Opsyen pengeditan lanjutan Outlook

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Outlook mengandungi beberapa opsyen yang anda boleh mengawal mempengaruhi kandungan mesej e-mel anda menghantar dan menerima. Contohnya, anda boleh mengawal cara anda salin dan tampal kandungan mesej e-mel, sama ada Outlook menggunakan AutoLengkap sambil anda menaip, pemformatan jadual dan medan pelorekan. Anda boleh mencari banyak opsyen ini dengan memilih fail > opsyen.

Untuk melihat opsyen ini dalam Microsoft Outlook, dalam mesej e-mel, klik fail > opsyen > mel > Opsyen Editor > lanjutan.

Menaip menggantikan teks terpilih     Pilih opsyen ini untuk memadamkan teks yang dipilih apabila anda mula menaip. Jika anda mengosongkan kotak semak ini, Microsoft Office Outlook menyelitkan teks baru di hadapan teks yang dipilih dan memadamkan teks terpilih.

Apabila memilih, secara automatik Pilih seluruh perkataan     Pilih opsyen ini untuk memilih seluruh perkataan apabila anda memilih sebahagian daripada satu perkataan, kemudian sebahagian perkataan berikut. Menghidupkan opsyen ini juga menyebabkan Outlook untuk memilih perkataan dan ruang yang berikut apabila anda dwiklik perkataan.

Benarkan teks untuk diseret dan digugurkan     Pilih opsyen ini boleh mengalih atau menyalin teks terpilih dengan menyeretnya. Untuk mengalihkan teks, pilih teks, dan kemudian seret ke lokasi baru. Untuk menyalin teks, pilih teks dan kemudian tekan dan tahan CTRL sementara anda menyeret pemilihan ke lokasi baru.

Gunakan kekunci CTRL + klik untuk menyusuli Hiperpautan     Pilih opsyen ini untuk menjadikannya lebih mudah untuk mengedit teks Hiperpautan. Apabila opsyen ini dihidupkan, anda mesti menekan CTRL sementara anda klik pautan untuk mengikut pautan. Apabila opsyen ini dimatikan, mengklik pautan menyebabkan Outlook untuk pergi ke destinasi pautan yang menjadikannya lebih sukar untuk mengedit teks pautan.

Mencipta kanvas lukisan apabila menyelitkan Autobentuk secara automatik     Pilih opsyen ini untuk menempatkan kanvas lukisan di sekeliling objek lukisan atau lukisan dakwat dan menulis apabila anda menyelitkan mereka ke dalam e-mel anda. Kanvas lukisan membantu anda mengatur lukisan objek dan gambar, dan mengalihkannya sebagai unit.

Gunakan perenggan pintar pemilihan     Pilih opsyen ini untuk memilih tanda perenggan apabila anda memilih seluruh perenggan. Jika anda memasukkan tanda perenggan apabila anda memotong dan menampal perenggan, anda tidak meninggalkan perenggan kosong dan pemformatan anda secara automatik kekal dengan perenggan.

Gunakan cursoring pintar     Pilih opsyen ini untuk menentukan kursor bergerak apabila anda skrol ke atas atau ke bawah. Apabila anda tekan anak panah kiri, anak panah kanan, anak panah atas atau anak panah bawah kunci selepas anda skrol, kursor memberi respons pada halaman yang kini dalam pandangan, tidak di posisinya sebelumnya.

Gunakan kunci Selit untuk mengawal mod menaip tindih     Pilih opsyen ini untuk mematikan Mod taip tindih atau mematikan dengan menekan INSERT.

 • Menggunakan mod taip tindih     Pilih opsyen ini untuk menggantikan teks sedia ada sambil anda menaip, satu aksara pada satu masa. Jika gunakan kunci Selit untuk mengawal mod menaip tindih dipilih, anda boleh menghidupkan atau mematikan opsyen ini dengan menekan INSERT.

Tambah petikan Kembar untuk penomboran abjad Bahasa Ibrani     Pilih opsyen ini untuk menambah tanda petikan Kembar (") pada penomboran.

Nota: Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa Ibrani didayakan untuk pengeditan teks.

Prom untuk mengemas kini gaya     Pilih opsyen ini untuk digesa apabila anda terus mengubah suai teks yang gaya digunakan dan kemudian anda menggunakan semula gaya pada teks yang diubah suai. Apabila digesa, anda boleh mengemas kini gaya berdasarkan perubahan terkini atau menggunakan semula pemformatan gaya.

Senarai gaya Normal gunakan untuk Berbulet atau bernombor     Pilih opsyen ini untuk mengasaskan gaya senarai pada gaya perenggan Normal dan bukannya gaya senarai perenggan.

Sentiasa menjejaki janji pemformatan     Pilih opsyen ini untuk menjejak pemformatan anda sambil anda menaip. Ini membantu anda untuk menggunakan pemformatan yang sama di tempat lain. Opsyen ini mesti dihidupkan sebelum anda boleh menggunakan perintah Pilih teks dengan pemformatan yang sama pada menu pintasan yang muncul jika anda klik kanan pada teks terpilih. Untuk memaparkan senarai pemformatan yang anda gunakan, klik perintah opsyen pada anak tetingkap gaya dan kemudian pilih aras perenggan pemformatan, pemformatan fon, dan kotak semak bulet dan penomboran pemformatan .

 • Tanda pemformatan ketidakkonsistenan     Pilih opsyen ini untuk menandakan pemformatan dengan garis biru yang beralun apabila ia adalah serupa, tetapi tidak betul-betul sama seperti, pemformatan lain dalam e-mel anda. Untuk menggunakan opsyen ini, anda juga mesti memilih kotak semak sentiasa menjejaki janji pemformatan .

Mengemas kini gaya untuk padanan pemilihan     Jika anda membuat perubahan kepada gaya, pilih opsyen ini untuk mengemas kini gaya untuk memadankan perubahan anda.

Mendayakan klik dan taip     Pilih opsyen ini untuk menyelitkan teks, grafik, Jadual atau item lain dalam kawasan kosong e-mel dengan mendwiklik dalam kawasan kosong. Ciri klik dan taip secara automatik menyelitkan perenggan dan digunakan penjajaran yang diperlukan untuk menempatkan item yang anda dwiklik. Ciri ini kini hanya tersedia dalam pandangan tataletak cetak dan pandangan tataletak Web.

 • Gaya perenggan lalai Pilih gaya yang digunakan pada teks apabila anda menggunakan klik dan taip.

AutoLengkap menunjukkan cadangan     Pilih opsyen ini untuk Outlook mencadangkan yang paling kerap digunakan word sambil anda menaip. Anda boleh kemudian tekan Enter, dan Outlook secara automatik akan selesai menaip perkataan.

Adakah petikan skrin tidak secara automatik Hiperpautan     Opsyen ini menghalang Outlook menyelitkan Hiperpautan apabila anda menampal skrin petikan ke dalam mesej e-mel anda.

Gunakan penyemakan jujukan     Pilih opsyen ini untuk mengesahkan sama ada aksara yang baru ditaip berlaku dalam jujukan yang betul untuk digunakan sebagai tanda ton, tanda diakritik atau vokal untuk diletakkan di atas, di bawah, hadapan atau di belakang konsonan yang mengikutinya.

Nota: Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa skrip yang kompleks didayakan untuk pengeditan teks. Pilih opsyen ini untuk menggantikan aksara sebelum ini yang ditaip dengan aksara baru yang ditaip jika dua aksara tidak wujud bersama-sama dalam gugusan teks yang sama.

