Panduan perhubungan jadual

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Salah satu matlamat Reka bentuk pangkalan data yang baik adalah untuk mengalih keluar redundansi data (data pendua). Untuk mencapai matlamat tersebut, anda membahagikan data anda ke dalam banyak Jadual berdasarkan subjek supaya setiap fakta diwakili sekali sahaja. Anda kemudian menyediakan capaian dengan cara yang menggabungkan maklumat dibahagikan kembali — anda berbuat demikian dengan meletakkan medan biasa dalam Jadual yang berkaitan. Untuk melakukan langkah ini dengan betul, Walau bagaimanapun, anda mesti terlebih dahulu memahami perhubungan antara jadual anda dan kemudian Tentukan perhubungan ini dalam pangkalan data anda.

Untuk maklumat lanjut, lihat artikel asas Reka bentuk pangkalan data.

Artikel ini merangkumi perhubungan dalam pangkalan data web. Pangkalan data web tidak menyokong tetingkap perhubungan. Anda menggunakan medan carian untuk mencipta perhubungan dalam pangkalan data web. Untuk maklumat lanjut, lihat artikel membina pangkalan data untuk berkongsi di Web.

Dalam artikel ini

Pengenalan

Jenis perhubungan Jadual

Mengapa mencipta perhubungan jadual?

Memahami integriti rujukan

Melihat perhubungan jadual

Mencipta perhubungan jadual

Memadamkan perhubungan jadual

Mengubah perhubungan jadual

Menguatkuasakan integriti rujukan

Pengenalan

Selepas anda mencipta jadual untuk setiap subjek dalam pangkalan data anda, anda mesti memberikan capaian dengan cara yang membawa maklumat tersebut kembali bersama-sama sekali lagi apabila diperlukan. Anda melakukannya dengan meletakkan medan biasa dalam Jadual yang berkaitan dan dengan mentakrifkan perhubungan antara jadual anda. Kemudian anda boleh mencipta pertanyaan, borang dan laporan yang memaparkan maklumat daripada beberapa Jadual sekali gus. Contohnya, borang yang ditunjukkan di sini termasuk maklumat yang dilukis beberapa Jadual:

Borang pesanan memaparkan maklumat yang berkaitan daripada lima jadual sekaligus

1. Maklumat dalam borang ini diambil daripada jadual Pelanggan...

2. ...jadual Pesanan...

3. ...jadual Produk...

4. ...dan jadual Butiran Pesanan.

Nama pelanggan dalam kotak Bil Kepada diambil daripada jadual Pelanggan, ID Pesanan dan nilai Tarikh Pesanan diambil daripada jadual Pesanan, nama Produk diambil daripada jadual Produk, Harga Unit dan nilai Kuantiti diambil daripada jadual Butiran Pesanan. Jadual ini dipautkan antara satu sama lain dengan pelbagai cara untuk mendapatkan maklumat daripada setiap satu ke dalam borang.

Dalam contoh sebelum ini, medan dalam jadual mesti diselaraskan supaya ia menunjukkan maklumat mengenai pesanan yang sama. Penyelarasan ini disempurnakan dengan perhubungan jadual. Perhubungan jadual berfungsi dengan memadankan data dalam medan utama — sering kali medan dengan nama yang sama dalam kedua-dua jadual. Dalam kebanyakan kes, medan sepadan ini adalah kunci primer daripada satu jadual yang menyediakan pengecam unik bagi setiap rekod dan kunci asing dalam jadual lain. Contohnya, pekerja boleh dikaitkan dengan pesanan yang merupakan tanggungjawab mereka dengan mencipta perhubungan jadual antara medan ID Pekerja dalam jadual Pekerja dan Pesanan.

ID Pekerja digunakan sebagai kunci primer dalam jadual Pekerja dan kunci asing dalam jadual Pesanan.

1. ID Pekerja muncul dalam kedua-dua jadual — sebagai kunci primer ...

2. ... dan sebagai kunci asing.

Halaman Atas

Jenis perhubungan jadual

Terdapat tiga jenis perhubungan jadual.

 • Perhubungan satu ke banyak

  Pertimbangkan tertib Penjejakan pangkalan data yang termasuk Jadual pelanggan dan jadual. Pelanggan boleh meletakkan sebarang nombor pesanan. Ia mengikuti bahawa sebarang pelanggan yang dinyatakan dalam Jadual pelanggan, boleh terdapat banyak pesanan yang dinyatakan dalam Jadual pesanan. Perhubungan antara Jadual pelanggan dan jadual pesanan ialah, oleh itu, perhubungan satu ke banyak.

  Untuk mewakili perhubungan satu ke banyak dalam reka bentuk pangkalan data anda, mengambil kunci primer pada bahagian "satu" dalam perhubungan dan tambah sebagai satu medan tambahan ke Jadual pada bahagian "banyak" dalam perhubungan. Dalam kes ini, contohnya, anda menambahkan medan baru — medan ID dari jadual pelanggan — untuk pesanan tersebut jadual dan namakannya ID pelanggan. Capaian kemudian boleh menggunakan nombor ID pelanggan dalam Jadual pesanan untuk mencari pelanggan yang betul bagi setiap pesanan.

