Panduan Menu Konteks Power Query

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Nota: Power Query dikenali sebagai Dapatkan & transformasi dalam Excel 2016. Maklumat yang disediakan di sini digunakan pada kedua-duanya. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Dapatkan & transformasi dalam Excel 2016.

Menu konteks khusus bagi sesuatu unsur, seperti sel jadual, dalam anak tetingkap editor. Menu konteks menentukan tindakan yang perlu diambil pada unsur terpilih.

Dalam artikel ini

Menu konteks sel

Jenis Nombor atau Tarikh/Masa

Menggantikan nombor atau nilai Tarikh/Masa

Jenis teks

Menggantikan nilai teks

Jenis logik

Menggantikan nilai logik

Jenis Jadual atau Pautan

Menu konteks lajur

Pemilihan lajur tunggal

Mengubah jenis dengan budaya

Pilihan berbilang lajur

Menu konteks jadual

Menu konteks langkah pertanyaan

Carian Dalam Talian

Menu konteks sel

Untuk menggunakan tindakan pada sel, klik kanan mana-mana sel. Setiap jenis sel mempunyai menu konteks.

Jenis Nombor atau Tarikh/Masa

Tindakan

Perihalan

Penapis Nombor

Menapis jadual berdasarkan operator:

 • Sama Dengan

 • Tidak Sama Dengan

 • Lebih Besar Daripada

 • Lebih Besar Daripada Atau Sama Dengan

 • Kurang Daripada

 • Kurang Daripada Atau Sama Dengan

Gantikan Nilai

Menggantikan satu nilai dengan nilai lain dalam lajur yang dipilih. Untuk menggantikan nombor atau nilai tarikh/masa, lihat menggantikan nombor atau nilai tarikh/masa.

Gerudi ke Bawah

Navigasi ke kandungan sel. Tindakan ini menambah langkah baru kepada pertanyaan semasa untuk melaksanakan navigasi; tindakan tersebut boleh dibuat asal dengan mengalih keluar langkah ini dalam anak tetingkap Langkah.

Tambah Sebagai Pertanyaan Baru

Cipta pertanyaan baru dengan kandungan sel ini sebagai nilai pertanyaan. Nama pertanyaan yang baru adalah sama seperti pengepala lajur sel yang dipilih.

Menggantikan nombor atau nilai Tarikh/Masa

 1. Klik kanan sel nombor atau Tarikh/Masa.

 2. Klik Gantikan Nilai.

 3. Dalam kotak dialog Gantikan Nilai, masukkan Nilai Untuk Dicari dan Gantikan Dengan.

 4. Klik OK.

Halaman Atas

Jenis teks

Tindakan

Perihalan

Penapis Teks

Menapis jadual berdasarkan operator:

 • Sama Dengan

 • Tidak Sama Dengan

 • Bermula Dengan

 • Berakhir Dengan

 • Mengandungi

 • Tidak Mengandungi

Gantikan Nilai

Gantikan satu nilai dengan nilai lain dalam lajur yang dipilih. Untuk menggantikan nilai teks, lihat Menggantikan nilai teks.

Gerudi ke Bawah

Navigasi ke kandungan sel. Tindakan ini menambah langkah baru kepada pertanyaan semasa untuk melaksanakan navigasi; tindakan tersebut boleh dibuat asal dengan mengalih keluar langkah ini dalam anak tetingkap Langkah.

Tambah Sebagai Pertanyaan Baru

Cipta pertanyaan baru dengan kandungan sel ini sebagai nilai pertanyaan. Nama pertanyaan yang baru adalah sama seperti pengepala lajur sel yang dipilih.

Menggantikan nilai teks

 1. Klik kanan sel teks.

 2. Klik Gantikan Nilai.

 3. Dalam kotak dialog Gantikan Nilai, masukkan Nilai Untuk Dicari dan Gantikan Dengan.

 4. Klik opsyen Padankan seluruh kandungan sel untuk menggantikan sel dari seluruh kandungan; jika tidak, Gantikan Nilai akan menggantikan setiap padanan Nilai Untuk Dicari.

