Pengenalan kepada pertanyaan

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Penggunaan pertanyaan memudahkan lagi anda melihat, menambah, memadam atau mengubah data dalam pangkalan data Access anda. Beberapa sebab lain untuk menggunakan pertanyaan:

 • Mencari data khusus secara cepat dengan menapis kriteria khusus (syarat)

 • Mengira atau meringkaskan data

 • Automatikkan tugas pengurusan data seperti menyemak semula data terkini secara berulang.

Anda menerima set opsyen pertanyaan yang lebih kukuh apabila anda bekerja dengan pangkalan data Access, tetapi aplikasi web Access menawarkan beberapa opsyen pertanyaan yang ditunjukkan di bawah. Untuk maklumat lanjut tentang aplikasi web Access, jenis pangkalan data anda mereka bentuk dengan capaian dan Terbitkan dalam talian, lihat mencipta aplikasi Access.

Nota:  Jika anda ingin mencuba pertanyaan dalam contoh, gunakan pangkalan data desktop Access.

Pertanyaan membantu anda mencari dan bekerja dengan data anda

Mencipta pertanyaan Pilih

Mencipta pertanyaan parameter

Mencipta pertanyaan jumlah

Mencipta pertanyaan tab silang

Mencipta buat pertanyaan Jadual

Mencipta pertanyaan Tambah

Mencipta pertanyaan kemas kini

Mencipta pertanyaan padam

Pertanyaan membantu anda mencari dan mengerjakan data anda

Dalam pangkalan data yang direka bentuk dengan baik, data yang anda ingin persembahkan menerusi borang atau laporan biasanya terletak dalam berbilang jadual. Pertanyaan boleh mengambil maklumat daripada pelbagai jadual dan menghimpunkannya untuk dipaparkan dalam borang atau laporan. Pertanyaan boleh sama ada diminta untuk hasil data daripada pangkalan data anda atau untuk tindakan pada data atau kedua-duanya. Pertanyaan boleh memberikan anda jawapan bagi soalan yang ringkas, menjalankan kiraan, menggabungkan data daripada jadual berlainan, menambah, mengubah atau memadamkan data daripada pangkalan data. Memandangkan pertanyaan adalah bersifat amat serba guna, terdapat banyak jenis pertanyaan dan anda akan mencipta sejenis pertanyaan berdasarkan tugas.

Jenis pertanyaan utama

Gunakan

Pilih

Untuk mengambil data daripada jadual atau membuat kiraan.

Tindakan

Tambah, ubah atau padam data. Setiap tugas mempunyai jenis pertanyaan tindakan yang khusus. Pertanyaan tindakan tidak tersedia dalam aplikasi Access.

Halaman atas

Mencipta pertanyaan pilih

Jika anda ingin menyemak semula data daripada hanya medan tertentu dalam Jadual, atau menyemak data daripada berbilang Jadual secara serentak atau mungkin hanya melihat data berdasarkan kriteria tertentu, jenis pertanyaan Pilih yang akan menjadi pilihan anda. Untuk maklumat lanjut, lihat, mencipta pertanyaan Pilih.

Menyemak semula data daripada medan pilih

Contohnya, jika pangkalan data anda mempunyai jadual dengan banyak maklumat mengenai produk dan anda ingin menyemak semula senarai produk dan harganya, beginilah cara anda mencipta pertanyaan pilih atau mengembalikan nama produk dan harga masing-masing sahaja:

 1. Buka pangkalan data dan pada tab Cipta, klik Reka Bentuk Pertanyaan.

 2. Dalam kotak Tunjukkan Jadual, pada tab Jadual, dwiklik jadual Produk kemudian tutup kotak dialog.

 3. Dalam jadual Produk, katakan anda mempunyai medan Nama Produk dan Senarai Harga. Dwiklik Nama Produk dan Harga Senarai untuk menambah medan ini pada grid reka bentuk pertanyaan.

