Perbezaan antara menggunakan buku kerja dalam Excel dan Excel Services

Perbezaan antara menggunakan buku kerja dalam Excel dan Excel Services

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Excel Services terutamanya direka bentuk sebagai yang berasaskan web, data-penjelajahan pelaporan sistem untuk buku kerja Excel dan menyokong subset ciri dalam Microsoft Office Excel 2007. Seksyen berikut meringkaskan ciri Office Excel 2007 yang disokong dan tidak disokong dalam Excel Services.

Dalam artikel ini

Ciri yang disokong dan tidak disokong apabila memuatkan buku kerja

Fungsi lembaran kerja yang disokong dan tidak disokong

Ciri yang disokong dan tidak disokong apabila melihat buku kerja

Ciri yang disokong dan tidak disokong apabila berinteraksi dengan buku kerja

Ciri yang disokong dan tidak disokong apabila memuatkan buku kerja

Anda boleh memuat buku kerja dalam Excel Services yang berada dalam Office Excel 2007 buku kerja (.xlsx) atau format fail buku kerja perduaan (.xlsb) sebagai buku kerja baca sahaja dalam tiga cara:

 • Tentukan laluan URL atau UNC dalam yang sifat bahagian Web Excel Web Access buku kerja .

 • Menyambungkan bahagian Web pandangan senarai bagi pustaka dokumen bahagian Web Excel Web Access, dan kemudian menghantar URL buku kerja yang disimpan dalam pustaka dokumen untuk memaparkannya dalam Microsoft Office Excel Web Access.

 • Melihat buku kerja yang disimpan dalam pustaka dokumen dalam pelayar. (Tuding ke item, klik anak panah di sebelahnya dan kemudian klik pandangan dalam pelayar Web.)

Format fail Microsoft Office Excel lain tidak disokong, termasuk Office Excel 2007 buku kerja didayakan makro (.xlsm) dan Office Excel 2007 97-2003 buku kerja (.xls).

Nota: Dengan keizinan yang sesuai, anda juga boleh membuka buku kerja dalam Office Excel 2007 pada komputer klien anda daripada menu Buka pada bar alat Office Excel Web Access, sama ada sebagai buku kerja atau sebagai petikan. Untuk maklumat lanjut, lihat membuka buku kerja atau petikan dalam Excel dari Excel Services.

Ciri yang disokong

Ciri berikut disokong apabila anda memuatkan buku kerja:

Ciri

Komen

Fungsi   

Semua fungsi lembaran kerja Excel disokong, dengan beberapa pengecualian. Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen berikut disokong dan fungsi lembaran kerja tidak disokong.

Tarikh   

Windows dan Macintosh tarikh sistem.

Jadual Excel   

Data jadual Excel, pengepala lajur, lajur terhitung, jumlah baris, rujukan berstruktur dan gaya.

Sel   

Nilai sel, termasuk sel dicantum dan limpahan kandungan sel.

Nama   

Nama tertakrif dan julat bernama.

Pengiraan   

Seting pengiraan dan pengiraan semula, termasuk automatik, automatik kecuali Jadual, manual, dan seting pengiraan lelaran untuk julat atau seluruh lembaran kerja. Untuk maklumat lanjut, lihat Calculate dan mengira semula data dalam Excel Services.

Carta   

Carta, julat Carta dan laporan Carta pangsi. Untuk maklumat lanjut, lihat menggunakan Carta dan laporan Carta pangsi dalam buku kerja dalam pelayar.

Pemformatan   

Sel dan pemformatan julat sel, pemformatan bersyarat (kecuali menggunakan Bar data dan ikon) dalam buku kerja dan format nombor.

Sambungan   

Sambungan ke sumber data Luaran, termasuk Jadual pangsi OLAP.

Analisis Bagaimana jika   

Hasil analisis Bagaimana jika alat, termasuk carian matlamat, Jadual Data, senario, penyelesai dan siri.

Penggabungan   

Data yang digabungkan daripada julat.

