Pengenalan kepada jadual

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Apabila anda menggunakan pangkalan data, anda menyimpan data anda dalam Jadual — senarai berdasarkan subjek yang mengandungi data yang disusun dalam rekod. Contohnya, anda mungkin mencipta jadual kenalan untuk menyimpan senarai nama, alamat e-mel dan nombor telefon.

Artikel ini menyediakan gambaran keseluruhan Jadual dalam Microsoft Access 2010dan memperkenalkan ciri jadual baru atau dialih. Artikel ini menerangkan cara untuk mencipta jadual, cara untuk menambah medan pada jadual, cara untuk mengeset Jadual kunci primerdan cara untuk mengesetkan sifat medan dan jadual.

Anda akan mula mereka bentuk pangkalan data dengan perancangan semua jadualnya dan menentukan cara mereka berkaitan dengan satu sama lain. Sebelum anda mencipta jadual, dengan teliti Pertimbangkan keperluan anda dan menentukan semua jadual yang anda perlukan. Untuk pengenalan dan mereka bentuk pangkalan data, lihat artikel asas Reka bentuk pangkalan data, dan pautan dalam seksyen Lihat juga .

Nota: Pandangan Reka bentuk itu tidak tersedia untuk jadual web. Sebaliknya, anda boleh menggunakan ciri Reka bentuk yang kini termasuk dalam pandangan helaian data. Untuk maklumat lanjut mengenai mereka bentuk pangkalan data web, lihat artikel membina pangkalan data untuk berkongsi di Web.

Dalam artikel ini

Gambaran keseluruhan

Spesifikasi Jadual

Apa yang baru

Cipta jadual baru

Setkan kunci primer Jadual

Mengesetkan sifat Jadual

Menambah medan pada jadual

Mencipta medan terhitung

Mengesetkan sifat medan

Gambaran keseluruhan

Jadual adalah objek pangkalan data yang anda gunakan untuk menyimpan data mengenai subjek tertentu, seperti pekerja atau produk. Jadual terdiri daripada rekod dan medan.

Setiap rekod mengandungi data tentang satu Tika subjek Jadual, seperti pekerja tertentu. Rekod juga biasanya dipanggil baris atau kejadian.

Setiap medan yang mengandungi data tentang satu aspek subjek Jadual, seperti nama pertama atau alamat e-mel. Medan juga biasanya dipanggil lajur atau atribut.

Rekod terdiri daripada medan nilai, seperti Contoso, Ltd atau someone@example.com. Nilai medan juga biasa dipanggil fakta.

Jadual Pelanggan dalam Access menunjukkan tataletak rekod dan medan

1 rekod.

2 medan.

3 nilai medan.

Pangkalan data boleh mengandungi banyak Jadual, setiap maklumat Menyimpan tentang subjek berbeza. Setiap Jadual boleh mengandungi banyak medan jenis data, seperti teks, nombor, tarikh dan Hiperpautan.

Data luaran

Anda boleh memaut ke pelbagai sumber data luaran, seperti pangkalan data lain, fail teks dan buku kerja Excel. Apabila anda memaut ke data luaran, Access boleh menggunakan pautan seperti ia adalah satu jadual. Bergantung pada sumber data luaran dan cara anda mencipta pautan, anda boleh mengedit data dalam jadual terpaut dan boleh mencipta perhubungan yang melibatkan jadual terpaut. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh mengubah reka bentuk data luaran menggunakan pautan.

Sifat jadual dan medan

Jadual dan medan mempunyai sifat yang anda boleh setkan untuk mengawal ciri atau kelakuan mereka.

Jadual dan helaian sifat medan
Jadual dibuka dalam pandangan Reka bentuk.

1. Sifat Jadual

2. sifat medan

Dalam pangkalan data Access, sifat Jadual adalah atribut jadual yang mempengaruhi penampilan atau kelakuan Jadual secara keseluruhan. Sifat Jadual disetkan dalam helaian sifat Jadual, dalam pandangan Reka bentuk. Contohnya, anda boleh mengesetkan sifat Pandangan lalai jadual untuk menentukan cara Jadual dipaparkan secara lalai.

Sifat medan untuk medan tertentu dalam Jadual dan menentukan satu medan ciri atau aspek kelakuan medan. Anda boleh mengesetkan beberapa sifat medan dalam Pandangan helaian data. Anda juga boleh mengesetkan sebarang sifat medan dalam pandangan Reka bentuk menggunakan anak tetingkap Sifat medan .

Jenis data

Setiap medan mempunyai jenis data. Jenis data medan yang menunjukkan jenis data yang menyimpan medan, seperti jumlah besar teks atau fail yang dilampirkan.

Seting jenis data

Jenis data ialah sifat medan, tetapi ia berbeza daripada sifat medan lain seperti berikut:

 • Anda mengesetkan jenis data medan dalam grid Reka bentuk Jadual, bukan dalam anak tetingkap Sifat medan .

 • Jenis data medan menentukan apakah sifat lain yang mempunyai medan.

 • Anda mesti mengesetkan jenis data medan apabila anda mencipta medan.

  Nota: Anda boleh mencipta medan baru dalam Access dengan memasukkan data dalam lajur baru dalam pandangan helaian data. Apabila anda mencipta medan dengan memasukkan data dalam pandangan helaian data, Access secara automatik menguntukkan jenis data bagi medan, berdasarkan nilai yang anda masukkan. Jika tiada jenis data tersirat oleh input anda, Access akan jenis data teks. Jika perlu, anda boleh mengubah jenis data menggunakan reben, sebahagian daripada baru Antara muka pengguna Microsoft Office Fluent.

Contoh data automatik taipkan pengesanan

Jadual berikut menunjukkan cara automatik data pengesanan jenis berfungsi dalam pandangan helaian data.

Jika anda memasukkan:

Office Access 2007 mencipta medan dengan jenis data:

John

Teks

http://www.contoso.com

Anda boleh menggunakan sebarang awalan protokol Internet yang sah. Contohnya, http://, https:// dan mailto: adalah sah awalan.

Hiperpautan

1

Nombor Integer panjang

50,000

Nombor Integer panjang

50,000.99

Nombor, Kembar

50000.389

Nombor, Kembar

12/67

Format tarikh dan masa yang dikenali ialah individu penempatan pengguna anda.

Tarikh/Masa

31 Disember 2006

Tarikh/Masa

10:50:23

Tarikh/Masa

10:50 am

Tarikh/Masa

17:50

Tarikh/Masa

$12.50

Simbol Mata Wang yang dikenali adalah yang penempatan pengguna anda.

Mata Wang

21,75

Nombor, Kembar

123.00%

Nombor, Kembar

3.46E + 03

Nombor, Kembar

Perhubungan jadual

Walaupun setiap Jadual menyimpan data mengenai subjek berlainan, Jadual dalam pangkalan data biasanya menyimpan data mengenai subjek yang berkaitan dengan satu sama lain. Contohnya, pangkalan data mungkin mengandungi:

 • Jadual pelanggan yang menyenaraikan pelanggan syarikat anda dan alamat mereka.

