Pengenalan kepada penyesuaian halaman dengan menggunakan Bahagian Web

Artikel ini adalah untuk pemilik dan pentadbir halaman Web. Ia menyediakan gambaran keseluruhan Bahagian Web dan Halaman Bahagian Web dan menerangkan cara anda boleh menyesuaikan halaman dengan menambah, mengubah atau memadamkan Bahagian Web.

Dalam artikel ini

Gambaran Keseluruhan Bahagian Web dan Halaman Bahagian Web

Jenis Bahagian Web

Cara untuk menggunakan Bahagian Web dan Halaman Bahagian Web

Sokongan pelayar web untuk Halaman Bahagian Web

Gambaran Keseluruhan Bahagian Web dan Halaman Bahagian Web

Bahagian Web ialah satu unit bermodul maklumat yang membentuk blok binaan asas Halaman Bahagian Web. Anda boleh menambah Bahagian Web ke zon Bahagian Web dalam Halaman Bahagian Web dan kemudian menyesuaikan Bahagian Web individu untuk mencipta halaman yang unik untuk pengguna laman anda.

Contoh berikut menggunakan Imej Bahagian Web untuk menerangkan ciri asas Bahagian Web.

Imej Sampel Bahagian Web

1. Bar tajuk Bahagian Web yang mengandungi tajuk untuk Bahagian Web.

2. Menu Bahagian Web mengandungi fungsi yang membolehkan anda untuk meminimumkan atau menutup Bahagian Web, mengedit Bahagian Web atau mendapatkan Bantuan untuk Bahagian Web khusus. Apabila halaman berada dalam mod edit, anda juga boleh menggunakan menu ini untuk memadamkan Bahagian Web atau menyambungkannya ke Bahagian Web lain, bergantung pada jenis Bahagian Web yang anda gunakan.

3. Isi Bahagian Web mengandungi kandungan yang anda tentukan bagi jenis Bahagian Web yang sedang digunakan. Dalam contoh ini, Bahagian Web adalah Bahagian Web Imej, yang memaparkan imej.

Halaman Bahagian Web ialah halaman Web jenis khas yang anda boleh gunakan Bahagian Web untuk menggabungkan data, seperti senarai dan carta, dan kandungan Web, seperti teks dan imej, ke dalam portal maklumat dinamik yang dibina di sekeliling tugas biasa atau kepentingan khas.

Halaman utama laman anda ialah salah satu contoh Halaman Bahagian Web. Apabila anda mencipta laman baru atau laman ruang kerja, anda mencipta Halaman Bahagian Web. Anda juga boleh mencipta Halaman Bahagian Web dengan memilih salah satu daripada templat laman yang tersedia, atau anda boleh menggunakan program reka bentuk Web yang serasi dengan Microsoft Windows SharePoint Services, seperti Microsoft Office SharePoint Designer 2007, untuk mencipta Halaman Bahagian Web dari awal.

Anda boleh menggunakan Halaman Bahagian Web untuk mempersembahkan pelbagai maklumat berstruktur dan tidak berstruktur dalam cara yang teratur, berguna dan mudah. Halaman Bahagian Web biasanya mengandungi beberapa Bahagian Web yang disambungkan supaya anda boleh memaparkan data dan kandungan secara dinamik untuk melihat hasil yang anda inginkan.

Contohnya, anda boleh mencipta Halaman Bahagian Web dipanggil Pesanan Pelanggan yang sering anda gunakan untuk memaparkan maklumat kritikal. Anda mendapat panggilan daripada pelanggan yang mempunyai soalan tentang pesanan, tidak mengingati nombor ID pesanan, tetapi mengingati tarikh bila pesanan dibuat. Anda boleh menggunakan Halaman Bahagian Web untuk melakukan perkara berikut.

halaman bahagian web pesanan pelanggan dengan beberapa bahagian web

1. Cari pesanan mengikut nombor ID pesanan atau, dalam kes ini, tarikh pesanan.

2. Paparkan semua pesanan mengikut tarikh.

3. Pilih pesanan yang betul, berdasarkan nama pelanggan dan cari butiran pesanan dan juga butiran pelanggan.

4. Pilih item garis dalam pesanan (dalam kes ini, lampu), dan paparkan gambar produk untuk mengesahkan soalan pelanggan.

5. Imbas untuk berita perniagaan terkini yang berkaitan dengan pesanan pelanggan.

Sifat Bahagian Web

Setiap Bahagian Web berkongsi set sifat umum (juga dipanggil sifat kelas asas) yang diaturkan kepada seksyen dalam anak tetingkap alat dan yang mengawal penampilan Bahagian Web (seperti tajuk, ketinggian dan lebar), tataletak (seperti tertib Bahagian Web dalam zon dan arah kandungan), dan ciri-ciri lanjutan (seperti ikon imej dan perihalan).

