Pengenalan kepada makro

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Artikel ini menerangkan apakah makro dan cara ia boleh menjimatkan masa dengan mengautomatikkan tugas yang anda laksanakan kerap. Ia meneroka asas di belakang mencipta dan menggunakan makro dan juga disentuh pada peningkatan makro dalam Microsoft Office Access 2007.

Dalam artikel ini

Apa itu makro?

Memahami makro

Ciri makro baru dalam Office Access 2007

Mencipta makro

Menjalankan makro

Apa itu makro?

Makro ialah alat yang membolehkan anda untuk mengautomatikkan tugas dan menambah fungsi kepada borang, laporan dan kawalan. Contohnya, jika anda menambah butang perintah borang, anda mengaitkan peristiwa OnClick pada butang untuk makro dan makro yang mengandungi perintah yang anda ingin butang untuk melaksanakan setiap kali diklik.

Dalam Access, ia adalah berguna untuk Anggaplah makro sebagai bahasa pemprograman ringkas yang anda menulis dengan membentuk senarai tindakan untuk melaksanakan. Apabila anda membina makro, anda memilih setiap tindakan daripada senarai juntai bawah dan kemudian isikan maklumat yang diperlukan untuk setiap tindakan. Makro membolehkan anda menambah kefungsian borang, laporan dan kawalan tanpa menulis kod dalam Visual Basic for Applications (VBA) modul. Makro menyediakan subset perintah yang tersedia dalam VBA, dan kebanyakan orang mendapati ia lebih mudah untuk membina makro daripada untuk menulis kod VBA.

Contohnya, katakan anda ingin memulakan laporan terus daripada salah satu borang entri data anda. Anda boleh menambah butang borang anda dan kemudian mencipta makro yang bermula laporan. Makro sama ada boleh makro kendiri (yang berasingan objek dalam pangkalan data) yang diikat kemudian peristiwa OnClick butang, atau makro boleh dibenamkan terus ke dalam peristiwa OnClick butang itu sendiri — ciri baru dalam Office Access 2007. Salah satu cara, apabila anda klik butang makro berjalan dan memulakan laporan.

Anda mencipta makro menggunakan pembina makro, yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut.

Pembina Makro

Untuk memaparkan pembina makro:

 • Pada tab Cipta , dalam Kumpulan lain , klik makro. Jika perintah ini tidak tersedia, klik anak panah di bawah modul atau butang Modul kelas , dan kemudian klik makro. Imej Butang

  Petua: Pembina makro telah direka bentuk dalam Access 2010 untuk menjadikannya lebih mudah untuk mencipta, mengubah suai dan berkongsi makro Access.

Halaman Atas

Memahami makro

Makro istilah biasanya digunakan untuk merujuk kepada objek makro kendiri (iaitu, objek yang anda lihat di bawah makro dalam anak tetingkap navigasi), tetapi dalam realiti, satu makro objek boleh mengandungi berbilang makro. Dalam kes ini, ia adalah dirujuk sebagai Kumpulan makro. Kumpulan makro dipaparkan dalam anak tetingkap navigasi sebagai objek tunggal makro, tetapi Kumpulan makro sebenarnya mengandungi lebih daripada satu makro. Kursus, mungkin untuk mencipta makro setiap dalam objek makro yang berasingan, tetapi biasanya ia munasabah untuk mengumpulkan beberapa makro yang berkaitan kepada objek tunggal makro. Nama dalam lajur Nama makro mengenal pasti setiap makro.

Makro terdiri daripada tindakan makro individu. Kebanyakan tindakan memerlukan satu atau lebih argumen. Selain itu, anda boleh memperuntukkan nama setiap makro dalam Kumpulan makro dan anda boleh menambah syarat untuk mengawal cara setiap tindakan dijalankan. Seksyen berikut membincangkan setiap ciri ini secara lebih terperinci.