 4. Pada tab Reka bentuk , klik jalankan. Pertanyaan berjalan dan memaparkan senarai produk dan harga mereka.

Halaman atas

Menyemak data daripada berbilang jadual berkaitan secara serentak

Contohnya, jika anda mempunyai pangkalan data untuk kedai yang menjual item makanan dan anda ingin menyemak pesanan untuk pelanggan yang tinggal di bandar tertentu. Katakan data mengenai pesanan dan data mengenai pelanggan disimpan dalam dua jadual yang masing-masing bernama Pelanggan dan Pesanan. Jika setiap jadual mempunyai medan ID Pelanggan yang membentuk asas hubungan satu ke banyak antara dua jadual. Anda boleh mencipta pertanyaan yang mengembalikan pesanan untuk pelanggan dalam bandar tertentu, contohnya, Las Vegas, menggunakan prosedur berikut:

 1. Buka pangkalan data. Pada tab Cipta dalam kumpulan Pertanyaan, klik Reka Bentuk Pertanyaan.

 2. Dalam kotak dialog Tunjukkan Jadual, pada tab Jadual, dwiklik Pelanggan dan Pesanan.

 3. Tutup kotak dialog Tunjukkan Jadual. Perhatikan garis (dipanggil sambungan) yang menyambungkan medan ID dalam jadual Pelanggan dan medan ID Pelanggan dalam jadual Pesanan. Garis ini menunjukkan perhubungan antara dua jadual.

 4. Dalam jadual Pelanggan, dwiklik Syarikat dan Bandar untuk menambah medan ini pada grid reka bentuk pertanyaan.

 5. Dalam grid reka bentuk pertanyaan, dalam lajur Bandar, kosongkan kotak semak dalam baris Tunjukkan.

 6. Dalam baris kriteria pada lajur bandar , taipkan Las Vegas.

  Mengosongkan kotak semak Tunjukkan mengelakkan pertanyaan daripada memaparkan bandar dalam hasilnya dan menaip Las Vegas dalam baris Kriteria menentukan bahawa anda hanya ingin melihat rekod yang nilai bagi medan Bandar ialah Las Vegas. Dalam kes ini, pertanyaan hanya mengembalikan pelanggan yang terletak di Las Vegas. Anda tidak perlu memaparkan medan untuk menggunakannya dengan kriteria.

 7. Dalam jadual Pesanan, dwiklik ID Pesanan dan Tarikh Pesanan untuk menambah medan ini pada dua lajur seterusnya bagi grid reka bentuk pertanyaan.

 8. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Hasil, klik Jalankan. Pertanyaan berjalan kemudian memaparkan senarai pesanan untuk pelanggan di Las Vegas.

 9. Tekan CTRL+S untuk menyimpan pertanyaan.

Halaman atas

Mencipta pertanyaan parameter

Jika anda ingin menjalankan variasi pertanyaan tertentu secara kerap, pertimbangkan untuk menggunakan pertanyaan parameter. Apabila anda menjalankan pertanyaan parameter, pertanyaan menggesa anda untuk mendapatkan nilai medan dan kemudian menggunakan nilai yang anda bekalkan untuk mencipta kriteria untuk pertanyaan anda.

Nota:  Anda tidak boleh mencipta pertanyaan parameter dalam aplikasi Access.

Bersambung daripada contoh sebelum ini yang anda mempelajari cara untuk mencipta pertanyaan pilih yang mengembalikan pesanan untuk pelanggan yang terletak di Las Vegas, anda boleh mengubah suai pertanyaan pilih untuk menggesa anda menentukan bandar setiap kali anda menjalankan pertanyaan. Untuk mengikuti, buka pangkalan data yang anda cipta dalam contoh sebelumnya:

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan pertanyaan yang dinamakan Pesanan mengikut Bandar (yang anda cipta dalam bahagian sebelumnya) dan kemudian klik Pandangan Reka Bentuk pada menu pintas.

 2. Dalam grid Reka bentuk pertanyaan, dalam baris kriteria bagi lajur bandar, padam Las Vegasdan kemudian taip [untuk Apakah city?].

  Rentetan [Untuk bandar yang mana?] ialah prom parameter anda. Tanda kurung siku menandakan bahawa anda inginkan pertanyaan meminta input manakala teks (dalam kes ini, Untuk bandar yang mana?) ialah soalan yang dipaparkan oleh prom parameter.

Nota: Tanda noktah (.) ataupun tanda seruan (!) tidak boleh digunakan sebagai teks dalam prom parameter.

 1. Tandakan kotak semak dalam baris Tunjukkan pada lajur Bandar agar hasil pertanyaan tersebut memaparkan bandar.

 2. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Hasil, klik Jalankan. Pertanyaan menggesa anda memasukkan nilai untuk Bandar.