 • Jadual produk yang menyenaraikan produk yang anda jual, termasuk harga dan gambar untuk setiap item.

 • Jadual pelanggan yang menjejak pesanan pelanggan.

Kerana anda menyimpan data tentang subjek yang berbeza dalam Jadual berasingan, anda memerlukan beberapa cara untuk mengikat data bersama-sama supaya anda boleh menggabungkan data berkaitan daripada jadual berasingan tersebut dengan mudah. Untuk menyambung data yang disimpan dalam Jadual yang berbeza, anda mencipta perhubungan. Perhubungan adalah logik sambungan antara dua jadual yang menentukan medan yang jadual yang sama.

Kunci

Medan yang merupakan sebahagian daripada perhubungan jadual yang dipanggil kunci. Kunci biasanya mengandungi satu medan, tapi juga mungkin mengandungi lebih daripada satu medan. Terdapat dua jenis kunci:

 • Kunci primer    Jadual boleh mempunyai hanya satu kunci primer. Kunci primer terdiri daripada satu atau lebih medan yang mengenal pasti unik setiap rekod yang anda simpan dalam Jadual. Biasanya, terdapat nombor pengenalan unik, seperti nombor ID, nombor siri atau kod yang berfungsi sebagai kunci primer. Contohnya, anda mungkin mempunyai jadual pelanggan yang pelanggan setiap mempunyai nombor ID pelanggan yang unik. Medan ID pelanggan adalah kunci primer Jadual pelanggan. Apabila kunci primer mengandungi lebih daripada satu medan, ia biasanya terdiri daripada pra sedia ada medan yang, dibawa bersama-sama, menyediakan nilai unik. Contohnya, anda boleh menggunakan gabungan nama keluarga, nama pertama dan tarikh lahir sebagai kunci primer bagi Jadual tentang individu.

 • Kunci asing    Jadual juga boleh mempunyai satu atau lebih kunci asing. Kunci asing mengandungi nilai yang sepadan dengan nilai dalam kunci primer Jadual lain. Contohnya, anda mungkin mempunyai jadual yang tertib setiap mempunyai nombor ID pelanggan yang sepadan pada rekod dalam Jadual pelanggan. Medan ID pelanggan adalah kunci asing dalam Jadual pesanan.

Kesepadanan nilai antara medan kunci membentuk asas kepada perhubungan jadual. Anda menggunakan perhubungan jadual untuk menggabungkan data daripada jadual yang berkaitan. Contohnya, katakanlah anda mempunyai jadual Pelanggan dan jadual Pesanan. Dalam jadual Pelanggan anda, setiap rekod dikenal pasti dengan medan kunci primer, ID.

Untuk mengaitkan setiap pesanan dengan seorang pelanggan, anda menambahkan medan kunci asing pada jadual Pesanan yang sepadan dengan medan ID jadual Pelanggan, kemudian cipta perhubungan antara dua kunci tersebut. Apabila anda menambahkan rekod pada jadual Pesanan, anda menggunakan nilai untuk ID pelanggan yang datang dari jadual Pelanggan. Apabila anda mahu melihat sebarang maklumat tentang pesanan pelanggan, anda menggunakan perhubungan untuk mengenal pasti data dari jadual Pelanggan yang sepadan dengan rekod dalam jadual Pesanan.

Perhubungan jadual Access yang ditunjukkan dalam tetingkap Perhubungan
Perhubungan Jadual, ditunjukkan dalam tetingkap perhubungan.

1. kunci primer, mengenal pasti dengan ikon kunci di sebelah nama medan.

2. Kunci asing — perhatikan ketakhadiran ikon kunci.

Manfaat menggunakan perhubungan

Membuat data terpisah dalam jadual berkaitan mendatangkan manfaat berikut:

 • Kekonsistenan    Oleh sebab setiap item data hanya direkodkan sekali dalam satu jadual, maka peluang untuk ketaksaan atau ketidakkonsistenan adalah kurang. Contohnya, anda hanya menyimpan nama pelanggan sekali, dalam jadual mengenai pelanggan, dan bukannya menyimpannya berulang kali (dan mungkin berlaku ketidakkonsistenan) dalam jadual yang mengandungi data pesanan.

 • Kecekapan    Merekodkan data hanya dalam satu tempat bermakna anda memerlukan ruang cakera yang kurang. Tambahan pula, jadual yang lebih kecil biasanya menyediakan data dengan lebih cepat berbanding dengan jadual yang lebih besar. Akhirnya, jika anda tidak menggunakan jadual berasingan untuk subjek berasingan, anda akan memasukkan nilai nol (ketakhadiran data) dan kelewahan dalam jadual anda, kedua-duanya boleh membazirkan ruang dan menghalang prestasi.

 • Kekomprehensifan    Reka bentuk pangkalan data lebih mudah difahami jika subjek dipisahkan dengan betul ke dalam jadual.

Petua: Merancang jadual anda dengan perhubungan ingat. Anda boleh menggunakan Bestari carian untuk mencipta medan kunci asing jika jadual yang mengandungi kunci primer sepadan sudah wujud. Bestari carian mencipta perhubungan untuk anda.

Halaman Atas

Spesifikasi Jadual

Access 2010, Jadual mempunyai had praktikal yang berikut:

Atribut

Maksimum

Bilangan aksara dalam nama Jadual

64

Bilangan aksara dalam nama medan

64

Bilangan medan dalam Jadual

255

Bilangan jadual yang terbuka

2048; had ini termasuk Jadual yang dibuka dalaman oleh Access

Saiz Jadual

2 gigabait tolak ruang yang diperlukan untuk objek sistem

Bilangan aksara dalam medan teks

255

Bilangan aksara dalam medan Memo

65,535 apabila memasukkan data melalui antara muka pengguna;
2 gigabait storan aksara apabila memasukkan data secara programatik

Saiz medan objek OLE

1 gigabait

Bilangan Indeks dalam Jadual

32

Bilangan medan dalam Indeks

10

Bilangan aksara dalam mesej pengesahan

255

Bilangan aksara dalam peraturan pengesahihan

2,048

Bilangan aksara dalam perihalan Jadual atau medan

255

Bilangan aksara dalam rekod (tidak termasuk medan Memo dan objek OLE) apabila sifat UnicodeCompression medan disetkan kepada Ya

4,000

Bilangan aksara dalam seting sifat medan

255

Halaman Atas

Apa yang Baru

Perbezaan daripada Access 2007

Mencipta jadual dalam Access 2010 adalah proses yang serupa untuk mencipta jadual dalam Access 2007. Walau bagaimanapun, dalam Access 2010 terdapat beberapa ciri baru yang berkaitan dengan jadual:

 • Makro data    Anda boleh sekarang melampirkan makro untuk peristiwa dalam Jadual, yang membolehkan anda melaksanakan tindakan apabila rekod diubah suai, diselitkan atau dipadamkan. Makro ini boleh digunakan untuk mengesahkan data atau menjalankan pengiraan, contohnya.