Nama makro

Jika objek makro anda mengandungi hanya satu makro, nama makro yang tidak diperlukan. Anda hanya boleh merujuk kepada makro dengan nama objek makro. Walau bagaimanapun, dalam kes Kumpulan makro, anda mesti memberikan nama yang unik untuk setiap makro. Jika lajur Nama makro yang tidak kelihatan dalam pembina makro, klik Nama makro Imej Butang dalam Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan pada tab Reka bentuk . Maklumat lanjut tentang menjalankan makro dalam Kumpulan makro muncul dalam artikel ini.

Argumen

Argumen ialah nilai yang membekalkan maklumat kepada tindakan, seperti rentetan apa untuk dipaparkan dalam kotak mesej, yang mengawal pengendalian pada, dan sebagainya. Sesetengah argumen yang diperlukan dan beberapa orang lain adalah pilihan. Argumen yang kelihatan dalam anak tetingkap Argumen tindakan di bahagian bawah pembina makro.

Masukkan argumen tindakan

Ciri baru Office Access 2007 pembina makro ialah lajur argumen yang membolehkan anda melihat (tetapi tidak mengedit) argumen sesuatu tindakan pada baris yang sama sebagai tindakan. Ini menjadikan ia lebih mudah dibaca makro anda kerana anda tidak lagi perlu memilih setiap tindakan untuk memaparkan argumennya. Untuk memaparkan lajur argumen , klik argumen Imej Butang dalam Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan pada tab Reka bentuk .

Syarat

Syarat menentukan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi sebelum tindakan dilaksanakan. Anda boleh menggunakan sebarang ungkapan yang menilai kepada benar/palsu atau ya/tidak. Tindakan yang tidak boleh dilaksanakan jika ungkapan yang menilai kepada False, tiada, atau 0 (sifar). Jika ungkapan yang menilai kepada nilai lain, tindakan yang akan dijalankan.

Anda boleh mempunyai satu syarat kawalan lebih daripada satu tindakan dengan menaip elipsis (…) dalam lajur syarat untuk setiap tindakan berikutnya yang anda inginkan syarat untuk digunakan. Jika ungkapan yang menilai kepada False, tiada, atau 0 (sifar), tiada tindakan dilaksanakan. Jika syarat itu menilai kepada nilai lain, semua tindakan dilaksanakan.

Untuk memaparkan lajur syarat dalam pembina makro, pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan , klik syarat Imej Butang .

Menggunakan ungkapan ini untuk menjalankan tindakan

Jika:

[Bandar] = "Paris"

Paris ialah bandar nilai dalam medan pada borang yang makro jalankan.

DCount ("[OrderID]", "pesanan") > 35

Terdapat lebih daripada 35 entri dalam medan Idpesanan Jadual pesanan.

DCount ("*", "Butiran pesanan", "[OrderID] = borang! [ Pesanan]! [OrderID] ") > 3

Terdapat lebih daripada 3 entri dalam jadual butiran pesanan yang medan Idpesanan Jadual sepadan dengan medan Idpesanan pada borang pesanan.

[ShippedDate] Antara #2-Feb-2006 # dan #2-Mac-2006 #

Nilai medan ShippedDate pada borang yang makro menjalankan adalah tidak lebih awal daripada 2-Feb-2006 dan tidak lewat daripada 2-Mac-2006.

Borang! [Produk]! [UnitsInStock] < 5

Nilai medan UnitsInStock pada borang produk adalah kurang daripada 5.

IsNull([FirstName])

Nilai FirstName pada borang yang makro menjalankan adalah nol (tiada nilai mempunyai). Ungkapan ini adalah sama dengan [FirstName] adalah nol.

[Negara/rantau] = "UK" dan borang! [SalesTotals]! [TotalOrds] > 100

Nilai dalam medan negara/rantau pada borang yang makro menjalankan adalah UK dan nilai medan TotalOrds pada borang SalesTotals lebih daripada 100.

[Negara/rantau] Dalam ("Perancis", "Itali", "Sepanyol") dan Len([PostalCode]) <> 5

Nilai dalam medan negara/rantau pada borang yang makro menjalankan adalah Perancis, Itali, atau Sepanyol dan Poskod tidak 5 aksara.

