Panduan medan berbilang nilai

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Dalam kebanyakan sistem pengurusan pangkalan data, anda boleh menyimpan hanya nilai tunggal dalam medan, termasuk versi terdahulu Microsoft Access. Dalam Microsoft Office Access 2007, anda juga boleh mencipta medan yang memegang berbilang nilai, seperti senarai kategori yang anda telah menguntukkan isu. Medan berbilang nilai yang sesuai untuk situasi tertentu, seperti apabila anda menggunakan Office Access 2007 untuk bekerja dengan maklumat yang disimpan dalam senarai Windows SharePoint Services 3.0 , dan senarai yang mengandungi medan yang menggunakan salah satu jenis medan berbilang nilai yang tersedia dalam Windows SharePoint Services.

Topik ini merangkumi medan berbilang nilai dalam Office Access 2007 dan Windows SharePoint Services, cara untuk mencipta medan berbilang nilai dan masa untuk menggunakan salah satu dan cara untuk menggunakan medan berbilang nilai dalam pertanyaan.

Dalam artikel ini

Apakah medan berbilang nilai

Medan berbilang nilai dalam Windows SharePoint Services

Masa untuk menggunakan medan berbilang nilai

Cara untuk mencipta medan berbilang nilai

Menggunakan Bestari carian

Mengubah suai Reka bentuk medan berbilang nilai

Cara untuk menggunakan medan berbilang nilai dalam pertanyaan

Apakah medan berbilang nilai

Katakan anda mempunyai tugas untuk memperuntukkan kepada salah satu daripada pekerja atau kontraktor, tetapi anda memutuskan bahawa anda perlu memperuntukkan kepada lebih daripada seorang. Dalam Office Access 2007, anda boleh mencipta medan berbilang nilai yang membolehkan anda memilih individu daripada senarai.

Medan berbilang nilai

Apabila anda klik kotak kombo, kotak semak muncul terpilih untuk menunjukkan pilihan anda. Anda boleh semak atau kosongkan item dalam senarai dan kemudian klik OK untuk menyerahkan pilihan anda.

Kotak kombo medan berbilang nilai

Individu yang dipilih disimpan dalam medan berbilang nilai, dan dipisahkan oleh koma (secara lalai) apabila dipaparkan.

Medan berbilang nilai dengan nilai yang dipisahkan oleh koma

Idea di sebalik medan berbilang nilai adalah untuk menjadikannya mudah untuk menyokong kejadian tersebut yang anda ingin pilih dan menyimpan lebih daripada satu pilihan, tanpa perlu mencipta reka bentuk pangkalan data lanjutan. Medan berbilang nilai juga merupakan penting untuk integrasi dengan Windows SharePoint Services kerana senarai SharePoint juga menyokong medan berbilang nilai.

Anda mungkin tertanya-tanya mengapa Office Access 2007 membenarkan anda menyimpan lebih daripada satu nilai dalam medan, apabila paling perhubungan pangkalan data sistem pengurusan melarang ini. Jawapan adalah bahawa enjin pangkalan data dalam Office Access 2007 sebenarnya tidak menyimpan nilai dalam medan tunggal. Walaupun apa yang anda melihat dan bekerja dengan kelihatan pada medan tunggal, nilai sebenarnya disimpan secara berasingan dan terurus dalam Jadual sistem tersembunyi. Enjin pangkalan data Access mengendalikan ini untuk anda, secara automatik memisahkan data dan membawanya kembali bersama-sama sekali lagi untuk menimbulkan nilai dalam satu medan.

Teknikal bercakap, medan berbilang nilai capaian kepada model perhubungan satu ke banyak. Contohnya, pertimbangkan Jadual acara yang mana anda memperuntukkan tanggungjawab untuk setiap peristiwa satu atau lebih daripada pekerja anda. Katakan anda mencipta medan berbilang nilai yang bernama "AssignedTo" untuk memperuntukkan acara pekerja. Perhubungan antara acara dan pekerja yang banyak kepada banyak. Iaitu, anda boleh mempunyai ramai pekerja yang diperuntukkan kepada sebarang peristiwa satu, dan anda juga boleh mempunyai sebarang pekerja satu yang diperuntukkan kepada banyak peristiwa.

