Opsyen lanjutan

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Opsyen pengeditan

Selepas menekan Enter, mengalih pilihan     Menjadikan sel bersebelahan sel aktif berikut selepas anda menekan ENTER dalam sel aktif semasa. Dalam kotak arah , menunjukkan sel bersebelahan yang menjadi aktif.

Arah     Menjadikan sel bersebelahan sel aktif berikut selepas anda menekan ENTER dalam sel aktif semasa. Dalam kotak arah , menunjukkan sel bersebelahan yang menjadi aktif.

Menyelitkan titik perpuluhan secara automatik     Pilih kotak semak ini untuk memaparkan nombor dengan titik perpuluhan secara lalai.

 • Tempat     Masukkan bilangan tempat perpuluhan dalam kotak tempat untuk menunjukkan tempat Microsoft Office Excel secara automatik untuk meletakkan titik perpuluhan dalam nombor yang anda taipkan sebagai pemalar pada lembaran kerja. Nombor positif bergerak titik perpuluhan ke kiri; nombor negatif mengalih titik perpuluhan ke kanan. Jika kotak tempat dibiarkan kosong atau disetkan kepada 0 (sifar), anda perlu memasukkan titik perpuluhan secara manual. Untuk mengubah opsyen ini, taipkan titik perpuluhan dalam sel apabila anda menaip nombor.

Dayakan pemegang isian dan seret dan lepas sel     Pilih kotak semak ini untuk mengalih dan menyalin sel dan data dengan menyeret. Apabila opsyen ini dipilih, anda juga boleh menyeret pemegang isian untuk menyalin data dan mengisi sel bersebelahan dengan siri data.

 • Isyarat sebelum menulis ganti sel     Memaparkan mesej jika anda memutuskan sel atas sel lain yang mengandungi data.

Benarkan pengeditan terus dalam sel     Pilih kotak semak ini untuk mendayakan pengeditan dalam sel dengan dwiklik sel dan bukannya dengan mengedit kandungan sel dalam formula bar.

Lanjutkan data julat format dan Formula     Pilih untuk memformatkan item baru ditambahkan pada hujung senarai untuk memadankan format senarai selebihnya secara automatik. Formula yang diulang dalam setiap baris juga disalin. Untuk dilanjutkan, format dan Formula mesti muncul dalam sekurang-kurangnya tiga baris terakhir lima yang mendahului baris baru.

Mendayakan entri peratus automatik     Pilih untuk mendarab dengan 100 semua nombor kurang daripada 1 yang anda masukkan dalam sel yang diformatkan dalam peratusan format. Kosongkan kotak semak ini untuk mendarab dengan 100 semua nombor yang anda masukkan dalam sel yang diformatkan dalam peratusan memformatkan, termasuk nombor yang sama dengan atau lebih besar daripada 1.

Mendayakan AutoLengkap untuk nilai sel     Melengkapkan entri teks yang anda mula menaip dalam lajur data. Jika beberapa huruf pertama yang anda taipkan sepadan dengan entri sedia ada dalam lajur tersebut, Excel mengisi teks yang tinggal untuk anda.

Zum pada gulung dengan penuding IntelliMouse     Jika anda mempunyai peranti penuding Microsoft IntelliMouse, mengeset butang roda untuk zum dan bukannya skrol pada helaian Carta atau lembaran kerja anda.

Beritahu pengguna apabila operasi mungkin memakan masa berlaku     Pilih jika anda ingin diberitahu apabila operasi mempengaruhi bilangan sel yang besar dan mungkin mengambil masa yang panjang untuk diproses.

 • Apabila bilangan sel (dalam ribu) terjejas     Membolehkan anda menentukan bilangan maksimum sel yang dipengaruhi oleh operasi tanpa sedang diberitahu. Jika lebih banyak sel daripada bilangan maksimum sel yang terjejas, anda akan diberitahu.

 • Menggunakan sistem pemisah     Pilih menggunakan lalai perpuluhan dan ribuan pemisah. Kosongkan untuk memasukkan pemisah alternatif.

  • Pemisah perpuluhan     Untuk mengubah pemisah perpuluhan lalai, kosongkan menggunakan pemisah sistem, pilih pemisah lalai dalam kotak pemisah perpuluhan dan kemudian taipkan pemisah yang anda ingin gunakan.

