Opsyen Jadual pangsi

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Gunakan kotak dialog Opsyen Jadual pangsi untuk mengawal pelbagai seting untuk laporan Jadual pangsi.

Nama    Memaparkan nama Jadual pangsi. Untuk mengubah nama, klik teks dalam kotak dan edit nama.

Tataletak & Format

Seksyen tataletak

Cantumkan dan pusatkan sel dengan label    Pilih untuk mencantumkan sel untuk luaran baris dan lajur item agar anda boleh memusatkan item secara mendatar dan menegak. Kosongkan untuk laras kiri item dalam medan baris dan lajur luaran di atas Kumpulan item.

Apabila dalam bentuk padat Inden label baris     Untuk mengengsot baris dalam kawasan label baris apabila laporan Jadual pangsi dalam format yang padat, pilih satu aras pengengsotan 0-127.

Paparan medan dalam kawasan penapis laporan     Memilih ke bawah, kemudian atas untuk pertama memaparkan medan dalam kawasan penapis laporan dari atas ke bawah, seperti medan ditambahkan, sebelum mengambil lajur lain. Pilih atas, kemudian ke bawah untuk pertama memaparkan medan dalam kawasan penapis laporan dari kiri ke kanan, seperti medan ditambahkan, sebelum mengambil baris lain.

Medan penapis laporan setiap lajur     Taip atau pilih bilangan medan untuk memaparkan sebelum mengambil lajur atau baris yang berdasarkan pada seting memaparkan medan dalam kawasan penapis laporanyang lain.

Seksyen format

Untuk nilai ralat menunjukkan     Pilih kotak semak ini, dan kemudian taipkan teks, seperti "Tidak sah", yang anda ingin paparkan dalam sel dan bukannya mesej ralat. Kosongkan kotak semak ini untuk memaparkan mesej ralat.

Bagi sel kosong Tunjukkan     Pilih kotak semak ini, dan kemudian taipkan teks, seperti "Kosong", yang anda ingin paparkan dalam sel dan bukannya sel kosong.

Automuat lebar lajur semasa kemas kini     Pilih untuk melaraskan lajur Jadual pangsi secara automatik untuk memuatkan saiz terluas teks atau nilai nombor. Kosongkan untuk mengekalkan lebar lajur Jadual pangsi semasa.

Kekalkan pemformatan sel semasa kemas kini    Pilih untuk menyimpan tataletak laporan Jadual pangsi dan memformatkan supaya ia digunakan setiap kali anda melaksanakan operasi pada jadual pangsi. Kosongkan untuk tidak menyimpan tataletak laporan Jadual pangsi dan format dan menggunakan tataletak lalai dan format setiap kali anda melaksanakan operasi pada jadual pangsi.

Jumlah & penapis

Seksyen jumlah besar

Menunjukkan jumlah besar bagi baris    Pilih atau kosongkan untuk memaparkan atau menyembunyikan Jumlah besar lajur di sebelah lajur terakhir.

Menunjukkan jumlah besar untuk lajur    Pilih atau kosongkan untuk memaparkan atau menyembunyikan baris Jumlah besar di bawah laporan Jadual pangsi.

Seksyen penapis

Item subjumlah halaman yang ditapis    Pilih atau kosongkan untuk memasukkan atau mengecualikan item ditapis laporan dalam subjumlah.

Nota: Sumber data OLAP mesti menyokong sintaks subpilih ungkapan MDX.

Tanda jumlah dengan *    Pilih atau kosongkan untuk memaparkan atau menyembunyikan asterisk di sebelah jumlah. Asterisk menunjukkan bahawa nilai kelihatan yang dipaparkan dan yang digunakan apabila Excel mengira jumlah tidak hanya nilai yang digunakan dalam pengiraan.

Nota: Opsyen ini adalah hanya tersedia jika sumber data OLAP tidak menyokong sintaks subpilih ungkapan MDX.

Membenarkan berbilang penapis per medan    Pilih untuk memasukkan semua nilai, termasuk tersebut tersembunyi dengan penapisan, apabila Microsoft Office Excel mengira subjumlah dan jumlah besar. Kosongkan untuk memasukkan item sahaja dipaparkan apabila Excel mengira subjumlah dan jumlah besar.

Nota: Seting ini adalah hanya tersedia untuk sumber data bukan OLAP.

Pengisihan Seksyen

Menggunakan senarai tersuai apabila pengisihan    Pilih atau kosongkan untuk mendayakan atau menyahdayakan menggunakan senarai tersuai apabila Excel akan Mengisih senarai. Mengosongkan kotak semak ini mungkin juga meningkatkan prestasi apabila anda Mengisih data berjumlah besar.

Paparan

Seksyen paparan

Butang Kembangkan/Runtuhkan tayangan    Pilih untuk memaparkan tanda tambah atau tolak butang yang anda gunakan untuk mengembangkan atau meruntuhkan baris atau label lajur. Kosongkan untuk menyembunyikan tanda tambah atau tolak butang yang anda gunakan untuk mengembangkan atau meruntuhkan baris atau label lajur. Anda mungkin ingin menyembunyikan tanda tambah atau tolak butang apabila anda mencetak laporan Jadual pangsi atau apabila anda memaparkan laporan Jadual pangsi hanya untuk dilihat.

Menunjukkan petua alat kontekstual    Pilih untuk memaparkan petua alat yang menunjukkan maklumat nilai, baris atau lajur untuk nilai medan atau data. Kosongkan untuk menyembunyikan petua alat yang menunjukkan maklumat nilai, baris atau lajur untuk nilai medan atau data.

