Pengenalan kepada metadata terurus dalam SharePoint Server 2010

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Artikel ini menyediakan gambaran keseluruhan beberapa konsep penting yang berkaitan dengan menggunakan ciri metadata terurus yang baru dalam Microsoft SharePoint Server 2010. Ini membincangkan cara ciri metadata terurus yang baru menyediakan sokongan untuk pelaksanaan taksonomi formal melalui istilah terurus. Ia juga menerangkan cara sosial tag berfungsi dan cara ia berkaitan diuruskan ciri metadata seperti terurus istilah dan kata kunci perusahaan.

Dalam artikel ini

Ciri metadata terurus

Terma dan konsep

Taksonomi

Folksonomi

Set istilah

Istilah

Istilah terurus

Kata kunci perusahaan

Kumpulan

Alat pengurusan gedung istilah

Lajur Metadata terurus

Lajur kata kunci perusahaan

Tag sosial

Tag

Senario metadata: daripada taksonomi kepada folksonomi

Kebaikan metadata terurus

Menguruskan metadata

Merancang dan mengkonfigurasikan metadata terurus

Mencipta dan menguruskan set istilah

Menggunakan metadata

Mengetag kandungan dengan istilah terurus

Mengetag kandungan dengan kata kunci perusahaan

Mengetag kandungan dengan tag sosial

Ciri metadata terurus

Ciri metadata terurus yang baru dalam SharePoint Server 2010 didayakan oleh aplikasi Perkhidmatan Metadata terurus baru yang menyediakan sokongan untuk dua perkara penting:

  • Penerbitan jenis kandungan    Perkongsian jenis kandungan merentasi koleksi laman dan Aplikasi Web. Untuk maklumat lanjut mengenai penerbitan jenis kandungan, lihat pengenalan kepada jenis kandungan dan penerbitan jenis kandungan.

  • Taksonomi    Penciptaan dan pengurusan koleksi berhierarki bagi secara berpusat metadata terurus (dipanggil set istilah) yang boleh digunakan sebagai atribut bagi item dalam laman SharePoint. Set istilah ini boleh berkongsi seluruh koleksi laman dan Aplikasi Web. Set istilah boleh dicipta dan diuruskan melalui ciri yang dipanggil alat pengurusan gedung istilah.

Halaman Atas

Terma dan konsep

Terdapat beberapa terma dan konsep yang berguna untuk memahami apabila bekerja dengan ciri metadata yang berbeza dalam SharePoint Server 2010. Memahami konsep ini akan membantu anda memahami maklumat berkonsep yang diterangkan dalam artikel ini dan dalam artikel lain tentang ciri metadata terurus.

Taksonomi

Taksonomi yang adalah pengelasan berhierarki perkataan, label atau istilah yang diaturkan kepada Kumpulan berdasarkan persamaan. Taksonomi yang boleh ditakrifkan dan secara berpusat diuruskan oleh satu atau lebih individu. Yang Antarabangsa Standard industri pengelasan (ISIC), yang dibangunkan oleh negara Amerika, adalah contoh terkenal taksonomi industri yang digunakan untuk mengklasifikasikan data ekonomi. Taksonomi adalah berguna kerana ia menyediakan struktur logik, berhierarki metadata yang boleh digunakan untuk mengklasifikasikan maklumat secara konsisten.

Halaman Atas

Folksonomi

Folksonomy yang merupakan pengelasan yang terhasil apabila pengguna Laman Web kerjasama menggunakan perkataan, label atau istilah kandungan pada laman. Jika anda pernah melihat awan tag pada Laman Web, kemudian, anda telah melihat penggambaran folksonomy yang. Rajah berikut menunjukkan bahagian Web awan Tag pada laman SharePoint. Pendekatan berasaskan folksonomy untuk metadata boleh menjadi berguna kerana ia mengetik pengetahuan dan kepakaran pengguna laman dan pencipta kandungan dan ia membolehkan kandungan pengelasan berkembang dengan pengguna mengubah keperluan perniagaan dan minat.

