Office Delve untuk pentadbir Office 365

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Lebih kerap anda dan rakan sekerja anda menggunakan Office 365 untuk bekerja bersama-sama, dengan melihat, mengedit dan berkongsi dokumen antara satu sama lain, maka Delve akan menjadi lebih berguna untuk anda semua. Ketahui selanjutnya tentang cara anda sebagai pentadbir boleh membantu pengguna menggunakan Delve dengan sepenuhnya.

Delve dikuasai oleh Office Graph dan menunjukkan kandungan yang paling relevan kepada pengguna berdasarkan pada individu yang berurusan dengan mereka dan perkara yang sedang dikendalikan oleh mereka. Maklumat dalam Delve disesuaikan untuk setiap pengguna. Delve tidak mengubah keizinan dan pengguna hanya akan melihat perkara yang mereka mempunyai capaian.

Sebagai pentadbir, anda boleh memastikan bahawa anda membenarkan organisasi anda mencapai Office Graph dan anda telah menyediakan perkhidmatan Office 365 lain yang digunakan oleh Delve, sebagai contoh SharePoint Online dan OneDrive for Business. Anda juga boleh membantu orang lain bermula dengan Delve, dan mengalamatkan soalan yang mungkin ditanya oleh pengguna.

Dalam artikel ini:

Perkara yang diperlukan untuk mendapatkan Delve

Mendapatkan ciri Delve yang baru dengan lebih pantas

Mengawal capaian ke Office Graph

Memperkenalkan Delve dalam organisasi anda

Membantu pengguna menyelesaikan masalah Delve

Tentang Office Graph

Sumber tambahan

Perkara yang diperlukan untuk mendapatkan Delve

Delve tersedia untuk Office 365 Enterprise (E1, E3 dan E4), Office 365 Education (E1, E3 dan E4) dan Office 365 Government (E1, E3 dan E4) Office 365 Business Essentialsdan Office 365 Business Premium.

Tanpa mengira pelan Office 365 yang anda mempunyai, anda perlu mengaktifkan perkhidmatan SharePoint Online dan memberikan pengguna lesen SharePoint Online sebelum mereka boleh mula menggunakan Delve. Anda juga perlu menyediakan Exchange Online jika anda inginkan lampiran muncul pada halaman rumah pengguna dalam Delve. Jika anda menyediakan Skype for Business Online, pengguna boleh memulakan perbualan Skype for Business Online terus dari Delve. Dan jika anda menyediakan Yammer Enterprise, pengguna boleh terlibat dalam perbualan Yammer tentang dokumen terus dari Delve.

Delve direka untuk berfungsi dengan versi semasa atau terdahulu Internet Explorer atau Firefox, atau versi Chrome atau Safari yang terkini. Untuk maklumat lanjut, lihat keperluan sistem Office 365.

Mendapatkan ciri Delve yang baru dengan lebih pantas

Jika anda ingin menerima kefungsian baru dalam Delve sebelum ia dijadikan tersedia dalam keluaran standard, anda boleh menyertai program Keluaran Pertama. Anda akan menerima kemas kini ciri baru sekurang-kurangnya dua minggu sebelum pelanggan dalam program Keluaran Standard. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat opsyen keluaran Office 365.

Untuk menyertai program First Release:

 1. Daftar masuk ke Office 365 dengan akaun sekolah atau kerja anda.

 2. Pergi ke Pusat pentadbiran Office 365.

 3. Pergi ke seting > profil organisasi.

 4. Di sebelah keluaran keutamaan, klik Edit.

 5. Untuk mendayakan keluaran pertama untuk semua pengguna dalam organisasi anda, pilih pertama keluaran untuk semua orang. Untuk mendayakan keluaran pertama untuk beberapa pengguna dalam organisasi anda, pilih pertama keluaran untuk pengguna yang dipilih.