 • Jenis data terhitung    Jenis data baru ini membolehkan anda mencipta medan yang berdasarkan pengiraan medan lain dalam Jadual yang sama. Contohnya, anda mungkin mencipta medan jumlah baris yang mengandungi produk medan kuantiti dan medan harga Unit. Kemudian, jika anda mengemas kini medan kuantiti atau harga Unit, jumlah baris dikemas kini secara automatik.

 • Kesambungan perkhidmatan web    Selain daripada pautan ke sumber data luaran seperti buku kerja Excel dan senarai SharePoint, anda kini boleh menyambung ke data di Laman Web yang menyediakan antara muka Perkhidmatan Web. Contohnya, anda mungkin memaut ke data di Laman Web Saudagar dalam talian dan kemudian mencipta aplikasi anda sendiri untuk melihat produk atau memulakan pesanan.

 • Jadual dan medan templat digantikan dengan model    Access 2007 diperkenalkan templat jadual dan medan templat. Templat Jadual telah Jadual kosong yang anda boleh gunakan untuk mencipta jadual baru, dibina untuk serasi dengan Windows SharePoint Services senarai ini terbina dalam:

  • Kenalan

  • Tugas

  • Isu

  • Peristiwa

  • Aset

   Dalam Access 2010, anda menggunakan model apabila anda ingin menambahkan bahagian prabina pangkalan data anda. Model boleh termasuk Jadual, dan juga boleh memasukkan jenis lain objek pangkalan data, seperti pertanyaan dan borang.

   Nota: Topik ini menerangkan model. Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen Lihat juga .

Perbezaan daripada Access 2003

 • Model telah digantikan Bestari Jadual    Dalam Access versi terdahulu daripada 2007, anda menggunakan Bestari jadual untuk mencipta jadual dengan cepat dengan menjawab beberapa soalan. Dalam Access 2007, Bestari Jadual digantikan dengan jadual dan medan templat. Dalam Access 2010, model Gantikan templat jadual dan medan.

  Nota: Topik ini menerangkan model. Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen Lihat juga .

 • Penciptaan helaian data     Anda kini boleh mencipta dan mengubah suai jadual dan medan semasa bekerja dalam pandangan helaian data.

Halaman Atas

Cipta jadual baru

Mencipta jadual baru jika anda mempunyai sumber data yang tidak tergolong yang baru dalam mana-mana pada jadual sedia ada anda.

Anda boleh mencipta jadual dengan mencipta pangkalan data baru, dengan menyelitkan Jadual dalam pangkalan data sedia ada, atau dengan mengimport atau memaut ke Jadual dari sumber data lain — seperti buku kerja Microsoft Office Excel, dokumen Microsoft Office Word, fail teks, Perkhidmatan Web atau pangkalan data lain. Apabila anda mencipta pangkalan data kosong yang baru, Jadual kosong baru secara automatik diselitkan untuk anda. Kemudian, anda boleh memasukkan data dalam Jadual untuk memulakan mentakrifkan medan anda.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Mencipta jadual baru dalam pangkalan data baru

Mencipta jadual baru dalam pangkalan data tersedia

Mencipta jadual baru dalam pangkalan data baru

 1. Pada tab fail , klik barudan kemudian klik Pangkalan data kosong.

 2. Dalam kotak Nama fail, masukkan nama untuk pangkalan data baru.

 3. Untuk menyemak lalu ke lokasi lain untuk menyimpan pangkalan data, klik ikon folder.

 4. Klik Cipta.

  Pangkalan data baru terbuka dan jadual baru bernama jadual1 dicipta dan terbuka dalam pandangan helaian data.

Mencipta jadual baru dalam pangkalan data tersedia

 1. Klik tab fail , tuding ke terbukadan kemudian lakukan salah satu perkara berikut:

  • Jika pangkalan data yang anda inginkan disenaraikan di bawah Pangkalan data baru-baru ini, klik pangkalan data dalam senarai tersebut.

   - atau -

  • Jika pangkalan data yang tidak disenaraikan di bawah Pangkalan data baru-baru ini, di bawah Dokumen terbuka, klik Opsyen yang anda inginkan.

 2. Dalam kotak dialog Buka , pilih pangkalan data yang anda ingin buka, dan kemudian klik Buka.

 3. Pada tab Cipta , dalam Kumpulan Jadual , klik Jadual.

  Jadual baru diselitkan dalam pangkalan data dan jadual dibuka dalam pandangan helaian data.

Halaman Atas

Mengimport atau memaut untuk mencipta jadual

Anda boleh mencipta jadual dengan mengimport atau memaut ke data yang disimpan di tempat lain. Anda boleh mengimport atau memaut ke data dalam lembaran kerja Excel, senarai Windows SharePoint Services , fail XML, lain pangkalan data Access, folder Microsoft Office Outlook, dan banyak lagi.

Apabila anda mengimport data, anda mencipta satu salinan data dalam jadual baru dalam pangkalan data semasa. Perubahan seterusnya pada sumber data tidak akan mengubah data yang diimport dan perubahan pada data yang diimport tidak mengubah data sumber. Selepas anda menyambung ke sumber data dan mengimport datanya, anda boleh menggunakan data yang telah diimport tanpa menyambung ke sumber. Anda boleh mengubah reka bentuk jadual yang telah diimport.

Apabila anda memaut ke data, anda mencipta satu jadual terpaut dalam pangkalan data semasa yang mewakili pautan langsung ke maklumat tersedia yang disimpan di tempat lain. Apabila anda mengubah data dalam jadual terpaut, anda mengubahnya dalam sumber. Apabila data berubah dalam sumber, perubahan itu ditunjukkan dalam jadual terpaut. Anda mesti dapat menyambung ke sumber data apabila anda menggunakan jadual terpaut. Anda tidak boleh mengubah reka bentuk jadual terpaut.

Nota: Anda tidak boleh mengedit data dalam lembaran kerja Excel dengan menggunakan Jadual terpaut. Sebagai penyelesaian, import data sumber ke dalam pangkalan data Access, dan kemudian pautan ke pangkalan data dari Excel. Untuk maklumat lanjut tentang pautan ke Access dari Excel, Cari bantuan Excel, atau lihat pautan dalam seksyen Lihat juga .

Mencipta jadual baru dengan mengimport atau memaut ke data luaran

 1. Pada tab Data Luaran, dalam kumpulan Import & Paut, klik salah satu sumber data yang tersedia.

 2. Ikuti arahan dalam kotak dialog yang muncul pada setiap langkah.

  Access mencipta jadual baru dan memaparkannya dalam Anak Tetingkap Navigasi.

Petua: Anda juga boleh mengimport atau memaut ke senarai SharePoint menggunakan perintah pada tab Cipta .

