Pengenalan kepada data luaran

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Menggunakan Business Connectivity Services anda boleh menyambung data luaran ke laman SharePoint anda dan menggunakannya sebagai jika ia asli ke laman anda. Berikut ialah koleksi maklumat tentang data Luaran, tempat untuk mendapatkannya, dan cara menggunakannya.

Gambaran keseluruhan data luaran

Untuk maklumat lanjut, lihat mencari kandungan tentang data luaran.

Dalam artikel ini

Memahami gambaran menyeluruh

Mengapakah menggunakan data Luaran?

Tiga senario penting

Mendapatkannya sahaja merupakan sebahagian daripada kegembiraan

Apakah peranan yang anda mainkan?

Membentangkan persediaan asas

Ketahui sekitaran SharePoint anda

Mendapatkan perisian yang betul

Menyediakan perisian dengan betul

Memilih data luaran anda dengan bijak

Mempertimbangkan prestasi

Mengamalkan Keselamatan dahulu

Mengeset perkara asas: jenis kandungan Luaran

Menimbulkan data luaran dalam produk SharePoint

Membaca dan menulis data dalam senarai Luaran

Menambah lajur data luaran pada senarai dan pustaka

Mencipta penyelesaian dengan bahagian Web Data perniagaan

Menggunakan data luaran dalam halaman profil, tindakan atau carian

Menggunakan data luaran dalam aliran kerja

Menimbulkan data luaran dalam produk Office

Menganalisis data luaran dalam Excel

Menambah data luaran pada dokumen Word

Menyegerakkan data luaran dalam Outlook

Mempertingkatkan capaian data luaran dengan borang InfoPath

Menambah data luaran pada gambar rajah Visio yang diterbitkan

Mengimport dan menyegar semula data luaran dalam Access

Memahami gambaran menyeluruh

Terdapat banyak sebab untuk menggunakan data luaran. Pasukan kecil mampu melakukan perkara yang besar apabila ia bekerjasama mencipta penyelesaian perniagaan yang berdasarkan data luaran. Beginilah cara yang biasanya ia dilakukan dan ganjaran yang boleh dihasilkan.

Mengapakah menggunakan data luaran?

Semasa anda menggunakan produk SharePoint untuk memperkemaskan aktiviti perniagaan anda, anda mungkin perlu menggabungkan data luaran seperti pangkalan data, aplikasi Line-of-Business, Odata, ERP dan perkhidmatan Web. Tetapi data luaran ini biasanya seperti pulau yang terpencil yang dihadkan kepada orang istimewa atau sememangnya sukar untuk mendapatkannya. Adakah terdapat cara untuk mendapatkan data luaran ini dengan lancar ke dalam produk SharePoint serta produk Office, supaya anda boleh memanfaatkan antara muka yang biasa digunakan dan mempertingkatkan perniagaan anda selanjutnya?

Itulah yang dikatakan mengenai Business Connectivity Services. Ia membolehkan capaian yang selamat, cekap, membaca/menulis pada pelbagai data luaran yang meluas. Ini dilakukan melalui rangka kerja menyeluruh yang menyediakan antara muka pengguna dan pemprograman standard. Tambahan pula, anda boleh mencipta berbagai penyelesaian perniagaan, kedua-duanya tiada kod, penyelesaian SharePoint Composite untuk aktiviti mudah hingga ke aktiviti pertengahan dan penyelesaian berasaskan kod untuk keperluan lanjutan. Contohnya, anda boleh:

 • Mencipta senarai luaran SharePoint bagi data peribadi pekerja yang disimpan dalam pangkalan data bahagian belakang yang pengguna boleh membaca dan menulis, serupa dengan senarai asal SharePoint.

 • Menyambungkan data pelanggan terkini dalam sistem Perancangan Sumber Syarikat (ERP) sebagai satu set kenalan Outlook malah menyediakan capaian luar talian.

 • Mencipta penyelesaian perancangan peristiwa yang memaut pada aplikasi Line-of-Business terkawal tetapi menggunakan kalendar SharePoint untuk semua melihatnya.

 • Mencipta aplikasi Microsoft Silverlight dengan antara muka pengguna visual bergaya yang bekerja dengan data luaran daripada Web.

Secara ringkas, Business Connectivity Services membenarkan anda menyambung kepada, berinteraksi dengan dan membuka kunci nilai data luaran.

Halaman atas

Tiga senario penting

Ingin mengetahui lebih lanjut? Di sini terdapat tiga contoh penyelesaian utama yang berdasarkan pada Business Connectivity Services.

Meja Bantuan    Syarikat besar mempunyai meja bantuan yang menyediakan sokongan teknikal dalaman. Permintaan sokongan dan pangkalan pengetahuan sokongan teknikal disimpan dalam pangkalan data Luaran, tetapi disepadukan sepenuhnya dalam laman SharePoint dengan menggunakan senarai luaran dan bahagian Web Data perniagaan. Pekerja maklumat juga boleh melihat permintaan semasa mereka dalam Microsoft Outlook 2013 dalam talian. Pakar sokongan teknikal boleh melihat permintaan capaian diperuntukkan kepada mereka dalam Outlook 2013 dalam talian dan luar talian. Aliran kerja secara automatik menguruskan isu sokongan melalui peringkat setiap: dibuka, diuntukkan, Escalated, Resolved dan tertutup. Pengurus pada teknikal sokongan pasukan, dengan keizinan yang sesuai, boleh melihat papan pemuka yang memaparkan laporan Meja Bantuan yang menunjukkan bilangan isu sokongan yang diperuntukkan kepada setiap pakar sokongan, isu semasa atau kritikal dan bilangan kejadian sokongan yang dikendalikan oleh pakar sokongan setiap semasa tempoh masa yang diberikan. Pengurus juga boleh mengeksport data ke Microsoft Excel 2013 terperinci analisis lanjutan menggunakan pemformatan bersyarat dan carta.