 5. Klik OK.

Halaman Atas

Jenis logik

Tindakan

Perihalan

Gantikan Nilai

Gantikan satu nilai dengan nilai lain dalam lajur yang dipilih. Untuk menggantikan nilai logik, lihat Gantikan nilai logik.

Gerudi ke Bawah

Navigasi ke kandungan sel. Tindakan ini menambah langkah baru kepada pertanyaan semasa untuk melaksanakan navigasi; tindakan tersebut boleh dibuat asal dengan mengalih keluar langkah ini dalam anak tetingkap Langkah.

Tambah Sebagai Pertanyaan Baru

Cipta pertanyaan baru dengan kandungan sel ini sebagai nilai pertanyaan. Nama pertanyaan yang baru adalah sama seperti pengepala lajur sel yang dipilih.

Menggantikan nilai logik

 1. Klik kanan sel logik.

 2. Klik Gantikan Nilai.

 3. Dalam kotak dialog Gantikan Nilai, masukkan Nilai Untuk Dicari dan Gantikan Dengan.

 4. Klik OK.

Halaman Atas

Jenis Jadual atau Pautan

Tindakan

Perihalan

Gerudi ke Bawah

Navigasi ke kandungan sel. Tindakan ini menambah langkah baru kepada pertanyaan semasa untuk melaksanakan navigasi; tindakan tersebut boleh dibuat asal dengan mengalih keluar langkah ini dalam anak tetingkap Langkah.

Tambah Sebagai Pertanyaan Baru

Cipta pertanyaan baru dengan kandungan sel ini sebagai nilai pertanyaan. Nama pertanyaan yang baru adalah sama seperti pengepala lajur sel yang dipilih.

Menu konteks lajur

Klik kanan pengepala lajur yang dipilih untuk menggunakan tindakan pada semua sel dalam lajur tersebut. Setiap jenis lajur mempunyai menu konteks.

Pemilihan lajur tunggal

Tindakan

Digunakan untuk jenis

Perihalan

Alih keluar

Semua jenis

Alih keluar lajur yang dipilih dari pandangan dan penggunaan selanjutnya.

Alih Keluar Lajur Lain

Semua jenis

Alih keluar semua lajur bukan dipilih dari pandangan dan penggunaan selanjutnya.

Gunakan Baris Pertama sebagai Pengepala

Semua jenis

Nama setiap pengepala jadual digantikan oleh nilai setiap sel dalam baris pertama jadual.

Penduakan Lajur

Semua jenis

Cipta pendua bagi lajur yang dipilih di bahagian kanan jadual. Nama yang diberikan kepada lajur baru adalah Salinan <nama lajur>.

Pisahkan Lajur

(Tersedia dalam r Editor pertanyaan ibbon)

Jenis teks

Lajur teks boleh dipisahkan kepada berbilang lajur dengan dua cara:

 • Mengikut Pembatas

 • Mengikut Bilangan Aksara

Untuk maklumat lanjut tentang cara memisahkan lajur teks, lihat Memisahkan lajur teks.

Alih Keluar Pendua

(Tersedia dalam r Editor pertanyaan ibbon )

Teks, Nombor, Tarikh/Masa,

Jenis logik

Alih keluar semua baris daripada jadual yang nilai dalam lajur yang dipilih merupakan pendua nilai terdahulu. Baris dengan kejadian pertama set nilai tidak dialih keluar. Untuk maklumat lanjut tentang cara mengalih keluar pendua, lihat Mengalih keluar pendua.

Gantikan Nilai

(Tersedia dalam r Editor pertanyaan ibbon )

Teks, Nombor, Tarikh/Masa,

Jenis logik

Gantikan item dalam lajur dengan nilai yang lain. Untuk maklumat lanjut tentang cara menggantikan nilai, lihat Menu konteks sel.