  • Ribuan pemisah     Untuk mengubah pemisah lalai ribuan, kosongkan menggunakan pemisah sistem, pilih pemisah lalai dalam yang ribuan pemisah kotak, dan kemudian taipkan pemisah yang anda ingin gunakan.

Memotong, menyalin dan menampal

Butang Opsyen tampal menunjukkan     Pilih mempunyai Excel memaparkan kotak dialog dengan opsyen khas secara automatik apabila anda menampal, seperti Pemformatan sahaja dan Pautkan sel.

Butang Tunjukkan opsyen selitkan     Pilih mempunyai Excel memaparkan kotak dialog dengan opsyen khas secara automatik apabila anda menyelitkan sel, baris atau lajur, seperti Pemformatan sama seperti di atas dan Kosongkan pemformatan.

Memotong, menyalin, dan Mengisih objek dengan sel induk mereka diselitkan.     Menyimpan objek grafik, butang, kotak teks, objek yang dilukis dan gambar dengan sel berkaitan apabila anda memotong, menyalin, penapis atau Isih mereka pada lembaran kerja.

Paparan

Tunjukkan dokumen terbaru sebanyak ini     Memaparkan senarai dalam buku kerja yang baru digunakan di bawah Dokumen terkini apabila anda klik butang Microsoft Office Imej butang , agar anda boleh membuka buku kerja dengan cepat. Masukkan bilangan buku kerja yang anda ingin paparkan dalam kotak Tunjukkan dokumen terbaru sebanyak ini . Masukkan atau pilih nombor positif antara 0 dan 50.

Unit pembaris     Membolehkan anda memilih unit yang anda ingin paparkan pada pembaris pandangan tataletak.

Tunjukkan semua tetingkap dalam bar tugas      Pilih untuk memaparkan beberapa buku kerja pada bar tugas Windows.

Tunjukkan formula bar     Memaparkan formula bar. Formula bar muncul di atas lembaran kerja.

Menunjukkan fungsi Petua skrin     Memaparkan ringkas Perihalan fungsi yang anda pilih dalam senarai fungsi yang dipaparkan apabila Formula AutoLengkap dihidupkan.

Menunjukkan nama unsur Carta di hover     Memaparkan nama unsur Carta apabila anda meletakkan penuding di atasnya.

Tunjukkan nilai titik data di hover     Memaparkan nilai titik data apabila anda meletakkan penuding di atasnya.

Untuk sel dengan komen, Tunjukkan     Pilih salah satu opsyen berikut untuk menentukan cara komen dipaparkan pada lembaran kerja.

 • Tiada komen atau penunjuk     Menyembunyikan komen dan penunjuk komen dalam sel yang mempunyai komen yang dilampirkan.

 • Penunjuk sahaja, dan komen sedang menanti     Memaparkan segi tiga kecil di penjuru atas kanan sel apabila terdapat komen yang dilampirkan pada sel.. Komen dipaparkan hanya apabila anda meletakkan penuding pada sel yang mempunyai komen.

 • Komen dan penunjuk     Memaparkan komen dan penunjuk komen, segi tiga kecil di penjuru atas kanan sel, apabila terdapat komen yang dilampirkan pada sel..

Paparkan opsyen untuk buku kerja ini

Paparkan opsyen untuk buku kerja ini     Pilih buku kerja dalam kotak senarai ini yang dipengaruhi oleh opsyen berikut.

Menunjukkan bar skrol mendatar     Memaparkan bar skrol mendatar di bahagian bawah lembaran kerja.

Menunjukkan bar skrol menegak     Memaparkan bar skrol menegak di sebelah kanan lembaran kerja (apabila anda menggunakan mod Bahasa kiri ke kanan) atau di sebelah kiri (apabila anda menggunakan mod Bahasa kanan ke kiri).

Menunjukkan tab helaian     Memaparkan tab lembaran kerja agar anda boleh bergerak antara dan pilih lembaran kerja individu. Tab lembaran kerja muncul di bahagian bawah tetingkap lembaran kerja.

Kumpulan tarikh dalam menu Autotapis     Perubahan perkumpulan hierarki tarikh untuk senarai nonhierarchical tarikh dalam senarai tarikh di bahagian bawah menu Autotapis dalam penapis tarikh. Contohnya, anda boleh menapis untuk tahun hanya dua digit dengan memilih tahun dua digit secara manual daripada senarai nonhierarchical.