Halaman Atas

Menggunakan tapak SharePoint untuk mencipta jadual

Anda boleh mencipta jadual dalam pangkalan data yang diimport dari atau pautan ke senarai SharePoint. Anda juga boleh mencipta senarai SharePoint baru menggunakan templat dipratentukan. Templat yang dipratentukan dalam Access 2010 termasuk kenalan, tugas, isu dan peristiwa.

 1. Pada tab Cipta , dalam Kumpulan Jadual , klik Senarai SharePoint.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Mencipta senarai SharePoint yang berdasarkan templat

   1. Klik sama ada kenalan, tugas, isuatau peristiwa.

   2. Dalam kotak dialog Cipta Senarai Baru, taipkan URL tapak SharePoint yang anda ingin cipta senarai padanya.

   3. Masukkan nama untuk senarai baru dan perihalannya dalam kotak Tentukan nama untuk senarai baru dan Perihalan .

   4. Untuk membuka jadual yang dipautkan selepas ia dicipta, pilih kotak semak (terpilih secara lalai) Buka senarai setelah selesai .

  • Mencipta senarai tersuai baru

   1. Klik Tersuai.

   2. Dalam kotak dialog Cipta Senarai Baru, taipkan URL tapak SharePoint yang anda ingin cipta senarai padanya.

   3. Masukkan nama untuk senarai baru dan perihalannya dalam kotak Tentukan nama untuk senarai baru dan Perihalan .

   4. Untuk membuka jadual yang dipautkan selepas ia dicipta, pilih kotak semak (terpilih secara lalai) Buka senarai setelah selesai .

  • Mengimport data dari senarai tersedia

   1. Klik Senarai SharePoint Sedia Ada.

   2. Dalam kotak dialog Dapatkan Data Luaran, taipkan URL untuk tapak SharePoint yang mengandungi data yang anda ingin import.

   3. Klik Import data sumber ke dalam jadual baru dalam pangkalan data semasa kemudian klik Berikut.

   4. Pilih kotak semak di sebelah setiap senarai SharePoint yang anda ingin import.

  • Memaut ke senarai sedia ada

   1. Klik Senarai SharePoint Sedia Ada.

   2. Dalam kotak dialog Dapatkan Data Luaran - Tapak SharePoint, taipkan URL untuk tapak SharePoint yang mengandungi senarai yang anda ingin pautkan.

   3. Klik Paut ke sumber data dengan mencipta jadual terpaut kemudian klik Berikut.

   4. Pilih kotak semak di sebelah setiap senarai SharePoint yang anda ingin pautkan.

Halaman Atas

Menggunakan perkhidmatan Web untuk mencipta jadual

Anda boleh mencipta jadual dalam pangkalan data anda yang menyambung ke data di laman Web yang menyediakan antara muka perkhidmatan Web.

Nota: Jadual perkhidmatan Web adalah baca sahaja.

 1. Pada tab Data Luaran, dalam kumpulan Import & Paut, klik Lain kemudian klik Perkhidmatan Data.

 2. Jika sambungan yang anda ingin gunakan telah dipasang, langkau ke langkah 5. Jika tidak, teruskan dengan langkah seterusnya.

 3. Klik Pasang sambungan baru.

 4. Pilih fail sambungan yang anda ingin gunakan kemudian klik OK.

 5. Dalam kotak dialog Cipta Pautan ke Data Perkhidmatan Web, kembangkan sambungan yang anda ingin gunakan.

 6. Pilih jadual yang anda ingin pautkan.

  Access memaparkan medan di sebelah kanan kotak dialog.

 7. Secara pilihan, taipkan nama untuk jadual terpaut dalam kotak Tentukan nama pautan. Access akan menggunakan nama ini untuk jadual terpaut dalam Anak Tetingkap Navigasi.

 8. Klik OK.

  Access mencipta jadual terpaut.

Halaman Atas

Setkan kunci primer Jadual

Anda perlu menentukan kunci primer bagi jadual untuk mendapatkan manfaat berikut:

 • Access mencipta indeks untuk kunci primer yang boleh membantu meningkatkan prestasi pangkalan data secara automatik.

 • Capaian memastikan bahawa setiap rekod mempunyai nilai dalam medan kunci primer.

 • Capaian memastikan setiap nilai dalam medan kunci unik. Nilai unik adalah penting, kerana jika tidak terdapat tiada cara untuk dapat membezakan rekod tertentu daripada rekod lain.

Apabila anda mencipta jadual baru dalam pandangan helaian data, Access secara automatik mencipta kunci primer untuk anda dan memperuntukkan nama medan ID dan jenis data Autonombor.

Dalam pandangan Reka bentuk, anda boleh mengubah atau mengalih keluar kunci primer atau mengeset kunci primer untuk jadual yang tidak mempunyai satu.

Menentukan medan mana untuk digunakan sebagai kunci primer

Kadangkala, anda mungkin sudah mempunyai data yang anda ingin gunakan sebagai kunci primer. Contohnya, anda mungkin mempunyai nombor ID sedia ada untuk pekerja anda. Jika anda mencipta jadual untuk menjejak maklumat pekerja, anda mungkin memutuskan untuk menggunakan ID pekerja yang sedia ada sebagai kunci primer untuk jadual. Atau, mungkin ID pekerja hanya unik dalam gabungan dengan ID Jabatan, memerlukan anda menggunakan kedua-dua medan bersama-sama sebagai kunci primer. Calon yang baik untuk kunci primer mempunyai ciri berikut:

 • Setiap rekod mempunyai nilai unik untuk medan atau gabungan medan.

 • Medan atau gabungan medan tidak pernah kosong atau nol — terdapat sentiasa nilai.

 • Nilai berubah.

Jika tiada data sesuai wujud untuk digunakan sebagai kunci primer, anda boleh mencipta medan baru untuk digunakan sebagai kunci primer. Apabila anda mencipta medan baru untuk digunakan sebagai kunci primer, setkan jenis data medan tersebut kepada Autonombor untuk memastikan bahawa ia memenuhi tiga ciri dalam senarai sebelumnya.

Mengeset atau mengubah kunci primer

 1. Pilih jadual yang kunci primer yang anda ingin Setkan atau ubah.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Pandangan, klik Pandangan kemudian klik Pandangan Reka Bentuk.

 3. Dalam grid Reka bentuk Jadual, pilih medan atau medan yang anda ingin gunakan sebagai kunci primer.

  Untuk memilih satu medan, klik pemilih baris untuk medan yang anda inginkan.

  Untuk memilih lebih daripada satu medan, tahan CTRL dan kemudian klik PEMILIH baris untuk setiap medan.

 4. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Alat, klik Kunci Primer.

  Kumpulan Alat pada tab Reka Bentuk

  Penunjuk kunci muncul di sebelah kiri medan atau medan-medan yang anda tentukan sebagai kunci primer.

Mengalih keluar kunci primer

 1. Pilih jadual yang kunci primer yang anda ingin alih keluar.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Pandangan, klik Pandangan kemudian klik Pandangan Reka Bentuk.

