Opsyen Word (Lanjutan)

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Gunakan lanjutan opsyen Word untuk menyesuaikan pengeditan tugas, dokumen paparan, cetakan keutamaan dan banyak lagi.

Untuk memilih opsyen Word lanjutan anda, pilih fail > opsyen, pada anak tetingkap kiri, pilih lanjutan.

Opsyen pengeditan

Menyediakan cara yang anda pilih, gantikan dan Formatkan perkataan dan perenggan.

Opsyen pengeditan Word 2013

Memotong, menyalin dan menampal

Pilih cara anda ingin menampal kandungan dan pemformatan dalam dokumen yang sama atau antara aplikasi dan dokumen yang berlainan.

Opsyen potong, salin dan tampal Word 2013

Saiz dan kualiti imej

Menggunakan saiz imej dan seting kualiti dokumen terbuka atau semua dokumen baru.

Saiz imej dan opsyen kualiti Word 2013

Carta

Benarkan pemformatan tersuai dan label untuk kekal dengan titik data, walaupun Carta berubah.

Opsyen carta Word 2013

Tunjukkan kandungan dokumen

Pilih pemformatan, teks dan opsyen imej.

Opsyen tunjukkan kandungan dokumen Word 2013

Paparan

Pilih format ukuran, Tunjukkan Bar Skrol dan pilih bilangan dokumen yang ditunjukkan dalam senarai dokumen terkini.

Opsyen paparan Word 2013

Cetak

Mengoptimumkan penampilan versi keras salinan dokumen atau mengubah saiz kertas pencetak anda.

Opsyen cetak Word 2013

Simpan

Menyimpan salinan sandaran, secara automatik menyimpan perubahan ke templat atau membenarkan menyimpan sandaran.

Opsyen simpan Word 2013

Mengekalkan kesetiaan apabila perkongsian dokumen ini

Pastikan rupa dokumen anda dikekalkan apabila anda berkongsi dokumen dengan seseorang yang menggunakan versi Word yang lain.

Opsyen Pengekalan Kesetiaan Word 2013

Umum

Antara opsyen dalam seksyen ini, anda boleh mengubah yang Word menyimpan perubahan anda dengan memilih Lokasi fail . Atau pilih untuk membuka dokumen dalam pandangan Draf.

Opsyen umum Word 2013

Opsyen tataletak:

Mengubah suai tataletak, seperti jarak aksara, untuk dokumen terbuka atau semua dokumen baru.

Opsyen Tataletak Word 2013 untuk: pilihan

Untuk memilih opsyen Word lanjutan anda, pilih fail > opsyen, pada anak tetingkap kiri, pilih lanjutan.

Dalam artikel ini

Opsyen pengeditan

Memotong, menyalin dan menampal

Saiz dan kualiti imej

Tunjukkan kandungan dokumen

Paparan

Cetak

Apabila mencetak dokumen ini

Simpan

Mengekalkan kesetiaan apabila perkongsian dokumen ini

Umum

Keserasian

Opsyen keserasian untuk

Opsyen pengeditan

Menaip menggantikan teks terpilih     Pilih opsyen ini untuk memadamkan teks yang dipilih apabila anda mula menaip. Jika anda mengosongkan kotak semak ini, Microsoft Office Word menyelitkan teks baru di hadapan teks yang dipilih dan memadamkan teks terpilih.

Apabila memilih, secara automatik Pilih seluruh perkataan     Pilih opsyen ini untuk memilih seluruh perkataan apabila anda memilih sebahagian daripada satu perkataan, kemudian sebahagian perkataan berikut. Menghidupkan opsyen ini juga menyebabkan Word untuk memilih perkataan dan ruang yang berikut apabila anda dwiklik perkataan.

Benarkan teks untuk diseret dan digugurkan     Pilih opsyen ini boleh mengalih atau menyalin teks terpilih dengan menyeretnya. Untuk mengalihkan teks, pilih teks, dan kemudian seret ke lokasi baru. Untuk menyalin teks, pilih teks dan kemudian tekan dan tahan CTRL sementara anda menyeret pemilihan ke lokasi baru.

Gunakan kekunci CTRL + klik untuk menyusuli Hiperpautan     Pilih opsyen ini untuk menjadikannya lebih mudah untuk mengedit teks Hiperpautan. Apabila opsyen ini dihidupkan, anda mesti menekan CTRL sementara anda klik pautan untuk mengikut pautan. Apabila opsyen ini dimatikan, mengklik pautan menyebabkan Word untuk pergi ke destinasi pautan yang menjadikannya lebih sukar untuk mengedit teks pautan.

Mencipta kanvas lukisan apabila menyelitkan Autobentuk secara automatik     Pilih opsyen ini untuk menempatkan kanvas lukisan di sekeliling objek lukisan atau lukisan dakwat dan menulis apabila anda menyelitkan mereka ke dalam dokumen anda. Kanvas lukisan membantu anda mengatur lukisan objek dan gambar, dan mengalihkannya sebagai unit.

Gunakan perenggan pintar pemilihan     Pilih opsyen ini untuk memilih tanda perenggan apabila anda memilih seluruh perenggan. Jika anda memasukkan tanda perenggan apabila anda memotong dan menampal perenggan, anda tidak meninggalkan perenggan kosong dan pemformatan anda secara automatik kekal dengan perenggan.

Gunakan cursoring pintar     Pilih opsyen ini untuk menentukan kursor bergerak apabila anda skrol ke atas atau ke bawah. Apabila anda tekan anak panah kiri, anak panah kanan, anak panah atas atau anak panah bawah kunci selepas anda skrol, kursor memberi respons pada halaman yang kini dalam pandangan, tidak di posisinya sebelumnya.

Gunakan kunci Selit untuk mengawal mod menaip tindih     Pilih opsyen ini untuk mematikan Mod taip tindih atau mematikan dengan menekan INSERT.

 • Menggunakan mod taip tindih     Pilih opsyen ini untuk menggantikan teks sedia ada sambil anda menaip, satu aksara pada satu masa. Jika gunakan kunci Selit untuk mengawal mod menaip tindih dipilih, anda boleh menghidupkan atau mematikan opsyen ini dengan menekan INSERT.

Tambah petikan Kembar untuk penomboran abjad Bahasa Ibrani     Pilih opsyen ini untuk menambah tanda petikan Kembar (") pada penomboran.

Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa Ibrani didayakan untuk pengeditan teks.

Prom untuk mengemas kini gaya     Pilih opsyen ini untuk digesa apabila anda terus mengubah suai teks yang gaya digunakan dan kemudian anda menggunakan semula gaya pada teks yang diubah suai. Apabila digesa, anda boleh mengemas kini gaya berdasarkan perubahan terkini atau menggunakan semula pemformatan gaya.

Senarai gaya Normal gunakan untuk Berbulet atau bernombor     Pilih opsyen ini untuk mengasaskan gaya senarai pada gaya perenggan Normal dan bukannya gaya senarai perenggan.

Sentiasa menjejaki janji pemformatan     Pilih opsyen ini untuk menjejak pemformatan anda sambil anda menaip. Ini membantu anda untuk menggunakan pemformatan yang sama di tempat lain. Opsyen ini mesti dihidupkan sebelum anda boleh menggunakan perintah Pilih teks dengan pemformatan yang sama pada menu pintasan yang muncul jika anda klik kanan pada teks terpilih. Untuk memaparkan senarai pemformatan yang anda gunakan, klik perintah opsyen pada anak tetingkap gaya dan kemudian pilih aras perenggan pemformatan, pemformatan fon, dan kotak semak bulet dan penomboran pemformatan .

 • Tanda pemformatan ketidakkonsistenan     Pilih opsyen ini untuk menandakan pemformatan dengan garis biru yang beralun apabila ia adalah serupa, tetapi tidak betul-betul sama seperti, pemformatan lain dalam dokumen anda. Untuk menggunakan opsyen ini, anda juga mesti memilih kotak semak sentiasa menjejaki janji pemformatan .

Mengemas kini gaya untuk padanan pemilihan    Dalam senarai, klik Simpan sebelumnya penomboran dan bulet corak untuk menjadikan perenggan sebarang bahawa gaya yang tidak bernombor kekal unnumbered. Klik Tambah penomboran atau bulet semua perenggan dengan gaya ini untuk sebarang perenggan yang mempunyai gaya yang digunakan.

Mendayakan klik dan taip     Pilih opsyen ini untuk menyelitkan teks, grafik, Jadual atau item lain dalam kawasan kosong dokumen dengan mendwiklik dalam kawasan kosong. Ciri klik dan taip secara automatik menyelitkan perenggan dan digunakan penjajaran yang diperlukan untuk menempatkan item yang anda dwiklik. Ciri ini kini hanya tersedia dalam pandangan tataletak cetak dan pandangan tataletak Web.

 • Gaya perenggan lalai Pilih gaya yang digunakan pada teks apabila anda menggunakan klik dan taip.

AutoLengkap menunjukkan cadangan    Pilih opsyen ini untuk melihat entri Autoteks yang lengkap apabila anda menaip empat aksara pertama entri. Anda boleh tekan ENTER untuk menambah entri Autoteks yang penuh pada dokumen anda, atau anda boleh terus taipkan teks yang anda inginkan. Jika anda tidak ingin melihat cadangan Autoteks, kosongkan kotak semak ini.

Pergerakan kursor     Opsyen ini menentukan arah yang kursor beralih apabila anda menekan kekunci anak panah pada papan kekunci anda.

Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa kanan ke kiri didayakan untuk pengeditan teks.

 • Logik Pilih opsyen ini untuk menggerakkan kursor mengikut arah teks yang dihadapi. Contohnya, apabila anda menggunakan kekunci anak panah untuk bergerak melalui Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris kemudian teks dalam ayat yang sama, kursor beralih dari kanan ke kiri melalui teks Arab dan kemudian bermula di aksara paling kiri dalam Perkataan Inggeris dan sedang berjalan dari kiri ke kanan.

 • Visual Pilih opsyen ini untuk mengalihkan kursor ke aksara seterusnya secara visual bersebelahan. Contohnya, apabila anda menggunakan kekunci anak panah untuk mengalihkan dari kanan ke kiri melalui Arab dan kemudian Inggeris teks dalam ayat yang sama, kekunci anak panah beralih dari kanan ke kiri tanpa mengira arah teks.

Kursor pemilihan visual     Opsyen ini menentukan cara teks dipilih sebagai anda mengembangkan pemilihan.

Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa kanan ke kiri didayakan untuk pengeditan teks.

 • Blok Pilih opsyen ini untuk membalut teks daripada satu baris ke baris seperti yang anda pilih ke bawah, dengan semua baris terpilih yang sedang lebar yang sama.

 • Berterusan Pilih opsyen ini untuk membalut teks daripada satu baris ke baris seperti yang anda pilih ke bawah dan lebar garis muktamad blok yang berbeza.

Gunakan penyemakan jujukan     Pilih opsyen ini untuk mengesahkan sama ada aksara yang baru ditaip berlaku dalam jujukan yang betul untuk digunakan sebagai tanda ton, tanda diakritik atau vokal untuk diletakkan di atas, di bawah, hadapan atau di belakang konsonan yang mengikutinya.

Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa skrip yang kompleks didayakan untuk pengeditan teks.

 • Jenis dan ganti Pilih opsyen ini untuk menggantikan aksara sebelum ini yang ditaip dengan aksara baru yang ditaip jika dua aksara tidak wujud bersama-sama dalam gugusan teks yang sama.

Fon Asia juga menggunakan teks Latin     Pilih opsyen ini untuk mengubah aksara Latin fon Asia dipilih apabila anda menggunakan fon Asia teks terpilih. Kosongkan kotak semak ini jika anda inginkan aksara Latin untuk kekal dalam fon Latin semasa anda menggunakan fon Asia keseluruhan dokumen.

Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks.

Menukar papan kekunci untuk memadankan dengan Bahasa teks sekeliling secara automatik     Pilih opsyen ini untuk mengubah bahasa papan kekunci dan fon yang berdasarkan Bahasa teks tempat kursor ditempatkan. Jika anda mengosongkan opsyen ini, hanya fon yang diubah.