Banyak juga Bahagian Web mempunyai sifat tersuai yang unik kepada Bahagian Web. Ini biasanya dipaparkan di atas atau di bawah sifat Bahagian Web umum dalam anak tetingkap alat. Contohnya, Bahagian Web Imej mempunyai sifat tersuai tambahan, termasuk pautan imej, penjajaran mendatar dan menegak dan warna latar belakang.

Nota: Bergantung pada cara Bahagian Web dicipta, sifat tersuai Bahagian Web mungkin dipaparkan dalam seksyen lalai Pelbagai di bawah sifat umum dalam anak tetingkap alat.

Pandangan Bahagian Web

Anda boleh menyesuaikan Bahagian Web dengan salah satu daripada dua pandangan:

 • Pandangan Kongsi    Anda boleh menambah Bahagian Web ke Halaman Bahagian Web dan kemudian mengedit Halaman Bahagian Web dalam pandangan kongsi. Bahagian Web Kongsi tersedia kepada semua pengguna Halaman Bahagian Web yang mempunyai keizinan yang sesuai.

 • Pandangan Peribadi    Anda boleh menambah Bahagian Web yang dikongsi pada pandangan peribadi anda dan kemudian mengedit pandangan Bahagian Web anda. Perubahan yang anda buat kepada Bahagian Web semasa anda berada dalam pandangan peribadi tersedia hanya untuk anda. Pengguna lain yang tidak membuat perubahan dalam pandangan peribadi dapat terus melihat pandangan kongsi Bahagian Web.

Pandangan Bahagian Web yang anda sedang usahakan boleh menjadi penting kerana:

 • Anda mungkin mempunyai keizinan untuk mengedit hanya beberapa Bahagian Web pada Halaman Bahagian Web tertentu tetapi bukan pada Halaman Bahagian Web lain.

 • Anda mungkin dapat menyambung ke Bahagian Web tertentu pada Halaman Bahagian Web tetapi tidak ke Bahagian Web lain pada Halaman Bahagian Web yang sama.

Bahagian Web dan sambungan Bahagian Web

Ciri tambahan Bahagian Web ialah keupayaan untuk menyambungnya dengan menghantar data antaranya dan menyegerakkan kelakuannya dengan mudah. Dengan menyambung Bahagian Web, anda boleh mengurus data dengan cara yang dinamik dan menarik. Dalam banyak produk dan teknologi, tugas menyambung set data daripada sumber data yang berbeza tidak mudah dan kerap memerlukan kemahiran pemprograman. Tetapi dengan Bahagian Web, membuat sambungan data semudah menggunakan perintah menu. Dengan menyambung Bahagian Web, anda boleh, contohnya, mempersembahkan data daripada dua Bahagian Web dalam pandangan berselang, menjalankan pengiraan berkaitan di antara dua Bahagian Web dan menapis Bahagian Web dengan menggunakan nilai daripada Bahagian Web lain. Semuanya pada satu Halaman Bahagian Web.

Zon Bahagian Web dan sifatnya

Zon Bahagian Web adalah bekas Bahagian Web yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengatur Bahagian Web pada Halaman Bahagian Web. Zon Bahagian Web juga mempunyai set sifat yang bertindak dua tujuan. Anda boleh menggunakan satu subset bagi sifat untuk mengatur tataletak dan format Bahagian Web pada Halaman Bahagian Web. Anda boleh menggunakan subset lain bagi sifat untuk menyediakan aras perlindungan tambahan daripada pengubahsuaian (atau "mengunci") Bahagian Web dalam zon.

Setiap sifat zon Bahagian Web mempunyai seting atau kelakuan lalai. Apabila anda menambah Bahagian Web ke Halaman Bahagian Web, beberapa nilai sifat ini disetkan secara automatik. Nilai sifat ini tidak direka bentuk untuk diedit dalam pelayar, tetapi anda boleh mengeditnya menggunakan program reka bentuk Web yang serasi dengan Windows SharePoint Services, seperti Office SharePoint Designer 2007.

