Perbezaan antara format Hamparan OpenDocument (.ods) dan format (.xlsx) Excel for Windows

Apabila anda mengendalikan dua format fail seperti .xlsx dan .ods, perbezaan pemformatan mungkin berlaku dan bukan semua ciri akan tersedia. Anda akan dapat menukar data dan kandungan tetapi cara anda mengendalikan kandungan mungkin berbeza bergantung pada format yang anda gunakan.

Menukar format fail lalai anda

  1. Klik Fail > Opsyen.

  2. Klik Simpan.

  3. Di bawah Simpan buku kerja dalam senarai Simpan fail dalam format ini, klik format fail yang anda ingin gunakan secara lalai.

Apakah yang disokong apabila saya menyimpan hamparan Excel dalam format Hamparan OpenDocument?

Jadual di bawah menunjukkan ciri Excel yang disokong penuh, disokong separa atau tidak disokong dalam format Hamparan OpenDocument (.ods).

  • Disokong    Kedua-dua format Excel dan Hamparan OpenDocument menyokong ciri ini. Kandungan, pemformatan dan kefungsian tidak akan hilang.

  • Disokong Separa    Kedua-dua format Excel dan Hamparan OpenDocument menyokong ciri ini tetapi pemformatan dan kefungsian mungkin terjejas. Teks dan data tidak akan hilang tetapi pemformatan dan cara anda mengendalikan teks atau grafik mungkin berbeza.

  • Tidak Disokong    Ciri dalam Excel tidak disokong dalam format Hamparan OpenDocument. Jika anda merancang untuk menyimpan lembaran kerja Excel dalam format Hamparan OpenDocument, jangan gunakan ciri ini atau anda mungkin kehilangan kandungan, pemformatan dan kefungsian bagi bahagian lembaran kerja tersebut.

  • Tidak Berkenaan    Ciri telah diperkenalkan dalam versi Excel untuk Windows yang lebih baru.

Untuk melihat maklumat tentang ciri grafik, lihat Jadual unsur grafik di penghujung artikel ini.

Kawasan

Subkawasan

Tahap sokongan

Tahap sokongan

Excel 2013

Excel 2016

Pemformatan

Ketinggian Baris/Lebar Lajur

Disokong

Penampilan sepatutnya serupa.

Disokong

Penampilan sepatutnya serupa.

Pemformatan

Sel

Disokong

Disokong

Hiperpautan

Disokong

Mungkin terdapat isu dengan gaya Hiperpautan.

Disokong

Mungkin terdapat isu dengan gaya Hiperpautan.

Pemformatan

Gaya sel

Disokong

Disokong

Tarikh

Tarikh sebelum 01-01-1900

Tidak Disokong

Jika menyimpan buku kerja dengan tarikh sebelum 1900-01-01 sebagai .ods, tarikh pra-1900 tidak akan disimpan dengan betul.

Tidak Disokong

Jika menyimpan buku kerja dengan tarikh sebelum 1900-01-01 sebagai .ods, tarikh pra-1900 tidak akan disimpan dengan betul.

Cetak

Julat Cetakan

Disokong

Disokong

Cetak

Ulang Baris/Lajur

Tidak Disokong

Tidak Disokong

Cetak

Pemisah halaman

Disokong

Disokong

Cetak

Pengepala/Pengaki

Disokong Separa

Apabila anda menyimpan fail dalam format .ods dan membukanya sekali lagi dalam Excel, opsyen Imej, Halaman pertama atau Ganjil/genap tidak disokong.

Disokong Separa

Apabila anda menyimpan fail dalam format .ods dan membukanya sekali lagi dalam Excel, opsyen Imej, Halaman pertama atau Ganjil/genap tidak disokong.

Formula

Disokong

Disokong

Formula

Nama

Disokong Separa

Apabila anda menyimpan fail dalam format .ods dan membukanya sekali lagi dalam Excel, Nama Setempat, Ungkapan Bernama dan nama hingga ke julat tidak berterusan tidak disokong.

Disokong Separa

Apabila anda menyimpan fail dalam format .ods dan membukanya sekali lagi dalam Excel, Nama Setempat, Ungkapan Bernama dan nama hingga ke julat tidak berterusan tidak disokong.

Formula

Ungkapan Biasa (RegEx)

Tidak Disokong

Sebaliknya, gunakan Penapis Lanjutan.

Tidak Disokong

Sebaliknya, gunakan Penapis Lanjutan.

Komen Sel

Disokong Separa

Komen dengan kandungan adalah berbalik. Pemformatan pada komen mungkin tidak disokong apabila anda menyimpan fail dalam format .ods dan membukanya sekali lagi dalam Excel.

