Opsyen editor (Lanjutan)

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Opsyen editor membolehkan anda memilih opsyen untuk kandungan anda dalam Outlook. Contohnya, anda boleh memilih sama ada menaip secara automatik akan menggantikan teks yang dipilih dan sama ada untuk menyimpan sumber pemformatan pada teks yang anda salin dan tampal.

Opsyen pengeditan

Memotong, menyalin dan menampal

Paparkan kandungan e-mel

Paparan

Opsyen pengeditan

Pilih kotak semak bagi satu atau lebih daripada opsyen berikut. Apabila anda selesai memilih opsyen, klik OK.

 • Menaip menggantikan teks yang dipilih Pilih opsyen ini untuk memadamkan teks yang dipilih apabila anda mula menaip. Jika anda mengosongkan kotak semak ini, Microsoft Office Outlook akan menyelitkan teks baru di hadapan teks yang dipilih dan tidak akan memadamkan teks yang dipilih.

 • Semasa memilih, pilih seluruh kata secara automatik Pilih opsyen ini untuk memilih keseluruhan kata apabila anda memilih sebahagian daripada satu kata kemudian sebahagian daripada kata seterusnya. Menghidupkan opsyen ini juga menyebabkan Outlook untuk memilih kata dan ruang selepasnya apabila anda mendwiklik sesuatu kata.

 • Izinkan teks diseret dan dilepaskan Pilih opsyen ini untuk mengalih atau menyalin teks yang dipilih dengan menyeretnya. Untuk mengalihkan teks, pilih teks kemudian seretnya ke lokasi baru. Untuk menyalin teks, pilih teks kemudian tekan dan tahan CTRL sementara anda menyeret pilihan ke lokasi barunya.

 • Gunakan kekunci CTRL + Klik untuk menyusuli hiperpautan Pilih opsyen ini untuk menjadikannya lebih mudah untuk mengedit teks hiperpautan. Apabila opsyen ini dihidupkan, anda mesti menekan CTRL sementara anda mengklik pautan untuk menyusuli pautan. Apabila opsyen ini dimatikan, mengklik pautan akan menyebabkan Outlook pergi ke destinasi pautan, yang menjadikannya lebih sukar untuk mengedit teks pautan.

 • Mencipta kanvas lukisan apabila menyelitkan Autobentuk secara automatik Pilih opsyen ini untuk menempatkan kanvas lukisan di sekeliling objek lukisan atau lukisan dakwat dan menulis apabila anda menyelitkan mereka ke dalam mesej e-mel anda. Kanvas lukisan membantu anda mengatur lukisan objek dan gambar, dan mengalihkannya sebagai unit.

 • Gunakan pemilihan perenggan pintar Pilih opsyen ini untuk memilih tanda perenggan apabila anda memilih seluruh perenggan. Jika anda memasukkan tanda perenggan apabila anda memotong dan menampal perenggan, anda tidak meninggalkan perenggan kosong dan pemformatan anda kekal dengan perenggan tersebut secara automatik.

 • Gunakan kursor pintar Pilih opsyen ini untuk menentukan bahawa kursor bergerak apabila anda menskrol ke atas atau ke bawah. Apabila anda menekan kekunci ANAK PANAH KIRI, ANAK PANAH KANAN, ANAK PANAH ATAS atau ANAK PANAH BAWAH selepas anda menskrol, kursor memberi respon pada halaman dalam pandangan semasa, bukan pada posisi sebelumnya.

 • Gunakan kunci Selit untuk mengawal mod menaip tindih Pilih opsyen ini untuk menghidupkan atau mematikan mod Taip Tindih dengan menekan INSERT.

 • Gunakan mod taip tindih Pilih opsyen ini untuk menggantikan teks sedia ada semasa anda menaip, satu demi satu aksara. Jika Gunakan kunci Selit untuk mengawal mod menaip tindih dipilih, anda boleh menghidupkan atau mematikan opsyen ini dengan menekan INSERT.

 • Tambah tanda petik kembar untuk penomboran abjad bahasa Ibrani Pilih opsyen ini untuk menambah tanda petikan kembar (") pada penomboran.