 3. Klik pemilih baris untuk kunci primer semasa. Jika kunci primer mengandungi berbilang medan, tahan CTRL dan kemudian klik PEMILIH baris untuk setiap medan.

 4. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Alat, klik Kunci Primer.

  Kumpulan Alat pada tab Reka Bentuk

  Penunjuk kunci dialih keluar dari medan yang sebelumnya anda tentukan sebagai kunci primer.

Nota: Apabila anda menyimpan jadual baru tanpa mengesetkan kunci primer, Access menggesa anda untuk mencipta medan baru untuk kunci primer. Jika anda klik Ya, Access mencipta medan ID yang menggunakan jenis data Autonombor untuk menyediakan nilai unik bagi setiap rekod. Jika jadual anda telah pun disertakan medan Autonombor, Access menggunakan ia sebagai kunci primer. Jika anda klik tidak, Access tidak menambah medan dan kunci primer disetkan.

Halaman Atas

Mengesetkan sifat Jadual

Anda boleh mengesetkan sifat yang digunakan pada seluruh jadual atau pada seluruh rekod.

 1. Pilih jadual yang anda ingin setkan sifatnya.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Pandangan, klik Pandangan kemudian klik Pandangan Reka Bentuk.

 3. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan , klik Helaian sifat.

  Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan pada tab Reka Bentuk dalam Access

  Helaian sifat Jadual ditunjukkan.

 4. Pada helaian sifat, klik tab Umum.

 5. Klik kotak di sebelah kiri sifat yang anda ingin Setkan, dan kemudian masukkan seting bagi sifat.

  Sifat Jadual tersedia

  Gunakan sifat jadual ini

  Untuk

  Paparkan Pandangan Pada Tapak SharePoint

  Menentukan sama ada pandangan yang berdasarkan jadual boleh dipaparkan pada tapak SharePoint.

  Nota: Kesan seting ini bergantung pada seting sifat pangkalan data Paparkan Semua Pandangan Pada Tapak SharePoint.

  Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen Lihat Juga.

  Subhelaian Data Dikembangkan

  Mengembangkan semua subhelaian data apabila anda membuka jadual.

  Ketinggian Subhelaian Data

  Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Jika anda ingin tetingkap subhelaian data berkembang untuk memaparkan semua baris, biarkan sifat ini disetkan pada 0".

  • Jika anda ingin mengawal ketinggian subhelaian data, masukkan ketinggian yang diinginkan dalam inci.

  Orientasi

  Mengesetkan orientasi pandangan, berdasarkan sama ada bahasa anda dibaca dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri.

  Perihalan

  Menyediakan perihalan jadual. Perihalan ini akan muncul dalam petua alat untuk jadual.

  Pandangan Lalai

  Mengesetkan Helaian Data, Jadual Pangsi atau Carta Pangsi sebagai pandangan lalai semasa anda membuka jadual.

  Peraturan Pengesahihan

  Memasukkan ungkapan yang mesti benar apabila anda menambah atau mengubah sesuatu rekod.

  Teks Pengesahihan

  Memasukkan mesej yang dipaparkan apabila sesuatu rekod melanggar ungkapan dalam sifat Peraturan Pengesahihan.

  Tapis

  Mentakrifkan kriteria supaya hanya memaparkan baris yang sepadan dalam pandangan Helaian Data.

  Tertib Mengikut

  Pilih satu atau lebih medan untuk menentukan tertib isihan lalai baris dalam pandangan Helaian Data.

  Nama Subhelaian Data

  Tentukan sama ada subhelaian data patut muncul dalam pandangan Helaian Data, dan jika begitu, jadual atau pertanyaan mana yang patut membekalkan baris dalam subhelaian data tersebut.

  Pautkan Medan Anak

  Senaraikan medan dalam jadual atau pertanyaan yang digunakan untuk subhelaian data yang sepadan dengan sifat Pautkan Medan Induk yang ditentukan untuk jadual.

  Pautkan Medan Induk

  Senaraikan medan dalam jadual yang padan dengan sifat Pautkan Medan Anak yang ditentukan untuk jadual.

  Tapis Semasa Muat

  Menggunakan kriteria penapis dalam sifat Penapis (dengan mengesetkan kepada Ya) secara automatik apabila jadual dibuka dalam pandangan Helaian Data.

  Tertib Mengikut Semasa Muat

  Menggunakan kriteria isihan secara automatik dalam sifat Isih Mengikut (dengan mengesetkan kepada Ya) semasa jadual dibuka dalam pandangan Helaian Data.

  Petua: Untuk menyediakan lebih banyak ruang untuk memasukkan atau mengedit seting dalam kotak sifat, tekan SHIFT + F2 untuk memaparkan kotak zum . Jika anda mengesetkan sifat Peraturan Pengesahihan untuk ungkapan dan ingin bantuan dalam membina semula, klik Butang Pembina di sebelah kotak sifat peraturan Pengesahihan untuk memaparkan pembina ungkapan.

 6. Untuk menyimpan perubahan anda, tekan CTRL + S.

Halaman Atas

Menambah medan pada jadual

Anda menyimpan setiap data yang anda ingin jejak dalam medan. Contohnya, dalam jadual kenalan, anda mencipta medan untuk Nama Keluarga, Nama Pertama, Nombor Telefon dan Alamat. Dalam jadual produk, anda mencipta medan untuk Nama Produk, ID Produk dan Harga.

Sebelum anda mencipta medan, cuba pisahkan data kepada bahagian bergunanya yang terkecil. Menggabungkan data kemudian adalah lebih mudah jika berbanding dengan memisahkannya. Contohnya, selain daripada menggunakan medan Nama Penuh, pertimbangkan untuk mencipta medan berasingan untuk Nama Keluarga dan Nama Pertama. Kemudian, anda boleh mencari atau mengisih mengikut Nama Pertama, Nama Terakhir atau kedua-duanya dengan mudah. Jika anda perlu melaporkan, mengisih, mencari atau mengira pada item sesuatu data, letakkan item itu sahaja dalam sesuatu medan. Untuk maklumat lanjut tentang mereka bentuk pangkalan data dan mencipta medan, lihat pautan dalam seksyen Lihat Juga.

Selepas anda mencipta medan, anda juga boleh mengesetkan sifat medan untuk mengawal penampilan dan kelakuannya.

Menambahkan medan dengan memasukkan data

Apabila anda mencipta jadual baru atau membuka jadual tersedia dalam pandangan Helaian Data, anda boleh menambahkan medan baru pada jadual dengan memasukkan data dalam lajur Tambah Medan Baru bagi helaian data tersebut.

Helaian data dalam Access dengan lajur Tambah Medan Baru

1. Masukkan data dalam lajur Tambah medan baru .

 1. Cipta atau buka jadual dalam pandangan Helaian Data.

  Untuk maklumat lanjut tentang mencipta jadual, lihat seksyen, mencipta jadual baru.

