Pengenalan kepada jadual

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Jadual adalah penting objek dalam pangkalan data kerana ia memegang maklumat atau data. Contohnya, pangkalan data untuk perniagaan boleh mempunyai jadual kenalan yang menyimpan nama pembekal, alamat e-mel dan nombor telefon. Artikel ini menyediakan gambaran keseluruhan Jadual dalam Access. Sebelum anda mencipta jadual, pertimbangkan keperluan anda dan menentukan semua jadual yang anda mungkin perlukan. Untuk pengenalan dan mereka bentuk pangkalan data, lihat asas Reka bentuk pangkalan data.

Dalam artikel ini

Gambaran keseluruhan

Menambah jadual pangkalan data desktop

Jadual dalam aplikasi web Access

Menyimpan Jadual

Gambaran keseluruhan

Pangkalan data perhubungan seperti capaian biasanya mempunyai beberapa Jadual berkaitan. Dalam pangkalan data direka bentuk dengan baik, setiap Jadual menyimpan data mengenai subjek tertentu, seperti pekerja atau produk. Jadual mempunyai rekod (baris) dan medan (lajur). Medan mempunyai jenis data, seperti teks, nombor, tarikh dan Hiperpautan yang berlainan.

Jadual Pelanggan dalam Access menunjukkan tataletak rekod dan medan

 1. Rekod: mengandungi data yang khusus, seperti maklumat tentang pekerja tertentu atau produk.

 2. Medan: mengandungi data tentang satu aspek subjek Jadual, seperti nama pertama atau alamat e-mel.

 3. Medan nilai: setiap rekod mempunyai nilai medan. Contohnya, Contoso, Ltd atau someone@example.com.

Sifat jadual dan medan

Ciri-ciri dan kelakuan jadual dan medan ditakrifkan dan dikawal oleh sifat. Sifat Jadual disetkan dalam helaian sifat Jadual, contohnya, anda boleh Setkan sifat Pandangan lalai jadual untuk menentukan cara Jadual dipaparkan secara lalai. Sifat medan mentakrifkan aspek kelakuan medan. Anda juga boleh mengesetkan sifat medan dalam pandangan Reka bentuk menggunakan anak tetingkap Sifat medan . Setiap medan mempunyai jenis data yang mentakrifkan jenis maklumat yang disimpan dalam medan. Contohnya, berbilang baris teks atau Mata Wang ialah jenis data.

Perhubungan jadual

Walaupun setiap jadual dalam pangkalan data menyimpan data mengenai subjek tertentu, jadual dalam pangkalan data berkaitan seperti Access, menyimpan data mengenai subjek berkaitan. Contohnya, sesuatu pangkalan data mungkin mengandungi:

 • Jadual pelanggan yang menyenaraikan pelanggan syarikat anda dan alamat mereka.

 • Jadual produk yang menyenaraikan produk yang anda jual, termasuk harga dan gambar untuk setiap item.

 • Jadual pelanggan yang menjejak pesanan pelanggan.

Untuk menghubungkan data yang disimpan dalam jadual berlainan, anda akan mencipta perhubungan. Perhubungan adalah sambungan logik antara dua jadual yang mempunyai medan umum.

Kunci

Medan yang merupakan sebahagian daripada perhubungan jadual yang dipanggil kunci. Kunci biasanya mengandungi satu medan, tapi juga mungkin mengandungi lebih daripada satu medan. Terdapat dua jenis kunci:

 • Kunci primer: Jadual boleh mempunyai hanya satu kunci primer. Kunci primer terdiri daripada satu atau lebih medan yang mengenal pasti setiap rekod yang anda simpan dalam Jadual unik. Access secara automatik menyediakan nombor pengenalan unik yang dipanggil Nombor ID yang berfungsi sebagai kunci primer. Untuk maklumat lanjut lihat menambah atau mengubah kunci primer bagi Jadual.

 • Kunci asing: Jadual boleh mempunyai satu atau lebih kunci asing. Kunci asing mengandungi nilai yang sepadan dengan nilai dalam kunci primer Jadual lain. Contohnya, anda mungkin mempunyai jadual yang tertib setiap mempunyai nombor ID pelanggan yang sepadan pada rekod dalam Jadual pelanggan. Medan ID pelanggan adalah kunci asing dalam Jadual pesanan.