Sumber data   

SQL Server, pembekal OLAP, pembekal OLEDB dan pemacu ODBC.

Ciri yang tidak disokong

Buku kerja yang mengandungi ciri-ciri berikut tidak disokong akan memuatkan atau paparkan dalam Excel Services. Untuk hasil terbaik, sentiasa menyimpan buku kerja dari Office Excel 2007 menggunakan perintah Excel Services . (Klik Butang Microsoft Office Imej butang , klik anak panah bersebelahan terbitdan kemudian klik Excel Services di bawah agih dokumen kepada orang lain.) Anda boleh mengesahkan sama ada ciri yang disokong dengan mengklik kotak semak Buka buku kerja ini dalam pelayar saya selepas saya Menyimpan dalam kotak dialog Simpan untuk Excel Services untuk cuba untuk memaparkannya dalam pelayar. Jika ciri tidak disokong, Excel Services memaparkan isyarat.

Ciri berikut tidak disokong dan menghalang anda daripada memuatkan buku kerja:

Ciri

Komen

VBA   

Visual Basic for Applications (VBA) kod, makro, tambahan dan fungsi takrifan pengguna (UDF).

Nota: Pengatur cara yang boleh menyesuaikan Excel Services dalam pelbagai cara, termasuk penciptaan fungsi takrifan pengguna (UDF). Untuk maklumat lanjut, lihat Microsoft Office SharePoint Server 2007 perisian pembangunan Kit (SDK).

Bahasa makro warisan   

Fungsi makro Microsoft Excel 4.0 dan Microsoft 5.0 helaian dialog.

Kawalan   

Kawalan bar alat borang, kawalan kotak alat dan semua kawalan ActiveX.

XML   

XML peta dan tag pintar terbenam.

Keselamatan dan privasi   

Buku kerja, lembaran kerja atau julat dengan perlindungan dan buku kerja yang menggunakan pengurusan hak maklumat (IRM).

Nota: Untuk melindungi buku kerja dalam Excel Services, gunakan Microsoft Windows SharePoint Services hak dan keizinan.

Imej dan objek   

Objek terpaut atau terbenam atau imej, gambar yang diselitkan, Autobentuk, WordArt dan gambar rajah, seperti carta organisasi.

Dakwat   

Semua ciri dakwat termasuk melukis, menulis dan catatan.

OLE dan DDE   

Objek Linking objek dan Pembenaman (OLE) dan pautan Pertukaran Data dinamik (DDE).

Formula dipaparkan   

Buku kerja disimpan dengan formula yang dipaparkan.

Pengesahihan data   

Menghalang entri data tidak sah dan mencipta senarai juntai bawah.

Sumber data   

Data pengambilan services untuk penyelesaian perniagaan Microsoft, Windows SharePoint Services senarai, Microsoft SQL Server, julat data Luaran (juga dipanggil Jadual pertanyaan) dan jadual yang dipautkan ke senarai Windows SharePoint Services.

Pertanyaan   

Pertanyaan web dan teks pertanyaan.

Rujukan luaran kepada buku kerja terpaut   

Mencipta rujukan Luaran (juga dipanggil pautan) untuk julat sel tertentu, nama yang ditentukan untuk julat sel tertentu, atau sebagai sebahagian daripada takrifan nama.

Komen   

Paparan dan pelarasan komen.

Penggabungan   

Menyatukan data daripada laporan Jadual pangsi.

Butang kongsi buku kerja (tab semak semula)   

Berkongsi buku kerja dan menyelesaikan perubahan berkonflik.

Tandatangan digital   

Kelihatan dan tidak kelihatan tandatangan digital dalam buku kerja.

Bar alat yang dilampirkan   

Bar alat tersuai dilampirkan pada buku kerja menggunakan Office Excel 2003 sebelum buku kerja telah ditukar kepada Excel 2007.

Halaman atas

Fungsi lembaran kerja yang disokong dan tidak disokong

Semua fungsi sepenuhnya disokong apabila anda memuatkan dan mengira semula buku kerja dengan pengecualian, HIPERPAUTAN, RTD, dan berikut SQL. Permintaan, setiap satunya mempunyai sokongan terhad.