 2. Dalam lajur Tambah medan baru , masukkan nama medan yang anda ingin cipta.

  Gunakan nama Perihalan agar medan akan menjadi lebih mudah untuk mengenal pasti.

 3. Masukkan data dalam medan baru.

Halaman Atas

Mencipta medan terhitung

Anda mencipta medan terhitung dalam pandangan Reka bentuk.

 1. Buka jadual yang anda ingin mencipta medan terhitung, dalam pandangan Reka bentuk.

 2. Dalam baris kosong yang pertama jika Jadual Reka bentuk grid, di bawah Nama medan, taipkan nama untuk medan terhitung.

 3. Di bawah Jenis Data, pilih terhitung.

  Pembina ungkapan terbuka.

 4. Masukkan kiraan yang anda ingin lakukan dalam pembina ungkapan. Contohnya, jika jadual anda mempunyai medan1 dan Field2, dan anda ingin mencipta medan terhitung (Field3) sama dengan nilai medan1 dibahagikan dengan nilai Field2, anda akan memasukkan [Field1] / [Field2] dalam pembina ungkapan.

  Untuk maklumat lanjut mengenai ungkapan, lihat artikel pengenalan kepada ungkapan.

 5. Apabila anda selesai memasukkan pengiraan, klik OK.

  Petua: Ia merupakan idea yang baik untuk bertukar kepada pandangan helaian data untuk mengesahkan bahawa medan terhitung yang berfungsi dengan cara yang anda inginkan.

Halaman Atas

Mengesetkan sifat medan

Selepas anda mencipta medan, anda boleh mengesetkan sifat medan untuk mengawal penampilan dan kelakuannya.

Contohnya, dengan mengesetkan sifat medan, anda boleh:

 • Mengawal penampilan data dalam medan

 • Membantu mengelakkan entri data yang tidak betul ke dalam medan.

 • Menentukan nilai lalai untuk medan

 • Membantu mempercepatkan carian dan isihan pada medan

Anda boleh mengesetkan sesetengah sifat medan yang tersedia semasa anda bekerja dalam pandangan Helaian Data. Untuk memperoleh capaian dan mengesetkan senarai lengkap sifat medan, anda perlu menggunakan pandangan Reka Bentuk.

Mengesetkan sifat medan dalam pandangan Helaian Data

Anda boleh menamakan semula medan, mengubah jenis datanya, mengubah sifat Format dan mengubah beberapa medan dan sifat lain semasa anda bekerja dalam pandangan helaian data.

Membuka jadual dalam pandangan Helaian Data

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin buka.

 2. Pada menu pintas, klik pandangan helaian data.

Menamakan semula medan

Apabila anda menambah medan dengan memasukkan data dalam pandangan helaian data, Access memperuntukkan nama umum secara automatik ke medan. Capaian memperuntukkan nama medan1 pertama baru medan, Field2 untuk medan baru kedua, dan sebagainya. Secara lalai, nama medan yang digunakan sebagai labelnya di mana-mana medan yang dipaparkan, seperti tajuk lajur pada helaian data. Menamakan semula medan agar mereka mempunyai nama yang lebih Perihalan membantu menjadikannya lebih mudah digunakan apabila anda melihat atau mengedit rekod.

 1. Klik kanan tajuk medan yang anda ingin namakan semula (contohnya, Medan1).

 2. Pada menu pintasan, klik Nama Semula Lajur.

 3. Masukkan nama baru dalam tajuk medan.

  Nama medan boleh mengandungi sehingga 64 aksara (huruf atau nombor), termasuk jarak.

Mengubah jenis data medan

Apabila anda mencipta medan dengan memasukkan data dalam pandangan Helaian Data, Access memeriksa data tersebut untuk menentukan jenis data yang sesuai untuk medan itu. Contohnya, jika anda memasukkan 1/1/2006, Access mengenal pasti data tersebut sebagai tarikh dan mengesetkan jenis data medan kepada Tarikh/Masa. Jika Access tidak dapat menentukan jenis data secara khusus, jenis data itu disetkan kepada Teks secara lalai.

Jenis data untuk medan menentukan sifat medan lain yang anda boleh setkan. Contohnya, anda hanya boleh mengesetkan sifat Tambah Sahaja untuk medan yang mempunyai jenis data Hiperpautan atau jenis data Memo.

Mungkin terdapat kejadian yang anda ingin mengubah jenis data medan secara manual. Contohnya, katakanlah anda mempunyai nombor bilik yang sama seperti tarikh, seperti 10/2001. Jika anda memasukkan 10/2001 ke dalam medan baru dalam pandangan Helaian Data, ciri pengesanan jenis data automatik memilih jenis data Tarikh/Masa untuk medan itu. Oleh sebab nombor bilik adalah label dan bukan tarikh, ia sepatutnya menggunakan jenis data Teks. Gunakan prosedur berikut untuk mengubah jenis data medan.

 1. Klik tab Helaian Data.

 2. Dalam senarai Jenis Data, dalam kumpulan Jenis Data & Pemformatan, pilih jenis data yang anda inginkan.

  Imej Reben Access bagi Jenis Data dan kumpulan Pemformatan

  Jenis data yang tersedia

  Jenis data

  Gunakan untuk menyimpan

  Saiz

  Teks

  Aksara abjad angka

  Menggunakan teks atau nombor yang tidak digunakan dalam pengiraan (contohnya, ID produk). Nilai angka yang disimpan sebagai teks boleh Diisih dan ditapis lebih secara logik, tetapi tidak boleh dengan mudah digunakan dalam pengiraan.

  Sehingga 255 aksara.

  Memo

  Aksara abjad angka (lebih daripada 255 aksara dalam panjang) atau teks yang menggunakan pemformatan teks beraneka.

  Gunakan untuk teks yang lebih daripada 255 aksara dalam panjang, atau untuk teks yang menggunakan pemformatan teks beraneka. Nota, panjang Perihalan, dan perenggan yang menggunakan pemformatan teks, seperti tebal atau italik, adalah bagus contoh tempat untuk menggunakan medan Memo.

  Sehingga 1 gigabait aksara atau 2 gigabait storan (2 bait setiap aksara), yang anda boleh memaparkan 65,535 aksara dalam kawalan.

  Nombor

  Nilai berangka (integer atau nilai pecahan).

  Gunakan untuk menyimpan nombor yang digunakan dalam pengiraan, kecuali nilai kewangan (gunakan jenis data Mata Wang bagi nilai kewangan).

  1, 2, 4, atau 8 bait atau 16 bait apabila digunakan untuk ID pereplikaan

  Tarikh/Masa

  Tarikh dan masa.

  Digunakan untuk menyimpan nilai tarikh/masa. Perhatikan bahawa setiap nilai yang disimpan termasuk komponen tarikh dan komponen masa.

  8 bait.

  Mata wang

  Nilai kewangan.

  Digunakan untuk menyimpan nilai kewangan (Mata Wang).

  8 bait.