Kesepadanan nilai antara medan kunci membentuk asas kepada perhubungan jadual. Anda menggunakan perhubungan jadual untuk menggabungkan data daripada jadual yang berkaitan. Contohnya, katakanlah anda mempunyai jadual Pelanggan dan jadual Pesanan. Dalam jadual Pelanggan anda, setiap rekod dikenal pasti dengan medan kunci primer, ID.

Untuk mengaitkan setiap pesanan dengan seorang pelanggan, anda menambahkan medan kunci asing pada jadual Pesanan yang sepadan dengan medan ID jadual Pelanggan, kemudian cipta perhubungan antara dua kunci tersebut. Apabila anda menambahkan rekod pada jadual Pesanan, anda menggunakan nilai untuk ID pelanggan yang datang dari jadual Pelanggan. Apabila anda mahu melihat sebarang maklumat tentang pesanan pelanggan, anda menggunakan perhubungan untuk mengenal pasti data dari jadual Pelanggan yang sepadan dengan rekod dalam jadual Pesanan.

Perhubungan jadual Access yang ditunjukkan dalam tetingkap Perhubungan
 1. Kunci primer mengenal pasti dengan ikon kunci di sebelah nama medan.

 2. Kunci asing — Nota ketidakhadiran ikon kunci.

Manfaat menggunakan perhubungan

Membuat data terpisah dalam jadual berkaitan mendatangkan manfaat berikut:

 • Kekonsistenan    Oleh sebab setiap item data hanya direkodkan sekali dalam satu jadual, maka peluang untuk ketaksaan atau ketidakkonsistenan adalah kurang. Contohnya, anda hanya menyimpan nama pelanggan sekali, dalam jadual mengenai pelanggan, dan bukannya menyimpannya berulang kali (dan mungkin berlaku ketidakkonsistenan) dalam jadual yang mengandungi data pesanan.

 • Kecekapan    Merekodkan data hanya dalam satu tempat bermakna anda memerlukan ruang cakera yang kurang. Tambahan pula, jadual yang lebih kecil biasanya menyediakan data dengan lebih cepat berbanding dengan jadual yang lebih besar. Akhirnya, jika anda tidak menggunakan jadual berasingan untuk subjek berasingan, anda akan memasukkan nilai nol (ketakhadiran data) dan kelewahan dalam jadual anda, kedua-duanya boleh membazirkan ruang dan menghalang prestasi.

 • Kekomprehensifan    Reka bentuk pangkalan data lebih mudah difahami jika subjek dipisahkan dengan betul ke dalam jadual.

Halaman atas

Menambah jadual pangkalan data Access

Cipta jadual baru jika anda mempunyai sumber baru data yang tiada dalam sebarang jadual tersedia anda. Terdapat beberapa opsyen untuk menambahkan jadual pada pangkalan data Access anda, seperti dengan mencipta pangkalan data baru, menyelitkan jadual dalam pangkalan data tersedia atau mengimport atau memaut ke jadual dari sumber data lain — seperti buku kerja Microsoft Excel, dokumen Microsoft Word, fail teks, perkhidmatan Web atau pangkalan data lain. Apabila anda mencipta pangkalan data baru yang kosong, satu jadual baru yang kosong diselitkan secara automatik untuk anda. Kemudian anda boleh memasukkan data dalam jadual untuk mula mentakrifkan medan anda.

Untuk maklumat lanjut mengenai menambahkan medan pada pangkalan data desktop, lihat artikel menambah medan pada jadual.

Mencipta jadual baru dalam pangkalan data desktop

 1. Di bawah Fail, klik Baru > Pangkalan data kosong.

 2. Dalam kotak Nama fail, masukkan nama untuk pangkalan data baru.

 3. Untuk menyimpan pangkalan data dalam lokasi berbeza, klik ikon folder.

 4. Klik Cipta.

Pangkalan data baru terbuka dengan jadual baru bernama Jadual1, namakan semula jadual berdasarkan jenis data yang disimpan.

Mencipta jadual baru dalam pangkalan data tersedia

 1. Klik fail >terbuka, dan klik pangkalan data jika ia disenaraikan di bawah terkini. Jika tidak, pilih salah satu opsyen semak lalu untuk mencari pangkalan data.