Jika fungsi adalah:

Maka Excel mengembalikan:

Dan Excel Services mengembalikan:

HIPERPAUTAN   

Hiperpautan ada aktif yang anda boleh klik dan ikuti.

Lakukan salah satu daripada berikut:

 • Hiperpautan ada aktif yang anda boleh klik dan ikuti, jika sifat Office Excel Web Access Semua interaktiviti buku dan Navigasi buku kerja disetkan.

 • Hiperpautan yang aktif ke halaman Web atau dokumen yang anda boleh klik dan ikuti yang lain, tetapi tidak ke lokasi dalam buku kerja, jika sifat Office Excel Web Access Semua interaktiviti buku disetkan dan sifat Navigasi buku kerja tidak disetkan.

 • Tidak aktif Hiperpautan rentetan teks yang anda tidak ikuti, jika sifat Office Excel Web Access Semua interaktiviti buku dan Navigasi buku kerja tidak disetkan.

RTD   

Data masa nyata dari program yang menyokong automasi COM.

Yang berikut:

 • Sebarang nilai yang dikembalikan oleh fungsi RTD yang kini disimpan dalam buku kerja dipaparkan.

 • Jika terdapat tiada nilai yang kini dikembalikan, kemudian ralat #N/A dikembalikan.

 • Jika Excel Services mengira semula buku kerja dan cuba menjalankan fungsi RTD atau SQL. Meminta fungsi, ralat #N/A dikembalikan.

Jika anda inginkan, anda boleh menggunakan fungsi ISERROR atau IFERROR untuk menguji nilai dikembalikan.

SQL. Permintaan   

Hasil pertanyaan yang disambungkan ke sumber data Luaran.

Yang berikut:

 • Sebarang nilai yang dikembalikan oleh SQL. Fungsi permintaan yang kini disimpan dalam buku kerja dipaparkan.

 • Jika terdapat tiada nilai yang kini dikembalikan, kemudian ralat #N/A dikembalikan.

 • Jika Excel Services mengira semula buku kerja dan cuba menjalankan fungsi RTD atau SQL. Meminta fungsi, ralat #N/A dikembalikan.

Jika anda inginkan, anda boleh menggunakan fungsi ISERROR atau IFERROR untuk menguji nilai dikembalikan.

CHAR   

Aksara yang ditentukan oleh nombor dan aksara blok bagi aksara tak cetak.

Aksara yang ditentukan oleh nombor dan nilai kosong untuk aksara tak cetak.

SEL   

Maklumat mengenai pemformatan, lokasi, atau kandungan sel atas kiri dalam rujukan.

Maklumat mengenai pemformatan, lokasi, atau kandungan sel atas kiri dalam rujukan.

Nota: Jenis berikut maklumat sel yang tidak disokong dan mengembalikan #VALUE! Ralat: warna, nama fail, format, tanda kurungan, awalan, melindungi, dan lebar.

MAKLUMAT   

Laluan direktori atau semasa folder pada komputer klien anda.

#VALUE! Ralat.

Fungsi meruap berikut mungkin mengembalikan nilai yang berlainan apabila ia dikira dalam Excel Services pada pelayan komputer daripada apabila ia dikira dalam Excel pada komputer klien.

Jika fungsi adalah:

Maka Excel mengembalikan:

Dan Excel Services mengembalikan:

SEKARANG   

Tarikh dan masa pada komputer klien anda.

Tarikh dan masa pada pelayan komputer.

HARI INI   

Tarikh pada komputer klien anda.

Tarikh pada komputer pelayan.

RAND, RANDBETWEEN   

Nombor rawak dan oleh itu berbeza setiap kali ia dijalankan.

Nombor rawak dan oleh itu berbeza setiap kali ia dijalankan.

