Perbezaan antara menggunakan buku kerja dalam pelayar dan dalam Excel

Perbezaan antara menggunakan buku kerja dalam pelayar dan dalam Excel

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Menggunakan Excel Online dalam pelayar web kelihatan amat serupa aplikasi desktop Excel. Walau bagaimanapun, Terdapat beberapa perbezaan untuk diberi perhatian. Contohnya, bukan semua format fail yang disokong, dan sesetengah ciri mungkin berfungsi secara berbeza daripada aplikasi desktop. Artikel ini menerangkan perbezaan ini.

Nota: Jika anda menggunakan Excel Online atau Excel Services dalam SharePoint Server 2010, lihat perbezaan antara menggunakan buku kerja dalam pelayar dan dalam Excelversi ini.

Format fail yang disokong dalam Excel Online

 • Fail buku kerja Excel (.xlsx)

 • Fail buku kerja Excel 97-2003 (.xls).
  Nota: apabila anda membuka format fail ini, Excel Online akan menukarnya kepada fail .xlsx yang lebih baru. Anda sentiasa boleh memuat turun asal dengan pergi ke fail > maklumat > versi terdahulu.

 • Fail buku kerja perduaan Excel (.xlsb)

 • Fail Hamparan OpenDocument (.ods)

 • Buku kerja didayakan makro Excel (.xlsm)
  Buku kerja dalam format ini boleh dibuka tetapi makro tidak berjalan dalam tetingkap pelayar.

Buku kerja dalam format lain, seperti .csv format, biasanya tidak disokong dalam Excel Online.

Untuk maklumat lanjut tentang format fail Excel, lihat Menyimpan buku kerja dalam format fail lain.

Nota: Terdapat had saiz fail yang anda boleh melihat dalam SharePoint Online dan perkhidmatan Power BI. Baca selanjutnya mengenai had saiz fail untuk buku kerja dalam SharePoint Online.

Ciri yang disokong untuk dilihat dalam Excel Online

Apabila anda melihat atau mencetak buku kerja dalam tetingkap pelayar, beberapa ciri mungkin berfungsi dengan berbeza seperti yang diringkaskan dalam jadual berikut.

Ciri ini

Berfungsi seperti ini dalam tetingkap pelayar

Pengiraan

Pengiraan dan seting pengiraan, termasuk seting pengiraan automatik, manual dan lelaran untuk julat atau lembaran kerja berfungsi dalam tetingkap pelayar sama dengan cara ia berfungsi dalam Excel.

Sel

Sel, termasuk nilai sel, sel tercantum dan gambaran keseluruhan kandungan sel, dipaparkan dalam tetingkap pelayar sama dengan cara ia dipaparkan dalam Excel.

Carta dan jadual, termasuk laporan Carta Pangsi dan laporan Jadual Pangsi

Secara umum, carta, jadual, laporan Carta pangsi dan laporan Jadual pangsi dipaparkan dalam tetingkap pelayar sama dengan cara ia dipaparkan dalam Excel. Memasukkan pengecualian

 • Carta yang merupakan sebahagian daripada kumpulan carta

 • Carta yang bergantung pada rujukan luaran

 • Carta yang menggunakan sumber data tertentu yang tidak disokong untuk buku kerja yang dilihat dalam tetingkap pelayar

Jika anda menggunakan Excel Services atau Excel Online pada premis (bukan dalam awan), keupayaan untuk memaparkan kandungan tertentu dalam tetingkap pelayar bergantung pada sama ada Excel Services atau Excel Online digunakan untuk memaparkan buku kerja. Untuk maklumat lanjut, lihat Membandingkan Excel Services dalam SharePoint dengan Excel Web App.

Sambungan Data

Bergantung pada cara persekitaran anda dikonfigurasi, beberapa jenis sambungan data yang disokong untuk buku kerja yang dipaparkan dalam tetingkap pelayar, yang membolehkan anda menyegar semula data. Untuk maklumat lanjut, lihat kesegaran data dalam buku kerja dalam tetingkap pelayar.

Tarikh

Tarikh dipaparkan dalam tetingkap pelayar sama dengan cara ia dipaparkan dalam Excel.

Rujukan luaran

Nilai diketahui yang terakhir bagi rujukan luaran dipaparkan dalam tetingkap pelayar. Rujukan luaran mesti dikemas kini menggunakan Excel.

Senarai medan untuk laporan Carta Pangsi atau laporan Jadual Pangsi

Secara umum, Senarai Medan untuk laporan Carta Pangsi atau laporan Jadual Pangsi berfungsi dalam tetingkap pelayar sama dengan cara ia berfungsi dalam Excel. Maksudnya, individu boleh menggunakan Senarai medan untuk menjelajah maklumat dan mengubah data yang dipaparkan dalam laporan Carta Pangsi atau laporan Jadual Pangsi.

