Opsyen Word (Simpan)

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Opsyen adalah tempat anda boleh menambah dan mengemas kini seting untuk Word, dokumen anda, maklumat peribadi anda dan keutamaan anda. Menyimpan opsyen membolehkan anda mengubah apa, tempat dan cara menyimpan dokumen anda.

Untuk melihat opsyen untuk bekerja dengan Word Simpan, klik fail > opsyen > Simpan.

Opsyen Simpan Word 2016

Menyimpan dokumen

Menyimpan fail dalam format ini      Opsyen ini mengesetkan format fail lalai yang digunakan apabila anda menyimpan dokumen. Jika dokumen anda digunakan dalam versi Microsoft Office Word sebagai halaman web, yang berbeza atau dalam program lain, anda boleh memilih format fail yang anda paling kerap gunakan. Dalam senarai ini, pilih format fail yang anda ingin gunakan.

Simpan maklumat AutoPulih setiap      Word secara automatik mencipta fail AutoPulih pada selang yang anda tentukan dalam kotak minit . Selang mesti merupakan nombor positif dari 1 hingga 120. Jika komputer anda berhenti memberi respons, atau anda kehilangan power secara tiba-tiba, fail AutoPulih dibuka pada kali seterusnya anda memulakan Word. Fail AutoPulih mungkin mengandungi maklumat yang tidak disimpan yang jika tidak akan hilang dari dokumen asal anda.

Mengekalkan versi AutoRecovered terakhir jika saya tutup tanpa menyimpan     Word akan mencipta fail AutoPulih dan mengekalkan apabila anda menutup Word. Ia akan memaparkan fail pulih pada kali berikutnya anda membuka Word.

Penting: AutoPulih menggantikan perintah Simpan . Anda mesti masih menyimpan dokumen anda apabila anda selesai bekerja dengannya.

Lokasi fail AutoPulih semula     Memaparkan lokasi fail AutoPulih lalai. Dalam kotak teks, taipkan laluan yang anda ingin gunakan sebagai lokasi fail AutoPulih.

Jangan tunjukkan Backstage apabila membuka atau menyimpan fail     Mematikan pandangan Backstage tempat anda boleh menguruskan fail anda dan data tentang mereka.

Tunjukkan tambahan tempat untuk menyimpan, walaupun jika Daftar Masuk mungkin diperlukan     Secara lalai, apabila anda menyimpan, anda akan melihat lokasi tambahan, seperti OneDrive atau rangkaian lokasi di mana anda boleh menyimpan fail anda.

Menyimpan ke komputer secara lalai     Fail disimpan ke folder lalai pada anda komputer dan bukannya lokasi OneDrive atau rangkaian.

Lokasi fail lalai     Taipkan laluan yang anda ingin Word untuk gunakan sebagai masa lokasi pertama yang anda gunakan perintah Buka, Simpanatau Simpan sebagai apabila anda memulakan Word, atau klik semak lalu untuk mencari folder. Jika anda ingin taipkan laluan lokasi pelayan rangkaian untuk lokasi fail lalai, masukkan laluan menggunakan sintaks UNC: \\servername\foldername. Anda mesti mulakan semula Word untuk menggunakan lokasi fail lalai baru pada pelayan rangkaian.

Nota: Opsyen ini mengawal masa kelakuan pertama lalai yang anda gunakan perintah Buka, Simpanatau Simpan sebagai apabila anda memulakan Word. Apabila anda menyimpan dokumen, anda boleh mengubah seting ini dengan memilih lokasi yang berbeza atau format dalam kotak dialog Buka, Simpan atau Simpan sebagai .

Lokasi templat peribadi lalai     Taipkan laluan yang anda ingin Word untuk digunakan sebagai lokasi untuk menyimpan apabila anda mengemas kini atau mencipta templat.

Menyimpan fail dilapor keluar kepada:     Opsyen ini menentukan lokasi yang anda ingin menyimpan dokumen dilapor keluar.

 • Lokasi Draf pelayan pada komputer ini     Klik ini untuk menyimpan fail dilapor keluar ke folder yang ditentukan dalam kotak lokasi Draf pelayan .

 • Pelayan web     Klik ini untuk menyimpan fail dilapor keluar ke pelayan Web.