Disokong Separa

Komen dengan kandungan adalah berbalik. Pemformatan pada komen mungkin tidak disokong apabila anda menyimpan fail dalam format .ods dan membukanya sekali lagi dalam Excel.

Alat Data

Kumpulan & Rangka

Disokong

Disokong

Objek OLE

Disokong

Disokong

Seting

Seting Tetingkap

Tidak Disokong

Tidak Disokong

Seting

Seting Helaian/Buku

Tidak Disokong

Tidak Disokong

Perlindungan

Perlindungan Helaian

Disokong Separa

Apabila anda menyimpan fail dalam format .ods dan membukanya sekali lagi dalam Excel, perlindungan tanpa kata laluan disokong. Namun, fail dengan helaian yang dilindungi kata laluan tidak boleh disimpan atau dibuka.

Disokong Separa

Apabila anda menyimpan fail dalam format .ods dan membukanya sekali lagi dalam Excel, perlindungan tanpa kata laluan disokong. Namun, fail dengan helaian yang dilindungi kata laluan tidak boleh disimpan atau dibuka.

Perlindungan

Pengurusan Hak Maklumat (IRM)

Tidak Disokong

Fail dengan IRM dihidupkan tidak dapat disimpan.

Tidak Disokong

Fail dengan IRM dihidupkan tidak dapat disimpan.

Perlindungan

Penyulitan

Tidak Disokong

Fail dengan perlindungan jenis ini tidak dapat disimpan.

Tidak Disokong

Fail dengan perlindungan jenis ini tidak dapat disimpan.

Alat Data

Pengesahihan Data

Disokong Separa

Apabila anda menyimpan fail dalam format .ods dan membukanya sekali lagi dalam Excel, sesetengah jenis formula Pengesahihan Data tidak boleh disimpan.

Disokong Separa

Apabila anda menyimpan fail dalam format .ods dan membukanya sekali lagi dalam Excel, sesetengah jenis formula Pengesahihan Data tidak boleh disimpan.

Data Luaran

Pertanyaan Web

Disokong

Disokong

Data Luaran

Jadual Pertanyaan

Disokong Separa

Sesetengah seting, seperti lajur diselitkan, tidak disokong.

Disokong Separa

Sesetengah seting, seperti lajur diselitkan, tidak disokong.

Jadual

Jumlah Baris

Tidak Disokong

Tidak Disokong

Jadual

Gaya Jadual

Tidak Disokong

Tidak Disokong

Alat Data

Isih

Disokong Separa

Sesetengah seting lanjutan tidak disokong.

Disokong Separa

Sesetengah seting lanjutan tidak disokong.

Alat Data

Subjumlah

Disokong Separa

Apabila anda menyimpan fail dalam format .ods dan membukanya sekali lagi dalam Excel, formula itu sendiri disokong tetapi seting untuk penggunaan semula tidak disokong.

Disokong Separa

Apabila anda menyimpan fail dalam format .ods dan membukanya sekali lagi dalam Excel, formula itu sendiri disokong tetapi seting untuk penggunaan semula tidak disokong.

Alat Data

Tapis

Disokong Separa

Penapisan asas disokong tetapi ciri-ciri penapis yang ditambah dalam Excel 2013 tidak disokong.

Disokong Separa

Penapisan asas disokong tetapi ciri-ciri penapis yang ditambah dalam Excel 2013 tidak disokong.

Jadual Pangsi

Gaya

Tidak Disokong

Tidak Disokong

Jadual Pangsi

Tataletak

Disokong Separa

Apabila anda menyimpan fail dalam format .ods dan membukanya sekali lagi dalam Excel, sesetengah tataletak seperti paksi padat tidak disokong.

Disokong Separa

Apabila anda menyimpan fail dalam format .ods dan membukanya sekali lagi dalam Excel, sesetengah tataletak seperti paksi padat tidak disokong.

Jadual Pangsi

Medan Terhitung

Tidak Disokong

Tidak Disokong

Jadual Pangsi

Pengumpulan

Disokong Separa

Disokong Separa

Jadual Pangsi

Jadual Pangsi IMBI

Tidak Disokong

Tidak Disokong

Jadual Pangsi

Pangsi OLAP

Tidak Disokong

Tidak Disokong

Alat Data

Penggabungan

Tidak Disokong

Tidak Disokong

Buku Kerja Kongsi

Tidak Disokong

Tidak Disokong

Carta

Label data

Disokong Separa

Apabila anda menyimpan fail dalam format .ods dan membukanya sekali lagi dalam Excel, sesetengah Label Data tidak disokong.