  AutoNombor

  Nilai angka unik yang mencapai secara automatik menyelitkan apabila rekod ditambahkan.

  Digunakan untuk menjana nilai unik yang boleh digunakan sebagai kunci primer. Ambil perhatian bahawa nilai untuk medan Autonombor boleh meningkat secara berjujukan atau dengan nilai tertentu, atau diuntukkan rawak.

  4 bait atau 16 bait apabila digunakan untuk pereplikaan ID.

  Ya/Tidak

  Boolean nilai (ya/tidak).

  Anda boleh menggunakan salah satu daripada tiga format: ya/tidak, benar/palsu, atau aktif/tidak aktif.

  1 bit (8 bit = 1 bait).

  Objek OLE

  OLE objek atau data lain perduaan.

  Digunakan untuk menyimpan objek OLE daripada program Microsoft Windows lain.

  Sehingga 1 gigabait.

  Lampiran

  Gambar, imej, fail perduaan, fail Office.

  Ini ialah jenis data yang diutamakan bagi menyimpan imej digital dan sebarang jenis fail perduaan.

  Untuk lampiran dimampatkan, 2 gigabait. Untuk lampiran dikompresi, kira-kira 700kb, bergantung pada darjah yang lampiran boleh dimampatkan.

  Hiperpautan

  Hiperpautan.

  Digunakan untuk menyimpan Hiperpautan untuk memberikan capaian klik tunggal untuk Web pages menerusi URL (Pelokasi sumber seragam) atau fail melalui nama dalam format UNC (konvensyen penamaan sejagat). Anda juga boleh memaut ke objek Access yang disimpan dalam pangkalan data.

  Sehingga 1 gigabait aksara atau 2 gigabait storan (2 bait setiap aksara), yang anda boleh memaparkan 65,535 aksara dalam kawalan.

  Bestari Carian

  Tidak sebenarnya jenis data; Sebaliknya, ini akan memulakan Bestari carian.

  Gunakan untuk memulakan Bestari carian agar anda boleh mencipta medan yang menggunakan kotak kombo untuk mencari nilai dalam Jadual, pertanyaan atau lain senarai nilai.

  Jadual atau pertanyaan yang berdasarkan: saiz lajur terikat.

  Nilai yang berdasarkan: saiz medan teks yang digunakan untuk menyimpan nilai.

  Nota: Saiz maksimum fail pangkalan data Access ialah 2 gigabait.

  Petua tentang jenis data

  • Untuk mengoptimumkan prestasi, anda patut menggunakan paling sesuai Saiz medan apabila anda mencipta medan teks atau nombor. Contohnya, jika anda menyimpan Poskod dengan kepanjangan yang diramalkan, tentukan panjang tersebut sebagai saiz medan. Anda boleh menentukan saiz medan dengan mengesetkan nilai dalam kotak sifat FieldSize . Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen, mengesetkan sifat medan lain.

  • Untuk nombor telefon, nombor bahagian dan nombor lain yang anda tidak ingin gunakan untuk pengiraan matematik, anda perlu memilih jenis data teks dan bukannya jenis data nombor. Nilai angka yang disimpan sebagai teks boleh Diisih dan ditapis lebih secara logik.

Mengubah format medan

Sebagai tambahan untuk menentukan jenis data untuk medan baru, Access juga mungkin mengesetkan sifat Format untuk medan, bergantung pada perkara yang anda masukkan. Contohnya, jika anda memasukkan 10:50 am, Access mengesetkan jenis data kepada Tarikh/Masa dan sifat Format kepada Masa Sederhana. Untuk mengubah sifat Format secara manual, lakukan perkara berikut:

 1. Pada Reben, klik tab Helaian Data.

 2. Dalam senarai Format, dalam kumpulan Jenis Data & Pemformatan, masukkan format yang anda inginkan.

  Nota: Senarai Format mungkin tidak tersedia untuk sesetengah medan (contohnya, Teks), bergantung pada jenis data untuk medan itu.

Mengesetkan sifat medan lain

 1. Dalam pandangan Helaian Data, klik medan yang anda ingin setkan sifatnya.

 2. Pada tab Helaian Data, dalam kumpulan Jenis Data & Pemformatan, pilih sifat yang anda inginkan.

  Imej Reben Access bagi Jenis Data dan kumpulan Pemformatan

Halaman Atas

Mengesetkan sifat medan dalam pandangan Reka bentuk

Anda boleh mengesetkan sebarang sifat medan semasa anda bekerja dengan jadual dalam pandangan Reka bentuk. Dalam pandangan Reka bentuk, anda mengesetkan jenis data medan dalam grid Reka bentuk Jadual, dan anda mengesetkan sifat lain dalam anak tetingkap Sifat medan .

Membuka jadual dalam pandangan Reka bentuk

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan Jadual.

 2. Pada menu pintas, klik pandangan Reka bentuk.

Mengubah jenis data medan

 1. Dalam grid Reka bentuk Jadual, Cari medan yang anda ingin Setkan jenis data.

 2. Dalam lajur Jenis Data , pilih jenis data daripada senarai.

  Jenis data yang tersedia

  Jenis data

  Gunakan untuk menyimpan

  Saiz

  Teks

  Aksara abjad angka

  Menggunakan teks atau nombor yang tidak digunakan dalam pengiraan (contohnya, ID produk). Nilai angka yang disimpan sebagai teks boleh Diisih dan ditapis lebih secara logik, tetapi tidak boleh dengan mudah digunakan dalam pengiraan.

  Sehingga 255 aksara.

  Memo

  Aksara abjad angka (lebih daripada 255 aksara dalam panjang) atau teks yang menggunakan pemformatan teks beraneka.

  Gunakan untuk teks yang lebih daripada 255 aksara dalam panjang, atau untuk teks yang menggunakan pemformatan teks beraneka. Nota, panjang Perihalan, dan perenggan yang menggunakan pemformatan teks, seperti tebal atau italik, adalah bagus contoh tempat untuk menggunakan medan Memo.

  Sehingga 1 gigabait aksara atau 2 gigabait storan (2 bait setiap aksara), yang anda boleh memaparkan 65,535 aksara dalam kawalan.

  Nombor

  Nilai berangka (integer atau nilai pecahan).

  Gunakan untuk menyimpan nombor yang digunakan dalam pengiraan, kecuali nilai kewangan (gunakan jenis data Mata Wang bagi nilai kewangan).

  1, 2, 4, atau 8 bait atau 16 bait apabila digunakan untuk ID pereplikaan

  Tarikh/Masa

  Tarikh dan masa.

  Digunakan untuk menyimpan nilai tarikh/masa. Perhatikan bahawa setiap nilai yang disimpan termasuk komponen tarikh dan komponen masa.

  8 bait.

  Mata wang

  Nilai kewangan.

  Digunakan untuk menyimpan nilai kewangan (Mata Wang).

  8 bait.

  AutoNombor

  Nilai angka unik yang mencapai secara automatik menyelitkan apabila rekod ditambahkan.