 3. Taipkan New York, dan kemudian tekan ENTER untuk melihat pesanan untuk pelanggan di New York.

  Bagaimana jika anda tidak tahu nilai yang anda boleh tentukan? Anda boleh menggunakan aksara kad bebas sebagai sebahagian daripada prom:

 4. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Pandangan, klik Pandangan kemudian klik Pandangan Reka Bentuk.

 5. Dalam grid Reka bentuk pertanyaan, dalam baris kriteria bagi lajur bandar , taipkan seperti [untuk city? Apakah] & "*".

  Dalam prom parameter ini, kata kunci Seperti, ampersan (&) dan asterisk (*) yang dikurung dalam tanda petikan membenarkan pengguna menaip gabungan aksara, termasuk aksara kad bebas, untuk mengembalikan pelbagai hasil. Contohnya, jika pengguna menaip *, pertanyaan akan mengembalikan bandar; jika pengguna menaip L, pertanyaan akan mengembalikan semua bandar yang bermula dengan huruf "L;" dan jika pengguna menaip *s*, pertanyaan akan mengembalikan semua bandar yang mengandungi huruf "s."

 6. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan hasil , klik jalankan, dan pada prom pertanyaan, taipkan barudan tekan ENTER.

  Pertanyaan berjalan kemudian memaparkan pesanan untuk pelanggan di New York.

Menentukan jenis data parameter

Anda juga boleh menentukan jenis data yang seharusnya diterima oleh parameter. Anda boleh mengesetkan jenis data untuk sebarang parameter tetapi adalah amat penting untuk mengesetkan jenis data untuk data angka, mata wang atau tarikh/masa. Apabila anda menentukan jenis data yang seharusnya diterima oleh parameter, pengguna melihat mesej ralat yang lebih berguna jika mereka memasukkan jenis data yang salah, seperti memasukkan teks apabila mata wang dijangka.

Jika parameter disetkan untuk menerima data teks, sebarang input akan ditafsirkan sebagai teks dan tiada mesej ralat dipaparkan.

Untuk menentukan jenis data bagi parameter dalam pertanyaan, gunakan prosedur berikut:

 1. Biarkan pertanyaan terbuka dalam pandangan Reka Bentuk, pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan, klik Parameter.

 2. Dalam kotak dialog Parameter Pertanyaan, dalam lajur Parameter, masukkan prom bagi setiap parameter yang anda ingin tentukan jenis datanya. Pastikan setiap parameter sepadan dengan prom yang anda gunakan dalam baris Kriteria pada grid reka bentuk pertanyaan.

 3. Dalam lajur Jenis Data, pilih jenis data untuk setiap parameter.

Maklumat lanjut tentang menggunakan parameter untuk meminta input semasa menjalankan pertanyaan.

Halaman atas

Mencipta pertanyaan jumlah

Baris Jumlah dalam helaian data adalah sangat berguna, tetapi untuk soalan yang lebih kompleks, anda perlu menggunakan pertanyaan jumlah. Pertanyaan jumlah ialah pertanyaan pilih yang membenarkan anda mengumpul dan merumuskan data, seperti apabila anda ingin melihat jumlah jualan per produk. Dalam pertanyaan jumlah, anda boleh menggunakan fungsi Jumlah (fungsi agregat) untuk melihat jumlah jualan per produk.

Nota: Anda tidak boleh menggunakan fungsi agregat dalam aplikasi Access.

Gunakan prosedur berikut untuk mengubah suai pertanyaan Subjumlah Produk yang anda cipta dalam contoh sebelumnya agar ia merumuskan subjumlah produk mengikut produk.

 1. Pada rumah tab, klik pandangan > Pandangan Reka bentuk.

  Pertanyaan Subjumlah Produk dibuka dalam pandangan Reka Bentuk.

 2. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan , klik jumlah.

  Baris Jumlah dipaparkan dalam grid reka bentuk pertanyaan.

Nota: Walaupun ia mempunyai nama yang serupa, baris Jumlah dalam grid reka bentuk dan baris Jumlah dalam helaian data adalah berbeza:

 • Anda boleh mengumpulkan nilai medan menggunakan baris Jumlah dalam grid reka bentuk.

