan contoh bagi parameter uspGetWhereUsedProductID untuk yang mana anda sediakan nilai dalam kotak dialog Tentukan Parameter Pertanyaan.

@StartProductID

820

@CheckDate

20010115

TableDirect Jenis Perintah

Apabila anda memilih Jenis perintah TableDirect, pereka bentuk pertanyaan berdasarkan teks mempersembahkan dua anak tetingkap: anak tetingkap Pertanyaan dan anak tetingkap Hasil. Apabila anda memasukkan jadual dan mengklik butang Jalankan, semua lajur untuk jadual tersebut dikembalikan.

Contoh

Untuk jenis sumber data OLE DB, pertanyaan set data berikut mengembalikan set hasil untuk semua jenis kenalan dalam jadual ContactType.

ContactType

Apabila anda memasukkan nama Jadual ContactType, ia adalah bersamaan dengan mencipta pernyataan SQL pilih * daripada ContactType.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×