 • Perhubungan satu ke banyak

  Pertimbangkan perhubungan antara Jadual produk dan jadual. Tertib tunggal yang boleh memasukkan lebih daripada satu produk. Sebaliknya, satu produk boleh muncul pada banyak pesanan. Oleh itu, untuk setiap rekod dalam Jadual pesanan, boleh terdapat banyak rekod dalam Jadual produk. Selain itu, untuk setiap rekod dalam Jadual produk, boleh terdapat banyak rekod dalam Jadual pesanan. Jenis perhubungan ini dipanggil perhubungan satu ke banyak kerana untuk mana-mana produk, boleh terdapat banyak pesanan dan pesanan, boleh terdapat banyak produk. Sila ambil perhatian bahawa untuk mengesan perhubungan banyak kepada banyak sedia ada antara jadual anda, adalah penting untuk anda pertimbangkan kedua-dua belah perhubungan.

  Untuk mewakili perhubungan satu ke banyak, anda mesti mencipta jadual ketiga, sering kali dipanggil jadual simpang yang membahagikan perhubungan satu ke banyak ke dalam dua perhubungan satu ke banyak. Anda menyelitkan kunci primer daripada setiap dua jadual tersebut ke dalam jadual ketiga. Hasilnya, jadual ketiga merekodkan setiap kejadian atau tika bagi perhubungan. Contohnya, jadual Pesanan dan jadual Produk mempunyai perhubungan satu ke banyak yang ditakrifkan dengan mencipta dua perhubungan satu ke banyak kepada jadual Butiran Pesanan. Satu pesanan boleh mempunyai banyak produk dan setiap produk boleh muncul pada banyak pesanan.

 • Perhubungan satu ke satu

  Dalam perhubungan satu ke satu, setiap rekod dalam Jadual pertama boleh mempunyai hanya satu rekod sepadan dalam Jadual Kedua, dan setiap rekod dalam Jadual Kedua boleh mempunyai hanya satu rekod sepadan dalam Jadual pertama. Jenis perhubungan ini bukan biasa kerana paling kerap, maklumat yang berkaitan dengan cara ini disimpan dalam Jadual yang sama. Anda boleh menggunakan perhubungan satu ke satu untuk membahagikan Jadual dengan banyak medan untuk mengasingkan sebahagian jadual untuk sebab Keselamatan, atau untuk menyimpan maklumat yang hanya digunakan untuk subset Jadual utama. Apabila anda mengenal pasti perhubungan seperti, kedua-dua Jadual mesti berkongsi medan biasa.

Halaman Atas

Mengapa mencipta perhubungan jadual?

Anda boleh mencipta perhubungan Jadual secara jelas menggunakan tetingkap perhubungan, atau dengan menyeret medan dari anak tetingkap Senarai medan . Access menggunakan perhubungan jadual untuk mengetahui cara untuk menyambungkan jadual apabila anda perlu menggunakannya dalam objek pangkalan data. Terdapat beberapa sebab mengapa anda perlu mencipta perhubungan jadual sebelum anda mencipta objek pangkalan data lain, seperti borang, pertanyaan dan laporan.

 • Perhubungan jadual memaklumkan reka bentuk pertanyaan anda

  Untuk mengendalikan rekod daripada lebih daripada satu jadual, anda sering mesti mencipta pertanyaan yang mencantumkan Jadual. Pertanyaan berfungsi dengan nilai dalam medan kunci primer bagi Jadual pertama dengan medan kunci asing dalam Jadual Kedua yang sepadan. Contohnya, untuk mengembalikan baris yang menyenaraikan semua pesanan untuk pelanggan setiap, anda membina pertanyaan yang mencantumkan Jadual pelanggan dengan jadual pesanan yang berdasarkan pada medan ID pelanggan. Dalam tetingkap perhubungan, anda boleh menentukan medan untuk menyertai secara manual. Walau bagaimanapun, jika anda sudah mempunyai perhubungan yang ditakrifkan antara Jadual, Access membekalkan cantuman lalai, berdasarkan perhubungan Jadual sedia ada. Selain itu, jika anda menggunakan salah satu daripada Bestari pertanyaan, Access menggunakan maklumat yang mengumpul daripada perhubungan jadual anda telah mentakrifkan untuk mempersembahkan anda dengan pilihan dimaklumkan dan prepopulate seting sifat dengan nilai lalai yang sesuai.

 • Perhubungan jadual memaklumkan reka bentuk borang dan laporan anda

  Apabila anda mereka bentuk borang atau laporan, Access menggunakan maklumat yang mengumpul daripada perhubungan jadual anda telah mentakrifkan untuk mempersembahkan anda dengan pilihan dimaklumkan dan prepopulate seting sifat dengan nilai lalai yang sesuai.

 • Perhubungan jadual adalah asas yang anda boleh menguatkuasakan integriti rujukan untuk bantu mengelakkan rekod yatim dalam pangkalan data anda. Rekod yatim ialah rekod dengan rujukan kepada rekod lain yang tidak wujud — contohnya, rekod pesanan yang merujuk kepada rekod pelanggan yang tidak wujud.

  Apabila anda mereka bentuk pangkalan data, anda bahagikan maklumat ke dalam Jadual, setiap satunya mempunyai kunci primer. Anda kemudian menambah kunci asing untuk jadual berkaitan yang merujuk kepada kunci primer tersebut. Ini pasangan kunci utama kunci asing borang asas untuk perhubungan jadual dan pertanyaan berbilang Jadual. Ia adalah penting, oleh itu, ini rujukan kunci utama kunci asing kekal disegerakkan. Integriti rujukan membantu memastikan bahawa rujukan kekal yang disegerakkan dan bergantung perhubungan Jadual.