MsgBox ("sahkan perubahan?", 1) = 1

Anda klik OK dalam kotak dialog yang fungsi MsgBox memaparkan "Sahkan changes?". Jika anda klik Batalkan dalam kotak dialog, Access mengabaikan tindakan.

[TempVars]! [MsgBoxResult] = 2

Pemboleh ubah sementara yang digunakan untuk menyimpan hasil kotak mesej dibandingkan dengan 2 (vbCancel = 2).

Petua: Menyebabkan capaian untuk melangkau tindakan buat sementara waktu, masukkan False sebagai syarat. Buat sementara waktu melangkau tindakan boleh menjadi berguna apabila anda menyelesaikan makro.

Tindakan makro

Tindakan adalah blok binaan asas makro. Access menyediakan sejumlah besar tindakan untuk memilih, mendayakan pelbagai perintah. Contohnya, beberapa tindakan yang lebih biasa digunakan boleh membuka laporan, Cari rekod, memaparkan kotak mesej atau menggunakan penapis pada borang atau laporan.

Halaman Atas

Ciri makro baru dalam Office Access 2007

Dalam versi Access terdahulu, banyak fungsi yang biasa digunakan tidak boleh dilakukan tanpa menulis kod VBA. Dalam Office Access 2007, ciri baru dan tindakan makro telah ditambah untuk membantu menyingkirkan memerlukan kod. Ini menjadikan ia lebih mudah untuk menambah kefungsian pangkalan data anda dan membantu menjadikannya lebih selamat.

 • Makro terbenam    Anda kini mempunyai keupayaan untuk membenamkan makro dalam sebarang peristiwa yang disediakan oleh borang, laporan atau kawalan. Makro terbenam tidak kelihatan dalam anak tetingkap navigasi Ia akan menjadi sebahagian daripada borang, laporan atau kawalan ia dicipta. Jika anda mencipta salinan borang, laporan atau kawalan yang mengandungi makro terbenam, makro wujud juga dalam Salin.

 • Meningkat Keselamatan    apabila butang Imej Butang Tunjukkan semua tindakantidak diserlahkan dalam pembina makro, tindakan makro sahaja dan argumen RunCommand yang tersedia untuk digunakan adalah yang tidak memerlukan status dipercayai untuk menjalankan. Makro yang dibina dengan tindakan ini akan berjalan walaupun pangkalan data yang berada dalam mod dinyahdayakan (apabila VBA dihalang daripada berjalan). Pangkalan data yang mengandungi tindakan makro yang tidak berada pada senarai dipercayai — atau pangkalan data yang mempunyai kod VBA — perlu secara jelas diberikan dipercayai status.

 • Pengendalian dan penyahpepijatan ralat   Office Access 2007 menyediakan baru tindakan makro, termasuk OnError (serupa dengan kenyataan "pada Ralat" dalam VBA) dan ClearMacroError, yang membenarkan anda untuk menjalankan tindakan khusus apabila ralat berlaku semasa makro anda sedang berjalan. Selain itu, tindakan makro SingleStep baru membenarkan anda untuk memasukkan satu langkah mod pada sebarang titik dalam makro anda, agar anda boleh memerhatikannya cara makro anda berfungsi satu tindakan pada satu masa. 

 • Sementara pemboleh ubah    Tiga baru tindakan makro (SetTempVar, RemoveTempVardan RemoveAllTempVars) membenarkan anda mencipta dan menggunakan sementara pemboleh ubah dalam makro anda. Anda boleh menggunakan ini dalam ungkapan bersyarat untuk kawalan yang menjalankan makro atau untuk menghantar data kepada dan daripada borang atau laporan, atau untuk tujuan lain yang memerlukan tempat storan sementara untuk nilai. Pemboleh ubah sementara ini juga merupakan boleh dicapai dalam VBA, supaya anda boleh juga menggunakannya untuk berkomunikasi data kepada dan daripada modul VBA.