 • Prom untuk mengemas kini gaya Pilih opsyen ini untuk digesa apabila anda mengubah suai teks yang menggunakan gaya secara terus kemudian anda menggunakan semula gaya tersebut pada teks yang telah diubah suai. Apabila digesa, anda sama ada boleh mengemas kini gaya berdasarkan perubahan terkini atau menggunakan semula pemformatan gaya berkenaan.

 • Gunakan gaya Normal untuk senarai berbulet atau bernombor Pilih opsyen ini untuk mengasaskan gaya senarai pada gaya perenggan Normal dan bukannya gaya Senarai Perenggan.

 • Pastikan sentiasa ikut format Pilih opsyen ini untuk menjejak pemformatan anda semasa anda menaip. Ini membantu anda untuk menggunakan pemformatan yang sama di tempat lain dengan mudah. Opsyen ini mesti dihidupkan sebelum anda boleh menggunakan perintah Pilih Teks dengan Pemformatan yang Sama pada menu pintasan yang muncul jika anda klik kanan pada teks yang dipilih. Untuk memaparkan senarai pemformatan yang anda telah gunakan, klik perintah Opsyen pada anak tetingkap Gaya kemudian pilih kotak semak Pemformatan aras perenggan, Pemformatan fon dan Pemformatan bulet dan penomboran.

 • Tanda pemformatan ketidakkonsistenan Pilih opsyen ini untuk menandakan pemformatan dengan garis biru yang beralun apabila ia adalah serupa, tetapi tidak betul-betul sama seperti, pemformatan lain dalam mesej e-mel anda. Untuk menggunakan opsyen ini, anda juga mesti memilih kotak semak sentiasa menjejaki janji pemformatan .

 • Mendayakan klik dan taip Pilih opsyen ini untuk menyelitkan teks, grafik, Jadual atau item lain dalam kawasan kosong mesej e-mel dengan mendwiklik dalam kawasan kosong. Ciri klik dan taip secara automatik menyelitkan perenggan dan digunakan penjajaran yang diperlukan untuk menempatkan item yang anda dwiklik. Ciri ini kini hanya tersedia dalam pandangan tataletak cetak dan pandangan tataletak Web.

 • Gaya perenggan lalai Pilih gaya yang digunakan pada teks apabila anda menggunakan klik dan taip.

 • Gunakan penyemakan jujukan Pilih opsyen ini bagi mengesahkan sama ada aksara yang baru yang ditaip berlaku dalam jujukan yang betul untuk digunakan sebagai tanda ton, tanda diakritik atau vokal untuk diletakkan di atas, di bawah, di hadapannya atau di belakang konsonan yang mengikutinya.

  Opsyen ini hanya tersedia jika bahasa skrip kompleks didayakan untuk pengeditan teks. Taip dan ganti Pilih opsyen ini untuk menggantikan aksara yang ditaip sebelumnya dengan aksara baru yang ditaip jika dua aksara berkenaan tidak dapat wujud dalam gugusan teks yang sama.

 • Fon Asia juga menggunakan teks Latin Pilih opsyen ini untuk mengubah aksara Latin fon Asia dipilih apabila anda menggunakan fon Asia teks terpilih. Kosongkan kotak semak ini jika anda inginkan aksara Latin untuk kekal dalam fon Latin semasa anda menggunakan fon Asia baki mesej e-mel. Nota: Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks.

 • Tukar papan kekunci secara automatik untuk memadankan dengan bahasa teks sekeliling Pilih opsyen ini untuk mengubah bahasa papan kekunci dan fon berdasarkan bahasa teks tempat kursor diletakkan. Jika anda mengosongkan opsyen ini, hanya fon diubah.

  Opsyen ini tersedia hanya jika bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks dan Editor Kaedah Input untuk menaip aksara Asia Timur dipasang.

 • Gunakan mod &IME legasi untuk mendayakan mod Menaip tindih Pilih opsyen ini untuk membenarkan aksara yang anda taip untuk menggantikan aksara sedia ada (taip tindih) semasa anda menggunakan Editor Kaedah Input (IME) pada komputer yang menjalankan sistem pengendalian Microsoft Windows XP. Jika Outlook dipasang pada komputer yang menjalankan Windows Vista, opsyen ini tidak akan muncul kerana mod Taip Tindih disokong secara automatik.

