Pautan ke atau mengimport data dari pangkalan data pelayan SQL Azure

Pautan ke atau mengimport data dari pangkalan data pelayan SQL Azure

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh memautkan atau mengimport data dari pangkalan data SQL, iaitu berprestasi tinggi terurus pangkalan data yang digunakan untuk aplikasi kritikal. Untuk maklumat lanjut, lihat Pangkalan data SQL – awan pangkalan data sebagai Perkhidmatan.

 • Apabila anda memaut ke data, Access mencipta sambungan dua hala yang menyegerakkan perubahan kepada data dalam Access dan pangkalan data SQL.

 • Apabila anda mengimport data, Access mencipta salinan sekali, data dan jadi perubahan data dalam Access atau pangkalan data SQL tidak disegerakkan.

Gambaran keseluruhan tentang menyambungkan Access dengan SQL Server

Sebelum anda bermula

Membuat persediaan asas

Inginkan perkara untuk pergi licin? Kemudian membuat persediaan berikut sebelum anda pautan atau import:

 • Mencari nama pelayan pangkalan data Azure SQL Server, mengenal pasti maklumat sambungan yang diperlukan, dan pilih kaedah pengesahan (Windows atau SQL Server). Untuk maklumat lanjut tentang kaedah empat pengesahan, lihat menyambung ke pelayan (enjin pangkalan data) dan melindungi pangkalan data anda.

 • Mengenal pasti Jadual atau pandangan yang anda ingin pautkan atau mengimport dan dinilai secara unik medan untuk jadual terpaut. Anda boleh memautkan atau mengimport lebih daripada satu jadual atau pandangan dalam operasi tunggal.

 • Pertimbangkan bilangan lajur dalam setiap Jadual atau pandangan. Access tidak menyokong lebih daripada 255 medan dalam Jadual, jadi Access pautan atau mengimport hanya Lajur pertama 255. Sebagai penyelesaian, anda boleh mencipta pandangan dalam pangkalan data Azure SQL Server untuk mencapai lajur yang melebihi had.

 • Menentukan jumlah data yang diimport. Saiz maksimum pangkalan data Access adalah gigabait dua tolak ruang yang diperlukan untuk sistem objek. Jika pangkalan data Azure SQL Server yang mengandungi Jadual besar, anda mungkin tidak dapat mengimport mereka semua ke dalam pangkalan data Access yang tunggal. Dalam kes ini, pertimbangkan untuk memaut ke data dan bukannya mengimport.

 • Melindungi pangkalan data Access anda dan maklumat sambungan yang ia mengandungi menggunakan lokasi yang dipercayai dan kata laluan pangkalan data Access. Ini adalah penting jika anda memilih untuk menyimpan kata laluan SQL Server dalam Access.

 • Merancang untuk membuat perhubungan tambahan. Capaian tidak mencipta perhubungan antara jadual yang berkaitan pada hujung pengendalian import secara automatik. Anda boleh mencipta perhubungan antara jadual yang baru dan sedia ada dengan menggunakan tetingkap perhubungan secara manual. Untuk maklumat lanjut, lihat Apakah tetingkap perhubungan? dan mencipta, mengedit atau memadamkan perhubungan.

Mengkonfigurasikan persekitaran Azure SQL Server

Organisasi anda mungkin sudah mempunyai akaun Microsoft Azure dan pangkalan data Azure SQL Server yang anda boleh gunakan. Jika itu tidak kes, anda boleh melakukan perkara berikut:

 1. Cipta akaun Azure. Untuk maklumat lanjut, lihat Cipta akaun Azure percuma anda hari ini.

 2. Jika anda tidak mempunyai capaian mudah ke pangkalan data Azure SQL Server, anda boleh mencipta anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, lihat mencipta pangkalan data Azure SQL dalam Azure portal.

Pastikan anda mengekalkan maklumat penting agar anda tidak terlupa, seperti kelayakan dan nama akaun.