 2. Di bawah Cipta, klik Jadual.

Jadual baru ditambah dan terbuka dalam pandangan Helaian Data.

Halaman atas

Data luaran

Anda boleh memaut ke pelbagai sumber data luaran, seperti pangkalan data lain, fail teks dan buku kerja Excel. Apabila anda memaut ke data luaran, Access boleh menggunakan pautan seperti ia adalah satu jadual. Bergantung pada sumber data luaran dan cara anda mencipta pautan, anda boleh mengedit data dalam jadual terpaut dan boleh mencipta perhubungan yang melibatkan jadual terpaut. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh mengubah reka bentuk data luaran menggunakan pautan.

Mengimport atau memaut untuk mencipta jadual

Anda boleh mencipta jadual dengan mengimport atau memaut ke data yang disimpan di tempat lain. Anda boleh mengimport atau memaut ke data dalam lembaran kerja Excel, senarai Windows SharePoint Services, fail XML, pangkalan data Access lain, folder Microsoft Outlook dan banyak lagi.

Apabila anda mengimport data, anda mencipta satu salinan data dalam jadual baru dalam pangkalan data semasa. Perubahan seterusnya pada sumber data tidak akan mengubah data yang diimport dan perubahan pada data yang diimport tidak mengubah data sumber. Selepas anda menyambung ke sumber data dan mengimport datanya, anda boleh menggunakan data yang telah diimport tanpa menyambung ke sumber. Anda boleh mengubah reka bentuk jadual yang telah diimport.

Apabila anda memaut ke data, anda mencipta satu jadual terpaut dalam pangkalan data semasa yang mewakili pautan langsung ke maklumat tersedia yang disimpan di tempat lain. Apabila anda mengubah data dalam jadual terpaut, anda mengubahnya dalam sumber. Apabila data berubah dalam sumber, perubahan itu ditunjukkan dalam jadual terpaut. Anda mesti dapat menyambung ke sumber data apabila anda menggunakan jadual terpaut. Anda tidak boleh mengubah reka bentuk jadual terpaut.

Nota: Anda tidak boleh mengedit data dalam lembaran kerja Excel menggunakan jadual terpaut. Sebagai penyelesaian, import data sumber ke dalam pangkalan data Access kemudian paut ke pangkalan data itu dari Excel. Untuk maklumat lanjut tentang memaut ke Access dari Excel, cari Bantuan Excel

Mencipta jadual baru dengan mengimport atau memaut ke data luaran

 1. Pada tab Data Luaran, dalam kumpulan Import & Paut, klik salah satu sumber data yang tersedia.

 2. Ikuti arahan dalam kotak dialog yang muncul pada setiap langkah.

  Access mencipta jadual baru dan memaparkannya dalam Anak Tetingkap Navigasi.

Petua: Anda juga boleh mengimport atau memaut ke senarai SharePoint, untuk maklumat lanjut, lihat mengimport atau memaut data ke senarai SharePoint.

Halaman atas

Menggunakan tapak SharePoint untuk mencipta jadual

Anda boleh mencipta jadual dalam pangkalan data anda yang mengimport dari atau memaut ke senarai SharePoint. Anda juga boleh mencipta senarai SharePoint menggunakan templat yang dipratakrif.

 1. Di bawah Cipta, klik Senarai SharePoint dan lakukan salah satu daripada berikut:

 2. Mencipta senarai SharePoint yang berdasarkan pada templat

  1. Klik Kenalan, Tugas, Isu atau Peristiwa.

  2. Dalam anak Cipta senarai baru kotak dialog, taipkan URL untuk laman SharePoint yang anda ingin mencipta senarai.

  3. Masukkan nama untuk senarai baru dan perihalannya dalam kotak Tentukan nama untuk senarai baru dan Perihalan .

  4. Untuk membuka jadual yang dipautkan selepas ia dicipta, pilih kotak semak Buka senarai Setelah selesai (dipilih secara lalai).

 3. Mencipta senarai tersuai baru

  1. Klik tersuai. Dalam kotak dialog Cipta senarai baru , taipkan URL untuk laman SharePoint yang anda ingin mencipta senarai.