Kawalan penapis, penghiris dan garis masa

Penapis dan penghiris secara umumnya bekerja dalam tetingkap pelayar sama dengan cara ia berfungsi dalam Excel. Secara umum, kawalan garis masa bekerja dalam tetingkap pelayar sama dengan cara ia berfungsi dalam Excel.

Jika anda menggunakan Excel Services atau Excel Online pada premis (bukan dalam awan), keupayaan untuk memaparkan kandungan tertentu dalam tetingkap pelayar bergantung pada sama ada Excel Services atau Excel Online digunakan untuk memaparkan buku kerja. Untuk maklumat lanjut, lihat Membandingkan Excel Services dalam SharePoint denganExcel Web App.

Pemformatan

Pemformatan sel dan julat sel serta format nombor dipaparkan dalam tetingkap pelayar sama dengan cara ia dipaparkan dalam Excel.

Fungsi

Kebanyakan fungsi Excel bekerja dalam tetingkap pelayar kerana ia lakukan dalam Excel. Pengecualian disenaraikan dalam seksyen fungsi buku kerja dalam artikel ini.

Sempadan garis

Kebanyakan tetapi bukan semua sempadan garis dipaparkan dalam tetingkap pelayar seperti yang dipaparkan dalam Excel. Warna garis, gaya garis berterusan dan berganda, garis padu dan bersempang serta garis yang menggunakan berat garis nipis, sederhana dan tebal disokong.

Item bernama

Item bernama, seperti julat, jadual, carta, carta pangsi laporan, Jadual pangsi laporan, penghiris dan kawalan garis masa secara umumnya dipaparkan dalam tetingkap pelayar sama dengan cara ia dipaparkan dalam Excel.

Jika anda menggunakan Excel Services atau Excel Online pada premis (bukan dalam awan), keupayaan untuk memaparkan kandungan tertentu dalam tetingkap pelayar bergantung pada sama ada Excel Services atau Excel Online digunakan untuk memaparkan buku kerja. Untuk maklumat lanjut, lihat Membandingkan Excel Services dalam SharePoint denganExcel Web App.

Sparkline

Sparkline dipaparkan dalam tetingkap pelayar sama dengan cara ia dipaparkan dalam Excel.

Jadual

Jadual Excel, termasuk data, pengepala lajur dan baris jumlah dipaparkan dalam tetingkap pelayar sama dengan cara ia dipaparkan dalam Excel.

Ciri yang mungkin berbeza antara pelayar dan desktop

Sesetengah ciri berfungsi secara berbeza dalam tetingkap pelayar berbanding dengan dalam Excel. Selain itu, sesetengah ciri buku kerja boleh mengelakkan buku kerja daripada dilihat dalam tetingkap pelayar.

Petua: Jika anda tidak dapat melihat buku kerja dalam tetingkap pelayar kerana ia mengandungi ciri tidak disokong, cuba Buka buku kerja dalam Excel pada desktop.

Ciri ini

Berfungsi seperti ini dalam tetingkap pelayar

Kawalan

Kawalan, seperti kawalan ActiveX dan kawalan bar alat borang, mengelakkan buku kerja daripada dilihat dalam tetingkap pelayar.

Sambungan data

Bergantung pada cara persekitaran anda dikonfigurasi, beberapa jenis sambungan data boleh menghalang buku kerja dipaparkan dalam tetingkap pelayar. Untuk maklumat lanjut, lihat kesegaran data dalam buku kerja dalam tetingkap pelayar.

Pengesahihan data

Buku kerja yang menggunakan pengesahihan data boleh diedit dalam tetingkap pelayar tetapi pengesahihan data tidak boleh disediakan dalam pelayar.

Tandatangan digital

Buku kerja yang menggunakan tandatangan digital yang kelihatan atau tidak kelihatan boleh dilihat dalam tetingkap pelayar.

Fon

Fon lazimnya dipaparkan menggunakan gaya dan saiz yang sama dalam pelayar seperti yang dipaparkan dalam Excel. Jika buku kerja menggunakan fon tertentu yang tidak tersedia pada peranti anda, maka fon lain mungkin digunakan apabila buku kerja dipaparkan dalam tetingkap pelayar.

Fungsi

Sesetengah jenis fungsi boleh berkelakuan secara berbeza dalam tetingkap pelayar berbanding dengan dalam Excel. Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen Fungsi dalam artikel ini kemudian.

Bahasa makro warisan

Buku kerja yang mengandungi ciri makro warisan, seperti Fungsi Makro Microsoft Excel 4.0 dan helaian dialog Microsoft 5.0 tidak dapat dipaparkan dalam tetingkap pelayar.