Halaman Atas


Mencipta makro

Dalam Office Access 2007, makro atau makro Kumpulan yang boleh terkandung dalam objek makro (kadangkala dipanggil makro kendiri) atau makro boleh dibenamkan ke sebarang peristiwa sifat borang, laporan atau kawalan. Makro terbenam menjadi sebahagian daripada objek atau kawalan mereka terbenam. Makro kendiri yang kelihatan dalam anak tetingkap navigasi, di bawah makro; makro terbenam adalah tidak.

Ciri pembina makro

Mencipta makro kendiri

Mencipta kumpulan makro

Mencipta makro terbenam

Contoh: Pembenaman makro dalam peristiwa pada tiada Data Laporan

Mengedit makro

Ketahui lebih lanjut tentang tindakan makro

Ciri pembina makro

Anda menggunakan pembina makro untuk mencipta dan mengubah suai makro. Untuk membuka pembina makro:

 • Pada tab Cipta , dalam Kumpulan lain , klik makro. Jika perintah ini tidak tersedia, klik anak panah di bawah modul atau butang Modul kelas , dan kemudian klik makro. Imej Butang

  Access memaparkan pembina makro.

Anda menggunakan pembina makro untuk membina senarai tindakan yang anda ingin menjalankan apabila menjalankan makro. Apabila anda mula-mula membuka pembina makro, lajur tindakan , lajur argumen dan lajur komen dipaparkan.

Di bawah Tindakan argumen, anda masukkan dan edit argumen untuk setiap tindakan makro, jika mana-mana yang diperlukan. Kotak perihalan yang memberikan anda Perihalan pendek bagi setiap tindakan atau argumen dipaparkan. Klik tindakan atau argumen tindakan untuk membaca perihalannya dalam kotak.

Jadual berikut menunjukkan perintah yang tersedia pada tab Reka bentuk pembina makro.

Mengumpul

Perintah

Perihalan

Alat   

Jalankan   

Melaksanakan tindakan yang disenaraikan dalam makro.

Langkah tunggal   

Mendayakan mod langkah tunggal. Apabila anda menjalankan makro dalam mod ini, setiap tindakan yang dilaksanakan satu demi satu. Selepas setiap tindakan selesai, kotak dialog Langkah tunggal makro dipaparkan. Klik langkah dalam kotak dialog untuk menuju ke tindakan berikut. Klik Berhenti semua makro untuk menghentikan ini dan sebarang makro lain yang sedang berjalan. Klik teruskan untuk keluar dari mod tunggal langkah dan untuk melaksanakan tindakan baki tanpa berhenti.

Pembina   

Apabila anda memasukkan argumen tindakan yang boleh mengandungi ungkapan, butang ini didayakan. Klik pembina untuk membuka kotak dialog Pembina ungkapan , yang anda boleh gunakan untuk membina ungkapan.

Baris   

Selitkan baris   

Menyelitkan satu atau lebih baris kosong tindakan di atas baris yang dipilih atau baris.

Padam baris   

Memadamkan tindakan dipilih baris atau baris.

Tunjukkan/Sembunyikan   

Tunjukkan semua tindakan   

Memaparkan lebih atau kurang tindakan makro dalam senarai juntai bawah tindakan .

 • Untuk memaparkan senarai panjang tindakan makro, klik Tunjukkan semua tindakan. Apabila senarai panjang tindakan makro tersedia, butang Tunjukkan semua tindakan muncul dipilih. Jika anda memilih tindakan makro dari senarai tindakan makro ini lagi, kemudian anda mungkin perlu memberikan status Amanah eksplisit pangkalan data sebelum anda boleh menjalankan tindakan.

 • Untuk bertukar daripada senarai panjang tindakan makro kepada senarai lebih pendek yang dipaparkan hanya tersebut tindakan makro yang boleh digunakan dalam pangkalan data yang tidak dipercayai, pastikan butang Tunjukkan semua tindakan tidak dipilih.

  Petua: Jika butang Tunjukkan semua tindakan dipilih, klik butang Tunjukkan semua tindakan untuk mengosongkan pilihan.