Fon Asia juga menggunakan teks Latin     Pilih opsyen ini untuk mengubah aksara Latin fon Asia dipilih apabila anda menggunakan fon Asia teks terpilih. Kosongkan kotak semak ini jika anda inginkan aksara Latin untuk kekal dalam fon Latin semasa anda menggunakan fon Asia baki e-mel.

Nota: Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks.

Menukar papan kekunci untuk memadankan dengan Bahasa teks sekeliling secara automatik     Pilih opsyen ini untuk mengubah bahasa papan kekunci dan fon yang berdasarkan Bahasa teks tempat kursor ditempatkan. Jika anda mengosongkan opsyen ini, hanya fon yang diubah.

Nota: Opsyen ini tersedia hanya jika bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks dan Editor Kaedah Input untuk menaip aksara Asia Timur dipasang.

Gunakan mod IME warisan untuk mendayakan mod taip tindih     Pilih opsyen ini untuk membenarkan aksara yang anda taipkan untuk menggantikan aksara sedia ada (taip tindih) semasa anda menggunakan satu Editor Kaedah Input (IME) pada komputer yang menjalankan sistem pengendalian Microsoft Windows XP. Jika Outlook terpasang pada komputer yang menjalankan Windows Vista, opsyen ini tidak akan muncul kerana mod taip tindih disokong secara automatik.

Nota: Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks dan Editor Kaedah Input untuk menaip aksara Asia Timur dipasang.

IME kawalan aktif     Pilih opsyen ini untuk memulakan satu Editor Kaedah Input (IME). Kosongkan kotak semak ini untuk menghentikan IME ada.

Nota: Opsyen ini tersedia hanya jika bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks dan Editor Kaedah Input untuk menaip aksara Asia Timur dipasang.

Dalam baris benar IME     Pilih opsyen ini untuk menggunakan antara muka Bahasa asli pada komputer didayakan IME.

Nota: Opsyen ini tersedia hanya jika bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks dan Editor Kaedah Input untuk menaip aksara Asia Timur dipasang.

Seting IME     Klik untuk membuka sifat untuk kotak dialog nama IME. Gunakan kotak dialog ini untuk mengeset atau mengubah teks, papan kekunci, penukaran aksara dan opsyen lain untuk IME yang aktif.

Nota: Opsyen ini tersedia hanya jika bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks dan Editor Kaedah Input untuk menaip aksara Asia Timur dipasang.

Dalam e-mel yang sama     Opsyen ini memaparkan kelakuan lalai yang berlaku apabila anda menampal kandungan e-mel yang sama yang anda salin kandungan. Dalam senarai juntai bawah, pilih salah satu yang berikut:

 • Mengekalkan sumber pemformatan (lalai)      Opsyen ini mengekalkan gaya aksara dan pemformatan terus yang telah digunakan pada teks yang disalin. Pemformatan terus termasuk ciri-ciri seperti saiz fon, italik, atau pemformatan lain yang tidak termasuk dalam gaya perenggan.

 • Cantum pemformatan     Opsyen ini membuang kebanyakan pemformatan yang digunakan terus ke teks yang disalin, tetapi ia mengekalkan pemformatan yang dianggap menegaskannya, seperti tebal dan italik, apabila ia digunakan hanya sebahagian daripada pemilihan. Teks yang membawa pada ciri gaya perenggan yang ditampal. Teks juga membawa pada sebarang pemformatan langsung atau gaya aksara sifat teks yang mendahului kursor dengan segera apabila teks yang ditampal.

 • Kekalkan teks sahaja     Opsyen ini membuang semua pemformatan dan nontext unsur, seperti gambar atau jadual. Teks membawa pada ciri gaya perenggan yang ditampalkan dan mengambil sebarang pemformatan langsung atau sifat gaya aksara teks yang mendahului kursor dengan segera apabila teks yang ditampal. Unsur grafik dibuang dan jadual ditukar kepada siri perenggan.

Menampal antara e-mel     Opsyen ini memaparkan kelakuan lalai yang berlaku apabila anda menampal kandungan yang telah disalin dari e-mel lain dalam Outlook. Dalam senarai juntai bawah, pilih salah satu yang berikut:

 • Mengekalkan sumber pemformatan (lalai)     Opsyen ini mengekalkan pemformatan yang digunakan pada teks yang disalin. Sebarang takrifan gaya yang dikaitkan dengan teks yang disalin disalin ke e-mel destinasi.

 • Cantum pemformatan     Opsyen ini membuang kebanyakan pemformatan yang digunakan terus pada teks yang disalin, tetapi ia mengekalkan pemformatan yang dianggap menegaskannya, seperti tebal dan italik, apabila ia digunakan hanya sebahagian daripada pemilihan. Teks yang membawa pada ciri gaya perenggan yang ditampal. Teks juga membawa pada sebarang pemformatan langsung atau gaya aksara sifat teks yang mendahului kursor dengan segera apabila teks yang ditampal.

 • Kekalkan teks sahaja     Opsyen ini membuang semua pemformatan dan nontext unsur, seperti gambar atau jadual. Teks membawa pada ciri gaya perenggan yang ditampalkan dan mengambil sebarang pemformatan langsung atau sifat gaya aksara teks yang mendahului kursor dengan segera apabila teks yang ditampal. Unsur grafik dibuang dan jadual ditukar kepada siri perenggan.

Menampal antara e-mel apabila takrifan gaya berkonflik     Opsyen ini memaparkan kelakuan lalai yang berlaku apabila anda menampal kandungan yang telah disalin dari e-mel lain dalam Outlook dan gaya yang diperuntukkan kepada teks yang disalin ditakrifkan secara berbeza dalam e-mel yang mana teks sedang ditampalkan. Dalam senarai juntai bawah, pilih salah satu yang berikut:

 • Mengekalkan pemformatan sumber     Opsyen ini mengekalkan penampilan teks yang disalin dengan memperuntukkan gaya Normal pada teks yang ditampal dan menggunakan pemformatan langsung. Pemformatan terus termasuk ciri-ciri seperti saiz fon, italik, atau pemformatan lain untuk meniru takrifan gaya teks yang disalin.

 • Gunakan gaya destinasi (lalai)     Opsyen ini mengekalkan nama gaya yang dikaitkan dengan teks yang disalin, tetapi ia menggunakan takrifan gaya e-mel yang teks sedang ditampalkan. Contohnya, anda menyalin teks tajuk 1 dari satu e-mel lain. Dalam satu e-mel, tajuk 1 ditakrifkan sebagai Arial tebal, 14 titik dan dalam e-mel yang anda tampalkan teks, tajuk 1 ditakrifkan sebagai Cambria tebal, 16 poin. Apabila anda menggunakan opsyen Gunakan gaya destinasi , teks yang ditampal menggunakan gaya tajuk 1, Cambria tebal, 16 poin.

 • Cantum pemformatan     Opsyen ini membuang takrifan gaya dan paling pemformatan yang telah digunakan terus ke teks yang disalin, tetapi ia mengekalkan pemformatan yang dianggap menegaskannya, seperti tebal dan italik, apabila ia digunakan hanya sebahagian daripada pemilihan. Teks yang membawa pada takrifan gaya dalam e-mel yang teks sedang ditampalkan.