Halaman Atas

Memahami integriti rujukan

Apabila anda mereka bentuk pangkalan data, anda bahagikan maklumat anda ke dalam banyak Jadual berdasarkan subjek untuk meminimumkan redundansi data. Anda kemudian menyediakan capaian dengan cara yang membawa data kembali bersama-sama dengan meletakkan medan biasa dalam Jadual berkaitan. Contohnya, untuk mewakili perhubungan satu ke banyak anda mengambil kunci primer daripada jadual "satu" dan menambahkannya sebagai medan tambahan ada Jadual "banyak". Untuk menggabungkan data kembali, Access mengambil nilai dalam Jadual "banyak" dan mencari nilai yang sepadan dalam Jadual "satu". Dengan cara ini nilai dalam Jadual "banyak" merujuk kepada nilai yang sepadan dalam Jadual "satu".

Katakan anda mempunyai perhubungan satu ke banyak antara Pengirim dan Pesanan dan anda ingin memadamkan Pengirim. Jika pengirim yang anda ingin padam mempunyai pesanan dalam jadual Pesanan, pesanan tersebut menjadi "yatim" apabila anda memadamkan rekod Pengirim. Pesanan masih mengandungi ID pengirim tetapi ID tersebut tidak sah lagi kerana rekod yang merujuk kepadanya tidak lagi wujud.

Tujuan integriti rujukan adalah untuk mengelakkan yatim dan mengekalkan rujukan disegerakkan agar situasi hipotesis tidak berlaku.

Anda menguatkuasakan integriti rujukan dengan mendayakan untuk perhubungan Jadual (lihat kuatkuasakan integriti rujukan untuk arahan langkah demi langkah). Setelah dikuatkuasakan, Access menolak sebarang operasi yang akan melanggar integriti rujukan bagi perhubungan jadual tersebut. Ini bermakna Access akan menolak kedua-dua kemas kini yang mengubah sasaran rujukan dan pemadaman yang mengalih keluar sasaran rujukan. Walau bagaimanapun, ia adalah berkemungkinan anda mungkin mempunyai perlu mengubah kunci primer untuk pengangkut yang mempunyai pesanan dalam Jadual pesanan yang betul-betul sah. Untuk kes tersebut, apa yang anda perlukan adalah untuk capaian untuk mengemas kini semua baris yang dilaksanakan secara automatik sebagai sebahagian daripada pengendalian tunggal. Cara, Access memastikan bahawa kemas kini selesai sepenuhnya agar pangkalan data anda tidak ditinggalkan dalam keadaan yang tidak konsisten dengan beberapa baris yang dikemas kini dan tidak beberapa. Atas sebab ini Access menyokong opsyen kemas kini Lata medan berkaitan. Apabila anda menguatkuasakan integriti rujukan dan Pilih opsyen Lata mengemas kini medan berkaitan, dan anda kemudian mengemas kini kunci primer, Access secara automatik mengemas kini semua medan yang merujuk kepada kunci primer.

Ia juga adalah berkemungkinan anda mungkin mempunyai keperluan yang sah untuk memadamkan baris dan semua berkaitan rekod — contohnya, rekod pengangkut dan semua berkaitan pesanan untuk pengangkut tersebut. Sebab ini, Access menyokong opsyen padam Lata rekod berkaitan. Apabila anda menguatkuasakan integriti rujukan dan Pilih opsyen padam Lata rekod berkaitan, dan anda kemudian memadamkan rekod di sebelah kunci primer dalam perhubungan, Access secara automatik memadamkan semua rekod yang merujuk kepada kunci primer.

Halaman Atas

Melihat perhubungan jadual

Untuk melihat perhubungan jadual anda, klik perhubungan pada tab Alat pangkalan data . Tetingkap perhubungan terbuka dan memaparkan sebarang perhubungan sedia ada. Jika tiada perhubungan Jadual masih belum ditakrifkan dan anda sedang buka tetingkap perhubungan untuk kali pertama, Access menggesa anda untuk menambah Jadual atau pertanyaan pada tetingkap.

Membuka tetingkap Perhubungan

 1. Pada tab Fail, klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Pada tab Alat Pangkalan Data, dalam kumpulan Perhubungan, klik Perhubungan.

 4. Jika pangkalan data yang mengandungi perhubungan, tetingkap perhubungan muncul. Jika pangkalan data tidak mengandungi sebarang perhubungan dan anda sedang buka tetingkap perhubungan untuk kali pertama, kotak dialog Tunjukkan Jadual muncul. Klik tutup untuk menutup kotak dialog.

 5. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Perhubungan, klik Semua Perhubungan.

  Ini memaparkan semua perhubungan yang ditakrifkan dalam pangkalan data anda. Perhatikan bahawa jadual tersembunyi (Jadual yang kotak semak tersembunyi dalam Jadual sifat kotak dialog dipilih) dan hubungan mereka tidak akan ditunjukkan melainkan kotak semak Tunjukkan objek tersembunyi dipilih dalam kotak dialog Opsyen navigasi .