Awan tag

Halaman Atas

Set istilah

Set Istilah ialah sekumpulan istilah yang berkaitan.

Bergantung pada tempat set istilah dicipta, skopnya boleh setempat atau sejagat:

  • Set istilah setempat dicipta dalam konteks koleksi laman, dan tersedia untuk digunakan (dan kelihatan) kepada pengguna koleksi laman tersebut sahaja. Contohnya, jika anda menambah lajur metadata terurus untuk senarai atau pustaka dan mencipta satu set istilah baru bagi lajur ini, kemudian set istilah ialah setempat pada koleksi laman yang mengandungi senarai atau pustaka ini.

  • Set istilah global tersedia untuk digunakan merentasi semua laman yang melanggan aplikasi Perkhidmatan Metadata terurus yang khusus.

Set istilah boleh dikonfigurasikan untuk menjadi tertutup, yang bermaksud bahawa pengguna tidak boleh menambah istilah baru mereka apabila mereka memasukkan nilai untuk lajur yang dipetakan kepada set istilah. Atau ia boleh dikonfigurasikan untuk terbuka, yang bermakna bahawa pengguna boleh menambah istilah baru pada set istilah apabila mereka mengemas kini nilai untuk lajur yang dipetakan kepada set istilah.

Halaman Atas

Istilah

Istilah item individu dalam set istilah, dan khusus perkataan atau frasa yang boleh dikaitkan dengan item pada laman SharePoint Server 2010. Istilah mempunyai ID unik dan ia boleh mempunyai banyak teks berlainan label (sinonim). Jika anda bekerja pada laman berbilang bahasa, ia juga boleh mempunyai label dalam bahasa lain.

Terdapat dua jenis istilah:

Istilah terurus

Istilah terurus biasa pra ditakrifkan dan diaturkan kepada istilah berhierarki yang disetkan oleh pentadbir gedung istilah atau individu lain dengan keizinan untuk bekerja dengan metadata terurus.

Kata kunci perusahaan

Kata kunci perusahaan ialah perkataan atau frasa yang ditambahkan pada item pada laman SharePoint. Kata kunci perusahaan diaturkan kepada tunggal, hierarki set istilah dalam alat pengurusan gedung istilah yang dipanggil set kata kunci. Kerana pengguna lazimnya boleh menambah sebarang perkataan atau frasa untuk item sebagai kata kunci, kata kunci perusahaan boleh digunakan untuk folksonomy gaya pengetagan. Pentadbir gedung istilah, atau individu lain dengan keizinan untuk menguruskan metadata, boleh memilih untuk mengalihkan kata kunci daripada set istilah kata kunci dan ke dalam set istilah terurus khusus, ketika kata kunci yang akan tersedia dalam konteks set istilah khusus. Pentadbir gedung istilah juga boleh memilih untuk membuat set kata kunci yang ditutup, supaya pengguna tidak boleh menyerahkan kata kunci baru dan dihadkan kepada penggunaan kata kunci yang sedia ada.

Halaman Atas

Mengumpul

Kumpulan mentakrifkan sempadan Keselamatan. Kumpulan adalah satu set istilah set semua berkongsi biasa keperluan keselamatan. Hanya pengguna yang ditentukan sebagai penyumbang untuk kumpulan tertentu boleh menguruskan set istilah yang dalam Kumpulan atau cipta set istilah baru dalamnya. Organisasi perlu mencipta kumpulan yang unik untuk set istilah yang akan mempunyai keperluan access atau keselamatan unik.

Halaman Atas

Alat Pengurusan Gedung Istilah

Alat pengurusan gedung istilah ialah alat yang taxonomists, pentadbir atau individu lain yang menguruskan taksonomi boleh gunakan untuk mencipta, mengimport dan menguruskan set istilah dan istilah dalamnya. Alat pengurusan gedung istilah memaparkan semua set istilah global dan set istilah setempat sebarang yang tersedia untuk koleksi laman yang anda mencapai alat pengurusan gedung istilah.

