Pelan jangka panjang Pentadbiran Pusat

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Pentadbiran Pusat dalam SharePoint Server 2013 adalah tempat anda melakukan tugas pentadbiran daripada lokasi pusat. Pentadbiran Pusat dibahagi kepada sembilan bahagian: Pengurusan Aplikasi, Seting Sistem, Pemantauan, Sandaran dan Pemulihan, Keselamatan, Naik Taraf dan Pemindahan, Seting Aplikasi Umum, Aplikasi dan Bestari Konfigurasi.

Pengurusan Aplikasi

Artikel yang disenaraikan akan membantu anda mengurus aplikasi web, aplikasi perkhidmatan, koleksi laman dan pangkalan data kandungan.

Saya perlu

Pergi ke

Mengurus aplikasi web

Mencipta aplikasi web.

Mencipta aplikasi web berdasarkan tuntutan dalam SharePoint 2013

Memperluaskan aplikasi web menggunakan Laman Web IIS tambahan yang mengehoskan kandungan yang sama.

Lanjutkan aplikasi web berdasarkan tuntutan dalam SharePoint 2013

Mencipta, memadam, melihat atau mengurus tindakan pada koleksi laman.

Lihat artikel dalam seksyen ini: Uruskan koleksi laman.

Mencipta aplikasi web baru yang menggunakan pengesahan berdasarkan borang.

Mengkonfigurasikan pengesahan berdasarkan borang untuk aplikasi web berdasarkan tuntutan

Mencipta dan mengkonfigurasikan aplikasi web dengan pembekal identiti AD FS.

Pengesahan tuntutan berdasarkan SAML mengkonfigurasikan bersama ADFS dalam SharePoint 2013

Namakan semula aplikasi perkhidmatan. Anda mungkin perlu melakukan ini jika anda mengalih keluar GUID daripada nama pangkalan data selepas Bestari Konfigurasi SharePoint Produk SharePoint Produk mencipta pangkalan data. Anda juga mungkin ingin menamakan semula pangkalan data aplikasi untuk menjajar pangkalan data dengan piawai penamaan organisasi anda. Penamaan semula aplikasi termasuk semua pangkalan data perkhidmatan:

 • Perkhidmatan Pengurusan Aplikasi

 • Business Data Connectivity

 • Perkhidmatan Metadata Terurus

 • Perkhidmatan PerformancePoint

 • Perkhidmatan Carian

 • Perkhidmatan Simpanan Selamat

 • Perkhidmatan Penterjemahan SharePoint

 • Perkhidmatan State

 • Koleksi Data Penggunaan dan Kesihatan

 • Perkhidmatan Seting Langganan SharePoint Foundation

Lihat artikel dalam seksyen ini: menamakan semula pangkalan data aplikasi perkhidmatan dalam SharePoint 2013

Memperluaskan aplikasi web yang menggunakan pengesahan berdasarkan tuntutan. Anda lakukan ini apabila anda perlu mendedahkan kandungan yang sama kepada set pengguna yang berbeza dengan menggunakan laman web IIS tambahan untuk mengehos kandungan yang sama.

Lanjutkan aplikasi web berdasarkan tuntutan dalam SharePoint 2013

Mengkonfigurasikan dan mengedit akaun mudah alih untuk aplikasi web supaya pengguna boleh melanggan dan apabila perubahan dibuat kepada senarai atau item SharePoint akan diberi amaran. Untuk mengkonfigurasikan atau mengedit akaun mudah alih untuk ladang pelayan, lihat seksyen E-mel dan Mesej Teks (SMS).

Mengkonfigurasikan akaun mudah alih dalam SharePoint 2013

Menyegerakkan maklumat profil pengguna dan kumpulan yang disimpan dalam stor profil. Ini membolehkan anda mencipta profil pengguna dengan mengimport maklumat daripada sistem lain yang digunakan dalam organisasi anda.

Menguruskan penyegerakan profil pengguna dalam SharePoint Server 2013.