 • Anda boleh menambah baris Jumlah helaian data pada hasil pertanyaan jumlah.

 • Apabila anda menggunakan baris Jumlah dalam grid reka bentuk, anda mesti memilih fungsi agregat untuk setiap medan. Jika anda tidak ingin menjalankan kiraan terhadap medan, anda boleh mengumpul mengikut medan.

 • Dalam lajur kedua pada grid reka bentuk, dalam baris Jumlah, pilih Jumlah daripada senarai juntai bawah.

 • Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Hasil, klik Jalankan. Pertanyaan akan berjalan dan kemudian memaparkan senarai produk dan subjumlah.

 • Tekan CTRL+S untuk menyimpan pertanyaan. Biarkan pertanyaan terbuka.

Untuk maklumat lanjut, lihat menjumlahkan nilai pada helaian data dengan baris jumlah.

Halaman atas

Membuat kiraan berdasarkan data anda

Anda biasanya tidak akan menggunakan jadual untuk menyimpan nilai yang dikira, seperti subjumlah, walaupun ia berdasarkan data dalam pangkalan data yang sama, kerana nilai yang dikira boleh menjadi lapuk jika nilai yang ia didasarkan berubah. Contohnya, anda tidak patut menyimpan umur seseorang dalam jadual, kerana setiap tahun anda perlu mengemas kini nilai ini; sebaliknya anda menyimpan tarikh lahir kemudian menggunakan pertanyaan untuk mengira usia seseorang.

Contohnya, jika anda mempunyai pangkalan data untuk beberapa produk yang anda ingin jual. Pangkalan data ini mempunyai jadual yang dipanggil Butiran Pesanan yang mempunyai maklumat mengenai produk dalam medan seperti harga untuk setiap produk dan kuantiti. Anda boleh mengira subjumlah menggunakan pertanyaan yang mendarabkan kuantiti setiap produk dengan harga seunit untuk produk tersebut, mendarabkan kuantiti setiap produk dengan harga seunit dan diskaun untuk produk tersebut dan menolak jumlah diskaun daripada jumlah harga seunit. Jika anda telah mencipta pangkalan data sampel dalam contoh sebelumnya, bukanya dan lakukan:

 1. Tab Cipta , klik Reka bentuk pertanyaan.

 2. Dalam anak Jadual menunjukkan kotak dialog, pada yang tab Jadual , dwiklik Butiran pesanan.

 3. Tutup yang kotak dialog Tunjukkan Jadual .

 4. Dalam jadual butiran pesanan, dwiklik ID produk untuk menambah medan ini pada Lajur pertama grid Reka bentuk pertanyaan.

 5. Dalam lajur kedua grid, klik kanan pada baris medan , dan kemudian klik zum pada menu pintas.

 6. Dalam anak kotak zum , taip atau tampal yang berikut: Subjumlah: ([kuantiti] * [harga Unit])-([kuantiti] * [harga unit]*[diskaun])

 7. Klik OK.

 8. Pada yang tab Reka bentuk , klik jalankan. Pertanyaan berjalan, dan kemudian memaparkan senarai produk dan subjumlah, setiap pesanan.

 9. Tekan CTRL+S untuk menyimpan pertanyaan kemudian namakan pertanyaan sebagai Subjumlah Produk.

Lihat juga, menjumlahkan nilai pada helaian data dengan baris jumlah.

Halaman atas

Memaparkan data yang diringkaskan atau agregat

Apabila anda menggunakan jadual untuk merekodkan urus niaga atau menyimpan data angka yang kerap berulang, adalah berguna jika anda dapat menyemak data tersebut dalam agregat seperti jumlah atau purata. Dalam Access, anda boleh menambah baris Jumlah pada helaian data. Baris Jumlah ialah baris di bahagian bawah helaian data yang boleh memaparkan jumlah berjalan atau nilai agregat lain.

 1. Jalankan pertanyaan Subjumlah Produk dan biarkan hasil terbuka dalam Pandangan helaian data.

 2. Pada yang tab rumah , klik jumlah. Baris baru muncul di bahagian bawah helaian data, dengan perkataan jumlah dalam lajur pertama.

 3. Klik sel dalam baris terakhir helaian data yang bernama jumlah.

 4. Klik anak panah untuk melihat fungsi agregat yang tersedia. Oleh sebab lajur yang mengandungi data teks, terdapat hanya dua pilihan: tiada dan kiraan.