  Opsyen ini hanya tersedia jika bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks dan satu Editor Kaedah Input untuk menaip aksara Asia Timur dipasang.

 • Aktif Kawalan IME Pilih opsyen ini untuk memulakan Editor Kaedah Input (IME). Kosongkan kotak semak ini untuk menghentikan IME.

  Opsyen ini tersedia hanya jika bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks dan Editor Kaedah Input untuk menaip aksara Asia Timur dipasang.

 • IME Dalam Baris Benar Pilih opsyen ini untuk menggunakan antara muka bahasa asli pada komputer dengan didayakan IME.

  Opsyen ini tersedia hanya jika bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks dan Editor Kaedah Input untuk menaip aksara Asia Timur dipasang.

 • Seting IME Klik untuk membuka kotak dialog Sifat untuk Nama IME. Gunakan kotak dialog ini untuk mengesetkan atau mengubah teks, papan kekunci, penukaran aksara dan opsyen lain untuk IME aktif.

  Opsyen ini tersedia hanya jika bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks dan Editor Kaedah Input untuk menaip aksara Asia Timur dipasang.

Memotong, menyalin dan menampal

Pilih kotak semak bagi satu atau lebih daripada opsyen berikut. Apabila anda selesai memilih opsyen, klik OK.

 • Dalam e-mel yang sama Opsyen ini memaparkan kelakuan lalai yang berlaku apabila anda menampal kandungan mesej e-mel yang sama yang anda salin kandungan. Dalam senarai juntai bawah, pilih salah satu yang berikut:

  • Simpan Pemformatan Sumber (Lalai) Opsyen ini mengekalkan gaya aksara dan pemformatan terus yang digunakan pada teks yang disalin. Pemformatan terus melibatkan ciri-ciri seperti saiz fon, italik atau pemformatan lain yang tidak disertakan dalam gaya perenggan.

  • Cantum pemformatan Opsyen ini membuang kebanyakan pemformatan yang digunakan terus ke teks yang disalin, tetapi ia mengekalkan pemformatan yang dianggap menegaskannya, seperti tebal dan italik, apabila ia digunakan hanya sebahagian daripada pemilihan. Teks yang membawa pada ciri gaya perenggan yang ditampal. Teks juga membawa pada sebarang pemformatan langsung atau gaya aksara sifat teks yang mendahului kursor dengan segera apabila teks yang ditampal.

  • Simpan Teks Sahaja Opsyen ini membuang semua pemformatan dan unsur bukan teks seperti gambar atau jadual. Teks tersebut menggunakan ciri gaya perenggan tempat teks ditampal dan menggunakan sebarang pemformatan terus atau sifat gaya aksara teks yang mendahului kursor sejurus teks ditampal. Unsur grafik dibuang dan jadual ditukar kepada siri perenggan.

 • Menampal antara e-mel Opsyen ini memaparkan kelakuan lalai yang berlaku apabila anda menampal kandungan yang telah disalin daripada mesej e-mel lain dalam Outlook. Dalam senarai juntai bawah, pilih salah satu yang berikut:

  • Mengekalkan pemformatan sumber (Lalai) Opsyen ini mengekalkan pemformatan yang digunakan pada teks yang disalin. Sebarang takrifan gaya yang dikaitkan dengan teks yang disalin disalin ke mesej e-mel destinasi.

  • Cantum pemformatan Opsyen ini membuang kebanyakan pemformatan yang digunakan terus pada teks yang disalin, tetapi ia mengekalkan pemformatan yang dianggap menegaskannya, seperti tebal dan italik, apabila ia digunakan hanya sebahagian daripada pemilihan. Teks yang membawa pada ciri gaya perenggan yang ditampal. Teks juga membawa pada sebarang pemformatan langsung atau gaya aksara sifat teks yang mendahului kursor dengan segera apabila teks yang ditampal.