Mengurus carian termasuk:

 • Melihat, menambah, mengedit, pemetaan dan memadam sifat terangkak, kategori sifat terangkak dan sifat terurus dalam skema carian

 • Mengkonfigurasikan seting untuk menyediakan hasil carian yang paling berkaitan

 • Kandungan merangkak yang anda ingin pengguna boleh mencarinya

 • Mengetahui mengenai laporan carian dan penggunaan, laporan kesihatan pertanyaan, laporan kesihatan merangkak dan log merangkak untuk menganalisis kesihatan sistem carian

Lihat artikel dalam seksyen ini: lihat artikel dalam seksyen ini: mentadbir carian dalam SharePoint 2013.

Aplikasi di web Perkhidmatan ns:

Cipta aplikasi perkhidmatan Perkhidmatan Simpanan Selamat dan menjana atau menyegar semula kunci penyulitan untuk menggunakan aplikasi perkhidmatan Simpanan Selamat.

Mengkonfigurasikan Secure Store Service dalam SharePoint 2013

Mencipta dan mengkonfigurasikan aplikasi perkhidmatan carian untuk kandungan merangkak dan menyediakan hasil carian kepada pengguna.

Mencipta dan mengkonfigurasikan aplikasi Perkhidmatan carian dalam SharePoint Server 2013

Mencipta dan mengkonfigurasikan aplikasi perkhidmatan Terjemahan Mesin supaya pengguna boleh menterjemah dokumen secara automatik.

Mencipta dan mengkonfigurasikan Perkhidmatan Terjemahan Mesin SharePoint Server 2013

Mengkonfigurasikan seting Yang Berikut untuk Laman Saya supaya pengguna boleh mengikut item tertentu dalam suapan berita di Laman Saya mereka.

Mengkonfigurasikan tapak saya dalam SharePoint Server 2013

Mula dan henti perkhidmatan Cache Teragih untuk melakukan tugas pengendalian dan pengurusan pada Cache Teragih.

Menguruskan perkhidmatan Cache teragih dalam SharePoint Server 2013

Mengkonfigurasikan keizinan pengguna untuk ciri sosial dan peribadi.

Mendayakan atau menyahdayakan ciri peribadi dan sosial bagi pengguna atau Kumpulan dalam SharePoint Server 2013 Preview

Naik taraf pangkalan data aplikasi perkhidmatan dengan memulakan tika aplikasi perkhidmatan dan memulakan perkhidmatan Penyegerakan Profil Pengguna.

Melampirkan pangkalan data dan naik taraf kepada SharePoint 2013

Mengkonfigurasikan aplikasi perkhidmatan Profil Pengguna untuk mengurus seting pemperibadian seperti sifat profil pengguna, penonton, seting penyegerakan profil, seting menyemak lalu dan pentadbiran organisasi serta seting Laman Saya.

Mencipta, mengedit, atau memadam aplikasi Perkhidmatan profil pengguna dalam SharePoint Server 2013

Mentadbir perkhidmatan Profil Pengguna. Ini termasuk:

 • Mencipta, mengedit, atau memadam aplikasi perkhidmatan Profil Pengguna

 • Memperuntukkan pentadbiran aplikasi perkhidmatan Profil Pengguna, ciri dan profil pengguna

 • Mengalih keluar pentadbir untuk aplikasi perkhidmatan Profil Pengguna

 • Menambah, mengedit, atau memadam sifat tersuai untuk profil pengguna

Lihat artikel dalam seksyen ini: Tadbir Perkhidmatan profil pengguna dalam SharePoint Server 2013

Mengendalikan dan menguruskan carian dalam SharePoint 2013. Ini termasuk:

 • Melihat, menambah, mengedit, pemetaan dan memadam kategori sifat terangkak dan sifat terurus dalam skema carian

 • Mengkonfigurasikan seting untuk menyediakan hasil carian yang paling berkaitan

 • Menguruskan cara merangkak kandungan yang anda ingin pengguna boleh mencarinya

 • Menggunakan laporan carian dan penggunaan, laporan kesihatan pertanyaan, laporan kesihatan merangkak dan log merangkak untuk menganalisis kesihatan sistem carian

Lihat artikel dalam seksyen ini: lihat artikel dalam seksyen ini: mentadbir carian dalam SharePoint 2013.

