Penilaian migrasi imbas: URL OneDrive panjang

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Ketahui cara untuk membaiki isu dengan panjang OneDrive URL semasa migrasi.

Gambaran keseluruhan

Apabila anda mengalihkan Laman OneDrive daripada sumber anda ke persekitaran sasaran, OneDrive URL akan mengubah format. Platform sumber OneDrive Laman berada dalam format https://onedrive.contoso.com/personal/domain_user. Platform sasaran dalam bahagian URL Domain_User akan berubah kepada menggunakan UPN untuk pengguna. Ini akan kelihatan serupa dengan https://onedrive.contoso.com/personal/user_contoso_com.

Contoh:

Jika anda menggunakan fail ini:

https://OneDrive.contoto.com/Personal/contoso_bobsmith/documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

Dalam nama fail direktori adalah:

 • Peribadi/contoso_bobsmith/dokumen/Folder1/Folder2

Nota: Terdapat had 256 aksara pada laluan direktori ke fail dalam SharePoint.

Selepas migrasi, laluan fail akan kelihatan seperti berikut.

Peribadi/bobsmith_contoso_com/dokumen/Folder1/Folder2

Perhatikan URL sekarang 4 aksara lebih panjang daripada sebelum ini. Bergantung pada cara UPNs yang dibentuk di syarikat anda, perubahan dalam panjang mungkin lebih besar.

Jika fail sebelumnya dalam persekitaran sumber 255 aksara, panjang selepas migrasi akan 259 aksara, iaitu melebihi had yang menyokong pangkalan data. Ini akan memberikan hasil kandungan yang gagal untuk memindahkan.

Kami telah mengenal pasti 4 lokasi yang berbeza yang kegagalan yang mungkin berlaku disebabkan panjang URL. Hasilnya, kami mempunyai 4 laporan lain yang berkenaan URL panjang. Seksyen laporan hasil mengimbas merangkumi setiap laporan bersama-sama dengan pemulihan yang perlu berlaku.

Pemindahan data

Migrasi kandungan sumber yang menghasilkan URL panjang akan gagal. Ini akan menyebabkan kerja migrasi gagal, yang akan melanjutkan projek migrasi sebenarnya tidak.

Penting: Sebarang Laman yang dikonfigurasikan sebagai "Tiada Access" (dikunci), dalam SharePoint akan dilangkau. Untuk melihat senarai laman yang dikunci koleksi lihat Laman dikunci mengimbas output.

Bersedia untuk migrasi

Semak semula laporan dan ikuti pemulihan yang disyorkan untuk setiap laporan. Secara umum, pemulihan di melibatkan mengalih kandungan dengan lebih dekat ke akar koleksi laman.

Menyiarkan migrasi

Sahkan bahawa kandungan anda telah dipindahkan.

Mengimbas hasil laporan

Imbasan ini menghasilkan 4 fail output. Setiap fail ialah panjang URL isu tertentu yang akan menyebabkan kegagalan migrasi. LongODBUrl-AllDocs-detail.csv    terdapat dua kekangan yang berkaitan dengan panjang laluan ke fail yang diberikan:

 • Laluan relatif pelayan ke folder yang mengandungi fail yang mempunyai maksimum 256 aksara. Menggunakan fail contoh berikut:

  https://OneDrive.contoto.com/Personal/contoso_bobsmith/documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

  Nama Direktori akan berikut: peribadi/contoso_bobsmith/dokumen/Folder1/Folder2

  Selepas migrasi, laluan fail akan kelihatan seperti berikut. Perhatikan URL sekarang lebih panjang daripada sebelum ini: peribadi/bobsmith_contoso_com/dokumen/Folder1/Folder2

 • Laluan relatif pelayan fail atau folder mempunyai jumlah maksimum 260 aksara. Menggunakan fail contoh berikut:

  https://OneDrive.contoto.com/Personal/contoso_bobsmith/documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

  Pelayan relatif laluan ke fail akan kelihatan serupa dengan yang berikut: Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

Jika terdapat fail yang disenaraikan dalam laporan ini, pemilik perlu mengalihkan fail ke laluan yang lebih singkat atau memadamkan fail. Contohnya, mereka dapat mengalihkan ProjectA.docx sehingga folder terus di bawah dokumen, atau ia boleh memadamkan fail jika ia tidak lagi diperlukan.

Lajur

Perihalan

SiteId

Pengecam unik koleksi laman yang terpengaruh.

SiteURL

URL untuk koleksi laman yang terpengaruh.

SiteOwner

Pemilik koleksi laman.

SiteAdmins

Senarai individu yang disenaraikan sebagai pentadbir koleksi laman.

SiteSizeInMB

Saiz koleksi saiz dalam megabait [MB]

NumOfWebs

Bilangan webs yang wujud dalam koleksi laman.