Perhubungan jadual diwakili dengan garisan perhubungan yang dilukis antara jadual dalam tetingkap Perhubungan. Perhubungan yang tidak menguatkuasakan integriti rujukan muncul sebagai garisan nipis antara medan umum yang menyokong perhubungan. Apabila anda memilih perhubungan dengan mengklik garisannya, garisan ditebalkan untuk menunjukkan ia telah dipilih. Jika anda menguatkuasakan integriti rujukan untuk perhubungan ini, garisan muncul lebih tebal di setiap hujung. Di samping itu, nombor 1 muncul di bahagian garisan tebal pada satu bahagian perhubungan dan simbol infiniti () muncul di bahagian garisan tebal pada bahagian lain.

Apabila tetingkap Perhubungan aktif, anda boleh memilih daripada perintah berikut pada reben:

Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Alat:

 • Edit Perhubungan    Buka kotak dialog Edit Perhubungan. Apabila anda memilih garisan perhubungan, anda boleh mengklik Edit Perhubungan untuk mengubah perhubungan jadual. Anda boleh juga dwiklik garisan perhubungan.

 • Kosongkan Tataletak    Mengalih keluar semua jadual dan perhubungan daripada dipaparkan dalam tetingkap Perhubungan. Sila ambil perhatian bahawa perintah ini hanya menyembunyikan jadual dan perhubungan — ia tidak memadamkannya.

 • Laporan Perhubungan    Mencipta laporan yang memaparkan jadual dan perhubungan dalam pangkalan data anda. Laporan hanya menunjukkan jadual dan perhubungan yang tidak tersembunyi dalam tetingkap Perhubungan.

Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Perhubungan:

 • Tunjukkan Jadual    Membuka kotak dialog Tunjukkan Jadual supaya anda boleh memilih jadual dan pertanyaan untuk dilihat dalam tetingkap Perhubungan.

 • Sembunyikan Jadual    Menyembunyikan jadual terpilih dalam tetingkap Perhubungan.

 • Perhubungan Langsung    Memaparkan semua perhubungan dan jadual berkaitan bagi jadual terpilih dalam tetingkap Perhubungan, jika ia belum dipaparkan.

 • Semua Perhubungan    Memaparkan semua perhubungan dan jadual berkaitan dalam pangkalan data anda dalam tetingkap Perhubungan. Sila ambil perhatian bahawa jadual tersembunyi (jadual yang kotak semak Tersembunyi dalam kotak dialog Sifat jadual terpilih) dan perhubungannya tidak akan ditunjukkan melainkan kotak semak Tunjukkan Objek Tersembunyi dipilih dalam kotak dialog Opsyen Navigasi.

 • Tutup    Menutup tetingkap Perhubungan. Jika anda membuat perubahan kepada tataletak tetingkap Perhubungan, anda akan ditanya sama ada untuk menyimpan perubahan tersebut.

Halaman Atas

Mencipta perhubungan jadual

Anda boleh mencipta perhubungan jadual menggunakan tetingkap Perhubungan atau dengan menyeret medan ke helaian data dari anak tetingkap Senarai Medan. Apabila anda mencipta perhubungan antara jadual, medan umum tidak perlu mempunyai nama yang sama walaupun biasanya ia mempunyai nama yang sama. Sebaliknya, medan tersebut mesti mempunyai jenis data yang sama. Jika medan kunci primer ialah medan AutoNombor, walau bagaimanapun, medan kunci asing juga boleh menjadi medan Nombor jika sifat Saiz Medan kedua-dua medan adalah sama. Sebagai contoh, anda boleh memadankan medan AutoNombor dan medan Nombor jika sifat Saiz Medan kedua-dua medan adalah Integer Panjang. Apabila kedua-dua medan umum adalah medan Nombor, ia mesti mempunyai seting sifat Saiz Medan yang sama.

Mencipta perhubungan jadual menggunakan tetingkap Perhubungan

 1. Pada tab Fail, klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Pada tab Alat Pangkalan Data, dalam kumpulan Perhubungan, klik Perhubungan.

 4. Jika anda masih belum mentakrifkan sebarang perhubungan, kotak dialog Tunjukkan Jadual akan muncul secara automatik. Jika ia tidak muncul, pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Perhubungan, klik Tunjukkan Jadual.

Kotak dialog Tunjukkan Jadual memaparkan kesemua jadual dan pertanyaan dalam pangkalan data. Untuk melihat jadual sahaja, klik Jadual. Untuk melihat pertanyaan sahaja, klik Pertanyaan. Untuk melihat kedua-dua jadual dan pertanyaan, klik Kedua-dua.

 1. Pilih satu atau lebih jadual atau pertanyaan kemudian klik Tambah. Selepas anda selesai menambah jadual dan pertanyaan pada tetingkap Perhubungan, klik Tutup.

 2. Seret medan (biasanya kunci primer) daripada satu jadual kepada medan umum (kunci asing) dalam jadual lain. Untuk menyeret berbilang medan, tekan kekunci CTRL, klik setiap medan, kemudian seretkannya.

Kotak dialog Edit Perhubungan muncul.

 1. Sahkan bahawa nama medan yang ditunjukkan adalah medan umum bagi perhubungan. Jika nama medan adalah salah, klik nama medan dan pilih medan baru daripada senarai.

