Mula Pantas: Pelajari Asas DAX dalam 30 Minit

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Panduan Mula Pantas ini adalah untuk pengguna baru Power Pivot dalam Excel atau projek model berjadual yang dikarang dalam SQL Server Data Tools. Panduan ini bertujuan untuk memberikan anda pengenalan yang pantas dan mudah mengenai cara anda boleh menggunakan Ungkapan Analisis Data (DAX) untuk menyelesaikan beberapa masalah pemodelan data dan analitis yang asas. Topik ini termasuk maklumat konseptual, siri tugas yang anda boleh selesaikan dan beberapa kuiz untuk menguji perkara yang anda telah pelajari. Selepas melengkapkan topik ini, anda seharusnya mempunyai pemahaman yang bagus mengenai konsep yang paling asas dalam DAX.

Apakah DAX?

DAX ialah koleksi fungsi, operator dan pemalar yang boleh digunakan dalam formula atau ungkapan, untuk mengira dan mengembalikan satu atau lebih nilai. Lebih ringkas lagi, DAX membantu anda mencipta maklumat baru daripada data yang sudah wujud dalam model anda.

Mengapakah DAX sangat penting?

Memang mudah untuk mencipta buku kerja dan mengimport data ke dalamnya. Anda juga boleh mencipta Jadual Pangsi atau Carta Pangsi yang memaparkan maklumat penting tanpa menggunakan sebarang formula DAX. Tetapi, bagaimana jika anda perlu menganalisis data jualan kritikal merentasi beberapa kategori produk dan untuk julat data berlainan? Atau, anda perlu menggabungkan data inventori penting daripada beberapa jadual dalam sumber data berlainan? Formula DAX menyediakan keupayaan ini dan banyak lagi keupayaan penting. Mempelajari cara untuk mencipta formula DAX yang berkesan akan membantu anda memanfaatkan sepenuhnya data anda. Apabila anda mendapat maklumat yang anda perlukan, anda boleh mula menyelesaikan masalah perniagaan sebenar yang menjejaskan pendapat anda. Ini ialah Risikan Perniagaan dan DAX akan membantu anda mencapainya.

Prasyarat

Anda mungkin sudah biasa dengan mencipta formula dalam Microsoft Excel. Pengetahuan tersebut akan membantu anda dalam memahami DAX, tetapi walaupun anda tiada pengalaman dengan formula Excel, konsep yang diperihalkan di sini akan membantu anda untuk mula mencipta formula DAX dan menyelesaikan masalah dunia sebenar BI dengan pantas.

Kami akan fokus khusus pada memahami Formula DAX yang digunakan dalam pengiraan. Anda sudah harus biasa dengan konsep asas lajur terhitung dan ukuran (juga dikenali sebagai medan terhitung), kedua-dua perkara yang diterangkan dalam Power Pivot bantuan. Anda juga harus biasa dengan Power Pivot dalam Excel pengarangan persekitaran dan alat.

Contoh Buku Kerja

Cara terbaik untuk mengetahui DAX adalah dengan mencipta beberapa formula asas, menggunakannya dengan data sebenar dan melihat sendiri hasilnya. Contoh dan tugas di sini menggunakan buku kerja Contoso Sample DAX Formulas.xlsx. Anda boleh memuat turun buku kerja daripada http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237472&clcid=0x409. Setelah anda memuat turun buku kerja ke komputer anda, bukanya kemudian buka tetingkap Power Pivot.

Mari Kita Bermula!

Kita akan mendasarkan DAX sekitar tiga konsep asas yang sangat penting: Sintaks, Fungsi dan Konteks. Sudah tentu, terdapat konsep penting yang lain dalam DAX, tetapi memahami tiga konsep ini akan menyediakan asas yang terbaik pada mana anda dapat membina kemahiran DAX anda.

Sintaks

Sebelum anda mencipta formula anda sendiri, mari kita lihat pada sintaks formula DAX. Sintaks termasuk pelbagai unsur yang membentuk formula, atau lebih ringkas, cara formula ditulis. Contohnya, mari kita lihat pada formula DAX yang ringkas yang digunakan untuk mencipta data (nilai) baru untuk setiap baris dalam lajur terhitung, yang dinamakan Margin, dalam jadual FactSales: (warna teks formula adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja)

Formula lajur terhitung

Sintaks formula ini termasuk unsur berikut:

 1. Operator tanda sama dengan (=) menunjukkan permulaan formula dan apabila formula ini dikira ia akan mengembalikan hasil atau nilai. Semua formula yang mengira nilai akan bermula dengan tanda sama dengan.

