ODDFPRICE (Fungsi ODDFPRICE)

Artikel ini memerihalkan sintaks formula dan penggunaan ODDFPRICE dalam Microsoft Excel.

Perihalan

Mengembalikan harga setiap $100 nilai muka jaminan yang mempunyai tempoh pertama yang ganjil (jangka pendek atau panjang).

Sintaks

ODDFPRICE(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [basis])

Penting: Tarikh sepatutnya dimasukkan menggunakan fungsi DATE atau sebagai hasil formula atau fungsi lain. Contohnya, gunakan DATE(2008,5,23) untuk hari ke-23 bagi Mei, 2008. Masalah mungkin berlaku jika tarikh dimasukkan sebagai teks.

Sintaks fungsi ODDFPRICE mempunyai argumen berikut:

 • Settlement    Diperlukan. Tarikh penyelesaian jaminan. Tarikh penyelesaian jaminan adalah tarikh selepas tarikh keluaran apabila jaminan dijual kepada pembeli.

 • Maturity    Diperlukan. Tarikh kematangan jaminan. Tarikh kematangan adalah tarikh jaminan tamat tempoh.

 • Issue    Diperlukan. Tarikh keluaran jaminan.

 • First_coupon    Diperlukan. Tarikh kupon pertama jaminan.

 • Rate    Diperlukan. Kadar faedah jaminan.

 • Yld    Diperlukan. Pulangan tahunan jaminan.

 • Redemption    Diperlukan. Nilai penebusan jaminan per nilai muka $100.

 • Frequency    Diperlukan. Bilangan bayaran kupon per tahun. Untuk bayaran tahunan, frekuensi = 1; untuk setengah tahun, frekuensi = 2; untuk suku tahunan, frekuensi = 4.

 • Basis    Pilihan. Jenis dasar kiraan hari untuk digunakan.

Dasar

Dasar kiraan hari

0 atau dikeluarkan

US (NASD) 30/360

1

Sebenar/sebenar

2

Sebenar/360

3

Sebenar/365

4

European 30/360

Catatan

 • Microsoft Excel menyimpan tarikh sebagai nombor siri berjujukan supaya boleh digunakan dalam pengiraan. Secara lalai, Januari 1, 1900 adalah nombor siri 1 dan Januari 1, 2008 adalah nombor siri 39448 kerana ia adalah 39,448 hari selepas Januari 1, 1900.

 • Tarikh penyelesaian adalah tarikh pembeli membeli kupon, seperti ikatan. Tarikh kematangan adalah tarikh kupon tamat tempoh. Sebagai contoh, katakan ikatan 30 tahun dikeluarkan pada Januari 1, 2008 dan dibeli oleh seorang pembeli pada enam bulan kemudian. Tarikh keluaran adalah Januari 1, 2008, tarikh penyelesaian adalah Julai 1, 2008 dan tarikh kematangan adalah Januari 1, 2038 iaitu 30 tahun selepas Januari 1, 2008, tarikh keluaran.

 • Settlement, maturity, issue, first_coupon dan basis dipenggal kepada integer.

 • Jika settlement, maturity, issue atau first_coupon bukan tarikh yang sah, ODDFPRICE mengembalikan nilai ralat #VALUE! .

 • Jika rate < 0 atau jika yld < 0, ODDFPRICE mengembalikan nilai ralat #NUM! .

 • Jika basis < 0 atau jika basis > 4, ODDFPRICE mengembalikan nilai ralat #NUM! .

 • Syarat tarikh berikut mesti dipenuhi; jika tidak, ODDFPRICE mengembalikan nilai ralat #NUM! :

  maturity > first_coupon > settlement > issue

 • ODDFPRICE dikira seperti berikut:

  Kupon pertama jangka pendek ganjil:

  Persamaan

  yang:

  • A = bilangan hari sejak permulaan tempoh kupon hingga tarikh penyelesaian (hari terakru).

  • DSC = bilangan hari dari penyelesaian hingga tarikh kupon berikutnya.

  • DFC = bilangan hari sejak permulaan awal kupon pertama ganjil hingga tarikh kupon pertama.

  • E = bilangan hari dalam tempoh kupon.

  • N = bilangan kupon yang perlu dibayar antara tarikh penyelesaian dan tarikh penebusan. (Jika nombor ini mengandungi pecahan, ia ditingkatkan kepada nombor bulat berikutnya.)

   Kupon pertama jangka panjang ganjil:

   Persamaan

   yang:

  • Ai = bilangan hari sejak permulaan ke-i atau terakhir, tempoh kuasi-kupon dalam tempoh ganjil.

  • DCi = bilangan hari dari tarikh laksana (atau tarikh keluaran) hingga kuasi-kupon pertama (i = 1) atau bilangan hari dalam kuasi-kupon (i = 2, ..., i = NC).

  • DSC = bilangan hari dari penyelesaian hingga tarikh kupon berikutnya.

  • E = bilangan hari dalam tempoh kupon.

  • N = bilangan kupon yang perlu dibayar antara tarikh kupon sebenar pertama dan tarikh penebusan. (Jika nombor ini mengandungi pecahan, ia ditingkatkan kepada nombor bulat berikutnya.)

  • NC = bilangan tempoh kuasi-kupon yang sesuai dalam tempoh ganjil. (Jika nombor ini mengandungi pecahan, ia ditingkatkan kepada nombor bulat berikutnya.)

  • NLi = panjang biasa dalam hari ke-i yang penuh atau terakhir, tempoh kuasi-kupon dalam tempoh ganjil.

  • Nq = bilangan seluruh tempoh kuasi-kupon antara tarikh penyelesaian dan kupon pertama.

Contoh

Salin data contoh dalam jadual berikut dan tampalkannya dalam sel A1 lembaran kerja Excel baru. Untuk memastikan formula menunjukkan hasil, pilihnya, tekan F2 kemudian tekan Enter. Jika perlu, anda boleh melaraskan lebar lajur untuk melihat semua data.

Data

Perihalan argumen

11/11/2008

Tarikh penyelesaian

3/1/2021

Tarikh kematangan

10/15/2008

Tarikh keluaran

3/1/2009

Tarikh kupon pertama

7.85%

Kupon peratus

6.25%

Hasil peratus

$100.00

Nilai penebusan

2

Frekuensi adalah setengah tahunan

1

Sebenar/dasar sebenar

Formula

Perihalan

H asil

=ODDFPRICE(A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10)

Harga per nilai muka $100 jaminan mempunyai tempoh pertama ganjil (pendek atau panjang), bagi bon yang menggunakan sebutan dalam sel A2:A10 sebagai argumen fungsi.

$ 113.60

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×