  Apabila butang Tunjukkan semua tindakan tidak dipilih, senarai lebih pendek tindakan makro yang dipercayai akan tersedia.

Nama makro   

Menunjukkan atau menyembunyikan lajur Nama makro . Nama makro yang diperlukan dalam Kumpulan makro untuk membezakan makro individu dari satu sama lain, tetapi nama makro adalah pilihan. Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen mencipta kumpulan makro, dalam artikel ini.

Syarat   

Menunjukkan atau menyembunyikan lajur syarat . Anda menggunakan lajur ini untuk memasukkan ungkapan yang mengawal apabila tindakan dilaksanakan.

Argumen   

Menunjukkan atau menyembunyikan lajur argumen . Lajur ini memaparkan argumen untuk setiap tindakan makro dan menjadikannya lebih mudah dibaca melalui makro anda. Jika lajur argumen tidak dipaparkan, anda perlu klik setiap tindakan dan baca argumen di bawah Argumen tindakan. Anda tidak boleh memasukkan argumen dalam lajur argumen .

Bahagian atas seksyen

Mencipta makro kendiri

 • Pada tab Cipta, dalam kumpulan Lain, klik Makro. Jika perintah ini tidak tersedia, klik anak panah di bawah sama ada butang Modul atau Modul Kelas kemudian klik Makro.

 • Pembina makro dipaparkan.

 • Menambahkan tindakan makro:

  1. Dalam pembina makro, klik sel kosong pertama dalam lajur tindakan .

  2. Taipkan tindakan yang anda ingin gunakan, atau klik anak panah untuk memaparkan senarai tindakan, dan kemudian pilih tindakan yang anda ingin gunakan.

  3. Di bawah Tindakan argumen, tentukan argumen untuk tindakan, jika mana-mana yang diperlukan. Untuk melihat Perihalan pendek bagi setiap argumen, klik dalam kotak argumen, dan kemudian Baca perihalan di sebelah kanan argumen.
   Tips

   • Untuk argumen tindakan yang seting adalah nama objek pangkalan data, anda boleh Setkan argumen dengan menyeret objek dari anak tetingkap Navigasi ke kotak argumen tindakan yang Nama objek .

   • Anda juga boleh mencipta tindakan dengan menyeret objek pangkalan data dari anak tetingkap navigasi untuk baris yang kosong dalam pembina makro. Jika anda menyeret Jadual, pertanyaan, borang, laporan atau modul untuk pembina makro, Access menambah tindakan yang membuka jadual, pertanyaan, borang atau laporan. Jika anda menyeret makro untuk pembina makro, Access menambah tindakan yang menjalankan makro.

  4. Secara pilihan, taipkan komen untuk tindakan.

 • Untuk menambah lebih banyak tindakan makro, beralih ke lain baris tindakan, dan kemudian ulangi langkah 2. Access menjalankan tindakan dalam tertib yang anda senarai mereka.

Bahagian atas seksyen

Mencipta kumpulan makro

Jika anda ingin kumpulkan beberapa makro yang berkaitan dalam satu objek makro, anda boleh mencipta kumpulan makro.

 • Pada tab Cipta, dalam kumpulan Lain, klik Makro. Jika perintah ini tidak tersedia, klik anak panah di bawah sama ada butang Modul atau Modul Kelas kemudian klik Makro.

 • Pembina makro dipaparkan.

 • Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan , klik Nama makro Imej Butang jika ia belum lagi dipilih. Lajur Nama makro dipaparkan dalam pembina makro.

  Nota: Dalam Kumpulan makro, nama makro yang diperlukan untuk mengenal pasti makro individu. Nama makro muncul pada baris yang sama sebagai tindakan makro yang pertama. Lajur nama makro dibiarkan kosong untuk sebarang tindakan berikutnya dalam makro. Makro berakhir entri berikut dalam lajur nama makro.

 • Dalam lajur Nama makro , taipkan nama untuk makro pertama dalam Kumpulan makro.