Untuk menguatkuasakan integriti rujukan bagi perhubungan ini, pilih kotak semak Kuatkuasakan Integriti Rujukan. Untuk maklumat lanjut mengenai integriti rujukan, lihat seksyen Memahami Integriti Rujukan dan Menguatkuasakan Integriti Rujukan.

 1. Klik Cipta.

  Garisan perhubungan dilukis antara dua jadual. Jika anda memilih kotak semak Kuatkuasakan Integriti Rujukan, garisan yang lebih tebal akan muncul pada setiap hujung. Di samping itu, jika anda hanya memilih kotak semak Kuatkuasakan Integriti Rujukan, nombor 1 muncul di bahagian garisan tebal pada satu bahagian perhubungan dan simbol infiniti () muncul di bahagian garisan tebal pada bahagian lain.

  Nota: 

  • Untuk mencipta perhubungan satu ke satu    Kedua-dua medan biasa (biasanya kunci primer dan medan kunci asing) mesti mempunyai Indeks unik. Ini bermakna sifat berindeks bagi medan ini perlu disetkan kepada Ya (tiada pendua). Jika kedua-dua medan mempunyai Indeks unik, Access mencipta perhubungan satu ke satu.

  • Untuk mencipta perhubungan satu ke banyak    Medan pada bahagian "satu" (biasanya kunci primer) perhubungan mesti mempunyai Indeks unik. Ini bermakna sifat berindeks bagi medan ini perlu disetkan kepada Ya (tiada pendua). Medan pada bahagian "banyak" harus tidak mempunyai Indeks unik. Ia boleh mempunyai Indeks, tetapi ia mesti izinkan pendua. Ini bermakna sifat berindeks bagi medan ini perlu disetkan kepada sama ada tiadaatau Ya (pendua OK). Apabila satu medan mempunyai Indeks unik dan yang lain tidak, Access mencipta perhubungan satu ke banyak.

Mencipta perhubungan jadual menggunakan anak tetingkap Senarai Medan

Anda boleh menambah medan pada jadual sedia ada yang dibuka dalam pandangan helaian data dengan menyeretnya dari anak tetingkap Senarai medan . Anak tetingkap Senarai medan menunjukkan medan yang tersedia dalam Jadual berkaitan dan juga medan tersedia dalam Jadual lain. Apabila anda menyeret medan dari jadual (tidak berkaitan) "lain" dan kemudian melengkapkan Bestari carian, perhubungan satu ke banyak baru dicipta secara automatik antara Jadual dalam anak tetingkap Senarai medan dan jadual yang anda diseret medan. Perhubungan ini, dicipta oleh Access, menguatkuasakan integriti rujukan secara lalai. Untuk menguatkuasakan integriti rujukan, anda mesti edit perhubungan. Lihat seksyen mengubah perhubungan Jadual untuk maklumat lanjut.

Membuka jadual dalam pandangan Helaian Data

 1. Pada tab Fail, klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin tambahkan medan dan cipta perhubungan padanya kemudian klik Buka.

Membuka anak tetingkap Senarai Medan

 • Tekan ALT+F8.

  Anak tetingkap Senarai Medan muncul.

Senarai medan tetingkap menunjukkan semua jadual lain dalam pangkalan data anda, dikumpulkan ke dalam kategori. Apabila anda bekerja dengan jadual dalam pandangan helaian data, Access memaparkan medan dalam salah satu daripada dua kategori dalam anak tetingkap Senarai medan : medan yang tersedia dalam Jadual berkaitan dan medan yang tersedia dalam Jadual lain. Kategori pertama menyenaraikan semua jadual yang mempunyai perhubungan dengan jadual yang anda sedang bekerja dengan. Kategori kedua menyenaraikan semua jadual yang jadual anda tidak mempunyai perhubungan.

Dalam anak tetingkap Senarai Medan, apabila anda mengklik tanda tambah (+) di sebelah nama jadual, anda nampak senarai semua medan tersedia dalam jadual tersebut. Untuk menambahkan medan pada jadual anda, seret medan yang anda inginkan daripada anak tetingkap Senarai Medan kepada jadual dalam pandangan Helaian Data.

Menambah medan dan mencipta perhubungan dari anak tetingkap Senarai Medan

 1. Dalam anak tetingkap Senarai Medan, di bawah Medan yang tersedia dalam jadual lain, klik tanda tambah (+) di sebelah nama jadual untuk memaparkan senarai medan dalam jadual tersebut.

 2. Seret medan yang anda inginkan daripada anak tetingkap Senarai Medan kepada jadual yang terbuka dalam pandangan Helaian Data.

 3. Apabila garisan selitan muncul, lepaskan medan dalam posisi.

  Bestari Carian bermula.

 4. Ikuti arahan untuk melengkapkan Bestari Carian.

  Medan muncul pada jadual dalam pandangan Helaian Data.

Apabila anda menyeret medan dari jadual (tidak berkaitan) "lain" dan kemudian melengkapkan Bestari carian, perhubungan satu ke banyak baru dicipta secara automatik antara Jadual dalam Senarai medan dan jadual yang anda diseret medan. Perhubungan ini, dicipta oleh Access, menguatkuasakan integriti rujukan secara lalai. Untuk menguatkuasakan integriti rujukan, anda mesti edit perhubungan. Lihat seksyen mengubah perhubungan Jadual untuk maklumat lanjut.