 • Kekalkan teks sahaja     Opsyen ini membuang semua pemformatan dan nontext unsur, seperti gambar atau jadual. Teks membawa pada ciri gaya perenggan yang ditampalkan dan mengambil sebarang pemformatan langsung atau sifat gaya aksara teks yang mendahului kursor dengan segera apabila teks yang ditampal. Unsur grafik dibuang dan jadual ditukar kepada siri perenggan.

Menampal dari program lain     Opsyen ini memaparkan kelakuan lalai yang berlaku apabila anda menampal kandungan yang telah disalin daripada program lain. Dalam senarai juntai bawah, pilih salah satu yang berikut:

 • Mengekalkan sumber pemformatan (lalai)     Opsyen ini mengekalkan pemformatan teks yang disalin.

 • Cantum pemformatan     Opsyen ini membuang kebanyakan pemformatan yang digunakan terus pada teks yang disalin, tetapi ia mengekalkan pemformatan yang dianggap menegaskannya, seperti tebal dan italik, apabila ia digunakan hanya sebahagian daripada pemilihan. Teks yang membawa pada ciri gaya perenggan yang ditampal. Teks juga membawa pada sebarang ciri pemformatan langsung teks yang mendahului kursor dengan segera apabila teks yang ditampal.

 • Kekalkan teks sahaja     Opsyen ini membuang semua pemformatan dan nontext unsur, seperti gambar atau jadual. Teks membawa pada ciri gaya perenggan yang ditampalkan dan mengambil sebarang pemformatan langsung atau sifat gaya aksara teks yang mendahului kursor dengan segera apabila teks yang ditampal. Unsur grafik dibuang dan jadual ditukar kepada siri perenggan.

Selitkan/menampal gambar sebagai     Opsyen ini memaparkan cara Outlook menyelitkan gambar berbanding dengan teks dalam e-mel anda. Anda boleh menyelitkan imej sebaris dengan teks, membenarkan imej untuk beralih dengan teks atau membalut teks di sekeliling, hadapan atau di belakang imej. Dalam senarai juntai bawah, pilih salah satu yang berikut:

 • Sebaris dengan teks     Opsyen ini menyelitkan grafik dalam perenggan seolah-olahnya ia teks. Opsyen ini digunakan secara lalai. Grafik beralih apabila anda menambah atau memadamkan teks. Anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula dengan cara yang sama anda menyeret teks.

 • Segi empat sama     Opsyen ini membalut teks di sekeliling semua sisi segi empat sama di sekeliling grafik. Grafik beralih apabila anda menambah atau memadamkan teks, tetapi anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula.

 • Ketat     Opsyen ini membalut teks di sekeliling grafik dalam bentuk yang tidak sekata di sekitar imej sebenar. Grafik beralih apabila anda menambah atau memadamkan teks, tetapi anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula.

 • Di belakang teks     Opsyen ini menyelitkan grafik agar grafik mengapung pada lapisan sendiri di belakang teks. Terdapat tiada sempadan di sekeliling grafik. Grafik beralih apabila anda menambah atau memadamkan teks, tetapi anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula.

 • Di depan teks     Opsyen ini menyelitkan grafik agar grafik mengapung pada lapisan sendiri di hadapan teks. Terdapat tiada sempadan di sekeliling grafik. Grafik beralih apabila anda menambah atau memadamkan teks, tetapi anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula.

 • Melalui     Opsyen ini membalut teks di sekeliling grafik, termasuk mengisi ruang yang dicipta oleh bentuk concave, seperti bulan Sabit. Grafik beralih apabila anda menambah atau memadamkan teks, tetapi anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula.

 • Atas dan bawah     Opsyen ini menghalang teks Pembalutan di bahagian grafik. Grafik beralih apabila anda menambah atau memadamkan teks, tetapi anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula.

Kekalkan bulet dan nombor apabila menampal teks dengan opsyen Simpan teks sahaja     Pilih ini opsyen untuk menukar penomboran dan bulet kepada simbol teks.

Gunakan kunci Selit untuk tampal     Pilih opsyen ini untuk menggunakan kunci INSERT untuk Menyelitkan kandungan papan klip Office ke dalam mesej e-mel.

Butang Tunjukkan opsyen tampal apabila kandungan ditampal     Pilih opsyen ini untuk memaparkan butang Opsyen tampal apabila anda menampal kandungan. Anda boleh menggunakan butang Opsyen tampal untuk membatalkan atau mengubah suai seting yang anda buat dalam seksyen ini bagi kotak dialog Opsyen Editor .

Gunakan pintar memotong dan menampal     Pilih opsyen ini untuk melaraskan pemformatan apabila anda menampal teks secara automatik. Selepas anda memilih kotak semak ini, anda boleh klik seting untuk mengesetkan opsyen tambahan untuk menampal.

 • Seting     Klik untuk membuka kotak dialog seting . Gunakan kotak dialog ini untuk menentukan kelakuan lalai apabila mencantumkan, memotong dan menampal teks. Anda boleh menulis ganti kelakuan lalai menggunakan butang Opsyen tampal yang muncul apabila anda menampal kandungan dari papan klip ke dalam e-mel anda. Butang ini adalah tersedia hanya apabila opsyen gunakan pintar memotong dan menampal dihidupkan.

  • Laraskan ayat dan word jarak secara automatik     Pilih opsyen ini untuk mengalih keluar ruang tambahan apabila memadam teks atau menambah ruang diperlukan ketika menampal teks daripada papan klip.

  • Laraskan perenggan jarak pada tampal     Pilih opsyen ini untuk menghalang mencipta perenggan kosong dan untuk mengelakkan jarak perenggan yang tidak konsisten.

  • Laraskan pemformatan jadual dan penjajaran pada tampal     Pilih opsyen untuk mengawal pemformatan dan penjajaran Jadual ini. Apabila opsyen ini dihidupkan, sel tunggal ditampalkan sebagai teks, bahagian Jadual ditampalkan sebagai baris ke Jadual sedia ada (dan bukannya sebagai Jadual tersarang), dan apabila anda menambah Jadual pada jadual sedia ada, Jadual ditampal dilaraskan agar sepadan dengan jadual sedia ada.

  • Kelakuan gaya pintar     Memilih opsyen ini tidak mempunyai kesan. Untuk memperhalusi kelakuan gaya apabila menampal kandungan, gunakan opsyen menampal dalam seksyen potong, salin, dan tampal opsyen lanjutan .

  • Cantum pemformatan apabila menampal dari Microsoft Office PowerPoint     Pilih opsyen ini untuk mengawal hasil apabila anda menampal kandungan dari persembahan PowerPoint. Apabila opsyen ini dihidupkan, pemformatan teks sekeliling atau jadual yang digunakan pada teks yang ditampal, bulet yang digunakan baru-baru, nombor atau senarai gaya digunakan pada senarai ditampal, dan lihat item seperti jadual, Hiperpautan, imej, objek OLE , dan bentuk dikekalkan daripada sumber dalam PowerPoint.

  • Laraskan pemformatan apabila menampal dari Microsoft Office Excel     Pilih opsyen ini untuk mengawal hasil apabila menampal data dari Excel. Apabila opsyen ini dihidupkan, data ditampal diletakkan dalam Jadual dan Carta ditampalkan sebagai gambar dan bukannya sebagai objek OLE .

  • Cantum ditampalkan senarai dengan senarai keliling     Pilih opsyen ini untuk item senarai format untuk mematuhi senarai sekeliling apabila anda menampal item ke dalam senarai.