  Petua: Sedikit masa diperlukan untuk membentuk pandangan Delve yang diperibadikan bagi pengguna dalam organisasi anda. Jika anda menyertai program Keluaran Pertama sebaik sebelum permulaan hujung minggu, mungkin orang lain akan menikmati pengalaman Delve yang baik pada permulaan minggu bekerja yang akan datang.

Pengguna melihat dalam Delve dipengaruhi oleh program keluaran yang telah anda pilih untuk organisasi anda. Lihat Delve Office saya kelihatan berbeza daripada apa yang anda Terangkan untuk gambaran keseluruhan perbezaan utama.

Mengawal capaian ke Office Graph

Anda mengawal capaian pada Office Graph dari Pusat pentadbiran SharePoint.

Jika anda tidak membenarkan capaian ke Office Graph, anda menyahdayakan semua kefungsian dalam Office 365 yang dikuasai oleh Office Graph, seperti Delve dan pandangan menemui dalam OneDrive for Business. Lihat Apakah kesan membenarkan atau tidak membenarkan capaian ke Office Graph? untuk maklumat lanjut.

 1. Daftar masuk ke Office 365 dengan akaun sekolah atau kerja anda.

 2. Pergi ke pusat pentadbiran SharePoint.

 3. Pilih Seting.

 4. Di bawah Office Graph, pilih salah satu perkara berikut:

  • Benarkan capaian pada Office Graph

  • Jangan benarkan capaian pada Office Graph

Memperkenalkan Delve dalam organisasi anda

Berikut adalah beberapa sumber yang anda boleh gunakan untuk membantu organisasi anda bermula dengan Delve.

Sebelum anda mengumumkan Delve

Mengumumkan Delve

 • Anda boleh memuat turun templat e-mel ini dan menyesuaikan diri untuk mengumumkan Delve dalam organisasi anda.

Dapatkan Delve aplikasi

Menggunakan Delve secara harian

Data dan rantau geografi

 • Apabila pengguna pergi ke Delve, contohnya dengan menaip delve.office.com dalam pelayar, ia anda secara automatik diubah hala ke rantau geografi yang penyewa Office 365 organisasi anda berada. Selepas ubah hala, awalan tiga huruf menunjukkan rantau ditambahkan URL, contohnya https://nam.delve.office.com Amerika Utara, atau https://eur.delve.office.com untuk Europe.

Membantu pengguna menyelesaikan masalah Delve

Gunakan maklumat dalam seksyen ini untuk membantu menyelesaikan isu dalam Delve.

Pengguna tidak melihat Delve dalam Office 365 pelancar aplikasi

Terdapat beberapa perkara yang anda patut semak jika satu atau lebih pengguna dalam organisasi anda tidak melihat Delve dalam pelancar aplikasi. Semua perkara ini perlu berada ada untuk organisasi anda sebelum mereka boleh mula menggunakan Delve.

Penyelesaian

Semak bahawa anda membenarkan organisasi anda mencapai Office Graph

 1. Daftar masuk ke Office 365 dengan akaun sekolah atau kerja anda.

 2. Pergi ke pusat pentadbiran SharePoint.

 3. Pergi ke Seting > Office Graph dan pastikan anda telah dipilih Benarkan capaian ke Graf Office.

  Nota: Jika anda mempunyai perkhidmatan kendiri SharePoint Online (SharePoint Online Pelan 1 atau SharePoint Online Pelan 2), anda akan melihat seting Office Graph dalam Pusat pentadbiran SharePoint. Namun, pengguna tidak akan dapat menggunakan Delve atau melihat Delve dalam pelancar aplikasi kerana Delve belum tersedia untuk perkhidmatan kendiri.