Nota: Opsyen ini tersedia hanya jika bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks dan Editor Kaedah Input untuk menaip aksara Asia Timur dipasang.

IME kawalan aktif     Pilih opsyen ini untuk memulakan satu Editor Kaedah Input (IME). Kosongkan kotak semak ini untuk menghentikan IME ada.

Nota: Opsyen ini tersedia hanya jika bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks dan Editor Kaedah Input untuk menaip aksara Asia Timur dipasang.

Seting IME     Klik untuk membuka kotak dialog sifat untuk nama IME . Gunakan kotak dialog ini untuk mengeset atau mengubah teks, papan kekunci, penukaran aksara dan opsyen lain untuk IME yang aktif.

Nota: Opsyen ini tersedia hanya jika bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks dan Editor Kaedah Input untuk menaip aksara Asia Timur dipasang.

Halaman atas

Memotong, menyalin dan menampal

Menampal dalam dokumen yang sama     Opsyen ini memaparkan kelakuan lalai yang berlaku apabila anda menampal kandungan dokumen yang sama yang anda salin kandungan. Dalam senarai juntai bawah, pilih salah satu yang berikut:

 • Mengekalkan sumber pemformatan (lalai)      Opsyen ini mengekalkan gaya aksara dan pemformatan terus yang telah digunakan pada teks yang disalin. Pemformatan terus termasuk ciri-ciri seperti saiz fon, italik, atau pemformatan lain yang tidak termasuk dalam gaya perenggan.

 • Cantum pemformatan     Opsyen ini membuang kebanyakan pemformatan yang digunakan terus ke teks yang disalin, tetapi ia mengekalkan pemformatan yang dianggap menegaskannya, seperti tebal dan italik, apabila ia digunakan hanya sebahagian daripada pemilihan. Teks yang membawa pada ciri gaya perenggan yang ditampal. Teks juga membawa pada sebarang pemformatan langsung atau gaya aksara sifat teks yang mendahului kursor dengan segera apabila teks yang ditampal.

 • Kekalkan teks sahaja     Opsyen ini membuang semua pemformatan dan nontext unsur, seperti gambar atau jadual. Teks membawa pada ciri gaya perenggan yang ditampalkan dan mengambil sebarang pemformatan langsung atau sifat gaya aksara teks yang mendahului kursor dengan segera apabila teks yang ditampal. Unsur grafik dibuang dan jadual ditukar kepada siri perenggan.

Menampal antara dokumen     Opsyen ini memaparkan kelakuan lalai yang berlaku apabila anda menampal kandungan yang telah disalin daripada dokumen lain dalam Word. Dalam senarai juntai bawah, pilih salah satu yang berikut:

 • Mengekalkan sumber pemformatan (lalai)     Opsyen ini mengekalkan pemformatan yang digunakan pada teks yang disalin. Sebarang takrifan gaya yang dikaitkan dengan teks yang disalin disalin ke dokumen destinasi.

 • Cantum pemformatan     Opsyen ini membuang kebanyakan pemformatan yang digunakan terus pada teks yang disalin, tetapi ia mengekalkan pemformatan yang dianggap menegaskannya, seperti tebal dan italik, apabila ia digunakan hanya sebahagian daripada pemilihan. Teks yang membawa pada ciri gaya perenggan yang ditampal. Teks juga membawa pada sebarang pemformatan langsung atau gaya aksara sifat teks yang mendahului kursor dengan segera apabila teks yang ditampal.

 • Kekalkan teks sahaja     Opsyen ini membuang semua pemformatan dan nontext unsur, seperti gambar atau jadual. Teks membawa pada ciri gaya perenggan yang ditampalkan dan mengambil sebarang pemformatan langsung atau sifat gaya aksara teks yang mendahului kursor dengan segera apabila teks yang ditampal. Unsur grafik dibuang dan jadual ditukar kepada siri perenggan.

Menampal antara dokumen apabila takrifan gaya berkonflik     Opsyen ini memaparkan kelakuan lalai yang berlaku apabila anda menampal kandungan yang telah disalin daripada dokumen lain dalam Word dan gaya yang diperuntukkan kepada teks yang disalin ditakrifkan secara berbeza dalam dokumen yang mana teks sedang ditampalkan. Dalam senarai juntai bawah, pilih salah satu yang berikut:

 • Mengekalkan pemformatan sumber     Opsyen ini mengekalkan penampilan teks yang disalin dengan memperuntukkan gaya Normal pada teks yang ditampal dan menggunakan pemformatan langsung. Pemformatan terus termasuk ciri-ciri seperti saiz fon, italik, atau pemformatan lain untuk meniru takrifan gaya teks yang disalin.

 • Gunakan gaya destinasi (lalai)     Opsyen ini mengekalkan nama gaya yang dikaitkan dengan teks yang disalin, tetapi ia menggunakan takrifan gaya dokumen di mana teks sedang ditampalkan. Contohnya, anda menyalin teks tajuk 1 dari satu dokumen kepada yang lain. Dalam satu dokumen, tajuk 1 ditakrifkan sebagai Arial tebal, 14 titik dan dalam dokumen yang anda tampalkan teks, tajuk 1 ditakrifkan sebagai Cambria tebal, 16 poin. Apabila anda menggunakan opsyen Gunakan gaya destinasi , teks yang ditampal menggunakan gaya tajuk 1, Cambria tebal, 16 poin.

 • Cantum pemformatan     Opsyen ini membuang takrifan gaya dan paling pemformatan yang telah digunakan terus ke teks yang disalin, tetapi ia mengekalkan pemformatan yang dianggap menegaskannya, seperti tebal dan italik, apabila ia digunakan hanya sebahagian daripada pemilihan. Teks yang membawa pada takrifan gaya dalam dokumen yang teks sedang ditampalkan.

 • Kekalkan teks sahaja     Opsyen ini membuang semua pemformatan dan nontext unsur, seperti gambar atau jadual. Teks membawa pada ciri gaya perenggan yang ditampalkan dan mengambil sebarang pemformatan langsung atau sifat gaya aksara teks yang mendahului kursor dengan segera apabila teks yang ditampal. Unsur grafik dibuang dan jadual ditukar kepada siri perenggan.

Menampal dari program lain     Opsyen ini memaparkan kelakuan lalai yang berlaku apabila anda menampal kandungan yang telah disalin daripada program lain. Dalam senarai juntai bawah, pilih salah satu yang berikut:

 • Mengekalkan sumber pemformatan (lalai)     Opsyen ini mengekalkan pemformatan teks yang disalin.

 • Cantum pemformatan     Opsyen ini membuang kebanyakan pemformatan yang digunakan terus pada teks yang disalin, tetapi ia mengekalkan pemformatan yang dianggap menegaskannya, seperti tebal dan italik, apabila ia digunakan hanya sebahagian daripada pemilihan. Teks yang membawa pada ciri gaya perenggan yang ditampal. Teks juga membawa pada sebarang ciri pemformatan langsung teks yang mendahului kursor dengan segera apabila teks yang ditampal.

 • Kekalkan teks sahaja     Opsyen ini membuang semua pemformatan dan nontext unsur, seperti gambar atau jadual. Teks membawa pada ciri gaya perenggan yang ditampalkan dan mengambil sebarang pemformatan langsung atau sifat gaya aksara teks yang mendahului kursor dengan segera apabila teks yang ditampal. Unsur grafik dibuang dan jadual ditukar kepada siri perenggan.

Selitkan/menampal gambar sebagai     Opsyen ini memaparkan cara Word menyelitkan gambar berbanding dengan teks dalam dokumen anda. Anda boleh menyelitkan imej sebaris dengan teks, membenarkan imej untuk beralih dengan teks atau membalut teks di sekeliling, hadapan atau di belakang imej. Dalam senarai juntai bawah, pilih salah satu yang berikut:

 • Sebaris dengan teks     Opsyen ini menyelitkan grafik dalam perenggan seolah-olahnya ia teks. Opsyen ini digunakan secara lalai. Grafik beralih apabila anda menambah atau memadamkan teks. Anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula dengan cara yang sama anda menyeret teks.

 • Segi empat sama     Opsyen ini membalut teks di sekeliling semua sisi segi empat sama di sekeliling grafik. Grafik beralih apabila anda menambah atau memadamkan teks, tetapi anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula.

 • Ketat     Opsyen ini membalut teks di sekeliling grafik dalam bentuk yang tidak sekata di sekitar imej sebenar. Grafik beralih apabila anda menambah atau memadamkan teks, tetapi anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula.

 • Di belakang teks     Opsyen ini menyelitkan grafik agar grafik mengapung pada lapisan sendiri di belakang teks. Terdapat tiada sempadan di sekeliling grafik. Grafik beralih apabila anda menambah atau memadamkan teks, tetapi anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula.

 • Di depan teks     Opsyen ini menyelitkan grafik agar grafik mengapung pada lapisan sendiri di hadapan teks. Terdapat tiada sempadan di sekeliling grafik. Grafik beralih apabila anda menambah atau memadamkan teks, tetapi anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula.

 • Melalui     Opsyen ini membalut teks di sekeliling grafik, termasuk mengisi ruang yang dicipta oleh bentuk concave, seperti bulan Sabit. Grafik beralih apabila anda menambah atau memadamkan teks, tetapi anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula.

 • Atas dan bawah     Opsyen ini menghalang teks Pembalutan di bahagian grafik. Grafik beralih apabila anda menambah atau memadamkan teks, tetapi anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula.

Kekalkan bulet dan nombor apabila menampal teks dengan opsyen Simpan teks sahaja     Pilih ini opsyen untuk menukar penomboran dan bulet kepada simbol teks.

Tambah kawalan aksara dalam potong dan Salin    Pilih opsyen ini untuk mengekalkan pergerakan kursor kanan ke kiri apabila anda potong atau salin teks daripada dokumen Word dan tampal sebagai teks biasa (contohnya, dalam Notepad).

Gunakan kunci Selit untuk tampal     Pilih opsyen ini untuk menggunakan kunci INSERT untuk Menyelitkan kandungan papan klip Office ke dalam dokumen.

Butang Tunjukkan opsyen tampal apabila kandungan ditampal     Pilih opsyen ini untuk memaparkan butang Opsyen tampal apabila anda menampal kandungan. Anda boleh menggunakan butang Opsyen tampal untuk membatalkan atau mengubah suai seting yang anda buat dalam seksyen ini bagi kotak dialog Opsyen Word .

Gunakan pintar memotong dan menampal     Pilih opsyen ini untuk melaraskan pemformatan apabila anda menampal teks secara automatik. Selepas anda memilih kotak semak ini, anda boleh klik seting untuk mengesetkan opsyen tambahan untuk menampal.

 • Seting     Klik untuk membuka kotak dialog seting . Gunakan kotak dialog ini untuk menentukan kelakuan lalai apabila mencantumkan, memotong dan menampal teks. Anda boleh menulis ganti kelakuan lalai menggunakan butang Opsyen tampal yang muncul apabila anda menampal kandungan dari papan klip ke dalam dokumen anda. Butang ini adalah tersedia hanya apabila opsyen gunakan pintar memotong dan menampal dihidupkan.

  • Menggunakan opsyen lalai untuk     Klik item dalam senarai untuk memilih pra konfigurasi opsyen dalam kotak dialog. Untuk memilih konfigurasi anda sendiri opsyen, klik tersuai dalam senarai ini.

  • Laraskan ayat dan word jarak secara automatik     Pilih opsyen ini untuk mengalih keluar ruang tambahan apabila memadam teks atau menambah ruang diperlukan ketika menampal teks daripada papan klip.

  • Laraskan perenggan jarak pada tampal     Pilih opsyen ini untuk menghalang mencipta perenggan kosong dan untuk mengelakkan jarak perenggan yang tidak konsisten.