Disokong Separa

Apabila anda menyimpan fail dalam format .ods dan membukanya sekali lagi dalam Excel, sesetengah Label Data tidak disokong.

Carta

Jadual data

Tidak Disokong

Tidak Disokong

Carta

Garis arah aliran

Disokong Separa

Apabila anda menyimpan fail dalam format .ods dan membukanya sekali lagi dalam Excel, sesetengah Garis Arah Aliran tidak disokong.

Disokong Separa

Apabila anda menyimpan fail dalam format .ods dan membukanya sekali lagi dalam Excel, sesetengah Garis Arah Aliran tidak disokong.

Carta

Bar ralat

Disokong Separa

Apabila anda menyimpan fail dalam format .ods dan membukanya sekali lagi dalam Excel, sesetengah Bar Ralat tidak disokong.

Disokong Separa

Apabila anda menyimpan fail dalam format .ods dan membukanya sekali lagi dalam Excel, sesetengah Bar Ralat tidak disokong.

Carta

Baris Jatuh

Tidak Disokong

Tidak Disokong

Carta

Baris Tinggi Rendah

Tidak Disokong

Tidak Disokong

Carta

Garis petunjuk pada label data

Tidak Disokong

Tidak Disokong

Carta

Carta Radar Diisi

Tidak Disokong

Tidak Disokong

Carta

Petunjuk

Disokong Separa

Apabila anda menyimpan fail dalam format .ods dan membukanya sekali lagi dalam Excel, sesetengah seting tidak disokong.

Disokong Separa

Apabila anda menyimpan fail dalam format .ods dan membukanya sekali lagi dalam Excel, sesetengah seting tidak disokong.

Carta

Carta Pangsi

Tidak Disokong

Tidak Disokong

Carta

Helaian Carta

Tidak Disokong

Tidak Disokong

Carta

Pai daripada Pai atau Bar daripada Pai

Tidak Disokong

Tidak Disokong

Carta

Kotak dan Garis

Tidak berkenaan

Tidak Disokong

Carta

Histogram

Tidak berkenaan

Tidak Disokong

Carta

Carta Pareto

Tidak berkenaan

Tidak Disokong

Carta

Carta Sinaran

Tidak berkenaan

Tidak Disokong

Carta

Carta Peta Pepohon

Tidak berkenaan

Tidak Disokong

Carta

Carta Air Terjun

Tidak berkenaan

Tidak Disokong

Formula OLAP

Tidak Disokong

Tidak Disokong

Carta

Bentuk pada carta

Tidak Disokong

Tidak Disokong

Unsur Grafik

Jadual di bawah menunjukkan ciri grafik Excel yang disokong penuh, disokong separa atau tidak disokong dalam Format OpenDocument (.ods).

  • Disokong     Format Excel dan Format OpenDocument menyokong ciri ini. Grafik yang menggunakan ciri ini secara amnya muncul dan berkelakuan sama dalam mana-mana format.

  • Disokong Separa     Format Excel dan Format OpenDocument menyokong ciri ini tetapi grafik mungkin kelihatan berbeza antara format. Tiada data yang hilang secara amnya antara format-format ini tetapi pemformatan dan cara anda mengendalikan grafik ini mungkin berbeza.

  • Tidak Disokong     Disebabkan keunikan perbezaan ciri dan pelaksanaan antara format Excel dan Format OpenDocument, ciri ini tidak disokong dalam Format OpenDocument. Jika anda merancang untuk menyimpan lembaran kerja anda dalam Format OpenDocument, jangan gunakan ciri ini.

Bentuk asas

Tahap sokongan

Tahap sokongan

Excel 2013

Excel 2016

Bentuk

Disokong

Disokong

Kotak teks

Disokong

Disokong kecuali untuk objek di dalam kotak teks. Objek di dalam kotak teks digugurkan apabila anda membuka fail OpenDocument.

Disokong

Disokong kecuali untuk objek di dalam kotak teks. Objek di dalam kotak teks digugurkan apabila anda membuka fail OpenDocument.

WordArt

Disokong Separa

ODF tidak menyokong opsyen WordArt dalam Excel. Hasilnya, WordArt ditukar kepada kotak teks apabila disimpan. Teks dan warna teks asas dikekalkan tetapi kesan dan pemformatan WordArt hilang.

Disokong Separa

ODF tidak menyokong opsyen WordArt dalam Excel. Hasilnya, WordArt ditukar kepada kotak teks apabila disimpan. Teks dan warna teks asas dikekalkan tetapi kesan dan pemformatan WordArt hilang.