Mencipta peraturan Tembok Api

Sebelum menyambung ke pelayan pangkalan data Microsoft Azure SQL, pentadbir pangkalan data perlu mencipta peraturan Tembok Api pelayan aras. Peraturan ini menentukan alamat protokol Internet (IP) awam yang membolehkan capaian klien untuk setiap peranti ke pelayan melalui Tembok Api Azure. Dalam organisasi anda, semak untuk melihat jenis awam IP alamat anda menggunakan, sama ada statik atau dinamik:

 • Jika alamat awam IP statik, maka secara konsisten yang sama. Anda boleh menentukan peraturan Tembok Api dengan alamat IP awam tunggal.

 • Jika alamat IP awam dinamik, maka ia boleh mengubah mengikut masa. Anda perlu menentukan peraturan Tembok Api dengan julat alamat IP awam. Ingat bahawa alamat IP awam yang digunakan oleh peranti anda untuk menyambung ke pangkalan data SQL Azure mungkin berbeza daripada alamat IP awam yang ditunjukkan dalam komputer awam IP konfigurasi seting anda.

Untuk mengelakkan kekeliruan, kami mengesyorkan anda menggunakan prosedur berikut.

 1. Log masuk ke akaun Microsoft Azure dan Navigasi ke portal Windows Azure.

 2. Pada halaman pangkalan data Microsoft Azure SQL, klik pangkalan data anda.

 3. Dalam anak tetingkap sekilas pandang, klik Uruskan alamat IP yang dibenarkan, dan kemudian lakukan salah satu perkara berikut:

  Mencipta peraturan Tembok Api untuk peranti yang tunggal    Menggunakan pendekatan ini untuk menguji dan pembangunan, atau dalam persekitaran perniagaan kecil dan apabila anda tahu bahawa alamat awam IP statik.

  • Dalam seksyen Alamat IP yang dibenarkan , pilih Tambah ke alamat IP yang dibenarkan untuk mendayakan awam alamat IP anda mencapai pangkalan data melalui Tembok Api. Azure portal memaparkan alamat IP awam yang betul untuk peranti klien anda di atas seksyen nama peraturan.

  Mencipta peraturan Tembok Api untuk satu julat bagi alamat IP Menggunakan pendekatan ini untuk mendayakan capaian untuk ramai pengguna dalam persekitaran pada premis atau apabila anda tahu alamat IP awam yang dinamik. Hubungi Bahagian IT anda atau pembekal Internet untuk mendapatkan blok alamat IP awam.

  1. Di bawah Nama peraturan, masukkan nama yang bermakna untuk peraturan.

  2. Di bawah IP mula, masukkan permulaan awam IP alamat bilangan julat.

  3. Di bawah Hujung IP, masukkan penutup awam IP alamat bilangan julat.

Ia mungkin mengambil sehingga lima minit untuk peraturan Tembok Api berkesan. Untuk maklumat lanjut, lihat peraturan Tembok Api pangkalan data SQL Azure.

Peringkat 1: Mari bermula

 1. Pilih Data luaran > sumber Data baru > dari pangkalan data > daripada SQL Server.

 2. Dalam kotak dialog Dapatkan Data luaran-pangkalan data ODBC , lakukan salah satu yang berikut:

  • Untuk mengimport data, pilih Import data sumber ke dalam Jadual baru dalam pangkalan data semasa.

  • Untuk memaut ke data, pilih pautan sumber data dengan mencipta jadual terpaut.

 3. Pilih OK.

Peringkat 2: Mencipta atau menggunakan semula fail DSN

Anda boleh mencipta fail DSN atau menggunakan semula sedia ada. Gunakan fail DSN apabila anda ingin bergantung pada maklumat sambungan yang sama untuk pautan yang berlainan dan mengimport operasi atau untuk berkongsi dengan aplikasi lain yang juga menggunakan fail DSN. Anda boleh mencipta fail DSN terus menggunakan Pengurus sambungan Data. Untuk maklumat lanjut, lihat sumber data ODBC mentadbir.