  • Laraskan pemformatan jadual dan penjajaran pada tampal     Pilih opsyen untuk mengawal pemformatan dan penjajaran Jadual ini. Apabila opsyen ini dihidupkan, sel tunggal ditampalkan sebagai teks, bahagian Jadual ditampalkan sebagai baris ke Jadual sedia ada (dan bukannya sebagai Jadual tersarang), dan apabila anda menambah Jadual pada jadual sedia ada, Jadual ditampal dilaraskan agar sepadan dengan jadual sedia ada.

  • Kelakuan gaya pintar     Memilih opsyen ini tidak mempunyai kesan. Untuk memperhalusi kelakuan gaya apabila menampal kandungan, gunakan opsyen menampal dalam seksyen potong, salin, dan tampal opsyen lanjutan .

  • Cantum pemformatan apabila menampal dari Microsoft PowerPoint     Pilih opsyen ini untuk mengawal hasil apabila anda menampal kandungan dari persembahan PowerPoint. Apabila opsyen ini dihidupkan, pemformatan teks sekeliling atau jadual digunakan untuk teks yang ditampal, yang digunakan baru-baru bulet, nombor atau senarai gaya digunakan pada senarai yang ditampal dan rupa item seperti jadual, Hiperpautan, imej, objek OLE dan bentuk dikekalkan daripada sumber dalam PowerPoint.

  • Laraskan pemformatan apabila menampal dari Microsoft Excel     Pilih opsyen ini untuk mengawal hasil apabila menampal data dari Excel. Apabila opsyen ini dihidupkan, data ditampal diletakkan dalam Jadual dan Carta ditampalkan sebagai gambar dan bukannya sebagai objek OLE .

  • Cantum ditampalkan senarai dengan senarai keliling     Pilih opsyen ini untuk item senarai format untuk mematuhi senarai sekeliling apabila anda menampal item ke dalam senarai.

Halaman atas

Saiz dan kualiti imej

Saiz dan kualiti imej    Pilih dokumen yang menggunakan seting ini. Dalam senarai, klik nama dokumen yang telah pun dibuka, atau klik Semua dokumen baru untuk menjadikan seting yang digunakan kepada semua dokumen yang akan anda cipta.

Buang data pengeditan    Pilih opsyen ini untuk menyimpan hanya gambar yang telah diedit. Data daripada gambar asal, sebelum ia telah diedit, akan tersedia.

Mampatkan imej dalam fail    Pilih opsyen ini untuk memastikan gambar saiz penuh mereka. Opsyen ini mungkin menyebabkan saiz fail dokumen yang besar.

Setkan sasaran output lalai    Opsyen ini menentukan resolusi imej dimampatkan. Memilih nilai bagi piksel per inci (ppi) daripada senarai.

 • 220 ppi    Pilih opsyen ini jika anda merancang untuk mencetak dokumen anda.

 • 150 ppi    Pilih opsyen ini untuk dokumen yang akan dibaca pada skrin.

 • 96 ppi    Pilih opsyen ini untuk dokumen yang anda ingin hantar dalam e-mel.

Halaman atas

Tunjukkan kandungan dokumen

Menunjukkan warna latar dan imej dalam pandangan tataletak cetak     Pilih opsyen ini untuk memaparkan warna latar dan imej.

Tunjukkan teks dibalut dalam tetingkap dokumen     Pilih opsyen ini untuk membalut teks ke tetingkap dokumen, supaya ia lebih mudah dibaca pada skrin.

Menunjukkan Ruang letak gambar     Pilih opsyen ini untuk memaparkan kotak kosong yang menggantikan setiap gambar dalam dokumen anda. Opsyen ini mempercepatkan proses menskrol menerusi dokumen yang mengandungi bilangan gambar yang besar.

Menunjukkan lukisan dan kotak teks pada skrin     Pilih opsyen ini untuk memaparkan objek yang dicipta dengan alat melukis Word dalam pandangan tataletak cetak atau pandangan tataletak Web. Kosongkan kotak semak ini untuk menyembunyikan lukisan dan mungkin kelajuan paparan dokumen yang mengandungi banyak lukisan. Lukisan akan dicetak walaupun jika anda mengosongkan kotak semak ini.

Menunjukkan animasi teks     Pilih opsyen ini untuk memaparkan animasi teks pada skrin anda. Kosongkan kotak semak untuk melihat teks rupa apabila dicetak.

Nota: Gunakan opsyen ini apabila melihat animasi teks dalam dokumen yang dicipta dalam versi Word terdahulu daripada Word 2007. Versi semasa Word tidak lagi menyediakan keupayaan untuk mencipta teks animasi.

Tunjukkan aksara kawalan     Pilih opsyen ini untuk memaparkan aksara kawalan kanan ke kiri.

Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa kanan ke kiri didayakan untuk pengeditan teks.

Tunjukkan penanda buku     Pilih opsyen ini untuk memaparkan penanda buku pada skrin. Jika anda memperuntukkan penanda buku item, item yang ditanda bukukan muncul dalam kurungan ([…]). Jika anda memperuntukkan penanda buku ke lokasi, penanda buku muncul sebagai pancaran. Kurungan dan pancaran-i yang tidak muncul dalam dokumen bercetak.

Menunjukkan sempadan teks     Pilih opsyen ini untuk memaparkan garis bertitik di sekeliling Jidar teks, lajur dan perenggan. Sempadan adalah untuk tujuan tataletak; Ia tidak muncul dalam dokumen bercetak.

Tunjukkan tanda Pangkas     Pilih opsyen ini untuk memaparkan sudut Jidar.

Menunjukkan kod medan dan bukannya nilai mereka     Pilih opsyen ini untuk memaparkan kod medan dan bukannya hasil medan dalam dokumen anda. Contohnya, anda mungkin lihat {@\"MMMM masa, d, YYYY"} dan bukannya 4 Februari 2008. Kosongkan kotak semak ini untuk melihat hasil medan.

Tanpa mengira seting ini, anda boleh sentiasa bertukar antara memaparkan kod medan dan hasil kod medan dengan menekan ALT+F9.

Medan pelorekan     Opsyen ini memaparkan sama ada dan apabila medan berlorek. Dalam senarai, pilih sentiasa atau Apabila dipilih untuk melorek medan anda. Pewarnaan medan membuatnya mudah untuk mengenal pasti. Pelorekan muncul pada skrin tetapi bukan dalam dokumen bercetak.

Angka     Opsyen ini menentukan cara angka akan muncul dalam dokumen. Pilih item daripada senarai.

Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa Arab yang didayakan untuk pengeditan teks.

 • Bahasa Arab Pilih opsyen ini untuk memaparkan angka dalam format yang biasa digunakan oleh penutur bahasa Inggeris dan Bahasa Eropah lain.

 • Bahasa Hindi Pilih opsyen ini untuk memaparkan angka dalam format yang biasa digunakan oleh penutur bahasa Arab dan Hindi.

 • Konteks Pilih opsyen ini untuk memaparkan angka berdasarkan Bahasa teks sekeliling.

 • Sistem Pilih opsyen ini untuk memaparkan angka berdasarkan seting rantau dalam Panel Kawalan.

Nama bulan     Opsyen ini menentukan cara nama bulan Barat (Gregory) muncul dalam teks bahasa Arab.. Pilih item daripada senarai.

Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa Arab yang didayakan untuk pengeditan teks.

 • Bahasa Arab Pilih opsyen ini untuk menggunakan nama bulan asli Arab.

 • Bahasa Inggeris ditransliterasikan Pilih opsyen ini untuk menyebut ejaan nama bulan Barat (Gregory) dalam sebutan bahasa Inggeris dengan menggunakan teks bahasa Arab..

 • Bahasa Perancis ditransliterasikan Pilih opsyen ini untuk menyebut ejaan nama bulan Barat (Gregory) dalam sebutan bahasa Perancis dengan menggunakan teks bahasa Arab..

Diakritik     Opsyen ini memaparkan diakritik dalam dokumen.

Opsyen ini adalah tersedia hanya jika bahasa yang menggunakan diakritik didayakan untuk pengeditan teks.

 • Gunakan warna ini untuk diakritik Pilih opsyen ini untuk menentukan warna untuk paparan diakritik semua, tanpa mengira warna diakritik dalam dokumen asal. Dalam senarai, pilih warna.

Menggunakan Draf fon dalam pandangan Draf dan rangka      Pada komputer dengan sumber terlampau terhad, pilih opsyen ini untuk mempercepatkan paparan skrin dokumen.

 • Nama     Pilih fon yang digunakan untuk Draf dokumen anda. Opsyen ini adalah tersedia hanya apabila anda memilih kotak semak gunakan fon Draf dalam pandangan Draf dan rangka .

 • Saiz     Pilih saiz titik fon Draf. Opsyen ini adalah tersedia hanya apabila anda memilih kotak semak gunakan fon Draf dalam pandangan Draf dan rangka .

Pandangan dokumen     Opsyen ini menentukan arah teks untuk dokumen baru.

Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa kanan ke kiri didayakan untuk pengeditan teks.

 • Kanan ke kiri Pilih opsyen ini untuk menyusun dokumen kanan ke kiri. Contohnya, perenggan bermula di sebelah kanan dokumen dengan teks mengalir ke kiri.

 • Kiri ke kanan Pilih opsyen ini untuk menyusun dokumen kiri ke kanan. Contohnya, perenggan bermula di sebelah kiri dokumen dengan teks mengalir ke kanan.

Penggantian fon     Klik untuk membuka kotak dialog Penggantian fon . Gunakan opsyen ini untuk menentukan sama ada dokumen aktif menggunakan sebarang fon yang tidak tersedia pada komputer anda. Jika dokumen menggunakan fon yang tidak berada pada komputer anda, anda boleh menggunakan kotak dialog untuk menentukan fon substitute.

Halaman atas

Paparan

Tunjukkan dokumen terbaru sebanyak ini     Masukkan bilangan item, antara 1 dan 50, untuk dipaparkan dalam senarai Dokumen terkini .

Nota: Hanya fail pertama sembilan dalam senarai yang diperuntukkan kekunci pemecut. Anda boleh membuka dokumen ini dengan menekan 1 hingga 9 selepas anda menekan ALT + F.

Tunjukkan ukuran dalam unit     Pilih unit ukuran yang anda ingin gunakan untuk pembaris mendatar dan untuk ukuran yang anda taipkan dalam kotak dialog.

Gaya kawasan tetingkap lebar dalam pandangan Draf dan rangka     Taipkan perpuluhan positif, seperti 0.5, dalam kotak untuk membuka kawasan gaya yang memaparkan nama gaya yang digunakan pada teks. Untuk menutup kawasan gaya, masukkan 0.

Tunjukkan ukuran dalam lebar aksara     Pilih opsyen ini untuk menggunakan aksara lebar sebagai asas untuk menjajarkan teks, seperti dalam pembaris menegak dan mendatar.

Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks.

Tunjukkan piksel untuk ciri HTML     Pilih opsyen ini untuk menggunakan piksel sebagai unit ukuran dalam kotak dialog yang berkaitan dengan ciri HTML lalai.

Tunjukkan semua tetingkap dalam bar tugas     Pilih opsyen ini untuk memaparkan ikon pada bar tugas Microsoft Windows untuk setiap tetingkap yang terbuka dalam program Microsoft Office. Mengosongkan kotak semak ini meletakkan ikon tunggal untuk setiap program terbuka pada bar tugas.

Tunjukkan kekunci pintas dalam petua skrin     Pilih opsyen ini untuk memaparkan pintasan papan kekunci dalam petua skrin.

Menunjukkan bar skrol mendatar     Pilih opsyen ini untuk memaparkan Bar Skrol mendatar di bahagian bawah tetingkap dokumen.

Menunjukkan bar skrol menegak     Pilih opsyen ini untuk memaparkan bar skrol menegak di sebelah tetingkap dokumen.

 • Kiri bar skrol Pilih opsyen ini untuk menempatkan bar skrol menegak di sebelah kiri tetingkap dokumen. Gunakan opsyen ini apabila bekerja dengan dokumen yang kebanyakannya menggunakan teks kanan ke kiri.

  Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa kanan ke kiri didayakan untuk pengeditan teks.

Menunjukkan pembaris menegak dalam pandangan tataletak cetak     Pilih opsyen ini untuk memaparkan pembaris menegak di sebelah tetingkap dokumen. Pastikan anda juga memilih kotak semak pembaris dalam Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan pada tab pandangan reben komponen Antara muka pengguna Microsoft Office Fluent.

 • Tunjukkan pembaris kanan dalam pandangan tataletak cetak Pilih opsyen ini untuk memaparkan pembaris menegak di sebelah kanan tetingkap dokumen.

  Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa kanan ke kiri didayakan untuk pengeditan teks.

Optimumkan pemposisian untuk tataletak dan bukannya kebolehbacaan aksara      Pilih opsyen ini untuk memaparkan pemposisian aksara dengan tepat, kerana ia akan muncul dalam dokumen bercetak bergantung pada blok teks. Jarak antara aksara mungkin terherot apabila opsyen ini dihidupkan. Untuk kebolehbacaan terbaik pada skrin, matikan opsyen ini.

Menyahdayakan pecutan perkakasan grafik    Pilih opsyen ini untuk berhenti menggunakan Kad grafik komputer untuk pemaparan tiga dimensi bentuk, kesan bentuk dan kesan teks.

Halaman atas

Cetak

Menggunakan Draf kualiti     Pilih opsyen ini untuk mencetak dokumen dengan pemformatan minimum, yang mungkin kelajuan proses pencetakan. Banyak pencetak tidak menyokong fungsi ini.

Cetak dalam latar     Pilih opsyen ini untuk mencetak dokumen dalam latar, yang membenarkan anda meneruskan kerja semasa anda mencetak. Opsyen ini memerlukan memori lebih tersedia untuk membenarkan anda untuk bekerja dan mencetak pada masa yang sama. Jika bekerja dengan dokumen anda sementara pencetakan menjadi unacceptably perlahan, mematikan opsyen ini.

Mencetak halaman mengikut tertib songsang     Pilih opsyen ini untuk mencetak halaman mengikut tertib songsang, bermula dengan halaman terakhir dalam dokumen anda. Gunakan opsyen ini apabila anda mencetak sampul.

Tag XML cetak     Pilih opsyen ini untuk mencetak tag XML untuk unsur XML yang digunakan pada dokumen XML. Anda mesti mempunyai skema yang dilampirkan ke dokumen, dan anda mesti menggunakan unsur yang disediakan oleh skema dilampirkan. Tag muncul dalam dokumen bercetak.

Mencetak kod medan dan bukannya nilai mereka     Pilih opsyen ini untuk mencetak kod medan dan bukannya hasil medan — contohnya, {@\"MMMM masa, d, YYYY"} dan bukannya 4 Februari 2008.

Benarkan medan yang mengandungi dijejak perubahan untuk mengemas kini sebelum mencetak    Pilih opsyen ini untuk memastikan bahawa sebarang kod medan yang diselitkan semasa perubahan yang dijejak telah dihidupkan akan mencetak menunjukkan teks yang diubah.

Cetak pada hadapan helaian untuk cetakan Dupleks     Pilih opsyen ini untuk mencetak hadapan setiap helaian apabila mencetak pada pencetak yang tidak mempunyai keupayaan Dupleks. Halaman akan dicetak mengikut tertib songsang agar apabila anda menterbalikkan tindanan untuk mencetak di belakang, halaman akan dicetak dalam tertib yang betul.

Cetak pada bahagian belakang helaian untuk cetakan Dupleks     Pilih opsyen ini untuk mencetak kembali setiap helaian apabila mencetak pada pencetak yang tidak mempunyai keupayaan Dupleks. Halaman akan dicetak dalam tertib menaik agar ia sepadan dengan tindanan halaman yang dicetak di hadapan mengikut tertib songsang.

Skala kandungan untuk A4 atau 8.5 x 11" saiz kertas     Pilih opsyen ini untuk melaraskan secara automatik dokumen yang direka bentuk untuk kertas 8.5 oleh-11-inci untuk memuatkan kertas A4 dan untuk melaraskan dokumen yang direka bentuk untuk kertas A4 untuk memuatkan kertas 8.5 oleh-11-inci. Opsyen ini membawa menjejaskan hanya jika A4 atau kertas 8.5 oleh-11-inci dalam pencetak tidak sepadan dengan saiz kertas yang disetkan pada tab Tataletak halaman dalam Word. Opsyen ini mempengaruhi cetakan sahaja; Ia tidak mempengaruhi pemformatan.

Dulang lalai     Opsyen ini memaparkan dulang pencetak yang digunakan secara lalai. Untuk mengikuti seting dalam pencetak anda, pilih gunakan seting pencetak. Untuk memilih dulang tertentu, pilih ia dalam senarai. Pilihan dalam senarai bergantung pada konfigurasi pencetak anda.

Halaman atas

Apabila mencetak dokumen ini

Apabila mencetak dokumen ini     Pilih dokumen yang menggunakan seting ini mencetak. Dalam senarai, pilih nama dokumen yang telah pun dibuka, atau pilih Semua dokumen baru untuk menjadikan seting yang digunakan kepada semua dokumen yang akan anda cipta.

Cetak PostScript pada teks     Pilih opsyen ini untuk mencetak PostScript kod apabila dokumen mengandungi medan cetak.

Cetak data sahaja daripada borang     Pilih opsyen ini untuk mencetak data yang dimasukkan ke dalam borang dalam talian tanpa mencetak borang.

Halaman atas

Simpan

Prom sebelum Menyimpan templat Normal     Pilih opsyen ini untuk memaparkan, apabila anda menutup Word, mesej yang bertanya sama ada anda ingin menyimpan sebarang perubahan yang dibuat kepada templat lalai. Kerana perubahan kepada templat lalai akan mempengaruhi sebarang dokumen baru yang anda cipta, anda mungkin ingin menerima isyarat apabila templat telah berubah. Mengosongkan kotak semak ini secara automatik menyimpan perubahan tanpa menggesa anda.

Sentiasa mencipta salinan sandaran     Pilih opsyen ini untuk mencipta salinan sandaran bagi dokumen setiap kali anda menyimpan dokumen. Setiap salinan sandaran menggantikan salinan sandaran sebelumnya. Word menambah frasa "Sandaran" kepada nama fail dan digunakan .wbk sambungan fail untuk salinan sandaran semua. Salinan sandaran disimpan dalam folder yang sama sebagai dokumen asal anda.

Salin fail secara jauh disimpan pada komputer anda, dan mengemas kini fail jauh apabila Menyimpan     Pilih opsyen ini untuk menyimpan salinan setempat fail yang anda simpan pada rangkaian atau pemacu boleh alih buat sementara waktu. Apabila anda menyimpan salinan setempat, Word menyimpan perubahan anda pada salinan asal. Jika fail asal tidak tersedia, Word menggesa anda untuk menyimpan fail dalam lokasi yang lain untuk mengelakkan kehilangan data.

Menyimpan Benarkan latar     Pilih opsyen ini untuk menyimpan dokumen anda semasa anda bekerja. Meter kemajuan muncul dalam bar apabila Word melaksanakan latar Simpan status.

Halaman atas

Mengekalkan kesetiaan apabila perkongsian dokumen ini

Mengekalkan kesetiaan apabila berkongsi dokumen ini     Pilih dokumen yang menggunakan seting ini. Dalam senarai, pilih nama dokumen yang telah pun dibuka, atau pilih Semua dokumen baru untuk menjadikan seting yang digunakan kepada semua dokumen yang akan anda cipta.

Menyimpan data borang sebagai fail teks terbatas     Pilih opsyen ini untuk menyimpan data yang dimasukkan ke dalam borang dalam talian sebagai teks tunggal, terbatas tab fail dalam format teks biasa. Kemudian, anda boleh mengimport kandungan fail tersebut ke dalam pangkalan data.

Data Linguistik terbenam     Pilih opsyen ini untuk menyimpan data Linguistik seperti pertuturan dan teks tulisan tangan.

Halaman atas

Umum

Memberikan maklum balas dengan bunyi     Pilih opsyen ini untuk menambah bunyi tertentu tindakan atau peristiwa dalam Word dan program lain dalam Sistem Microsoft Office 2007. Contohnya, Word boleh memainkan bunyi apabila ia melengkapkan proses. Untuk mengubah bunyi yang dikaitkan dengan peristiwa, Buka folder untuk bunyi dan peranti audio dalam Panel Kawalan. Komputer anda mesti mempunyai kad bunyi untuk memainkan bunyi kebanyakan.

Berikan maklum balas dengan animasi     Pilih opsyen ini untuk menganimasikan pergerakan penuding anda dalam Word dan program Office yang lain. Opsyen ini juga menyediakan kursor animasi untuk tindakan seperti mencetak, menyimpan, automatik operasi pemformatan dan Cari dan ganti.

Sahkan penukaran format fail semasa Buka     Pilih opsyen ini untuk memilih penukar fail yang digunakan untuk membuka fail yang dicipta dalam program lain. Kosongkan kotak semak ini jika anda ingin Word untuk memilih penukar secara automatik.

Kemas kini Pautan automatik di buka     Pilih opsyen ini untuk mengemas kini sebarang kandungan yang dipautkan ke fail lain setiap kali anda membuka dokumen secara automatik.

Benarkan yang membuka dokumen dalam pandangan Draf     Pilih opsyen ini untuk dapat membuka dokumen dalam pandangan Draf.

Nota: Untuk menjadikan dokumen dibuka dalam pandangan Draf secara lalai, anda perlu menghidupkan opsyen ini dan kemudian pada tab pandangan dalam Kumpulan Pandangan dokumen , klik Draf. Membuat beberapa jenis perubahan pada dokumen, dan kemudian simpan dokumen tersebut.

Mendayakan repagination latar     Pilih opsyen ini untuk repaginate dokumen secara automatik semasa anda bekerja. Opsyen ini adalah tersedia dalam pandangan Draf dan rangka sahaja. Mengosongkan kotak semak ini akan menghalang nombor halaman daripada mengemas kini (apabila dipaparkan dalam status bar) sehingga anda bertukar kepada pandangan tataletak cetak.

Menunjukkan ralat antara muka pengguna tambahan     Pilih opsyen ini untuk memaparkan mesej ralat daripada program yang sesuaikan antara muka pengguna. Opsyen ini adalah berguna khususnya untuk pengarang penyelesaian perisian, kerana ia memberikan maklumat untuk penyahpepijatan penyesuaian untuk antara muka pengguna.

Menunjukkan pelanggan diserahkan kandungan Office.com    Pilih opsyen ini untuk melihat templat dan imej yang dicipta oleh pelanggan selain daripada kandungan yang disediakan oleh Microsoft Office.

Mel alamat     Taipkan alamat yang anda ingin Word untuk digunakan sebagai alamat kembali lalai sampul dan huruf.

Lokasi fail     Klik ini untuk melihat lokasi storan lalai untuk dokumen, templat dan item lain yang anda cipta dan gunakan dalam Word. Dalam kotak dialog Lokasi fail , klik item yang anda ingin ubah, dan kemudian klik ubah suai untuk mengesetkan lokasi lalai baru.

Lokasi lalai untuk templat dan folder permulaan dianggap sebagai lokasi dipercayai. Jika anda mengubah lokasi, pastikan folder baru lokasi yang selamat.

Opsyen web     Klik untuk membuka kotak dialog Opsyen Web . Gunakan kotak dialog ini untuk mengesetkan opsyen untuk menggunakan Word untuk mencipta halaman Web.