Ubah Jenis

(Tersedia dalam r Editor pertanyaan ibbon )

Teks, Nombor, Tarikh/Masa,

Jenis logik

Dinyahdayakan untuk jenis Jadual, Pautan dan Entri

Ubah jenis lajur yang dipilih kepada jenis baru:

 • Logik

 • Nombor

 • Tarikh

 • Tarikh/Masa

 • Tarikh/Masa/Zon Waktu

 • Masa

 • Tempoh

 • Perduaan

 • Teks

 • Jenis Dengan Budaya. Untuk maklumat lanjut tentang cara mengubah jenis dengan budaya asal, lihat Ubah jenis dengan budaya.

Transformasi

Jenis Teks dan Tarikh/Masa

Dinyahdayakan untuk semua jenis lain

Untuk nilai teks, ubah cara nilai dalam lajur yang dipersembahkan:

 • Huruf Kecil

 • HURUF BESAR

 • Besarkan Huruf Pertama Setiap Perkataan

 • Pangkas

 • Bersihkan

 • JSON

 • XML

Untuk nilai Tarikh/Masa, ubah cara nilai dalam lajur dipersembahkan:

 • Tarikh

 • Masa

 • Hari

 • Bulan

 • Tahun

 • Hari Dalam Minggu

Selitkan Lajur

Semua jenis

Selitkan lajur baru selepas lajur terakhir jadual. Nilai dalam lajur baru ditentukan dengan memilih jenis lajur untuk diselitkan:

 • Tersuai (anda menentukan formula yang mengira nilai baru)

 • Indeks

Untuk maklumat lanjut mengenai cara menyelitkan lajur, lihat Menyelitkan lajur tersuai ke dalam jadual.

Kumpulkan Mengikut

(Tersedia saya n Editor pertanyaan r ibbon )

Teks, Nombor, Tarikh/Masa,

Jenis logik

Ringkaskan data mengikut nilai baris. Contohnya, dengan diberikan lajur berikut dalam jadual, Negeri, Bandar, Populasi anda boleh:

 • Kumpulkan mengikut Negeri dan sama ada mengira bilangan bandar dalam setiap negeri atau menjumlahkan populasi bandar untuk mendapatkan populasi setiap negeri

 • Kumpulkan mengikut Bandar dan kira kejadian nama bandar.

Untuk maklumat lanjut tentang cara mengumpulkan baris, lihat Mengumpulkan baris dalam jadual.

Batalkan Pangsi Lajur

(Tersedia saya n Editor pertanyaan r ibbon )

Semua jenis

Mengubah lajur yang dipilih ke dalam pasangan atribut-nilai. Untuk maklumat mengenai cara membatalkan pangsi lajur, lihat Membatalkan pangsi lajur.

Alih

Semua jenis

Alihkan lajur yang dipilih ke lokasi lain dalam jadual. Alihkan lajur yang dipilih:

 • Kiri

 • Kanan

 • Ke Permulaan

 • Ke Hujung

Secara alternatif, anda boleh klik kemudian seret dan lepas lajur ke kiri atau ke kanan lajur yang dipilih.

Namakan Semula

Semua jenis

Namakan semula lajur yang dipilih.

Gerudi ke Bawah

Semua jenis

Navigasi ke kandungan lajur. Tindakan ini menambah langkah baru kepada pertanyaan semasa untuk melaksanakan navigasi; tindakan tersebut boleh dibuat asal dengan mengalih keluar langkah ini dalam anak tetingkap Langkah.

Tambah Pertanyaan Baru

Semua jenis

Cipta pertanyaan baru dengan kandungan bagi lajur ini sebagai nilai pertanyaan. Ini dilakukan dengan merujuk pertanyaan asal dalam versi yang baru. Nama pertanyaan yang baru adalah sama seperti pengepala lajur bagi lajur yang dipilih.

Mengubah jenis dengan budaya

 1. Klik kanan lajur yang dipilih.

 2. Klik Ubah Jenis > Jenis Dengan Budaya.

 3. Dalam kotak dialog Ubah Jenis dengan Budaya, pilih Jenis Data untuk diubah dan pilih Budaya.

 4. Klik OK.

Halaman Atas

Pilihan berbilang lajur

Pilih (Ctrl+Klik atau Shift+Klik) dua atau lebih lajur, kemudian klik kanan pada mana-mana lajur yang dipilih untuk menggunakan tindakan daripada menu konteks berbilang lajur pada lajur yang dipilih.