  2. Masukkan nama untuk senarai baru dan perihalannya dalam kotak Tentukannama untuk senarai baru dan Perihalan.

  3. Untuk membuka jadual terpaut selepas ia dicipta, pilih yang Buka senarai Setelah selesai kotak semak (dipilih secara lalai).

 4. Mengimport data dari senarai sedia ada

  1. Klik Senarai SharePoint Sedia Ada.

  2. Dalam kotak dialog Dapatkan Data Luaran, taipkan URL untuk tapak SharePoint yang mengandungi data yang anda ingin import.

  3. Klik Import data sumber ke dalam jadual baru dalam pangkalan data semasa kemudian klik Berikut.

  4. Pilih kotak semak di sebelah setiap senarai SharePoint yang anda ingin import.

 5. Pautan ke senarai sedia ada

  1. Klik Senarai SharePoint Sedia Ada.

  2. Dalam kotak dialog Dapatkan Data Luaran - Tapak SharePoint, taipkan URL untuk tapak SharePoint yang mengandungi senarai yang anda ingin pautkan.

  3. Klik Paut ke sumber data dengan mencipta jadual terpaut kemudian klik Berikut.

  4. Pilih kotak semak di sebelah setiap senarai SharePoint yang anda ingin pautkan.

Halaman atas

Menggunakan perkhidmatan Web untuk mencipta jadual

Anda boleh mencipta jadual dalam pangkalan data anda yang menyambung ke data di laman Web yang menyediakan antara muka perkhidmatan Web.

Nota: Jadual perkhidmatan Web adalah baca sahaja.

 1. Pada tab Data Luaran, dalam kumpulan Import & Paut, klik Lain kemudian klik Perkhidmatan Data.

 2. Jika sambungan yang anda ingin gunakan telah dipasang, langkau ke langkah 5. Jika tidak, teruskan dengan langkah seterusnya.

 3. Klik Pasang sambungan baru.

 4. Pilih fail sambungan yang anda ingin gunakan kemudian klik OK.

 5. Dalam kotak dialog Cipta Pautan ke Data Perkhidmatan Web, kembangkan sambungan yang anda ingin gunakan.

 6. Pilih jadual yang anda ingin pautkan. Access memaparkan medan di bahagian kanan kotak dialog.

 7. Secara pilihan, taipkan nama untuk jadual terpaut dalam kotak Tentukan nama pautan. Access akan menggunakan nama ini untuk jadual terpaut dalam Anak Tetingkap Navigasi.

 8. Klik OK. Access mencipta jadual terpaut.

Halaman atas

Mengesetkan sifat jadual dalam pangkalan data desktop

Anda boleh mengesetkan sifat yang digunakan pada seluruh jadual atau pada seluruh rekod.

 1. Pilih jadual yang anda ingin setkan sifatnya.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Pandangan, klik Pandangan kemudian klik Pandangan Reka Bentuk.

 3. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan, klik Sifat Helaian.

  Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan pada tab Reka Bentuk dalam Access .

 4. Pada helaian sifat, klik tab Umum.

 5. Klik kotak di sebelah kiri sifat yang anda ingin setkan kemudian masukkan seting untuk sifat tersebut. Untuk melihat senarai sifat jadual, klik Sifat Jadual Tersedia.

 6. Tekan CTRL+S.untuk menyimpan perubahan anda.

  Gunakan sifat jadual ini

  Untuk

  Paparkan Pandangan Pada Tapak SharePoint

  Menentukan sama ada pandangan yang berdasarkan jadual boleh dipaparkan pada tapak SharePoint.

  Nota: Kesan seting ini bergantung pada seting sifat pangkalan data Paparkan Semua Pandangan Pada Tapak SharePoint.

  Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen Lihat Juga.

  Subhelaian Data Dikembangkan

  Mengembangkan semua subhelaian data apabila anda membuka jadual.

  Ketinggian Subhelaian Data

  Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Jika anda ingin tetingkap subhelaian data berkembang untuk memaparkan semua baris, biarkan sifat ini disetkan pada 0".

  • Jika anda ingin mengawal ketinggian subhelaian data, masukkan ketinggian yang diinginkan dalam inci.

  Orientasi

  Mengesetkan orientasi pandangan, berdasarkan sama ada bahasa anda dibaca dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri.