Halaman atas

Keserasian

Dokumen Word Inggeris 6.0/95     Opsyen ini menentukan keutamaan anda untuk menukar teks. Versi Word terdahulu telah kadangkala digunakan bersama dengan program pihak ketiga yang direka bentuk untuk menyokong Bahasa Cina atau Korea pada versi Bahasa Inggeris Microsoft Windows. Jika penggunaan hasil tambahan ini dalam paparan teks salah dalam dokumen yang anda cuba membuka, anda boleh menggunakan opsyen ini untuk menukar dokumen supaya teks dipaparkan dengan betul. Selepas berjaya membuka fail, pastikan untuk mengeset semula opsyen ini untuk membuka biasa; Jika tidak, fail disimpan dengan betul mungkin dibuka dengan betul.

Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks.

 • Mengandungi teks Asia Pilih opsyen ini jika anda tahu dokumen mengandungi teks Asia Timur, supaya teks akan dipaparkan dengan betul.

 • Buka biasa Pilih opsyen ini selepas fail telah dibuka untuk memaparkan teks dengan betul.

 • Kesan teks Asia secara automatik Pilih opsyen ini jika anda tidak pasti sama ada dokumen mengandungi teks Asia Timur. Word mencuba untuk mengesan teks Asia Timur dan dipaparkan dengan betul.

Halaman atas

Opsyen keserasian untuk

Opsyen keserasian untuk     Pilih dokumen yang menggunakan seting ini. Dalam senarai, pilih nama dokumen yang telah pun dibuka, atau pilih Semua dokumen baru untuk menjadikan seting yang digunakan kepada semua dokumen yang akan anda cipta.

Menyusun dokumen ini jika dicipta dalam     Pilih program pemprosesan perkataan yang anda jangkakan untuk digunakan untuk membuka dokumen. Seting dalam senarai opsyen tataletak berubah menurut program pemprosesan perkataan yang anda pilih. Untuk menentukan anda sendiri konfigurasi seting, pilih tersuai.

Opsyen tataletak     Senarai opsyen untuk menyusun dokumen. Pilih kotak semak untuk opsyen yang anda inginkan.

Halaman atas

Untuk memilih opsyen Word anda lanjutan, klik Butang Microsoft Office Butang Microsoft Office > Opsyen Word, pada anak tetingkap kiri, pilih lanjutan.

Dalam artikel ini

Opsyen pengeditan

Memotong, menyalin dan menampal

Tunjukkan kandungan dokumen

Paparan

Cetak

Apabila mencetak dokumen ini

Simpan

Mengekalkan kesetiaan apabila perkongsian dokumen ini

Umum

Keserasian

Opsyen keserasian untuk

Opsyen pengeditan

Menaip menggantikan teks terpilih     Pilih opsyen ini untuk memadamkan teks yang dipilih apabila anda mula menaip. Jika anda mengosongkan kotak semak ini, Microsoft Office Word menyelitkan teks baru di hadapan teks yang dipilih dan memadamkan teks terpilih.

Apabila memilih, secara automatik Pilih seluruh perkataan     Pilih opsyen ini untuk memilih seluruh perkataan apabila anda memilih sebahagian daripada satu perkataan, kemudian sebahagian perkataan berikut. Menghidupkan opsyen ini juga menyebabkan Word untuk memilih perkataan dan ruang yang berikut apabila anda dwiklik perkataan.

Benarkan teks untuk diseret dan digugurkan     Pilih opsyen ini boleh mengalih atau menyalin teks terpilih dengan menyeretnya. Untuk mengalihkan teks, pilih teks, dan kemudian seret ke lokasi baru. Untuk menyalin teks, pilih teks dan kemudian tekan dan tahan CTRL sementara anda menyeret pemilihan ke lokasi baru.

Gunakan kekunci CTRL + klik untuk menyusuli Hiperpautan     Pilih opsyen ini untuk menjadikannya lebih mudah untuk mengedit teks Hiperpautan. Apabila opsyen ini dihidupkan, anda mesti menekan CTRL sementara anda klik pautan untuk mengikut pautan. Apabila opsyen ini dimatikan, mengklik pautan menyebabkan Word untuk pergi ke destinasi pautan yang menjadikannya lebih sukar untuk mengedit teks pautan.

Mencipta kanvas lukisan apabila menyelitkan Autobentuk secara automatik     Pilih opsyen ini untuk menempatkan kanvas lukisan di sekeliling objek lukisan atau lukisan dakwat dan menulis apabila anda menyelitkan mereka ke dalam dokumen anda. Kanvas lukisan membantu anda mengatur lukisan objek dan gambar, dan mengalihkannya sebagai unit.

Gunakan perenggan pintar pemilihan     Pilih opsyen ini untuk memilih tanda perenggan apabila anda memilih seluruh perenggan. Jika anda memasukkan tanda perenggan apabila anda memotong dan menampal perenggan, anda tidak meninggalkan perenggan kosong dan pemformatan anda secara automatik kekal dengan perenggan.

Gunakan cursoring pintar     Pilih opsyen ini untuk menentukan kursor bergerak apabila anda skrol ke atas atau ke bawah. Apabila anda tekan anak panah kiri, anak panah kanan, anak panah atas atau anak panah bawah kunci selepas anda skrol, kursor memberi respons pada halaman yang kini dalam pandangan, tidak di posisinya sebelumnya.

Gunakan kunci Selit untuk mengawal mod menaip tindih     Pilih opsyen ini untuk mematikan Mod taip tindih atau mematikan dengan menekan INSERT.

 • Menggunakan mod taip tindih     Pilih opsyen ini untuk menggantikan teks sedia ada sambil anda menaip, satu aksara pada satu masa. Jika gunakan kunci Selit untuk mengawal mod menaip tindih dipilih, anda boleh menghidupkan atau mematikan opsyen ini dengan menekan INSERT.

Tambah petikan Kembar untuk penomboran abjad Bahasa Ibrani     Pilih opsyen ini untuk menambah tanda petikan Kembar (") pada penomboran.

Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa Ibrani didayakan untuk pengeditan teks.

Prom untuk mengemas kini gaya     Pilih opsyen ini untuk digesa apabila anda terus mengubah suai teks yang gaya digunakan dan kemudian anda menggunakan semula gaya pada teks yang diubah suai. Apabila digesa, anda boleh mengemas kini gaya berdasarkan perubahan terkini atau menggunakan semula pemformatan gaya.

Senarai gaya Normal gunakan untuk Berbulet atau bernombor     Pilih opsyen ini untuk mengasaskan gaya senarai pada gaya perenggan Normal dan bukannya gaya senarai perenggan.

Sentiasa menjejaki janji pemformatan     Pilih opsyen ini untuk menjejak pemformatan anda sambil anda menaip. Ini membantu anda untuk menggunakan pemformatan yang sama di tempat lain. Opsyen ini mesti dihidupkan sebelum anda boleh menggunakan perintah Pilih teks dengan pemformatan yang sama pada menu pintasan yang muncul jika anda klik kanan pada teks terpilih. Untuk memaparkan senarai pemformatan yang anda gunakan, klik perintah opsyen pada anak tetingkap gaya dan kemudian pilih aras perenggan pemformatan, pemformatan fon, dan kotak semak bulet dan penomboran pemformatan .

 • Tanda pemformatan ketidakkonsistenan     Pilih opsyen ini untuk menandakan pemformatan dengan garis biru yang beralun apabila ia adalah serupa, tetapi tidak betul-betul sama seperti, pemformatan lain dalam dokumen anda. Untuk menggunakan opsyen ini, anda juga mesti memilih kotak semak sentiasa menjejaki janji pemformatan .

Mendayakan klik dan taip     Pilih opsyen ini untuk menyelitkan teks, grafik, Jadual atau item lain dalam kawasan kosong dokumen dengan mendwiklik dalam kawasan kosong. Ciri klik dan taip secara automatik menyelitkan perenggan dan digunakan penjajaran yang diperlukan untuk menempatkan item yang anda dwiklik. Ciri ini kini hanya tersedia dalam pandangan tataletak cetak dan pandangan tataletak Web.

 • Gaya perenggan lalai Pilih gaya yang digunakan pada teks apabila anda menggunakan klik dan taip.

Pergerakan kursor     Opsyen ini menentukan arah yang kursor beralih apabila anda menekan kekunci anak panah pada papan kekunci anda.

Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa kanan ke kiri didayakan untuk pengeditan teks.

 • Logik Pilih opsyen ini untuk menggerakkan kursor mengikut arah teks yang dihadapi. Contohnya, apabila anda menggunakan kekunci anak panah untuk bergerak melalui Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris kemudian teks dalam ayat yang sama, kursor beralih dari kanan ke kiri melalui teks Arab dan kemudian bermula di aksara paling kiri dalam Perkataan Inggeris dan sedang berjalan dari kiri ke kanan.

 • Visual Pilih opsyen ini untuk mengalihkan kursor ke aksara seterusnya secara visual bersebelahan. Contohnya, apabila anda menggunakan kekunci anak panah untuk mengalihkan dari kanan ke kiri melalui Arab dan kemudian Inggeris teks dalam ayat yang sama, kekunci anak panah beralih dari kanan ke kiri tanpa mengira arah teks.

Kursor pemilihan visual     Opsyen ini menentukan cara teks dipilih sebagai anda mengembangkan pemilihan.

Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa kanan ke kiri didayakan untuk pengeditan teks.

 • Blok Pilih opsyen ini untuk membalut teks daripada satu baris ke baris seperti yang anda pilih ke bawah, dengan semua baris terpilih yang sedang lebar yang sama.

 • Berterusan Pilih opsyen ini untuk membalut teks daripada satu baris ke baris seperti yang anda pilih ke bawah dan lebar garis muktamad blok yang berbeza.

Gunakan penyemakan jujukan     Pilih opsyen ini untuk mengesahkan sama ada aksara yang baru ditaip berlaku dalam jujukan yang betul untuk digunakan sebagai tanda ton, tanda diakritik atau vokal untuk diletakkan di atas, di bawah, hadapan atau di belakang konsonan yang mengikutinya.

Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa skrip yang kompleks didayakan untuk pengeditan teks.

 • Jenis dan ganti Pilih opsyen ini untuk menggantikan aksara sebelum ini yang ditaip dengan aksara baru yang ditaip jika dua aksara tidak wujud bersama-sama dalam gugusan teks yang sama.

Fon Asia juga menggunakan teks Latin     Pilih opsyen ini untuk mengubah aksara Latin fon Asia dipilih apabila anda menggunakan fon Asia teks terpilih. Kosongkan kotak semak ini jika anda inginkan aksara Latin untuk kekal dalam fon Latin semasa anda menggunakan fon Asia keseluruhan dokumen.

Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks.

Menukar papan kekunci untuk memadankan dengan Bahasa teks sekeliling secara automatik     Pilih opsyen ini untuk mengubah bahasa papan kekunci dan fon yang berdasarkan Bahasa teks tempat kursor ditempatkan. Jika anda mengosongkan opsyen ini, hanya fon yang diubah.

Opsyen ini tersedia hanya jika bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks dan Editor Kaedah Input untuk menaip aksara Asia Timur dipasang.

Gunakan mod IME warisan untuk mendayakan mod taip tindih     Pilih opsyen ini untuk membenarkan aksara yang anda taipkan untuk menggantikan aksara sedia ada (taip tindih) semasa anda menggunakan satu Editor Kaedah Input (IME) pada komputer yang menjalankan sistem pengendalian Microsoft Windows XP. Jika Word dipasang pada komputer yang menjalankan Windows Vista, opsyen ini tidak akan muncul kerana mod taip tindih disokong secara automatik.

Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks dan Editor Kaedah Input untuk menaip aksara Asia Timur dipasang.

IME kawalan aktif     Pilih opsyen ini untuk memulakan satu Editor Kaedah Input (IME). Kosongkan kotak semak ini untuk menghentikan IME ada.

Opsyen ini tersedia hanya jika bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks dan Editor Kaedah Input untuk menaip aksara Asia Timur dipasang.

Dalam baris benar IME     Pilih opsyen ini untuk menggunakan antara muka Bahasa asli pada komputer didayakan IME.

Opsyen ini tersedia hanya jika bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks dan Editor Kaedah Input untuk menaip aksara Asia Timur dipasang.