Penjejak artis    Agensi bakat bersepadu pangkalan data artis ke dalaman pasukan tapak SharePoint, yang termasuk senarai lengkap artis, maklumat hubungan dan jadual prestasi. Rakaman kontrak dalam borang Word templat dokumen dijana dan secara automatik diisi dengan maklumat artis terkini. Aliran kerja membimbing setiap kontrak melalui peringkat yang pelbagai. Ejen boleh menambah artis baru untuk senarai luaran menggunakan borang InfoPath. Menggunakan penyelesaian ini, ejen bakat sentiasa mempunyai maklumat yang diperlukan oleh mereka berdekatan, mereka boleh menjalankan tugas utama banyak menggunakan produk Office yang biasa.

Papan pemuka jualan    Aplikasi papan pemuka jualan membantu rakan sekerja jualan yang mencari pesanan jualan dan maklumat pelanggan yang diuruskan dalam sistem pengurusan hubungan pelanggan (CRM) dengan cepat. Bergantung pada mereka peranan dan keizinan masing-masing, ahli pasukan boleh melihat maklumat analisis jualan, data prestasi jualan ahli pasukan individu, petunjuk jualan, dan maklumat kenalan pelanggan dan pesanan. Jualan profesional boleh melihat kalendar harian mereka, melihat tugas yang diperuntukkan kepada mereka dengan Pengurus mereka, bekerjasama dengan ahli pasukan dan membaca berita industri. Gambar rajah Visio Wilayah jualan Peta jualan dengan setiap bulan dan mengandungi data yang langsung dari pangkalan data bahagian belakang yang disegar semula dengan mudah. Menggunakan dokumen Word, Pengurus boleh dengan cepat pengarang bulanan laporan status yang secara automatik memasukkan data daripada sistem luaran.

Halaman atas

Mendapatkannya sahaja merupakan sebahagian daripada kegembiraan

Business Connectivity Services seperti sebuah payung besar yang merangkumi banyak ciri SharePoint dan Office. Tetapi ia tidak boleh berfungsi “di luar daripada organisasi" kerana setiap sumber data luaran adalah unik dan setiap organisasi mempunyai keperluan tertentu. Selepas anda membentangkan persediaan asas, pada premis atau dalam awan, anda boleh menimbulkan data luaran dalam produk SharePoint dan produk Office. Apabila bekerja dengan data luaran, anda biasanya akan melalui tiga fasa berbeza:

Fasa persediaan asas    Fasa ini, anda merancang, menyediakan dan menyediakan cara untuk mencapai data Luaran. Ini biasanya bermakna bekerja rapat dengan pentadbir dan kadangkala pembangun untuk memahami perkara yang perlu berlaku. Matlamat penting mengenal pasti perniagaan dan keperluan teknikal, menyediakan sumber data Luaran, memastikan capaian selamat untuk data menggunakan perkhidmatan simpanan selamat dan skop penyelesaian keseluruhan. Matlamat memainkan mencipta jenis kandungan Luaran, iaitu pakej terperinci sambungan, metadata dan maklumat lain yang digunakan untuk mendapatkan data Luaran.

Fasa dalam SharePoint    Sebaik sahaja persediaan asas telah disediakan, anda kini boleh permukaan data luaran dalam produk SharePoint dalam pelbagai cara, termasuk luaran senarai lajur data Luaran, bahagian Web Data perniagaan aliran kerja, hasil carian, halaman profil, tindakan, aplikasi untuk SharePoint, dan komponen SharePoint berasaskan kod atau penyelesaian.

Fasa pejabat    Sebaik sahaja anda telah mencipta capaian kepada data luaran dalam produk SharePoint, anda kini boleh menimbulkan data dalam pelbagai produk Office (termasuk Excel, Word, Outlook, Visio, Access dan InfoPath), aplikasi untuk Office, dan komponen Office berasaskan kod, tambahan atau penyelesaian.

Tiga fasa pembangunan

Anda akan mendapati butiran lebih terperinci mengenai setiap ciri dalam artikel ini kemudian.

Halaman atas

Apakah peranan yang anda mainkan?

Membangunkan penyelesaian berdasarkan pada data luaran biasanya satu usaha pasukan dan cara anda bekerja bergantung pada peranan anda. Gambar rajah berikut menunjukkan pandangan tahap tinggi peranan dan penyelesaian yang terlibat dalam kitaran hidup pembangunan keseluruhan.

Peranan dan tugas kitaran hidup pembangunan

Pengguna    Pengguna kumpulkan ringkas penyelesaian menggunakan keupayaan asas produk SharePoint dan produk Office. Contoh termasuk:

 • Mencipta senarai luaran, pandangan berbeza senarai dan menambah pelbagai penapis dan isihan.

 • Mengeksport senarai luaran ke Excel 2013 untuk analisis data selanjutnya.

 • Menyambungkan senarai luaran dengan Outlook 2013 untuk bekerja dengan data luaran dalam talian dan luar talian.

Pengguna berkuasa    Pengguna berkuasa mencipta ringkas untuk penyelesaian perniagaan perantaraan, tanpa kod dan sering memerlukan kemahiran penganalisis perniagaan untuk memahami sistem pangkalan data dan proses perniagaan keseluruhan dalam organisasi. Ia juga berkomunikasi keperluan untuk pentadbir dan pemaju serta pengurus perniagaan dan mungkin Laman pereka bentuk. Contoh termasuk:

 • Mencipta jenis kandungan luaran menggunakan Microsoft SharePoint Designer 2013.

 • Mencipta lajur data luaran dalam pustaka dan memautkan lajur pada kawalan kandungan dalam templat tersuai Word seperti kontrak atau invois.

 • Menyesuaikan borang InfoPath untuk menggantikan borang senarai lalai SharePoint.

 • Mereka bentuk halaman Web yang menyambung Bahagian Web Data Perniagaan dengan cara berguna untuk mencipta ruang kerja maklumat.

 • Mencipta penyelesaian berdasarkan Outlook yang menyediakan borang, pandangan, perintah reben, tindakan dan anak tetingkap tugas.

 • Mencipta aliran kerja yang menggunakan data senarai luaran.

