Mula menggunakan VoiceOver dengan aplikasi SharePoint pada iPhone

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Laman yang anda cipta dalam SharePoint adalah mudah untuk capaian melalui aplikasi SharePoint pada iPhone. Anda boleh menggunakan gerak isyarat dan VoiceOver — pembaca skrin terbina dalam untuk iOS — untuk membuka laman mendengar butiran aktiviti Laman, bekerja dengan fail, Cari individu, dan banyak lagi.

Nota: 

 • Prosedur dalam topik ini telah ditulis menggunakan laman SharePoint Online, yang mungkin mengandungi semua fungsi yang tersedia pada laman yang dicipta dengan SharePoint Server.

 • Unsur antara muka (UI) kandungan dan pengguna disertakan apabila anda membuka laman adalah berbeza dengan laman. Kandungan dan unsur UI yang diperihalkan dalam topik ini berfungsi sebagai contoh beberapa kandungan dan unsur yang anda mungkin melihat.

Dalam topik ini

Memulakan aplikasi SharePoint dan mendaftar masuk

 1. Untuk memilih aplikasi SharePoint, alihkan fokus sehingga anda mendengar "SharePoint" dan kemudian ketik aplikasi.

 2. Untuk membuka aplikasi dipilih, dwiketik padanya. Sebagai membuka aplikasi dan SharePoint logo teks dipilih, anda mendengar "SharePoint." Selepas anda membuka aplikasi SharePoint, UI mengandungi enam unsur yang anda boleh memilih (dalam tertib berikut, dari atas ke bawah):

  • Teks logo SharePoint

  • Teks penerangan di bawah teks logo SharePoint yang bermula dengan "Dapatkan pada laman SharePoint anda..."

  • Butang Daftar Masuk ke SharePoint Online

  • Daftar Masuk ke SharePoint hidangr butang

  • Unsure satu yang menggunakan pautan

  • Pautan beritahu kami membantu anda

 3. Untuk mendaftar masuk ke SharePoint Online, alihkan fokus ke butang Daftar Masuk ke SharePoint Online . Anda mendengar "Daftar Masuk ke SharePoint Online, butang." Dwiketik butang.

 4. Sebagai S skrinign dengan akaun kerja atau sekolah terbuka, fokus beralih ke kotak, dan anda mendengar "Someone@example.com, medan teks." UI mengandungi lima unsur yang anda boleh memilih (dalam tertib berikut, dari atas ke bawah):

  • Butang kembali

  • Teks logo SharePoint

  • Teks penerangan di bawah teks logo SharePoint yang bermula dengan "Daftar Masuk dengan kerja …"

  • Kotak nama pengguna

  • Butang berikut

 5. Dalam Nama pengguna kotak, menggunakan yang pada skrin papan kekunci di bahagian bawah skrin atau papan kekunci Luaran, taipkan nama pengguna untuk akaun anda, yang termasuk nama domain. Anda mendengar setiap huruf sambil anda menaip.

 6. Untuk memilih butang berikut , alihkan fokus kepadanya dan dwiketiknya. Anda mendengar "Berikut, butang." Apabila fokus beralih ke kotak kata laluan, dan anda mendengar "Pengesah, butang Batal." UI mengandungi aras lapan unsur yang anda boleh memilih (dalam tertib berikut, dari atas ke bawah):

  • Butang Batal

  • Teks logo Office 365

  • Teks penerangan di bawah teks logo Office 365: kerja atau akaun sekolah

  • Kotak Nama pengguna

  • Kotak kata laluan

  • Butang Daftar Masuk dan butang kembali

  • Pautan tidak dapat mencapai akaun anda

  • Pautan Office 365 lain di bahagian bawah skrin (hak cipta, terma penggunaan dan privasi dan kuki)

 7. Dalam kotak kata laluan , taipkan kata laluan untuk akaun anda. Anda mendengar setiap huruf sambil anda menaip.

 8. Untuk memilih butang Daftar Masuk , alihkan fokus kepada dan dwiketik. Anda mendengar "Daftar Masuk, butang." Apabila fokus beralih ke skrin laman , anda mendengar "Sedang berjalan, kembali, tajuk."

Membuka laman SharePoint

 1. Lakukan salah satu daripada berikut:

  • Memulakan aplikasi SharePoint dan mendaftar masuk.

  • Jika anda telah mendaftar masuk dan anda berada dalam kawasan yang berbeza bagi aplikasi, dalam penjuru kiri bahagian atas skrin, dwiketik butang kembali sehingga anda kembali ke skrin laman . Atau, jika butang laman tersedia di bahagian bawah skrin, dwiketik padanya.