Mentadbir Excel Services dalam SharePoint. Termasuk butiran mengenai cara untuk:

 • Mencipta aplikasi Excel Services dan gunakan Excel Services pada ladang

 • Mencari dan mengemas kini seting sejagat Excel Services yang termasuk seting untuk keselamatan, mengimbangkan muatan, pengurusan sesi, penggunaan memori, cache buku kerja dan data luaran

 • Menambah, mengkonfigurasikan atau memadam lokasi fail Excel Services yang dipercayai. Lokasi fail yang dipercayai adalah lokasi SharePoint Server, perkongsian fail rangkaian, atau alamat folder Web yang mana pentadbiran dengan jelasnya telah mendayakan buku kerja untuk dimuatkan daripada.

 • Tambah konfigurasi, atau padam pembekal data Excel Services yang dipercayai. Pembekal data yang dipercayai adalah pembekal data yang Excel Services gunakan untuk mencapai data.

 • Menambah, mengkonfigurasikan atau padam pustaka sambungan data yang dipercayai. Excel Services hanya boleh menggunakan fail sambungan data yang disimpan dalam pustaka sambungan data yang dipercayai

 • Menambah, mengedit, atau padam himpunan fungsi takrifan pengguna. Jika senario penggunaan anda termasuk buku kerja yang mengandungi fungsi takrifan pengguna untuk mengembangkan kemampuan Perkhidmatan Pengiraan Excel, anda mesti mendaftar himpunan fungsi takrifan pengguna pada senarai himpunan fungsi takrifan pengguna Excel Services.

 • Mendaftar, mengedit dan nyahdaftar tika SQL Server 2012 Analysis Services untuk digunakan oleh Excel Services dalam melakukan pengiraan analisis data lanjutan.

Lihat artikel dalam seksyen ini: pentadbiran Excel Services.

Mentadbir PerformancePoint Services dalam SharePoint Server. Termasuk butiran mengenai cara untuk:

 • Mengkonfigurasikan akaun perkhidmatan tanpa dijaga untuk PerformancePoint Services. Akaun Perkhidmatan Tanpa Dijaga berada dalam akaun Direktori Aktif yang digunakan untuk mencapai sumber data PerformancePoint Services.

 • Padam aplikasi perkhidmatan PerformancePoint

 • Hadkan ciri PerformancePoint Services yang menggunakan lokasi yang dipercayai dengan membenarkan laman, senarai atau pustaka dokumen yang ditentukan sahaja dan bukannya koleksi laman keseluruhannya

 • Ketahui cara menyesuaikan seting aplikasi PerformancePoint Services seperti tempoh cache, kelakuan penapis dan tamat masa pertanyaan yang mempengaruhi prestasi, keselamatan dan sambungan kepada data luaran.

Lihat artikel dalam seksyen ini: pentadbiran PerformancePoint Services.

Mentadbir Visio Graphics Service. Termasuk butiran mengenai cara untuk:

 • Mencipta, memadam dan menyenaraikan semua aplikasi perkhidmatan Visio Graphics Service

 • Mencipta, memadam dan menyenaraikan semua proksi aplikasi perkhidmatan Visio Graphics Service

 • Mengkonfigurasikan seting sejagat untuk parameter seperti saiz gambar rajah, umur cache, saiz cache, tempoh pengiraan semula dan data luaran

 • Mencipta, mengedit dan memadam pembekal data yang dipercayai

Lihat artikel dalam seksyen ini: pentadbiran Visio Graphics Service.

Mengkonfigurasikan seting model data dalam Excel Services

Mengkonfigurasikan Perkhidmatan analisis untuk memproses model data dalam Excel Services

Sambung ke senarai luaran dalam Visio dengan menggunakan Microsoft Business Connectivity Services dan memaparkan gambar rajah dalam pelayar dengan menggunakan Visio Services. Untuk membuat sambungan ini anda perlu lakukan yang berikut:

 • Mencipta aplikasi sasaran Simpanan Selamat supaya Jenis Kandungan Luaran perkhidmatan Business Data Connectivity boleh mencapai kelayakan yang disimpan dalam Simpanan Selamat.