 2. Lajur yang dirujuk [SalesAmount] mengandungi nilai yang kita ingin tolak. Rujukan lajur dalam formula sentiasa dikurung oleh tanda kurung []. Tidak seperti formula Excel yang merujuk pada sel, formula DAX sentiasa merujuk pada lajur.

 3. Operator matematik tolak (-).

 4. Lajur yang dirujuk [TotalCost] mengandungi nilai yang kita ingin tolak daripada nilai dalam lajur [SalesAmount].

Apabila cuba memahami cara membaca formula DAX, adalah berguna untuk memecahkan setiap unsur kepada bahasa yang anda fikir dan bertutur seharian. Contohnya, anda boleh membaca formula ini sebagai:

Dalam yang FactSales jadual untuk setiap baris dalam lajur terhitung Jidar, kira (=) nilai dengan menolak nilai (-) dalam yang [ TotalCost ] lajur daripada nilai dalam yang [ SalesAmount ] lajur.

Mari kita lihat pada jenis formula yang digunakan dalam ukuran yang lain:

Formula lajur terhitung

Formula ini termasuk unsur sintaks berikut:

 1. Nama ukuran jumlah amaun jualan. Formula untuk ukuran boleh memasukkan nama ukuran, diikuti dengan titik bertindih, diikuti oleh formula pengiraan.

 2. Operator tanda sama dengan (=) menunjukkan permulaan formula kiraan. Apabila dikira, ia akan mengembalikan hasil.

 3. Fungsi SUM menambah semua nombor dalam lajur [SalesAmount]. Anda akan mempelajari lebih lanjut mengenai fungsi kemudiannya.

 4. Tanda kurung () mengurung satu atau lebih argumen. Semua fungsi memerlukan sekurang-kurangnya satu argumen. Argumen menghantar nilai kepada fungsi.

 5. Jadual yang dirujuk FactSales.

 6. Lajur yang dirujuk [SalesAmount] dalam jadual FactSales. Dengan argumen ini, fungsi SUM tahu pada lajur yang mana untuk mengagregatkan SUM.

Anda boleh membaca formula ini sebagai:

Untuk di ukuran bernama jumlah amaun jualan, kira (=) SUM nilai dalam yang [ SalesAmount ] lajur dalam yang FactSales Jadual.

Apabila diletakkan nilai lepas zon dalam senarai medan jadual pangsi, ukuran ini mengira dan mengembalikan nilai yang ditentukan oleh setiap sel dalam Jadual pangsi, contohnya, telefon bimbit di AS.

Perhatikan bahawa terdapat beberapa perkara yang berlainan pada formula ini berbanding formula yang kita gunakan untuk lajur terhitung Margin. Khususnya, kita telah memperkenalkan fungsi, SUM. Fungsi ialah formula yang telah ditulis yang menjadikannya lebih mudah untuk melakukan kiraan kompleks dan manipulasi dengan nombor, tarikh, masa, teks dan banyak lagi. Anda akan mempelajari lebih lanjut mengenai fungsi kemudiannya.

Berbeza dengan lajur terhitung Jidar sebelum ini, anda akan melihat lajur [SalesAmount] didahului oleh FactSales jadual yang dimiliki lajur. Ini dikenali sebagai nama lajur yang layak sepenuhnya bahawa ia termasuk nama lajur yang didahului dengan nama Jadual. Lajur yang dirujuk dalam Jadual yang sama tidak memerlukan nama Jadual akan disertakan dalam formula. Ini boleh menjadikan panjang formula yang merujuk banyak lajur lebih pendek dan lebih mudah dibaca. Walau bagaimanapun, ia adalah digalakkan untuk sentiasa memasukkan nama Jadual dalam Formula ukuran anda, walaupun apabila dalam Jadual yang sama.

Nota: Jika nama jadual mengandungi ruang, kata kunci disimpan atau aksara yang tidak dibenarkan, anda mesti mendedahkan nama jadual dalam tanda petikan tunggal. Anda juga mesti menyertakan nama jadual dalam tanda petikan jika nama mengandungi sebarang aksara di luar julat aksara abjad angka ANSI, tidak kira sama ada tempat anda menyokong set aksara atau tidak.