Halaman Atas

Medan berbilang nilai dalam Windows SharePoint Services

Windows SharePoint Services 2.0 menyokong lajur pilihan yang membolehkan anda memilih dan menyimpan lebih daripada satu pilihan dalam medan tunggal. Dalam Windows SharePoint Services 3.0, anda juga boleh mencipta medan carian yang membolehkan anda memilih dan menyimpan lebih daripada satu pilihan dalam medan tunggal. Untuk Office Access 2007 bersepadu dengan Windows SharePoint Services dan menyokong jenis medan, Office Access 2007 melaksanakan sokongan untuk medan berbilang nilai.

Apabila anda memaut ke senarai SharePoint yang menggunakan salah satu jenis data berbilang nilai ini, Office Access 2007 secara automatik mencipta dan menggunakan capaian yang ada berbilang nilai jenis secara setempat.

Apabila anda mengeksport Jadual Access ke senarai SharePoint dan jadual Access yang mengandungi medan berbilang nilai, medan akan menjadi salah satu jenis medan berbilang nilai yang tersedia dalam Windows SharePoint Services. Begitu juga, apabila anda mengalih pangkalan data Access ke laman SharePoint dan pangkalan data yang mengandungi Jadual Access yang mengandungi medan berbilang nilai, setiap medan berbilang nilai tersebut akan menjadi salah satu jenis medan berbilang nilai Windows SharePoint Services.

Halaman Atas

Masa untuk menggunakan medan berbilang nilai

Anda harus Pertimbangkan mencipta medan berbilang nilai apabila anda ingin:

 • Menyimpan berbilang nilai pilihan daripada senarai pilihan dan senarai tersebut pilihan yang kecil.

  Anda mencipta medan berbilang nilai dalam Office Access 2007 menggunakan Bestari carian dalam pandangan Reka bentuk Jadual.

 • Mengeksport Jadual capaian ke laman SharePoint agar ia menggunakan berbilang nilai pilihan atau carian medan tersedia dalam Windows SharePoint Services.

  Anda mencipta medan berbilang nilai dalam Office Access 2007 menggunakan Bestari carian dalam pandangan Reka bentuk Jadual. Anda kemudian Eksport Jadual ke senarai SharePoint.

 • Mengalih pangkalan data Access ke laman SharePoint agar ia menggunakan berbilang nilai pilihan atau carian medan tersedia dalam Windows SharePoint Services.

  Anda mencipta medan berbilang nilai dalam Office Access 2007 menggunakan Bestari carian dalam pandangan Reka bentuk Jadual. Anda kemudian klik perintah alih ke SharePoint pada tab Data luaran .

 • Pautan ke senarai SharePoint yang mengandungi berbilang nilai pilihan atau medan Carian Berbilang nilai.

  Medan berbilang nilai Office Access 2007 secara automatik dicipta untuk anda dan dipetakan kepada medan Windows SharePoint Services apabila anda mencipta jadual terpaut.

Selain daripada senario sebelumnya, anda juga mungkin ingin menggunakan medan berbilang nilai apabila anda agak pasti pangkalan data anda tidak akan dialih ke Microsoft SQL Server pada tarikh yang akan datang. Medan berbilang nilai Office Access 2007 adalah upsized untuk SQL Server sebagai medan memo (ntext) yang mengandungi set terbatas nilai. Kerana SQL Server tidak menyokong jenis data berbilang nilai yang model perhubungan satu ke banyak, Reka bentuk dan tambahan kerja penukaran mungkin diperlukan.

Halaman Atas

Cara untuk mencipta medan berbilang nilai

Apabila anda membuka jadual, Jadual dibuka dalam pandangan helaian data. Anda boleh menambah lajur carian berbilang nilai dengan mengklik Lajur carian dalam Kumpulan medan & lajur pada tab helaian data . Ini memulakan Bestari carian untuk membawa anda melalui proses mencipta lajur carian.

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka , pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam anak tetingkap navigasi, dwiklik jadual yang anda ingin mencipta lajur carian untuk membukanya.

 4. Pada tab helaian data , dalam Kumpulan medan & lajur , klik Lajur carian.

  Imej Reben Access

  Bestari carian muncul.

  Halaman Bestari Carian iaitu tempat anda memilih jadual/pertanyaan atau senarai nilai

 5. Dalam kotak dialog pertama Bestari carian, anda mesti memutuskan sama ada anda ingin asaskan lajur carian pada nilai dalam Jadual atau pertanyaan atau pada senarai nilai yang anda taipkan dalam.

  Jenis lajur carian berbilang nilai yang paling biasa adalah salah satu yang memaparkan nilai semasa ia daripada jadual berkaitan atau pertanyaan.

