Pengepala dan pengaki dalam lembaran kerja

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menambah pengepala atau pengaki pada atas atau bawah lembaran kerja bercetak dalam Excel. Contohnya, anda mungkin mencipta pengaki yang mempunyai nombor halaman, tarikh dan nama fail anda. Anda boleh mencipta anda sendiri, atau menggunakan banyak terbina dalam pengepala dan pengaki.

Pengepala dan pengaki dipaparkan hanya dalam pandangan Tataletak halaman , Pratonton cetakdan pada halaman bercetak. Anda juga boleh menggunakan kotak dialog Persediaan halaman jika anda ingin selitkan pengepala atau pengaki untuk lebih daripada satu lembaran kerja pada satu masa. Untuk jenis helaian yang lain, seperti helaian Carta atau carta, anda boleh menyelitkan pengepala dan pengaki hanya dengan menggunakan kotak dialog Persediaan halaman .

Menambah atau mengubah pengepala atau pengaki dalam pandangan tataletak halaman

 1. Klik lembaran kerja yang anda ingin menambah atau mengubah pengepala atau pengaki.

 2. Pada tab Selitkan dalam kumpulan Teks, klik Pengepala & Pengaki.

  Opsyen Pengepala & Pengaki pada tab Selitkan

  Excel memaparkan lembaran kerja dalam pandangan Tataletak halaman .

 3. Untuk menambah atau mengedit pengepala atau pengaki, klik kiri, Pusat atau kanan pengepala atau pengaki kotak teks di atas atau bawah halaman lembaran kerja (di bawah pengepalaatau di atas pengaki).

 4. Taipkan teks pengepala atau pengaki baru.

  Nota: 

  • Untuk memulakan baris baru dalam kotak teks pengepala atau pengaki, tekan Enter.

  • Untuk menyertakan ampersan (&) tunggal dalam teks pengepala atau pengaki, gunakan dua ampersan. Contohnya, untuk menyertakan "Subkontraktor & Perkhidmatan" dalam pengepala, taipkan Subkontraktor && Perkhidmatan.

  • Untuk menutup pengepala atau pengaki, klik mana-mana dalam lembaran kerja. Untuk menutup pengepala atau pengaki tanpa menyimpan perubahan yang anda buat, tekan Esc.

 1. Klik lembaran kerja atau lembaran kerja, helaian Carta atau carta yang anda ingin menambah atau mengubah pengepala atau pengaki.

  Petua: Anda boleh memilih berbilang lembaran kerja dengan Ctrl + kiri-klik. Apabila berbilang lembaran kerja dipilih, [Kumpulan] muncul dalam bar tajuk di atas lembaran kerja. Untuk membatalkan pemilihan berbilang lembaran kerja dalam buku kerja, klik sebarang lembaran kerja yang tidak dipilih. Jika helaian tidak dipilih kelihatan, klik kanan tab helaian terpilih, dan kemudian klik Leraikan helaian.

 2. Pada tab Tataletak Halaman dalam kumpulan Persediaan Halaman, klik Pelancar Kotak Dialog Imej butang .

  Klik anak panah di bahagian bawah kanan kumpulan Persediaan Halaman

  Excel memaparkan kotak dialog Persediaan Halaman.

 3. Pada tab Pengepala/Pengaki, klik Pengepala Tersuai atau Pengaki Tersuai.

 4. Klik di kiri, tengahatau kanan kotak Seksyen, dan kemudian klik mana-mana butang untuk menambah maklumat pengepala atau pengaki yang anda inginkan dalam Seksyen tersebut.

  Dialog pengepala tersuai persediaan halaman
 5. Untuk menambah atau mengubah teks pengepala atau pengaki, taip teks tambahan atau edit teks sedia ada dalam kotak Seksyen kiri, tengahatau kanan .

  Nota: 

  • Untuk memulakan baris baru dalam kotak teks pengepala atau pengaki, tekan Enter.

  • Untuk menyertakan ampersan (&) tunggal dalam teks pengepala atau pengaki, gunakan dua ampersan. Contohnya, untuk menyertakan "Subkontraktor & Perkhidmatan" dalam pengepala, taipkan Subkontraktor && Perkhidmatan.

Excel mempunyai banyak teks terbina dalam pengepala dan pengaki yang anda boleh gunakan. Lembaran kerja, anda boleh bekerja dengan pengepala dan pengaki dalam pandangan Tataletak halaman . Untuk helaian Carta atau carta, anda perlu melalui dialog Persediaan halaman .