Formula anda sebaik-baiknya mempunyai sintaks yang betul. Dalam kebanyakan kes, jika sintaks salah, ralat sintaks akan dikembalikan. Dalam kes lain, sintaks mungkin betul tetapi nilai yang dikembalikan mungkin bukan apa yang anda jangkakan. Power Pivot (dan SQL Server Data Tools) termasuk IntelliSense, iaitu ciri yang digunakan untuk mencipta formula yang betul secara sintaks dengan membantu anda memilih unsur yang betul.

Mari kita cipta formula ringkas. Tugas ini akan membantu anda memahami sintaks formula dengan lebih lanjut dan cara ciri IntelliSense dalam bar formula dapat membantu anda.

Tugas: Cipta formula ringkas untuk lajur terhitung

 1. Jika anda masih belum berada dalam tetingkap Power Pivot , dalam Excel, pada yang Power Pivot reben, klik Power Pivot tetingkap.

 2. Dalam tetingkap Power Pivot, klik jadual (tab) FactSales.

 3. Skrol ke lajur paling kanan dan kemudian dalam pengepala lajur, klik Tambah Lajur.

 4. Klik bar formula sepanjang bahagian atas tetingkap pereka bentuk model.

  Bar Formula PowerPivot

  Kursor anda kini muncul dalam bar formula. Bar formula ialah tempat di mana anda boleh menaip formula untuk lajur terhitung atau medan terhitung.

  Mari kita luangkan sedikit masa untuk melihat pada tiga butang di sebelah kiri bar formula.

  Bar formula

  Apabila kursor aktif dalam bar formula, tiga butang tersebut menjadi aktif. Butang paling kiri, X, ialah butang batal. Cuba klik padanya. Kursor anda tidak lagi muncul dalam bar formula dan butang batal dan butang tanda semak tidak lagi muncul. Teruskan dan klik dalam bar formula sekali lagi. Butang batal dan butang tanda semak kini muncul semula. Ini bermakna anda sudah bersedia untuk mula memasukkan formula.

  Butang tanda semak ialah butang semak formula. Ia tidak melakukan apa-apa sehingga anda telah memasukkan formula. Kita akan kembali kepadanya seketika nanti.

  Klik butang Fx . Anda akan melihat kotak dialog baru muncul; kotak dialog selitkan fungsi. Kotak dialog selitkan fungsi ialah cara paling mudah untuk bermula dengan memasukkan DAX formula. Kami akan menambah fungsi kepada formula apabila kita mencipta ukuran sedikit kemudian, tetapi buat masa ini, anda tidak perlu Tambah fungsi pada formula lajur terhitung anda. Meneruskan dan tutup kotak dialog selitkan fungsi.

 5. Dalam bar formula, taipkan tanda sama dengan =, kemudian taipkan tanda kurung pembukaan [. Anda akan melihat tetingkap kecil muncul dengan semua lajur dalam jadual FactSales. Ini merupakan IntelliSense yang berfungsi.

  Disebabkan lajur terhitung sentiasa dicipta dalam jadual aktif yang anda berada, tidak perlu untuk mendahului nama lajur dengan nama jadual. Teruskan dan skrol ke bawah dan kemudian dwiklik [SalesQuantity]. Anda juga boleh skrol ke nama lajur yang anda inginkan dan kemudian tekan Tab.

  Kursor anda kini berada aktif di sebelah kanan [SalesQuantity].

 6. Taipkan ruang dan kemudian taipkan operator penolakan - (tanda tolak) dan kemudian taipkan satu lagi ruang.

 7. Sekarang, taipkan tanda kurung pembukaan lain [. Kali ini, pilih [lajurReturnQuantity] , dan kemudian tekan Enter.

  Jika anda mendapat ralat, lihat pada sintaks anda dengan teliti. Jika perlu, bandingkannya dengan formula dalam lajur terhitung Margin yang diperihalkan awal tadi.

  Selepas anda menekan Enter untuk melengkapkan formula, perkataan Mengira muncul dalam bar status di sepanjang bahagian bawah tetingkap Power Pivot. Pengiraan akan berjalan dengan pantas, walaupun anda baru sahaja mengira nilai baru yang lebih daripada tiga juta baris.

