Panduan sintaks ungkapan

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Apabila anda menggunakan Microsoft Access, anda akan menghadapi situasi yang anda perlu bekerja dengan nilai yang tinggal terus dalam data anda. Contohnya, anda mungkin perlu mengira cukai jualan pada tertib, atau mengira nilai jumlah pesanan itu sendiri. Anda boleh mengira nilai ini menggunakan ungkapan.

Untuk menggunakan ungkapan, anda mesti terlebih dahulu menulis mereka menggunakan sintaks yang betul. Sintaks adalah set peraturan yang perkataan dan simbol dalam ungkapan dengan betul digabungkan.

Fikirkan cara ini: apabila anda ingin capaian untuk melakukan sesuatu, anda perlu cakap Bahasa. Contohnya, katakan anda ingin beritahu capaian "melihat tarikh lahir pada medan dalam Jadual pelanggan dan beritahu saya tahun lahir pelanggan." Anda boleh menulis Ungkapan ini sebagai DatePart("yyyy", [Customers]! [Tarikh lahir]). Ungkapan ini terdiri daripada yang fungsi DatePart dan dua nilai argumen — "yyyy," dan [Customers]! [BirthDate].

Mari kita periksa ungkapan tersebut secara lebih terperinci.

Contoh ungkapan

1. DatePart ialah fungsi yang memeriksa tarikh dan mengembalikan bahagian tertentu.

Petua: Permulaan dalam Access 2010, pembina ungkapan mempunyai IntelliSense, supaya anda boleh melihat apa argumen yang memerlukan ungkapan anda.

2. selang argumen yang memberitahu capaian bahagian tarikh untuk mengembalikan — dalam kes ini, "yyyy" memberitahu capaian yang anda inginkan hanya bahagian tahun tarikh dikembalikan.

3. argumen tarikh memberitahu capaian tempat untuk mencari nilai tarikh — dalam kes ini, [Customers]! [BirthDate] memberitahu capaian untuk mencari tarikh dalam medan tarikh lahir Jadual pelanggan.

Seperti yang anda boleh lihat, ungkapan dalam Access menggunakan bahasa yang pada mulanya, sedikit bit sukar untuk dibaca. Dengan pemahaman sintaks ungkapan dan sedikit latihan, ia akan menjadi lebih mudah.

Terdapat beberapa konsep penting yang anda perlu memahami sebelum anda cuba untuk menulis ungkapan. Artikel ini memperkenalkan konsep yang anda perlu fahami menggunakan sintaks yang betul, dan membincangkan sintaks yang anda gunakan dalam ungkapan.

Artikel ini alamat sintaks Bahasa pertanyaan berstruktur (SQL) mahupun ia bertujuan sebagai panduan untuk Visual Basic for Applications (VBA) sintaks.

Dalam artikel ini

Pengenalan

Objek, koleksi dan sifat

Pengecam

Fungsi, operator dan pemalar

Pengenalan

Untuk membina ungkapan, anda menggabungkan pengecam menggunakan fungsi, operator dan pemalar. Sebarang ungkapan sah mesti mengandungi sekurang-kurangnya satu fungsi atau sekurang-kurangnya satu pengecam, dan juga boleh mengandungi pemalar atau operator. Anda juga boleh menggunakan ungkapan sebagai sebahagian daripada ungkapan lain — biasanya sebagai argumen fungsi.

 • Pengecam dalam ungkapan    Borang umum pengecam dalam ungkapan ialah [Nama koleksi]! [Nama objek]. [Nama sifat].

  Nota: Anda hanya perlu menentukan cukup bahagian pengecam untuk menjadikannya unik dalam konteks ungkapan anda. Ia bukan luar biasa untuk pengecam untuk mengambil Borang [nama objek].

 • Fungsi dalam ungkapan    Bentuk umum ungkapan yang menggunakan fungsi ialah fungsi(argumen, argumen), salah satu argumen manakah biasanya pengecam atau ungkapan.

  Nota: Sesetengah fungsi tidak memerlukan argumen.

  Sebelum anda menggunakan fungsi tertentu, semak semula artikel bantuan yang sepadan untuk maklumat khusus mengenai sintaks fungsi tersebut.

 • Operator dalam ungkapan    Borang umum ungkapan yang menggunakan operator ialah pengecam operator pengecam. Terdapat pengecualian kepada borang ini sebagai terperinci dalam Jadual yang ditunjukkan dalam seksyen operator .

 • Pemalar dalam ungkapan    Borang umum ungkapan yang menggunakan pemalar ialah pengecam comparison_operator pemalar.