Simpan

Apabila anda atau individu lain mengedit buku kerja dalam tetingkap pelayar, perubahan disimpan secara automatik.

Keselamatan dan privasi

Buku kerja yang menggunakan seting Pengurusan Hak Maklumat (IRM) pada tahap buku kerja tidak dapat dilihat dalam tetingkap pelayar.

Jika organisasi anda menggunakan Excel Online (pada premis) atau Excel Online (dalam awan) untuk memaparkan buku kerja, maka buku kerja yang disimpan dalam pustaka dokumen dilindungi IRM akan disokong dan boleh dipaparkan dalam tetingkap pelayar.

Buku kerja yang dihantar sebagai lampiran dilindungi IRM dalam Outlook Web App juga disokong dan boleh dipaparkan dalam tetingkap pelayar.

Walau bagaimanapun, jika organisasi anda menggunakan Excel Services dalam SharePoint Server (pada premis) untuk memaparkan buku kerja, buku kerja dalam pustaka dilindungi IRM tidak disokong dan mesti dibuka dalam Excel.

IRM tidak boleh digunakan dalam pelayar.

Buat Asal dan Buat Semula

Apabila buku kerja diedit oleh lebih daripada seorang pada satu masa, perintah Buat Asal dan Buat Semula tidak tersedia dalam tetingkap pelayar sebaik sahaja pengguna lain melakukan perubahan.

Perlindungan lembaran kerja atau perlindungan buku kerja

Buku kerja yang dilindungi (disulitkan dengan perlindungan kata laluan) tidak dapat dilihat dalam tetingkap pelayar.

Lembaran kerja terlindung (bukan seluruh buku kerja) boleh dilihat dalam tetingkap pelayar dalam Excel Online.

Dalam persekitaran pada premis yang anda menggunakan Excel Services atau Excel Web App, lembaran kerja terlindung tidak boleh dilihat dalam tetingkap pelayar.

Untuk mengalih keluar perlindungan, buka buku kerja dalam Excel pada desktop.

XML

Peta XML, tag pintar terbenam XML dan pek pengembangan XML mengelakkan buku kerja dilihat dalam tetingkap pelayar.

Fungsi dalam Excel dan dalam Excel Online

Sesetengah fungsi buku kerja berkelakuan secara berbeza dalam tetingkap pelayar berbanding dengan dalam Excel. Jadual berikut meringkaskan cara sesetengah fungsi berfungsi dalam Excel dan dalam buku kerja yang dilihat dalam tetingkap pelayar.

Fungsi ini

Berfungsi seperti ini dalam Excel

Berfungsi seperti ini dalam Excel Online

CHAR

Mengembalikan aksara yang ditentukan oleh nombor. Bagi aksara bukan dicetak, akan mengembalikan aksara blok.

Mengembalikan aksara yang ditentukan oleh nombor. Bagi aksara bukan dicetak, akan mengembalikan nilai kosong.

HYPERLINK

Mengembalikan pautan aktif yang anda boleh klik dan ikuti

Bergantung pada seting Interaktiviti Buku Kerja dan Navigasi Buku Kerja yang ditentukan untuk buku kerja, fungsi HYPERLINK boleh mengembalikan rentetan teks pautan aktif atau pautan tidak aktif.

INFO

Mengembalikan laluan direktori atau folder semasa pada komputer.

Mengembalikan ralat #VALUE! .

NOW

Mengembalikan tarikh dan masa pada komputer anda

Mengembalikan tarikh dan masa pada pelayan

RAND, RANDBETWEEN

Mengembalikan nombor rawak setiap kali ia digunakan

Mengembalikan nombor rawak setiap kali ia digunakan

RTD (data masa nyata)

Mengembalikan data masa nyata dari program yang menyokong automasi COM.

Jika nilai yang dikembalikan oleh fungsi RTD disimpan dalam buku kerja, nilai tersebut dipaparkan. Jika tiada nilai disimpan dalam buku kerja, ralat #N/A dikembalikan.

TODAY

Mengembalikan tarikh pada komputer anda

Mengembalikan tarikh pada pelayan

Tentang Excel Online, Excel Online (pada premis) dan Excel Services (pada premis)

Aplikasi yang berbeza boleh digunakan untuk memaparkan buku kerja dalam tetingkap pelayar. Bergantung pada cara persekitaran anda dikonfigurasi, anda boleh menggunakan Excel Online (sebahagian daripada Office Online), Excel Online (sebahagian daripada Office Online pada premis) atau Excel Services dalam SharePoint Server (pada premis) untuk melihat buku kerja dalam tetingkap pelayar.

Pentadbir IT membuat keputusan ini dan ia boleh mempengaruhi keupayaan yang disokong apabila melihat buku kerja dalam tetingkap pelayar. Untuk maklumat lanjut, lihat sumber berikut:

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×