Pengenalan kepada kawalan

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Artikel ini menerangkan jenis kawalan yang tersedia dalam Access dan menunjukkan cara untuk menambah kawalan borang dan laporan. Kawalan ialah bahagian borang atau laporan yang anda gunakan untuk memasukkan, mengedit, atau memaparkan data. Contohnya, kotak teks adalah kawalan popular untuk memaparkan data pada laporan atau untuk memasukkan dan memaparkan data pada borang. Kawalan lain popular termasuk butang perintah, kotak semak dan kotak kombo (senarai juntai bawah).

Dalam artikel ini

Memahami kawalan

Memahami tataletak

Memahami kawalan

Kawalan membolehkan anda melihat dan bekerja dengan data dalam aplikasi pangkalan data anda. Kawalan paling kerap digunakan adalah kotak teks, tetapi kawalan lain termasuk butang perintah, label, kotak semak dan kawalan subborang/sublaporan.

Kawalan boleh terikat, tidak terikat, atau terhitung:

 • Kawalan terikat    Kawalan sumber data yang merupakan medan dalam Jadual atau pertanyaan dipanggil kawalan terikat. Anda menggunakan kawalan terikat untuk memaparkan nilai daripada medan dalam pangkalan data anda. Nilai boleh menjadi teks, tarikh, nombor, nilai ya/tidak, gambar atau graf. Contohnya, kotak teks yang memaparkan nama terakhir pekerja yang mungkin Dapatkan maklumat ini daripada medan nama akhir dalam jadual pekerja.

 • Kawalan Unbound    Kawalan yang tidak mempunyai sumber data (seperti medan atau ungkapan) dipanggil kawalan tidak terikat ada. Anda menggunakan kawalan tidak terikat untuk memaparkan maklumat, gambar, baris atau segi empat tepat. Contohnya, label yang memaparkan tajuk borang adalah kawalan tidak terikat.

 • Kawalan terhitung    Kawalan sumber data yang merupakan ungkapan daripada medan, dipanggil kawalan terhitung. Anda menentukan nilai yang anda ingin gunakan sebagai sumber data dalam kawalan dengan mentakrifkan ungkapan. Ungkapan yang boleh menjadi gabungan operator (seperti = dan + ), kawalan nama, nama medan, fungsi yang mengembalikan nilai tunggal dan nilai pemalar. Contohnya, ungkapan berikut mengira harga item dengan diskaun peratus 25 dengan mendarabkan nilai dalam medan harga Unit dengan nilai pemalar (0.75).

= [Harga unit] * 0.75

Ungkapan yang boleh menggunakan data daripada medan dalam borang atau laporan dasar Jadual atau pertanyaan atau data daripada kawalan lain pada borang atau laporan.

Nota: Pengiraan juga boleh dilakukan dalam Jadual dengan menambahkan medan terhitung atau dalam pertanyaan dengan memasukkan ungkapan dalam baris medan grid pertanyaan. Anda boleh kemudian mengikat borang dan laporan Jadual atau pertanyaan tersebut dan pengiraan muncul pada borang atau laporan tanpa perlu mencipta kawalan terhitung.

Apabila anda mencipta borang atau laporan, ia adalah mungkin paling berkesan untuk menambah dan menyusun semua kawalan terikat pertama, terutamanya jika ia membentuk kebanyakan kawalan pada objek. Anda boleh menambah kawalan tidak terikat dan terhitung yang melengkapkan Reka bentuk menggunakan alat dalam Kumpulan kawalan pada tab Reka bentuk dalam pandangan tataletak atau pandangan Reka bentuk.

Anda mengikat kawalan pada medan dengan mengenal pasti medan yang kawalan memperoleh datanya. Anda boleh mencipta kawalan yang diikat pada medan yang dipilih dengan menyeret medan dari anak tetingkap Senarai medan ke borang atau laporan. Anak tetingkap Senarai medan memaparkan medan borang dasar Jadual atau pertanyaan. Untuk memaparkan anak tetingkap Senarai medan , buka objek dalam pandangan tataletak atau pandangan Reka bentuk, dan kemudian pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan alat , klik Tambah medan sedia ada. Apabila anda dwiklik medan dalam anak tetingkap Senarai medan , Access menambah jenis sesuai kawalan bagi medan tersebut ke objek.

Secara alternatif, anda boleh mengikat medan kawalan dengan menaip nama medan dalam kawalan itu sendiri (jika objek terbuka dalam pandangan Reka bentuk) atau dalam kotak sifat Sumber kawalan dalam helaian sifat kawalan. Helaian sifat mentakrifkan ciri-ciri kawalan, seperti nama, sumber data dan format. Untuk memaparkan atau menyembunyikan helaian sifat, tekan F4.