Seting IME     Klik untuk membuka kotak dialog sifat untuk nama IME . Gunakan kotak dialog ini untuk mengeset atau mengubah teks, papan kekunci, penukaran aksara dan opsyen lain untuk IME yang aktif.

Opsyen ini tersedia hanya jika bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks dan Editor Kaedah Input untuk menaip aksara Asia Timur dipasang.

Halaman atas

Memotong, menyalin dan menampal

Menampal dalam dokumen yang sama     Opsyen ini memaparkan kelakuan lalai yang berlaku apabila anda menampal kandungan dokumen yang sama yang anda salin kandungan. Dalam senarai juntai bawah, pilih salah satu yang berikut:

 • Mengekalkan sumber pemformatan (lalai)      Opsyen ini mengekalkan gaya aksara dan pemformatan terus yang telah digunakan pada teks yang disalin. Pemformatan terus termasuk ciri-ciri seperti saiz fon, italik, atau pemformatan lain yang tidak termasuk dalam gaya perenggan.

 • Destinasi Padankan pemformatan     Opsyen ini membuang kebanyakan pemformatan yang digunakan terus ke teks yang disalin, tetapi ia mengekalkan pemformatan yang dianggap menegaskannya, seperti tebal dan italik, apabila ia digunakan hanya sebahagian daripada pemilihan. Teks yang membawa pada ciri gaya perenggan yang ditampal. Teks juga membawa pada sebarang pemformatan langsung atau gaya aksara sifat teks yang mendahului kursor dengan segera apabila teks yang ditampal.

 • Kekalkan teks sahaja     Opsyen ini membuang semua pemformatan dan nontext unsur, seperti gambar atau jadual. Teks membawa pada ciri gaya perenggan yang ditampalkan dan mengambil sebarang pemformatan langsung atau sifat gaya aksara teks yang mendahului kursor dengan segera apabila teks yang ditampal. Unsur grafik dibuang dan jadual ditukar kepada siri perenggan.

Menampal antara dokumen     Opsyen ini memaparkan kelakuan lalai yang berlaku apabila anda menampal kandungan yang telah disalin daripada dokumen lain dalam Word. Dalam senarai juntai bawah, pilih salah satu yang berikut:

 • Mengekalkan sumber pemformatan (lalai)     Opsyen ini mengekalkan pemformatan yang digunakan pada teks yang disalin. Sebarang takrifan gaya yang dikaitkan dengan teks yang disalin disalin ke dokumen destinasi.

 • Destinasi Padankan pemformatan     Opsyen ini membuang kebanyakan pemformatan yang digunakan terus pada teks yang disalin, tetapi ia mengekalkan pemformatan yang dianggap menegaskannya, seperti tebal dan italik, apabila ia digunakan hanya sebahagian daripada pemilihan. Teks yang membawa pada ciri gaya perenggan yang ditampal. Teks juga membawa pada sebarang pemformatan langsung atau gaya aksara sifat teks yang mendahului kursor dengan segera apabila teks yang ditampal.

 • Kekalkan teks sahaja     Opsyen ini membuang semua pemformatan dan nontext unsur, seperti gambar atau jadual. Teks membawa pada ciri gaya perenggan yang ditampalkan dan mengambil sebarang pemformatan langsung atau sifat gaya aksara teks yang mendahului kursor dengan segera apabila teks yang ditampal. Unsur grafik dibuang dan jadual ditukar kepada siri perenggan.

Menampal antara dokumen apabila takrifan gaya berkonflik     Opsyen ini memaparkan kelakuan lalai yang berlaku apabila anda menampal kandungan yang telah disalin daripada dokumen lain dalam Word dan gaya yang diperuntukkan kepada teks yang disalin ditakrifkan secara berbeza dalam dokumen yang mana teks sedang ditampalkan. Dalam senarai juntai bawah, pilih salah satu yang berikut:

 • Mengekalkan pemformatan sumber     Opsyen ini mengekalkan penampilan teks yang disalin dengan memperuntukkan gaya Normal pada teks yang ditampal dan menggunakan pemformatan langsung. Pemformatan terus termasuk ciri-ciri seperti saiz fon, italik, atau pemformatan lain untuk meniru takrifan gaya teks yang disalin.

 • Gunakan gaya destinasi (lalai)     Opsyen ini mengekalkan nama gaya yang dikaitkan dengan teks yang disalin, tetapi ia menggunakan takrifan gaya dokumen di mana teks sedang ditampalkan. Contohnya, anda menyalin teks tajuk 1 dari satu dokumen kepada yang lain. Dalam satu dokumen, tajuk 1 ditakrifkan sebagai Arial tebal, 14 titik dan dalam dokumen yang anda tampalkan teks, tajuk 1 ditakrifkan sebagai Cambria tebal, 16 poin. Apabila anda menggunakan opsyen Gunakan gaya destinasi , teks yang ditampal menggunakan gaya tajuk 1, Cambria tebal, 16 poin.

 • Destinasi Padankan pemformatan     Opsyen ini membuang takrifan gaya dan paling pemformatan yang telah digunakan terus ke teks yang disalin, tetapi ia mengekalkan pemformatan yang dianggap menegaskannya, seperti tebal dan italik, apabila ia digunakan hanya sebahagian daripada pemilihan. Teks yang membawa pada takrifan gaya dalam dokumen yang teks sedang ditampalkan.

 • Kekalkan teks sahaja     Opsyen ini membuang semua pemformatan dan nontext unsur, seperti gambar atau jadual. Teks membawa pada ciri gaya perenggan yang ditampalkan dan mengambil sebarang pemformatan langsung atau sifat gaya aksara teks yang mendahului kursor dengan segera apabila teks yang ditampal. Unsur grafik dibuang dan jadual ditukar kepada siri perenggan.

Menampal dari program lain     Opsyen ini memaparkan kelakuan lalai yang berlaku apabila anda menampal kandungan yang telah disalin daripada program lain. Dalam senarai juntai bawah, pilih salah satu yang berikut:

 • Mengekalkan sumber pemformatan (lalai)     Opsyen ini mengekalkan pemformatan teks yang disalin.

 • Destinasi Padankan pemformatan     Opsyen ini membuang kebanyakan pemformatan yang digunakan terus pada teks yang disalin, tetapi ia mengekalkan pemformatan yang dianggap menegaskannya, seperti tebal dan italik, apabila ia digunakan hanya sebahagian daripada pemilihan. Teks yang membawa pada ciri gaya perenggan yang ditampal. Teks juga membawa pada sebarang ciri pemformatan langsung teks yang mendahului kursor dengan segera apabila teks yang ditampal.

 • Kekalkan teks sahaja     Opsyen ini membuang semua pemformatan dan nontext unsur, seperti gambar atau jadual. Teks membawa pada ciri gaya perenggan yang ditampalkan dan mengambil sebarang pemformatan langsung atau sifat gaya aksara teks yang mendahului kursor dengan segera apabila teks yang ditampal. Unsur grafik dibuang dan jadual ditukar kepada siri perenggan.

Selitkan/menampal gambar sebagai     Opsyen ini memaparkan cara Word menyelitkan gambar berbanding dengan teks dalam dokumen anda. Anda boleh menyelitkan imej sebaris dengan teks, membenarkan imej untuk beralih dengan teks atau membalut teks di sekeliling, hadapan atau di belakang imej. Dalam senarai juntai bawah, pilih salah satu yang berikut:

 • Sebaris dengan teks     Opsyen ini menyelitkan grafik dalam perenggan seolah-olahnya ia teks. Opsyen ini digunakan secara lalai. Grafik beralih apabila anda menambah atau memadamkan teks. Anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula dengan cara yang sama anda menyeret teks.

 • Segi empat sama     Opsyen ini membalut teks di sekeliling semua sisi segi empat sama di sekeliling grafik. Grafik beralih apabila anda menambah atau memadamkan teks, tetapi anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula.

 • Ketat     Opsyen ini membalut teks di sekeliling grafik dalam bentuk yang tidak sekata di sekitar imej sebenar. Grafik beralih apabila anda menambah atau memadamkan teks, tetapi anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula.

 • Di belakang teks     Opsyen ini menyelitkan grafik agar grafik mengapung pada lapisan sendiri di belakang teks. Terdapat tiada sempadan di sekeliling grafik. Grafik beralih apabila anda menambah atau memadamkan teks, tetapi anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula.

 • Di depan teks     Opsyen ini menyelitkan grafik agar grafik mengapung pada lapisan sendiri di hadapan teks. Terdapat tiada sempadan di sekeliling grafik. Grafik beralih apabila anda menambah atau memadamkan teks, tetapi anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula.

 • Melalui     Opsyen ini membalut teks di sekeliling grafik, termasuk mengisi ruang yang dicipta oleh bentuk concave, seperti bulan Sabit. Grafik beralih apabila anda menambah atau memadamkan teks, tetapi anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula.

 • Atas dan bawah     Opsyen ini menghalang teks Pembalutan di bahagian grafik. Grafik beralih apabila anda menambah atau memadamkan teks, tetapi anda boleh menyeret grafik untuk menempatkannya semula.

Kekalkan bulet dan nombor apabila menampal teks dengan opsyen Simpan teks sahaja     Pilih ini opsyen untuk menukar penomboran dan bulet kepada simbol teks.

Gunakan kunci Selit untuk tampal     Pilih opsyen ini untuk menggunakan kunci INSERT untuk Menyelitkan kandungan papan klip Office ke dalam dokumen.

Butang Opsyen tampal menunjukkan     Pilih opsyen ini untuk memaparkan butang Opsyen tampal apabila anda menampal kandungan. Anda boleh menggunakan butang Opsyen tampal untuk membatalkan atau mengubah suai seting yang anda buat dalam seksyen ini bagi kotak dialog Opsyen Word .

Gunakan pintar memotong dan menampal     Pilih opsyen ini untuk melaraskan pemformatan apabila anda menampal teks secara automatik. Selepas anda memilih kotak semak ini, anda boleh klik seting untuk mengesetkan opsyen tambahan untuk menampal.

 • Seting     Klik untuk membuka kotak dialog seting . Gunakan kotak dialog ini untuk menentukan kelakuan lalai apabila mencantumkan, memotong dan menampal teks. Anda boleh menulis ganti kelakuan lalai menggunakan butang Opsyen tampal yang muncul apabila anda menampal kandungan dari papan klip ke dalam dokumen anda. Butang ini adalah tersedia hanya apabila opsyen gunakan pintar memotong dan menampal dihidupkan.

  • Menggunakan opsyen lalai untuk     Klik item dalam senarai untuk memilih pra konfigurasi opsyen dalam kotak dialog. Untuk memilih konfigurasi anda sendiri opsyen, klik tersuai dalam senarai ini.

  • Laraskan ayat dan word jarak secara automatik     Pilih opsyen ini untuk mengalih keluar ruang tambahan apabila memadam teks atau menambah ruang diperlukan ketika menampal teks daripada papan klip.

  • Laraskan perenggan jarak pada tampal     Pilih opsyen ini untuk menghalang mencipta perenggan kosong dan untuk mengelakkan jarak perenggan yang tidak konsisten.

  • Laraskan pemformatan jadual dan penjajaran pada tampal     Pilih opsyen untuk mengawal pemformatan dan penjajaran Jadual ini. Apabila opsyen ini dihidupkan, sel tunggal ditampalkan sebagai teks, bahagian Jadual ditampalkan sebagai baris ke Jadual sedia ada (dan bukannya sebagai Jadual tersarang), dan apabila anda menambah Jadual pada jadual sedia ada, Jadual ditampal dilaraskan agar sepadan dengan jadual sedia ada.

  • Kelakuan gaya pintar     Memilih opsyen ini tidak mempunyai kesan. Untuk memperhalusi kelakuan gaya apabila menampal kandungan, gunakan opsyen menampal dalam seksyen potong, salin, dan tampal opsyen lanjutan .