Walaupun anda masih boleh menggunakan versi terdahulu pemacu SQL ODBC, kami mengesyorkan anda menggunakan versi 13.1, yang mempunyai banyak peningkatan dan menyokong ciri SQL Server 2016 yang baru. Untuk maklumat lanjut, lihat Pemacu ODBC Microsoft untuk SQL Server pada Windows.

 1. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Jika fail DSN yang anda ingin gunakan sudah wujud, pilihnya daripada senarai.

   Kotak dialog Pilih Sumber Data

   Bergantung pada kaedah pengesahan yang anda masukkan dalam maklumat sambungan, anda mungkin perlu memasukkan kata laluan sekali lagi.

  • Untuk mencipta fail DSN baru:

   1. Pilih Baru.

    Mencipta kotak dialog sumber Data baru
   2. Pilih 13 pemacu ODBC untuk SQL Server, dan kemudian pilih berikut.

   3. Masukkan nama untuk fail DSN, atau klik semak lalu untuk mencipta fail dalam lokasi lain.

 2. Klik berikut untuk menyemak semula maklumat ringkasan, dan kemudian klik selesai.

Peringkat 3: Menggunakan cipta sumber Data baru Bestari SQL Server

Dalam Bestari Cipta sumber Data baru dengan SQL Server , lakukan yang berikut:

 1. Pada halaman satu, masukkan maklumat Pengenalan:

  • Dalam kotak Perihalan , secara pilihan masukkan dokumen maklumat mengenai fail DSN.

  • Dalam kotak pelayan , masukkan nama pangkalan data Azure SQL Server. Contohnya, masukkan "myAzureDB.database.windows.net". Klik anak panah ke bawah.

 2. Pada halaman dua, pilih salah satu kaedah pengesahan yang berikut:

 3. Pada halaman tiga dan empat, memilih pelbagai opsyen untuk menyesuaikan sambungan anda. Untuk maklumat lanjut tentang opsyen ini, lihat Pemacu ODBC Microsoft untuk SQL Server.

 4. Pada skrin muncul untuk mengesahkan seting anda. Pilih Sumber Data ujian untuk mengesahkan sambungan anda.

 5. Anda mungkin perlu log masuk ke pangkalan data. Dalam kotak dialog Log masuk pelayan SQL , masukkan ID log masuk dan kata laluan. Untuk mengubah seting tambahan, pilih opsyen.

Peringkat 4: Pilih jadual untuk memautkan atau mengimport

 1. Dalam Jadual pautan atau Import objek kotak dialog, di bawah Jadual, pilih setiap Jadual atau pandangan yang anda ingin pautkan atau import, dan kemudian klik OK.

  Senarai Jadual pautan atau mengimport
 2. Dalam operasi pautan, memutuskan sama ada untuk memilih Simpan kata laluan.

  Keselamatan    Memilih opsyen ini menyingkirkan perlu memasukkan kelayakan setiap kali anda membuka capaian dan mencapai data. Tetapi ini menyimpan kata laluan yang tanpa disulitkan dalam pangkalan data Access, yang bermakna individu yang boleh mencapai kandungan sumber boleh melihat nama pengguna dan kata laluan. Jika anda memilih opsyen ini, kami amat mengesyorkan menyimpan pangkalan data Access di lokasi yang dipercayai dan mencipta kata laluan pangkalan data Access. Untuk maklumat lanjut, lihat memutuskan sama ada untuk mempercayai pangkalan data dan menyulitkan pangkalan data menggunakan kata laluan pangkalan data.

Peringkat 5: Mencipta spesifikasi dan tugas (mengimport sahaja)

Hasil

Apabila pengendalian pautan atau import selesai, Jadual muncul dalam anak tetingkap navigasi dengan sama nama seperti jadual SQL Server atau pandangan digabungkan dengan nama pemilik. Contohnya, jika nama SQL dbo. Produk, nama capaian adalah dbo_Product. Jika nama yang sedang digunakan, Access menambah "1" nama Jadual baru — contohnya, dbo_Product1. Jika dbo_Product1 sedang juga digunakan, Access akan mencipta dbo_Product2 dan sebagainya. Tetapi anda boleh menamakan semula Jadual kepada sesuatu yang lebih bermakna.