Untuk maklumat lanjut tentang sifat zon Bahagian Web, lihat SDK Windows SharePoint Services 3.0 yang tersedia dari laman pembangun umum SharePoint.

Halaman Atas

Jenis Bahagian Web

Windows SharePoint Services menyediakan beberapa Bahagian Web yang sedia untuk digunakan dengan laman anda. Anda boleh menggunakan Bahagian Web terbina dalam ini, menyesuaikannya untuk memenuhi keperluan anda, atau mencipta Bahagian Web baru dan memuat naik dokumen untuk digunakan di seluruh laman anda.

Bahagian Web Lalai

Bahagian Web berikut dimasukkan secara lalai dalam sebarang laman dan boleh disesuaikan mengikut keperluan pasukan anda. Kebanyakan Bahagian Web ini juga boleh disambungkan kepada satu sama lain untuk mencipta pelbagai penyelesaian unik:

 • Bahagian Web Editor Kandungan     Anda boleh menggunakan Bahagian Web Editor Kandungan untuk menambah teks terformat, jadual, hiperpautan dan imej pada Halaman Bahagian Web.

 • Borang Bahagian Web     Anda boleh menggunakan Borang Bahagian Web untuk bersambung dan menapis lajur data dalam Bahagian Web lain. Kedua-dua Bahagian Web mesti dijalankan pada pelayan yang sama.

 • Bahagian Web Imej     Anda boleh menggunakan Bahagian Web Imej untuk menambah gambar atau grafik kepada Halaman Bahagian Web. Untuk menyelaraskan imej dengan lebih mudah dengan Bahagian Web lain pada halaman itu, anda boleh mengawal penjajaran menegak, penjajaran mendatar dan warna latar belakang bagi imej di bahagian dalam Bahagian Web Imej dengan mengedit sifat tersuai dalam pandangan kongsi.

 • Bahagian Web Pandangan Senarai    Anda boleh menggunakan Bahagian Web Pandangan Senarai untuk memaparkan dan mengedit senarai atau data pustaka dalam laman anda dan untuk menyambung dengan kepada Bahagian Web lain, termasuk Bahagian Web Pandangan Senarai lain. Senarai adalah maklumat yang anda kongsikan dengan ahli pasukan dan kerap dipaparkan dalam format berjadual. Pandangan senarai memaparkan maklumat ini dalam cara berlainan untuk tujuan yang berlainan, seperti penapisan, pengisihan atau memilih lajur khusus.

  Nota: Tiada Bahagian Web yang dipanggil Pandangan Senarai. Apabila anda mencipta senarai pada laman anda, Bahagian Web Pandangan Senarai dicipta dan dinamakan secara automatik selepas senarai itu. Contohnya, jika anda mencipta senarai yang dipanggil Bot, Bahagian Web dipanggil Bot akan tersedia dalam galeri Nama Laman. Bahagian Web itu akan memaparkan data yang terkandung dalam senarai yang anda cipta secara automatik.

 • Bahagian Web Pemapar Halaman     Anda boleh menggunakan Bahagian Web Pemapar Halaman untuk memaparkan halaman Web, fail atau folder pada Halaman Bahagian Web. Anda masukkan hiperpautan, laluan fail atau nama folder untuk dipautkan ke kandungan.

 • Bahagian Web Pengguna Laman    Anda boleh menggunakan Bahagian Web Pengguna Laman untuk memaparkan senarai pengguna dan kumpulan yang mempunyai keizinan menggunakan laman. Bahagian Web Pengguna Laman muncul secara automatik pada halaman utama laman Ruang Kerja Dokumen. Anda juga boleh menambah Bahagian Web Pengguna Laman kepada mana-mana Halaman Bahagian Web.

  Nota: Dalam laman yang berjalan pada Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 dan lebih lama, Bahagian Web Pengguna Laman dipanggil Bahagian Web Ahli.

 • Bahagian Web XML     Anda boleh menggunakan Bahagian Web XML untuk memaparkan Bahasa Penanda Boleh Perluas (XML) dan menggunakan Transformasi Bahasa Helaian Gaya Boleh Perluas (XSLT) kepada XML sebelum kandungan dipaparkan. Contohnya, anda mungkin mempunyai fail XML yang mengandungi senarai bot, harga dan pautan ke imej bot. Anda boleh menggunakan XSLT untuk menukar data untuk memaparkan senarai bot dan harga dan menjadikan nama bot hiperpautan untuk memaparkan imej dalam tetingkap berasingan.