Nota:  Untuk beberapa pilihan lajur berbilang, beberapa item menu konteks akan dinyahdayakan.

Tindakan

Perihalan

Alih Keluar Lajur

(Tersedia saya n Editor pertanyaan r ibbon )

Alih keluar lajur yang dipilih dari pandangan dan penggunaan selanjutnya.

Alih Keluar Lajur Lain

(Tersedia saya n Editor pertanyaan r ibbon)

Alih keluar semua lajur bukan dipilih dari pandangan dan penggunaan selanjutnya.

Alih Keluar Pendua

Alih keluar semua baris daripada jadual yang nilai dalam lajur yang dipilih merupakan pendua nilai terdahulu. Baris dengan kejadian pertama set nilai tidak dialih keluar. Untuk maklumat lanjut tentang cara mengalih keluar pendua, lihat Mengalih keluar pendua.

Menggantikan Nilai

Gantikan item dalam lajur dengan nilai yang lain. Untuk maklumat lanjut tentang cara menggantikan nilai, lihat Menu konteks sel.

Ubah Jenis

Ubah jenis lajur yang dipilih kepada jenis baru:

 • Logik

 • Nombor

 • Tarikh

 • Tarikh/Masa

 • Tarikh/Masa/Zon Waktu

 • Masa

 • Tempoh

 • Perduaan

 • Teks

 • Jenis Dengan Budaya. Untuk maklumat lanjut tentang cara mengubah jenis dengan budaya asal, lihat Ubah jenis dengan budaya.

Transformasi

(Tersedia saya n Editor pertanyaan r ibbon)

Untuk nilai teks, ubah cara nilai dalam lajur yang dipersembahkan:

 • Huruf Kecil

 • HURUF BESAR

 • Besarkan Huruf Pertama Setiap Perkataan

 • Pangkas

 • Bersihkan

 • JSON

 • XML

Untuk nilai Tarikh/Masa, ubah cara nilai dalam lajur dipersembahkan:

 • Tarikh

 • Masa

 • Hari

 • Bulan

 • Tahun

 • Hari Dalam Minggu

Cantum Lajur

Kumpulkan Mengikut

(Tersedia saya n Editor pertanyaan r ibbon)

Ringkaskan data mengikut nilai baris. Contohnya, dengan diberikan lajur berikut dalam jadual, Negeri, Bandar, Populasi anda boleh:

 • Kumpulkan mengikut Negeri dan sama ada mengira bilangan bandar dalam setiap negeri atau menjumlahkan populasi bandar untuk mendapatkan populasi setiap negeri

 • Kumpulkan mengikut Bandar dan kira kejadian nama bandar.

Untuk maklumat lanjut tentang cara mengumpulkan baris, lihat Mengumpulkan baris dalam jadual.

Batalkan Pangsi Lajur

(Tersedia saya n Editor pertanyaan r ibbon)

Ubah lajur yang dipilih ke dalam pasangan atribut-nilai. Untuk maklumat tentang cara membuang pangsi lajur, lihat Membuang pangsi lajur.

Alih

Alihkan lajur yang dipilih ke lokasi lain dalam jadual. Alihkan lajur yang dipilih:

 • Kiri

 • Kanan

 • Ke Permulaan

 • Ke Hujung

Secara alternatif, anda boleh klik kemudian seret dan lepas lajur ke kiri atau ke kanan lajur yang dipilih.

Halaman Atas

Menu konteks jadual

Menu konteks jadual, ditunjukkan oleh ikon jadual ( ikon Jadual ), melakukan tindakan seluruh jadual.

Tindakan

Perihalan

Gunakan Baris Pertama sebagai Pengepala

(Tersedia saya n Editor pertanyaan r ibbon)

Naikkan nilai dalam baris pertama jadual kepada pengepala lajur.

Alih Keluar Pendua

(Tersedia saya n Editor pertanyaan r ibbon)

Alih keluar semua baris daripada jadual Power Query di mana nilai dalam lajur yang dipilih menjadi pendua nilai terdahulu. Baris dengan kejadian pertama set nilai tidak dialih keluar.