Menggunakan anak tetingkap Senarai medan ialah cara terbaik untuk mencipta kawalan terikat dua sebab:

 • Access mengisi secara automatik dalam kawalan dilampirkan label dengan nama medan (atau kapsyen yang ditakrifkan untuk medan tersebut dalam Jadual atau pertanyaan dasar), jadi anda tidak perlu menaipkan kawalan ialah label anda sendiri.

 • Capaian secara automatik mengesetkan banyak kawalan sifat kepada nilai yang sesuai mengikut sifat medan dalam Jadual atau pertanyaan (seperti sifat Format, tempat perpuluhandan Topeng Input ) dasar.

Jika anda telah mencipta kawalan yang tidak terikat dan ingin mengikat pada medan, setkan nilai dalam kawalan Sumber kawalan kotak sifat untuk nama medan. Untuk butiran tentang sifat Sumber kawalan , tekan F1 semasa kursor berada dalam senarai juntai bawah dalam sifat.

Halaman Atas

Memahami tataletak

Tataletak adalah panduan yang menjajarkan kawalan anda secara mendatar dan menegak untuk memberikan rupa yang seragam borang anda. Anda boleh fikirkan tataletak sebagai Jadual, di mana setiap sel Jadual adalah kosong atau mengandungi satu kawalan. Prosedur berikut menunjukkan cara untuk menambah, mengalih keluar atau menyusun kawalan dalam tataletak.

Nota: Tataletak adalah pilihan jika anda membina pangkalan data desktop yang hanya boleh dibuka dengan menggunakan Access. Walau bagaimanapun, jika anda merancang untuk menerbitkan pangkalan data ke pelayan SharePoint dan menggunakannya dalam pelayar, anda mesti menggunakan tataletak pada borang dan laporan yang anda ingin gunakan dalam pelayar.

Untuk maklumat lanjut mengenai pangkalan data Web, lihat artikel membina pangkalan data untuk berkongsi di Web.

Tataletak boleh dikonfigurasikan dalam pelbagai cara, tetapi biasanya dikonfigurasikan dalam satu berjadual atau format bertindan . Dalam dua format utama ini, anda boleh memisahkan atau mencantumkan sel untuk menyesuaikan tataletak yang lebih baik mengikut kawalan anda. Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen cantum atau Pisahkan sel dalam tataletak.

 • Dalam tataletak kawalan berjadual, kawalan disusun dalam baris dan lajur seperti hamparan, dengan label merentasi bahagian atas, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut:

  Tataletak berjadual pada laporan.

  Tataletak kawalan berjadual sentiasa tempoh dua Seksyen borang atau laporan. Seksyen kawalan berada dalam, label berada dalam seksyen di atas.

 • Dalam tataletak bertindan, kawalan disusun secara menegak seperti yang anda mungkin lihat pada borang kertas, dengan label di sebelah kiri setiap kawalan, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut:

  Tataletak bertindan pada borang.

  Tataletak bertindan sentiasa terkandung dalam seksyen tunggal pada borang atau laporan.

Access mencipta secara automatik tataletak berjadual dengan salah satu keadaan berikut:

 • Anda mencipta laporan baru dengan mengklik laporan dalam Kumpulan laporan pada tab Cipta .

 • Anda mencipta laporan baru dengan mengklik Laporan kosong dalam Kumpulan laporan pada tab Cipta , kemudian menyeret medan dari anak tetingkap Senarai medan untuk laporan.

Access mencipta secara automatik tataletak bertindan dengan salah satu keadaan berikut:

 • Anda mencipta borang baru dengan mengklik borang dalam Kumpulan borang pada tab Cipta .

 • Anda mencipta borang baru dengan mengklik Borang kosong dalam Kumpulan borang pada tab Cipta , kemudian menyeret medan dari anak tetingkap Senarai medan ke borang.

Dalam seksyen ini

Mencipta tataletak baru

Tukar tataletak daripada berjadual untuk bertindan, atau daripada bertindan ke berjadual

Memisahkan tataletak satu kepada dua tataletak

Menambah baris atau lajur pada tataletak

Mengalih keluar baris atau lajur daripada tataletak

Cantum atau Pisahkan sel dalam tataletak

Menyusun kawalan dalam tataletak

Menambah kawalan pada tataletak

Mengalih keluar kawalan dari tataletak

Mencipta tataletak baru

Pada borang sedia ada atau objek laporan, anda boleh mencipta tataletak kawalan baru dengan melakukan yang berikut:

 1. Pilih kawalan yang anda ingin tambahkan pada tataletak.

 2. Jika anda ingin menambah kawalan lain tataletak yang sama, tekan dan tahan kekunci SHIFT dan juga memilih kawalan tersebut.