Tunjukkan teks dibalut dalam tetingkap dokumen     Pilih opsyen ini untuk membalut teks ke tetingkap yang mengandungi e-mel, supaya ia lebih mudah dibaca pada skrin.

Menunjukkan Ruang letak gambar     Pilih opsyen ini untuk memaparkan kotak kosong yang menggantikan setiap gambar dalam e-mel anda. Opsyen ini mempercepatkan proses skrol melalui e-mel yang mengandungi bilangan gambar yang besar.

Menunjukkan lukisan dan kotak teks pada skrin     Pilih opsyen ini untuk memaparkan objek yang dicipta dengan alat melukis Outlook dalam pandangan tataletak cetak atau pandangan tataletak Web. Kosongkan kotak semak ini untuk menyembunyikan lukisan dan mungkin kelajuan Paparan e-mel yang mengandungi banyak lukisan. Lukisan akan dicetak walaupun jika anda mengosongkan kotak semak ini.

Tunjukkan aksara kawalan     Pilih opsyen ini untuk memaparkan aksara kawalan kanan ke kiri.

Nota: Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa kanan ke kiri didayakan untuk pengeditan teks.

Tunjukkan penanda buku     Pilih opsyen ini untuk memaparkan penanda buku pada skrin. Jika anda memperuntukkan penanda buku item, item yang ditanda bukukan muncul dalam kurungan ([…]). Jika anda memperuntukkan penanda buku ke lokasi, penanda buku muncul sebagai pancaran. Kurungan dan pancaran-i yang tidak muncul dalam e-mel bercetak.

Menunjukkan kod medan dan bukannya nilai mereka     Pilih opsyen ini untuk memaparkan kod medan dan bukannya hasil medan dalam e-mel anda. Contohnya, anda mungkin lihat {@\"MMMM masa, d, YYYY"} dan bukannya 4 Februari 2008. Kosongkan kotak semak ini untuk melihat hasil medan.

Tanpa mengira seting ini, anda boleh sentiasa bertukar antara memaparkan kod medan dan hasil kod medan dengan menekan ALT+F9.

Medan pelorekan     Opsyen ini memaparkan sama ada dan apabila medan berlorek. Dalam senarai, pilih sentiasa atau Apabila dipilih untuk melorek medan anda. Memilih Jangan mematikan pelorekan medan. Pewarnaan medan membuatnya mudah untuk mengenal pasti. Pelorekan muncul pada skrin tetapi bukan dalam e-mel yang dicetak.

Angka     Opsyen ini menentukan cara angka akan muncul dalam e-mel. Pilih item daripada senarai.

Nota: Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa Arab yang didayakan untuk pengeditan teks.

 • Bahasa Arab Pilih opsyen ini untuk memaparkan angka dalam format yang biasa digunakan oleh penutur bahasa Inggeris dan Bahasa Eropah lain.

 • Bahasa Hindi Pilih opsyen ini untuk memaparkan angka dalam format yang biasa digunakan oleh penutur bahasa Arab dan Hindi.

 • Konteks Pilih opsyen ini untuk memaparkan angka berdasarkan Bahasa teks sekeliling.

 • Sistem Pilih opsyen ini untuk memaparkan angka berdasarkan seting rantau dalam Panel Kawalan.

Nama bulan     Opsyen ini menentukan cara nama bulan Barat (Gregory) muncul dalam teks bahasa Arab.. Pilih item daripada senarai.

Nota: Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa Arab yang didayakan untuk pengeditan teks.

 • Bahasa Arab Pilih opsyen ini untuk menggunakan nama bulan asli Arab.

 • Bahasa Inggeris ditransliterasikan Pilih opsyen ini untuk menyebut ejaan nama bulan Barat (Gregory) dalam sebutan bahasa Inggeris dengan menggunakan teks bahasa Arab..

 • Bahasa Perancis ditransliterasikan Pilih opsyen ini untuk menyebut ejaan nama bulan Barat (Gregory) dalam sebutan bahasa Perancis dengan menggunakan teks bahasa Arab..

Diakritik     Opsyen ini memaparkan diakritik dalam e-mel.

Nota: Opsyen ini adalah tersedia hanya jika bahasa yang menggunakan diakritik didayakan untuk pengeditan teks.

 • Gunakan warna ini untuk diakritik Pilih opsyen ini untuk menentukan warna untuk paparan diakritik semua, tanpa mengira warna diakritik dalam e-mel yang asal. Dalam senarai, pilih warna.

Pandangan dokumen     Opsyen ini menentukan arah teks untuk e-mel baru.

Nota: Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa kanan ke kiri didayakan untuk pengeditan teks.

 • Kanan ke kiri Pilih opsyen ini untuk menyusun e-mel kanan ke kiri. Contohnya, perenggan bermula di sebelah kanan e-mel dengan teks mengalir ke kiri.

 • Kiri ke kanan Pilih opsyen ini untuk menyusun e-mel yang kiri ke kanan. Contohnya, perenggan bermula di sebelah kiri e-mel dengan teks mengalir ke kanan.

Penggantian fon     Klik untuk membuka kotak dialog Penggantian fon . Gunakan opsyen ini untuk menentukan sama ada e-mel yang aktif menggunakan sebarang fon yang tidak tersedia pada komputer anda. Jika e-mel menggunakan fon yang tidak berada pada komputer anda, anda boleh menggunakan kotak dialog untuk menentukan fon substitute.

Kembangkan semua tajuk apabila membuka dokumen     Pilih opsyen ini untuk mengembangkan mana-mana tajuk diruntuhkan secara automatik apabila anda membuka dokumen.

Tunjukkan ukuran dalam unit     Pilih unit ukuran yang anda ingin gunakan untuk pembaris mendatar dan untuk ukuran yang anda taipkan dalam kotak dialog.

Tunjukkan ukuran dalam lebar aksara     Pilih opsyen ini untuk menggunakan aksara lebar sebagai asas untuk menjajarkan teks, seperti dalam pembaris menegak dan mendatar.

Nota: Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks.

Tunjukkan piksel untuk ciri HTML     Pilih opsyen ini untuk menggunakan piksel sebagai unit ukuran dalam kotak dialog yang berkaitan dengan ciri HTML lalai.

Tunjukkan kekunci pintas dalam petua skrin     Pilih opsyen ini untuk memaparkan pintasan papan kekunci dalam petua skrin.

Menunjukkan pembaris menegak dalam pandangan tataletak cetak     Pilih opsyen ini untuk memaparkan pembaris menegak di bahagian tetingkap e-mel. Pastikan anda juga memilih kotak semak pembaris dalam Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan pada tab pandangan reben yang merupakan sebahagian daripada Antara muka pengguna Microsoft Office Fluent.

 • Tunjukkan pembaris kanan dalam pandangan tataletak cetak Pilih opsyen ini untuk memaparkan pembaris menegak di sebelah kanan tetingkap e-mel.

  Nota: Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa kanan ke kiri didayakan untuk pengeditan teks.

Optimumkan pemposisian untuk tataletak dan bukannya kebolehbacaan aksara      Pilih opsyen ini untuk memaparkan pemposisian aksara dengan tepat, kerana ia akan muncul dalam e-mel yang dicetak bergantung pada blok teks. Jarak antara aksara mungkin terherot apabila opsyen ini dihidupkan. Untuk kebolehbacaan terbaik pada skrin, matikan opsyen ini.

Menyahdayakan pecutan perkakasan grafik      Pilih opsyen ini untuk menghalang sistem anda menggunakan pecutan perkakasan grafik.