 2. Apabila skrin laman terbuka, anda mendengar "SharePoint kembali, tajuk" atau nama laman yang anda telah dibuka sebelum ini. UI mengandungi empat aras unsur yang anda boleh memilih (dalam tertib berikut, dari atas ke bawah):

  • Nama skrin laman dan butang carian

  • Frequent tab dan tab berikut (bersebelahan)

  • Nama Laman setiap (dari atas ke bawah)

  • Butang laman , butang pautan , butang individu dan butang seting (bersebelahan)

  Petua: Secara lalai, apabila anda mendaftar masuk ke aplikasi, senarai laman yang paling kerap digunakan terbuka. Jika anda tidak dapat mencari laman yang anda inginkan dalam senarai ini, alihkan fokus ke arah atas skrin sehingga anda mendengar "berikut, Pivot" dan kemudian dwiketik. Senaraikan perubahan untuk memasukkan laman yang anda ikuti.

 3. Untuk memilih Laman, ketik sehingga anda mendengar nama laman.

 4. Untuk membuka laman, dwiketik padanya. Apabila Laman terbuka dan fokus beralih ke butang kembali , anda mendengar "Kembali, butang." UI mengandungi aras tujuh unsur yang anda boleh memilih (dalam tertib berikut, dari atas ke bawah):

  • Butang kembali dan butang carian

  • Butang lalai untuk Laman

  • Nama Laman

  • Seting Privasi (seperti awam) untuk laman dan bilangan ahli Laman

  • Butang menu

  • Aktiviti tajuk (secara lalai, skrin yang terbuka bagi Laman termasuk aktiviti terkini untuk laman.)

  • Nama fail setiap (dari atas ke bawah)

  Petua: Kandungan yang dimasukkan apabila anda membuka laman adalah berbeza dengan laman. Selepas anda membuka laman, butang laman , butang pautan , butang individu dan butang seting adalah tidak lagi tersedia di bahagian bawah skrin. Untuk kembali, dalam penjuru kiri bahagian atas skrin, dwiketik butang kembali sehingga anda kembali ke skrin laman . Anda mendengar nama laman yang anda telah dibuka sebelum ini.

Mendengar butiran aktiviti Laman

 1. Membuka laman SharePoint

 2. Untuk memilih fail dan mendengar butiran, dalam senarai fail yang secara lalai termasuk aktiviti terkini, ketik fail. Anda mendengar nama fail dan tarikh ia telah diubah suai atau dimuat naik.

Bekerja dengan fail terkini dan popular

 1. Membuka laman SharePoint.

 2. Untuk membuka SharePoint menu, ketik butang menu. Anda mendengar "Menu, butang." Kemudian dwiketik padanya. Apabila SharePoint menu terbuka dan fokus beralih ke opsyen perbualan , anda mendengar "Menu, tajuk, perbualan." Menu mengandungi empat opsyen: aktiviti, fail terkini, perbualandan buku nota.

 3. Untuk memilih opsyen fail terkini , ketik padanya. Anda mendengar "Fail terkini."

 4. Untuk mengaktifkan opsyen fail terkini , dwiketik padanya. Apabila skrin fail terkini terbuka dan fokus beralih ke butang kembali , anda mendengar "terkini dan popular fail, semula, butang." UI mengandungi aras sembilan unsur yang anda boleh memilih (dalam tertib berikut, dari atas ke bawah):

  • Kembali butang, nama laman dan butang carian

  • Tajuk fail terkini

  • Nama setiap kali fail (dari atas ke bawah) baru-baru ini

  • Butang Lihat lebih

  • Tajuk fail popular

  • Nama setiap fail yang popular (dari atas ke bawah)

  • Butang Lihat lebih

  • Pautan semak lalu semua fail anda dalam OneDrive

 5. Apabila anda memilih setiap fail, anda mendengar nama fail, tarikh dan masa ia terakhir diubah suai atau dimuat naik dan nama individu yang bekerja dengannya.

 6. Lakukan mana-mana perkara berikut:

  • Untuk mendengar butiran lanjut tentang fail, dwiketik dan tahan. Di bahagian bawah skrin menu terbuka yang mengandungi: nama fail, butang kongsi , butang butiran dan butang Batal . Untuk memilih dan mengaktifkan butang butiran , ketik padanya dan kemudian dwiketik padanya.

  • Pilih dan buka fail, ketik padanya dan kemudian dwiketik padanya. Aplikasi untuk produk yang fail telah dicipta terbuka.

   Petua: Untuk kembali ke aplikasi SharePoint, di penjuru kiri bahagian atas skrin, ketik butang kembali ke SharePoint . Anda mendengar "kembali ke SharePoint, butang." Dwiketik padanya.

  • Untuk menyemak lalu semua fail anda dalam OneDrive, di bahagian bawah skrin, ketik dan kemudian dwiketik pautan semak lalu semua fail anda dalam OneDrive .