 8. Klik kanan pengepala lajur dan namakan semula lajur sebagai NetSales.

Selesai! Anda baru sahaja mencipta formula DAX yang ringkas namun berkuasa. Untuk setiap baris dalam jadual FactSales, formula NetSales mengira nilai dengan menolak nilai dalam lajur [ReturnQuantity] daripada nilai dalam lajur [SalesQuantity]. Perhatikan bagaimana kita baru sahaja menyatakan “Untuk setiap baris”. Ini merupakan sekilas pandang satu lagi konsep yang sangat penting dalam DAX; konteks baris. Anda akan mempelajari lebih lanjut mengenai konteks baris kemudiannya.

Petua: 

Sesuatu yang sangat penting untuk memahami apabila menaip operator dalam DAX formula adalah jenis data dalam argumen yang anda gunakan. Contohnya, jika anda taipkan formula berikut, = 1 & 2, nilai yang dikembalikan akan nilai teks "12". Ini adalah kerana ampersan (&) operator untuk perangkaian teks. DAX mentafsirkan formula ini untuk membaca: mengira hasil dengan mengambil nilai 1 sebagai teks dan menambah nilai 2 sebagai teks. Kini, jika anda menaip = 1 + 2, DAX membaca formula ini sebagai: mengira hasil dengan mengambil nilai angka 1 dan menambah nilai angka 2. Kursus, Hasilnya ialah "3", nilai berangka. DAX mengira nilai yang terhasil bergantung pada operator dalam formula tidak berdasarkan pada jenis data bagi lajur yang digunakan dalam argumen. Jenis data dalam DAX adalah sangat penting, tetapi di luar skop mula ringkas. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang jenis data dan operator dalam Formula DAX, lihat rujukan DAX (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=239769 & clcid = 0x409) dalam buku Online.

Mari kita cuba lagi. Kali ini, anda akan mencipta ukuran dengan menaipkan formula dan menggunakan IntelliSense. Jangan risau jika terlalu banyak anda tidak memahami formula. Perkara penting berikut adalah untuk mengetahui cara untuk mencipta formula menggunakan beberapa unsur bersama-sama dalam sintaks yang betul.

Tugas: Cipta formula ukuran

 1. Dalam jadual FactSales, klik pada sebarang sel kosong dalam Kawasan Pengiraan. Kawasan ini ialah kawasan sel kosong yang betul-betul di bawah jadual dalam tetingkap Power Pivot.

Kawasan Pengiraan PowerPivot

 1. Dalam bar formula, taipkan nama Jualan Suku Sebelumnya:

 2. Taipkan tanda sama dengan = untuk memulakan formula pengiraan.

 3. Taipkan beberapa huruf pertama CAL dan kemudian dwiklik fungsi yang anda ingin gunakan. Dalam formula ini, anda perlu menggunakan fungsi CALCULATE.

 4. Taipkan tanda kurung pembukaan ( untuk memulakan argumen yang perlu dihantar ke fungsi CALCULATE.

  Perhatikan selepas menaip tanda kurung pembukaan, IntelliSense menunjukkan kepada anda argumen yang diperlukan untuk fungsi CALCULATE. Anda akan mempelajari mengenai argumen seketika nanti.

 5. Taipkan beberapa huruf pertama Jadual FactSales dan kemudian dalam senarai juntai bawah, dwiklik FactSales[jualan].

 6. Taipkan koma (,) untuk menentukan penapis pertama, kemudian taipkan, PRE dan kemudian dwiklik fungsi PREVIOUSQUARTER.

  Selepas memilih fungsi PREVIOUSQUARTER, satu lagi tanda kurung pembukaan muncul, yang menunjukkan satu lagi argumen diperlukan; pada kali ini untuk fungsi PREVIOUSQUARTER.

 7. Taipkan beberapa huruf pertama Dim dan kemudian dwiklik DimDate[DateKey].

 8. Tutup kedua-dua argumen yang dihantar ke fungsi PREVIOUSQUARTER dan fungsi CALCULATE dengan menaip dua tanda kurung penutupan )).

  Formula anda akan kelihatan seperti ini:

  Jualan Suku Sebelumnya:=CALCULATE(FactSales[Sales], PREVIOUSQUARTER(DimDate[DateKey]))

 9. Klik butang semak formula pada bar formula untuk mengesahkan formula. Jika anda mendapat ralat, tentusahkan setiap unsur pada sintaks.

Anda melakukannya! Anda baru sahaja cipta ukuran menggunakan DAX, dan tidak ada mudah pada yang. Formula ini akan lakukan adalah mengira jumlah jualan untuk suku sebelumnya, bergantung pada penapis yang digunakan dalam Jadual pangsi atau carta pangsi.