  • Simpan Teks Sahaja Opsyen ini membuang semua pemformatan dan unsur bukan teks seperti gambar atau jadual. Teks tersebut menggunakan ciri gaya perenggan tempat teks ditampal dan menggunakan sebarang pemformatan terus atau sifat gaya aksara teks yang mendahului kursor sejurus teks ditampal. Unsur grafik dibuang dan jadual ditukar kepada siri perenggan.

 • Menampal antara e-mel apabila takrifan gaya berkonflik Opsyen ini memaparkan kelakuan lalai yang berlaku apabila anda menampal kandungan yang telah disalin daripada mesej e-mel lain dalam Outlook dan gaya yang diperuntukkan kepada teks yang disalin ditakrifkan secara berbeza dalam e-mel yang mana teks sedang ditampalkan. Dalam senarai juntai bawah, pilih salah satu yang berikut:

  • Simpan Pemformatan Sumber Opsyen ini mengekalkan rupa teks yang disalin dengan menguntukkan gaya Normal pada teks yang ditampal dan menggunakan pemformatan terus. Pemformatan terus termasuk ciri-ciri seperti saiz fon, italik atau pemformatan lain untuk meniru definisi gaya teks yang disalin.

  • Gunakan gaya destinasi (lalai) Opsyen ini mengekalkan nama gaya yang dikaitkan dengan teks yang disalin, tetapi ia menggunakan takrifan gaya mesej e-mel yang teks sedang ditampalkan. Contohnya, anda menyalin teks tajuk 1 daripada mesej e-mel satu kepada yang lain. Dalam satu mesej, tajuk 1 ditakrifkan sebagai Arial tebal, 14-titik, dan dalam mesej e-mel yang anda tampalkan teks, tajuk 1 ditakrifkan sebagai Cambria tebal, 16 poin. Apabila anda menggunakan opsyen Gunakan gaya destinasi , teks yang ditampal menggunakan gaya tajuk 1, Cambria tebal, 16 poin.

 • Menampal daripada program lain Opsyen ini memaparkan kelakuan lalai yang berlaku apabila anda menampal kandungan yang disalin daripada program lain. Dalam senarai juntai bawah, pilih salah satu perkara berikut:

  • Simpan Pemformatan Sumber (Lalai) Opsyen ini mengekalkan pemformatan teks yang disalin.

  • Cantum pemformatan Opsyen ini membuang kebanyakan pemformatan yang digunakan terus pada teks yang disalin, tetapi ia mengekalkan pemformatan yang dianggap menegaskannya, seperti tebal dan italik, apabila ia digunakan hanya sebahagian daripada pemilihan. Teks yang membawa pada ciri gaya perenggan yang ditampal. Teks juga membawa pada sebarang ciri pemformatan langsung teks yang mendahului kursor dengan segera apabila teks yang ditampal.

  • Simpan Teks Sahaja Opsyen ini membuang semua pemformatan dan unsur bukan teks seperti gambar atau jadual. Teks tersebut menggunakan ciri gaya perenggan tempat teks ditampal dan menggunakan sebarang pemformatan terus atau sifat gaya aksara teks yang mendahului kursor sejurus teks ditampal. Unsur Grafik dibuang dan jadual ditukar kepada satu siri perenggan

 • Selitkan/menampal gambar sebagai Opsyen ini memaparkan cara Outlook menyelitkan gambar berbanding dengan teks dalam mesej anda. Anda boleh menyelitkan imej sebaris dengan teks, membenarkan imej untuk beralih dengan teks atau membalut teks di sekeliling, hadapan atau di belakang imej. Dalam senarai juntai bawah, pilih salah satu yang berikut:

  • Sebaris dengan teks Opsyen ini menyelitkan grafik dalam perenggan seperti teks. Opsyen ini digunakan secara lalai. Grafik bergerak apabila anda menambah atau memadamkan teks. Anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula dengan cara yang sama seperti anda menyeret teks.

  • Segi Empat Opsyen ini membalut teks di semua sisi segi empat yang mengelilingi grafik. Grafik tidak akan bergerak apabila anda menambah atau memadamkan teks tetapi anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula.

  • Ketat Opsyen ini membalut teks di sekeliling grafik dalam bentuk tidak sekata di sekeliling imej sebenar. Grafik tidak akan bergerak apabila anda menambah atau memadamkan teks tetapi anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula.