Mencari individu dan mengenal pasti apa yang mereka sedang usahakan

 1. Lakukan salah satu daripada berikut:

  • Memulakan aplikasi SharePoint dan mendaftar masuk.

  • Jika anda telah mendaftar masuk dan anda berada dalam kawasan yang berbeza bagi aplikasi, dalam penjuru kiri bahagian atas skrin, dwiketik butang kembali sehingga anda kembali ke skrin laman .

 2. Apabila skrin laman terbuka, anda mendengar "SharePoint kembali, tajuk" atau nama laman yang anda telah dibuka sebelum ini. UI mengandungi empat aras unsur yang anda boleh memilih (dalam tertib berikut, dari atas ke bawah):

  • Nama skrin laman dan butang carian

  • Frequent tab dan tab berikut (bersebelahan)

  • Nama Laman setiap (dari atas ke bawah)

  • Butang laman , butang pautan , butang individu dan butang seting (bersebelahan)

 3. Untuk memilih dan mengaktifkan butang individu , ketik padanya. Anda mendengar "Individu, Tab, tiga empat." Dwiketik padanya. Apabila skrin individu terbuka, anda mendengar individu, Tab, tiga empat "sekali lagi. UI mengandungi empat aras unsur yang anda boleh memilih (dalam tertib berikut, dari atas ke bawah):

  • Nama skrin individu dan butang carian

  • Individu yang bekerja dengan tajuk

  • Nama setiap orang yang bekerja dengan anda (dari atas ke bawah)

  • Butang laman , butang pautan , butang individu dan butang seting (bersebelahan)

 4. Untuk memilih nama seseorang, ketik padanya. Anda mendengar nama individu dan jawatan mereka. Untuk membuka profil individu tersebut, dwiketik nama mereka. Apabila membuka profil mereka dan fokus beralih ke butang kembali , anda mendengar nama individu yang diikuti oleh "Kembali, butang." Dari atas ke bawah, anda boleh memilih dan mendengar butiran berikut tentang individu:

  • Nama

  • Jawatan

  • Jabatan

  • Tarikh pekerjaan

  • Nombor telefon

  • Alamat e-mel

  • Bekerja dengan tajuk

  • Nama individu yang sedang dikendalikan individu tersebut

  • Pautan Lihat lebih

  • Bekerja pada tajuk

  • Nama setiap fail yang individu telah usahakan baru-baru ini pada

Melihat atau mengubah suai seting profil dan akaun anda untuk laman SharePoint

 1. Lakukan salah satu daripada berikut:

  • Memulakan aplikasi SharePoint dan mendaftar masuk.

  • Jika anda telah mendaftar masuk dan anda berada dalam kawasan yang berbeza bagi aplikasi, dalam penjuru kiri bahagian atas skrin, dwiketik butang kembali sehingga anda kembali ke skrin laman .

 2. Apabila skrin laman terbuka, anda mendengar "SharePoint kembali, tajuk" atau nama laman yang anda telah dibuka sebelum ini. UI mengandungi empat aras unsur yang anda boleh memilih (dalam tertib berikut, dari atas ke bawah):

  • Nama skrin laman dan butang carian

  • Frequent tab dan tab berikut (bersebelahan)

  • Nama Laman setiap (dari atas ke bawah)

  • Butang laman , butang pautan , butang individu dan butang seting (bersebelahan)

 3. Untuk memilih dan mengaktifkan butang seting , ketik padanya. Anda mendengar "Seting, Tab, empat daripada empat." Dwiketik padanya. Sebagai seting skrin terbuka, anda mendengar "Seting, Tab, empat daripada empat" sekali lagi. UI mengandungi 12 unsur yang anda boleh memilih (dalam tertib berikut, dari atas ke bawah):

  • Nama skrin seting

  • Laman URL dan nama pengguna

  • Pautan Profil saya

  • Kosongkan Cache akaun pautan

  • Pautan Daftar keluar

  • Pautan Tambah atau tukar akaun

  • Butang Togol menggoncang untuk Hantar maklum balas

  • Nombor versi SharePoint

  • Pautan Hantar maklum balas

  • Pautan bantuan pandangan

  • Kenyataan privasi pautan

  • Pautan Notis pihak ketiga

 4. Lakukan salah satu daripada berikut:

  • Untuk melihat seting profil anda, pilih dan buka pautan Profil saya . Mula-mula, ketik. Anda mendengar "Profil saya, butang." Kemudian, dwiketik padanya. Apabila membuka profil anda dan fokus beralih ke butang kembali , anda mendengar nama anda, diikuti oleh "Kembali, butang."

  • Untuk mengubah suai sebarang akaun seting yang lain, pada skrin seting , ketik butang atau pautan, dan kemudian dwiketik padanya.

Sokongan teknikal untuk pelanggan Kurang Upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×