 3. Pada tab susun , dalam Kumpulan Jadual , klik berjadual atau bertindan.

Access mencipta tataletak dan menambah kawalan terpilih padanya.

Atas seksyen

Tukar tataletak daripada berjadual untuk bertindan, atau daripada bertindan ke berjadual

Untuk menukar tataletak seluruh daripada satu jenis tataletak yang lain:

 • Pilih sel dalam tataletak yang anda ingin ubah.

 • Pada tab susun , dalam Kumpulan baris & lajur , klik Pilih tataletak.

 • Pada tab susun , dalam Kumpulan Jadual , klik jenis tataletak yang anda inginkan (berjadual atau bertindan).

Capaian rearranges kawalan ke jenis tataletak yang anda inginkan.

Atas seksyen

Memisahkan tataletak satu kepada dua tataletak

Anda boleh memisahkan tataletak kawalan kepada dua tataletak dengan melakukan yang berikut:

 1. Tekan dan tahan kekunci SHIFT dan klik sel yang anda ingin alihkan kepada tataletak baru.

 2. Pada tab susun , dalam Kumpulan Jadual , klik jenis tataletak yang anda inginkan untuk tataletak baru (berjadual atau bertindan).

Access mencipta tataletak kawalan baru dan menambah kawalan terpilih padanya.

Nota: Tataletak asal mungkin mengandungi baris kosong atau lajur sebagai hasil memisahkan tataletak. Untuk memadamkan baris atau lajur, klik kanan sel dalam baris atau lajur, dan kemudian klik Padam baris atau Padam lajur.

Atas seksyen

Menambah baris atau lajur pada tataletak

 1. Pilih sel bersebelahan yang anda ingin tambahkan baris baru atau lajur.

 2. Pada tab susun , dalam Kumpulan baris & lajur , klik Selitkan di atas atau Selitkan di bawah untuk menyelitkan baris baru di atas atau di bawah baris semasa. Klik Selitkan di kiri atau Selitkan di kanan untuk menyelitkan lajur baru ke kiri atau ke kanan lajur semasa.

Access menambah baris baru atau lajur kepada tataletak.

Atas seksyen

Mengalih keluar baris atau lajur daripada tataletak

 1. Pilih sel dalam baris atau lajur yang anda ingin alih keluar.

 2. Pada tab susun , dalam Kumpulan baris & lajur , klik Pilih lajur atau Baris Pilih untuk memilih lajur atau baris.

 3. Tekan kekunci DELETE.

Access memadam baris atau lajur daripada tataletak.

Atas seksyen

Cantum atau Pisahkan sel dalam tataletak

Seperti jadual dalam word pemprosesan dokumen, tataletak terdiri daripada sel yang disusun dalam baris dan lajur. Setiap sel boleh mengandungi satu kawalan, seperti kotak teks, label atau butang perintah. Anda boleh memisahkan satu sel secara mendatar atau menegak untuk mencipta dua sel, atau anda boleh mencantumkan berbilang sel bersama-sama untuk mencipta satu sel besar yang merentasi berbilang baris atau lajur dalam tataletak. Walaupun sel merentasi berbilang baris atau lajur, ia masih boleh mengandungi hanya satu kawalan.

Pisahkan sel

Apabila anda memisahkan pada sel secara menegak, anda mencipta baris baru dalam struktur tataletak. Jika terdapat sel lain pada baris yang sama yang anda memisahkan, ia kekal sama saiz (mereka tempoh dua baris dasar yang terhasil daripada operasi pisah). Apabila anda memisahkan pada sel secara mendatar, anda mencipta lajur baru dalam struktur tataletak. Jika terdapat sel lain dalam lajur yang sama seperti yang anda memisahkan, ia kekal sama saiz (mereka tempoh dua lajur dasar yang terhasil daripada operasi Pisahkan).

Cantumkan sel

Nota: Anda boleh mencantumkan sel kosong bersama-sama, atau anda boleh mencantumkan satu sel yang mengandungi kawalan dengan sel lain kosong. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh mencantumkan sel yang mengandungi berbilang kawalan, kerana setiap sel boleh mengandungi hanya satu kawalan.