Halaman Atas

Lajur Metadata Terurus

Lajur Metadata terurus ialah jenis lajur baru yang boleh ditambah pada senarai atau pustaka supaya pengguna laman atau pemilik kandungan boleh memilih nilai daripada set istilah khusus istilah terurus dan menggunakan mereka pada kandungan. Lajur Metadata terurus boleh dikonfigurasikan untuk memetakan set istilah sedia ada, atau anda boleh mencipta set khusus untuk lajur istilah yang baru. Jika anda mencipta set khusus untuk lajur Metadata terurus, yang set istilah akan set istilah tempatan yang tersedia hanya untuk digunakan dalam koleksi laman di mana ia dicipta istilah yang baru.

Halaman Atas

Lajur Kata Kunci Perusahaan

Lajur kata kunci perusahaan ialah lajur yang anda boleh menambah jenis kandungan, senarai atau pustaka untuk membolehkan pengguna tag item dengan perkataan atau frasa yang mereka pilih. Ia adalah nilai berbilang lajur secara lalai. Apabila pengguna menaip perkataan atau frasa dalam lajur, ia dipersembahkan dengan cadangan sambil taip, yang mungkin termasuk item daripada set istilah terurus dan set istilah kata kunci. Pengguna boleh pilih nilai sedia ada atau masukkan sesuatu yang baru (jika set istilah kata kunci dikonfigurasi akan terbuka untuk penambahan pengguna).

Halaman Atas

Tag sosial

Tag sosial ialah perkataan atau frasa yang pengguna laman boleh digunakan untuk kandungan pada laman SharePoint untuk membantu mereka mengkategorikan maklumat dalam cara yang bermakna kepada mereka. Tag sosial juga boleh digunakan untuk URL di luar laman SharePoint. Tag sosial menyokong berasaskan folksonomy pengetagan. Tag sosial terdiri daripada penuding ke tiga jenis maklumat:

  • identiti pengguna

  • item URL

  • istilah

Petua ini disimpan dalam simpanan Tagging sosial yang merupakan sebahagian daripada aplikasi Perkhidmatan profil pengguna. Teknikal, tag sosial bukan sebahagian daripada ciri metadata terurus dalam SharePoint Server 2010, tetapi ia menyambung ke ciri metadata terurus dalam beberapa cara yang penting yang membantu menyokong penggunaan metadata secara konsisten merentasi organisasi. Bahagian istilah titik tag sosial untuk istilah dalam set kata kunci gedung istilah untuk salah satu daripada aplikasi Perkhidmatan Metadata terurus yang Laman disambungkan.

Contohnya, apabila anda mencipta tag sosial baru, anda mempunyai opsyen untuk memilih daripada istilah sedia ada, yang mungkin termasuk istilah Terurus serta kata kunci perusahaan. Jika anda memilih salah satu syarat yang sedia ada, anda tag sosial mengandungi penuding istilah tersebut. Jika anda memilih untuk tidak memilih istilah sedia ada dan anda mencipta istilah yang tidak pernah digunakan sebelum, kata kunci baru dicipta untuknya dalam istilah kata kunci yang disetkan dalam gedung istilah, dan titik tag sosial anda baru untuk istilah ini.

Dengan cara ini, kata kunci yang digunakan dalam tag sosial ditambahkan istilah kata kunci yang mengesetkan kelihatan dalam alat gedung istilah pengurusan (jika ia tidak wujud terdapat), dan ia boleh diuruskan oleh pentadbir gedung istilah. Selain itu, apabila pengguna menggunakan kata kunci perusahaan atau diuruskan istilah untuk kandungan dengan mengemas kini lajur sama ada kata kunci perusahaan atau ada Metadata terurus, tag sosial boleh dicipta secara automatik agar istilah ini kelihatan sebagai tag dalam suapan berita, awan tag atau profil tapak saya. Pemilik senarai atau pustaka boleh mendayakan atau menyahdayakan penerbitan metadata dengan mengemas kini kata kunci seting Metadata dan perusahaan untuk senarai atau pustaka.