  • Di belakang teks Opsyen ini menyelitkan grafik supaya grafik terapung pada lapisannya sendiri di belakang teks. Tiada sempadan di sekeliling grafik. Grafik tidak akan bergerak apabila anda menambah atau memadamkan teks tetapi anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula.

  • Di depan teks Opsyen ini menyelitkan grafik supaya grafik terapung pada lapisan sendiri di hadapan teks. Tiada sempadan di sekeliling grafik. Grafik tidak akan bergerak apabila anda menambah atau memadamkan teks tetapi anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula.

  • Melalui Opsyen ini membalut teks di sekeliling grafik, termasuk mengisi ruang yang dicipta oleh bentuk cekung seperti bulan sabit. Grafik tidak akan bergerak apabila anda menambah atau memadamkan teks tetapi anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula.

  • Atas dan bawah Opsyen ini menghalang teks daripada membalut pada sisi grafik. Grafik tidak akan bergerak apabila anda menambah atau memadamkan teks tetapi anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula.

  Kekalkan bulet dan nombor apabila menampal teks dengan opsyen Simpan Teks Sahaja Pilih opsyen ini untuk menukar penomboran dan bulet kepada simbol teks.

 • Gunakan kunci Selit untuk tampal Pilih opsyen ini untuk menggunakan kunci INSERT untuk Menyelitkan kandungan papan klip Office ke dalam mesej.

 • Tunjukkan butang Opsyen Tampal Pilih opsyen ini untuk memaparkan butang Opsyen Tampal apabila anda menampal kandungan. Anda boleh menggunakan butang Opsyen Tampal untuk mengatasi atau mengubah suai seting yang anda lakukan dalam seksyen kotak dialog Opsyen Editor ini.

 • Gunakan potong dan tampal pintar Pilih opsyen ini untuk melaraskan pemformatan secara automatik apabila anda menampal teks. Selepas anda memilih kotak semak ini, anda boleh klik Seting untuk mengeset opsyen tambahan untuk penampalan.

  • Seting Klik untuk membuka kotak dialog seting . Gunakan kotak dialog ini untuk menentukan kelakuan lalai apabila mencantumkan, memotong dan menampal teks. Anda boleh menulis ganti kelakuan lalai menggunakan butang Opsyen tampal yang muncul apabila anda menampal kandungan dari papan klip ke dalam mesej anda. Butang ini adalah tersedia hanya apabila pintar menggunakan potong dan tampal opsyen dihidupkan.

  • Sesuaikan jarak ayat dan kata secara automatik Pilih opsyen ini untuk mengalih keluar ruang tambahan apabila memadam teks atau menambah ruang diperlukan ketika menampal teks daripada papan klip.

  • Sesuaikan jarak perenggan ketika menampal Pilih opsyen ini untuk mengelak daripada mencipta perenggan kosong dan untuk mengelakkan jarak perenggan yang tidak konsisten. 

  • Sesuaikan pemformatan dan penjajaran jadual ketika menampal Pilih opsyen ini untuk mengawal pemformatan dan penjajaran jadual. Apabila opsyen ini dihidupkan, sel tunggal ditampal sebagai teks, bahagian jadual ditampal sebagai baris ke dalam jadual sedia ada (dan bukannya sebagai jadual bersarang) dan apabila anda menambah jadual pada jadual sedia ada, jadual yang ditampal akan disesuaikan agar sepadan dengan jadual sedia ada.

  • Perilaku gaya pintar Tiada kesan yang terhasil dengan memilih opsyen ini. Untuk memperincikan kelakuan gaya apabila menampal kandungan, guna opsyen Menampal dalam seksyen Potong, salin dan tampal opsyen Lanjutan.

  • Cantum pemformatan apabila menampal dari Microsoft Office PowerPoint Pilih opsyen ini untuk mengawal hasil apabila anda menampal kandungan daripada persembahan PowerPoint. Apabila opsyen ini dihidupkan, pemformatan teks atau jadual sekeliling digunakan pada teks yang ditampal, bulet yang paling baru digunakan, nombor atau gaya senarai digunakan untuk senarai yang ditampal dan penampilan item seperti jadual, hiperpautan, imej, objek OLE dan bentuk akan dikekalkan dari sumber dalam PowerPoint.