 6. Untuk mengetahui cara untuk melengkapkan Bestari carian, lihat menggunakan Bestari carian. Untuk maklumat yang lebih mendalam tentang cara untuk mencipta medan berbilang nilai, lihat Tambah atau ubah lajur carian yang membolehkan anda menyimpan berbilang nilai.

Halaman Atas

Menggunakan Bestari carian

Bestari carian yang digunakan apabila anda mencipta lajur carian dalam pandangan helaian data, apabila anda menyeret medan dari anak tetingkap Senarai medan jadual yang dibuka dalam pandangan helaian data, dan dalam pandangan Reka bentuk apabila anda memilih Bestari carian dalam lajur jenis Data. Bestari membimbing anda melalui langkah-langkah yang diperlukan untuk mencipta lajur carian dan mengesetkan sifat medan yang sesuai untuk memadankan pilihan anda secara automatik. Bestari juga mencipta perhubungan jadual dan Indeks, yang diperlukan untuk menyokong lajur carian.

Apabila Bestari muncul, anda mesti memutuskan sama ada untuk mengasaskan lajur carian pada jadual atau pertanyaan atau senarai nilai yang anda masukkan. Biasanya, jika pangkalan data anda dengan betul direka dan maklumat anda dibahagikan kepada subjek berdasarkan Jadual, anda akan ingin memilih jadual atau pertanyaan untuk sumber lajur carian.

 • Mencipta carian berbilang nilai yang berdasarkan Jadual atau pertanyaan

  Apabila anda menyeret medan dari anak tetingkap Senarai medan untuk mencipta medan berbilang nilai, dua langkah pertama dalam prosedur berikut secara automatik dilakukan untuk anda, jadi anda bermula dengan langkah ketiga.

  1. Dalam Bestari carian, klik saya inginkan lajur carian untuk mencari nilai dalam Jadual atau pertanyaan, dan kemudian klik berikut.

  2. Pilih jadual atau pertanyaan daripada senarai, kemudian klik Berikut.

  3. Di bawah Medan yang tersedia, klik medan yang anda ingin masukkan dalam carian anda.

  4. Klik yang lebih besar-daripada butang (>) untuk mengalihkan medan anda mengklik pada senarai Medan terpilih .

  5. Ulangi dua langkah sebelumnya sehingga anda telah disenaraikan dalam senarai Medan terpilih semua medan yang anda inginkan disertakan dalam carian anda. Kemudian klik berikut.

  6. Secara pilihan, pilih satu sehingga empat medan untuk mengisih item carian, dan kemudian klik berikut. Klik butang menaik untuk bertukar daripada Mengisih item carian dalam tertib menaik untuk mengisih item carian dalam tertib menurun. Perhatikan bahawa nama butang bertukar kepada menurun. Klik butang sekali lagi untuk bertukar kembali. Klik berikut untuk meneruskan.

  7. Melaraskan lebar lajur dalam medan carian anda, jika perlu, kemudian klik berikut.

  8. Di bawah Adakah anda ingin menyimpan berbilang nilai untuk carian ini?, pilih kotak semak Benarkan Berbilang Nilai.

   Nota: Kotak semak ini mesti dipilih untuk mendayakan penyimpanan berbilang nilai.

  9. Klik Selesai.

   Apabila anda klik butang selesai, lajur carian dicipta yang sifat medannya disetkan berdasarkan pilihan anda buat dalam Bestari carian.

  10. Untuk menyimpan Jadual, klik butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Simpan.

 • Mencipta carian berbilang nilai berdasarkan nilai yang anda masukkan

  1. Dalam Bestari Carian, klik Saya akan taipkan nilai yang saya inginkan, kemudian klik Berikut.

  2. Masukkan bilangan lajur. Kemudian, taipkan setiap nilai. Untuk mengalih ke lajur atau baris berikutnya, tekan TAB.

  3. Apabila anda selesai memasukkan nilai, klik Berikut.

  4. Jika anda menentukan lebih daripada satu lajur pada langkah 2, anda mesti memilih lajur yang anda akan gunakan untuk mengenal pasti setiap nilai secara unik. Dalam kotak Medan Tersedia, dwiklik lajur yang anda ingin gunakan untuk mengenal pasti setiap nilai secara unik.

   Nota: Langkah ini tidak muncul jika anda tidak menentukan lebih daripada satu lajur pada langkah 2.