Mengemas kini kandungan dokumen sambil menyeret      Pilih opsyen ini untuk menghalang sistem anda mengubah kandungan dokumen anda apabila anda menyeret objek yang mempunyai Pembalutan teks.

Nota: Opsyen ini tidak tersedia dalam Outlook 2010.

Gunakan subpixel pemposisian licin fon pada skrin      Posisi subpixel boleh meningkatkan resolusi jelas fon yang dipaparkan dalam Outlook. Pilih opsyen ini untuk mendayakan subpixel posisi.

Nota: Opsyen ini tidak tersedia dalam Outlook 2010.

Menunjukkan butang timbul untuk menambah baris dan lajur dalam Jadual      Pilih opsyen ini untuk mendayakan ciri butang timbul yang membenarkan anda memilih bilangan baris dan lajur dalam jadual anda dengan cepat.

Nota: Opsyen ini tidak tersedia dalam Outlook 2010 dan Outlook 2013.

Untuk melihat opsyen ini dalam Outlook, dalam mesej e-mel, klik butang Office dan kemudian klik Opsyen Editor > lanjutan.

Menaip menggantikan teks terpilih     Pilih opsyen ini untuk memadamkan teks yang dipilih apabila anda mula menaip. Jika anda mengosongkan kotak semak ini, Microsoft Office Outlook menyelitkan teks baru di hadapan teks yang dipilih dan memadamkan teks terpilih.

Apabila memilih, secara automatik Pilih seluruh perkataan     Pilih opsyen ini untuk memilih seluruh perkataan apabila anda memilih sebahagian daripada satu perkataan, kemudian sebahagian perkataan berikut. Menghidupkan opsyen ini juga menyebabkan Outlook untuk memilih perkataan dan ruang yang berikut apabila anda dwiklik perkataan.

Benarkan teks untuk diseret dan digugurkan     Pilih opsyen ini boleh mengalih atau menyalin teks terpilih dengan menyeretnya. Untuk mengalihkan teks, pilih teks, dan kemudian seret ke lokasi baru. Untuk menyalin teks, pilih teks dan kemudian tekan dan tahan CTRL sementara anda menyeret pemilihan ke lokasi baru.

Gunakan kekunci CTRL + klik untuk menyusuli Hiperpautan     Pilih opsyen ini untuk menjadikannya lebih mudah untuk mengedit teks Hiperpautan. Apabila opsyen ini dihidupkan, anda mesti menekan CTRL sementara anda klik pautan untuk mengikut pautan. Apabila opsyen ini dimatikan, mengklik pautan menyebabkan Outlook untuk pergi ke destinasi pautan yang menjadikannya lebih sukar untuk mengedit teks pautan.

Mencipta kanvas lukisan apabila menyelitkan Autobentuk secara automatik     Pilih opsyen ini untuk menempatkan kanvas lukisan di sekeliling objek lukisan atau lukisan dakwat dan menulis apabila anda menyelitkan mereka ke dalam e-mel anda. Kanvas lukisan membantu anda mengatur lukisan objek dan gambar, dan mengalihkannya sebagai unit.

Gunakan perenggan pintar pemilihan     Pilih opsyen ini untuk memilih tanda perenggan apabila anda memilih seluruh perenggan. Jika anda memasukkan tanda perenggan apabila anda memotong dan menampal perenggan, anda tidak meninggalkan perenggan kosong dan pemformatan anda secara automatik kekal dengan perenggan.

Gunakan cursoring pintar     Pilih opsyen ini untuk menentukan kursor bergerak apabila anda skrol ke atas atau ke bawah. Apabila anda tekan anak panah kiri, anak panah kanan, anak panah atas atau anak panah bawah kunci selepas anda skrol, kursor memberi respons pada halaman yang kini dalam pandangan, tidak di posisinya sebelumnya.

Gunakan kunci Selit untuk mengawal mod menaip tindih     Pilih opsyen ini untuk mematikan Mod taip tindih atau mematikan dengan menekan INSERT.

 • Menggunakan mod taip tindih     Pilih opsyen ini untuk menggantikan teks sedia ada sambil anda menaip, satu aksara pada satu masa. Jika gunakan kunci Selit untuk mengawal mod menaip tindih dipilih, anda boleh menghidupkan atau mematikan opsyen ini dengan menekan INSERT.

Tambah petikan Kembar untuk penomboran abjad Bahasa Ibrani     Pilih opsyen ini untuk menambah tanda petikan Kembar (") pada penomboran.

Nota: Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa Ibrani didayakan untuk pengeditan teks.

Prom untuk mengemas kini gaya     Pilih opsyen ini untuk digesa apabila anda terus mengubah suai teks yang gaya digunakan dan kemudian anda menggunakan semula gaya pada teks yang diubah suai. Apabila digesa, anda boleh mengemas kini gaya berdasarkan perubahan terkini atau menggunakan semula pemformatan gaya.

Senarai gaya Normal gunakan untuk Berbulet atau bernombor     Pilih opsyen ini untuk mengasaskan gaya senarai pada gaya perenggan Normal dan bukannya gaya senarai perenggan.

Sentiasa menjejaki janji pemformatan     Pilih opsyen ini untuk menjejak pemformatan anda sambil anda menaip. Ini membantu anda untuk menggunakan pemformatan yang sama di tempat lain. Opsyen ini mesti dihidupkan sebelum anda boleh menggunakan perintah Pilih teks dengan pemformatan yang sama pada menu pintasan yang muncul jika anda klik kanan pada teks terpilih. Untuk memaparkan senarai pemformatan yang anda gunakan, klik perintah opsyen pada anak tetingkap gaya dan kemudian pilih aras perenggan pemformatan, pemformatan fon, dan kotak semak bulet dan penomboran pemformatan .

 • Tanda pemformatan ketidakkonsistenan     Pilih opsyen ini untuk menandakan pemformatan dengan garis biru yang beralun apabila ia adalah serupa, tetapi tidak betul-betul sama seperti, pemformatan lain dalam e-mel anda. Untuk menggunakan opsyen ini, anda juga mesti memilih kotak semak sentiasa menjejaki janji pemformatan .

Mendayakan klik dan taip     Pilih opsyen ini untuk menyelitkan teks, grafik, Jadual atau item lain dalam kawasan kosong e-mel dengan mendwiklik dalam kawasan kosong. Ciri klik dan taip secara automatik menyelitkan perenggan dan digunakan penjajaran yang diperlukan untuk menempatkan item yang anda dwiklik. Ciri ini kini hanya tersedia dalam pandangan tataletak cetak dan pandangan tataletak Web.

 • Gaya perenggan lalai Pilih gaya yang digunakan pada teks apabila anda menggunakan klik dan taip.

Gunakan penyemakan jujukan     Pilih opsyen ini untuk mengesahkan sama ada aksara yang baru ditaip berlaku dalam jujukan yang betul untuk digunakan sebagai tanda ton, tanda diakritik atau vokal untuk diletakkan di atas, di bawah, hadapan atau di belakang konsonan yang mengikutinya.

Nota: Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa skrip yang kompleks didayakan untuk pengeditan teks. Jenis dan ganti Pilih opsyen ini untuk menggantikan aksara sebelum ini yang ditaip dengan aksara baru yang ditaip jika dua aksara tidak wujud bersama-sama dalam gugusan teks yang sama.

Fon Asia juga menggunakan teks Latin     Pilih opsyen ini untuk mengubah aksara Latin fon Asia dipilih apabila anda menggunakan fon Asia teks terpilih. Kosongkan kotak semak ini jika anda inginkan aksara Latin untuk kekal dalam fon Latin semasa anda menggunakan fon Asia baki e-mel.