  • Sesuaikan pemformatan apabila menampal dari Microsoft Office Excel Pilih opsyen ini untuk mengawal hasil apabila menampal data dari Excel. Apabila opsyen ini dihidupkan, data yang ditampal diletakkan dalam jadual dan carta akan ditampal sebagai gambar dan bukannya sebagai objek OLE.

  • Cantum senarai yang ditampal dengan senarai keliling Pilih opsyen ini untuk memformatkan item senarai untuk mematuhi senarai sekeliling apabila anda menampal item berkenaan ke dalam senarai.

Paparkan kandungan e-mel

Pilih kotak semak bagi satu atau lebih daripada opsyen berikut. Apabila anda selesai memilih opsyen, klik OK.

 • Tunjukkan teks dibalut dalam tetingkap dokumen Pilih opsyen ini untuk membalut teks ke tetingkap yang mengandungi mesej e-mel, supaya ia lebih mudah dibaca pada skrin.

 • Menunjukkan Ruang letak gambar Pilih opsyen ini untuk memaparkan kotak kosong yang menggantikan setiap gambar dalam mesej e-mel. Opsyen ini mempercepatkan proses menskrol menerusi mesej yang mengandungi bilangan gambar yang besar.

 • Menunjukkan lukisan dan kotak teks pada skrin Pilih opsyen ini untuk memaparkan objek yang dicipta dengan alat melukis Outlook dalam pandangan tataletak cetak atau pandangan tataletak Web. Kosongkan kotak semak ini untuk menyembunyikan lukisan dan mungkin kelajuan paparan mesej yang mengandungi banyak lukisan. Lukisan akan dicetak walaupun jika anda mengosongkan kotak semak ini.

 • Tunjukkan animasi teks Pilih opsyen ini untuk memaparkan animasi teks pada skrin anda. Kosongkan kotak semak untuk melihat penampilan teks akan apabila dicetak.

  Gunakan opsyen ini apabila melihat animasi teks dalam mesej yang dicipta dalam versi Outlook terdahulu daripada Outlook 2007. Versi semasa Outlook tidak lagi menyediakan keupayaan untuk mencipta teks animasi.

 • Tunjukkan aksara kawalan Pilih opsyen ini untuk memaparkan aksara kawalan kanan ke kiri.

  Opsyen ini tersedia hanya jika bahasa kanan ke kiri didayakan untuk pengeditan teks.

 • Tunjukkan penanda buku Pilih opsyen ini untuk memaparkan penanda buku pada skrin. Jika anda memperuntukkan penanda buku item, item yang ditanda bukukan muncul dalam kurungan ([…]). Jika anda memperuntukkan penanda buku ke lokasi, penanda buku muncul sebagai pancaran. Kurungan dan pancaran-i yang tidak muncul dalam mesej bercetak.

 • Tunjukkan tag pintar Pilih opsyen ini untuk memaparkan garis bawah bertitik ungu di bawah teks yang dikenali sebagai tag pintar.

 • Menunjukkan kod medan dan bukannya nilai mereka Pilih opsyen ini untuk memaparkan kod medan dan bukannya hasil medan dalam mesej anda. Contohnya, anda mungkin lihat {@\"MMMM masa, d, YYYY"} dan bukannya 4 Februari 2008. Kosongkan kotak semak ini untuk melihat hasil medan.

  Tanpa mengira seting ini, anda boleh sentiasa bertukar antara memaparkan kod medan dan hasil kod medan dengan menekan ALT+F9.

 • Angka Opsyen ini menentukan cara angka akan muncul dalam mesej. Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa Arab yang didayakan untuk pengeditan teks.

  Pilih item daripada senarai.

  • Bahasa Arab Pilih opsyen ini untuk memaparkan angka dalam format yang biasa digunakan oleh penutur bahasa Inggeris dan bahasa Eropah lain.

  • Bahasa Hindi Pilih opsyen ini untuk memaparkan angka dalam format yang biasa digunakan oleh penutur bahasa Arab dan bahasa Hindi.