Halaman atas

Ciri yang disokong dan tidak disokong apabila melihat buku kerja

Melihat buku kerja dalam Excel Services pada pelayan komputer adalah serupa dengan melihat buku kerja dalam Excel pada komputer klien, tetapi terdapat perbezaan. Sila ambil perhatian sama ada ciri ini tidak disokong atau tidak disokong, ia tidak menghalang buku kerja dimuatkan dan ciri-ciri ini dikekalkan dalam buku kerja agar mereka terus berfungsi seperti yang dijangkakan dalam Excel.

Ciri yang disokong

Ciri berikut disokong tetapi mungkin memaparkan secara berbeza pada pelayan:

Ciri

Komen

Hiperpautan   

Disokong, tetapi dikawal oleh sifat Office Excel Web Access dalam cara berikut:

 • Hiperpautan ada aktif yang anda boleh klik dan ikuti, jika sifat Office Excel Web Access Semua interaktiviti buku dan Navigasi buku kerja disetkan.

 • Hiperpautan aktif ke halaman Web atau dokumen yang anda boleh klik dan ikuti, tetapi tidak lokasi dalam buku kerja, jika sifat Office Excel Web Access Semua interaktiviti buku disetkan dan sifat Navigasi buku kerja tidak disetkan yang lain.

 • Tidak aktif Hiperpautan rentetan teks yang anda tidak ikuti jika sifat Office Excel Web Access Semua interaktiviti buku dan Navigasi buku kerja tidak disetkan.

Fon   

Fon adalah biasanya gaya yang sama dan saiz pada pelayan seperti pada klien, tetapi jika fon khusus adalah tidak tersedia pada pelayan, kemudian fon substitute mungkin digunakan. Juga, pengguna boleh Abaikan gaya fon dan saiz dalam pelayar seperti Internet Explorer.

Carta dan laporan Carta pangsi   

Carta dan laporan Carta pangsi adalah imej statik dan segar semula dan memaparkan semula jika anda berinteraksi (penapisan, pengisihan dan sebagainya) dengan data yang Carta berdasarkan, atau dengan data dalam laporan Jadual pangsi yang berkaitan. Untuk maklumat lanjut, lihat menggunakan Carta dan laporan Carta pangsi dalam buku kerja dalam pelayar.

Garis sempadan   

Sempadan baris berikut disokong sepenuhnya: Semua baris warna; gaya garis berganda dan berterusan; padu, INTAN dan garis bersempang; dan berat garis, sederhana, tebal dan nipis.

Nota: Sempadan baris berikut disokong separa: tiga kali dan Kembar gaya garis; dan padu, INTAN, segi empat sama bertitik, sempang-pendek-sempang, garis panjang-pendek-sempang dan sempang-pendek-sempang-pendek-sempang.

Warna gradien arah   

Arah gradien warna mendatar dan menegak.

Warna isian sel   

Semua warna isian.

Penjajaran sel   

Semua sel penjajaran disokong dengan pengecualian berikut: laras menegak dan menegak teragih, yang kedua-duanya digantikan dengan Pusat menegak.

Putaran teks   

Putaran teks disokong, bersama-sama dengan sel dan kandungan pengepala lajur limpahan, penjajaran kiri mendatar atau menegak untuk putaran positif (+) dan penjajaran kanan mendatar atau menegak untuk putaran negatif (-).

Teks dwiarah   

Disokong sepenuhnya apabila set aksara dari satu bahasa dipaparkan.

SEBAGAI pemformatan bersyarat   

Pemformatan bersyarat Microsoft SQL Server Analysis Services (AS) adalah terhad kepada yang berikut: warna fon; warna isian; fon bendera, seperti tebal, italik, garis bawah dan garis lorek; dan memformatkan rentetan, seperti format nombor.

Skrol lembaran kerja   

Bilangan baris dan lajur yang anda boleh skrol pada lembaran kerja adalah terhad kepada saiz maksimum 500. Anda menggunakan butang Navigasi untuk memaparkan set berikut baris dan lajur melebihi had semasa. Untuk maklumat lanjut, lihat navigasi buku kerja dalam Excel Services.