Alih Keluar Ralat

(Tersedia saya n Editor pertanyaan r ibbon)

Alih keluar baris yang mengandungi ralat dalam lajur yang dipilih sekarang.

Selitkan Lajur

(Tersedia saya n Editor pertanyaan r ibbon)

Selitkan lajur baru selepas lajur terakhir jadual. Nilai dalam lajur baru ditentukan dengan memilih jenis lajur untuk diselitkan:

 • Tersuai (anda menentukan formula yang mengira nilai baru)

 • Indeks

Untuk maklumat lanjut mengenai cara menyelitkan lajur, lihat Menyelitkan lajur tersuai ke dalam jadual.

Kekalkan Baris Teratas

(Tersedia saya n Editor pertanyaan r ibbon)

Tentukan bilangan baris atas untuk disimpan dalam jadual.

Kekalkan 100 Baris Teratas

Kekalkan 100 baris teratas dalam jadual.

Kekalkan Julat Baris

(Tersedia saya n Editor pertanyaan r ibbon)

Tentukan julat baris bermula dari Baris pertama dilanjutkan dengan bilangan baris yang akan disimpan dalam jadual.

Alih Keluar Baris Atas

(Tersedia saya n Editor pertanyaan r ibbon)

Alih keluar n baris teratas daripada jadual.

Alih Keluar Baris Berselang

(Tersedia saya n Editor pertanyaan r ibbon)

Alih keluar baris berselang daripada jadual bermula dari Baris pertama untuk dialih keluar dengan menentukan Bilangan baris untuk dialih keluar dan Bilangan baris untuk disimpan.

Cantum

(Tersedia saya n Editor pertanyaan r ibbon)

Dalam grid Pratonton, cipta pertanyaan baru daripada dua pertanyaan sedia ada. Salah satu hasil pertanyaan ini mengandungi semua lajur daripada jadual utama, dengan satu lajur bertindak sebagai lajur tunggal yang mengandungi pautan navigasi ke jadual yang berkaitan. Untuk maklumat lanjut tentang cara mencantumkan pertanyaan, lihat Mencantumkan pertanyaan.

Tambah

(Tersedia saya n Editor pertanyaan r ibbon)

Dalam grid Pratonton, cipta pertanyaan baru yang mengandungi semua baris daripada pertanyaan pertama diikuti dengan semua baris daripada pertanyaan kedua. Untuk maklumat lanjut tentang cara menambah pertanyaan, lihat Menambah pertanyaan.

Halaman Atas

Menu konteks langkah pertanyaan

Klik kanan langkah pertanyaan untuk mengubah suai langkah pertanyaan dan mengubah posisi langkah pertanyaan.

Tindakan

Perihalan

Edit Seting

Edit nilai dalam fungsi yang mentakrifkan langkah yang dipilih.

Namakan Semula

Berikan langkah ini nama baru. Ini berguna jika anda ingin langkah-langkah yang mempunyai nama yang bermakna atau untuk membezakan berbilang tika bagi operasi yang sama – menyelitkan lajur contohnya.

Padam

Alih keluar langkah ini daripada strim. Nota: ini boleh mencipta ralat dalam langkah berikut jika langkah berikut mempunyai pergantungan terhadap langkah ini.

Padam Sehingga Akhir

Alih keluar ini dan semua langkah berikut dalam strim ini.

Alih Ke Atas

Alihkan langkah yang dipilih satu posisi lebih dekat ke permulaan strim.

Alih Ke Bawah

Alihkan langkah yang dipilih satu posisi lebih jauh dari permulaan strim.

Halaman Atas

Carian Dalam Talian

Dalam anak tetingkap Carian Dalam Talian, klik kanan item ringkasan sumber data.

Tindakan

Perihalan

Pergi ke Sumber

Pergi ke halaman web sumber untuk item sumber data yang dipilih.

Terma Penggunaan

Pergi ke halaman Syarat Penggunaan untuk item sumber data yang dipilih.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×