Pengesahihan data pada lanjut

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Nota: Ini adalah untuk topik lanjutan pada pengesahihan data. Untuk pengenalan pengesahihan data dan cara untuk mengesahkan sel atau julat, lihat menambah pengesahihan data pada sel atau julat.

Anda boleh menggunakan pengesahihan data untuk mengehadkan jenis data atau nilai yang pengguna memasukkan ke dalam sel. Contohnya, anda boleh menggunakan pengesahihan data untuk mengira nilai maksimum yang dibenarkan dalam sel berdasarkan nilai di tempat lain dalam buku kerja. Dalam contoh berikut, pengguna mempunyai ditaip abc, yang bukan nilai yang diterima dalam sel tersebut.

Contoh mesej input tidak sah

Mesej input dipaparkan apabila pengguna memilih sel

Bilakah pengesahihan data berguna?

Pengesahihan data amat berguna apabila anda ingin berkongsi buku kerja dengan orang lain dan anda ingin data yang dimasukkan menjadi tepat dan konsisten. Antara perkara lain, anda boleh menggunakan pengesahihan data perkara berikut:

 • Hadkan entri kepada item yang dipratentukan dalam senarai— contohnya, anda boleh mengehadkan pemilihan Jabatan pengguna untuk perakaunan, senarai gaji, HR menamakan beberapa.

 • Hadkan bilangan yang di luar julat tertentu— contohnya, anda boleh menentukan input peratusan maksimum untuk pekerja yang Tahunan Kepujian peningkatan, mari kita katakan 3%, atau hanya membenarkan nombor bulat antara 1 dan 100.

 • Hadkan tarikh di luar rangka masa tertentu— contohnya, dalam masa pekerja mematikan permintaan, anda boleh menghalang orang daripada memilih tarikh sebelum tarikh hari ini.

 • Hadkan masa yang di luar rangka masa tertentu— contohnya, anda boleh menentukan Mesyuarat penjadualan antara 8:00 AM dan 5:00 PM.

 • Mengehadkan bilangan aksara teks— contohnya, anda boleh mengehadkan dibenarkan teks dalam sel untuk aksara 10 atau kurang.

 • Mengesahkan data berdasarkan formula atau nilai dalam sel lain— contohnya, anda boleh menggunakan pengesahihan data untuk mengesetkan had maksimum untuk komisen dan bonus berdasarkan nilai keseluruhan senarai gaji unjuran. Jika pengguna memasukkan lebih daripada jumlah had, mereka akan melihat mesej ralat.

Input Pengesahihan data dan mesej ralat

Anda boleh memilih untuk menunjukkan mesej Input apabila pengguna memilih sel. Mesej input secara umumnya digunakan untuk menawarkan pengguna panduan tentang jenis data yang anda inginkan dimasukkan dalam sel. Jenis mesej ini muncul berdekatan sel. Anda boleh mengalihkan mesej ini jika anda inginkan, dan ia akan kelihatan sehingga anda beralih ke sel lain atau tekan Esc.

Input mesej memaparkan untuk sel

Anda menyediakan mesej Input anda dalam tab pengesahihan data kedua.

Seting mesej input dalam kotak dialog Pengesahihan Data

Sebaik sahaja pengguna anda digunakan untuk mesej Input anda, anda boleh mengosongkan tanda opsyen Tunjukkan mesej input apabila sel dipilih .

Anda juga boleh menunjukkan ada Amaran ralat yang hanya muncul selepas pengguna memasukkan data tidak sah.

Mesej amaran ditunjukkan data tidak sah

Anda boleh memilih daripada tiga jenis amaran ralat:

Ikon

Jenis

Gunakan untuk

Ikon Henti

Henti

Mengelakkan pengguna memasukkan data tidak sah dalam sel.

Mesej amaran berhenti mempunyai dua opsyen: cuba semula atau membatalkan.