Menunjukkan sifat dalam petua alat    Pilih atau kosongkan untuk memaparkan atau menyembunyikan petua alat yang menunjukkan sifat maklumat untuk item.

Nota: Seting ini adalah hanya tersedia untuk sumber data OLAP.

Paparan medan kapsyen dan penapis juntai turun    Pilih atau kosongkan untuk memaparkan atau menyembunyikan Jadual pangsi kapsyen di atas laporan Jadual pangsi dan menapis anak panah juntai bawah pada label lajur dan baris.

Tataletak Jadual pangsi klasik    Pilih atau kosongkan untuk mendayakan atau menyahdayakan menyeret medan pada dan keluar daripada laporan Jadual pangsi.

Nota: Opsyen ini mendayakan keserasian dengan versi terdahulu laporan Jadual pangsi. Untuk maklumat lanjut, lihat bekerja dengan format Jadual pangsi yang berbeza dalam Excel.

Menunjukkan item tanpa data pada baris    Pilih atau kosongkan untuk memaparkan atau menyembunyikan baris item yang mempunyai nilai tiada.

Nota: Seting ini adalah hanya tersedia untuk sumber data OLAP.

Menunjukkan item tanpa data pada lajur    Pilih atau kosongkan untuk memaparkan atau menyembunyikan lajur item yang mempunyai nilai tiada.

Nota: Seting ini adalah hanya tersedia untuk sumber data OLAP.

Paparan label item apabila tiada medan dalam kawasan nilai    Pilih atau kosongkan untuk memaparkan atau menyembunyikan label item apabila tiada medan dalam kawasan nilai.

Nota: Kotak semak ini hanya digunakan pada Laporan Jadual pangsi yang dicipta sebelum Office Excel 2007.

Tunjukkan ahli terhitung daripada pelayan OLAP     Pilih atau kosongkan untuk memaparkan atau menyembunyikan ahli terhitung dalam dimensi. Kotak semak ini tidak mempengaruhi ukuran terhitung.

Nota: Seting ini adalah hanya tersedia untuk sumber data OLAP.

Seksyen medan senarai

Dua opsyen yang berikut adalah berbeza sama sekali.

Isih A hingga Z    Pilih untuk menyusun medan dalam senarai medan jadual pangsi dalam tertib abjad Isih menaik.

Nota: Seting ini kini tidak tersedia untuk sumber data OLAP.

Mengisih dalam tertib sumber data    Pilih untuk menyusun medan dalam senarai medan jadual pangsi dalam tertib yang ditentukan oleh sumber data Luaran.

Nota: Seting ini kini tidak tersedia untuk sumber data OLAP.

Mencetak

Butang Kembangkan/Runtuhkan cetak apabila dipaparkan pada jadual pangsi    Pilih atau kosongkan untuk memaparkan atau menyembunyikan mengembangkan dan meruntuhkan butang apabila anda mencetak laporan Jadual pangsi. Kotak semak ini kini tidak tersedia jika kotak semak Tunjukkan butang gerudi dikosongkan dalam tab paparan kotak dialog ini.

Mengulangi label baris pada setiap halaman bercetak    Pilih atau kosongkan untuk mengulangi label item semasa kawasan label baris pada setiap halaman bercetak Laporan Jadual pangsi.

Setkan tajuk cetak    Pilih atau kosongkan untuk mendayakan atau menyahdayakan berulang pengepala medan lajur dan baris dan lajur label item pada setiap halaman bercetak Laporan Jadual pangsi.

Nota: Untuk benar-benar mencetak label, anda masih mesti memasukkan nilai dalam kotak baris untuk diulangi di atas atau lajur untuk diulangi di kiri di bawah Seksyen Cetak tajuk dalam tab helaian kotak dialog Persediaan halaman . (Pada tab Tataletak halaman , dalam Kumpulan Persediaan halaman , klik Cetak tajuk.

Data

Seksyen Data Jadual pangsi

Menyimpan sumber data dengan fail    Pilih atau kosongkan untuk menyimpan atau tidak menyimpan data daripada sumber data luaran dengan buku kerja.

Nota: 

  • Seting ini tidak harus digunakan untuk menguruskan data privasi.

  • Juga, seting ini kini tidak tersedia untuk sumber data OLAP.

Dayakan Kembangkan ke butiran    Pilih atau kosongkan untuk mendayakan menggerudi ke bawah ke butiran data daripada sumber data, dan kemudian memaparkan data pada lembaran kerja baru.

Nota: Seting ini kini tidak tersedia untuk sumber data OLAP.

Menyegar semula data apabila membuka fail    Pilih atau kosongkan untuk menyegar semula atau tidak menyegar semula data apabila anda membuka buku kerja Excel yang mengandungi laporan Jadual pangsi ini.

Nota: Seting ini kini tidak tersedia untuk sumber data OLAP.

Kekalkan item yang dipadamkan dari seksyen sumber data

Bilangan item untuk mengembalikan per medan    Untuk menentukan bilangan item untuk setiap medan untuk cache buat sementara waktu dengan buku kerja, pilih salah satu yang berikut:

  • Automatik     Lalai bilangan item yang unik untuk setiap medan.

  • Tiada    Tiada item yang unik untuk setiap medan.

  • Max     Bilangan maksimum item yang unik untuk setiap medan. Anda boleh menentukan sehingga 1,048,576 item.

Nota: Seting ini kini tidak tersedia untuk sumber data OLAP.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×