Halaman atas

Objek, koleksi dan sifat

Semua Jadual, pertanyaan, borang, laporan dan medan dalam pangkalan data Access secara individu dikenali sebagai objek. Setiap objek mempunyai nama. Sesetengah objek telah dinamakan, seperti jadual kenalan dalam pangkalan data yang dicipta daripada templat Microsoft Office Access kenalan. Apabila anda mencipta objek baru, anda berikannya nama.

Setkan semua ahli jenis tertentu objek dikenali sebagai koleksi. Contohnya, setkan semua Jadual dalam pangkalan data adalah koleksi. Sesetengah objek yang ahlinya koleksi dalam pangkalan data anda juga boleh koleksi yang mengandungi objek lain. Contohnya, objek Jadual adalah satu koleksi yang mengandungi medan objek.

Objek mempunyai sifat, yang menerangkan dan menyediakan cara untuk mengubah, ciri-ciri objek. Contohnya, objek pertanyaan mempunyai sifat Pandangan lalai yang menerangkan dan membolehkan anda menentukan cara pertanyaan akan muncul apabila anda menjalankan.

Gambar rajah berikut menggambarkan perhubungan antara koleksi, objek dan sifat:

Perhubungan koleksi kepada objek kepada sifat

1 koleksi.

2. objek

3 sifat.

Halaman atas

Pengecam

Apabila anda menggunakan objek, koleksi atau sifat dalam ungkapan, anda merujuk kepada unsur yang menggunakan pengecam. Pengecam termasuk nama unsur yang anda mengenal pasti dan nama unsur yang mana ia tergolong. Contohnya, pengecam untuk medan termasuk nama medan dan nama Jadual yang medan tergolong. Contoh seperti pengecam ditemui dalam contoh sebelumnya ungkapan: [Customers]! [Tarikh lahir].

Dalam sesetengah kes, nama unsur akan berfungsi dengan sendiri sebagai pengecam. Ini adalah benar apabila nama unsur unik dalam konteks ungkapan yang anda cipta. Baki pengecam tersirat oleh konteks. Contohnya, jika anda mereka bentuk pertanyaan yang menggunakan hanya satu jadual, nama medan sahaja akan berfungsi sebagai pengecam, kerana nama medan dalam Jadual mesti unik dalam jadual tersebut. Kerana anda menggunakan hanya satu jadual, nama Jadual tersirat dalam sebarang pengecam yang anda gunakan dalam pertanyaan untuk merujuk kepada medan.

Dalam kes lain, anda mesti eksplisit tentang bahagian pengecam untuk rujukan untuk berfungsi. Ini adalah benar apabila pengecam tidak unik dalam konteks ungkapan. Apabila terdapat ketaksaan, anda mesti menandakan bahagian cukup pengecam untuk menjadikannya unik dalam konteks secara eksplisit. Contohnya, katakan anda mereka bentuk pertanyaan yang menggunakan jadual yang bernama produk dan jadual bernama pesanan, dan kedua-dua Jadual mempunyai medan yang dinamakan ProductID. Dalam kes, pengecam yang anda gunakan dalam pertanyaan untuk merujuk kepada mana-mana medan ProductID mesti memasukkan nama Jadual selain nama medan — contohnya, [produk]! [ProductID].

Pengecam operator    Terdapat tiga operator yang anda boleh gunakan dalam pengecam.

 • Operator letupan (!)

 • Operator titik (.)

 • Operator tanda kurung siku ([])

Anda menggunakan operator ini dengan sekeliling setiap bahagian pengecam dengan tanda kurung siku, dan kemudian menyertai mereka menggunakan letupan yang atau operator titik. Contohnya, pengecam bagi medan yang dinamakan nama keluarga dalam Jadual yang bernama pekerja boleh disebut sebagai [pekerja]! [Nama keluarga]. Operator letupan memberitahu capaian bahawa apa yang berikut adalah objek yang dimiliki oleh koleksi yang mendahului operator letupan. Dalam kes ini, [nama keluarga] adalah objek medan yang dimiliki oleh koleksi [pekerja], iaitu itu sendiri objek Jadual.

Nota: Tegasnya, anda tidak sentiasa perlu taipkan tanda kurung siku di sekeliling pengecam atau pengecam separa. Jika terdapat tanpa ruang atau aksara khas lain dalam pengecam, Access menambah secara automatik kurungan apabila ia membaca ungkapan. Walau bagaimanapun, ia adalah satu amalan baik untuk menaip kurungan — ini membantu anda mengelakkan ralat, dan juga berfungsi sebagai petunjuk visual yang tertentu sebahagian daripada ungkapan ialah pengecam.