Apabila anda menambah tag sosial untuk item, anda boleh menentukan sama ada anda ingin membuat identiti anda dan URL item peribadi, tetapi istilah yang disimpan dalam gedung istilah, sentiasa awam.

Pengetagan sosial adalah berguna kerana ia membolehkan pengguna laman untuk meningkatkan kemungkinan penemuan kandungan dan maklumat pada laman.

Untuk maklumat lanjut tentang privasi dan Keselamatan implikasi pengetagan sosial, lihat privasi dan Keselamatan implikasi pengetagan sosial.

Pengetagan

Dalam rasa paling umum, pengetagan boleh merujuk hanya kepada tindakan menggunakan metadata kepada item, sama ada ia adalah metadata terurus atau tag sosial. Dalam artikel ini, kata kerja "tag" digunakan dalam munasabah ini dan ia tidak terhad untuk tag sosial.

Halaman Atas

Senario metadata: daripada taksonomi kepada folksonomi

Ciri pengurusan metadata dalam SharePoint Server 2010 menyokong julat pendekatan untuk pengurusan dan penggunaan metadata. Bayangkan julat ini sebagai jenis berterusan. Di satu hujung berterusan ini, terdapat taksonomi, yang adalah Kumpulan, secara berpusat terurus, formal berhierarki bagi istilah. Di lain hujung julat ini, terdapat folksonomi, yang pengelasan kerjasama yang menyebabkan apabila individu menggunakan tag bebas kandungan.

SharePoint Server 2010 menyokong paling ketara kedua-dua daripada berterusan ini, serta titik bersama-sama dengan cara. Di satu hujung yang berterusan, anda boleh melaksanakan taksonomi formal melalui istilah terurus dan set istilah. Pada hujung lain, terdapat sokongan untuk kata kunci perusahaan dan pengetagan sosial, kedua-dua perkara yang membolehkan pengguna Laman tag kandungan dengan kata kunci untuk memilih mereka.

Antara paling ketara, anda boleh gunakan fleksibel darjah struktur dan kawalan metadata, dan anda boleh melaraskan skop yang anda gunakan kawalan ini dengan memilih untuk menjadikannya global merentasi Laman atau Laman setempat khusus. Contohnya, anda mempunyai keupayaan untuk mengkonfigurasikan set istilah untuk menjadi tertutup atau terbuka kepada sumbangan pengguna. Anda boleh memilih untuk menggunakan kata kunci perusahaan dan pengetagan sosial sempena istilah terurus atau tidak. SharePoint Server 2010 membolehkan organisasi menggabungkan kelebihan taksonomi terurus, formal dengan kebaikan dinamik pengetagan sosial dalam cara yang tersuai.

Gambar rajah berikut menggambarkan cara jenis berasaskan SharePoint penyelesaian mungkin memerlukan pendekatan yang berbeza untuk metadata yang berdasarkan keperluan perniagaan.

Konfigurasi metadata terurus yang fleksibel

Halaman Atas

Kebaikan metadata terurus

Terdapat banyak kelebihan menggunakan metadata terurus merentasi laman dalam organisasi:

Selaras menggunakan metadata    Ciri metadata terurus dalam SharePoint Server 2010 membolehkan anda untuk menggunakan laras darjah kawalan metadata yang ditambahkan pada kandungan. Dengan istilah set dan istilah terurus yang anda boleh mewujudkan mengawal jenis istilah yang tersedia untuk ditambahkan pada kandungan, dan anda boleh mengawal individu yang mempunyai keupayaan untuk menambah istilah baru. Anda juga boleh mengehadkan penggunaan kata kunci perusahaan untuk senarai kata kunci tertentu dengan mengkonfigurasikan set sebagai tertutup istilah kata kunci.