Semak bahawa anda menggunakan pelan Office 365 yang menyokong Delve

 1. Daftar masuk ke Office 365 dengan akaun sekolah atau kerja anda.

 2. Pergi ke Pusat pentadbiran Office 365.

 3. Pergi ke Bil > Langganan.

 4. Sahkan bahawa anda mempunyai salah satu langganan berikut:

  • Office 365 Enterprise (E1, E3, atau E4)

  • Office 365 Education (E1, E3 atau E4)

  • Office 365 Government (E1, E3 atau E4)

  • Office 365 Business Essentials

  • Office 365 Business Premium

Semak bahawa anda memperuntukkan lesen pengguna yang betul

 1. Daftar masuk ke Office 365 dengan akaun sekolah atau kerja anda.

 2. Pergi ke Pusat pentadbiran Office 365.

 3. Pergi ke Pengguna > Pengguna Aktif.

 4. Semak kotak di hadapan nama pengguna yang anda ingin untukkan lesen.

 5. Sahkan pengguna tersebut mempunyai salah satu daripada gabungan lesen berikut:

  • Pelan E1 Microsoft Office 365 berserta SharePoint Online (Pelan 1 atau 2)

  • Pelan E3 Microsoft Office 365 berserta SharePoint Online (Pelan 1 atau 2)

  • Pelan E4 Microsoft Office 365 berserta SharePoint Online (Pelan 1 atau 2)

  • Microsoft Office 365 Business Essentials berserta SharePoint Online (Pelan 1 atau 2)

  • Microsoft Office 365 Business Premium berserta SharePoint Online (Pelan 1 atau 2)

  Untuk maklumat lanjut tentang cara menguruskan lesen, lihat memperuntukkan lesen kepada pengguna dalam Office 365 untuk perniagaan.

Pengguna melihat rakan sekerja yang tidak berkaitan dalam Delve

Jika Windows Azure Active Directory mempunyai maklumat yang sudah lapuk atau jika belum disegerakkan dengan profil pengguna SharePoint Online, Delve mungkin tidak menunjukkan rakan sekerja yang paling berkaitan.

Delve menggunakan maklumat daripada profil pengguna dalam Office 365 untuk menentukan pengguna dalam organisasi anda yang paling kerap bekerja bersama anda. Profil ini mengandungi maklumat dari Windows Azure Active Directory dan profil pengguna SharePoint Online. Pada setiap 24 jam, maklumat individu dari Windows Azure Active Directory akan ditambahkan pada profil pengguna SharePoint Online secara automatik.

Penyelesaian

 • Semak dan bersihkan Windows Azure Active Directory anda dan tunggu maklumat disegerakkan ke profil pengguna SharePoint Online.

 • Jika anda organisasi akademik, penyegerakan antara Windows Azure Active Directory dan profil pengguna bukannya automatik. Pengguna anda perlu log masuk ke SharePoint Online sekurang-kurangnya sekali untuk mencipta profil pengguna.

 • Jika anda mempunyai Active Directory pada premis dan anda telah menyediakan penyegerakan Active Directory, pastikan ia disegerakkan dengan Windows Azure Active Directory dengan betul.

Pengguna tidak melihat gambar pengguna dalam Delve

Gambar pengguna dalam Delve diambil dari profil pengguna SharePoint Online. Jika tiada gambar untuk pengguna dalam profil pengguna SharePoint Online mereka, Delve tidak akan menunjukkan gambar.

Penyelesaian

 • Pastikan pengguna memuat naik gambar profil pengguna mereka ke SharePoint Online. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, halakan pengguna ke Melihat dan mengedit profil anda.

Pengguna melihat dokumen daripada pengguna lain yang telah mematikan dokumen dalam Delve

Pengguna boleh mematikan dokumen dalam Delve yang bermakna ia tidak akan melihat sebarang dokumen dalam Delvedan aktiviti serta hubungan dalam Office 365 mereka tidak akan disertakan dalam Office Graph.

Walau bagaimanapun, jika pengguna lain masih mempunyai capaian kepada dokumen daripada pengguna yang telah mematikan dokumen, mereka masih boleh melihat dokumen tersebut dalam Delve, seperti mereka boleh mencarinya dalam SharePoint Online.