Nota: Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks.

Menukar papan kekunci untuk memadankan dengan Bahasa teks sekeliling secara automatik     Pilih opsyen ini untuk mengubah bahasa papan kekunci dan fon yang berdasarkan Bahasa teks tempat kursor ditempatkan. Jika anda mengosongkan opsyen ini, hanya fon yang diubah.

Nota: Opsyen ini tersedia hanya jika bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks dan Editor Kaedah Input untuk menaip aksara Asia Timur dipasang.

Gunakan mod IME warisan untuk mendayakan mod taip tindih     Pilih opsyen ini untuk membenarkan aksara yang anda taipkan untuk menggantikan aksara sedia ada (taip tindih) semasa anda menggunakan satu Editor Kaedah Input (IME) pada komputer yang menjalankan sistem pengendalian Microsoft Windows XP. Jika Outlook terpasang pada komputer yang menjalankan Windows Vista, opsyen ini tidak akan muncul kerana mod taip tindih disokong secara automatik.

Nota: Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks dan Editor Kaedah Input untuk menaip aksara Asia Timur dipasang.

IME kawalan aktif     Pilih opsyen ini untuk memulakan satu Editor Kaedah Input (IME). Kosongkan kotak semak ini untuk menghentikan IME ada.

Nota: Opsyen ini tersedia hanya jika bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks dan Editor Kaedah Input untuk menaip aksara Asia Timur dipasang.

Dalam baris benar IME     Pilih opsyen ini untuk menggunakan antara muka Bahasa asli pada komputer didayakan IME.

Nota: Opsyen ini tersedia hanya jika bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks dan Editor Kaedah Input untuk menaip aksara Asia Timur dipasang.

Seting IME     Klik untuk membuka sifat untuk kotak dialog nama IME. Gunakan kotak dialog ini untuk mengeset atau mengubah teks, papan kekunci, penukaran aksara dan opsyen lain untuk IME yang aktif.

Nota: Opsyen ini tersedia hanya jika bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks dan Editor Kaedah Input untuk menaip aksara Asia Timur dipasang.

Dalam e-mel yang sama     Opsyen ini memaparkan kelakuan lalai yang berlaku apabila anda menampal kandungan e-mel yang sama yang anda salin kandungan. Dalam senarai juntai bawah, pilih salah satu yang berikut:

 • Mengekalkan sumber pemformatan (lalai)      Opsyen ini mengekalkan gaya aksara dan pemformatan terus yang telah digunakan pada teks yang disalin. Pemformatan terus termasuk ciri-ciri seperti saiz fon, italik, atau pemformatan lain yang tidak termasuk dalam gaya perenggan.

 • Destinasi Padankan pemformatan     Opsyen ini membuang kebanyakan pemformatan yang digunakan terus ke teks yang disalin, tetapi ia mengekalkan pemformatan yang dianggap menegaskannya, seperti tebal dan italik, apabila ia digunakan hanya sebahagian daripada pemilihan. Teks yang membawa pada ciri gaya perenggan yang ditampal. Teks juga membawa pada sebarang pemformatan langsung atau gaya aksara sifat teks yang mendahului kursor dengan segera apabila teks yang ditampal.

 • Kekalkan teks sahaja     Opsyen ini membuang semua pemformatan dan nontext unsur, seperti gambar atau jadual. Teks membawa pada ciri gaya perenggan yang ditampalkan dan mengambil sebarang pemformatan langsung atau sifat gaya aksara teks yang mendahului kursor dengan segera apabila teks yang ditampal. Unsur grafik dibuang dan jadual ditukar kepada siri perenggan.

Menampal antara e-mel     Opsyen ini memaparkan kelakuan lalai yang berlaku apabila anda menampal kandungan yang telah disalin dari e-mel lain dalam Outlook. Dalam senarai juntai bawah, pilih salah satu yang berikut:

 • Mengekalkan sumber pemformatan (lalai)     Opsyen ini mengekalkan pemformatan yang digunakan pada teks yang disalin. Sebarang takrifan gaya yang dikaitkan dengan teks yang disalin disalin ke e-mel destinasi.

 • Destinasi Padankan pemformatan     Opsyen ini membuang kebanyakan pemformatan yang digunakan terus pada teks yang disalin, tetapi ia mengekalkan pemformatan yang dianggap menegaskannya, seperti tebal dan italik, apabila ia digunakan hanya sebahagian daripada pemilihan. Teks yang membawa pada ciri gaya perenggan yang ditampal. Teks juga membawa pada sebarang pemformatan langsung atau gaya aksara sifat teks yang mendahului kursor dengan segera apabila teks yang ditampal.

 • Kekalkan teks sahaja     Opsyen ini membuang semua pemformatan dan nontext unsur, seperti gambar atau jadual. Teks membawa pada ciri gaya perenggan yang ditampalkan dan mengambil sebarang pemformatan langsung atau sifat gaya aksara teks yang mendahului kursor dengan segera apabila teks yang ditampal. Unsur grafik dibuang dan jadual ditukar kepada siri perenggan.

Menampal antara e-mel apabila takrifan gaya berkonflik     Opsyen ini memaparkan kelakuan lalai yang berlaku apabila anda menampal kandungan yang telah disalin dari e-mel lain dalam Outlook dan gaya yang diperuntukkan kepada teks yang disalin ditakrifkan secara berbeza dalam e-mel yang mana teks sedang ditampalkan. Dalam senarai juntai bawah, pilih salah satu yang berikut:

 • Mengekalkan pemformatan sumber     Opsyen ini mengekalkan penampilan teks yang disalin dengan memperuntukkan gaya Normal pada teks yang ditampal dan menggunakan pemformatan langsung. Pemformatan terus termasuk ciri-ciri seperti saiz fon, italik, atau pemformatan lain untuk meniru takrifan gaya teks yang disalin.

 • Gunakan gaya destinasi (lalai)     Opsyen ini mengekalkan nama gaya yang dikaitkan dengan teks yang disalin, tetapi ia menggunakan takrifan gaya e-mel yang teks sedang ditampalkan. Contohnya, anda menyalin teks tajuk 1 dari satu e-mel lain. Dalam satu e-mel, tajuk 1 ditakrifkan sebagai Arial tebal, 14 titik dan dalam e-mel yang anda tampalkan teks, tajuk 1 ditakrifkan sebagai Cambria tebal, 16 poin. Apabila anda menggunakan opsyen Gunakan gaya destinasi , teks yang ditampal menggunakan gaya tajuk 1, Cambria tebal, 16 poin.

 • Destinasi Padankan pemformatan     Opsyen ini membuang takrifan gaya dan paling pemformatan yang telah digunakan terus ke teks yang disalin, tetapi ia mengekalkan pemformatan yang dianggap menegaskannya, seperti tebal dan italik, apabila ia digunakan hanya sebahagian daripada pemilihan. Teks yang membawa pada takrifan gaya dalam e-mel yang teks sedang ditampalkan.

 • Kekalkan teks sahaja     Opsyen ini membuang semua pemformatan dan nontext unsur, seperti gambar atau jadual. Teks membawa pada ciri gaya perenggan yang ditampalkan dan mengambil sebarang pemformatan langsung atau sifat gaya aksara teks yang mendahului kursor dengan segera apabila teks yang ditampal. Unsur grafik dibuang dan jadual ditukar kepada siri perenggan.