ContentDBName

Nama pangkalan data kandungan pengehosan koleksi laman.

ContentDBServerName

SQL Server pengehosan pangkalan data kandungan.

ContentDBSizeInMB

Saiz pangkalan data kandungan pengehosan koleksi laman.

LastContentModifiedDate

Koleksi Laman telah kandungan tarikh/masa diubah suai.

TotalItemCount

Jumlah bilangan item yang ditemui dalam koleksi laman.

Jumlah Pelawat

Bilangan permintaan log untuk koleksi laman. Bergantung pada data daripada Perkhidmatan pengelogan penggunaan. Jika Perkhidmatan pengelogan penggunaan dinyahdayakan baris ini akan menunjukkan N/A.

DistinctUsers

Bilangan pengguna yang berbeza yang mempunyai dicapai koleksi laman. Bergantung pada data daripada Perkhidmatan pengelogan penggunaan. Jika Perkhidmatan pengelogan penggunaan dinyahdayakan baris ini akan menunjukkan N/A.

DaysOfUsageData

Bilangan hari yang Perkhidmatan pengelogan penggunaan mengekalkan data. Ini menyediakan konteks untuk Jumlah pelawat dan DistinctUsers. Contohnya, jika ini ialah 14 hari, Jumlah pelawat dan DistinctUsers data adalah untuk 14 hari yang lalu.

UPN

UPN yang digunakan untuk menentukan perbezaan kepanjangan URL. Jika UPN "***" yang menunjukkan pemilik tidak mempunyai UserPrincipalName yang disetkan dalam profil SharePoint mereka. Sebagai hasil, panjang purata nilai UserPrincipalName dalam gedung profil SharePoint digunakan.

URLLengthDifference

Jumlah URL akan meningkat apabila Laman yang dinamakan semula.

Fail

Fail yang perlu menjadi remediated.

ScanID

Pengecam unik yang diperuntukkan kepada pelaksanaan khusus alat penilaian migrasi SharePoint.

LongODBUrl-NavNodes-detail.csv    nod navigasi mempunyai had kepanjangan URL 260 aksara. Ini boleh menyebabkan medan URL yang melebihi panjang maksimum.

Contohnya, anda mempunyai laman OneDrive di https://OneDrive.contoso.com/personal/contoso_bobsmith. Laman tersebut mempunyai pautan dalam lancar cepat yang bernama laporan dan URL menuding pautan ke https://onedrive.contoso.com/personal/contoso_bobsmith/documents/folder1/...folderN/Reports. Semasa migrasi, SharePoint akan mengemas kini URL untuk menuding ke/bobsmith_contoso_com /. Panjang tambahan yang ditambahkan pada URL mungkin menyebabkan panjang yang sedang aksara yang melebihi 260, yang akan menyebabkan migrasi gagal.

Untuk remediate isu ini, anda akan mengalihkan folder laporan berdekatan akar pustaka /documents/ dan kemudian kemas kini pautan lancar cepat. Opsyen lain adalah untuk mengalih keluar pautan lancar cepat.

Lajur

Perihalan

SiteId

Pengecam unik koleksi laman yang terpengaruh.

SiteURL

URL untuk koleksi laman yang terpengaruh.

SiteOwner

Pemilik koleksi laman.

SiteAdmins

Senarai individu yang disenaraikan sebagai pentadbir koleksi laman.

SiteSizeInMB

Saiz koleksi saiz dalam megabait [MB]

NumOfWebs

Bilangan webs yang wujud dalam koleksi laman.

ContentDBName

Nama pangkalan data kandungan pengehosan koleksi laman.

ContentDBServerName

SQL Server pengehosan pangkalan data kandungan.

ContentDBSizeInMB

Saiz pangkalan data kandungan pengehosan koleksi laman.

UPN

UPN yang digunakan untuk menentukan perbezaan kepanjangan URL. Jika UPN "***" yang menunjukkan pemilik tidak mempunyai UserPrincipalName yang disetkan dalam profil SharePoint mereka. Hasilnya, purata panjang UserPrincipalName dalam gedung profil SharePoint digunakan.

URLLengthDifference

Jumlah URLLengthDifference URL akan meningkat apabila Laman yang dinamakan semula.

WebURL

URL web yang mempunyai nod navigasi.

NavigationNodeLocation

Navigasi nod tajuk menunjukkan tempat berada nod navigasi. Anda boleh mempunyai berbilang aras nod navigasi dan ini akan membantu mencari nod menggusarkan.

NavigationNodeTitle

Tajuk nod navigasi terpengaruh.

NavigationNodeURL

URL yang akan terlalu panjang selepas Laman Namakan semula.

ScanID

Pengecam unik yang diperuntukkan kepada pelaksanaan khusus alat penilaian migrasi SharePoint.