Halaman atas

Fungsi, operator dan pemalar

Untuk mencipta ungkapan, anda memerlukan lebih daripada pengecam — anda perlu melaksanakan tindakan seumpamanya. Anda menggunakan fungsi, operator dan pemalar untuk melaksanakan tindakan dalam ungkapan.

Fungsi

Fungsi adalah prosedur yang anda boleh gunakan dalam ungkapan. Sesetengah fungsi, seperti tarikh, tidak memerlukan sebarang input dalam agar ia berfungsi. Kebanyakan fungsi, Walau bagaimanapun, memerlukan input, dipanggil argumen. Dalam contoh di permulaan artikel ini, fungsi DatePart menggunakan dua argumen: argumen selang (dengan nilai "yyyy") dan argumen tarikh (dengan nilai [Customers]! [Tarikh lahir]). Fungsi DatePart memerlukan sekurang-kurangnya ini dua argumen (selang masa dan tarikh), tetapi boleh menerima argumen sehingga empat.

Nota: Apabila fungsi mempunyai lebih daripada satu argumen, argumen tersebut dipisahkan dengan koma.

Senarai berikut menunjukkan beberapa fungsi yang biasa digunakan dalam ungkapan. Klik pautan untuk setiap fungsi untuk maklumat lanjut tentang sintaks yang anda gunakan dengan fungsi tersebut.

 • Tarikh Fungsi tarikh yang digunakan untuk menyelitkan tarikh sistem semasa ke ungkapan. Ia biasanya digunakan bersama fungsi Format dan juga digunakan bersama pengecam medan bagi medan yang mengandungi data tarikh/masa.

 • DatePart Fungsi DatePart digunakan untuk menentukan atau menyari sebahagian daripada tarikh — biasanya tarikh yang diperoleh daripada pengecam medan, tetapi kadangkala nilai tarikh yang dikembalikan oleh fungsi lain, seperti tarikh.

 • DateDiff Fungsi DateDiff digunakan untuk menentukan perbezaan antara dua tarikh — biasanya antara tarikh yang diperoleh daripada pengecam medan dan tarikh yang diperoleh dengan menggunakan fungsi Date .

 • Format Fungsi Format digunakan untuk menggunakan format kepada pengecam dan juga untuk menggunakan format kepada hasil fungsi lain.

 • IIf Fungsi IIf digunakan untuk menilai ungkapan sebagai true atau false, dan kemudian kembali satu ditentukan nilai jika ungkapan yang menilai sebagai true dan nilai lain yang ditentukan jika ungkapan yang menilai sebagai palsu.

 • Fungsi Fungsi InStr digunakan untuk mencari posisi aksara atau rentetan dalam rentetan lain. Rentetan yang dicari biasanya diperoleh daripada pengecam medan.

 • Kiri, Middan kanan fungsi ini digunakan untuk mengekstrak aksara daripada rentetan, bermula dengan yang paling kiri aksara (kiri), kedudukan tertentu di tengah-tengah (Mid), atau dengan aksara paling kanan (kanan ). Ia biasanya digunakan bersama fungsi InStr . Rentetan yang fungsi ini mengekstrak aksara biasanya diperoleh daripada pengecam medan.

Untuk senarai dikategorikan fungsi, lihat artikel fungsi (disusun mengikut kategori).

Operator

Operator ialah perkataan atau simbol yang menunjukkan perhubungan aritmetik atau logik tertentu antara unsur ungkapan lain. Operator boleh:

 • Aritmetik, seperti tanda (+).

 • Operator perbandingan, seperti tanda sama dengan (=).

 • Operator logik, seperti tidak.

Operator secara umumnya digunakan untuk menunjukkan perhubungan antara dua pengecam. Jadual berikut menerangkan operator yang anda boleh gunakan dalam ungkapan Access.

Operator aritmetik   

Anda menggunakan operator aritmetik untuk mengira nilai dari dua atau lebih nombor atau untuk mengubah tanda nombor daripada positif kepada negatif.

Operator

Tujuan

Contoh

+

Menjumlahkan nombor dua.

[Subjumlah] + [SalesTax]

-

Mencari perbezaan antara dua nombor atau menunjukkan nilai negatif bagi nombor.

[Price]-[diskaun]

*

Mendarabkan dua nombor.

[Kuantiti] * [harga]

/

Membahagikan nombor pertama dengan nombor kedua.

[Jumlah] / [ItemCount]

\

Membundarkan kedua-dua nombor kepada integer, membahagikan nombor pertama dengan nombor kedua, dan kemudian potong hasil kepada integer.

[Berdaftar] \ [bilik]

Mod

Membahagikan nombor pertama dengan nombor kedua dan kembali hanya baki.

[Berdaftar] Mod [bilik]

^

Menaikkan nombor kepada kuasa exponent ada.