Apabila sebutan yang sama digunakan secara konsisten merentasi Laman, adalah lebih mudah untuk membina proses kukuh atau penyelesaian yang bergantung pada metadata. Selain itu, pengalaman pengguna untuk bekerja dengan metadata pada laman, dalam senarai dan pustaka, dan juga dalam program klien Office memudahkan pengguna laman untuk menggunakan metadata yang konsisten kandungan mereka.

Penemuan kandungan improved    Apabila kandungan merentasi laman dalam organisasi mempunyai metadata yang konsisten, adalah lebih mudah untuk mencari dan mencapai data dan maklumat perniagaan dengan menggunakan carian. Ciri carian yang baru, seperti panel perincian yang dipaparkan di bahagian kiri halaman hasil carian, membolehkan pengguna untuk menapis hasil carian berdasarkan metadata.

Panel perincian memaparkan metadata yang boleh digunakan untuk menapis hasil carian.

Halaman Atas

Selain itu, anda boleh mengkonfigurasikan navigasi metadata untuk senarai dan Pustaka untuk membolehkan pengguna untuk mencipta pandangan yang dinamik maklumat berdasarkan pada medan metadata yang khusus. Pengguna boleh menavigasi pustaka dengan folder atau dengan metadata pivot, dan ia boleh kemudian menapis hasil menggunakan penapis kunci tambahan.

Kawalan navigasi metadata

Halaman Atas

Increased kefleksibelan    Ciri metadata terurus memudahkan pentadbir gedung istilah (atau individu lain dengan keizinan untuk kemas kini yang diuruskan metadata) untuk mengekalkan dan menyesuaikan metadata anda seperti keperluan perniagaan yang berkembang. Anda boleh mengemas kini set istilah dengan mudah dalam alat pengurusan gedung istilah dan istilah baru atau dikemas kini secara automatik akan tersedia untuk digunakan di mana-mana lajur Metadata terurus yang berkaitan dengan set istilah yang tersedia. Jika anda mencantumkan berbilang istilah ke dalam satu istilah, kandungan yang ditag dengan istilah ini secara automatik dikemas kini untuk menggambarkan perubahan ini. Anda boleh menentukan berbilang sinonim (atau label) untuk istilah individu. Jika laman anda berbilang bahasa, anda juga boleh menentukan berbilang bahasa label untuk istilah individu.

Halaman Atas

Menguruskan metadata

Merancang dan mengkonfigurasikan metadata terurus

Organisasi anda mungkin ingin terlibat dalam darjah beberapa perancangan sebelum anda mula menggunakan ciri metadata terurus. Darjah perancangan diperlukan adalah lebih atau kurang berkadaran untuk darjah formality dan kawalan yang anda ingin mengenakan metadata.

Jika anda ingin membenarkan pengguna membantu membina taksonomi, maka anda hanya boleh mempunyai pengguna menambah kata kunci kepada item, kemudian mengaturnya ke dalam set istilah sebagaimana perlu.

Jika organisasi anda ingin menggunakan set istilah terurus untuk melaksanakan taksonomi dipratentukan formal, kemudian pemegang saham yang penting dengan kepentingan dalam struktur taksonomi perlu bekerjasama untuk merancang dan membangunkan set istilah dan istilah untuk digunakan. Untuk maklumat lanjut tentang proses perancangan ini, lihat merancang terma dan set terma. Untuk maklumat lanjut tentang mengkonfigurasi aplikasi Perkhidmatan Metadata terurus, lihat pentadbiran metadata terurus.

Selepas pemegang saham yang penting dalam organisasi bersetuju apabila set istilah yang diperlukan, anda boleh menggunakan alat pengurusan gedung istilah untuk mengimport atau mencipta set istilah anda dan untuk menguruskan dan mengekalkan set istilah yang semasa pengguna mula bekerja dengan metadata. Jika aplikasi Perkhidmatan Metadata terurus yang dikonfigurasi untuk Aplikasi Web anda dan anda adalah pentadbir koleksi laman atau pentadbir stor istilah ditentukan, anda boleh pergi ke alat pengurusan stor istilah dengan mengklik Seting Laman pada menu Tindakan Laman , kemudian mengklik pengurusan stor istilah di bawah Pentadbiran Laman.