 1. Klik lembaran kerja yang anda ingin menambah atau mengubah terbina dalam pengepala atau pengaki.

 2. Pada tab Selitkan dalam kumpulan Teks, klik Pengepala & Pengaki.

  Opsyen Pengepala & Pengaki pada tab Selitkan

  Excel memaparkan lembaran kerja dalam pandangan Tataletak halaman .

 3. Klik kotak teks pengepala atau pengaki kiri, tengah atau kanan pada atas atau bawah halaman lembaran kerja.

  Petua: Mengklik sebarang kotak teks akan memilih pengepala atau pengaki dan memaparkan Alat Pengepala dan Pengaki, menambahkan tab Reka Bentuk.

 4. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan pengepala & pengaki , klik pengepala atau pengaki, dan kemudian klik terbina dalam pengepala atau pengaki yang anda inginkan.

  Opsyen pengepala & pengaki terbina dalam

Dan bukannya memilih terbina dalam pengepala atau pengaki, anda boleh memilih unsur terbina dalam. Banyak unsur (seperti Nombor halaman, Nama faildan Tarikh semasa) ditemui pada reben. Lembaran kerja, anda boleh bekerja dengan pengepala dan pengaki dalam pandangan Tataletak halaman . Untuk helaian Carta atau carta, anda boleh bekerja dengan pengepala dan pengaki dalam dialog Persediaan halaman .

 1. Klik lembaran kerja yang anda ingin tambahkan pengepala atau pengaki yang khusus.

 2. Pada tab Selitkan dalam kumpulan Teks, klik Pengepala & Pengaki.

  Opsyen Pengepala & Pengaki pada tab Selitkan

  Excel memaparkan lembaran kerja dalam pandangan Tataletak halaman .

 3. Klik kotak teks pengepala atau pengaki kiri, tengah atau kanan pada atas atau bawah halaman lembaran kerja.

  Petua: Mengklik sebarang kotak teks akan memilih pengepala atau pengaki dan memaparkan Alat Pengepala dan Pengaki, menambahkan tab Reka Bentuk.

 4. Pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Unsur Pengepala & Pengaki, klik unsur yang anda inginkan.

  Pengepala & pengaki Reka bentuk reben tab

 1. Klik helaian Carta atau carta yang anda ingin menambah atau mengubah unsur pengepala atau pengaki.

 2. Pada tab Selitkan dalam kumpulan Teks, klik Pengepala & Pengaki.

  Opsyen Pengepala & Pengaki pada tab Selitkan

  Excel memaparkan kotak dialog Persediaan Halaman.

 3. Klik Pengepala Tersuai atau Pengaki Tersuai.

  Dialog pengepala tersuai persediaan halaman
 4. Gunakan butang dalam kotak dialog Pengepala atau Pengaki untuk menyelitkan unsur pengepala dan pengaki khusus.

  Petua: Apabila anda meletakkan penuding tetikus anda pada butang, Petua Skrin memaparkan nama unsur yang diselitkan oleh butang.

Lembaran kerja, anda boleh bekerja dengan pengepala dan pengaki dalam pandangan Tataletak halaman . Untuk helaian Carta atau carta, anda boleh bekerja dengan pengepala dan pengaki dalam dialog Persediaan halaman .

 1. Klik lembaran kerja yang anda ingin memilih opsyen pengepala dan pengaki.

 2. Pada tab Selitkan dalam kumpulan Teks, klik Pengepala & Pengaki.

  Opsyen Pengepala & Pengaki pada tab Selitkan

  Excel memaparkan lembaran kerja dalam pandangan Tataletak halaman .

 3. Klik kotak teks pengepala atau pengaki kiri, tengah atau kanan pada atas atau bawah halaman lembaran kerja.

  Petua: Mengklik sebarang kotak teks akan memilih pengepala atau pengaki dan memaparkan Alat Pengepala dan Pengaki, menambahkan tab Reka Bentuk.

 4. Pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Opsyen, semak satu atau lebih banyak daripada yang berikut:

  Opsyen pengepala dan pengaki dalam tab Reka bentuk pada reben
  • Untuk mengalih keluar pengepala dan pengaki daripada halaman bercetak pertama, pilih kotak semak Halaman Pertama Berlainan.

