Pengagregatan dalam PowerPivot

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Pengagregatan adalah cara untuk meruntuhkan, merumuskan atau mengumpulkan data. Apabila anda bermula dengan data mentah daripada jadual atau sumber data lain, data seringkali adalah rata, bermakna terdapat banyak butiran tetapi ia tidak disusun atau dikumpulkan dalam sebarang cara. Kekurangan rumusan atau struktur ini mungkin menyukarkan corak ditemui dalam data. Satu bahagian penting pemodelan data ialah untuk menentukan pengagregatan yang meringkaskan, menghasilkan abstrak atau merumuskan corak dalam jawapan kepada soalan perniagaan yang khusus.

Pengagregatan yang paling biasa, seperti mereka menggunakan purata, kiraan, DISTINCTCOUNT, MAKS, MINatau jumlah boleh dicipta dalam ukuran secara automatik menggunakan Autojumlah. Jenis lain pengagregatan, seperti AVERAGEX, COUNTX, COUNTROWSatau SUMXmengembalikan Jadual, dan memerlukan formula yang dicipta menggunakan Ungkapan analisis Data (DAX).

Memahami Pengagregatan dalam Power Pivot

Memilih Kumpulan untuk Pengagregatan

Apabila anda mengagregatkan data, anda mengumpulkan data mengikut atribut seperti produk, harga, rantau atau tarikh dan kemudian menentukan formula yang berfungsi pada semua data dalam kumpulan. Contohnya, apabila anda mencipta jumlah untuk setahun, anda mencipta pengagregatan. Jika anda kemudiannya mencipta nisbah bagi tahun ini terhadap tahun sebelumnya dan mempersembahkan peratusan tersebut, ia merupakan jenis pengagregatan berlainan.

Keputusan mengenai cara mengumpulkan data dipacu oleh soalan perniagaan. Contohnya, pengagregatan boleh menjawab soalan berikut:

Kiraan   Apakah bilangan transaksi dalam sebulan?

Purata    Apakah jualan min dalam bulan ini, mengikut jurujual?

Nilai minimum dan maksimum    Daerah jualan yang mana lima teratas dari segi unik yang dijual?

Untuk mencipta pengiraan yang menjawab soalan ini, anda mesti mempunyai data terperinci yang mengandungi nombor untuk dikira atau dijumlahkan dan data angka tersebut mestilah berkaitan dengan kumpulan yang anda akan gunakan untuk menyusun hasil.

Jika data telah mengandungi nilai yang anda boleh gunakan untuk perkumpulan, seperti kategori produk atau nama rantau geografi yang gedung berada, anda mungkin ingin memperkenalkan Kumpulan untuk data anda dengan menambah kategori. Apabila anda membina Kumpulan dalam Excel, anda mesti secara manual taip atau pilih kumpulan yang anda ingin gunakan daripada lajur dalam lembaran kerja anda. Walau bagaimanapun, dalam sistem perhubungan, hierarki seperti kategori produk sering disimpan dalam Jadual yang berbeza daripada fakta atau nilai Jadual. Biasanya Jadual kategori dipautkan ke data fakta dengan beberapa jenis kunci. Contohnya, katakan anda mencari data anda mengandungi ID produk, tetapi tidak nama produk atau kategori mereka. Untuk menambah kategori pada lembaran kerja Excel yang rata, anda akan mempunyai untuk menyalin dalam lajur yang mengandungi nama kategori. Dengan Power Pivot, anda boleh mengimport Jadual kategori produk untuk model data anda, mencipta perhubungan antara Jadual dengan data nombor dan senarai kategori produk, dan kemudian menggunakan kategori untuk mengumpulkan data. Untuk maklumat lanjut, lihat mencipta perhubungan antara Jadual.