Halaman Atas

Memadamkan perhubungan jadual

Untuk mengalih keluar perhubungan Jadual, anda mesti memadamkan garisan perhubungan dalam tetingkap perhubungan. Tempatkan kursor dengan berhati-hati supaya ia menuding pada garisan perhubungan, dan kemudian klik garisan. Garisan perhubungan kelihatan lebih tebal apabila ia dipilih. Dengan garisan perhubungan yang dipilih, tekan DELETE. Perhatikan bahawa apabila anda mengalih keluar perhubungan, anda juga mengalih keluar sokongan integriti rujukan bagi perhubungan tersebut, jika ia didayakan. Sebagai hasil, Access tidak lagi secara automatik akan menghalang penciptaan anak yatim rekod pada bahagian "banyak" perhubungan.

 1. Pada tab Alat Pangkalan Data, dalam kumpulan Perhubungan, klik Perhubungan.

Tetingkap perhubungan muncul. Jika anda belum takrifan perhubungan sebarang dan ini adalah kali pertama yang anda sedang buka tetingkap perhubungan, kotak dialog Tunjukkan Jadual muncul. Jika kotak dialog muncul, klik tutup.

 • Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Perhubungan, klik Semua Perhubungan.

Semua jadual yang mempunyai perhubungan dipaparkan, menunjukkan garisan perhubungan.

 1. Klik garisan perhubungan bagi perhubungan yang anda ingin padam. Garisan perhubungan kelihatan lebih tebal apabila ia dipilih.

 2. Tekan kekunci DELETE.

  –atau–

Klik kanan dan kemudian klik Padam.

 1. Access mungkin memaparkan mesej Adakah anda pasti anda ingin memadamkan perhubungan yang dipilih daripada pangkalan data anda secara kekal?. Jika mesej pengesahan ini muncul, klik Ya.

Nota: Jika salah satu jadual yang digunakan dalam perhubungan jadual sedang digunakan, mungkin oleh individu atau proses lain atau dalam objek pangkalan data terbuka (seperti borang), anda tidak akan dapat memadamkan perhubungan. Anda mesti tutup sebarang objek terbuka yang menggunakan jadual ini sebelum anda mengalih keluar perhubungan.

Halaman Atas

Mengubah perhubungan jadual

Anda mengubah perhubungan jadual dengan memilihnya dalam tetingkap Perhubungan kemudian mengeditnya. Tempatkan kursor dengan berhati-hati supaya ia menuding ke garisan perhubungan, kemudian klik garisan untuk memilihnya. Garisan perhubungan kelihatan lebih tebal apabila ia dipilih. Dengan garisan perhubungan dipilih, dwikliknya atau klik Edit Perhubungan dalam kumpulan Alat pada tab Reka Bentuk. Kotak dialog Edit Perhubungan muncul.

Membuat perubahan anda dalam kotak dialog Edit Perhubungan

 1. Pada tab Alat Pangkalan Data, dalam kumpulan Perhubungan, klik Perhubungan.

Tetingkap perhubungan muncul. Jika anda belum takrifan perhubungan sebarang dan ini adalah kali pertama yang anda sedang buka tetingkap perhubungan, kotak dialog Tunjukkan Jadual muncul. Jika kotak dialog muncul, klik tutup.

 • Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Perhubungan, klik Semua Perhubungan.

 • Semua jadual yang mempunyai perhubungan dipaparkan, menunjukkan garisan perhubungan.

 • Klik garisan perhubungan bagi perhubungan yang anda ingin ubah. Garisan perhubungan kelihatan lebih tebal apabila ia dipilih.

 • Dwiklik garisan perhubungan.

 • Buat perubahan anda kemudian klik OK.

  Kotak dialog Edit Perhubungan membenarkan anda mengubah perhubungan jadual. Secara khususnya, anda boleh mengubah jadual atau pertanyaan pada mana-mana bahagian perhubungan atau medan pada mana-mana bahagian. Anda juga boleh mengesetkan jenis cantuman atau menguatkuasakan integriti rujukan dan memilih opsyen lata. Untuk keterangan lanjut mengenai jenis cantuman dan cara mengesetkannya, lihat seksyen Mengesetkan jenis cantuman. Untuk keterangan lanjut mengenai cara menguatkuasakan integriti rujukan dan memilih opsyen lata, lihat seksyen Menguatkuasakan integriti rujukan.

Mengesetkan jenis cantuman

Apabila anda mentakrifkan perhubungan Jadual, fakta tentang hubungan memaklumkan Reka bentuk pertanyaan anda. Contohnya, jika anda mentakrifkan perhubungan antara dua jadual anda kemudian mencipta pertanyaan yang menggunakan jadual tersebut, Access secara automatik memilih lalai yang sepadan dengan medan yang berdasarkan medan yang ditentukan dalam perhubungan. Anda boleh menulis ganti nilai lalai yang asal ini dalam pertanyaan anda, tetapi nilai yang dibekalkan oleh perhubungan akan selalu membuktikan yang betul. Oleh sebab yang sepadan dan membawa bersama-sama data dari lebih daripada satu jadual adalah sesuatu yang anda akan lakukan kerap dalam semua tetapi pangkalan data yang paling mudah, seting lalai dengan mencipta perhubungan boleh masa menyimpan dan manfaat.