 1. Pilih sel pertama yang anda ingin cantumkan.

 2. Tekan dan tahan kekunci SHIFT dan pilih sel lain yang anda ingin cantumkan.

 3. Pada tab susun , dalam Kumpulan Cantum / pisah , klik Cantum.

Nota: Apabila anda memisahkan dan mencantumkan berbilang sel dalam tataletak, baris dan lajur dasar struktur boleh menjadi agak kompleks. Hasilnya, mungkin sukar untuk mensaiz semula hanya sel yang anda inginkan. Kami mengesyorkan bahawa anda terlebih dahulu melaraskan ketinggian baris dan lajur saiz sebanyak mungkin dan kemudian sel pisah dan cantum untuk mencipta tataletak yang anda inginkan.

Atas seksyen

Menyusun kawalan dalam tataletak

Anda boleh mengalihkan kawalan dalam tataletak, atau antara tataletak, dengan menyeretnya ke lokasi yang anda inginkan. Semasa anda menyeret kawalan, bar mendatar atau menegak menunjukkan yang ia akan ditempatkan apabila anda melepaskan butang tetikus. Jika anda menyeret mengawal sel kosong, Access menyerlahkan seluruh sel untuk menunjukkan tempat kawalan akan ditempatkan.

Anda juga boleh mengalihkan kawalan dalam tataletak dengan memilihnya, tekan dan tahan kekunci ALT dan kemudian menggunakan kekunci anak panah untuk mengalihkan kawalan.

Jika anda menggunakan ALT + anak panah gabungan kekunci untuk bergerak kawalan ke kiri atau kanan, dan anda mengalihkannya di luar sempadan tataletak, Access menambah lajur baru ke tataletak seperti yang diperlukan untuk menampung alih. Lajur baru ini akan kekal walaupun jika anda mengalihkan kawalan kembali ke lokasi asalnya, dan boleh mempunyai akibat tidak diingini peluasan laporan agar ia mengembang ke halaman lain. Pada Laporan, ini boleh menyebabkan halaman kosong untuk mencetak, disebabkan lebar tambahan objek laporan. Untuk memadamkan lajur kosong dalam tataletak, dalam pandangan tataletak, pilih sel dalam lajur tersebut, dan kemudian tekan kekunci DELETE. Apabila tataletak tidak lagi merentasi sempadan halaman, Access secara automatik Mensaiz laporan kembali ke bawah ke lebar halaman asal.

Atas seksyen

Menambah kawalan pada tataletak

Untuk menambah medan baru dari anak tetingkap Senarai medan ke tataletak kawalan sedia ada   

 • Seret medan dari anak tetingkap Senarai medan pada tataletak. Bar mendatar atau menegak menunjukkan tempat medan akan ditempatkan apabila anda melepaskan butang tetikus. Jika anda menyeret medan melepasi sel kosong, Access menyerlahkan seluruh sel untuk menunjukkan tempat medan akan ditempatkan.

Untuk menambah kawalan sedia ada pada tataletak kawalan sedia ada   

 1. Dalam pandangan tataletak, pilih kawalan pertama yang anda ingin tambahkan pada tataletak kawalan.

 2. Jika anda ingin menambah kawalan lain tataletak yang sama, tekan dan tahan kekunci SHIFT dan juga memilih kawalan tersebut. Anda boleh memilih kawalan dalam tataletak kawalan lain.

 3. Seret medan terpilih pada tataletak. Bar mendatar atau menegak menunjukkan tempat medan akan ditempatkan apabila anda melepaskan butang tetikus.

Atas seksyen

Mengalih keluar kawalan dari tataletak

Mengalih keluar kawalan dari tataletak membolehkan anda untuk menempatkan kawalan di mana-mana pada borang atau laporan tanpa menjejaskan pemposisian kawalan lain.

Jika anda merancang untuk menggunakan borang atau laporan sebagai sebahagian daripada Aplikasi Web, Semua kawalan yang mesti terkandung dalam tataletak.

 1. Pada rumah tab, dalam Kumpulan pandangan , klik pandangan, dan kemudian klik pandangan Reka bentuk.

 2. Pilih sel yang anda ingin alih keluar daripada tataletak, termasuk sebarang label. Untuk memilih berbilang sel, tekan dan tahan kekunci SHIFT dan kemudian klik sel yang anda ingin alih keluar. Untuk memilih semua sel dalam tataletak, pada tab susun , dalam Kumpulan baris & lajur , klik Pilih tataletak.

 3. Klik kanan salah satu sel yang dipilih, tuding ke tataletak, dan kemudian klik Alih keluar tataletak.

  Capaian mengalih keluar sel terpilih daripada tataletak.

 4. Jika anda kiri sesetengah kawalan dalam tataletak, ia kini akan menindan dengan kawalan yang anda dialih keluar. Sementara kawalan masih dipilih, seret kawalan terpilih menjauhi tataletak, sedang berhati-hati untuk tidak lepas kawalan kembali ke tataletak.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×