  • Konteks Pilih opsyen ini untuk memaparkan angka berdasarkan bahasa teks sekeliling.

  • Sistem Pilih opsyen ini untuk memaparkan angka berdasarkan seting rantau dalam Panel Kawalan.

 • Nama Bulan Opsyen ini menentukan cara nama bulan Barat (Gregory) muncul dalam teks bahasa Arab. Pilih item daripada senarai.

  • Bahasa Arab Pilih opsyen ini untuk menggunakan nama bulan asli dalam bahasa Arab.

  • Bahasa Inggeris ditransliterasikan Pilih opsyen ini untuk menyebut ejaan nama bulan Barat (Gregory) dalam sebutan Bahasa Inggeris dengan menggunakan teks bahasa Arab.

  • Bahasa Perancis ditransliterasikan Pilih opsyen ini untuk menyebut ejaan nama bulan Barat (Gregory) dalam sebutan bahasa Perancis dengan menggunakan teks bahasa Arab.

 • Diakritik Opsyen ini memaparkan diakritik dalam mesej e-mel. Opsyen ini adalah tersedia hanya jika bahasa yang menggunakan diakritik didayakan untuk pengeditan teks.

 • Gunakan warna ini untuk diakritik Pilih opsyen ini untuk menentukan warna untuk paparan diakritik semua, tanpa mengira warna diakritik dalam mesej asal. Dalam senarai, pilih warna

 • Pandangan dokumen Opsyen ini menentukan arah teks untuk e-mel baru.

  • Kanan ke kiri Pilih opsyen ini untuk menyusun e-mel kanan ke kiri. Contohnya, perenggan bermula pada sebelah kanan mesej e-mel dengan teks mengalir ke kiri.

  • Kiri ke kanan Pilih opsyen ini untuk menyusun mesej e-mel yang kiri ke kanan. Contohnya, perenggan bermula di sebelah kiri mesej dengan teks mengalir ke kanan.

 • Penggantian fon Klik untuk membuka kotak dialog Penggantian fon . Gunakan opsyen ini untuk menentukan sama ada e-mel yang aktif menggunakan sebarang fon yang tidak tersedia pada komputer anda. Jika mesej menggunakan fon yang tidak berada pada komputer anda, anda boleh menggunakan kotak dialog untuk menentukan fon substitute.

Paparan

Pilih kotak semak bagi satu atau lebih daripada opsyen berikut. Apabila anda selesai memilih opsyen, klik OK.

 • Tunjukkan ukuran dalam unit Pilih unit ukuran yang anda ingin gunakan untuk pembaris mendatar dan untuk ukuran yang anda taipkan dalam kotak dialog.

 • Tunjukkan ukuran dalam lebar aksara Pilih opsyen ini untuk menggunakan lebar aksara sebagai asas untuk menjajarkan teks seperti dalam pembaris menegak dan mendatar. NOTA Opsyen ini hanya tersedia jika bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks.

 • Tunjukkan piksel untuk ciri HTML Pilih opsyen ini untuk menggunakan piksel sebagai unit ukuran lalai dalam kotak dialog yang berkaitan dengan ciri HTML.

 • Tunjukkan kekunci pintasan dalam Petua Skrin Pilih opsyen ini untuk memaparkan pintasan papan kekunci dalam Petua Skrin.

 • Menunjukkan pembaris menegak dalam pandangan tataletak cetak Pilih opsyen ini untuk memaparkan pembaris menegak di bahagian tetingkap e-mel. Pastikan anda juga memilih kotak semak pembaris dalam Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan pada tab pandangan reben.

 • Tunjukkan pembaris kanan dalam pandangan tataletak cetak Pilih opsyen ini untuk memaparkan pembaris menegak di sebelah kanan tetingkap e-mel.

  Opsyen ini tersedia hanya jika bahasa kanan ke kiri didayakan untuk pengeditan teks.

 • Optimumkan pemposisian untuk tataletak dan bukannya kebolehbacaan aksara Pilih opsyen ini untuk memaparkan pemposisian aksara dengan tepat, kerana ia akan muncul dalam mesej yang dicetak bergantung pada blok teks.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×