Menampal dari program lain     Opsyen ini memaparkan kelakuan lalai yang berlaku apabila anda menampal kandungan yang telah disalin daripada program lain. Dalam senarai juntai bawah, pilih salah satu yang berikut:

 • Mengekalkan sumber pemformatan (lalai)     Opsyen ini mengekalkan pemformatan teks yang disalin.

 • Destinasi Padankan pemformatan     Opsyen ini membuang kebanyakan pemformatan yang digunakan terus pada teks yang disalin, tetapi ia mengekalkan pemformatan yang dianggap menegaskannya, seperti tebal dan italik, apabila ia digunakan hanya sebahagian daripada pemilihan. Teks yang membawa pada ciri gaya perenggan yang ditampal. Teks juga membawa pada sebarang ciri pemformatan langsung teks yang mendahului kursor dengan segera apabila teks yang ditampal.

 • Kekalkan teks sahaja     Opsyen ini membuang semua pemformatan dan nontext unsur, seperti gambar atau jadual. Teks membawa pada ciri gaya perenggan yang ditampalkan dan mengambil sebarang pemformatan langsung atau sifat gaya aksara teks yang mendahului kursor dengan segera apabila teks yang ditampal. Unsur grafik dibuang dan jadual ditukar kepada siri perenggan.

Selitkan/menampal gambar sebagai     Opsyen ini memaparkan cara Outlook menyelitkan gambar berbanding dengan teks dalam e-mel anda. Anda boleh menyelitkan imej sebaris dengan teks, membenarkan imej untuk beralih dengan teks atau membalut teks di sekeliling, hadapan atau di belakang imej. Dalam senarai juntai bawah, pilih salah satu yang berikut:

 • Sebaris dengan teks     Opsyen ini menyelitkan grafik dalam perenggan seolah-olahnya ia teks. Opsyen ini digunakan secara lalai. Grafik beralih apabila anda menambah atau memadamkan teks. Anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula dengan cara yang sama anda menyeret teks.

 • Segi empat sama     Opsyen ini membalut teks di sekeliling semua sisi segi empat sama di sekeliling grafik. Grafik beralih apabila anda menambah atau memadamkan teks, tetapi anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula.

 • Ketat     Opsyen ini membalut teks di sekeliling grafik dalam bentuk yang tidak sekata di sekitar imej sebenar. Grafik beralih apabila anda menambah atau memadamkan teks, tetapi anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula.

 • Di belakang teks     Opsyen ini menyelitkan grafik agar grafik mengapung pada lapisan sendiri di belakang teks. Terdapat tiada sempadan di sekeliling grafik. Grafik beralih apabila anda menambah atau memadamkan teks, tetapi anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula.

 • Di depan teks     Opsyen ini menyelitkan grafik agar grafik mengapung pada lapisan sendiri di hadapan teks. Terdapat tiada sempadan di sekeliling grafik. Grafik beralih apabila anda menambah atau memadamkan teks, tetapi anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula.

 • Melalui     Opsyen ini membalut teks di sekeliling grafik, termasuk mengisi ruang yang dicipta oleh bentuk concave, seperti bulan Sabit. Grafik beralih apabila anda menambah atau memadamkan teks, tetapi anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula.

 • Atas dan bawah     Opsyen ini menghalang teks Pembalutan di bahagian grafik. Grafik beralih apabila anda menambah atau memadamkan teks, tetapi anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula.

Kekalkan bulet dan nombor apabila menampal teks dengan opsyen Simpan teks sahaja     Pilih ini opsyen untuk menukar penomboran dan bulet kepada simbol teks.

Gunakan kunci Selit untuk tampal     Pilih opsyen ini untuk menggunakan kunci INSERT untuk Menyelitkan kandungan papan klip Office ke dalam e-mel.

Butang Opsyen tampal menunjukkan     Pilih opsyen ini untuk memaparkan butang Opsyen tampal apabila anda menampal kandungan. Anda boleh menggunakan butang Opsyen tampal untuk membatalkan atau mengubah suai seting yang anda buat dalam seksyen ini bagi kotak dialog Opsyen Editor .

Gunakan pintar memotong dan menampal     Pilih opsyen ini untuk melaraskan pemformatan apabila anda menampal teks secara automatik. Selepas anda memilih kotak semak ini, anda boleh klik seting untuk mengesetkan opsyen tambahan untuk menampal.

 • Seting     Klik untuk membuka kotak dialog seting . Gunakan kotak dialog ini untuk menentukan kelakuan lalai apabila mencantumkan, memotong dan menampal teks. Anda boleh menulis ganti kelakuan lalai menggunakan butang Opsyen tampal yang muncul apabila anda menampal kandungan dari papan klip ke dalam e-mel anda. Butang ini adalah tersedia hanya apabila opsyen gunakan pintar memotong dan menampal dihidupkan.

  • Laraskan ayat dan word jarak secara automatik     Pilih opsyen ini untuk mengalih keluar ruang tambahan apabila memadam teks atau menambah ruang diperlukan ketika menampal teks daripada papan klip.

  • Laraskan perenggan jarak pada tampal     Pilih opsyen ini untuk menghalang mencipta perenggan kosong dan untuk mengelakkan jarak perenggan yang tidak konsisten.

  • Laraskan pemformatan jadual dan penjajaran pada tampal     Pilih opsyen untuk mengawal pemformatan dan penjajaran Jadual ini. Apabila opsyen ini dihidupkan, sel tunggal ditampalkan sebagai teks, bahagian Jadual ditampalkan sebagai baris ke Jadual sedia ada (dan bukannya sebagai Jadual tersarang), dan apabila anda menambah Jadual pada jadual sedia ada, Jadual ditampal dilaraskan agar sepadan dengan jadual sedia ada.

  • Kelakuan gaya pintar     Memilih opsyen ini tidak mempunyai kesan. Untuk memperhalusi kelakuan gaya apabila menampal kandungan, gunakan opsyen menampal dalam seksyen potong, salin, dan tampal opsyen lanjutan .

  • Cantum pemformatan apabila menampal dari Microsoft Office PowerPoint     Pilih opsyen ini untuk mengawal hasil apabila anda menampal kandungan dari persembahan PowerPoint. Apabila opsyen ini dihidupkan, pemformatan teks sekeliling atau jadual yang digunakan pada teks yang ditampal, bulet yang digunakan baru-baru, nombor atau senarai gaya digunakan pada senarai ditampal, dan lihat item seperti jadual, Hiperpautan, imej, objek OLE , dan bentuk dikekalkan daripada sumber dalam PowerPoint.

  • Laraskan pemformatan apabila menampal dari Microsoft Office Excel     Pilih opsyen ini untuk mengawal hasil apabila menampal data dari Excel. Apabila opsyen ini dihidupkan, data ditampal diletakkan dalam Jadual dan Carta ditampalkan sebagai gambar dan bukannya sebagai objek OLE .

  • Cantum ditampalkan senarai dengan senarai keliling     Pilih opsyen ini untuk item senarai format untuk mematuhi senarai sekeliling apabila anda menampal item ke dalam senarai.

Tunjukkan teks dibalut dalam tetingkap dokumen     Pilih opsyen ini untuk membalut teks ke tetingkap yang mengandungi e-mel, supaya ia lebih mudah dibaca pada skrin.