Nombor ^ Exponent

Operator perbandingan   

Anda menggunakan operator perbandingan untuk membandingkan nilai dan mengembalikan hasil yang benar, palsu, atau nol (nilai yang tidak diketahui).

Operator

Tujuan

<

Menentukan sama ada nilai pertama adalah kurang daripada nilai kedua.

<=

Menentukan sama ada nilai pertama adalah kurang daripada atau sama dengan nilai kedua.

>

Menentukan sama ada nilai pertama adalah lebih besar daripada nilai kedua.

>=

Menentukan sama ada nilai pertama adalah lebih besar daripada atau sama dengan nilai kedua.

=

Menentukan sama ada nilai pertama adalah sama dengan nilai kedua.

<>

Menentukan sama ada nilai pertama adalah tidak sama dengan nilai kedua.

Dalam semua kes, jika nilai pertama atau nilai kedua adalah nol, Hasilnya ialah kemudian juga nol. Oleh sebab nol mewakili nilai yang tidak diketahui, hasil perbandingan sebarang dengan nol adalah juga tidak diketahui.

Operator logik   

Anda menggunakan operator logik untuk menggabungkan dua nilai dan mengembalikan sama ada benar, palsu, atau nol hasil. Anda juga mungkin melihat operator logik yang dirujuk sebagai operator Boolean .

Operator

Penggunaan

Perihalan

Dan

Expr1 dan Expr2

True apabila Expr1 dan Expr2 adalah benar.

Atau

Expr1 atau Expr2

True apabila Expr1 atau Expr2 adalah benar.

Eqv

Expr1 Eqv Expr2

True apabila Expr1 dan Expr2 adalah benar atau kedua-dua Expr1 dan Expr2 adalah palsu.

Tidak

Tidak Expr

True apabila Expr tidak benar.

Xor

Expr1 Xor Expr2

True apabila Expr1 sama ada adalah benar, atau Expr2 adalah benar, tetapi bukan kedua-duanya.

Operator perangkaian   

Anda menggunakan operator perangkaian untuk menggabungkan dua nilai teks ke dalam satu rentetan.

Operator

Penggunaan

Perihalan

&

string1 & string2

Menggabungkan dua rentetan untuk membentuk satu rentetan.

+

string1 + string2

Menggabungkan dua rentetan untuk membentuk satu rentetan dan membiak nilai nol.

Operator Khas   

Anda menggunakan operator khas seperti yang diterangkan dalam Jadual berikut.

Operator

Perihalan

Untuk maklumat lanjut

Adalah nol atau bukan nol

Menentukan sama ada nilai adalah nol atau bukan nol.

Seperti "corak"

Padanan rentetan nilai dengan menggunakan Kad bebas operator ? dan *.

Seperti Operator

Antara val1 dan val2

Menentukan sama ada nilai berangka atau tarikh jatuh dalam julat.

Antara... Dan Operator

Dalam (string1, string2...)

Menentukan sama ada nilai rentetan terkandung dalam set nilai rentetan.

Dalam Operator

Pemalar

Pemalar ialah nilai diketahui yang tidak berubah dan yang anda boleh gunakan dalam ungkapan. Terdapat empat pemalar yang biasa digunakan dalam Access:

 • Benar    Menunjukkan sesuatu yang secara logik true.

 • False    Menunjukkan sesuatu yang secara logik false.

 • Nol    Menunjukkan kekurangan nilai diketahui.

 • "" (rentetan kosong)    Menunjukkan nilai yang diketahui menjadi kosong.

Pemalar boleh digunakan sebagai argumen kepada fungsi, dan boleh digunakan dalam ungkapan sebagai sebahagian daripada kriteria. Contohnya, anda boleh menggunakan pemalar rentetan kosong ("") sebagai sebahagian daripada kriteria untuk lajur dalam pertanyaan untuk menilai nilai medan untuk lajur tersebut, dengan memasukkan berikut sebagai kriteria: <> "". Dalam contoh ini, <> adalah operator dan "" adalah pemalar. Digunakan bersama-sama, ia menunjukkan bahawa pengecam yang digunakan akan dibandingkan dengan rentetan kosong. Ungkapan yang terhasil adalah true apabila nilai pengecam yang adalah apa-apa selain daripada rentetan kosong.

Nota: Berhati-hati apabila menggunakan pemalar nol . Dalam kebanyakan kes, menggunakan nol sempena operator perbandingan akan menyebabkan ralat. Jika anda ingin Bandingkan nilai untuk nol dalam ungkapan, gunakan yang Adalah nol atau operator Adalah bukan nol .

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan ungkapan, lihat artikel membina ungkapan.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×