Untuk objek, Tayang     Pilih salah satu opsyen berikut untuk memaparkan atau menyembunyikan objek grafik dalam buku kerja.

 • Semua     Memaparkan semua objek grafik, butang, kotak teks, objek yang dilukis dan gambar.

 • Tiada apa-apa (Sembunyikan objek)     Menyembunyikan semua objek grafik, butang, kotak teks, objek yang dilukis dan gambar. Objek tersembunyi tidak dicetak.

Paparkan opsyen bagi lembaran kerja ini

Paparkan opsyen bagi lembaran kerja ini    Pilih lembaran kerja dalam kotak senarai ini yang dipengaruhi oleh opsyen berikut.

Tunjukkan pengepala baris dan lajur     Memaparkan nombor baris di sebelah kiri (apabila anda menggunakan mod Bahasa kiri ke kanan) atau di sebelah kanan (apabila anda menggunakan mod Bahasa kanan ke kiri) huruf besar lembaran kerja dan lajur di atas lembaran kerja.

Tunjukkan Formula dalam sel dan bukannya hasil terhitung mereka     Memaparkan Formula dalam sel dan bukannya nilai yang menghasilkan Formula.

Tunjukkan pemisah halaman     Memaparkan pemisah halaman yang mempunyai telah disetkan secara automatik oleh Excel.

Tunjukkan sifar dalam sel yang mempunyai nilai sifar     Memaparkan 0 (sifar) dalam sel yang mengandungi nilai sifar.

Tunjukkan simbol rangka jika rangka digunakan     Memaparkan simbol rangka. Simbol rangka tidak dipaparkan melainkan lembaran kerja yang mengandungi rangka.

Menunjukkan garisan grid     Memaparkan garisan grid sel. Untuk mencetak garisan grid, pastikan bahawa kotak semak Cetak dipilih di bawah garisan grid dalam Kumpulan Opsyen helaian pada tab Tataletak halaman .

 • Warna garisan grid     Mengeset warna untuk garisan grid. Jika anda klik automatik, warna garisan grid adalah berdasarkan warna teks yang ditakrifkan dalam Panel Kawalan Windows.

Formula

Dayakan pengiraan multi-jaluran     Dipilih secara lalai, opsyen ini membolehkan pengiraan pantas menggunakan berbilang pemproses. Sila ambil perhatian bahawa Excel hanya menyokong menggunakan teras pemproses sehingga 64.

Bilangan threads pengiraan     Membolehkan anda menentukan bilangan pemproses yang digunakan untuk pengiraan.

 • Menggunakan semua pemproses pada komputer ini     Dipilih secara lalai, opsyen ini menggunakan semua pemproses yang tersedia pada komputer anda.

 • Manual     Membolehkan anda menentukan bilangan pemproses yang anda ingin gunakan. Dalam kotak Manual , masukkan nombor positif antara 1 dan 1024.

Apabila mengira buku kerja ini

Apabila mengira buku kerja ini    Pilih buku kerja dalam kotak senarai ini yang dipengaruhi oleh opsyen berikut.

Mengemas kini pautan kepada dokumen lain     Mengira dan mengemas kini formula yang termasuk rujukan kepada aplikasi lain.

Set kepersisan seperti yang dipaparkan     Secara kekal berubah nilai yang disimpan dalam sel daripada kepersisan penuh (15 digit) kepada format sebarang dipaparkan, termasuk tempat perpuluhan.

Sistem tarikh 1904 menggunakan     Mengubah tarikh mula yang semua tarikh dikira daripada 1 Januari 1900 kepada 2 Januari 1904.

Menyimpan nilai pautan luaran     Menyimpan salinan nilai yang terkandung dalam dokumen luaran dipautkan pada lembaran kerja Excel. Jika lembaran kerja dengan pautan ke julat yang besar pada dokumen luaran memerlukan amaun agak besar ruang cakera atau mengambil masa yang lama untuk membuka, mengosongkan kotak semak Simpan nilai pautan luaran boleh mengurangkan ruang cakera dan masa yang diperlukan untuk membuka kerja helaian.