Pertanyaan berbilang jadual menggabungkan maklumat daripada lebih daripada satu jadual dengan memadankan nilai dalam medan umum. Pengendalian yang melakukan padanan dan gabungan dipanggil cantuman. Contohnya, katakan anda ingin memaparkan pesanan pelanggan. Anda mencipta pertanyaan yang menyambungkan jadual Pelanggan dan jadual Pesanan pada medan ID Pelanggan. Hasil pertanyaan mengandungi maklumat pelanggan dan maklumat pesanan bagi baris yang padanan bersamaan ditemui sahaja.

Salah satu nilai yang anda boleh menentukan untuk setiap perhubungan ialah jenis cantuman. Jenis cantuman memberitahu capaian rekod yang ingin masukkan dalam hasil pertanyaan. Contohnya, pertimbangkan sekali lagi pertanyaan yang mencantumkan Jadual pelanggan dan pesanan Jadual pada medan biasa yang mewakili ID. pelanggan Menggunakan jenis cantuman lalai (dipanggil cantuman dalaman), pertanyaan mengembalikan hanya baris pelanggan dan baris tertib yang mana medan biasa (juga dipanggil medan dicantum) adalah sama.

Walau bagaimanapun, katakan anda ingin memasukkan semua Pelanggan — mahupun mereka yang belum lagi membuat sebarang pesanan. Bagi menyempurnakan ini, anda perlu mengubah jenis cantuman daripada cantuman dalaman kepada apa yang dikenali sebagai cantuman luaran kiri. Cantuman luaran kiri mengembalikan semua baris dalam jadual di sebelah kiri perhubungan dan hanya perkara yang sepadan dalam jadual di sebelah kanan. Cantuman luaran kanan mengembalikan semua baris di sebelah kanan dan hanya perkara yang sepadan pada sebelah kiri.

Nota: Dalam kes ini, "kiri" dan "kanan" merujuk kepada posisi jadual dalam kotak dialog Edit Perhubungan, bukan tetingkap Perhubungan.

Anda perlu memikir tentang hasil yang anda paling kerap inginkan daripada pertanyaan yang mencantumkan jadual dalam perhubungan ini kemudian setkan jenis cantuman sewajarnya.

Mengesetkan jenis cantuman

 1. Dalam kotak dialog Edit Perhubungan , klik Jenis cantuman.

  Kotak dialog Sifat Cantuman muncul.

 2. Klik pilihan anda kemudian klik OK.

Jadual berikut (menggunakan Jadual pelanggan dan pesanan) menunjukkan pilihan tiga yang dipaparkan dalam kotak dialog sifat cantuman , jenis cantum yang mereka gunakan, dan sama ada semua baris atau baris yang sepadan yang disertakan bagi setiap Jadual.

Pilihan

Cantuman hubungan

Jadual kiri

Jadual kanan

1. Hanya termasuk baris yang medan disambungkan daripada kedua-dua jadual adalah sama.

Cantuman dalaman

Baris yang sepadan

Baris yang sepadan

2. Termasuk SEMUA rekod daripada 'Pelanggan' dan hanya rekod daripada 'Pesanan' yang medan dicantumkan adalah sama.

Cantuman luaran kiri

Semua baris

Baris yang sepadan

3. Termasuk SEMUA rekod daripada 'Pesanan' dan hanya rekod daripada 'Pelanggan' yang medan dicantumkan adalah sama.

Cantuman luaran kanan

Baris yang sepadan

Semua baris

Apabila anda memilih opsyen 2 atau opsyen 3, anak panah ditunjukkan pada garisan perhubungan. Anak panah ini menuding ke sisi perhubungan yang hanya menunjukkan baris sepadan.

Membuat perubahan dalam kotak dialog Sifat Cantuman

 1. Pada tab Alat Pangkalan Data, dalam kumpulan Perhubungan, klik Perhubungan.

Tetingkap perhubungan muncul. Jika anda belum takrifan perhubungan sebarang dan ini adalah kali pertama yang anda sedang buka tetingkap perhubungan, kotak dialog Tunjukkan Jadual muncul. Jika kotak dialog muncul, klik tutup.

 • Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Perhubungan, klik Semua Perhubungan.

  Semua jadual yang mempunyai perhubungan dipaparkan, menunjukkan garisan perhubungan

 • Klik garisan perhubungan bagi perhubungan yang anda ingin ubah. Garisan perhubungan kelihatan lebih tebal apabila ia dipilih.

 • Dwiklik garisan perhubungan.

Kotak dialog Edit Perhubungan muncul.

 1. Klik Sertai jenis

 2. Dalam kotak dialog Sifat Cantuman, klik opsyen kemudian klik OK.

 3. Buat sebarang perubahan tambahan pada perhubungan kemudian klik OK.

Halaman Atas

Menguatkuasakan integriti rujukan

Tujuan menggunakan integriti rujukan adalah untuk mengelakkan rekod anak yatim dan mengekalkan rujukan disegerakkan agar anda tidak mempunyai sebarang rekod yang merujuk kepada rekod lain yang tidak lagi wujud. Anda menguatkuasakan integriti rujukan dengan mendayakan untuk perhubungan Jadual. Setelah dikuatkuasakan, Access menolak sebarang operasi yang akan melanggar integriti rujukan bagi perhubungan jadual tersebut. Capaian menolak kemas kini yang mengubah sasaran rujukan dan pemadaman yang mengalih keluar sasaran rujukan. Untuk mempunyai capaian yang disebarkan rujukan kemas kini dan pemadaman agar semua baris berkaitan berubah mengikut kesesuaian, lihat seksyen mengesetkan opsyen Lata.