  • Cantum pemformatan apabila menampal dari Microsoft Office PowerPoint     Pilih opsyen ini untuk mengawal hasil apabila anda menampal kandungan dari persembahan PowerPoint. Apabila opsyen ini dihidupkan, pemformatan teks sekeliling atau jadual digunakan untuk teks yang ditampal, yang digunakan baru-baru bulet, nombor atau senarai gaya digunakan pada senarai yang ditampal dan rupa item seperti jadual, Hiperpautan, imej, objek OLE dan bentuk dikekalkan daripada sumber dalam PowerPoint.

  • Laraskan pemformatan apabila menampal dari Microsoft Office Excel     Pilih opsyen ini untuk mengawal hasil apabila menampal data dari Excel. Apabila opsyen ini dihidupkan, data ditampal diletakkan dalam Jadual dan Carta ditampalkan sebagai gambar dan bukannya sebagai objek OLE .

  • Cantum ditampalkan senarai dengan senarai keliling     Pilih opsyen ini untuk item senarai format untuk mematuhi senarai sekeliling apabila anda menampal item ke dalam senarai.

Halaman atas

Tunjukkan kandungan dokumen

Menunjukkan warna latar dan imej dalam pandangan tataletak cetak     Pilih opsyen ini untuk memaparkan warna latar dan imej.

Tunjukkan teks dibalut dalam tetingkap dokumen     Pilih opsyen ini untuk membalut teks ke tetingkap dokumen, supaya ia lebih mudah dibaca pada skrin.

Menunjukkan Ruang letak gambar     Pilih opsyen ini untuk memaparkan kotak kosong yang menggantikan setiap gambar dalam dokumen anda. Opsyen ini mempercepatkan proses menskrol menerusi dokumen yang mengandungi bilangan gambar yang besar.

Menunjukkan lukisan dan kotak teks pada skrin     Pilih opsyen ini untuk memaparkan objek yang dicipta dengan alat melukis Word dalam pandangan tataletak cetak atau pandangan tataletak Web. Kosongkan kotak semak ini untuk menyembunyikan lukisan dan mungkin kelajuan paparan dokumen yang mengandungi banyak lukisan. Lukisan akan dicetak walaupun jika anda mengosongkan kotak semak ini.

Menunjukkan animasi teks     Pilih opsyen ini untuk memaparkan animasi teks pada skrin anda. Kosongkan kotak semak untuk melihat teks rupa apabila dicetak.

Gunakan opsyen ini apabila melihat animasi teks dalam dokumen yang dicipta dalam versi Word terdahulu daripada Word 2007. Versi semasa Word tidak lagi menyediakan keupayaan untuk mencipta teks animasi.

Tunjukkan aksara kawalan     Pilih opsyen ini untuk memaparkan aksara kawalan kanan ke kiri.

Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa kanan ke kiri didayakan untuk pengeditan teks.

Tunjukkan penanda buku     Pilih opsyen ini untuk memaparkan penanda buku pada skrin. Jika anda memperuntukkan penanda buku item, item yang ditanda bukukan muncul dalam kurungan ([…]). Jika anda memperuntukkan penanda buku ke lokasi, penanda buku muncul sebagai pancaran. Kurungan dan pancaran-i yang tidak muncul dalam dokumen bercetak.

Tunjukkan tag pintar     Pilih opsyen ini untuk memaparkan garis bawah bertitik ungu di bawah teks yang dikenali sebagai tag pintar.

Menunjukkan sempadan teks     Pilih opsyen ini untuk memaparkan garis bertitik di sekeliling Jidar teks, lajur dan perenggan. Sempadan adalah untuk tujuan tataletak; Ia tidak muncul dalam dokumen bercetak.

Tunjukkan tanda Pangkas     Pilih opsyen ini untuk memaparkan sudut Jidar.

Menunjukkan kod medan dan bukannya nilai mereka     Pilih opsyen ini untuk memaparkan kod medan dan bukannya hasil medan dalam dokumen anda. Contohnya, anda mungkin lihat {@\"MMMM masa, d, YYYY"} dan bukannya 4 Februari 2008. Kosongkan kotak semak ini untuk melihat hasil medan.

Tanpa mengira seting ini, anda boleh sentiasa bertukar antara memaparkan kod medan dan hasil kod medan dengan menekan ALT+F9.

Medan pelorekan     Opsyen ini memaparkan sama ada dan apabila medan berlorek. Dalam senarai, pilih sentiasa atau Apabila dipilih untuk melorek medan anda. Pewarnaan medan membuatnya mudah untuk mengenal pasti. Pelorekan muncul pada skrin tetapi bukan dalam dokumen bercetak.

Angka     Opsyen ini menentukan cara angka akan muncul dalam dokumen. Pilih item daripada senarai.

Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa Arab yang didayakan untuk pengeditan teks.

 • Bahasa Arab Pilih opsyen ini untuk memaparkan angka dalam format yang biasa digunakan oleh penutur bahasa Inggeris dan Bahasa Eropah lain.

 • Bahasa Hindi Pilih opsyen ini untuk memaparkan angka dalam format yang biasa digunakan oleh penutur bahasa Arab dan Hindi.

 • Konteks Pilih opsyen ini untuk memaparkan angka berdasarkan Bahasa teks sekeliling.

 • Sistem Pilih opsyen ini untuk memaparkan angka berdasarkan seting rantau dalam Panel Kawalan.

Nama bulan     Opsyen ini menentukan cara nama bulan Barat (Gregory) muncul dalam teks bahasa Arab.. Pilih item daripada senarai.

Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa Arab yang didayakan untuk pengeditan teks.

 • Bahasa Arab Pilih opsyen ini untuk menggunakan nama bulan asli Arab.

 • Bahasa Inggeris ditransliterasikan Pilih opsyen ini untuk menyebut ejaan nama bulan Barat (Gregory) dalam sebutan bahasa Inggeris dengan menggunakan teks bahasa Arab..

 • Bahasa Perancis ditransliterasikan Pilih opsyen ini untuk menyebut ejaan nama bulan Barat (Gregory) dalam sebutan bahasa Perancis dengan menggunakan teks bahasa Arab..

Diakritik     Opsyen ini memaparkan diakritik dalam dokumen.

Opsyen ini adalah tersedia hanya jika bahasa yang menggunakan diakritik didayakan untuk pengeditan teks.

 • Gunakan warna ini untuk diakritik Pilih opsyen ini untuk menentukan warna untuk paparan diakritik semua, tanpa mengira warna diakritik dalam dokumen asal. Dalam senarai, pilih warna.

Menggunakan Draf fon dalam pandangan Draf dan rangka      Pada komputer dengan sumber terlampau terhad, pilih opsyen ini untuk mempercepatkan paparan skrin dokumen.

 • Nama     Pilih fon yang digunakan untuk Draf dokumen anda. Opsyen ini adalah tersedia hanya apabila anda memilih kotak semak gunakan fon Draf dalam pandangan Draf dan rangka .

 • Saiz     Pilih saiz titik fon Draf. Opsyen ini adalah tersedia hanya apabila anda memilih kotak semak gunakan fon Draf dalam pandangan Draf dan rangka .

Pandangan dokumen     Opsyen ini menentukan arah teks untuk dokumen baru.

Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa kanan ke kiri didayakan untuk pengeditan teks.

 • Kanan ke kiri Pilih opsyen ini untuk menyusun dokumen kanan ke kiri. Contohnya, perenggan bermula di sebelah kanan dokumen dengan teks mengalir ke kiri.

 • Kiri ke kanan Pilih opsyen ini untuk menyusun dokumen kiri ke kanan. Contohnya, perenggan bermula di sebelah kiri dokumen dengan teks mengalir ke kanan.

Penggantian fon     Klik untuk membuka kotak dialog Penggantian fon . Gunakan opsyen ini untuk menentukan sama ada dokumen aktif menggunakan sebarang fon yang tidak tersedia pada komputer anda. Jika dokumen menggunakan fon yang tidak berada pada komputer anda, anda boleh menggunakan kotak dialog untuk menentukan fon substitute.

Halaman atas

Paparan

Tunjukkan dokumen terbaru sebanyak ini     Masukkan bilangan item, antara 1 dan 50, untuk dipaparkan dalam senarai Dokumen terkini .

Hanya fail pertama sembilan dalam senarai yang diperuntukkan kekunci pemecut. Anda boleh membuka dokumen ini dengan menekan 1 hingga 9 selepas anda menekan ALT + F.

Tunjukkan ukuran dalam unit     Pilih unit ukuran yang anda ingin gunakan untuk pembaris mendatar dan untuk ukuran yang anda taipkan dalam kotak dialog.

Gaya kawasan tetingkap lebar dalam pandangan Draf dan rangka     Taipkan perpuluhan positif, seperti 0.5, dalam kotak untuk membuka kawasan gaya yang memaparkan nama gaya yang digunakan pada teks. Untuk menutup kawasan gaya, masukkan 0.

Tunjukkan ukuran dalam lebar aksara     Pilih opsyen ini untuk menggunakan aksara lebar sebagai asas untuk menjajarkan teks, seperti dalam pembaris menegak dan mendatar.

Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks.

Tunjukkan piksel untuk ciri HTML     Pilih opsyen ini untuk menggunakan piksel sebagai unit ukuran dalam kotak dialog yang berkaitan dengan ciri HTML lalai.

Tunjukkan semua tetingkap dalam bar tugas     Pilih opsyen ini untuk memaparkan ikon pada bar tugas Microsoft Windows untuk setiap tetingkap yang terbuka dalam program Microsoft Office. Mengosongkan kotak semak ini meletakkan ikon tunggal untuk setiap program terbuka pada bar tugas.

Tunjukkan kekunci pintas dalam petua skrin     Pilih opsyen ini untuk memaparkan pintasan papan kekunci dalam petua skrin.

Menunjukkan bar skrol mendatar     Pilih opsyen ini untuk memaparkan Bar Skrol mendatar di bahagian bawah tetingkap dokumen.

Menunjukkan bar skrol menegak     Pilih opsyen ini untuk memaparkan bar skrol menegak di sebelah tetingkap dokumen.

 • Kiri bar skrol Pilih opsyen ini untuk menempatkan bar skrol menegak di sebelah kiri tetingkap dokumen. Gunakan opsyen ini apabila bekerja dengan dokumen yang kebanyakannya menggunakan teks kanan ke kiri.

  Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa kanan ke kiri didayakan untuk pengeditan teks.

Menunjukkan pembaris menegak dalam pandangan tataletak cetak     Pilih opsyen ini untuk memaparkan pembaris menegak di sebelah tetingkap dokumen. Pastikan anda juga memilih kotak semak pembaris dalam Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan pada tab pandangan reben komponen Antara muka pengguna Microsoft Office Fluent.

 • Tunjukkan pembaris kanan dalam pandangan tataletak cetak Pilih opsyen ini untuk memaparkan pembaris menegak di sebelah kanan tetingkap dokumen.

  Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa kanan ke kiri didayakan untuk pengeditan teks.

Optimumkan pemposisian untuk tataletak dan bukannya kebolehbacaan aksara      Pilih opsyen ini untuk memaparkan pemposisian aksara dengan tepat, kerana ia akan muncul dalam dokumen bercetak bergantung pada blok teks. Jarak antara aksara mungkin terherot apabila opsyen ini dihidupkan. Untuk kebolehbacaan terbaik pada skrin, matikan opsyen ini.

Halaman atas

Cetak

Menggunakan Draf kualiti     Pilih opsyen ini untuk mencetak dokumen dengan pemformatan minimum, yang mungkin kelajuan proses pencetakan. Banyak pencetak tidak menyokong fungsi ini.

Cetak dalam latar     Pilih opsyen ini untuk mencetak dokumen dalam latar, yang membenarkan anda meneruskan kerja semasa anda mencetak. Opsyen ini memerlukan memori lebih tersedia untuk membenarkan anda untuk bekerja dan mencetak pada masa yang sama. Jika bekerja dengan dokumen anda sementara pencetakan menjadi unacceptably perlahan, mematikan opsyen ini.

Mencetak halaman mengikut tertib songsang     Pilih opsyen ini untuk mencetak halaman mengikut tertib songsang, bermula dengan halaman terakhir dalam dokumen anda. Gunakan opsyen ini apabila anda mencetak sampul.