Ciri yang tidak disokong

Ciri berikut tidak disokong:

Ciri

Komen

Hiperpautan dalam Carta   

Mengklik dan mengikuti Hiperpautan dalam carta.

Jadual   

Penggantian pengepala lajur lembaran kerja dengan pengepala jadual Excel apabila menskrol pengepala keluar dari pandangan dalam rantau skrol.

Sel isian corak   

Semua isian corak.

Warna gradien arah   

Pepenjuru atas, bawah pepenjuru dan penjuru untuk Pusat warna gradien arah.

Putaran teks   

Sel isian atau corak adalah tidak diputar dengan teks paparan sempadan pepenjuru seolah-olah teks telah tidak penjajaran diputarkan, dan mendatar atau menegak selain penjajaran kiri untuk putaran positif (+) dan kanan penjajaran untuk putaran negatif (-).

Teks dwiarah   

Pencampuran dwiarah kanan ke kiri dan kiri ke kanan aksara teks yang mempunyai glif yang berbeza (atau bentuk aksara) orientasi, seperti ((tanda kurung kiri) dan) (tanda kurung kanan), tidak disokong dalam teks menegak.

Garis sempadan   

Sempadan baris berikut tidak disokong separa: tiga kali dan Kembar gaya garis; dan padu, INTAN, segi empat sama bertitik, sempang-pendek-sempang, garis panjang-pendek-sempang dan sempang-pendek-sempang-pendek-sempang.

Carta   

Keluaran Office 2007 grafik kesan 3D, seperti bayang, cahaya, Meleding, permukaan landai, tepi lembut, warna semula dan pantulan. Kesan ini adalah sama ada dialih keluar atau ditukar kepada kesan alternatif.

Carta 3D yang berikut tidak disokong:

 • Permukaan 3D

 • Permukaan 3D rangka dawai

 • Kontur permukaan

 • Permukaan kontur rangka dawai

Teks beraneka dalam objek, seperti bulet dan berbeza-beza fon atau saiz fon, yang ditukar menjadi teks biasa.

Penjajaran teks menegak.

Nota: Walaupun Carta terbenam pada lembaran kerja dan asal Carta pada helaian Carta disokong untuk paparan dalam Excel Services, carta terbenam yang pengarang buku kerja yang disalin atau dialihkan daripada lembaran kerja ke helaian Carta tidak disokong untuk paparan.

Tajuk baris dan lajur   

Pemformatan berikut dalam pengepala baris dan lajur: dwiklik perakaunan, Kembar garis bawah, superskrip dan subskrip.

Aksara tak cetak   

Teks dengan nilai ASCII (subset set aksara ANSI) 7 bit 0 hingga 32 dan sebarang aksara yang tidak disokong oleh penanda boleh Perluas Bahasa (XML) versi 1.0.

Cetak   

Halaman tataletak dan halaman pengepala dan pengaki.

Petua alat   

Sifat ahli petua alat Microsoft SQL Server Analysis Services.

XML   

Pek pengembangan XML.

Halaman atas

Ciri yang disokong dan tidak disokong apabila berinteraksi dengan buku kerja

Apabila anda memuatkan buku kerja ke Excel Services, anda boleh berinteraksi dengan dalam beberapa cara, tetapi terdapat beberapa interaksi yang tidak disokong.

Nota: Cara lain untuk berinteraksi yang unik ke Excel Services adalah untuk mencipta dan mengubah parameter, buat sementara waktu perubahan nilai sel dalam buku kerja yang sama ada menggunakan anak tetingkap parameter atau dengan pemberian data ke bahagian Web Excel Web Access dari bahagian Web yang disambungkan, seperti bahagian Web penapis. Untuk maklumat lanjut, lihat ubah parameter buku kerja dalam Excel Services.

Ciri yang disokong

Ciri berikut disokong tetapi mungkin berkelakuan secara berlainan.

Ciri

Komen

Laporan Jadual pangsi   

Laporan penapisan, pemilihan ahli, mengembangkan (menggerudi ke bawah) dan meruntuhkan aras (penggerudian ke atas) data, pengisihan, penapisan, dan menunjukkan dan menyembunyikan subjumlah.