  Perihalan

  Menyediakan perihalan jadual. Perihalan ini akan muncul dalam petua alat untuk jadual.

  Pandangan Lalai

  Mengesetkan Helaian Data, Jadual Pangsi atau Carta Pangsi sebagai pandangan lalai semasa anda membuka jadual.

  Peraturan Pengesahihan

  Memasukkan ungkapan yang mesti benar apabila anda menambah atau mengubah sesuatu rekod.

  Teks Pengesahihan

  Memasukkan mesej yang dipaparkan apabila sesuatu rekod melanggar ungkapan dalam sifat Peraturan Pengesahihan.

  Tapis

  Mentakrifkan kriteria supaya hanya memaparkan baris yang sepadan dalam pandangan Helaian Data.

  Tertib Mengikut

  Pilih satu atau lebih medan untuk menentukan tertib isihan lalai baris dalam pandangan Helaian Data.

  Nama Subhelaian Data

  Tentukan sama ada subhelaian data patut muncul dalam pandangan Helaian Data, dan jika begitu, jadual atau pertanyaan mana yang patut membekalkan baris dalam subhelaian data tersebut.

  Pautkan Medan Anak

  Senaraikan medan dalam jadual atau pertanyaan yang digunakan untuk subhelaian data yang sepadan dengan sifat Pautkan Medan Induk yang ditentukan untuk jadual.

  Pautkan Medan Induk

  Senaraikan medan dalam jadual yang padan dengan sifat Pautkan Medan Anak yang ditentukan untuk jadual.

  Tapis Semasa Muat

  Menggunakan kriteria penapis dalam sifat Penapis (dengan mengesetkan kepada Ya) secara automatik apabila jadual dibuka dalam pandangan Helaian Data.

  Tertib Mengikut Semasa Muat

  Menggunakan kriteria isihan secara automatik dalam sifat Isih Mengikut (dengan mengesetkan kepada Ya) semasa jadual dibuka dalam pandangan Helaian Data.

  Petua: Untuk menyediakan lebih banyak ruang untuk memasukkan atau mengedit seting dalam kotak sifat, tekan SHIFT + F2 untuk memaparkan kotak zum . Jika anda mengesetkan sifat Peraturan Pengesahihan untuk ungkapan dan ingin bantuan dalam membina semula, klik Butang Pembina di sebelah kotak sifat peraturan Pengesahihan untuk memaparkan pembina ungkapan.

Halaman atas

Menambah medan pada jadual dalam pangkalan data Access

Anda menyimpan setiap data yang anda ingin jejak dalam medan. Contohnya, dalam jadual kenalan, anda mencipta medan untuk Nama Keluarga, Nama Pertama, Nombor Telefon dan Alamat. Dalam jadual produk, anda mencipta medan untuk Nama Produk, ID Produk dan Harga.

Sebelum anda mencipta medan, cuba pisahkan data kepada bahagian bergunanya yang terkecil. Menggabungkan data kemudian adalah lebih mudah jika berbanding dengan memisahkannya. Contohnya, selain daripada menggunakan medan Nama Penuh, pertimbangkan untuk mencipta medan berasingan untuk Nama Keluarga dan Nama Pertama. Kemudian, anda boleh mencari atau mengisih mengikut Nama Pertama, Nama Terakhir atau kedua-duanya dengan mudah. Jika anda perlu melaporkan, mengisih, mencari atau mengira pada item sesuatu data, letakkan item itu sahaja dalam sesuatu medan. Untuk maklumat lanjut tentang mereka bentuk pangkalan data dan mencipta medan, lihat pautan dalam seksyen Lihat Juga.

Selepas anda mencipta medan, anda juga boleh mengesetkan sifat medan untuk mengawal penampilan dan kelakuannya.

Anda boleh mencipta medan baru dalam Access dengan memasukkan data dalam lajur baru dalam pandangan Helaian Data. Apabila anda mencipta medan dengan memasukkan data dalam pandangan Helaian Data, Access memperuntukkan jenis data untuk medan tersebut, berdasarkan nilai yang anda masukkan. Jika tiada jenis data lain dicadangkan oleh input anda, Access mengesetkan jenis data kepada Teks tetapi anda boleh mengubah jenis data ini

Menambahkan medan dengan memasukkan data

Apabila anda mencipta jadual baru atau membuka jadual tersedia dalam pandangan Helaian Data, anda boleh menambahkan medan baru pada jadual dengan memasukkan data dalam lajur Tambah Medan Baru bagi helaian data tersebut.