 5. Pilih kiraan. Kandungan sel berubah daripada jumlah untuk mengira nilai lajur.

 6. Klik sel bersebelahan (lajur kedua). Perhatikan bahawa anak panah muncul dalam sel tersebut.

 7. Klik anak panah dan kemudian klik jumlah. Medan memaparkan jumlah nilai lajur.

 8. Biarkan pertanyaan terbuka dalam pandangan Helaian data.

Halaman atas

Mencipta pertanyaan tab silang

Sekarang katakan bahawa anda ingin menyemak subjumlah produk tetapi anda juga ingin mengumpul mengikut bulan agar setiap baris menunjukkan subjumlah untuk produk dan setiap lajur menunjukkan subjumlah produk untuk satu bulan. Untuk menunjukkan subjumlah produk dan untuk menunjukkan subjumlah produk untuk satu bulan, gunakan pertanyaan tab silang.

Nota: Pertanyaan tab silang tidak boleh dipaparkan dalam aplikasi Access.

Anda boleh mengubah suai pertanyaan Subjumlah Produk sekali lagi agar pertanyaan tersebut mengembalikan baris subjumlah produk dan lajur bagi subjumlah bulanan.

 1. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Pandangan, klik Pandangan kemudian klik Pandangan Reka Bentuk.

 2. Dalam kumpulan Persediaan Pertanyaan, klik Tunjukkan Jadual.

 3. Dalam kotak dialog Tunjukkan Jadual, dwiklik Pesanan kemudian klik Tutup.

 4. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan Jenis pertanyaan , klik tab silang. Dalam grid Reka bentuk, baris Tunjukkan tersembunyi dan baris tab silang dipaparkan.

 5. Dalam lajur ketiga grid reka bentuk, klik kanan baris Medan kemudian klik Zum pada menu pintas. Kotak Zum terbuka.

 6. Dalam kotak zum , taipkan atau tampal yang berikut: bulan: "Month" & DatePart ("m", [tarikh pesanan])

 7. Klik OK.

 8. Dalam baris Tab silang, pilih nilai berikut daripada senarai juntai bawah: Tajuk Baris untuk lajur pertama, Nilai untuk lajur kedua dan Tajuk Lajur untuk lajur ketiga.

 9. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Hasil, klik Jalankan. Pertanyaan berjalan kemudian memaparkan subjumlah produk, dikumpulkan mengikut bulan.

 10. Tekan CTRL+S untuk menyimpan pertanyaan.

  Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat

Halaman atas

Mencipta pertanyaan buat jadual

Anda boleh menggunakan pertanyaan buat jadual untuk mencipta jadual baru daripada data yang disimpan dalam jadual lain.

Nota:  Pertanyaan buat jadual tidak tersedia dalam aplikasi Access.

Contohnya, katakan anda ingin menghantar data untuk pesanan Chicago kepada rakan kongsi perniagaan di Chicago yang menggunakan Access untuk menyediakan laporan. Daripada menghantar semua data pesanan anda, anda perlu mengehadkan data yang anda hantar kepada data yang khusus kepada pesanan Chicago.

Anda boleh membina pertanyaan pilih yang mengandungi data pesanan Chicago kemudian menggunakan pertanyaan pilih untuk mencipta jadual baru menggunakan prosedur berikut:

 1. Buka pangkalan data sampel daripada contoh sebelumnya.

  Untuk menjalankan pertanyaan buat jadual, anda mungkin perlu mendayakan kandungan pangkalan data.

  Nota: Jika anda melihat mesej di bawah reben tentang mendayakan pangkalan data, klik mendayakan kandungan.Jika pangkalan data anda sudah berada di lokasi yang dipercayai, anda tidak akan melihat Bar mesej.

 2. Pada tab Cipta dalam kumpulan Pertanyaan, klik Reka Bentuk Pertanyaan.

 3. Dalam kotak dialog Tunjukkan Jadual, dwiklik Butiran Pesanan dan Pesanan dan Tutup kotak dialog Tunjukkan Jadual.

 4. Dalam jadual Pesanan, dwiklik ID Pelanggan dan Bandar Penghantaran untuk menambah medan ini pada grid reka bentuk.

 5. Dalam jadual Butiran Pesanan, dwiklik ID Pesanan, ID Produk, Kuantiti, Harga Unit dan Diskaun untuk menambah medan ini pada grid reka bentuk.