Halaman Atas

Mencipta dan menguruskan set istilah

Alat pengurusan gedung istilah menyediakan kawalan pohon yang anda boleh gunakan untuk melakukan kebanyakan tugas. Peranan pengguna anda untuk alat ini menentukan apakah tugas yang anda boleh lakukan. Untuk bekerja dalam alat pengurusan gedung istilah, anda mesti menjadi pentadbir ladang, pentadbir gedung istilah atau seseorang yang telah ditetapkan sebagai Pengurus Kumpulan atau penyumbang untuk set istilah. Untuk maklumat terperinci tentang peranan ini, lihat peranan metadata terurus.

Untuk mengambil tindakan pada item dalam hierarki, tuding ke nama aplikasi Perkhidmatan Metadata terurus, Kumpulan, set istilah atau istilah yang anda ingin ubah suai, klik anak panah yang muncul, dan kemudian gunakan menu untuk memilih tindakan yang anda inginkan.

Contohnya:

Jika anda pentadbir gedung istilah, anda boleh mencipta atau memadam Kumpulan dalam aplikasi Perkhidmatan Metadata terurus.

Anda boleh menggunakan menu untuk mencipta kumpulan baru.

Halaman Atas

Jika anda pentadbir gedung istilah atau Pengurus Kumpulan yang anda boleh mencipta, mengimport atau memadamkan set istilah dalam Kumpulan. Penyumbang set istilah boleh mencipta set istilah baru.

Gunakan menu untuk mencipta set istilah baru.

Halaman Atas

Jika anda adalah pentadbir gedung istilah, Pengurus Kumpulan atau penyumbang set istilah yang, anda boleh mencipta atau mengguna semula istilah dalam set istilah, serta menyalin, mengalih atau memadamkan set istilah terpilih.

Menu memaparkan tindakan yang anda boleh ambil pada set istilah

Halaman Atas

Jika anda adalah pentadbir gedung istilah, Pengurus Kumpulan atau penyumbang set istilah yang, anda boleh mencipta salinan, gunakan semula, cantum, mengeluarkan, mengalih atau memadamkan individu istilah dalam set istilah.

Gunakan menu untuk menguruskan istilah dalam set istilah.

Halaman Atas

Di setiap aras hierarki, anda boleh mengkonfigurasikan sifat tertentu untuk Kumpulan, set istilah atau istilah yang menggunakan anak tetingkap sifat yang memaparkan di sebelah kanan kawalan pohon gedung istilah.

Contohnya, jika anda mengkonfigurasikan set istilah, anda boleh menggunakan anak tetingkap sifat untuk menentukan butiran seperti nama, Perihalan, pemilik, kenalan dan pemegang saham. Anda boleh menentukan sama ada anda ingin set istilah untuk menjadi terbuka atau tertutup untuk penyerahan baru daripada pengguna. Anda juga boleh menentukan sama ada anda ingin istilah yang disetkan menjadi tersedia untuk pengetagan. Jika anda memilih untuk menjadikan set tidak tersedia untuk pengetagan istilah, maka ia tidak akan kelihatan kepada kebanyakan pengguna. Jika set istilah masih di bawah pembangunan, contohnya, anda mungkin memilih untuk membuat dalam tidak tersedia untuk pengetagan.

Anak Tetingkap Sifat Alat Pengurusan Stor Istilah

Halaman Atas

Menggunakan metadata

Mengetag kandungan dengan istilah terurus

Jika lajur Metadata terurus telah ditambah ke jenis kandungan, senarai atau pustaka, kemudian pemilik kandungan boleh mengetag kandungan mereka dengan istilah terurus daripada set dengan mengedit sifat bagi item senarai atau pustaka dan kemudian mengemas kini medan berkaitan dalam borang Edit Sifat untuk item atau dokumen istilah khusus. Metadata lajur adalah mudah untuk mengenal pasti kerana ia memaparkan ikon tag yang boleh digunakan untuk melancarkan kotak dialog PEMILIH istilah terurus.