 • Menambah tindakan yang anda inginkan makro pertama untuk menjalankan:

  1. Dalam lajur tindakan , klik anak panah untuk memaparkan senarai tindakan.

  2. Klik tindakan yang anda ingin tambahkan.

  3. Di bawah Tindakan argumen, tentukan argumen untuk tindakan, jika mana-mana yang diperlukan. Untuk melihat Perihalan pendek bagi setiap argumen, klik dalam kotak argumen, dan kemudian Baca perihalan di sebelah kanan argumen.
   Tips

   • Untuk argumen tindakan yang seting adalah nama objek pangkalan data, anda boleh Setkan argumen dengan menyeret objek dari anak tetingkap Navigasi ke kotak argumen tindakan yang Nama objek .

   • Anda juga boleh mencipta tindakan dengan menyeret objek pangkalan data dari anak tetingkap navigasi untuk baris yang kosong dalam pembina makro. Jika anda menyeret Jadual, pertanyaan, borang, laporan atau modul untuk pembina makro, Access menambah tindakan yang membuka jadual, pertanyaan, borang atau laporan. Jika anda menyeret makro untuk pembina makro, Access menambah tindakan yang menjalankan makro.

  4. Secara pilihan, taipkan komen untuk tindakan.

 • Beralih ke dalam lajur baris kosong berikut Nama makro , dan kemudian taipkan nama untuk makro berikut dalam Kumpulan makro.

 • Menambah tindakan yang anda inginkan makro untuk menjalankan.

 • Ulangi langkah 5 dan 6 untuk setiap makro dalam Kumpulan.

Nota: 

 • Jika anda menjalankan Kumpulan makro dengan mendwikliknya dalam anak tetingkap navigasi atau dengan mengklik jalankan Imej Butang dalam Kumpulan alat pada tab Reka bentuk , Access menjalankan pertama makro sahaja, menghalang apabila mencecah nama makro yang kedua.

 • Apabila anda menyimpan Kumpulan makro, nama yang anda tentukan ialah nama seluruh Kumpulan makro. Nama ini dipaparkan di bawah makro dalam anak tetingkap navigasi. Untuk merujuk kepada makro yang individu dalam Kumpulan makro, gunakan sintaks ini:

  macrogroupname.macroname

  Contohnya, Buttons.Products merujuk makro produk dalam Kumpulan makro butang. Dalam senarai makro, seperti senarai argumen nama makro untuk tindakan RunMacro , Access memaparkan makro produk sebagai Buttons.Products.

Bahagian atas seksyen

Mencipta makro terbenam

Makro terbenam berbeza daripada kendiri makro yang terbenam makro disimpan peristiwa sifat borang, laporan atau kawalan. Mereka tidak akan dipaparkan sebagai objek di bawah makro dalam anak tetingkap navigasi. Ini boleh memudahkan pangkalan data anda untuk menguruskan, kerana anda tidak mempunyai untuk menjejak objek berasingan makro yang mengandungi makro untuk borang atau laporan. Gunakan prosedur berikut untuk mencipta makro terbenam.

 1. Buka borang atau laporan yang akan mengandungi makro dalam pandangan Reka bentuk atau pandangan tataletak. Untuk membuka borang atau laporan, klik kanan padanya dalam anak tetingkap navigasi, dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk Imej Butang atau Pandangan tataletak Imej Butang .

 2. Jika helaian sifat belum lagi dipaparkan, tekan F4 untuk memaparkannya.

 3. Klik kawalan atau Seksyen yang mengandungi sifat peristiwa yang anda ingin benamkan makro.

  Untuk memilih seluruh borang atau laporan, klik laporan dalam senarai juntai bawah di bahagian atas helaian sifat.

 4. Dalam helaian sifat, klik tab peristiwa .

 5. Klik Sifat peristiwa yang anda ingin benamkan makro, dan kemudian klik Butang Pembina di sebelah kotak.

 6. Dalam kotak dialog Pilih pembina , klik Pembina makrodan kemudian klik OK.

 7. Dalam pembina makro, klik dalam baris pertama lajur tindakan .

 8. Dalam senarai juntai bawah tindakan , klik tindakan yang anda inginkan.

 9. Isikan sebarang argumen yang diperlukan dalam anak tetingkap Tindakan argumen dan kemudian beralih ke baris tindakan berikut.