Umum

Memberikan maklum balas dengan bunyi     Memainkan bunyi tersedia yang berkaitan dengan peristiwa program Microsoft Office, seperti membuka, menyimpan, dan mencetak fail dan memaparkan mesej ralat. Bunyi yang diperuntukkan kepada peristiwa lain boleh diubah dalam Panel Kawalan. Dalam Microsoft Windows, klik butang mula , dan kemudian klik Panel Kawalan. Dalam Windows Vista, klik perkakasan dan bunyi, dan kemudian klik bunyi. Klik tab bunyi . Untuk mengubah bunyi yang dikaitkan dengan peristiwa, klik peristiwa program dalam senarai dan pilih Bunyi untuk menggunakan. Dalam Windows XP, klik Bunyi, pertuturan, dan peranti Audio. Klik mengubah skema bunyi dan kemudian klik tab bunyi . Jika anda pilih atau kosongkan kotak semak berikan maklum balas dengan bunyi dalam satu program Office, ia juga dihidupkan atau dimatikan untuk semua program Office yang lain. Komputer anda mesti mempunyai kad bunyi untuk memainkan bunyi kebanyakan.

Berikan maklum balas dengan animasi     Memaparkan lembaran kerja pergerakan dan berubah apabila anda menyelitkan atau memadamkan sel, baris atau lajur. Animasi mungkin perlahan prestasi video pada sesetengah sistem.

Abaikan aplikasi lain yang menggunakan Pertukaran Data dinamik (DDE)     Menghalang pertukaran data dengan aplikasi lain yang menggunakan Pertukaran Data dinamik (DDE).

Tanya untuk mengemas kini Pautan automatik     Memaparkan mesej yang membolehkan anda mengesahkan sebelum item terpaut dikemas kini.

Menunjukkan ralat antara muka pengguna tambahan     Memaparkan ralat dalam antara muka pengguna tambahan yang anda pasang dan gunakan.

Skala kandungan untuk A4 atau 8.5 x 11" saiz kertas     Bagi sesetengah negara atau rantau, saiz kertas standard adalah huruf; untuk orang lain, saiz standard adalah A4. Pilih kotak semak ini jika anda ingin Excel untuk melaraskan dokumen yang diformatkan untuk saiz kertas standard negara atau rantau (contohnya, A4) yang lain agar ia dicetak dengan betul pada saiz kertas yang standard bagi negara atau rantau anda (contohnya, Surat) secara automatik. Opsyen ini akan mempengaruhi cetakan sahaja. Ia tidak mempengaruhi pemformatan dalam dokumen anda.

Pada permulaan, buka semua fail dalam     Pada permulaan, Excel secara automatik membuka fail dari folder yang anda taipkan dalam kotak teks ini. Taipkan laluan penuh ke folder dalam kotak teks untuk menunjukkan lokasi fail.

Opsyen web      Mengeset opsyen untuk cara Excel data kelihatan dan memberi respons apabila data dilihat dalam pelayar Web.

Opsyen Perkhidmatan     Membolehkan anda menentukan pelanggan maklum balas dan dokumen opsyen pengurusan.

Keserasian Lotus

Kekunci menu Microsoft Office Excel     Mengeset kunci yang anda boleh gunakan untuk mencapai perintah pada reben, yang merupakan komponen Antara muka pengguna Microsoft Office Fluent.

Kekunci navigasi peralihan     Mengaktifkan set kekunci navigasi lembaran kerja, entri formula, entri label dan tindakan lain yang alternatif.

Seting keserasian Lotus untuk

Seting keserasian Lotus untuk     Pilih lembaran kerja dalam kotak senarai ini yang dipengaruhi oleh opsyen berikut.

Penilaian formula peralihan     Membuka dan menilai fail Lotus 1-2-3 tanpa kehilangan atau mengubah maklumat. Apabila opsyen ini dipilih, Excel menilai rentetan teks sebagai 0 (sifar), ungkapan Boolean sebagai 0 atau 1, dan pangkalan data kriteria menurut peraturan yang digunakan dalam Lotus 1-2-3.

Entri formula peralihan     Formula ditukar yang dimasukkan dalam Lotus 1-2-3 Keluaran 2.2 sintaks untuk sintaks Excel, dan melakukan nama yang ditakrifkan dalam Excel berkelakuan seperti nama yang ditakrifkan dalam Lotus 1-2-3.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×