Maklumat lain yang tersedia kepada semua orang dalam organisasi juga akan kelihatan walaupun jika pengguna telah mematikan dokumen, misalnya maklumat dari Azure Active Directory.

Penyelesaian

 • Tiada tindakan diperlukan.

Pengguna melihat sangat sedikit atau langsung tiada kandungan dalam Delve

Kandungan dalam Delve diambil daripada sumber kandungan yang berbeza merentasi Office 365, seperti Exchange Online, Office 365 Video, SharePoint Online dan OneDrive for Business.

Jika pengguna tidak mempunyai apa-apa kandungan yang diubah suai atau dilihat baru-baru ini dalam sumber kandungan ini, dan mereka tidak mempunyai capaian pada kandungan pengguna lain, Delve mungkin hanya menunjukkan sedikit kandungan atau langsung tiada kandungan. Pengguna juga perlu mempunyai lesen pada perkhidmatan Office 365 dan capaian pada Office Graph untuk melihat kandungan dalam Delve.

Penyelesaian

 • Galakkan pengguna anda menyimpan dan berkongsi dokumen dalam SharePoint Online dan OneDrive for Business. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, halakan pengguna ke Menyimpan dokumen anda di lokasi yang boleh dicapai oleh Delve.

 • Semak seting keizinan pada laman dan koleksi laman SharePoint Online untuk memastikan pengguna mempunyai capaian pada laman dan kandungannya yang betul.

 • Semak bahawa pengguna tersebut berada dalam Active Directory dan merupakan ahli kumpulan Active Directory yang betul. Untuk membuat pengesahan, pergi ke Pusat pentadbiran Office 365 > Pengguna > Pengguna Aktif.

 • Pastikan pengguna membenarkan Delve untuk menunjukkan dokumen. Untuk mengesahkan, membolehkan pengguna pergi ke Office 365 > Delve > seting ciri dan pastikan bahawa dokumen dalam Delve tidak dimatikan.

 • Pastikan anda telah memberikan lesen kepada pengguna untuk mencapai perkhidmatan Office 365 yang anda telah aktifkan.

Pengguna tidak dapat mencari item tertentu dalam Delve

Delve tidak mengubah mana-mana keizinan dan pengguna hanya akan melihat perkara yang mereka mempunyai capaian. Bukan semua jenis kandungan akan muncul dalam Delve, dan masa sehingga 24 jam mungkin diperlukan untuk menunjukkan dokumen baru. Selain itu, Delve mengutamakan kandungan yang telah diubah suai atau dilihat dalam jangka masa tiga bulan.

Penyelesaian

 • Semak langkah di bawah Pengguna melihat sangat sedikit atau langsung tiada kandungan dalam Delve.

 • Pastikan jenis kandungan disokong. Pada masa ini, dalam keluaran Standard Delve menunjukkan fail PDF, Word, Excel dan PowerPoint dan video yang telah dimuat naik ke Office 365 Video.

 • Semak apabila dokumen ditambahkan pada Office 365. Masa sehingga 24 jam mungkin diperlukan untuk menunjukkan dokumen baru dalam Delve.

Pengguna bimbang bahawa dokumen sulit atau sensitif akan tersedia dalam Delve

Sebarang dokumen yang dapat dilihat atau diedit oleh pengguna dalam Office 365 juga akan ditunjukkan dalam Delve. Delve tidak mengubah mana-mana keizinan dan pengguna hanya akan melihat dokumen yang mereka mempunyai capaian. Akan tetapi, kadangkala anda mungkin ingin menghalang kemunculan dokumen dalam Delve.

Penyelesaian

 • Semak seting keizinan bagi dokumen, laman dan pustaka, dan pastikan hanya pengguna yang ditentukan dapat mencapai kandungan.

 • Jika anda ingin menghalang kemunculan dokumen khusus dalam Delve, ikuti langkah dalam Menyembunyikan dokumen daripada Delve. Anda boleh meneruskan penyimpanan dokumen dalam Office 365 dan orang lain masih akan menemuinya melalui carian, ia hanya tidak akan ditunjukkan dalam Delve.