Lokasi pelayan Draf     Memaparkan lokasi Draf pelayan lalai. Dalam kotak teks, taipkan laluan yang anda ingin gunakan sebagai lokasi Draf pelayan, atau klik semak lalu untuk mencari lokasi Draf pelayan.

Mengekalkan kesetiaan apabila berkongsi dokumen ini    Pilih nama dokumen yang telah pun dibuka, atau klik Semua dokumen baru untuk menjadikan seting kesetiaan seperti Menyimpan fon dengan fail, gunakan untuk semua dokumen yang akan anda cipta.

Fon benam dalam fail     Pilih opsyen ini untuk menyimpan fon yang digunakan dalam dokumen dengan fail, jika fon dibenarkan dibenamkan. Apabila opsyen ini dihidupkan, pembaca lain boleh melihat dan boleh menggunakan fon dalam dokumen anda, walaupun mereka tidak mempunyai fon yang dipasang pada komputer mereka. Menghidupkan opsyen ini meningkatkan saiz fail. Untuk maklumat lanjut tentang pembenaman fon, lihat Laman web Pembenaman TrueType pada Microsoft.com yang .

 • Benamkan hanya aksara yang digunakan dalam dokumen (terbaik untuk mengurangkan saiz fail)     Pilih opsyen ini untuk membenamkan fon yang anda sebenarnya gunakan dalam dokumen. Jika anda menggunakan aksara 32 atau kurang daripada fon, Word membenamkan hanya aksara tersebut. Opsyen ini adalah paling berguna untuk dokumen yang pengguna lain rancang untuk melihat atau mencetak sahaja, kerana aksara unembedded fon dan gaya tidak tersedia untuk pengeditan. Opsyen ini adalah tersedia hanya apabila anda memilih opsyen fon benam dalam fail .

 • Membenamkan biasa sistem fon     Pilih untuk membenamkan fon hanya jika mereka tidak biasa dipasang pada komputer yang menjalankan Windows dan Word. Opsyen ini adalah tersedia hanya apabila anda memilih opsyen fon benam dalam fail .

Untuk melihat opsyen untuk bekerja dengan Word Simpan, klik fail, klik opsyendan kemudian klik Simpan.

Opsyen Simpan Word 2010

Menyimpan dokumen

Menyimpan fail dalam format ini      Opsyen ini mengesetkan format fail lalai yang digunakan apabila anda menyimpan dokumen. Jika dokumen anda digunakan dalam versi Microsoft Office Word sebagai halaman web, yang berbeza atau dalam program lain, anda boleh memilih format fail yang anda paling kerap gunakan. Dalam senarai ini, pilih format fail yang anda ingin gunakan.

Simpan maklumat AutoPulih setiap      Word secara automatik mencipta fail AutoPulih pada selang yang anda tentukan dalam kotak minit . Selang mesti merupakan nombor positif dari 1 hingga 120. Jika komputer anda berhenti memberi respons, atau anda kehilangan power secara tiba-tiba, fail AutoPulih dibuka pada kali seterusnya anda memulakan Word. Fail AutoPulih mungkin mengandungi maklumat yang tidak disimpan yang jika tidak akan hilang dari dokumen asal anda.

Penting: AutoPulih menggantikan perintah Simpan . Anda mesti masih menyimpan dokumen anda apabila anda selesai bekerja dengannya.

Lokasi fail AutoPulih semula     Memaparkan lokasi fail AutoPulih lalai. Dalam kotak teks, taipkan laluan yang anda ingin gunakan sebagai lokasi fail AutoPulih.

Lokasi fail lalai     Taipkan laluan yang anda ingin Word untuk gunakan sebagai masa lokasi pertama yang anda gunakan perintah Buka, Simpanatau Simpan sebagai apabila anda memulakan Word, atau klik semak lalu untuk mencari folder. Jika anda ingin taipkan laluan lokasi pelayan rangkaian untuk lokasi fail lalai, masukkan laluan menggunakan sintaks UNC: \\servername\foldername. Anda mesti mulakan semula Word untuk menggunakan lokasi fail lalai baru pada pelayan rangkaian.