 6. Dalam lajur Bandar penghantaran pada grid Reka bentuk, kosongkan kotak dalam baris Tunjukkan . Dalam baris kriteria , taipkan 'Chicago' (termasuk tanda petikan tunggal). Sahkan hasil pertanyaan sebelum anda menggunakannya untuk mencipta jadual.

 7. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Hasil, klik Jalankan.

 8. Tekan CTRL+S untuk menyimpan pertanyaan.

 9. Dalam kotak Nama pertanyaan , taipkan Pertanyaan pesanan Chicago, dan kemudian klik OK.

 10. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Pandangan, klik Pandangan kemudian klik Pandangan Reka Bentuk.

 11. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Jenis Pertanyaan, klik Buat Jadual.

 12. Dalam kotak dialog Buat Jadual , dalam kotak Nama jadual , taipkan Pesanan Chicago, dan kemudian klik OK.

 13. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Hasil, klik Jalankan.

 14. Dalam kotak dialog pengesahan, klik Yadan lihat jadual baru dipaparkan dalam Anak Tetingkap Navigasi.

  Nota: Jika sudah terdapat jadual dengan nama yang sama dengan nama yang anda tentukan, Access memadamkan jadual tersebut sebelum menjalankan pertanyaan.

Halaman atas

Mencipta pertanyaan tambah

Anda boleh menggunakan pertanyaan tambah untuk mengambil data daripada satu atau lebih jadual dan menambah data tersebut pada jadual lain.

Nota: Pertanyaan tambah tidak tersedia dalam aplikasi Access.

Contohnya, katakan anda telah mencipta jadual untuk berkongsi dengan sekutu perniagaan Chicago tetapi anda menyedari bahawa sekutu tersebut turut bekerja dengan klien dalam kawasan Milwaukee. Anda ingin menambah baris yang mengandungi data kawasan Milwaukee pada jadual sebelum anda berkongsi jadual dengan sekutu anda. Anda boleh menambah data kawasan Milwaukee pada jadual Pesanan Chicago menggunakan prosedur berikut:

 1. Buka pertanyaan bernama "Pertanyaan Pesanan Chicago" dalam pandangan Reka Bentuk.

 2. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan Jenis pertanyaan , klik Tambah. Kotak dialog Tambah dibuka.

 3. Dalam kotak dialog Tambah, klik anak panah dalam kotak Nama Jadual, pilih Pesanan Chicago daripada senarai juntai bawah kemudian klik OK.

 4. Dalam grid Reka bentuk, dalam baris kriteria bagi lajur bandar penghantaran, padamkan 'Chicago', dan kemudian taipkan 'Milwaukee'.

 5. Dalam baris Tambah Pada, pilih medan yang bersesuaian untuk setiap lajur.

  Dalam contoh ini, nilai baris Tambah Pada sepatutnya sepadan dengan nilai baris Medan tetapi itu tidak diperlukan untuk menambah pertanyaan pada kerja.

 6. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Hasil, klik Jalankan.

Nota:  Semasa menjalankan pertanyaan yang mengembalikan jumlah data yang banyak, anda mungkin menerima mesej ralat yang menunjukkan bahawa anda tidak akan dapat membuat asal pertanyaan. Cuba tingkatkan had segmen memori kepada 3MB untuk membenarkan pertanyaan dihantar.

Halaman atas

Mencipta pertanyaan kemas kini

Anda boleh menggunakan pertanyaan kemas kini untuk mengubah data dalam jadual anda dan anda boleh menggunakan pertanyaan kemas kini untuk memasukkan kriteria untuk menentukan baris yang harus dikemas kini. Pertanyaan kemas kini memberikan anda peluang untuk menyemak data yang dikemas kini sebelum anda menjalankan kemas kini.

Penting: Pertanyaan tindakan tidak boleh dibuat asal. Anda hendaklah mempertimbangkan untuk membuat sandaran sebarang jadual yang anda akan kemas kini menggunakan pertanyaan kemas kini.

Nota: Pertanyaan kemas kini tidak tersedia dalam aplikasi Access.