Pentadbir    Pentadbir menguruskan keizinan pengguna dan Keselamatan untuk beberapa komponen SharePoint berlainan yang termasuk jenis kandungan luaran dan pangkalan data Luaran. Aktiviti kritikal melibatkan menyediakan aplikasi sasaran Secure Store Service, pemetaan kelayakan dan menentukan kaedah pengesahan terbaik. Contoh lain operasi termasuk:

 • Menguruskan dan menyediakan capaian, keizinan dan pertanyaan data luaran.

 • Mengimport dan mengeksport jenis kandungan luaran dari stor metadata Business Data Connectivity.

 • Menyediakan halaman profil tersuai, tindakan dan hasil carian.

Pembangun    Pembangun mencipta pelbagai penyelesaian tersuai julat tersebut daripada komponen yang disasarkan dan boleh digunakan semula kepada penyelesaian berasaskan kod lanjutan. Contoh termasuk:

 • Jenis kandungan luaran lanjutan yang dibangunkan dalam Microsoft Visual Studio seperti jenis medan tersuai yang menggunakan data berhierarki kompleks.

 • Data teragregat daripada berbilang khidmat diwakili sebagai satu model BDC.

 • Komponen boleh guna semula, Bahagian Web tersuai, aktiviti aliran kerja tersuai dan borang InfoPath berkod belakang.

 • Bahagian data luaran tersuai untuk penyelesaian Outlook.

 • Aplikasi Microsoft Silverlight dan tambahan Office.

 • Isyarat tersuai dengan menggunakan Rangka kerja Peristiwa.

 • Sambungan atau penyelesaian tersuai menggunakan kod diuruskan.

Halaman atas

Membentangkan persediaan asas

Apa jua penyelesaian data luaran yang anda putuskan untuk mencipta, anda perlu mencipta asas yang kukuh dan bermakna: mendapatkan dan menyediakan perisian yang betul, memilih dan menyediakan sumber data luaran, menghidupkan khidmat dan akaun SharePoint dan mencipta jenis kandungan luaran.

Ketahui sekitaran SharePoint anda

Apabila anda menggunakan atau mencipta penyelesaian data luaran, terdapat perbezaan ciri dan kefungsian yang anda harus sedar berdasarkan pada sekitaran SharePoint:

 • Pada premis    Jika anda mencipta penyelesaian di mana pengguna anda dan penyelesaian anda berada pada premis keseluruhannya (di belakang Tembok Api), kemudian semua ciri Business Connectivity Services disokong.

 • Awan    Jika anda menggunakan SharePoint Online (Pelan 2, E3 dan E4) dalam Office 365, kemudian subset ciri adalah tersedia. Contohnya, senarai Luaran, bahagian Web Data perniagaan dan rangka kerja peristiwa yang disokong, tetapi halaman profil, tindakan dan rangka kerja penyambung tidak. Selain itu, anda hanya boleh menyambung ke sumber data ini: Perkhidmatan Web WCF, OData dan SQL Server Azure.

 • Hibrid    Organisasi anda mungkin sudah mempunyai pelaburan besar dalam sumber data pada premis, seperti aplikasi Line-of-Business dan sistem ERP. Tetapi organisasi anda mungkin juga dalam persekitaran SharePoint hibrid, yang pekerja beberapa pada premis dan beberapa dalam awan. Dalam persekitaran hibrid, anda juga boleh mencipta penyelesaian data luaran hibrid supaya pengguna dalam awan boleh mencapai sumber data pada premis. Contohnya, pengguna boleh melengkapkan laporan perbelanjaan mengikuti Lawatan menggunakan SharePoint Online, dan caj boleh serta-merta diselaraskan dengan sistem SAP pada premis. Anda boleh menyambung kepada sebarang sumber data pada premis yang disokong, tetapi anda mesti menggunakan Perkhidmatan OData dan pembangunan yang meluas dan konfigurasi mungkin diperlukan.

Mendapatkan perisian yang betul

Ciri Business Connectivity Services (BCS) diedarkan di seluruh edisi SharePoint yang berlainan. Gunakan jadual berikut untuk membantu anda membuat pilihan yang betul.

Ciri Business Connectivity Services

SharePoint Foundation 2013

SharePoint Server 2013 (Standard)

SharePoint Server 2013 (Perusahaan)

SharePoint Online (SPO)
Pelan 2
(E3, E4)

Komen

Senarai Luaran

Lajur data luaran

Business Data Connectivity Services

SPO hanya menyokong Penyambung WCF dan SQL Server Azure

Secure Store Service

SPO hanya menyokong kelayakan kumpulan

Carian Data Luaran

Halaman Profil

Tindakan

Bahagian Web Data Peniagaan

Sokongan produk Office

Sambungan Rich Client *

App-scoped BCS

Rangka kerja Penyambung

Rangka kerja Peristiwa

Penyambung OData

BCS OM APIs

Hibrid (SPO hingga Pada premis)

Hanya dengan menggunakan Penyambung OData

* Termasuk kawalan borang untuk memaparkan data luaran dan tataletak untuk memaparkan data dalam anak tetingkap tugas Outlook dan wilayah borang. Tersedia hanya dalam Microsoft Office Professional Plus 2013.

Halaman atas

Menyediakan perisian dengan betul

Selepas anda memasang perisian yang betul, pastikan anda menyediakannya dengan betul. Khususnya:

Menyediakan sumber data luaran    Pentadbir mungkin perlu mencipta akaun dan berikan keizinan ke sumber data untuk memastikan bahawa individu yang betul mempunyai capaian ke data dan bahawa data tidak berakhir ke atas dalam tangan yang salah. Dalam pangkalan data Luaran, pentadbir juga boleh mencipta jadual tertentu, pandangan, pertanyaan, dan sebagainya untuk mengehadkan hasil hanya apa yang diperlukan dan untuk membantu meningkatkan prestasi.

Mengkonfigurasi SharePoint services    Pentadbir mesti mengaktifkan Business Data Connectivity Services, Secure Store Service dan Visio Services.

Mengkonfigurasikan Secure Store service    Pentadbir mesti menentukan mod capaian terbaik untuk sumber data Luaran, mencipta aplikasi sasaran dan mengeset kelayakan untuk aplikasi sasaran.