Ikon Tag dalam kotak dialog Edit Sifat

Halaman Atas

Anda boleh menggunakan PEMILIH istilah untuk memilih istilah dari dalam hierarki set istilah. Ini adalah berguna jika anda tidak biasa dengan sebutan yang tersedia. Jika set istilah dikonfigurasi akan terbuka dan lajur metadata terurus untuk membenarkan fill-in nilai, anda mungkin mempunyai opsyen untuk menambah istilah baru kepada set istilah. Atau anda hanya boleh mempunyai opsyen untuk menghantar maklum balas kepada kenalan yang ditentukan untuk set istilah.

Anda boleh memilih istilah terurus daripada pemilih kawalan pohon.

Apabila anda boleh mula menaip istilah yang anda inginkan, istilah tersedia secara automatik dicadangkan kepada anda berdasarkan apa yang anda mula menaip dan anda boleh memilih sesuatu yang anda inginkan. Anda mungkin melihat maklumat dalam kurungan selepas istilah yang menunjukkan set istilah nama dan hierarki untuk istilah. Ini boleh membantu anda memilih daripada istilah serupa.

Apabila anda mula menaip, istilah dicadangkan kepada anda.

Jika pendua atau sama dengan istilah dicadangkan, anda juga mungkin dapat melihat teks perihalan yang pentadbir gedung istilah dikonfigurasi untuk istilah untuk membantu pengguna buat pilihan yang sesuai.

Teks penerangan membantu pengguna memilih istilah yang betul.

Halaman Atas

Mengetag kandungan dengan kata kunci perusahaan

Jika lajur kata kunci perusahaan telah ditambah ke jenis kandungan, senarai atau pustaka, kemudian kandungan pemilik (atau sesiapa dengan keizinan menyumbang untuk senarai atau pustaka) boleh mengetag kandungan dengan istilah terurus yang tersedia atau kata kunci dengan mengedit sifat bagi item senarai atau pustaka dan menaipkan kata kunci yang mereka inginkan medan Kata kunci perusahaan . Jika istilah sepadan atau serupa wujud, ia akan dicadangkan, dan anda boleh memilihnya. Atau anda boleh menambah kata kunci baru, jika set istilah kata kunci mempunyai dikonfigurasikan untuk terbuka kepada istilah baru. Medan kata kunci perusahaan ialah berbilang nilai, jadi anda boleh menambah berbilang kata kunci item.

Apabila anda mula menaipkan kata kunci, istilah yang tersedia dan kata kunci sedia ada dicadangkan kepada anda.

Halaman Atas

Mengetag kandungan dengan tag sosial

Jika ciri tag sosial telah didayakan, anda boleh tag kandungan pada laman SharePoint yang anda temui bermakna atau menarik. Untuk mengetag halaman, anda boleh menggunakan ikon tag yang dipaparkan di bahagian atas halaman.

Butang tag sosial untuk halaman

Untuk mengetag dokumen atau senarai item, anda boleh menggunakan perintah tag yang dipaparkan pada tab pustaka atau senarai reben.

Perintah Tag sosial pada tab Senarai atau Pustaka pada reben

Apabila anda mula menaip tag atau tag yang anda ingin gunakan, anda boleh memilih daripada kata kunci sedia ada atau istilah terurus atau anda boleh menambah kata kunci baru, jika set istilah kata kunci dibuka.

Cadangan taip dahulu dalam kotak dialog Tag Sosial

Anda juga mempunyai opsyen untuk mengetag kandungan pada laman Luaran, seperti intranet lain atau laman internet, dengan menambah SharePoint tag dan Nota alat pelayar anda. Untuk maklumat lanjut mengenai pengetagan Laman Luaran, lihat Mari bermula dengan laman saya anda.

Untuk maklumat lanjut tentang ciri tag sosial, lihat topik gunakan tag dan nota untuk berkongsi maklumat dengan rakan sekerja .

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×