Menunjukkan Ruang letak gambar     Pilih opsyen ini untuk memaparkan kotak kosong yang menggantikan setiap gambar dalam e-mel anda. Opsyen ini mempercepatkan proses skrol melalui e-mel yang mengandungi bilangan gambar yang besar.

Menunjukkan lukisan dan kotak teks pada skrin     Pilih opsyen ini untuk memaparkan objek yang dicipta dengan alat melukis Outlook dalam pandangan tataletak cetak atau pandangan tataletak Web. Kosongkan kotak semak ini untuk menyembunyikan lukisan dan mungkin kelajuan Paparan e-mel yang mengandungi banyak lukisan. Lukisan akan dicetak walaupun jika anda mengosongkan kotak semak ini.

Menunjukkan animasi teks     Pilih opsyen ini untuk memaparkan animasi teks pada skrin anda. Kosongkan kotak semak untuk melihat teks rupa apabila dicetak.

Nota: Gunakan opsyen ini apabila melihat animasi teks dalam e-mel yang dicipta dalam versi Outlook terdahulu daripada Outlook 2007. Versi semasa Outlook tidak lagi menyediakan keupayaan untuk mencipta teks animasi.

Tunjukkan aksara kawalan     Pilih opsyen ini untuk memaparkan aksara kawalan kanan ke kiri.

Nota: Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa kanan ke kiri didayakan untuk pengeditan teks.

Tunjukkan penanda buku     Pilih opsyen ini untuk memaparkan penanda buku pada skrin. Jika anda memperuntukkan penanda buku item, item yang ditanda bukukan muncul dalam kurungan ([…]). Jika anda memperuntukkan penanda buku ke lokasi, penanda buku muncul sebagai pancaran. Kurungan dan pancaran-i yang tidak muncul dalam e-mel bercetak.

Tunjukkan tag pintar     Pilih opsyen ini untuk memaparkan garis bawah bertitik ungu di bawah teks yang dikenali sebagai tag pintar.

Menunjukkan kod medan dan bukannya nilai mereka     Pilih opsyen ini untuk memaparkan kod medan dan bukannya hasil medan dalam e-mel anda. Contohnya, anda mungkin lihat {@\"MMMM masa, d, YYYY"} dan bukannya 4 Februari 2008. Kosongkan kotak semak ini untuk melihat hasil medan.

Tanpa mengira seting ini, anda boleh sentiasa bertukar antara memaparkan kod medan dan hasil kod medan dengan menekan ALT+F9.

Medan pelorekan     Opsyen ini memaparkan sama ada dan apabila medan berlorek. Dalam senarai, pilih sentiasa atau Apabila dipilih untuk melorek medan anda. Memilih Jangan mematikan pelorekan medan. Pewarnaan medan membuatnya mudah untuk mengenal pasti. Pelorekan muncul pada skrin tetapi bukan dalam e-mel yang dicetak.

Angka     Opsyen ini menentukan cara angka akan muncul dalam e-mel. Pilih item daripada senarai.

Nota: Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa Arab yang didayakan untuk pengeditan teks.

 • Bahasa Arab Pilih opsyen ini untuk memaparkan angka dalam format yang biasa digunakan oleh penutur bahasa Inggeris dan Bahasa Eropah lain.

 • Bahasa Hindi Pilih opsyen ini untuk memaparkan angka dalam format yang biasa digunakan oleh penutur bahasa Arab dan Hindi.

 • Konteks Pilih opsyen ini untuk memaparkan angka berdasarkan Bahasa teks sekeliling.

 • Sistem Pilih opsyen ini untuk memaparkan angka berdasarkan seting rantau dalam Panel Kawalan.

Nama bulan     Opsyen ini menentukan cara nama bulan Barat (Gregory) muncul dalam teks bahasa Arab.. Pilih item daripada senarai.

Nota: Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa Arab yang didayakan untuk pengeditan teks.

 • Bahasa Arab Pilih opsyen ini untuk menggunakan nama bulan asli Arab.

 • Bahasa Inggeris ditransliterasikan Pilih opsyen ini untuk menyebut ejaan nama bulan Barat (Gregory) dalam sebutan bahasa Inggeris dengan menggunakan teks bahasa Arab..

 • Bahasa Perancis ditransliterasikan Pilih opsyen ini untuk menyebut ejaan nama bulan Barat (Gregory) dalam sebutan bahasa Perancis dengan menggunakan teks bahasa Arab..

Diakritik     Opsyen ini memaparkan diakritik dalam e-mel.

Nota: Opsyen ini adalah tersedia hanya jika bahasa yang menggunakan diakritik didayakan untuk pengeditan teks.

 • Gunakan warna ini untuk diakritik Pilih opsyen ini untuk menentukan warna untuk paparan diakritik semua, tanpa mengira warna diakritik dalam e-mel yang asal. Dalam senarai, pilih warna.

Pandangan dokumen     Opsyen ini menentukan arah teks untuk e-mel baru.

Nota: Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa kanan ke kiri didayakan untuk pengeditan teks.

 • Kanan ke kiri Pilih opsyen ini untuk menyusun e-mel kanan ke kiri. Contohnya, perenggan bermula di sebelah kanan e-mel dengan teks mengalir ke kiri.

 • Kiri ke kanan Pilih opsyen ini untuk menyusun e-mel yang kiri ke kanan. Contohnya, perenggan bermula di sebelah kiri e-mel dengan teks mengalir ke kanan.

Penggantian fon     Klik untuk membuka kotak dialog Penggantian fon . Gunakan opsyen ini untuk menentukan sama ada e-mel yang aktif menggunakan sebarang fon yang tidak tersedia pada komputer anda. Jika e-mel menggunakan fon yang tidak berada pada komputer anda, anda boleh menggunakan kotak dialog untuk menentukan fon substitute.

Tunjukkan ukuran dalam unit     Pilih unit ukuran yang anda ingin gunakan untuk pembaris mendatar dan untuk ukuran yang anda taipkan dalam kotak dialog.

Tunjukkan ukuran dalam lebar aksara     Pilih opsyen ini untuk menggunakan aksara lebar sebagai asas untuk menjajarkan teks, seperti dalam pembaris menegak dan mendatar.

Nota: Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks.

Tunjukkan piksel untuk ciri HTML     Pilih opsyen ini untuk menggunakan piksel sebagai unit ukuran dalam kotak dialog yang berkaitan dengan ciri HTML lalai.

Tunjukkan kekunci pintas dalam petua skrin     Pilih opsyen ini untuk memaparkan pintasan papan kekunci dalam petua skrin.

Menunjukkan pembaris menegak dalam pandangan tataletak cetak     Pilih opsyen ini untuk memaparkan pembaris menegak di bahagian tetingkap e-mel. Pastikan anda juga memilih kotak semak pembaris dalam Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan pada tab pandangan reben yang merupakan sebahagian daripada Antara muka pengguna Microsoft Office Fluent.

 • Tunjukkan pembaris kanan dalam pandangan tataletak cetak Pilih opsyen ini untuk memaparkan pembaris menegak di sebelah kanan tetingkap e-mel.

  Nota: Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa kanan ke kiri didayakan untuk pengeditan teks.

Optimumkan pemposisian untuk tataletak dan bukannya kebolehbacaan aksara      Pilih opsyen ini untuk memaparkan pemposisian aksara dengan tepat, kerana ia akan muncul dalam e-mel yang dicetak bergantung pada blok teks. Jarak antara aksara mungkin terherot apabila opsyen ini dihidupkan. Untuk kebolehbacaan terbaik pada skrin, matikan opsyen ini.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×