Opsyen bentuk 3D

Tidak Disokong

Tidak Disokong

Gambar

Disokong

Disokong kecuali untuk opsyen selit dan pautan yang tidak disokong dalam ODF.

Disokong

Disokong kecuali untuk opsyen selit dan pautan yang tidak disokong dalam ODF.

Gambar Rajah SmartArt

Disokong

Ditukar kepada sekumpulan bentuk.

Disokong

Ditukar kepada sekumpulan bentuk.

Kawalan ActiveX

Tidak Disokong

Tidak Disokong

Kawalan borang Excel

Tidak Disokong

Tidak Disokong

Objek dalam carta

Disokong

Ditukar kepada satu kumpulan yang mengandungi carta dan objek.

Disokong

Ditukar kepada satu kumpulan yang mengandungi carta dan objek.

Objek baris tandatangan

Tidak Disokong

Tidak Disokong

Alat kamera/tampal sebagai objek pautan gambar

Tidak Disokong

Tidak Disokong

Catatan dakwat

Disokong

Catatan dakwat ditukar kepada imej Metafail Dipertingkat (EMF).

Disokong

Catatan dakwat ditukar kepada imej Metafail Dipertingkat (EMF).

Kumpulan objek

Disokong

Sesetengah objek tidak boleh dikumpulkan bersama-sama dalam Excel 2013, jadi objek dileraikan apabila anda membuka fail OpenDocument. Ini termasuk carta, gambar, bentuk atau kotak teks yang dikumpulkan dengan objek OLE.

Disokong

Sesetengah objek tidak boleh dikumpulkan bersama-sama dalam Excel 2016, jadi objek dileraikan apabila anda membuka fail OpenDocument. Ini termasuk carta, gambar, bentuk atau kotak teks yang dikumpulkan dengan objek OLE.

Kebolehlihatan objek

Tidak Disokong

Objek yang tidak kelihatan boleh menjadi kelihatan selepas menyimpan fail dalam .ods dan membukanya sekali lagi dalam Excel 2013.

Tidak Disokong

Objek yang tidak kelihatan boleh menjadi kelihatan selepas menyimpan fail dalam .ods dan membukanya sekali lagi dalam Excel 2016.

Sempadan objek

Disokong

Bukan semua gaya sempadan disokong. Gaya sempadan yang tidak disokong disimpan sebagai gaya sempadan lalai (garis hitam, padu).

Disokong

Bukan semua gaya sempadan disokong. Gaya sempadan yang tidak disokong disimpan sebagai gaya sempadan lalai (garis hitam, padu).

Isian objek

Disokong

Disokong kecuali isian gradien yang lebih daripada dua hentian hilang semua hentian selepas dua yang pertama.

Disokong

Disokong kecuali isian gradien yang lebih daripada dua hentian hilang semua hentian selepas dua yang pertama.

Pemformatan Baris

Disokong

Bukan semua gaya baris dan gaya akhir baris disokong dalam ODF. Gaya yang tidak disokong disimpan sebagai lalai, baris padu hitam dan jenis anak panah terbuka masing-masing.

Disokong

Bukan semua gaya baris dan gaya akhir baris disokong dalam ODF. Gaya yang tidak disokong disimpan sebagai lalai, baris padu hitam dan jenis anak panah terbuka masing-masing.

Pangkasan gambar

Disokong

Pangkasan biasa gambar disokong. Namun, memangkas gambar bersama bentuk tidak disokong.

Disokong

Pangkasan biasa gambar disokong. Namun, memangkas gambar bersama bentuk tidak disokong.

Pewarnaan semula gambar

Disokong Separa

Sesetengah pewarnaan semula gambar mempunyai persamaan dalam ODF seperti hitam dan putih. Pewarnaan semula gambar lain tidak mempunyai persamaan dan diratakan. Gambar tampak serupa tetapi pewarnaan semula tidak boleh lagi diubah atau dialih keluar.

Disokong Separa

Sesetengah pewarnaan semula gambar mempunyai persamaan dalam ODF seperti hitam dan putih. Pewarnaan semula gambar lain tidak mempunyai persamaan dan diratakan. Gambar tampak serupa tetapi pewarnaan semula tidak boleh lagi diubah atau dialih keluar.

Opsyen gambar 3D

Tidak Disokong

Tidak Disokong

Gaya gambar

Disokong Separa

Sempadan disokong secara separa tetapi mungkin tidak kelihatan sama.

Disokong Separa

Sempadan disokong secara separa tetapi mungkin tidak kelihatan sama.

Tema

Tidak Disokong

Tidak Disokong

Hiperpautan pada bentuk

Tidak Disokong

Tidak Disokong

Halaman Atas

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×