Anda baru sahaja diperkenalkan kepada beberapa aspek penting formula DAX. Pertamanya, formula ini termasuk dua fungsi. Perhatikan fungsi PREVIOUSQUARTER disarangkan sebagai argumen yang dihantar ke fungsi CALCULATE. Formula DAX boleh mengandungi sehingga 64 fungsi tersarang. Tidak mungkin sesuatu formula akan mengandungi terlalu banyak fungsi tersarang. Bahkan, formula seperti itu adalah sukar untuk dicipta dan dinyahpepijat dan ia mungkin tidak begitu laju juga.

Dalam formula ini, anda juga telah menggunakan penapis. Penapis memperincikan apa yang akan dikira. Dalam kes ini, anda telah memilih satu penapis sebagai argumen, yang sebenarnya ialah fungsi lain. Anda akan mempelajari lebih lanjut mengenai penapis kemudiannya.

Akhirnya, anda telah menggunakan fungsi CALCULATE. Ini merupakan salah satu fungsi paling berkuasa dalam DAX. Apabila anda mula menulis model data dan mencipta lebih banyak formula kompleks, anda kemungkinan besar akan menggunakan fungsi ini banyak kali. Membincangkan fungsi CALCULATE adalah di luar skop Mula Pantas ini, tetapi sambil pengetahuan DAX anda berkembang, berikan perhatian khusus terhadap fungsi ini.

Nota: Lazimnya, untuk menggunakan fungsi Risikan Masa dalam formula DAX, anda mesti menentukan lajur tarikh unik dengan menggunakan kotak dialog Tandakan sebagai Jadual Tarikh. Dalam buku kerja Contoso DAX Formula Samples.xlsx, lajur DateKey dalam jadual DimDate dipilih sebagai jadual tarikh unik.

Kredit Tambahan

Anda mungkin bertanya: 'Apakah formula DAX yang paling mudah yang saya boleh mencipta' Juga jawapan yang merupakan 'formula yang anda tidak perlu'. Dan itulah yang sebenarnya apa yang anda boleh lakukan dengan menggunakan fungsi pengagregatan standard dalam ukuran. Model data hampir sebarang keperluan untuk menapis dan mengira data teragregat. Contohnya, fungsi SUM dalam ukuran jumlah amaun jualan yang anda melihat terdahulu digunakan untuk menambah semua nombor dalam lajur tertentu. DAX termasuk beberapa fungsi lain yang mengumpulkan nilai juga. Anda boleh mencipta formula yang menggunakan pengagregatan standard dengan menggunakan ciri Autojumlah secara automatik.

Tugas kredit tambahan: Cipta formula ukuran dengan menggunakan ciri Autojumlah

 1. Dalam jadual FactSales, skrol ke lajur ReturnQuantity dan kemudian klik pada pengepala lajur untuk memilih keseluruhan lajur.

 2. Pada tab rumah, pada reben, dalam Kumpulan pengiraan , klik butang Autojumlah.

AutoJumlah dalam PowerPivot

 1. Klik anak panah ke bawah di sebelah Autojumlah, dan kemudian klik purata (notis fungsi pengagregatan standard yang lain anda boleh menggunakan, juga).
  Dengan segera, ukuran baru dicipta dengan nama purata ReturnQuantity: diikuti oleh formula = AVERAGE([ReturnQuantity]).

Mudah bukan? Sudah tentu, bukan semua formula yang anda cipta akan menjadi semudah itu. Tetapi, dengan menggunakan ciri AutoJumlah anda boleh mencipta formula yang pantas dan mudah menggunakan pengiraan pengagregatan standard.

Ini sepatutnya memberikan anda pemahaman yang agak bagus mengenai sintaks yang digunakan dalam formula DAX. Anda juga telah diperkenalkan kepada beberapa ciri yang benar-benar hebat seperti IntelliSense dan AutoJumlah untuk membantu anda mencipta formula yang pantas, mudah dan tepat. Dan pastinya terdapat banyak lagi yang anda boleh pelajari mengenai sintaks. Satu tempat yang bagus untuk mengetahui lebih lanjut ialah Rujukan DAX atau SQL Books Online.