Dalam pengendalian import, Access tidak menulis ganti Jadual dalam pangkalan data. Walaupun anda tidak boleh menambahkan data SQL Server terus pada jadual sedia ada, anda boleh mencipta pertanyaan Tambah Tambah data selepas anda telah mengimport data daripada jadual yang serupa.

Dalam operasi pautan, jika lajur adalah baca sahaja dalam Jadual Azure SQL Server, ia juga merupakan baca sahaja dalam Access.

Petua    Untuk melihat rentetan sambungan, letakkan penuding di atas Jadual dalam anak tetingkap navigasi Access.

Kemas kini Reka bentuk Jadual terpaut

Anda tidak boleh menambah, memadam, atau mengubah suai lajur atau mengubah jenis data dalam Jadual terpaut. Jika anda ingin membuat perubahan Reka bentuk, lakukan dalam pangkalan data Azure SQL Server. Untuk melihat perubahan Reka bentuk dalam Access, mengemas kini Jadual terpaut:

 1. Pilih Data luaran > Pengurus Jadual terpaut.

 2. Pilih setiap Jadual terpaut yang anda ingin kemas kini, pilih OK, kemudian pilih tutup.

Membandingkan jenis data

Jenis data Access berbeza bernama daripada jenis data SQL Server azure. Contohnya, kepada Azure SQL Server lajur jenis data bit diimport atau dipautkan ke dalam Access dengan jenis data Ya/tidak . Jadual berikut membandingkan Azure SQL Server dan jenis data Access.

Jenis data SQL Server

Jenis data Access

Saiz medan Access

bigint

Jumlah besar

Lihat menggunakan jenis data nombor yang besar.

Perduaan (saiz medan)

Perduaan

Sama seperti saiz medan SQL Server

bit

Ya/Tidak

char (saiz medan), yang saiz medan adalah kurang daripada atau sama dengan 255

Teks

Sama seperti saiz medan SQL Server

char (saiz medan), yang saiz medan lebih besar daripada 255

Memo

datetime

Tarikh/Masa

decimal (kepersisan, skala)

Nombor

Perpuluhan (kepersisan Access dan skala sifat sepadan kepersisan SQL Server dan skala.)

float

Nombor

Double

imej

Objek OLE

int

Nombor

Integer panjang

money

Mata Wang

nchar (saiz medan), yang saiz medan adalah kurang daripada atau sama dengan 255

Teks

Sama seperti saiz medan SQL Server

nchar (saiz medan), yang saiz medan lebih besar daripada 255

Memo

ntext

Memo

angka (kepersisan, skala)

Nombor

Perpuluhan (kepersisan Access dan skala sifat sepadan kepersisan SQL Server dan skala.)

nvarchar (saiz medan), yang saiz medan adalah kurang daripada atau sama dengan 255

Teks

Sama seperti saiz medan SQL Server

nvarchar (saiz medan), yang saiz medan lebih besar daripada 255

Memo

nvarchar(Max)

Memo

real

Nombor

Single

smalldatetime

Tarikh/Masa

smallint

Nombor

Integer

smallmoney

Mata Wang

sql_variant

Teks

255

text

Memo

timestamp

Perduaan

8

tinyint

Nombor

Byte

uniqueidentifier

Nombor

ID pereplikaan

varbinary

Perduaan

Sama seperti saiz medan SQL Server

varbinary (MAX)

Objek OLE

varchar (saiz medan), yang saiz medan adalah kurang daripada atau sama dengan 255

Teks

Sama seperti saiz medan SQL Server

varchar (saiz medan), yang saiz medan lebih besar daripada 255

Memo

varchar(Max)

Memo

xml

Memo

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×