Mengkonfigurasikan Business Data Connectivity Services    Pentadbir mesti pastikan bahawa pengguna yang mencipta jenis kandungan luaran mempunyai keizinan simpanan metadata Business Data Connectivity (BDC) yang bersesuaian pengguna mempunyai capaian kepada jenis kandungan luaran yang senarai luaran berdasarkan.

Memastikan produk Office bersedia untuk menggunakan    Untuk menyegerakkan data luaran dengan produk Office, anda mesti mempunyai Windows 7 atau lebih baru dan produk perisian percuma berikut, SQL Server Compact 4.0, .NET Framework 4, dan WCF Data Services 5.0 untuk OData V3 pada setiap komputer klien (jika perlu, anda secara automatik digesa untuk memuat turun perisian). Juga, pastikan opsyen pemasangan Office, Business Connectivity Services didayakan (ini adalah lalai). Opsyen ini dipasang pada Business Connectivity Services Client Runtime yang melakukan yang berikut: cache dan menyegerak dengan data Luaran, memetakan data perniagaan ke jenis kandungan Luaran, memaparkan PEMILIH item luaran dalam produk Office dan menjalankan penyelesaian tersuai dalam produk Office.

Halaman atas

Memilih data luaran anda dengan bijak

Anda boleh bekerja dengan pelbagai sumber data luaran yang meluas termasuk pangkalan data, Sistem Perancangan Sumber Perusahaan (ERP), OData dan penyambung lanjutan.

Pangkalan data    Organisasi dan Syarikat semua bentuk dan saiz bergantung pada pangkalan data untuk operasi harian mereka. Pangkalan data mengandungi pelbagai jenis data yang termasuk teks, nombor, imej dan dokumen, dan mempunyai banyak tujuan termasuk kewangan, perkilangan, insurans dan Syarikat dipacu data Laman Web. Biasa pangkalan data yang disokong termasuk: Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2, dan mana-mana pangkalan data yang mematuhi standard antara muka OLE DB atau ODBC.

Sistem ERP    Sistem ERP menyepadukan data bagi perniagaan dan proses merentasi seluruh organisasi dan melakukan banyak aktiviti asas untuk mana-mana business termasuk:

Fungsi Perniagaan

Proses Perniagaan

Kewangan dan Perakaunan

Lejar am, dibayar dan diterima, pengurusan tunai, aset tetap dan belanjawan

Sumber manusia

Senarai gaji, latihan, faedah, persaraan, pengambilan pekerja dan pengurusan kepelbagaian.

Pengurusan hubungan pelanggan (CRM)

Jualan dan pemasaran, komisen, perkhidmatan, hubungan pelanggan dan sokongan pusat panggilan.

Pengilangan

Kejuruteraan, bil bahan, pesanan kerja, penjadualan, pengurusan aliran kerja, kawalan kualiti dan pengurusan kitaran hayat produk.

Rangkaian bekalan

Inventori, entri pesanan, pembelian, perancangan, pemeriksaan dan pemprosesan tuntutan.

Pengurusan projek

Penentuan kos, pengebilan, masa dan perbelanjaan, unit prestasi dan pengurusan aktiviti.

Sistem ERP yang biasa disokong termasuk SAP, Duet, Microsoft Dynamics, Siebel, dan JD Edwards.

OData    Protokol Data terbuka (OData) menyediakan standard berasaskan SELEBIHNYA untuk mencipta (kiriman), Baca (Dapatkan), kemas kini (meletakkan), dan padam (Delete) pengendalian yang mencapai Perkhidmatan Web. Anggaplah OData sebagai setara berasaskan web ODBC dan OLE DB. Data dikembalikan sama ada dalam format XML atau JavaScript objek tatatanda (JSON). Biasa OData sumber termasuk Laman Web biasa (seperti Amazon, E-bay, Azure Data Market dan Netflix), pangkalan data dan genap laman SharePoint lain.

Penyambung lanjutan    Untuk sumber data lain, pembangun boleh menyediakan capaian data luaran lanjutan dengan:

 • Menggunakan ADO.NET, yang membolehkan capaian pada sebarang sumber data dengan pembekal ADO.NET.

 • Menggunakan perkhidmatan WCF dan Web yang membolehkan capaian pada perkhidmatan Web dan Windows Communication Foundation (WCF).

 • Menggunakan .NET Connectivity Assemblies, yang membolehkan capaian pada sumber data apabila pembekal ADO.NET atau perkhidmatan Web tidak tersedia.

 • Menukarkan jenis data hak milik tidak disokong kepada jenis data .NET yang disokong.

 • Mencipta penyelesaian tersuai untuk sumber data berskala lebih besar dengan kerap mengubah struktur data yang memerlukan sambungan data tersuai, kaedah pemindahan dan pemasangan penyambung.

Halaman atas

Mempertimbangkan prestasi

Mana-mana penyelesaian perniagaan mestilah mempertimbangkan prestasi dan data luaran tiada pengecualian. Mujurlah, Business Connectivity Services telah direka bentuk untuk melegakan banyak cerutan dan kebimbangan prestasi. Secara umum, pengambilan data, penghalaman, penapisan dan pengisihan adalah di punggahkan ke sumber data luaran untuk membantu mengurangkan memori dan sumber pemprosesan yang diperlukan oleh produk SharePoint.

Begitu juga, Business Connectivity Services mempunyai cache terbina dalam pada kedua-dua pelayan ( cache Business Connectivity Services) dan komputer klien (cache Masa jalanan Klien Business Connectivity Services) dan mungkin tidak memaparkan nilai terkini daripada sistem data luaran serta merta. Walau bagaimanapun, anda boleh melaraskan selang segar semula berdasarkan keperluan pengguna anda dan penyelesaian yang anda cipta. Tidak semua pengguna perlu melihat data terkini serta merta tetapi jika mereka perlu, mereka boleh melihatnya, contohnya segar semula senarai luaran atau folder kenalan Outlook.

Keupayaan untuk bekerja luar talian pada komputer klien juga bermakna bahawa pengguna boleh melakukan kerja lanjutan tanpa perlu disambungkan pada data luaran tetapi ketahuilah apabila mereka kembali bekerja dalam talian, data akan dikemas kini dan diselaraskan dengan betul.