Ikon Amaran

Amaran

Memberi amaran pengguna data yang mereka dimasukkan tidak sah, tanpa menghalang mereka daripada memasukkannya.

Apabila mesej amaran amaran muncul, pengguna boleh klik Ya untuk menerima entri tidak sah, tiada untuk mengedit entri tidak sah atau Batal untuk mengalih keluar entri yang tidak sah.

Ikon Maklumat

Maklumat

Memaklumkan pengguna data yang mereka dimasukkan tidak sah, tanpa menghalang mereka daripada memasukkannya. Jenis amaran ralat ini adalah paling fleksibel.

Apabila mesej amaran maklumat muncul, pengguna boleh klik OK untuk menerima nilai yang tidak sah atau Batal untuk menolak ia.

Petua untuk bekerja dengan pengesahihan data

Gunakan petua dan cara ini untuk bekerja dengan pengesahihan data dalam Excel.

Nota: Jika anda ingin menggunakan pengesahihan data dengan buku kerja dalam Excel Services atau Excel Online anda perlu mencipta pengesahihan data dalam versi desktop Excel terlebih dahulu.

 • Lebar senarai juntai bawah ditentukan oleh lebar sel yang mempunyai pengesahihan data. Anda mungkin perlu melaraskan lebar sel tersebut untuk mengelakkan memotong lebar entri yang sah yang lebih lebar daripada lebar senarai juntai bawah.

 • Jika anda merancang untuk melindungi lembaran kerja atau buku kerja, melindungi selepas anda selesai menentukan sebarang seting pengesahan. Pastikan bahawa anda membuka kunci sebarang sel yang disahkan sebelum anda melindungi lembaran kerja. Jika tidak, pengguna tidak akan dapat menaip sebarang data dalam sel. Lihat Lindungi lembaran kerja.

 • Jika anda merancang untuk berkongsi buku kerja, berkongsi hanya selepas anda telah selesai menentukan seting pengesahan dan perlindungan data. Selepas anda berkongsi buku kerja, anda tidak akan dapat mengubah seting pengesahihan melainkan anda berhenti berkongsi.

 • Anda boleh menggunakan pengesahihan data pada sel yang sudah mempunyai data dimasukkan dalamnya. Walau bagaimanapun, Excel tidak memaklumkan anda secara automatik bahawa sel sedia ada mengandungi data tidak sah. Dalam senario ini, anda boleh menyerlahkan data tidak sah dengan mengarahkan Excel untuk membulatkannya pada lembaran kerja. Setelah anda mengenal pasti data tidak sah, anda boleh menyembunyikan bulatan sekali lagi. Jika anda memperbetulkan entri tidak sah, bulatan hilang secara automatik.

  Bulatan menunjukkan data tidak sah

  Untuk menggunakan bulatan, pilih sel yang anda ingin menilai dan pergi ke Data > Alat Data > Pengesahihan Data > Bulatan Data tidak sah.

  Data tidak sah bulatan pada reben
 • Untuk mengalih keluar dengan cepat pengesahihan data untuk sel, pilihnya dan kemudian pergi ke Data > Alat Data > Pengesahihan Data > seting > Kosongkan Semua.

 • Untuk mencari sel pada lembaran kerja yang mempunyai pengesahihan data, pada tab Rumah, dalam kumpulan Pengeditan, klik Cari & Pilih kemudian klik Pengesahihan Data. Selepas anda menemui sel yang mempunyai pengesahihan data, anda boleh mengubah, menyalin atau mengalih keluar seting pengesahihan.

 • Apabila mencipta senarai juntai bawah, anda boleh menggunakan perintah Takrifkan nama (tabFormula , Kumpulan Nama tertakrif ) untuk mentakrifkan nama untuk julat yang mengandungi senarai. Selepas anda mencipta senarai pada lembaran kerja lain, anda boleh menyembunyikan lembaran kerja yang mengandungi senarai dan kemudian melindungi buku kerja agar pengguna tidak akan mempunyai capaian kepada senarai.