Nota: Opsyen ini mengawal masa kelakuan pertama lalai yang anda gunakan perintah Buka, Simpanatau Simpan sebagai apabila anda memulakan Word. Apabila anda menyimpan dokumen, anda boleh mengubah seting ini dengan memilih lokasi yang berbeza atau format dalam kotak dialog Buka, Simpan atau Simpan sebagai .

Opsyen untuk fail pelayan pengurusan dokumen pengeditan di luar talian

Menyimpan fail dilapor keluar kepada:     Opsyen ini menentukan lokasi yang anda ingin menyimpan dokumen dilapor keluar.

 • Lokasi Draf pelayan pada komputer ini     Klik ini untuk menyimpan fail dilapor keluar ke folder yang ditentukan dalam kotak lokasi Draf pelayan .

 • Cache dokumen Office     Klik ini untuk menyimpan fail dilapor keluar ke Office cache folder.

Lokasi pelayan Draf     Memaparkan lokasi Draf pelayan lalai. Dalam kotak teks, taipkan laluan yang anda ingin gunakan sebagai lokasi pelayan Draf, atau klik semak lalu untuk mencari lokasi pelayan Draf.

Mengekalkan kesetiaan apabila berkongsi dokumen ini    Pilih nama dokumen yang telah pun dibuka, atau klik Semua dokumen baru untuk menjadikan seting kesetiaan seperti Menyimpan fon dengan fail, gunakan untuk semua dokumen yang akan anda cipta.

Fon benam dalam fail     Pilih opsyen ini untuk menyimpan fon yang digunakan dalam dokumen dengan fail, jika fon dibenarkan dibenamkan. Apabila opsyen ini dihidupkan, pembaca lain boleh melihat dan boleh menggunakan fon dalam dokumen anda, walaupun mereka tidak mempunyai fon yang dipasang pada komputer mereka. Menghidupkan opsyen ini meningkatkan saiz fail. Untuk maklumat lanjut tentang pembenaman fon, lihat Laman web Pembenaman TrueType pada Microsoft.com yang .

 • Benamkan hanya aksara yang digunakan dalam dokumen (terbaik untuk mengurangkan saiz fail)     Pilih opsyen ini untuk membenamkan fon yang anda sebenarnya gunakan dalam dokumen. Jika anda menggunakan aksara 32 atau kurang daripada fon, Word membenamkan hanya aksara tersebut. Opsyen ini adalah paling berguna untuk dokumen yang pengguna lain rancang untuk melihat atau mencetak sahaja, kerana aksara unembedded fon dan gaya tidak tersedia untuk pengeditan. Opsyen ini adalah tersedia hanya apabila anda memilih opsyen fon benam dalam fail .

 • Membenamkan biasa sistem fon     Pilih untuk membenamkan fon hanya jika mereka tidak biasa dipasang pada komputer yang menjalankan Windows dan Word. Opsyen ini adalah tersedia hanya apabila anda memilih opsyen fon benam dalam fail .

Untuk melihat opsyen untuk bekerja dengan Word Simpan, klik Butang Microsoft Office Imej butang , klik Opsyen Word, dan kemudian klik Simpan.

Menyimpan opsyen

Menyimpan fail dalam format ini      Opsyen ini mengesetkan format fail lalai yang digunakan apabila anda menyimpan dokumen. Jika dokumen anda digunakan dalam versi Microsoft Office Word sebagai halaman web, yang berbeza atau dalam program lain, anda boleh memilih format fail yang anda paling kerap gunakan. Dalam senarai ini, pilih format fail yang anda ingin gunakan.

Simpan maklumat AutoPulih setiap      Word secara automatik mencipta fail AutoPulih pada selang yang anda tentukan dalam kotak minit . Selang mesti merupakan nombor positif dari 1 hingga 120. Jika komputer anda berhenti memberi respons, atau anda kehilangan power secara tiba-tiba, fail AutoPulih dibuka pada kali seterusnya anda memulakan Word. Fail AutoPulih mungkin mengandungi maklumat yang tidak disimpan yang jika tidak akan hilang dari dokumen asal anda.

Penting: AutoPulih menggantikan perintah Simpan . Anda mesti masih menyimpan dokumen anda apabila anda selesai bekerja dengannya.