  5. Dalam Bestari carian, taipkan label untuk lajur carian anda.

  6. Di bawah Adakah anda ingin menyimpan berbilang nilai untuk carian ini?, pilih kotak semak Benarkan Berbilang Nilai.

   Nota: Kotak semak ini mesti dipilih untuk mendayakan penyimpanan berbilang nilai.

  7. Klik Selesai.

   Apabila anda klik butang selesai, lajur carian dicipta yang sifat medannya disetkan berdasarkan pilihan anda buat dalam Bestari carian.

  8. Untuk menyimpan Jadual, klik butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Simpan.

   Selepas anda mencipta medan berbilang nilai, ia muncul sebagai senarai juntai bawah kotak semak apabila anda melihat jadual dalam pandangan helaian data.

Halaman Atas

Mengubah suai Reka bentuk medan berbilang nilai

Untuk maklumat mengenai cara untuk mengubah suai Reka bentuk medan berbilang nilai, lihat artikel menambah atau mengubah lajur carian yang membolehkan anda menyimpan berbilang nilai.

Halaman Atas

Cara untuk menggunakan medan berbilang nilai dalam pertanyaan

Apabila anda menggunakan medan berbilang nilai dalam pertanyaan, anda mesti memutuskan jika anda ingin dapatkan semula medan berbilang nilai lengkap yang mengandungi semua nilai yang dipisahkan oleh koma atau baris berasingan bagi setiap nilai. Contohnya, katakan anda mempunyai isu jadual yang mengandungi medan AssignedTo yang anda gunakan untuk menguntukkan isu pekerja. Anda boleh membina pertanyaan yang mengandungi medan AssignedTo seperti ini:

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Pada tab Cipta dalam kumpulan Lain, klik Reka Bentuk Pertanyaan.

  Imej Reben Access

 4. Dalam kotak dialog Tunjukkan Jadual , klik Jadual (dalam contoh ini, "Isu") yang mengandungi medan berbilang nilai, dan kemudian klik Tambah.

 5. Klik Tutup.

 6. Seret medan yang anda ingin gunakan pada grid pertanyaan. Dalam contoh ini, seret medan Tajuk dan medan berbilang nilai yang bernama "AssignedTo" grid pertanyaan.

 7. Pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Hasil, klik Jalankan.

Hasil pertanyaan anda akan kelihatan seperti ini, dengan satu lajur yang memaparkan tajuk isu dan lajur kedua yang memaparkan medan berbilang nilai:

Hasil pertanyaan menunjukkan medan Tajuk dan AssignedTo


Katakan anda ingin lihat AssignedTo yang dikembangkan medan berbilang nilai, supaya setiap nilai AssignedTo muncul dalam baris berasingan. Untuk melakukan ini, anda perlu menentukan sifat nilai dengan rentetan ". Nilai"untuk"AssignedTo"dalam baris medan , seperti yang ditunjukkan di sini dalam grid pertanyaan:

Grid pertanyaan menunjukkan Tajuk dan AssignedTo.Value

Apabila anda menentukan AssignedTo dalam baris medan , Access memaparkan semua nilai dalam medan berbilang nilai dalam baris hanya satu apabila anda menjalankan pertanyaan. Walau bagaimanapun, apabila anda menggunakan sifat nilai , seperti AssignedTo.Value, Access memaparkan medan berbilang nilai dalam borang dikembangkan supaya setiap nilai muncul dalam baris berasingan. Anda boleh mencipta pertanyaan untuk memaparkan nilai individu seperti ini:

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Pada tab Cipta dalam kumpulan Lain, klik Reka Bentuk Pertanyaan.

  Imej Reben Access

 4. Dalam kotak dialog Tunjukkan Jadual , klik Jadual (dalam contoh ini, "Isu") yang mengandungi medan berbilang nilai, dan kemudian klik Tambah.

 5. Klik Tutup.

 6. Seret medan yang anda ingin gunakan (dalam contoh ini, medan berbilang nilai yang bernama "AssignedTo.Value") pada grid pertanyaan.

 7. Pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Hasil, klik Jalankan.

Hasil pertanyaan anda akan kelihatan seperti ini, dengan satu lajur yang memaparkan tajuk isu dan lajur kedua yang memaparkan AssignedTo.Value yang:

Hasil pertanyaan menunjukkan Tajuk dan nilai Diuntukkan Kepada individu

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan medan berbilang nilai dalam pertanyaan, lihat menggunakan berbilang nilai medan dalam pertanyaan.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×