Secara keseluruhan, ciri prestasi ini membantu mempercepatkan paparan, segar semula dan pengendalian data bagi data luaran pada halaman SharePoint Web dan dalam produk Office.

Halaman atas

Mengamalkan keselamatan dahulu

Pentingnya anda memastikan bahawa penyelesaian data luaran selamat kerana data biasanya amat penting kepada perniagaan dan tidak boleh dilihat atau diubah oleh pengguna yang tidak berkaitan. Juga terdapat banyak cara untuk melindungi data dan anda inginkan penyelesaian yang mudah serta selamat. Mujurlah, terdapat cara untuk meminimumkan kerumitan, terutamanya dengan menggunakan Secure Store Service.

Pendek kata, melindungi data luaran anda memerlukan anda menjawab dua soalan asas:

Siapakah anda?    Ini juga dipanggil pengesahan dan merupakan proses mengesahkan identiti anda dengan mendapatkan kelayakan anda (nama pengguna dan kata laluan anda).

Apakah yang anda dibenarkan untuk melakukan?    Ini dipanggil pengesahan yang merupakan proses menentukan tugas apa yang anda boleh lakukan pada item data yang mana dengan mendapatkan senarai keizinan yang telah diberikan kepada anda.

Mula-mula, pentadbir akan membantu menentukan mod capaian terbaik untuk sumber data luaran. Ambil perhatian bahawa ia satu perkara biasa bagi penyelesaian perniagaan untuk mengesahkan capaian pada data luaran yang mana pengguna semasa mempunyai akaun yang berlainan. Tetapi pengelogan masuk di bawah kelayakan yang berlainan boleh merumitkan dan membebankan. Secure Store Service dapat menyelesaikan masalah dengan menyediakan storan dan pemetaan kelayakan. Ini membuatnya lebih mudah untuk menggunakan sumber data luaran dengan hanya pengelogan masuk sekali sahaja.

Contohnya, jika anda mengelog masuk ke dalam laman SharePoint anda dengan satu set kelayakan tetapi ingin mencapai senarai luaran berdasarkan pada aplikasi Siebel yang menggunakan set kelayakan lain, pentadbir boleh menyediakan Secure Store Service untuk memetakan secara automatik dua set kelayakan supaya anda tidak perlu mengelog masuk sekali lagi.

Secure Store Service juga membantu menguruskan isu "dwiloncat" yang terkenal, di mana setiap pengesahan memerlukan “loncatan” antara dua komputer yang mana boleh terjejas melainkan langkah diambil untuk mencegahnya.

Bagaimanakah masalah dwiloncat boleh diselesaikan

Seterusnya, pentadbir akan mencipta beberapa lapisan keselamatan berdasarkan keizinan, sama seperti beberapa baris pertahanan mengelilingi kubu untuk memastikan pengesahan dan capaian yang bersesuaian pada:

 • Data dalam pangkalan data atau sistem luaran.

 • Jenis kandungan luaran dalam storan metadata Business Data Connectivity.

 • Senarai luaran atau lajur data luaran.

Akhirnya, pentadbir boleh menambah lapisan perlindungan tambahan melalui penyulitan. Jika penyelesaian data luaran anda juga menggunakan aplikasi Office, pentadbir boleh melindungi cache Masa jalanan Klien Business Connectivity Services Client Runtime dengan menggunakan Sistem Fail Penyulitan Windows. Sesetengah sumber data luaran juga menyediakan cara untuk menyulitkan data.

Halaman atas

Mengeset perkara asas: jenis kandungan luaran

Jenis kandungan luaran berada di tengah-tengah sebarang penyelesaian data luaran. Ia seperti broker di antara anda dan sumber data luaran. Jenis kandungan luaran yang biasa ialah pakej maklumat teratur yang mengandungi perkara berikut:

 • Maklumat sambungan kepada sumber data seperti lokasi, nama dan mod pengesahan.

 • Takrifan jadual, medan, kunci primer dan kunci asing, pengesahihan dan jenis data (juga dipanggil metadata).

 • Pengendalian data yang anda boleh lakukan seperti Cipta, Baca, Kemas kini, Padam dan Pertanyaan (juga dipanggil CRUDQ).

 • Maklumat dan kelakuan lain seperti jenis data Office dipetakan atau mendayakan penyegerakan luar talian.

 • Pelbagai penapis yang bertanyakan data dan membantu mengasingkan hasilnya serta mengehadkan memperbaiki prestasinya.

 • Medan identiti dan lajur paparan untuk pemilih kandungan luaran digunakan untuk mendapatkan data luaran di seluruh antara muka pengguna.

 • Perkaitan berdasarkan pada kunci primer dan kunci asing antara dua jadual berkaitan seperti Pesanan dan Pelanggan.

Seorang pengguna setia mentakrifkan jenis kandungan luaran dan oleh itu melindungi pengguna lain daripada kerumitan terwujud semasa bekerja dengan data luaran. Tambahan pula semua maklumat ini disimpan dalam fail khas BDCM (.bdcm), dalam format XML dan disimpan dalam stor metadata Business Data Connectivity. Pendekatan ini menjadikannya mudah untuk diselenggara, dikemas kini, dilindungi dan diguna semula jenis kandungan luaran dalam laman yang berlainan. Contohnya, anda boleh mengeksport dan mengimport fail dengan mudah untuk menggunakannya dari sekitaran pembangunan hingga ke sekitaran pengeluaran atau berkongsi dengan koleksi laman lain.

Di samping itu, pengguna setia anda tidak perlu seorang yang pakar dalam XML. Untuk membantu mencipta jenis kandungan luaran, terdapat dua alat sebagai pilihan:

 • Microsoft SharePoint Designer 2013    Anda boleh mentakrifkan dan mengemas kini jenis kandungan luaran dengan cara pengisytiharan dan kemudian menerbitkannya pada stor metadata Business Data Connectivity.