Memilih Fungsi untuk Pengagregatan

Selepas anda mengenal pasti dan menambah perkumpulan untuk digunakan, anda mesti memutuskan fungsi matematik untuk digunakan untuk pengagregatan. Sering kali perkataan pengagregatan digunakan sebagai sinonim untuk pengendalian matematik atau statistik yang digunakan dalam pengagregatan, seperti hasil jumlah, purata, minimum atau kiraan. Walau bagaimanapun, Power Pivot membolehkan anda mencipta formula tersuai untuk pengagregatan, selain daripada pengagregatan standard yang ditemui dalam kedua-dua Power Pivot dan Excel.

Contohnya, jika set nilai dan perkumpulan yang sama yang digunakan dalam contoh sebelumnya diberikan, anda boleh mencipta pengagregatan tersuai yang menjawab soalan berikut:

Kiraan ditapis   Berapa banyak transaksi yang berlaku dalam sebulan, kecuali tempoh masa penyenggaraan hujung bulan?

Nibsha menggunakan purata dalam satu tempoh masa    Apa yang peratus pertumbuhan atau pengurangan dalam jualan berbanding tempoh masa yang sama tahun lepas?

Nilai minimum dan maksimum yang dikumpulkan    Daerah jualan yang mana ditarafkan tertinggi untuk setiap kategori produk atau untuk setiap promosi jualan?

Menambah Pengagregatan pada Formula dan Jadual Pangsi

Apabila anda mempunyai idea umum mengenai cara data anda perlu dikumpul agar menjadi bermakna dan nilai yang anda ingin gunakan, anda boleh memutuskan sama ada untuk membina Jadual Pangsi atau mencipta pengiraan dalam jadual. Power Pivot melanjutkan dan memperbaiki keupayaan asli Excel untuk mencipta pengagregatan seperti hasil jumlah, kiraan atau purata. Anda boleh mencipta pengagregatan tersuai dalam Power Pivot sama ada dalam tetingkap Power Pivot atau dalam kawasan Jadual Pangsi Excel.

  • Dalam lajur terhitung, anda boleh mencipta pengagregatan yang mengambil kira konteks baris semasa untuk mengambil baris berkaitan daripada jadual lain dan kemudian jumlahkan, kira atau puratakan nilai tersebut dalam baris berkaitan.

  • Dalam ukuran, anda boleh mencipta pengagregatan dinamik yang menggunakan kedua-dua penapis yang ditentukan dalam formula, dan penapis yang ditetapkan oleh Reka bentuk Jadual pangsi dan pemilihan Penghiris, tajuk lajur dan baris tajuk. Langkah-langkah yang menggunakan pengagregatan standard boleh dicipta dalam Power Pivot menggunakan Autojumlah atau dengan mencipta formula. Anda juga boleh mencipta tersirat ukuran yang menggunakan pengagregatan standard dalam Jadual pangsi dalam Excel.

Menambah Perkumpulan pada Jadual Pangsi

Apabila anda mereka bentuk Jadual Pangsi, anda menyeret medan yang mewakili perkumpulan, kategori atau hierarki kepada bahagian lajur dan baris pada Jadual Pangsi untuk mengumpulkan data. Anda kemudian menyeret medan yang mengandungi nilai angka ke dalam kawasan nilai agar ia boleh dikira, dipuratakan atau dijumlahkan.

Jika anda menambah kategori pada Jadual Pangsi tetapi data kategori tidak berkaitan dengan data fakta, anda mungkin menerima ralat atau hasil yang pelik. Biasanya Power Pivot akan cuba membetulkan masalah, dengan mengesan dan mencadangkan perhubungan secara automatik. Untuk maklumat lanjut, lihat Bekerja dengan Perhubungan dalam Jadual Pangsi.

Anda juga boleh menyeret medan ke dalam Penghiris, untuk memilih kumpulan data tertentu untuk dilihat. Penghiris membolehkan anda mengumpulkan, mengisih dan menapis hasil secara interaktif dalam Jadual Pangsi.

Bekerja dengan Perkumpulan dalam Formula

Anda juga boleh menggunakan perkumpulan dan kategori untuk mengagregatkan data yang disimpan dalam jadual dengan mencipta perhubungan antara jadual, kemudian mencipta formula yang menggunakan perhubungan tersebut untuk mencari nilai berkaitan.