Kuiz Pantas Sintaks

 1. Apakah fungsi butang ini pada bar formula?
  Butang Fungsi

 2. Apakah yang sentiasa mengelilingi nama lajur dalam formula DAX?

 3. Bagaimanakah anda menulis formula seperti berikut:
  dalam yang DimProduct Jadual, bagi setiap baris yang UnitMargin lajur terhitung, mengira nilai dengan menolak nilai dalam yang UnitCost lajur daripada nilai dalam yang UnitPrice lajur?

Jawapan disediakan di hujung topik ini.

Fungsi

Fungsi ialah formula yang dipratentukan yang menjalankan pengiraan dengan menggunakan nilai khusus, yang dipanggil argumen, dalam tertib dan struktur tertentu. Argumen boleh menjadi fungsi lain, formula lain, rujukan lajur, nombor, teks, nilai logik seperti TRUE atau FALSE, atau pemalar.

DAX termasuk kategori fungsi berikut: Fungsi Tarikh dan Masa, Maklumat, Logik, Matematik, Statistik, Teks dan Risikan Masa. Jika anda biasa dengan fungsi dalam formula Excel, banyak fungsi dalam DAX akan kelihatan serupa kepada anda: walau bagaimanapun, fungsi DAX adalah unik dalam cara berikut:

 • Fungsi DAX sentiasa merujuk pada lajur atau jadual. Jika anda ingin menggunakan nilai khusus sahaja daripada jadual atau lajur, anda boleh menambah penapis pada formula.

 • Jika anda perlu menyesuaikan pengiraan baris demi baris, DAX menyediakan fungsi yang membenarkan anda menggunakan nilai rendah semasa atau nilai berkaitan sebagai argumen, untuk menjalankan kiraan yang berbeza mengikut konteks. Anda akan mempelajari lebih lanjut mengenai konteks kemudiannya.

 • DAX termasuk banyak fungsi yang mengembalikan jadual berbanding nilai. Jadual tidak dipaparkan, tetapi digunakan untuk menyediakan input bagi fungsi lain. Contohnya, anda boleh mengambil jadual dan kemudian mengira nilai berlainan dalamnya, atau mengira jumlah dinamik merentasi jadual atau lajur yang ditapis.

 • DAX termasuk pelbagai fungsi risikan masa. Fungsi ini membolehkan anda menentukan atau memilih julat tarikh dan menjalankan pengiraan dinamik berdasarkan padanya. Contohnya, anda boleh membandingkan jumlah merentasi tempoh selari.

Kadangkala adalah sukar untuk mengetahui fungsi yang anda perlu gunakan dalam formula. Power Pivot dan pereka bentuk model berjadual dalam SQL Server Data Tools, termasuk ciri Selitkan Fungsi, iaitu kotak dialog yang membantu anda memilih fungsi mengikut kategori dan menyediakan perihalan ringkas bagi setiap fungsi.

Selitkan Fungsi

Mari kita cipta formula baru yang termasuk fungsi yang anda akan pilih menggunakan ciri Selitkan Fungsi:

Tugas: Tambah fungsi pada formula dengan menggunakan Selitkan Fungsi

 1. Dalam jadual FactSales, skrol ke lajur paling kanan dan kemudian dalam pengepala lajur, klik Tambah Lajur.

 2. Dalam bar formula, taipkan tanda sama dengan =.

 3. Klik butang Selitkan Fungsi. Selitkan Fungsi Ini membuka kotak dialog Selitkan Fungsi.

 4. Dalam kotak dialog Selitkan Fungsi, klik kotak senarai Pilih kategori. Secara lalai, Semua dipilih dan semua fungsi dalam kategori Semua disenaraikan di bawah. Itu memang banyak fungsi, jadi anda perlu menapis fungsi untuk memudahkan anda mencari jenis fungsi yang anda inginkan.

 5. Untuk formula ini, anda ingin mengembalikan sedikit data yang sudah wujud dalam jadual lain. Untuk itu, anda akan menggunakan fungsi dalam kategori Penapis. Teruskan dan klik kategori Penapis dan kemudian dalam Pilih fungsi, skrol bawah dan dwiklik fungsi RELATED. Klik Ok untuk menutup kotak dialog Selitkan Fungsi.

 6. Gunakan IntelliSense untuk membantu anda mencari dan memilih lajur DimChannel[ChannelName].

 7. Tutup formula dan kemudian tekan Enter.

 8. Selepas anda menekan Enter untuk melengkapkan formula, perkataan Mengira muncul dalam bar status di sepanjang bahagian bawah tetingkap Power Pivot. Kini anda akan melihat bahawa anda baru sahaja mencipta lajur baru dalam jadual FactSales yang akan menyalurkan maklumat daripada jadual DimChannel.

