Pautan ke atau mengimport data dari Salesforce

Pautan ke atau mengimport data dari Salesforce

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh memautkan atau mengimport data dari Salesforce, iaitu satu pengurusan hubungan pelanggan (CRM), penyelesaian perniagaan berasaskan awan. Untuk maklumat lanjut, lihat Salesforce.com.

 • Apabila anda memaut ke data, Access mencipta sambungan dua hala yang menyegerakkan perubahan kepada data dalam Access dan Salesforce.

 • Apabila anda mengimport data, Access mencipta salinan sekali, data dan jadi perubahan data dalam Access atau Salesforce tidak disegerakkan.

Menyambung daripada Access ke Salesforce

Nota    Keupayaan untuk memautkan atau mengimport data dari Salesforce hanya disokong dalam Office 365 Enterprise pelan yang berikut: Office 365 ProPlus, Office 365 Enterprise E3, dan, Office 365 Enterprise E5. Untuk maklumat lanjut, lihat Membandingkan Office 365 Enterprise pelan.

Sebelum anda bermula

Inginkan perkara untuk pergi licin? Kemudian membuat persediaan berikut sebelum anda pautan atau import:

 • Mengenal pasti maklumat sambungan yang diperlukan, termasuk nama pengguna, kata laluan dan token. Anda mesti masukkan token Keselamatan, iaitu kod abjad angka sensitif huruf, jika anda cuba mencapai Salesforce dari alamat protokol Internet (IP) yang berada di luar julat IP dipercayai Syarikat anda. Untuk maklumat lanjut, lihat Mengeset semula anda Keselamatan Token.

 • Pemacu ODBC yang digunakan untuk mencapai Salesforce memerlukan akaun Salesforce berdasarkan edisi pembangun, edisi profesional, Enterprise Edition atau edisi tidak terhad. Untuk menggunakan pemacu ini, anda mesti mempunyai capaian API didayakan. Untuk maklumat lanjut, lihat Mengawal individu API klien capaian kepada anda Salesforce organisasi.

 • Mengenal pasti jadual yang anda ingin pautkan atau mengimport. Anda boleh memautkan atau mengimport lebih daripada satu jadual dalam operasi tunggal.

 • Pertimbangkan bilangan lajur dalam setiap Jadual. Access tidak menyokong lebih daripada 255 medan dalam Jadual, jadi Access pautan atau mengimport hanya Lajur pertama 255.

 • Menentukan jumlah data yang diimport. Saiz maksimum pangkalan data Access adalah gigabait dua tolak ruang yang diperlukan untuk sistem objek. Jika Salesforce mengandungi Jadual besar, anda mungkin tidak dapat mengimport mereka semua ke dalam pangkalan data Access yang tunggal. Dalam kes ini, pertimbangkan untuk memaut ke data dan bukannya mengimport.

 • Melindungi pangkalan data Access anda dan maklumat sambungan yang ia mengandungi menggunakan lokasi yang dipercayai dan kata laluan pangkalan data Access. Untuk maklumat lanjut, lihat memutuskan sama ada untuk mempercayai pangkalan data dan menyulitkan pangkalan data menggunakan kata laluan pangkalan data.

 • Merancang untuk membuat perhubungan tambahan. Mencapai pautan ke atau jadual import yang dipilih tetapi tidak sebarang jadual yang berkaitan dalam Salesforce data model. Untuk maklumat lanjut mengenai model data ini, lihat Gambaran keseluruhan Model Data.

  Capaian tidak mencipta perhubungan antara Jadual berkaitan ini secara automatik. Anda boleh mencipta perhubungan antara jadual yang baru dan sedia ada dengan menggunakan tetingkap perhubungan secara manual. Untuk maklumat lanjut, lihat Apakah tetingkap perhubungan? dan mencipta, mengedit atau memadamkan perhubungan.

Peringkat 1: Mari bermula

 1. Pilih Data luaran > sumber Data baru > daripada perkhidmatan dalam talian > dari Salesforce.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk mengimport, pilih Import data sumber ke dalam Jadual baru dalam pangkalan data semasa.

  • Untuk memaut, pilih pautan sumber data dengan mencipta jadual terpaut.

 3. Pilih OK.

Peringkat 2: Masukkan kelayakan dan parameter rentetan sambungan

Dalam kotak dialog Microsoft Access – sambung ke Salesforce , lakukan yang berikut:

 1. Masukkan nama pengguna dan kata laluan dalam kotak Nama pengguna dan kata laluan .

 2. Masukkan token Keselamatan dalam kotak Token Keselamatan .

 3. Secara pilihan, masukkan satu atau lebih parameter sambungan dalam kotak Tambahan parameter rentetan sambungan .

  Untuk maklumat lanjut, lihat Parameter sambungan.