Mencari    Imej butang  

Mencari teks, nombor dan tarikh dengan padanan sensitif huruf dan mencari dengan kandungan sel yang separa.

Pemilihan ringkas   

Memilih sel tunggal, baris atau lajur.

Penapisan dan pengisihan   

Menggunakan menu penapis menapis mengikut teks, nombor, tarikh dan masa, menentukan berbilang kriteria dan pengisihan. Untuk maklumat lanjut, lihat menapis data dalam Excel Services dan Mengisih data dalam Excel Services.

Rangka   

Perangkaan, termasuk menunjukkan dan menyembunyikan butiran. Untuk maklumat lanjut, lihat rangka data dalam Excel Services.

Senario   

Melaksanakan senario dipratentukan.

Segar semula   

Menyegar semula sumber data Luaran, termasuk semua sumber data dalam buku kerja semasa, sumber data tertentu, segar semula berkala, segar semula manual dan segar semula atas memuatkan buku kerja. Untuk maklumat lanjut, lihat menyegar semula data luaran dalam Excel Services.

Pengiraan   

Pengiraan automatik dan manual. Untuk maklumat lanjut, lihat Calculate dan mengira semula data dalam Excel Services.

Nota: Walaupun Excel Services menyokong memuatkan buku kerja yang mengandungi rujukan membulat, pengesanan rujukan membulat apabila ia memuat atau mengira semula buku kerja berkelakuan secara berlainan. Jika Excel Services tidak dapat menyelesaikan rujukan membulat, di bawah keadaan tertentu ia memaparkan mesej amaran bahawa terdapat rujukan membulat. Nilai yang dikira adalah sama dengan nilai yang anda akan dapat jika anda membatalkan operasi pada klien Excel. Dengan berkesan, Excel Services secara automatik membatalkan rujukan membulat untuk mengelakkan pengiraan daripada mengancam prestasi pelayan.

Ciri yang tidak disokong

Ciri berikut tidak disokong.

Ciri

Komen

Laporan Jadual pangsi   

Butiran Kumpulan dan butiran menunjukkan opsyen (juga dipanggil gerudi melalui) untuk OLAP data, Cari ahli, tindakan Microsoft SQL Server Analysis Services atau menggunakan senarai medan untuk menambah, menyusun semula atau mengalih keluar medan.

Laporan Carta pangsi   

Berinteraksi terus dengan Carta pangsi (kerana ia imej statik).

Tidak segerak penilaian fungsi kiub   

Tidak segerak pengambilan data apabila menilai fungsi kiub dan memaparkan mesej #GETTINGDATA sebelum semua data diambil. Semua data diambil serentak sebelum pandangan dipaparkan atau redisplayed.

Mencari    Imej butang  

Mencari data dasar (berlawanan dengan data diformatkan dan oleh padanan sensitif huruf).

Menggantikan   

Menggantikan teks dan nilai selepas menggunakan mencari Imej butang .

Baris dan mensaiz semula lajur   

Baris dan lajur lebar dan tinggi pelarasan.

Pemilihan lanjutan   

Memilih julat sel bersebelahan dan bukan bersebelahan atau seluruh lembaran kerja.

Pengiraan   

Mengubah seting pengiraan buku kerja setelah ia dimuatkan. Untuk maklumat lanjut, lihat Calculate dan mengira semula data dalam Excel Services.

Penapisan dan pengisihan   

Mengisih dan menapis mengikut warna, dan menyimpan menapis atau mengisih pada buku kerja dalam Excel Services. Untuk maklumat lanjut, lihat menapis data dalam Excel Services dan Mengisih data dalam Excel Services.

pergi ke   

Semua Pergi ke operasi.

Menguruskan anak tetingkap   

Memisahkan dan bekukan anak tetingkap.

Zum   

Melaraskan pandangan lembaran kerja dengan peratusan daripada saiz sebenar.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×