  Digunakan untuk menjana nilai unik yang boleh digunakan sebagai kunci primer. Ambil perhatian bahawa nilai untuk medan Autonombor boleh meningkat secara berjujukan atau dengan nilai tertentu, atau diuntukkan rawak.

  4 bait atau 16 bait apabila digunakan untuk pereplikaan ID.

  Ya/Tidak

  Boolean nilai (ya/tidak).

  Anda boleh menggunakan salah satu daripada tiga format: ya/tidak, benar/palsu, atau aktif/tidak aktif.

  1 bit (8 bit = 1 bait).

  Objek OLE

  OLE objek atau data lain perduaan.

  Digunakan untuk menyimpan objek OLE daripada program Microsoft Windows lain.

  Sehingga 1 gigabait.

  Lampiran

  Gambar, imej, fail perduaan, fail Office.

  Ini ialah jenis data yang diutamakan bagi menyimpan imej digital dan sebarang jenis fail perduaan.

  Untuk lampiran dimampatkan, 2 gigabait. Untuk lampiran dikompresi, kira-kira 700kb, bergantung pada darjah yang lampiran boleh dimampatkan.

  Hiperpautan

  Hiperpautan.

  Digunakan untuk menyimpan Hiperpautan untuk memberikan capaian klik tunggal untuk Web pages menerusi URL (Pelokasi sumber seragam) atau fail melalui nama dalam format UNC (konvensyen penamaan sejagat). Anda juga boleh memaut ke objek Access yang disimpan dalam pangkalan data.

  Sehingga 1 gigabait aksara atau 2 gigabait storan (2 bait setiap aksara), yang anda boleh memaparkan 65,535 aksara dalam kawalan.

  Bestari Carian

  Tidak sebenarnya jenis data; Sebaliknya, ini akan memulakan Bestari carian.

  Gunakan untuk memulakan Bestari carian agar anda boleh mencipta medan yang menggunakan kotak kombo untuk mencari nilai dalam Jadual, pertanyaan atau lain senarai nilai.

  Jadual atau pertanyaan yang berdasarkan: saiz lajur terikat.

  Nilai yang berdasarkan: saiz medan teks yang digunakan untuk menyimpan nilai.

  Nota: Saiz maksimum fail pangkalan data Access ialah 2 gigabait.

  Petua tentang jenis data

  • Untuk nombor telefon, nombor bahagian dan nombor lain yang anda tidak ingin gunakan untuk pengiraan matematik, anda perlu memilih jenis data teks dan bukannya jenis data nombor. Nilai angka yang disimpan sebagai teks boleh Diisih dan ditapis lebih secara logik, tetapi tidak boleh dengan mudah digunakan dalam pengiraan.

  • Untuk teks dan nombor jenis data, anda boleh menentukan jenis medan saiz atau data dengan lebih tepat dengan mengesetkan nilai dalam kotak sifat FieldSize .

Mengesetkan sifat medan lain

 1. Dalam grid Reka bentuk Jadual, pilih medan yang anda ingin Setkan sifat. Access memaparkan sifat untuk medan ini dalam anak tetingkap Sifat medan .

  Jenis data bagi medan menentukan sifat yang anda boleh mengesetkan.

 2. Dalam anak tetingkap Sifat medan , masukkan seting yang anda inginkan bagi setiap sifat, atau tekan F6 dan kemudian gunakan kekunci anak panah untuk memilih sifat.

  Apakah sifat medan yang tersedia?

  Nota: Tidak semua sifat yang tersedia untuk setiap medan. Jenis data medan menentukan sifat yang ia mempunyai.

  Sifat medan

  Perihalan

  Saiz medan

  Setkan saiz maksimum untuk data yang disimpan sebagai jenis data teks, nombor atau Autonombor.

  Petua: Untuk prestasi terbaik, sentiasa Tentukan terkecil mencukupi Saiz medan.

  Format

  Menyesuaikan cara yang medan muncul secara lalai apabila dipaparkan atau dicetak.

  Tempat perpuluhan

  Tentukan bilangan tempat perpuluhan untuk digunakan apabila memaparkan nombor.

  Nilai baru

  Menentukan sama ada medan Autonombor meningkat atau diuntukkan nilai rawak apabila rekod yang baru ditambah.

  Topeng input

  Memaparkan aksara yang membantu untuk panduan entri data. Untuk maklumat lanjut tentang mencipta dan menggunakan topeng input, lihat seksyen Lihat juga .

  Caption

  Setkan teks yang dipaparkan secara lalai dalam label untuk borang, laporan dan pertanyaan.

  Nilai lalai

  Secara automatik memperuntukkan nilai lalai untuk medan apabila rekod baru ditambahkan.

  Peraturan Pengesahihan

  Bekalkan ungkapan yang mestilah benar apabila anda menambah atau mengubah nilai dalam medan ini.

  Teks Pengesahihan

  Masukkan mesej untuk memaparkan apabila nilai melanggar ungkapan dalam sifat Peraturan Pengesahihan .

  Diperlukan

  Memerlukan data dimasukkan dalam medan.

  Membenarkan panjang sifar

  Membenarkan entri (dengan mengesetkan sifat yang nilai kepada Ya) rentetan panjang sifar ("") dalam medan teks atau Memo.

  Diindeks

  Mempercepatkan capaian ke data dalam medan ini dengan mencipta dan menggunakan Indeks.

  Unikod pemampatan

  Mampatkan teks yang disimpan dalam medan ini apabila jumlah kecil teks disimpan (< 4,096 aksara).

  Mod IME

  Mengawal penukaran aksara dalam versi Asia Timur Windows.

  Mod ayat IME

  Mengawal penukaran ayat dalam versi Asia Timur Windows.

  Tag tindakan

  Melampirkan tag tindakan pada medan ini.

  Tambah sahaja

  Menjejak sejarah nilai medan (dengan mengesetkan sifat yang nilai kepada Ya).

  Format teks

  Pilih nilai Teks beraneka dalam sifat untuk menyimpan teks sebagai HTML dan membenarkan pemformatan kaya. Pilih nilai dalam sifat teks biasa untuk menyimpan sahaja tidak berformat teks.

  Menjajarkan teks

  Tentukan dalam penjajaran teks dalam kawalan lalai.

 3. Untuk menyediakan lebih ruang untuk memasukkan atau mengedit seting sifat dalam kotak sifat, tekan SHIFT + F2 untuk memaparkan kotak zum .

  Petua: Jika anda memasukkan ungkapan topeng atau pengesahihan input dan ingin bantuan dalam membina semula, klik Butang Pembina di sebelah kotak sifat untuk memaparkan pembina sesuai.

 4. Untuk menyimpan perubahan anda, tekan CTRL + S.

Cari pautan untuk maklumat lanjut tentang jenis data dan sifat medan dalam seksyen Lihat juga .

Halaman Atas

Cuba Office 2010 hari ini!

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×