Tag XML cetak     Pilih opsyen ini untuk mencetak tag XML untuk unsur XML yang digunakan pada dokumen XML. Anda mesti mempunyai skema yang dilampirkan ke dokumen, dan anda mesti menggunakan unsur yang disediakan oleh skema dilampirkan. Tag muncul dalam dokumen bercetak.

Mencetak kod medan dan bukannya nilai mereka     Pilih opsyen ini untuk mencetak kod medan dan bukannya hasil medan — contohnya, {@\"MMMM masa, d, YYYY"} dan bukannya 4 Februari 2008.

Cetak pada hadapan helaian untuk cetakan Dupleks     Pilih opsyen ini untuk mencetak hadapan setiap helaian apabila mencetak pada pencetak yang tidak mempunyai keupayaan Dupleks. Halaman akan dicetak mengikut tertib songsang agar apabila anda menterbalikkan tindanan untuk mencetak di belakang, halaman akan dicetak dalam tertib yang betul.

Cetak pada bahagian belakang helaian untuk cetakan Dupleks     Pilih opsyen ini untuk mencetak kembali setiap helaian apabila mencetak pada pencetak yang tidak mempunyai keupayaan Dupleks. Halaman akan dicetak dalam tertib menaik agar ia sepadan dengan tindanan halaman yang dicetak di hadapan mengikut tertib songsang.

Skala kandungan untuk A4 atau 8.5 x 11" saiz kertas     Pilih opsyen ini untuk melaraskan secara automatik dokumen yang direka bentuk untuk kertas 8.5 oleh-11-inci untuk memuatkan kertas A4 dan untuk melaraskan dokumen yang direka bentuk untuk kertas A4 untuk memuatkan kertas 8.5 oleh-11-inci. Opsyen ini membawa menjejaskan hanya jika A4 atau kertas 8.5 oleh-11-inci dalam pencetak tidak sepadan dengan saiz kertas yang disetkan pada tab Tataletak halaman dalam Word. Opsyen ini mempengaruhi cetakan sahaja; Ia tidak mempengaruhi pemformatan.

Dulang lalai     Opsyen ini memaparkan dulang pencetak yang digunakan secara lalai. Untuk mengikuti seting dalam pencetak anda, pilih gunakan seting pencetak. Untuk memilih dulang tertentu, pilih ia dalam senarai. Pilihan dalam senarai bergantung pada konfigurasi pencetak anda.

Halaman atas

Apabila mencetak dokumen ini

Apabila mencetak dokumen ini     Pilih dokumen yang menggunakan seting ini mencetak. Dalam senarai, pilih nama dokumen yang telah pun dibuka, atau pilih Semua dokumen baru untuk menjadikan seting yang digunakan kepada semua dokumen yang akan anda cipta.

Cetak PostScript pada teks     Pilih opsyen ini untuk mencetak PostScript kod apabila dokumen mengandungi medan cetak.

Cetak data sahaja daripada borang     Pilih opsyen ini untuk mencetak data yang dimasukkan ke dalam borang dalam talian tanpa mencetak borang.

Halaman atas

Simpan

Prom sebelum Menyimpan templat Normal     Pilih opsyen ini untuk memaparkan, apabila anda menutup Word, mesej yang bertanya sama ada anda ingin menyimpan sebarang perubahan yang dibuat kepada templat lalai. Kerana perubahan kepada templat lalai akan mempengaruhi sebarang dokumen baru yang anda cipta, anda mungkin ingin menerima isyarat apabila templat telah berubah. Mengosongkan kotak semak ini secara automatik menyimpan perubahan tanpa menggesa anda.

Sentiasa mencipta salinan sandaran     Pilih opsyen ini untuk mencipta salinan sandaran bagi dokumen setiap kali anda menyimpan dokumen. Setiap salinan sandaran menggantikan salinan sandaran sebelumnya. Word menambah frasa "Sandaran" kepada nama fail dan digunakan .wbk sambungan fail untuk salinan sandaran semua. Salinan sandaran disimpan dalam folder yang sama sebagai dokumen asal anda.

Salin fail secara jauh disimpan pada komputer anda, dan mengemas kini fail jauh apabila Menyimpan     Pilih opsyen ini untuk menyimpan salinan setempat fail yang anda simpan pada rangkaian atau pemacu boleh alih buat sementara waktu. Apabila anda menyimpan salinan setempat, Word menyimpan perubahan anda pada salinan asal. Jika fail asal tidak tersedia, Word menggesa anda untuk menyimpan fail dalam lokasi yang lain untuk mengelakkan kehilangan data.

Menyimpan Benarkan latar     Pilih opsyen ini untuk menyimpan dokumen anda semasa anda bekerja. Meter kemajuan muncul dalam bar apabila Word melaksanakan latar Simpan status.

Halaman atas

Mengekalkan kesetiaan apabila perkongsian dokumen ini

Mengekalkan kesetiaan apabila berkongsi dokumen ini     Pilih dokumen yang menggunakan seting ini. Dalam senarai, pilih nama dokumen yang telah pun dibuka, atau pilih Semua dokumen baru untuk menjadikan seting yang digunakan kepada semua dokumen yang akan anda cipta.

Menyimpan tag pintar sebagai sifat XML dalam halaman Web     Pilih opsyen ini untuk menyimpan semua tag pintar dalam dokumen sebagai bahasa penanda boleh Perluas (XML) dalam fail bahasa penanda hiperteks (HTML).

Menyimpan data borang sebagai fail teks terbatas     Pilih opsyen ini untuk menyimpan data yang dimasukkan ke dalam borang dalam talian sebagai teks tunggal, terbatas tab fail dalam format teks biasa. Kemudian, anda boleh mengimport kandungan fail tersebut ke dalam pangkalan data.

Data Linguistik terbenam     Pilih opsyen ini untuk menyimpan data Linguistik seperti pertuturan dan teks tulisan tangan.

Tag pintar terbenam     Pilih opsyen ini untuk menyimpan tag pintar sebagai sebahagian daripada dokumen anda.

Halaman atas

Umum

Memberikan maklum balas dengan bunyi     Pilih opsyen ini untuk menambah bunyi tertentu tindakan atau peristiwa dalam Word dan program lain dalam Sistem Microsoft Office 2007. Contohnya, Word boleh memainkan bunyi apabila ia melengkapkan proses. Untuk mengubah bunyi yang dikaitkan dengan peristiwa, Buka folder untuk bunyi dan peranti audio dalam Panel Kawalan. Komputer anda mesti mempunyai kad bunyi untuk memainkan bunyi kebanyakan.

Berikan maklum balas dengan animasi     Pilih opsyen ini untuk menganimasikan pergerakan penuding anda dalam Word dan program Office yang lain. Opsyen ini juga menyediakan kursor animasi untuk tindakan seperti mencetak, menyimpan, automatik operasi pemformatan dan Cari dan ganti.

Sahkan penukaran format fail semasa Buka     Pilih opsyen ini untuk memilih penukar fail yang digunakan untuk membuka fail yang dicipta dalam program lain. Kosongkan kotak semak ini jika anda ingin Word untuk memilih penukar secara automatik.

Kemas kini Pautan automatik di buka     Pilih opsyen ini untuk mengemas kini sebarang kandungan yang dipautkan ke fail lain setiap kali anda membuka dokumen secara automatik.

Benarkan yang membuka dokumen dalam pandangan Draf     Pilih opsyen ini untuk dapat membuka dokumen dalam pandangan Draf.

Untuk menjadikan dokumen dibuka dalam pandangan Draf secara lalai, anda perlu menghidupkan opsyen ini dan kemudian pada tab pandangan dalam Kumpulan Pandangan dokumen , klik Draf. Membuat beberapa jenis perubahan pada dokumen, dan kemudian simpan dokumen tersebut.

Benarkan latar membuka halaman Web     Pilih opsyen ini untuk membuka halaman Web dokumen di latar semasa anda bekerja. Meter kemajuan muncul dalam status bar apabila Word membuka halaman dalam latar.

Mendayakan repagination latar     Pilih opsyen ini untuk repaginate dokumen secara automatik semasa anda bekerja. Opsyen ini adalah tersedia dalam pandangan Draf dan rangka sahaja. Mengosongkan kotak semak ini akan menghalang nombor halaman daripada mengemas kini (apabila dipaparkan dalam status bar) sehingga anda bertukar kepada pandangan tataletak cetak.

Menunjukkan ralat antara muka pengguna tambahan     Pilih opsyen ini untuk memaparkan mesej ralat daripada program yang sesuaikan antara muka pengguna. Opsyen ini adalah berguna khususnya untuk pengarang penyelesaian perisian, kerana ia memberikan maklumat untuk penyahpepijatan penyesuaian untuk antara muka pengguna.

Mel alamat     Taipkan alamat yang anda ingin Word untuk digunakan sebagai alamat kembali lalai sampul dan huruf.

Lokasi fail     Klik ini untuk melihat lokasi storan lalai untuk dokumen, templat dan item lain yang anda cipta dan gunakan dalam Word. Dalam kotak dialog Lokasi fail , klik item yang anda ingin ubah, dan kemudian klik ubah suai untuk mengesetkan lokasi lalai baru.

Lokasi lalai untuk templat dan folder permulaan dianggap sebagai lokasi dipercayai. Jika anda mengubah lokasi, pastikan folder baru lokasi yang selamat.

Opsyen web     Klik untuk membuka kotak dialog Opsyen Web . Gunakan kotak dialog ini untuk mengesetkan opsyen untuk menggunakan Word untuk mencipta halaman Web.

Opsyen Perkhidmatan     Klik untuk membuka kotak dialog Opsyen Perkhidmatan . Gunakan kotak dialog ini untuk mengesetkan opsyen untuk ruang kerja kongsi.

Halaman atas

Keserasian

Dokumen Word Inggeris 6.0/95     Opsyen ini menentukan keutamaan anda untuk menukar teks. Versi Word terdahulu telah kadangkala digunakan bersama dengan program pihak ketiga yang direka bentuk untuk menyokong Bahasa Cina atau Korea pada versi Bahasa Inggeris Microsoft Windows. Jika penggunaan hasil tambahan ini dalam paparan teks salah dalam dokumen yang anda cuba membuka, anda boleh menggunakan opsyen ini untuk menukar dokumen supaya teks dipaparkan dengan betul. Selepas berjaya membuka fail, pastikan untuk mengeset semula opsyen ini untuk membuka biasa; Jika tidak, fail disimpan dengan betul mungkin dibuka dengan betul.

Opsyen ini adalah tersedia hanya jika Bahasa Asia Timur didayakan untuk pengeditan teks.

 • Mengandungi teks Asia Pilih opsyen ini jika anda tahu dokumen mengandungi teks Asia Timur, supaya teks akan dipaparkan dengan betul.

 • Buka biasa Pilih opsyen ini selepas fail telah dibuka untuk memaparkan teks dengan betul.

 • Kesan teks Asia secara automatik Pilih opsyen ini jika anda tidak pasti sama ada dokumen mengandungi teks Asia Timur. Word mencuba untuk mengesan teks Asia Timur dan dipaparkan dengan betul.

Halaman atas

Opsyen keserasian untuk

Opsyen keserasian untuk     Pilih dokumen yang menggunakan seting ini. Dalam senarai, pilih nama dokumen yang telah pun dibuka, atau pilih Semua dokumen baru untuk menjadikan seting yang digunakan kepada semua dokumen yang akan anda cipta.

Menyusun dokumen ini jika dicipta dalam     Pilih program pemprosesan perkataan yang anda jangkakan untuk digunakan untuk membuka dokumen. Seting dalam senarai opsyen tataletak berubah menurut program pemprosesan perkataan yang anda pilih. Untuk menentukan anda sendiri konfigurasi seting, pilih tersuai.

Opsyen tataletak     Senarai opsyen untuk menyusun dokumen. Pilih kotak semak untuk opsyen yang anda inginkan.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×