Dalam contoh sebelumnya, anda menambah baris pada jadual Pesanan Chicago. Dalam jadual Pesanan Chicago, medan ID Produk menunjukkan ID Produk dalam bentuk angka. Untuk menjadikan data lebih berguna dalam laporan, anda boleh menggantikan ID produk dengan nama produk, menggunakan prosedur berikut:

 1. Buka jadual Pesanan Chicago dalam pandangan Reka Bentuk.

 2. Dalam baris ID Produk, ubah Jenis Data daripada Nombor kepada Teks.

 3. Simpan dan tutup jadual Pesanan Chicago.

 4. Pada tab Cipta dalam kumpulan Pertanyaan, klik Reka Bentuk Pertanyaan.

 5. Dalam kotak dialog Tunjukkan Jadual, dwiklik Pesanan Chicago dan Produk dan tutup kotak dialog Tunjukkan Jadual.

 6. Pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Jenis Pertanyaan, klik Kemas Kini.

 7. Dalam grid reka bentuk, baris Isih dan Tunjukkan akan hilang dan baris Kemas Kini Kepada muncul.

 8. Dalam jadual Pesanan Chicago, dwiklik ID Produk untuk menambah medan ini pada grid reka bentuk.

 9. Dalam grid Reka bentuk, dalam Kemas kini kepada baris lajur ID produk , taip atau tampal yang berikut: [produk]. [ Nama produk]

  Petua: Anda boleh menggunakan pertanyaan kemas kini untuk memadamkan nilai medan dengan rentetan kosong ("") atau NOL dalam baris Kemas Kini Kepada.

 10. Dalam baris kriteria , taipkan atau tampal yang berikut: [ID produk] seperti ([produk]. [ ID])

 11. Anda boleh menyemak nilai yang akan diubah oleh pertanyaan kemas kini dengan melihat pertanyaan dalam pandangan Helaian Data.

 12. Pada tab Reka bentuk , klik pandangan > Pandangan helaian data. Pertanyaan mengembalikan senarai ID produk yang akan dikemas kini.

 13. Pada tab Reka Bentuk , klik Jalankan.

  Apabila anda membuka jadual pesanan Chicago, anda akan melihat bahawa nilai berangka dalam medan ID produk telah digantikan dengan nama produk daripada jadual produk. Lihat mencipta pertanyaan kemas kini.

Halaman atas

Mencipta pertanyaan padam

Anda boleh menggunakan pertanyaan padam untuk memadamkan data daripada jadual anda dan anda boleh menggunakan pertanyaan padam untuk memasukkan kriteria untuk menentukan baris yang harus dipadamkan. Pertanyaan padam memberikan anda peluang untuk menyemak baris yang akan dipadam sebelum anda melakukan pemadaman.

Nota: Pertanyaan padam tidak tersedia dalam aplikasi Access.

Contohnya, katakan semasa anda bersedia untuk menghantar jadual Pesanan Chicago daripada contoh sebelum ini kepada sekutu perniagaan Chicago anda, anda memerhatikan beberapa baris yang mengandungi sebilangan medan kosong. Anda memutuskan untuk mengalih keluar baris ini sebelum anda menghantar jadual. Anda cuma perlu membuka jadual dan memadamkan baris secara manual, tetapi jika anda mempunyai banyak baris untuk dipadamkan dan anda mempunyai kriteria yang jelas mengenai baris yang harus dipadamkan, anda akan mendapatinya membantu untuk menggunakan pertanyaan padam.

Anda boleh menggunakan pertanyaan untuk memadamkan baris dalam jadual Pesanan Chicago yang tidak mempunyai nilai untuk ID Pesanan dengan prosedur berikut:

 1. Pada tab Cipta, klik Reka Bentuk Pertanyaan.

 2. Dalam kotak Tunjukkan Jadual, dwiklik Pesanan Chicago dan tutup kotak Tunjukkan Jadual.

 3. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan Jenis pertanyaan , klik padam. Dalam grid Reka bentuk, baris Isih dan Tunjukkan akan hilang dan baris padam muncul.

 4. Dalam jadual Pesanan Chicago, dwiklik ID Pesanan untuk menambahnya pada grid.

 5. Dalam grid Reka bentuk, dalam baris kriteria bagi lajur ID pesanan, taip Adalah nol.

 6. Pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Hasil, klik Jalankan.

Semak mencipta pertanyaan padam.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×