 • Mengkonfigurasikan keizinan simpanan metadata perkhidmatan Business Data Connectivity dan memberikan pengguna keizinan terhadap simpanan metadata perkhidmatan Business Data Connectivity.

 • Mengkonfigurasikan keizinan objek perkhidmatan Business Data Connectivity dan memberi keizinan kepada jenis Kandungan Luaran

Menggunakan Visio Services dengan senarai luaran dalam SharePoint 2013

Menggunakan opsyen EffectiveUserName dalam Excel Services atau PerformancePoint Services untuk pengesahan perkhidmatan setiap pengguna dengan sumber data Analysis Services.

Menggunakan Analysis Services EffectiveUserName dalam SharePoint Server 2013

Mencipta aplikasi sasaran untuk akaun perkhidmatan tanpa dijaga.

Segar semula data mengkonfigurasikan Excel Services menggunakan akaun perkhidmatan tidak dijaga (SharePoint Server 2010)

atau

Konfigurasi yang Visio Services tanpa dijaga dalam persekitaran ujian BI

Koleksi laman dan seting

Mencipta Laman Pusat Carian dan memberikan capaian kepada pengguna.

Mencipta Laman Pusat carian dalam SharePoint Server 2013

Mengkonfigurasikan Laman Saya. Ini termasuk butiran mengenai cara untuk:

 • Mencipta koleksi laman hos Laman Saya

 • Menambah laluan terurus perangkuman kad bebas kepada aplikasi web

 • Menyambung aplikasi web kepada aplikasi perkhidmatan

 • Mendayakan ciptaan laman layan diri untuk aplikasi Web

 • Mengkonfigurasikan seting Laman Saya untuk aplikasi perkhidmatan Profil Pengguna

Mengkonfigurasikan tapak saya dalam SharePoint Server 2013

Mencipta laman atau portal komuniti.

Mencipta dan mengkonfigurasikan komuniti dalam SharePoint Server 2013

Mencipta atau memadam koleksi laman, lihat semua koleksi laman atau mengurus status kunci untuk koleksi laman mengawal apa yang pengguna boleh dan tidak boleh lakukan pada koleksi laman.

Lihat artikel dalam seksyen ini: lihat artikel dalam seksyen Uruskan koleksi laman.

Menguruskan koleksi laman yang tidak digunakan dan memadam koleksi laman secara automatik. Artikel ini termasuk maklumat mengenai penyediaan jadual untuk memberitahu koleksi laman pemilik bagi koleksi laman tidak aktif sebelum memadam koleksi laman tidak digunakan.

Menguruskan pengumpulan laman dalam SharePoint 2013

Mencipta Pusat Kecerdasan Perniagaan dengan templat perusahaan Pusat Kecerdasan Perniagaan untuk menyimpan item seperti laporan dan papan pemuka.

Mengkonfigurasikan Pusat kecerdasan perniagaan dalam SharePoint Server 2013

Pangkalan data

Menambah pangkalan data kandungan kepada ladang.

Menambah kandungan pangkalan data dalam SharePoint 2013

Melampirkan atau menanggalkan pangkalan data kandungan.

Melampirkan atau menanggalkan pangkalan data kandungan dalam SharePoint 2013

Menamakan semula aplikasi Perkhidmatan Pengurusan Aplikasi dan menuding ke pangkalan data yang dinamakan semula.

Menamakan semula pangkalan data perkhidmatan pengurusan aplikasi perkhidmatan aplikasi dalam SharePoint 2013

E-mel dan Mesej Teks (SMS)

Mengkonfigurasikan dan edit akaun mudah alih untuk ladang pelayan supaya pengguna boleh melanggan untuk memberi isyarat apabila perubahan dibuat kepada senarai atau item SharePoint. Untuk mengkonfigurasikan atau mengedit akaun mudah alih untuk aplikasi web, lihat seksyen Uruskan aplikasi web.

Mengkonfigurasikan akaun mudah alih dalam SharePoint 2013

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×