Dalam kata lain, jika anda ingin mencipta formula yang mengumpulkan nilai mengikut kategori, anda perlu menggunakan perhubungan terlebih dahulu untuk menyambungkan jadual yang mengandungi data butiran dan jadual yang mengandungi kategori dan kemudian membina formula.

Untuk maklumat lanjut mengenai cara mencipta formula yang menggunakan carian, lihat Carian dalam Formula PowerPivot.

Menggunakan Penapis dalam Pengagregatan

Ciri baru dalam Power Pivot adalah keupayaan untuk menggunakan penapis pada lajur dan jadual data, bukan sahaja dalam antara muka pengguna dan dalam Jadual pangsi atau carta, tetapi juga dalam Formula sangat yang anda gunakan untuk mengira pengagregatan. Penapis boleh digunakan dalam Formula dalam lajur terhitung dan dalam s.

Contohnya, dalam fungsi pengagregatan DAX baru, daripada menentukan nilai terhadap mana anda perlu menjumlahkan atau mengira, anda boleh menentukan keseluruhan jadual sebagai argumen. Jika anda tidak menggunakan sebarang penapis pada jadual tersebut, fungsi pengagregatan akan berfungsi terhadap semua nilai dalam lajur yang ditentukan dalam jadual. Walau bagaimanapun, dalam DAX, anda boleh mencipta sama ada penapis dinamik atau statik pada jadual, agar pengagregatan beroperasi terhadap subset data berlainan bergantung pada keadaan penapis dan konteks semasa.

Dengan menggabungkan syarat dan penapis dalam formula, anda boleh mencipta pengagregatan yang berubah bergantung pada nilai yang dibekalkan kepada formula atau yang berubah bergantung pada pemilihan tajuk baris dan tajuk lajur dalam Jadual Pangsi.

Untuk maklumat lanjut, lihat Tapis Data dalam Formula.

Perbandingan Fungsi Pengagregatan Excel dan Fungsi Pengagregatan DAX

Jadual berikut menyenaraikan beberapa fungsi pengagregatan standard yang disediakan oleh Excel dan menyediakan pautan kepada pelaksanaan fungsi ini dalam Power Pivot. Versi DAX bagi fungsi ini berkelakuan hampir sama dengan versi Excel, dengan beberapa perbezaan kecil dalam sintaks dan pengendalian jenis data tertentu.

Fungsi Pengagregatan Standard

Fungsi

Gunakan

AVERAGE

Mengembalikan purata (min aritmetik) bagi semua nombor dalam lajur.

AVERAGEA

Mengembalikan purata (min aritmetik) bagi semua nilai dalam lajur. Mengendalikan teks dan nilai bukan angka.

COUNT

Mengira bilangan nilai angka dalam lajur.

COUNTA

Mengira bilangan nilai dalam lajur yang tidak kosong.

MAX

Mengembalikan nilai angka terbesar dalam lajur.

MAXX

Mengembalikan nilai terbesar daripada set ungkapan yang dinilai terhadap jadual.

MIN

Mengembalikan nilai angka terkecil dalam lajur.

MINX

Mengembalikan nilai terkecil daripada set ungkapan yang dinilai terhadap jadual.

SUM

Menambah semua nombor dalam lajur.

Fungsi Pengagregatan DAX

DAX termasuk fungsi pengagregatan yang membolehkan ada menentukan jadual terhadap mana pengagregatan perlu dijalankan. Oleh itu, daripada hanya menambah atau mempuratakan nilai dalam lajur, fungsi ini membolehkan anda mencipta ungkapan yang menentukan data untuk diagregatkan secara dinamik.

Jadual berikut menyenaraikan fungsi pengagregatan yang tersedia dalam DAX.

Fungsi

Gunakan

AVERAGEX

Mempuratakan set ungkapan yang dinilai terhadap jadual.