Peringkat 3: Memilih jadual untuk memautkan atau mengimport

 1. Dalam Jadual pautan atau Import objek kotak dialog, di bawah Jadual, pilih setiap jadual yang anda ingin pautkan atau import, dan kemudian klik OK.

  Senarai Jadual pautan atau mengimport
 2. Dalam operasi pautan, memutuskan sama ada untuk memilih Simpan kata laluan.

  Keselamatan    Memilih opsyen ini menyingkirkan perlu memasukkan kelayakan setiap kali anda membuka capaian dan mencapai data. Tetapi ini menyimpan kata laluan yang tanpa disulitkan dalam pangkalan data Access, yang bermakna individu yang boleh mencapai kandungan sumber boleh melihat nama pengguna dan kata laluan. Jika anda memilih opsyen ini, kami amat mengesyorkan menyimpan pangkalan data Access di lokasi yang dipercayai dan mencipta kata laluan pangkalan data Access. Untuk maklumat lanjut, lihat memutuskan sama ada untuk mempercayai pangkalan data dan menyulitkan pangkalan data menggunakan kata laluan pangkalan data.

Peringkat 4: Mencipta spesifikasi dan tugas (mengimport sahaja)

Hasil

Apabila pengendalian pautan atau import selesai, Jadual muncul dalam anak tetingkap navigasi dengan nama yang sama seperti Salesforce Jadual atau pandangan. Semasa pengendalian import, jika nama yang sedang digunakan, Access menambah "1" nama Jadual yang baru. Tetapi anda boleh menamakan semula Jadual kepada sesuatu yang lebih bermakna.

Dalam pengendalian import, Access tidak menulis ganti Jadual dalam pangkalan data. Walaupun anda tidak boleh menambahkan Salesforce data terus pada jadual sedia ada, anda boleh mencipta pertanyaan Tambah Tambah data selepas anda telah mengimport data daripada jadual yang serupa.

Dalam operasi pautan, jika lajur adalah baca sahaja dalam Jadual Salesforce, ia juga merupakan baca sahaja dalam Access.

Petua    Untuk melihat rentetan sambungan, letakkan penuding di atas Jadual dalam anak tetingkap navigasi Access.

Kemas kini Reka bentuk Jadual terpaut

Anda tidak boleh menambah, memadam, atau mengubah suai lajur atau mengubah jenis data dalam Jadual terpaut. Jika anda ingin membuat perubahan Reka bentuk, lakukan dalam Salesforce. Untuk melihat perubahan Reka bentuk dalam Access, mengemas kini Jadual terpaut:

 1. Pilih Data luaran > Pengurus Jadual terpaut.

 2. Pilih setiap Jadual terpaut yang anda ingin kemas kini, pilih OK, kemudian pilih tutup.

Parameter sambungan

Jadual berikut menerangkan parameter sambungan yang anda boleh masukkan dalam kotak Tambahan parameter rentetan sambungan daripada kotak dialog Microsoft Access – sambung ke Salesforce .

Memisahkan dua atau lebih parameter dengan koma bernoktah. Gunakan contoh sintaks berikut sebagai panduan:

UID=myaccount;BulkBatchSize=9000;UseNumeric=1;

Nama kekunci

Perihalan

Nilai lalai

Diperlukan

JABATAN

Kata laluan yang sepadan dengan nama pengguna yang anda disediakan dalam medan Username (kekunci UID telah).

Tiada

Ya

UID TELAH

Nama pengguna untuk akaun Salesforce anda.

Tiada

Ya

AutoLogout

Apabila opsyen ini tidak didayakan (1), sambungan Salesforce dilog apabila pemacu ditutup sambungan.

Apabila opsyen ini dinyahdayakan (0), sambungan Salesforce tidak dilog apabila pemacu ditutup sambungan.

1

Tidak

BulkBatchSize

Bilangan maksimum baris yang terkandung dalam panggilan API pukal tunggal apabila melaksanakan DML. Nilai maksimum adalah 10000

5000

Tidak

CERTSPATH

Laluan penuh fail PEM yang mengandungi Sijil CA dipercayai untuk mengesahkan pelayan. Jika opsyen ini tidak disetkan, kemudian pemacu lalai untuk menggunakan dipercayai CA Sijil PEM fail dipasang oleh pemacu

Fail cacerts.pem dalam subfolder \lib dalam pemacu yang pemasangan direktori.