LongODBUrl-Perms-detail.csv    keizinan yang disetkan pada objek dalam SharePoint dijejak dengan URL objek tersebut. Jika anda mengeset keizinan pada folder, SharePoint akan menyimpan relatif laluan ke folder. Jika anda mengeset keizinan pada item, SharePoint akan menyimpan laluan relatif pelayan pada item.

Sebagai hasil, semasa migrasi Laman, URL yang berkaitan dengan keizinan akan dikemas kini. Ini mungkin menyebabkan kegagalan Jika URL baru terlalu panjang.

Pemulihan ini adalah untuk mengalihkan objek terpengaruh lebih dekat ke akar koleksi laman. Opsyen lain adalah untuk mengalih keluar keizinan berbeza daripada item dalam laporan.

Lajur

Perihalan

SiteId

Pengecam unik koleksi laman yang terpengaruh.

SiteURL

URL untuk koleksi laman yang terpengaruh.

SiteOwner

Pemilik koleksi laman.

SiteAdmins

Senarai individu yang disenaraikan sebagai pentadbir koleksi laman.

SiteSizeInMB

Saiz koleksi saiz dalam megabait [MB]

NumOfWebs

Bilangan webs yang wujud dalam koleksi laman.

ContentDBName

Nama pangkalan data kandungan pengehosan koleksi laman.

ContentDBServerName

SQL Server pengehosan pangkalan data kandungan.

ContentDBSizeInMB

Saiz pangkalan data kandungan pengehosan koleksi laman.

UPN

UserPrincipalName UPN yang digunakan untuk menentukan perbezaan kepanjangan URL. Jika UPN "***" yang menunjukkan pemilik tidak mempunyai UserPrincipalName yang disetkan dalam profil SharePoint mereka. Hasilnya, purata panjang UserPrincipalName dalam gedung profil SharePoint digunakan.

URLLengthDifference

Jumlah URL akan meningkat apabila Laman yang dinamakan semula.

WebURL

URL web pengehosan objek selamat.

SecuredObject

Ini ialah URL objek selamat yang akan menjadi terlalu panjang selepas menamakan semula laman. Jika anda menambah keizinan pada fail, ini adalah pelayan relatif laluan ke fail. Jika anda mengeset keizinan pada folder, ini ialah laluan relatif pelayan ke folder.

ScanID

Pengecam unik yang diperuntukkan kepada pelaksanaan khusus alat penilaian migrasi SharePoint.

LongODBUrl-Deps-detail.csv    fail tertentu boleh mempunyai kebergantungan tambahan. Kebergantungan tersebut dijejak mengikut URL. Semasa migrasi jika maklumat Kebersandaran terlalu panjang, migrasi akan gagal.

Terdapat dua kekangan dalam laporan ini untuk diberi perhatian:

 • FullURL mempunyai had aksara 260. Ini ialah fail dengan kebergantungan pada. Untuk remediate jika FullURL yang terlalu panjang, sama ada mengalih keluar fail atau mengalihkan fail ke lokasi yang lebih dekat kepada akar koleksi laman.

 • DependencyDescription mempunyai had aksara 270. Ini adalah kebergantungan yang dikaitkan dengan FullURL yang. Untuk remediate DependencyDescription yang, sama ada mengalih keluar kebergantungan atau mengalihkan kebergantungan lebih dekat ke akar koleksi laman.

Lajur

Perihalan

SiteId

Pengecam unik koleksi laman yang terpengaruh.

SiteURL

URL untuk koleksi laman yang terpengaruh.

SiteOwner

Pemilik koleksi laman.

SiteAdmins

Senarai individu yang disenaraikan sebagai pentadbir koleksi laman.

SiteSizeInMB

Saiz koleksi saiz dalam megabait [MB]

NumOfWebs

Bilangan webs yang wujud dalam koleksi laman.

ContentDBName

Nama pangkalan data kandungan pengehosan koleksi laman.

ContentDBServerName

SQL Server pengehosan pangkalan data kandungan.

ContentDBSizeInMB

Saiz pangkalan data kandungan pengehosan koleksi laman.

UPN

UPN yang digunakan untuk menentukan perbezaan kepanjangan URL. Jika UPN "***", yang menunjukkan pemilik tidak mempunyai UserPrincipalName yang disetkan dalam profil SharePoint mereka. Hasilnya, purata panjang UserPrincipalName dalam gedung profil SharePoint digunakan.

URLLengthDifference

Jumlah URL akan meningkat apabila Laman yang dinamakan semula.

FullURL

URL untuk fail yang mempunyai kebergantungan yang

DependencyDescription

Perihalan DependencyDescription yang berkaitan dengan kebergantungan. Ini mungkin URL yang Mari dinamakan.

ScanID

Pengecam unik yang diperuntukkan kepada pelaksanaan khusus alat penilaian migrasi SharePoint.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×