Helaian data dalam Access dengan lajur Tambah Medan Baru

1. Masukkan data dalam lajur Tambah Medan Baru yang kosong.

Untuk menambahkan medan baru:

 1. Cipta atau buka jadual dalam pandangan Helaian Data.

 2. Dalam lajur Tambah Medan Baru, masukkan nama medan yang anda ingin cipta. Gunakan nama perihalan supaya medan lebih mudah untuk dikenal pasti.

 3. Masukkan data dalam medan baru.

Halaman atas

Mengesetkan sifat medan

Selepas anda mencipta medan, anda boleh mengesetkan sifat medan untuk mengawal penampilan dan kelakuannya.

Contohnya, dengan mengesetkan sifat medan, anda boleh:

 • Mengawal penampilan data dalam medan

 • Membantu mengelakkan entri data yang tidak betul ke dalam medan.

 • Menentukan nilai lalai untuk medan

 • Membantu mempercepatkan carian dan isihan pada medan

Anda boleh mengesetkan sesetengah sifat medan yang tersedia semasa anda bekerja dalam pandangan Helaian Data. Untuk memperoleh capaian dan mengesetkan senarai lengkap sifat medan, anda perlu menggunakan pandangan Reka Bentuk.

Mengesetkan sifat medan dalam pandangan Helaian Data

Anda boleh menamakan semula medan, mengubah jenis datanya, mengubah sifat Format dan mengubah sesetengah sifat lain bagi medan semasa anda bekerja dalam pandangan Helaian Data.

 • Untuk membuka jadual dalam pandangan helaian data:    Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual dan pada menu pintas, klik pandangan helaian data.

 • Untuk menamakan semula medan:    Apabila anda menambah medan dengan memasukkan data dalam pandangan helaian data, Access memperuntukkan nama generik secara automatik ke medan. Capaian memperuntukkan nama medan1 pertama baru medan, Field2 untuk medan baru kedua, dan sebagainya. Secara lalai, nama medan yang digunakan sebagai labelnya di mana-mana medan yang dipaparkan, seperti tajuk lajur pada helaian data. Menamakan semula medan agar mereka mempunyai nama yang lebih Perihalan membantu menjadikannya lebih mudah digunakan apabila anda melihat atau mengedit rekod.

 • Klik kanan tajuk medan yang anda ingin namakan semula (contohnya, Medan1).

 • Pada menu pintasan, klik Nama Semula Lajur.

 • Masukkan nama baru dalam tajuk medan.

Nama medan boleh mengandungi sehingga 64 aksara (huruf atau nombor), termasuk jarak.

Mengubah jenis data medan

Apabila anda mencipta medan dengan memasukkan data dalam pandangan Helaian Data, Access memeriksa data tersebut untuk menentukan jenis data yang sesuai untuk medan itu. Contohnya, jika anda memasukkan 1/1/2006, Access mengenal pasti data tersebut sebagai tarikh dan mengesetkan jenis data medan kepada Tarikh/Masa. Jika Access tidak dapat menentukan jenis data secara khusus, jenis data itu disetkan kepada Teks secara lalai.

Jenis data untuk medan menentukan sifat medan lain yang anda boleh setkan. Contohnya, anda hanya boleh mengesetkan sifat Tambah Sahaja untuk medan yang mempunyai jenis data Hiperpautan atau jenis data Memo.

Mungkin ada kes yang anda ingin mengubah jenis data medan secara manual. Contohnya, katakan anda mempunyai nombor bilik yang kelihatan seperti tarikh, seperti 10/2001. Jika anda memasukkan 10/2001 ke medan baru dalam pandangan helaian data, jenis data automatik Pilih ciri pengesanan jenis data tarikh/masa bagi medan. Kerana nombor bilik label dan tidak tarikh, ia akan menggunakan jenis data teks. Gunakan prosedur berikut untuk mengubah jenis data medan.