Tidak

METADATALEVEL

Apabila opsyen ini didayakan (kekunci disetkan kepada 1 atau cahaya), pemacu infers metadata yang berdasarkan sampel kecil data dan bukannya semua data.

Apabila opsyen ini dinyahdayakan (kekunci disetkan kepada 0 atau penuh), pemacu infers metadata yang berdasarkan pada semua data.

Kosongkan (0 atau penuh)

Tidak

PARSEMETHOD

Bahasa pertanyaan yang menggunakan pemacu menghuraikan pertanyaan. Pilih salah satu seting berikut atau mengeset kunci kepada salah satu nilai dalam tanda kurung:

 • Cuba Huraikan pertanyaan sebagai SOQL sahaja (0 atau SOQL_ONLY)

 • Cuba Huraikan pertanyaan sebagai SQL sahaja (1 atau SQL_ONLY)

 • Cubaan menghuraikan pertanyaan sebagai SOQL terlebih dahulu, kemudian SQL (2 atau SOQL_FIRST)

 • Cubaan menghuraikan pertanyaan dalam SQL terlebih dahulu, kemudian SOQL (3 atau SQL_FIRST)

Cubaan menghuraikan pertanyaan sebagai SOQL terlebih dahulu, kemudian SQL (2 atau SOQL_ pertama)

Tidak

PROXYHOST

Nama hos atau alamat IP pelayan proksi yang anda ingin menyambung melalui.

Tiada

Ya, jika menyambung melalui pelayan proksi.

PROXYPORT

Nombor port yang menggunakan pelayan proksi untuk mendengar untuk sambungan klien.

Tiada

Ya, jika menyambung melalui pelayan proksi.

PROXYPWD

Kata laluan yang anda gunakan untuk mencapai pelayan proksi.

Tiada

Ya, jika menyambung ke pelayan proksi yang memerlukan pengesahan.

PROXYUID

Nama pengguna yang anda gunakan untuk mencapai pelayan proksi.

Tiada

Ya, jika menyambung ke pelayan proksi yang memerlukan pengesahan.

QueryAll

Apabila opsyen ini tidak didayakan (1), Salesforce pengguna boleh menjalankan carian untuk rekod yang dipadamkan oleh termasuk parameter isDeleted = true.

Apabila opsyen ini dinyahdayakan (0), pengguna tidak akan dapat mencari rekod yang dipadamkan.

0

Tidak

SANITIZECATALOGNAME

Apabila opsyen ini tidak didayakan (1), pemacu mengubah suai katalog nama dengan mengalih keluar semua aksara tak sah yang SQL-92 pengecam dan menggantikan semua Ruang dengan garis bawah.

Apabila opsyen ini dinyahdayakan (0), pemacu mengubah suai nama katalog.

Kosongkan (0)

Tidak

URL

URL untuk menyambung ke kotak Pasir Salesforce.

Tiada

Tidak

UseAnalyticAPI

Apabila opsyen ini tidak didayakan (1), pemacu melaksanakan laporan menggunakan API analisis.

Apabila opsyen ini dinyahdayakan (0), pemacu melaksanakan laporan melalui URL.

Terpilih (1)

Tidak

USELABEL

Apabila opsyen ini tidak didayakan (1), pemacu yang menggunakan nama medan dan label daripada Salesforce sebagai nama dan label data yang dikembalikan, masing-masing.

Apabila opsyen ini adalah dinyahdayakan (0), menggunakan pemacu yang medan nama daripada Salesforce seperti nama dan label dalam data dikembalikan.

Kosongkan (0)

Tidak

UseNumeric

Apabila opsyen ini tidak didayakan (1), pemacu mengembalikan data sebagai SQL_NUMERIC data dan bukannya SQL_DOUBLE data.

Apabila opsyen ini dinyahdayakan (0), pemacu mengembalikan data sebagai SQL_DOUBLE data.

Kosongkan (0)

Tidak

UseWVarChar

Opsyen ini menentukan cara jenis data dipetakan pada SQL. Apabila opsyen ini tidak didayakan (1), pemacu mengembalikan data sebagai SQL_WVARCHAR data dan bukannya SQL_VARCHAR data.

Apabila opsyen ini tidak didayakan (1), pemacu mengembalikan data sebagai SQL_VARCHAR data.

Kosongkan (0)

Tidak

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×