 10. Ulangi langkah 8 dan 9 sehingga makro anda selesai.

 11. Klik Simpan Imej Butang , kemudian klik tutup Imej Butang .

Makro akan berjalan setiap kali peristiwa dipicu.

Nota: Access membenarkan anda untuk membina kumpulan makro sebagai makro terbenam. Walau bagaimanapun, hanya makro pertama dalam Kumpulan berjalan apabila peristiwa dipicu. Makro berikutnya diabaikan melainkan ia dipanggil dari dalam terbenam makro itu sendiri (contohnya, dengan tindakan OnError ).

Bahagian atas seksyen

Contoh: Pembenaman makro dalam peristiwa pada tiada Data Laporan

Apabila anda menjalankan laporan dan sumber data tidak mengandungi sebarang rekod, laporan memaparkan halaman kosong yang — iaitu, pada halaman yang tiada data. Anda mungkin ingin mempunyai kotak mesej yang dipaparkan sebaliknya, dan laporan tidak akan dipaparkan pada semua. Menggunakan makro terbenam adalah penyelesaian yang sesuai untuk situasi ini.

 1. Buka laporan dalam pandangan Reka bentuk atau pandangan tataletak.

 2. Jika helaian sifat belum lagi dipaparkan, tekan F4 untuk memaparkannya.

 3. Pada helaian sifat, klik tab Peristiwa.

 4. Klik pada tiada Data.

 5. Klik Butang Pembina .

 6. Dalam kotak dialog Pilih pembina , klik Pembina makrodan kemudian klik OK.

 7. Masukkan tindakan dan argumen daripada jadual berikut.

Tindakan

Argumen

MsgBox

Tiada rekod yang ditemui., Ya, maklumat, tiada Data

CancelEvent

[tiada argumen]

 1. Nota jadual sebelumnya menunjukkan argumen seperti ia dipaparkan dalam lajur argumen . Ia sebenarnya dimasukkan di bawah Tindakan argumen, sebagai terperinci dalam Jadual berikut.

Argumen tindakan

Nilai

Mesej

Tiada rekod yang ditemui.

Bip

Ya

Jenis

Maklumat

Jawatan

Tiada Data

 1. Klik Tutup.

  Menutup pembina makro dan peristiwa Pada Data tidak memaparkan [Makro terbenam].

 2. Simpan dan tutup laporan.

Pada kali berikut yang anda jalankan laporan dan rekod tidak ditemui, kotak mesej dipaparkan. Apabila anda klik OK dalam kotak mesej, laporan membatalkan tanpa memaparkan halaman kosong.

Bahagian atas seksyen

Mengedit makro

 • Untuk menyelitkan baris tindakan     Klik baris makro yang di atas yang anda ingin selitkan tindakan baru dan kemudian pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan baris , klik Selitkan baris Imej butang menyelitkan baris dalam jadual carian .

 • Untuk memadamkan baris tindakan     Klik baris tindakan yang anda ingin padam dan kemudian pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan baris , klik Padamkan baris Imej Butang .

 • Untuk mengalihkan baris tindakan    Pilih tindakan dengan mengklik PEMILIH baris di sebelah kiri nama tindakan. Seret PEMILIH baris untuk mengalihkan tindakan ke posisi baru.

Halaman Atas

Ketahui lebih lanjut tentang tindakan makro

Semasa anda bekerja dalam pembina makro, anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang tindakan atau argumen dengan mengklik padanya, dan kemudian membaca Perihalan dalam kotak di penjuru bawah kanan tetingkap pembina makro. Juga, setiap tindakan makro mempunyai artikel bantuan yang berkaitan dengannya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tindakan, klik tindakan dalam senarai tindakan dan kemudian tekan F1.