Bahagian Web Pandangan Senarai diprakonfigurasi

Bahagian Web berikut dibina dalam templat laman pasukan Windows SharePoint Services dan dikonfigurasi secara automatik dan bersedia untuk digunakan pada Halaman Bahagian Web apabila anda mencipta laman pasukan baru. Gabungan Bahagian Web yang berbeza ini dimasukkan apabila anda mencipta laman pasukan atau laman ruang kerja, bergantung pada templat laman yang anda pilih.

Nota: Bahagian Web ini diperoleh daripada Bahagian Web Pandangan Senarai dan menggunakan templat Bahagian Web yang diprakonfigurasi untuk mencipta tataletak dan reka bentuk unik mereka. Untuk menambah data pada senarai ini, pada Lancar Cepat, klik Lihat Semua Kandungan Laman kemudian klik Senarai. Pada halaman Semua Kandungan Laman, klik nama senarai yang anda ingin tambahkan data.

 • Pengumuman     Gunakan Bahagian Web Pengumuman untuk menyiarkan berita, status dan sedikit maklumat yang anda ingin kongsi dengan ahli pasukan.

 • Kalendar     Gunakan Bahagian Web Kalendar untuk memaparkan peristiwa akan datang atau jadual pasukan.

 • Pautan     Gunakan Bahagian Web Pautan untuk menyiarkan hiperpautan ke halaman Web yang menarik minat pasukan anda.

 • Dokumen Kongsi     Gunakan Bahagian Web Dokumen Kongsi untuk berkongsi fail dari pustaka dokumen lalai dengan pengguna laman.

 • Tugas     Gunakan Bahagian Web Tugas untuk menguntukkan tugas kepada ahli pasukan anda, menentukan tarikh siapnya dan keutamaan dan menunjukkan status dan kemajuannya.

 • Perbincangan Pasukan     Gunakan Bahagian Web Perbincangan Pasukan untuk memberikan forum untuk berbincang tentang topik yang menarik minat pasukan anda.

Bahagian Web Tersuai

Dengan menggunakan persekitaran pemprograman yang serasi dengan Windows SharePoint Services, seperti Microsoft Visual Studio, pembangun boleh menggunakan ciri lengkap Microsoft ASP.NET untuk mencipta Bahagian Web tersuai. Halaman Bahagian Web adalah fail ASP.NET (.aspx), dan Bahagian Web diperoleh daripada Kawalan Borang Web. Untuk meningkatkan Halaman Bahagian Web dengan lebih lanjut, pembangun boleh mencipta Bahagian Web mereka sendiri yang menyediakan kefungsian yang baru. Pembangun juga boleh menambah sifat tersuai untuk Bahagian Web, menambah pembina tersuai dalam anak tetingkap alat untuk antara muka pengguna khusus dan bersambung ke Bahagian Web lain menggunakan sambungan Bahagian Web. Untuk maklumat lanjut tentang mencipta dan menggunakan Bahagian Web, lihat SDK Windows SharePoint Services 3.0 yang tersedia dari laman pembangun umum SharePoint.

Anda juga boleh menggunakan Bahagian Web yang dicipta oleh orang atau syarikat lain. Anda mesti mempunyai keizinan yang sesuai untuk menambah Bahagian Web pihak ketiga pada Halaman Bahagian Web atau laman anda. Beberapa Bahagian Web mungkin perlu digunakan terus ke pelayan. Jika anda tidak dapat menambah Bahagian Web pihak ketiga pada Halaman Bahagian Web atau laman anda, hubungi pentadbir anda untuk mendapatkan bantuan.

Halaman Atas

Cara untuk menggunakan Bahagian Web dan Halaman Bahagian Web

Anda boleh menggunakan Halaman Bahagian Web dengan cara berikut:

 • Menggabungkan data daripada sumber data yang berbeza.

 • Melaporkan dan meringkaskan data kritikal.

 • Menganalisis dan mengagregat data (contohnya, menjumlahkan, jumlah, atau kiraan).

 • Meringkaskan maklumat penting yang anda ingin lihat pada permulaan setiap hari.