 • Microsoft Visual Studio 2012    Jika data luaran anda kompleks atau tidak disokong oleh SharePoint Designer 2013, anda boleh menggunakan Editor XML dalam Visual Studio (yang menyediakan Intellisense) untuk mencipta model XML anda atau gunakan Visual Studio luaran kandungan jenis pereka bentuk untuk mencipta himpunan kesambungan .NET yang menyediakan tersuai belakang penyepaduan logik melalui .NET Framework.

Halaman atas

Menimbulkan data luaran dalam produk SharePoint

Apabila anda telah mencipta asas yang padu dan selamat untuk data luaran anda, di sini ada beberapa cara yang boleh anda lakukan dengannya dalam produk SharePoint.

Membaca dan menulis data dalam senarai luaran

Senarai luaran ialah blok binaan utama untuk penyelesaian SharePoint berasaskan data luaran. Anda boleh membaca dan menulis data luaran dengan pengalaman yang biasa anda alami menggunakan senarai SharePoint. Senarai luaran kelihatan dan berfungsi seperti senarai asal tetapi terdapat beberapa perbezaan fungsi. Contohnya, anda boleh mencipta pandangan dan menggunakan nilai terhitung dengan formula tetapi tidak boleh melampirkan fail atau menjejaki versi.

Anda juga boleh mencipta senarai luaran menggunakan SharePoint Designer 2013.

Halaman atas

Menambah lajur data luaran pada senarai dan pustaka

Anda boleh menggabungkan lajur data luaran dengan lajur lain dalam senarai atau pustaka asal. Disebabkan lajur data luaran ditambahkan pada senarai atau pustaka asal, semua ciri senarai atau pustaka berkaitan akan berfungsi, termasuk pemversian, kelulusan, lapor masuk dan lapor keluar serta lampiran fail.

Katakan anda telah mencipta pustaka gambar yang mengandungi gambar produk yang organisasi anda jual. Anda boleh menambah lajur data luaran pada pustaka yang mencapai nama produk, kod produk dan harga semasa daripada pangkalan data luaran. Disebabkan peraturan dan proses syarikat anda memerlukan sebarang perubahan pada maklumat produk hanya dibuat melalui sistem pangkalan data, anda tentukan yang data luaran adalah baca sahaja semasa anda mencipta jenis kandungan luaran. Namun sekarang, lebih ramai individu dalam organisasi anda boleh melihat dengan lebih mudah semua maklumat produk biasa secara bersama dalam satu pandangan pustaka.

Halaman atas

Mencipta penyelesaian dengan Bahagian Web Data Perniagaan

Bahagian Web Data Perniagaan direka bentuk untuk bekerja dengan data daripada senarai luaran dan anda boleh menggabungkan Bahagian Web ini dengan cara yang berguna untuk mencipta ruang kerja laman atau papan pemuka. Contohnya, anda boleh menyambungkan Senarai dan Item Bahagian Web supaya apabila anda memilih item laporan perbelanjaan dalam Senarai Bahagian Web seperti caj hari Khamis, butiran item akan dipaparkan dalam Item Bahagian Web seperti caj hotel, perjalanan dan makanan.

Jadual berikut meringkaskan setiap Bahagian Web Data Perniagaan.

Bahagian Web

Perihalan

Senarai Data Perniagaan

Memaparkan senarai item daripada senarai luaran.

Item Data Perniagaan

Memaparkan satu atau lebih item daripada senarai luaran.

Tindakan Data Perniagaan

Memaparkan tindakan daripada senarai luaran.

Penapis Business Data Connectivity

Menapis kandungan tersambung Bahagian Web Data Perniagaan dengan menggunakan senarai nilai daripada senarai luaran.

Pembangun Item Data Perniagaan

Mencipta item Data Perniagaan daripada parameter dalam rentetan pertanyaan URL dan menyediakannya untuk Bahagian Web Data Perniagaan lain.

Senarai Berkaitan Data Perniagaan

Memaparkan senarai item anak yang berkaitan dengan item induk daripada senarai luaran.

Halaman atas

Menggunakan data luaran dalam halaman profil, tindakan atau carian

Halaman profil, tindakan dan carian adalah ciri-ciri yang berkait rapat.

Halaman Profil

Secara lalai, Business Connectivity Services mencipta halaman profil secara automatik berdasarkan jenis kandungan luaran. Halaman profil ialah halaman Web yang memaparkan maklumat daripada satu baris data luaran, berdasarkan pada medan ID seperti semua medan individu mengenai pelanggan tertentu.

Halaman profil lalai sebenarnya ialah halaman Web yang mengandungi Pembangun Item Data Perniagaan dan Item Data Perniagaan Bahagian Web disambung bersama. Pembangun Item Bahagian Web menganalisis parameter rentetan pertanyaan URL bagi halaman profil, contohnya, http://contoso/Customer.aspx?CustID=345, menyerahkan nilai CustID kepada Item Data Bahagian Web, yang kemudiannya memaparkan semua medan pelanggan yang sepadan.

Anda boleh mencipta halaman profil anda sendiri untuk menunjukkan maklumat tersuai atau pentadbir boleh menyesuaikan halaman profil untuk anda.

Tindakan

Malah anda boleh melaksanakan tindakan berdasarkan halaman profil untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Contohnya, anda boleh mencipta tindakan yang menggabungkan maklumat alamat mengenai pelanggan dengan peta Bings untuk melihat lokasi pelanggan atau mendapatkan arah. Anda boleh mencipta tindakan sama ada berdasarkan parameter rentetan pertanyaan URL bagi halaman profil atau melalui kod tersuai. Atau pembangun boleh menulis kod tersuai yang membolehkan anda mengemas kini maklumat pekerja dalam pangkalan data bahagian belakang.

Secara lalai, anda boleh menggunakan tindakan apabila anda mengklik perintah tindakan Lihat Profil dalam Tindakan Data Perniagaan atau Senarai Data Perniagaan Bahagian Web. Apabila menggunakan lajur data luaran, anda boleh juga menjalankan tindakan daripada perintah menu.

Cari

Akhirnya jika anda mahu, pentadbir boleh mendayakan carian data luaran. Data luaran boleh dirangkak dan diindekskan seperti data SharePoint dalaman tetapi dengan perapian keselamatan untuk memastikan hanya pengguna yang bersesuaian boleh mengklik dan melihat hasil carian yang dipaparkan menggunakan halaman profil.