Tentang Office Graph

Delve dikuasai oleh Office Graph. Office Graph menyimpan data perwakilan tentang semua Office 365 item sebagai nod dalam Indeks graf. Data Office Graph disimpan dalam petak pelanggan persekitaran SharePoint Online dan Exchange Online dan mempunyai sama perlindungan data dan keselamatan sebagai data pelanggan lain yang disimpan dalam perkhidmatan awan yang sama. Data Office Graph dan metadata disimpan dalam sama data Pusat rantau sebagai Perkhidmatan data yang dikumpul daripada.

Office Graph menggunakan perhubungan beraneka untuk menerangkan sambungan antara item yang berlainan. Selain itu, Office Graph akan menggunakan analisis lanjutan dan teknik untuk mencipta pembelajaran mesin kesimpulan perhubungan beraneka – dipanggil wawasan.

Untuk mempersembahkan kandungan yang paling berkaitan dalam konteks yang berbeza, contohnya dalam Delve, Office Graph akan menggunakan analisis dua langkah. Mula-mula, mengira yang pengguna dalam Office Graph yang paling berkaitan dengan konteks semasa. Kedua, ia mengambil kandungan yang paling berkaitan yang berkaitan dengan pengguna ini. Kandungan yang disesuaikan untuk setiap pengguna, dan pengguna hanya melihat apa yang mereka telah mempunyai capaian.

Untuk pembangun, Office Graph wawasan dan beraneka perhubungan didedahkan melalui Microsoft Graph yang tunggal REST API akhir (https://graph.microsoft.com) yang mendedahkan berbilang api daripada perkhidmatan awan Microsoft. Untuk maklumat lanjut, lihat Microsoft Graph.

Apakah kesan membenarkan atau tidak membenarkan capaian ke Office Graph?

Apakah maklumat yang pengguna dalam organisasi anda lihat dalam Delve bergantung kepada program keluaran yang organisasi anda sertai, dan sama ada anda membenarkan capaian ke Office Graph.

Program Keluaran Standard

Jika anda membenarkan capaian ke Office Graph, pengguna dalam organisasi anda akan mempunyai Delve dalam Office 365 pelancar aplikasi dan mereka boleh menggunakan semua kefungsian dalam Delve. Mengklik individu dalam Delve akan membuka halaman individu tersebut. Halaman individu mengandungi maklumat profil pengguna seperti butiran carta organisasi dan maklumat kenalan dan dokumen yang berkaitan dengan individu.

Jika anda tidak membenarkan capaian ke Office Graph, Delve akan dialih keluar dari Office 365 pelancar aplikasi. Apabila pengguna lawati halaman individu, contohnya dengan mengklik pada individu dalam OneDrive for Business, halaman individu tersebut akan mengandungi maklumat profil pengguna sahaja. Tiada dokumen akan ditunjukkan. Pengguna masih boleh mencari untuk orang lain, tetapi bukan untuk dokumen atau papan.

Pandangan menemui dalam OneDrive for Business akan juga dialih keluar.

Keluaran Pertama

Jika anda memilih ke program Keluaran Pertama dan membenarkan capaian ke Office Graph, pengguna dalam organisasi anda akan mempunyai capaian yang lebih awal pada kefungsian Delve baru. Untuk gambaran keseluruhan perbezaan dalam perkara yang dilihat oleh pengguna dalam Delve antara Keluaran Pertama dan Keluaran Standard, lihat Office Delve saya kelihatan berbeza daripada yang diterangkan anda.

Jika anda tidak membenarkan capaian ke Office Graph, Delve akan dialih keluar dari Office 365 pelancar aplikasi. Apabila pengguna lawati halaman individu dalam Delve, tiada dokumen akan ditunjukkan.

Sumber tambahan

Pembangun

Pengguna akhir

Pentadbir

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×