 • Mengutamakan dan menyerlahkan projek atau data pelanggan untuk membantu anda membuat keputusan yang berkesan.

 • Memaparkan jadual kerja terkini dan maklumat mesyuarat untuk merancang hari anda dengan cepat.

 • Mendapat capaian segera ke berita perniagaan, cuaca setempat dan laman web kegemaran anda untuk menumpukan pelayaran Web anda.

Cara untuk mencipta dan menyesuaikan Halaman Bahagian Web

Terdapat beberapa cara untuk mencipta dan menyesuaikan Halaman Bahagian Web:

 • Borang Halaman Bahagian Web Baru    Cara yang paling biasa untuk mencipta Halaman Bahagian Web melalui borang Halaman Bahagian Web Baru. Pada menu Tindakan Laman Imej butang , klik Cipta kemudian klik Halaman Bahagian Web untuk membuka borang Halaman Bahagian Web Baru. Selepas menggunakan borang ini untuk mencipta halaman, anda boleh mula mereka bentuk halaman serta-merta dalam pelayar. Apabila anda ingin menyemak lalu melalui halaman, hanya tutup anak tetingkap alat.

 • Program reka bentuk Web    Dengan program reka bentuk Web yang serasi dengan Windows SharePoint Services, seperti Microsoft Office SharePoint Designer 2007, anda boleh membuat penyesuaian lanjutan pada Halaman Bahagian Web, termasuk yang berikut:

  • Sesuaikan tema Halaman Bahagian Web yang menggunakan tema laman secara lalai.

  • Edit templat Halaman Bahagian Web atau cipta yang baru.

  • Sesuaikan tataletak halaman.

  • Edit sifat zon.

  • Tambah kod HTML atau kawalan Web.

  • Ubah cara Bahagian Web disusun dalam zon.

  • Tambah Bahagian Web di luar zon, atau tambah Bahagian Web ke halaman Web yang bukan Halaman Bahagian Web.

  • Cipta sambungan antara Bahagian Web pada Halaman Bahagian Web yang berbeza.

  • Terbitkan Halaman Bahagian Web ke laman Web yang menjalankan Windows SharePoint Services.

  • Sesuaikan Bahagian Web Borang dan gunakan Bahagian Web Pandangan Data.

Halaman Atas

Sokongan pelayar web untuk Halaman Bahagian Web

Sokongan pelayar web untuk Halaman Bahagian Web boleh dikategorikan kepada dua aras:

 • Sokongan Aras 1 adalah tahap tertinggi visual dan sokongan fungsian. Pelayar yang menyediakan sokongan aras 1 termasuk versi terbaru Microsoft Internet Explorer untuk Microsoft Windows.

 • Pada sokongan aras 2, beberapa ciri visual dan fungsian tidak tersedia untuk sesetengah pelayar, dan beberapa ciri lain terjejas dan berkelakuan berbeza daripada cara ia berkelakuan dalam pelayar aras 1. Walau bagaimanapun, kebanyakan ciri masih tersedia kepada pengguna. Pelayar yang menyediakan sokongan aras 2 termasuk Firefox 1.5 dan lebih baru untuk Windows dan Netscape Navigator 8.0 dan lebih baru untuk Windows. Pelayar Aras 2 tidak disokong untuk Pentadbiran Pusat Windows SharePoint Services 3.0.

Nota: Pelayar Aras 2 tidak menyokong penciptaan sambungan di antara Bahagian Web.

Jadual berikut menunjukkan aras sokongan yang disediakan oleh sesetengah pelayar umum.

Versi pelayar minimum

Sistem pengendalian

Aras 1

Aras 2

Internet Explorer 6.x

Windows

Ya

Ya

Internet Explorer 6.x versi 64 bit

Windows

Ya

Ya

Internet Explorer 7

Windows

Ya

Ya

Firefox 1.5

Windows

Tidak

Ya

Netscape 8.0

Windows

Tidak

Ya

Firefox 1.5

Unix

Tidak

Ya

Netscape 7.2

Unix

Tidak

Ya

Mozilla 1.7.12

Unix

Tidak

Ya

Safari 2.0.2

Macintosh

Tidak

Ya

Firefox 1.5

Macintosh

Tidak

Ya

Lain-lain

Lain-lain

Tidak

Tidak

Halaman Atas

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×