Dengan menyepadukan carian SharePoint ke dalam sistem data luaran, pengguna boleh mencari data jika tidak mereka tidak akan dapat mencarinya. Contohnya, jika anda tahu syarikat di mana pelanggan bekerja tetapi terlupa namanya, anda boleh mencari mengikut nama syarikat untuk membantu anda mencari halaman profil pelanggan.

Halaman atas

Menggunakan data luaran dalam aliran kerja

Aliran kerja menyediakan alat yang berkesan untuk membuat model dan mengautomatikkan proses perniagaan berdasarkan senarai, pustaka atau laman SharePoint. Proses perniagaan ini boleh menjadi semudah proses kelulusan dokumen dengan seorang pelulus atau serumit mana-mana proses perniagaan berstruktur. Walaupun anda tidak boleh mengaitkan aliran kerja dengan senarai luaran secara langsung, anda boleh mencipta yang berikut:

Aliran kerja senarai asal    Aliran kerja yang berkaitan dengan senarai asli yang membaca atau mengemas kini data dari senarai luaran menggunakan tindakan cipta Item senarai, kemas kini Item senarai dan memadam Item senarai. Contohnya, anda boleh mengemas kini item senarai luaran apabila mengubah asli item senarai atau pustaka. Anda boleh menggunakan tindakan lain dengan senarai Luaran, seperti yang Setkan pembolehubah aliran kerja untuk mengubah suai medan senarai Luaran. Anda juga boleh menggunakan item senarai luaran sebagai destinasi untuk proses tugas, tetapi pautan tugas tidak memaparkan tajuk untuk item senarai Luaran.

Aliran kerja Laman    Aliran kerja Laman perlukan picu peristiwa untuk memulakan dan boleh bermula secara manual. Untuk mengelakkan capaian tidak diizinkan, aliran kerja yang mencapai senarai luaran sentiasa jalankan dalam akaun perkhidmatan, walaupun dengan mod pengesahan yang menggunakan penyamaran.

Peristiwa    Pembangun boleh mencipta peristiwa yang memicu dalam sumber data luaran dan pengguna boleh mencipta isyarat yang memberi respons kepada peristiwa ini. Contohnya, anda boleh menggunakan aliran kerja SharePoint untuk menghantar mesej e-mel kepada pekerja apabila akaun pelanggan yang diperuntukkan kepada pekerja tersebut dalam sumber data Luaran.

Atas sebab prestasi, anda digalakkan untuk membaca hanya sejumlah kecil lajur dalam senarai luaran atau mencipta, mengemas kini atau memadamkan sedikit item dalam senarai luaran.

Halaman atas

Menimbulkan data luaran dalam produk Office

Sekarang anda telah menimbulkan data dalam produk SharePoint, berikut adalah beberapa perkara yang anda boleh lakukan dengannya dalam berbagai produk Office.

Menganalisis data luaran dalam Excel

Anda boleh mengeksport data dari senarai luaran ke Excel 2013 dan memastikan data sentiasa disegerakkan. Contohnya anda mungkin ingin mengekalkan inventori produk dalam senarai luaran supaya ia mudah dikongsi dan dikemas kini tetapi juga untuk membuat analisis inventori berkala dalam Excel 2013. Data luaran yang dieksport ke Excel 2013 ditentukan melalui pandangan senarai luaran semasa, penapis yang ditakrifkan pada jenis kandungan luaran dan dalam senarai luaran serta seting bahasa untuk laman SharePoint.

Apabila anda mengeksport senarai luaran, Jadual Excel diciptakan dengan sambungan data kepada senarai luaran berdasarkan pada fail pertanyaan Web. Untuk melihat perubahan selanjutnya dibuat pada senarai SharePoint dalam Jadual Excel, anda boleh menyegar semula data. Ambil perhatian bahawa anda tidak boleh membuat perubahan pada sumber data luaran dan bahawa pengendalian segar semula Excel akan menulis ganti sebarang perubahan yang anda telah buat dalam Jadual Excel.

Halaman atas

Menambah data luaran pada dokumen Word

Dengan menambah lajur data luaran dan templat Word dengan kawalan kandungan pada pustaka dokumen, anda juga boleh menjadikannya mudah dan cekap untuk memasukkan data yang tepat dan terkini dalam dokumen berstruktur Microsoft Word 2013.

Katakan anda mempunyai pustaka dokumen yang mengandungi kontrak pelanggan. Namun, semua maklumat pelanggan anda ditetapkan dalam aplikasi Line-of-Business seperti SAP. Anda boleh menjejaki kontrak pelanggan dalam pustaka dokumen tetapi pastikan yang maklumat pelanggan berkaitan adalah terkini dan tidak dipenduakan secara tidak sewajarnya. Beginilah caranya:

 • Mula-mula, tambahkan lajur data luaran pada pustaka untuk mengaitkan nama pelanggan, nama syarikat dan nombor telefon yang bersesuaian dengan setiap kontrak yang disimpan dalam pustaka Kontrak.

 • Kemudian, ciptakan templat Word yang mengandungi teks plat dandang kontrak pelanggan dan kawalan kandungan untuk memasukkan nama pelanggan, nama syarikat dan nombor telefon. Word 2013 akan menggunakan pemilih item luaran bagi membantu anda memasukkan atau mengemas kini maklumat yang betul dengan memaparkan dan mendapatkan maklumat pelanggan yang betul secara automatik.

 • Akhirnya, setiap kali anda mencipta kontrak, masukkan data pelanggan dan simpan semula kontrak pada pustaka, nilai data pelanggan dinaikkan taraf pada lajur data luaran yang sepadan.

Halaman atas

Menyegerakkan data luaran dalam Outlook

Jika senarai luaran mengandungi pelanggan, tugas, janji temu atau kiriman, anda boleh menyambungkan senarai dengan Outlook 2013. Selepas disambungkan, anda boleh melihat, mengedit dan mencetak data menggunakan antara muka pengguna Outlook yang biasa digunakan. Jika data ialah maklumat kenalan seperti pelanggan, anda boleh memanggil mereka, menghantar mesej e-mel dan membuat permintaan mesyuarat.