 1. Klik tab Helaian Data.

 2. Dalam senarai Jenis Data, dalam kumpulan Jenis Data & Pemformatan, pilih jenis data yang anda inginkan.

  Imej Reben Access bagi Jenis Data dan kumpulan Pemformatan

Mengubah format medan

Sebagai tambahan untuk menentukan jenis data untuk medan baru, Access juga mungkin mengesetkan sifat Format untuk medan, bergantung pada perkara yang anda masukkan. Contohnya, jika anda memasukkan 10:50 am, Access mengesetkan jenis data kepada Tarikh/Masa dan sifat Format kepada Masa Sederhana. Untuk mengubah sifat Format secara manual, lakukan perkara berikut:

 1. Pada Reben, klik tab Helaian Data.

 2. Dalam senarai Format, dalam kumpulan Jenis Data & Pemformatan, masukkan format yang anda inginkan.

  Nota: Senarai Format mungkin tidak tersedia untuk sesetengah medan (contohnya, Teks), bergantung pada jenis data untuk medan itu.

Mengesetkan sifat medan lain

 1. Dalam pandangan Helaian Data, klik medan yang anda ingin setkan sifatnya.

 2. Pada tab Helaian Data, dalam kumpulan Jenis Data & Pemformatan, pilih sifat yang anda inginkan.

  Imej Reben Access bagi Jenis Data dan kumpulan Pemformatan

Halaman atas

Mengesetkan sifat medan

Anda boleh mengesetkan sifat medan dengan membuka jadual dalam pandangan Reka Bentuk.

 • Untuk membuka jadual dalam pandangan Reka bentuk   : dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual dan pada menu pintas, klik Pandangan Reka bentuk.

 • Untuk mengubah jenis data medan   : Cari nama medan yang anda ingin Setkan jenis data, klik medan Jenis Data , dan kemudian pilih jenis data daripada senarai.

 • Untuk mengesetkan sifat medan lain   : dalam grid Reka bentuk Jadual, pilih medan yang anda ingin Setkan sifat. Dalam anak tetingkap Sifat medan , masukkan seting yang anda inginkan bagi setiap sifat. Tekan Ctrl+s.untuk menyimpan perubahan anda.

  Nota: Sifat yang anda boleh setkan bergantung pada jenis data medan tersebut.

Halaman atas

Jadual dalam aplikasi web Access

Klien Access menyediakan pereka bentuk untuk mencipta dan mengubah suai jadual yang akan disimpan pada SQL Server. Maklumat yang memerlukan capaian untuk mencipta dan mengekalkan jadual dan sifat seperti maklumat carian dan pemformatan disimpan dalam Jadual sistem (Access.ColumnProperties) dalam pangkalan data pengguna. Untuk maklumat lanjut, lihat mencipta aplikasi Access.

Halaman atas

Menyimpan Jadual

Selepas anda mencipta atau mengubah suai Jadual, dalam pangkalan data desktop, anda hendaklah menyimpan Reka bentuk. Apabila anda menyimpan jadual untuk kali pertama, berikannya nama yang menerangkan data yang terkandung padanya. Anda boleh menggunakan sehingga 64 aksara abjad angka, termasuk ruang. Contohnya, anda boleh menamakan Jadual pelanggan, bahagian inventori atau produk.

Capaian memberikan anda banyak kefleksibelan apabila berkenaan penamaan jadual anda dalam aplikasi web; Walau bagaimanapun, Terdapat beberapa pengehadan untuk diberi perhatian. Nama Jadual boleh sehingga 64 aksara, boleh menyertakan sebarang gabungan huruf, nombor, Ruang dan aksara khas kecuali noktah (.), tanda seru (!), tanda kurung siku ([]), awalan ruang, awalan tanda sama dengan (=), atau aksara tak boleh cetak seperti pengangkutan yang kembali. Nama juga tidak boleh mengandungi sebarang aksara yang berikut:' / \:; * ? "' < > | # < TAB > {} % ~ &.

Petua: Anda perlu memutuskan pada konvensyen penamaan bagi objek dalam pangkalan data anda dan menggunakannya secara konsisten.

 1. Klik Simpan pada bar alat capaian segera atau tekan CTRL + m.

 2. Jika anda adalah Menyimpan jadual untuk kali pertama, taipkan nama untuk jadual, dan kemudian klik OK.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×