Menghidupkan atau mematikan integriti rujukan

 1. Dalam tetingkap Perhubungan, klik garisan perhubungan bagi perhubungan yang anda ingin ubah. Garisan perhubungan kelihatan lebih tebal apabila ia dipilih.

 2. Dwiklik garisan perhubungan.

Kotak dialog Edit Perhubungan muncul.

 1. Pilih kotak semak Kuatkuasakan Integriti Rujukan.

 2. Buat sebarang perubahan tambahan pada perhubungan kemudian klik OK.

Selepas anda telah menguatkuasakan integriti rujukan, peraturan berikut digunakan:

 • Anda tidak boleh memasukkan nilai dalam medan kunci asing jadual berkaitan jika nilai itu tidak wujud dalam medan kunci primer bagi jadual primer — berbuat demikian akan mencipta rekod yatim.

 • Anda tidak boleh memadamkan rekod daripada jadual primer jika rekod sepadan wujud dalam jadual berkaitan. Contohnya, anda tidak boleh memadamkan rekod pekerja daripada jadual Pekerja jika terdapat pesanan yang diperuntukkan kepada pekerja dalam jadual Pesanan. Walau bagaimanapun, anda boleh memilih untuk memadamkan rekod primer dan semua rekod berkaitan dalam satu pengendalian dengan memilih kotak semak Padam Lata Rekod Berkaitan.

 • Anda tidak boleh mengubah nilai kunci utama dalam Jadual primer jika melakukan jadi akan mencipta rekod anak yatim. Contohnya, anda tidak boleh mengubah nombor tertib dalam Jadual pesanan jika terdapat item baris yang diuntukkan kepada perintah tersebut dalam jadual butiran pesanan. Anda boleh, Walau bagaimanapun, memilih untuk mengemas kini kepada primer rekod dan semua rekod berkaitan dalam satu operasi dengan memilih kotak semak Lata mengemas kini medan berkaitan .

  Nota: Jika anda menghadapi kesukaran untuk mendayakan integriti rujukan, Sila ambil perhatian bahawa syarat berikut diperlukan untuk menguatkuasakan integriti rujukan:

  • Medan umum daripada jadual primer mestilah kunci primer atau mempunyai indeks unik.

  • Medan umum mesti mempunyai jenis data yang sama. Satu pengecualian adalah bahawa medan AutoNombor boleh dikaitkan dengan medan Nombor yang mempunyai seting sifat SaizMedanInteger Panjang.

  • Kedua-dua Jadual mesti wujud dalam pangkalan data Access yang sama. Integriti rujukan tidak dikuatkuasakan pada jadual terpaut. Walau bagaimanapun, jika Jadual sumber dalam Access format, anda boleh membuka pangkalan data yang ia disimpan dan mendayakan integriti rujukan dalam pangkalan data tersebut.

Mengesetkan opsyen lata

Anda mungkin menghadapi situasi yang anda mempunyai perlu mengubah nilai pada bahagian "satu" perhubungan yang sah. Dalam kes, anda perlu mencapai mengemas kini secara automatik semua baris dilaksanakan sebagai sebahagian daripada pengendalian tunggal. Dengan cara ini, kemas kini selesai sepenuhnya agar pangkalan data anda tidak ditinggalkan dalam keadaan yang tidak konsisten — dengan beberapa baris yang dikemas kini dan tidak beberapa. Access membantu anda mengelakkan masalah ini dengan sokongan opsyen kemas kini Lata medan berkaitan. Apabila anda menguatkuasakan integriti rujukan dan Pilih opsyen Lata mengemas kini medan berkaitan, dan anda kemudian mengemas kini kunci primer, Access secara automatik mengemas kini semua medan yang merujuk kepada kunci primer.

Anda juga mungkin perlu memadamkan baris dan semua berkaitan rekod — contohnya, rekod pengangkut dan semua berkaitan pesanan untuk pengangkut tersebut. Sebab ini, Access menyokong opsyen padam Lata rekod berkaitan. Apabila anda menguatkuasakan integriti rujukan dan Pilih opsyen padam Lata rekod berkaitan, Access secara automatik memadam semua rekod yang merujuk kunci primer apabila anda memadamkan rekod yang mengandungi kunci primer.

Menghidupkan atau mematikan kemas kini lata dan/atau padam lata

 1. Dalam tetingkap Perhubungan, klik garisan perhubungan bagi perhubungan yang anda ingin ubah. Garisan perhubungan kelihatan lebih tebal apabila ia dipilih.

 2. Dwiklik garisan perhubungan.

Kotak dialog Edit Perhubungan muncul.

 1. Pilih kotak semak Kuatkuasakan Integriti Rujukan.

 2. Pilih sama ada kotak semak Kemas Kini Lata Medan Berkaitan atau Padam Lata Rekod Berkaitan atau pilih kedua-duanya.

 3. Buat sebarang perubahan tambahan pada perhubungan kemudian klik OK.

Nota: Jika kunci primer adalah medan AutoNombor, memilih kotak semak Kemas Kini Lata Medan Berkaitan tidak akan mempunyai kesan kerana anda tidak boleh mengubah nilai dalam medan AutoNombor.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×