  • Untuk menentukan pengepala dan pengaki pada halaman bernombor ganjil perlu berlainan daripada yang berada pada halaman bernombor genap, pilih kotak semak Halaman Ganjil & Genap Berlainan.

  • Untuk menentukan sama ada pengepala dan pengaki perlu menggunakan saiz fon dan skala yang sama seperti lembaran kerja, pilih kotak semak Skala dengan Dokumen.

   Untuk menjadikan saiz fon dan skala pengepala dan pengaki berasingan daripada skala lembaran kerja yang membantu mencipta paparan yang konsisten dalam berbilang halaman, kosongkan kotak semak ini.

  • Untuk memastikan jidar pengepala atau pengaki dijajarkan dengan jidar kiri dan kanan lembaran kerja, pilih kotak semak Jajarkan dengan Jidar Halaman.

   Untuk mengesetkan jidar kiri dan kanan pengepala dan pengaki kepada nilai khusus yang berasingan dengan jidar kiri dan kanan lembaran kerja, kosongkan kotak semak ini.

 1. Klik helaian Carta atau carta yang anda inginkan untuk memilih opsyen pengepala atau pengaki.

 2. Pada tab Selitkan dalam kumpulan Teks, klik Pengepala & Pengaki.

  Opsyen Pengepala & Pengaki pada tab Selitkan

  Excel memaparkan kotak dialog Persediaan Halaman.

 3. Pilih salah satu atau lebih daripada perkara berikut:

  Opsyen pengepala dan pengaki dalam dialog Persediaan halaman
  • Untuk mengalih keluar pengepala dan pengaki daripada halaman bercetak pertama, pilih kotak semak Halaman Pertama Berlainan.

  • Untuk menentukan pengepala dan pengaki pada halaman bernombor ganjil perlu berlainan daripada yang berada pada halaman bernombor genap, pilih kotak semak Halaman Ganjil & Genap Berlainan.

  • Untuk menentukan sama ada pengepala dan pengaki perlu menggunakan saiz fon dan skala yang sama seperti lembaran kerja, pilih kotak semak Skala dengan dokumen.

   Untuk menjadikan saiz fon dan skala pengepala dan pengaki berasingan daripada skala lembaran kerja,yang membantu mencipta paparan yang konsisten dalam berbilang halaman, kosongkan kotak semak Skala dengan Dokumen.

  • Untuk memastikan jidar pengepala atau pengaki dijajarkan dengan jidar kiri dan kanan lembaran kerja, pilih kotak semak Jajarkan dengan Jidar Halaman.

   Petua: Untuk mengesetkan jidar kiri dan kanan pengepala dan pengaki kepada nilai khusus yang berasingan dengan jidar kiri dan kanan lembaran kerja, kosongkan kotak semak ini.

Untuk menutup pengepala dan pengaki, anda mesti menukar daripada pandangan Tataletak Halaman kepada pandangan Normal.

 • Pada tab Pandangan dalam kumpulan Pandangan Buku Kerja, klik Normal.

  Pada tab Pandangan, klik Normal

  Anda juga boleh mengklik Normal Imej butang pada bar status.

 1. Pada tab Selitkan dalam kumpulan Teks, klik Pengepala & Pengaki.

  Opsyen Pengepala & Pengaki pada tab Selitkan

  Excel memaparkan lembaran kerja dalam pandangan Tataletak halaman .

 2. Klik kotak teks pengepala atau pengaki kiri, tengah atau kanan pada atas atau bawah halaman lembaran kerja.

  Petua: Mengklik sebarang kotak teks akan memilih pengepala atau pengaki dan memaparkan Alat Pengepala dan Pengaki, menambahkan tab Reka Bentuk.

 3. Tekan Delete atau Backspace.

  Nota: Jika anda ingin memadamkan pengepala dan pengaki untuk beberapa lembaran kerja sekaligus, pilih lembaran kerja, dan kemudian buka kotak dialog Persediaan halaman . Untuk memadam semua pengepala dan pengaki dengan segera, pada tab Pengepala/pengaki , pilih (tiada) dalam kotak pengepala atau pengaki .

Halaman Atas

Perlukan bantuan lanjut?

Anda sentiasa boleh tanya pakar dalam Komuniti teknikal Excel, dapatkan sokongan dalam komuniti jawapanatau cadangkan ciri baru atau peningkatan pada Excel pengguna suara.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Mencetak dalam Excel

Persediaan halaman dalam Excel

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×