Halaman Atas

Menjalankan makro

Makro kendiri boleh dijalankan dalam mana-mana cara berikut: terus (contohnya, dari anak tetingkap navigasi), dalam Kumpulan makro, daripada makro lain daripada modul VBA, atau dalam respons kepada peristiwa yang berlaku pada borang, laporan atau kawalan. Makro terbenam dalam borang, laporan, atau kawalan boleh menjalankan dengan mengklik jalankan Imej Butang pada tab Reka bentuk semasa makro berada dalam pandangan Reka bentuk; Jika tidak, makro hanya akan dijalankan apabila peristiwa yang berkaitan dipicu.

Menjalankan makro terus

Untuk menjalankan makro terus, lakukan salah satu yang berikut:

 • Navigasi ke makro dalam anak tetingkap navigasi, dan kemudian dwiklik nama makro.

 • Pada tab Alat pangkalan data , dalam Kumpulan makro , klik Jalankan makro Imej Butang , klik makro dalam senarai Nama makro , dan kemudian klik OK.

 • Jika makro dibuka dalam pandangan Reka bentuk, klik jalankan Imej Butang pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan alat . Untuk membuka makro dalam pandangan Reka bentuk, klik kanan padanya dalam anak tetingkap navigasi, dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk Imej Butang .

Menjalankan makro yang berada dalam Kumpulan makro

Untuk menjalankan makro yang berada dalam Kumpulan makro, lakukan salah satu perkara berikut:

 • Pada tab Alat pangkalan data , dalam Kumpulan makro , klik Jalankan makro Imej Butang , dan kemudian klik makro dalam senarai Nama makro .

  Capaian termasuk entri untuk setiap makro dalam setiap Kumpulan makro, dalam format macrogroupname.macroname.

 • Klik OK.

 • Tentukan makro sama ada sebagai seting sifat peristiwa pada borang atau laporan atau dalam argumen tindakan RunMacro nama makro. Merujuk kepada makro menggunakan sintaks ini:

  macrogroupname.macroname

  Contohnya, seting sifat peristiwa berikut menjalankan makro yang bernama kategori dalam Kumpulan makro yang bernama butang papan suis borang:

  Buttons.Categories papan suis borang

 • Menjalankan makro yang berada dalam Kumpulan makro dari dalam prosedur VBA menggunakan kaedah RunMacro bagi objek DoCmd dan menggunakan sintaks yang ditunjukkan terdahulu untuk merujuk kepada makro.

Menjalankan makro daripada makro lain atau daripada prosedur VBA

Menambah tindakan RunMacro makro atau prosedur.

 • Untuk menambahkan tindakan RunMacro makro, klik RunMacro dalam senarai tindakan dalam baris kosong tindakan dan kemudian Setkan argumen Nama makro nama makro yang anda ingin jalankan.

 • Untuk menambahkan tindakan RunMacro prosedur VBA, tambahkan kaedah RunMacro bagi objek DoCmd prosedur anda, dan kemudian Tentukan nama makro yang anda ingin jalankan. Contohnya, kejadian berikut kaedah RunMacro menjalankan makro yang bernama makro saya:

DoCmd.RunMacro "My Macro"

Menjalankan makro dalam respons kepada acara pada borang, laporan atau kawalan

Walaupun anda sekarang boleh membenamkan makro terus ke dalam peristiwa sifat borang, laporan dan kawalan, anda boleh juga masih mencipta makro kendiri dan kemudian mengikat mereka untuk peristiwa, yang merupakan cara makro digunakan dalam versi Access terdahulu.

 1. Selepas anda membina makro kendiri anda, buka borang atau laporan dalam pandangan Reka bentuk atau pandangan tataletak.

 2. Membuka helaian sifat borang atau laporan atau kawalan pada borang atau laporan atau Seksyen.

 3. Klik tab peristiwa .

 4. Klik Sifat peristiwa untuk peristiwa yang anda ingin picukan makro. Contohnya, untuk memulakan makro pada peristiwa perubahan , klik Sifat Pada ubah .

 5. Dalam senarai juntai bawah, klik nama makro kendiri.

 6. Simpan borang atau laporan.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×