 • Jika anda mengubah seting pengesahihan untuk sel, anda boleh menggunakan perubahan anda secara automatik kepada kesemua sel lain yang mempunyai seting yang sama. Untuk melakukan sedemikian, pada tab Seting, pilih kotak semak Gunakan perubahan ini untuk semua sel lain dengan seting yang sama.

 • Jika pengesahihan data tidak berfungsi, pastikan:

  • Pengguna tidak menyalin atau mengisikan data - pengesahihan Data direka bentuk untuk menunjukkan mesej dan mengelakkan entri tidak sah hanya apabila pengguna menaip data terus dalam sel. Apabila data yang disalin atau diisi, mesej tidak muncul. Untuk menghalang pengguna daripada menyalin dan mengisi data dengan menyeret dan melepaskan sel, pergi ke fail > opsyen > lanjutan > opsyen pengeditan > Kosongkan isian dayakan mengendalikan dan seret dan lepas sel semak kotak, dan kemudian melindungi lembaran kerja.

  • Pengiraan semula manual dimatikan - jika pengiraan semula manual dihidupkan, sel uncalculated boleh menghalang data disahkan dengan betul. Untuk mematikan pengiraan semula manual, pergi ke tab Formula > Kumpulan pengiraan > Opsyen pengiraan > klik automatik.

  • Formula adalah bebas ralat - pastikan bahawa Formula dalam sel yang disahkan tidak menyebabkan ralat, seperti #REF! atau #DIV/0!. Excel mengabaikan pengesahihan data sehingga anda membetulkan ralat.

  • Sel yang dirujuk dalam Formula adalah betul - jika sel yang dirujuk berubah agar formula dalam sel yang disahkan mengira keputusan yang tidak sah, mesej pengesahihan untuk sel tidak akan muncul.

  • Jadual an Excel mungkin dipautkan ke laman SharePoint - anda tidak boleh menambah pengesahihan data jadual Excel yang dipautkan ke laman SharePoint. Untuk menambah pengesahihan data, anda mesti Nyahpaut jadual Excel atau menukar jadual Excel kepada julat.

  • Anda mungkin sedang memasukkan data - perintah Pengesahihan Data dalam kini tidak tersedia apabila anda memasukkan data dalam sel. Untuk selesai memasukkan data, tekan Enter atau ESC untuk keluar dari.

  • Lembaran kerja mungkin dilindungi atau dikongsi - anda tidak boleh mengubah seting pengesahihan data jika buku kerja anda dikongsi atau dilindungi. Anda perlu berkongsi atau Nyahlindung buku kerja anda terlebih dahulu.

Cara untuk mengemas kini atau alih keluar pengesahihan data dalam buku kerja yang diwarisi

Jika anda mewarisi buku kerja dengan pengesahihan data, anda boleh mengubah suai atau mengalih keluar melainkan lembaran kerja dilindungi. Jika ia dilindungi dengan kata laluan yang anda tidak tahu anda patut cuba Hubungi pemilik sebelumnya untuk membantu anda menyahlindung lembaran kerja, seperti Excel mempunyai tiada cara untuk memulihkan tidak diketahui atau hilang kata laluan. Anda boleh juga menyalin data lembaran kerja yang lain, dan kemudian alih keluar pengesahihan data.

Jika anda melihat isyarat pengesahihan data apabila anda cuba memasukkan atau mengubah data dalam sel dan anda tidak jelas mengenai benda yang anda boleh masukkan, hubungi pemilik buku kerja.

Adakah anda mempunyai soalan khusus tentang kefungsian?

Siarkan soalan dalam forum komuniti Excel

Bantu kami menambah baik Excel

Adakah anda mempunyai cadangan tentang cara kami boleh meningkatkan versi Excel yang seterusnya? Jika begitu, sila lihat topik di Excel User Voice.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Menggunakan pengesahihan data pada sel

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×