Lokasi fail AutoPulih semula     Memaparkan lokasi fail AutoPulih lalai. Dalam kotak teks, taipkan laluan yang anda ingin gunakan sebagai lokasi fail AutoPulih.

Lokasi fail lalai     Taipkan laluan yang anda ingin Word untuk gunakan sebagai masa lokasi pertama yang anda gunakan perintah Buka, Simpanatau Simpan sebagai apabila anda memulakan Word, atau klik semak lalu untuk mencari folder. Jika anda ingin taipkan laluan lokasi pelayan rangkaian untuk lokasi fail lalai, masukkan laluan menggunakan sintaks UNC: \\servername\foldername. Anda mesti mulakan semula Word untuk menggunakan lokasi fail lalai baru pada pelayan rangkaian.

Nota: Opsyen ini mengawal masa kelakuan pertama lalai yang anda gunakan perintah Buka, Simpanatau Simpan sebagai apabila anda memulakan Word. Apabila anda menyimpan dokumen, anda boleh mengubah seting ini dengan memilih lokasi yang berbeza atau format dalam kotak dialog Buka, Simpan atau Simpan sebagai .

Menyimpan fail dilapor keluar kepada:     Opsyen ini menentukan lokasi yang anda ingin menyimpan dokumen dilapor keluar.

 • Lokasi Draf pelayan pada komputer ini     Klik ini untuk menyimpan fail dilapor keluar ke folder yang ditentukan dalam kotak pelayan Draf lokasi untuk menyimpan fail dilapor keluar.

 • Pelayan web     Klik ini untuk menyimpan fail dilapor keluar ke pelayan Web.

Lokasi pelayan Draf     Memaparkan lokasi Draf pelayan lalai. Dalam kotak teks, taipkan laluan yang anda ingin gunakan sebagai lokasi Draf pelayan, atau klik semak lalu untuk mencari lokasi Draf pelayan.

Mengekalkan kesetiaan apabila berkongsi dokumen ini    Pilih nama dokumen yang telah pun dibuka, atau klik Semua dokumen baru untuk menjadikan seting kesetiaan seperti Menyimpan fon dengan fail, gunakan untuk semua dokumen yang akan anda cipta.

Fon benam dalam fail     Pilih opsyen ini untuk menyimpan fon yang digunakan dalam dokumen dengan fail, jika fon dibenarkan dibenamkan. Apabila opsyen ini dihidupkan, pembaca lain boleh melihat dan boleh menggunakan fon dalam dokumen anda, walaupun mereka tidak mempunyai fon yang dipasang pada komputer mereka. Menghidupkan opsyen ini meningkatkan saiz fail. Untuk maklumat lanjut tentang pembenaman fon, lihat Laman web Pembenaman TrueType pada Microsoft.com yang .

 • Benamkan hanya aksara yang digunakan dalam dokumen (terbaik untuk mengurangkan saiz fail)     Pilih opsyen ini untuk membenamkan fon yang anda sebenarnya gunakan dalam dokumen. Jika anda menggunakan aksara 32 atau kurang daripada fon, Word membenamkan hanya aksara tersebut. Opsyen ini adalah paling berguna untuk dokumen yang pengguna lain rancang untuk melihat atau mencetak sahaja, kerana aksara unembedded fon dan gaya tidak tersedia untuk pengeditan. Opsyen ini adalah tersedia hanya apabila anda memilih opsyen fon benam dalam fail .

 • Membenamkan biasa sistem fon     Pilih untuk membenamkan fon hanya jika mereka tidak biasa dipasang pada komputer yang menjalankan Windows dan Word. Opsyen ini adalah tersedia hanya apabila anda memilih opsyen fon benam dalam fail .

Kami sentiasa mendengar!

Dikemas kini pada 9 April 2017 ucapan terima kasih kepada maklum balas pelanggan.

Telah artikel ini berguna? Jika ya, sila beritahu kami tahu di bahagian bawah halaman ini. Jika ia tidak berguna, beritahu kami tahu apa yang mengelirukan atau hilang. Sila masukkan Word dan anda menggunakan versi sistem pengendalian anda. Kita akan menggunakan maklum balas anda untuk semak semula fakta, menambah maklumat dan mengemas kini artikel ini.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×