COUNTAX

Mengira set ungkapan yang dinilai terhadap jadual.

COUNTBLANK

Mengira bilangan nilai kosong dalam lajur.

COUNTX

Mengira jumlah bilangan baris dalam lajur.

COUNTROWS

Mengira bilangan baris yang dikembalikan daripada fungsi jadual tersarang, seperti fungsi ditapis.

SUMX

Mengembalikan jumlah set ungkapan yang dinilai terhadap jadual.

Perbezaan antara Fungsi Pengagregatan DAX dan Excel

Walaupun fungsi ini mempunyai nama yang sama sebagai serupa Excel mereka, mereka menggunakan enjin analisis dalam memori Power Pivotdan telah ditulis semula untuk bekerja dengan jadual dan lajur. Anda tidak boleh menggunakan DAX formula dalam buku kerja Excel dan sebaliknya. Ia hanya boleh digunakan dalam tetingkap Power Pivot dan dalam Jadual pangsi yang berdasarkan Power Pivot data. Juga, walaupun fungsi mempunyai nama yang sama, kelakuan mungkin sedikit berbeza. Untuk maklumat lanjut, lihat topik rujukan fungsi individu.

Cara lajur dinilai dalam pengagregatan juga adalah berbeza daripada cara Excel mengendalikan pengagregatan. Contoh mungkin membantu menunjukkan ini.

Katakan anda ingin mendapatkan jumlah nilai dalam lajur Amaun dalam jadual Jualan, jadi anda mencipta formula berikut:

=SUM('Sales'[Amount])

Dalam kes paling ringkas, fungsi akan mendapatkan nilai daripada lajur tidak ditapis yang tunggal dan hasil adalah sama seperti dalam Excel, iaitu sentiasa menambah nilai dalam lajur, iaitu Amaun. Walau bagaimanapun, dalam Power Pivot, formula ditafsirkan sebagai "Dapatkan nilai dalam Amaun untuk setiap baris jadual Jualan, kemudian tambahkan nilai individu tersebut. Power Pivot menilai setiap baris terhadap pengagregatan yang dijalankan dan mengira nilai skalar tunggal untuk setiap baris, kemudian menjalankan pengagregatan pada nilai tersebut. Oleh itu, hasil formula boleh menjadi berbeza jika penapis digunakan pada jadual atau jika nilai dikira berdasarkan pengagregatan lain yang mungkin ditapis. Untuk maklumat lanjut, lihat Konteks dalam Formula DAX.

Fungsi Risikan Masa DAX

Selain daripada fungsi pengagregatan jadual yang diperihalkan dalam bahagian sebelumnya, DAX mempunyai fungsi pengagregatan yang berfungsi dengan tarikh dan masa yang anda tentukan, untuk menyediakan risikan masa terbina dalam. Fungsi ini menggunakan julat tarikh untuk mendapatkan nilai berkaitan dan agregat nilai. Anda juga boleh membandingkan nilai merentasi julat tarikh.

Jadual berikut menyenaraikan fungsi risikan masa yang boleh digunakan untuk pengagregatan.

Fungsi

Gunakan

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

Mengira nilai pada hujung kalendar dalam tempoh yang ditentukan.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

Mengira nilai pada hujung kalendar dalam tempoh sebelum tempoh yang ditentukan.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

Mengira nilai terhadap selang masa yang bermula pada hari pertama dalam tempoh dan berakhir pada tarikh terkini dalam lajur tarikh yang ditentukan.

Fungsi lain dalam bahagian fungsi Risikan Masa (Fungsi Risikan Masa) ialah fungsi yang boleh digunakan untuk mengambil tarikh atau julat tersuai tarikh untuk digunakan dalam pengagregatan. Contohnya, anda boleh menggunakan fungsi DATESINPERIOD untuk mengembalikan julat tarikh dan menggunakan set tarikh sebagai argumen untuk fungsi lain untuk mengira pengagregatan tersuai untuk tarikh tersebut sahaja.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×