Penyegerakan data adalah dua hala atau dwiarah. Perubahan yang dibuat dalam Outlook 2013 disegerakkan secara automatik dengan sumber data luaran. Perubahan yang dibuat kepada sumber data luaran disegerakkan dengan item dalam Outlook 2013, walaupun pengendalian menyegar semula mungkin diperlukan.

Secara lalai, data disegar semula secara automatik setiap enam jam tetapi nilai ini boleh diubah. Untuk memastikan yang anda melihat data semasa daripada sumber data luaran, klik kanan folder kemudian klik Segerakkan perubahan DB.

Apabila anda mencipta jenis kandungan luaran, lakukan yang berikut:

 • Jika anda inginkan capaian luar talian, dayakan opsyen sokongan Segerakkan Luar Talian.

 • Setkan medan Jenis Item Office pada salah satu yang berikut: Kenalan, Janji Temu, Tugas atau Kiriman.

 • Memetakan medan individu dalam jenis kandungan luaran seperti Nama Pertama Pelanggan, Nama Keluarga Pelanggan, Alamat Pelanggan dan Telefon Pelanggan pada medan Jenis Item Outlook masing-masing seperti NamaPertama, NamaKeluarga, AlamatPerniagaan dan TelefonPerniagaan kenalan.

Di samping itu, dengan beberapa kod yang ditulis oleh pembangun, anda boleh mencipta penyelesaian Outlook yang melakukan yang berikut:

 • Menunjukkan bahagian data asal atau tersuai dalam anak tetingkap tugas tersuai untuk mempersembahkan data luaran kepada pengguna.

 • Memasukkan perintah reben tersuai untuk melaksanakan tindakan tersuai.

 • Mencipta takrifan pandangan tersuai untuk memaparkan lajur data luaran tertentu.

 • Mereka bentuk wilayah borang tersuai untuk mempersembahkan data luaran.

Halaman atas

Mempertingkatkan capaian data luaran dengan borang InfoPath

Terdapat beberapa sebab Microsoft InfoPath 2013 berguna untuk digunakan dengan data luaran:

Bekerja dengan jenis data kompleks    Jika medan data luaran berhierarki, seperti medan alamat yang mengandungi kod jalan, bandar dan pos sebagai subfields, kemudian anda tidak dapat bekerja dengan medan ini dalam borang SharePoint untuk senarai Luaran, dan hakikatnya ia tidak walaupun dicipta. Walau bagaimanapun, anda boleh menukar borang SharePoint borang InfoPath untuk mencipta dan mengemas kini medan menggunakan InfoPath 2013.

Membenamkan kawalan PEMILIH Item luaran    Anda boleh menyeret dan melepaskan kawalan PEMILIH Item luaran ke borang InfoPath, pautan ke senarai luaran sebagai sumber data sekunder dan memudahkan pengguna untuk memilih item berdasarkan medan unik, seperti nama pelanggan atau ID produk.

Tambahan pula, jika anda menyediakan perkaitan untuk jenis kandungan luaran seperti pelanggan dan pesanan dan borang InfoPath untuk senarai luaran mengandungi kunci asing seperti ID Pelanggan, kawalan Pemilih Item Luaran akan ditambah pada borang secara automatik. Ini membolehkan pengguna mudah mencari pelanggan yang mereka inginkan semasa bekerja dengan pesanan.

Mencipta berbilang pandangan borang    Kadangkala, anda mungkin ingin borang mempunyai berbilang pandangan data luaran anda, terutamanya jika terdapat banyak medan dan senarai luaran atau borang SharePoint tidak berkesan. Berbilang pandangan adalah berguna dalam tulis-sekali senario di mana sistem luaran tidak membenarkan mengemas kini medan selepas ia dicipta. Dalam kes tersebut, anda boleh mencipta dua pandangan untuk operasi cipta dan yang lain untuk operasi kemas kini.

Menambah peraturan atau kod belakang pada borang    Anda boleh menambah pengisytiharan peraturan atau kod belakang borang untuk melaksanakan logik perniagaan tambahan, seperti pengesahihan dan pengiraan. Contohnya, anda boleh memastikan kod negara/rantau yang sah menggunakan peraturan, atau Poskod AS adalah sah menggunakan Perkhidmatan Web.

Halaman atas

Menambah data luaran pada gambar rajah Visio yang telah diterbitkan

Dengan Microsoft Microsoft Visio 2013, anda boleh memautkan data daripada senarai luaran kepada gambar rajah dan bentuknya. Anda kemudiannya boleh menerbitkan gambar rajah pada pustaka dokumen SharePoint sebagai lukisan Web interaktif supaya pengguna boleh memaparkan gambar rajah dan melihat data luaran yang berkaitan. Terdapat tiga cara untuk memautkan baris data pada bentuk dalam lukisan anda. Anda boleh memautkan baris pada bentuk sedia ada satu demi satu, anda boleh memautkan baris pada bentuk secara automatik atau anda boleh mencipta bentuk daripada data.

Halaman atas

Mengimport dan menyegar semula data luaran dalam Access

Microsoft Access 2013 merupakan tempat kumpulan untuk semua jenis data dan data luaran tidak dikecualikan. Anda boleh mengimport senarai luaran pada pangkalan data Access pada komputer klien anda dan menyegar semula data dari semasa ke semasa. Data adalah baca sahaja.

Langkah asas untuk diikuti ialah:

 1. Mengeksport jenis kandungan luaran daripada SharePoint Designer 2013 atau terus daripada stor metadata Business Data Connectivity sebagai fail BDCM.

 2. Dalam Access 2013, cipta sambungan data Perkhidmatan Web menggunakan fail BDCM.

 3. Dalam Access 2013, cipta jadual berpaut berdasarkan sambungan data Perkhidmatan Web.

Ambil perhatian bahawa dalam kes ini, cache Masa jalanan Klien Business Connectivity Services tidak digunakan untuk disegerakkan dengan senarai luaran semasa anda menyegar semula data.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×