 9. Namakan semula lajur sebagai Saluran.

  Formula anda sepatutnya kelihatan seperti ini: =RELATED(DimChannel[ChannelName])

Anda baru sahaja diperkenalkan kepada satu lagi fungsi sangat penting dalam DAX, fungsi RELATED. Fungsi RELATED mengembalikan nilai daripada jadual lain. Anda boleh menggunakan RELATED jika terdapat perhubungan antara jadual yang anda berada sekarang dan jadual yang mengandungi nilai yang anda ingin dapatkan. Sudah tentu, fungsi RELATED mempunyai banyak keupayaan. Dalam kes ini, anda kini boleh menyertakan saluran jualan untuk setiap jualan dalam jadual FactSales. Anda kini boleh menyembunyikan jadual DimChannel daripada senarai medan Jadual Pangsi, menjadikannya lebih mudah untuk dinavigasi dan melihat maklumat yang paling penting sahaja yang anda benar-benar perlukan. Serupa dengan fungsi CALCULATE yang diperihalkan awal tadi, fungsi RELATED adalah sangat penting dan anda kemungkinan besar menggunakannya banyak kali.

Seperti yang anda boleh lihat, fungsi dalam DAX boleh membantu anda mencipta formula yang sangat berkuasa. Kita sebenarnya baru menyentuh perkara asas fungsi. Sambil kemahiran DAX anda meningkat, anda akan mencipta formula menggunakan banyak fungsi berlainan. Salah satu tempat terbaik untuk mengetahui butiran mengenai semua fungsi DAX ialah dalam Rujukan Ungkapan Analisis Data (DAX).

Kuiz Pantas Fungsi

 1. Apakah yang sentiasa dirujuk oleh fungsi?

 2. Bolehkah formula mengandungi lebih daripada satu fungsi?

 3. Kategori fungsi yang mana anda akan gunakan untuk merangkaikan dua rentetan teks menjadi satu rentetan?

Jawapan disediakan di hujung topik ini.

Konteks

Konteks ialah salah satu konsep DAX yang paling penting untuk difahami. Terdapat dua jenis konteks dalam DAX; konteks baris dan konteks penapis. Kita akan melihat pada konteks baris dahulu.

Konteks Baris

Konteks baris paling mudah diterangkan sebagai baris semasa. Contohnya, ingat kembali pada lajur terhitung Margin yang anda lihat awal tadi semasa mempelajari mengenai sintaks? Formula =[SalesAmount] - [TotalCost] mengira nilai dalam lajur Margin untuk setiap baris dalam jadual. Nilai untuk setiap baris dikira daripada nilai dalam dua lajur lain, [SalesAmount] dan [TotalCost] dalam baris yang sama. DAX boleh mengira nilai untuk setiap baris dalam lajur Margin kerana ia mempunyai konteks: Untuk setiap baris, ia mengambil nilai dalam lajur [TotalCost] dan menolaknya daripada nilai dalam lajur [SalesAmount].

Dalam sel terpilih yang ditunjukkan di bawah, nilai $49.54 dalam baris semasa telah dikira dengan menolak nilai $51.54 dalam lajur [TotalCost] daripada nilai $101.08 dalam lajur [SalesAmount].

Konteks baris dalam PowerPivot

Konteks baris tidak hanya digunakan pada lajur terhitung. Konteks baris juga digunakan apabila formula mempunyai fungsi yang menggunakan penapis untuk mengenal pasti baris tunggal dalam Jadual. Fungsi sememangnya akan digunakan konteks baris bagi setiap baris Jadual terhadap mana ia penapisan. Jenis ini konteks baris paling kerap digunakan untuk ukuran.

Konteks Penapis

Konteks penapis adalah lebih sukar sedikit untuk difahami berbanding konteks baris. Penapis konteks dapat dijelaskan dengan paling mudah sebagai: Satu atau lebih penapis yang digunakan dalam kiraan yang menentukan hasil atau nilai.

Konteks penapis tidak wujud sebagai ganti kepada konteks baris; ia sebaliknya digunakan sebagai tambahan kepada konteks baris. Contohnya, untuk memperincikan lagi nilai untuk disertakan dalam pengiraan, anda boleh menggunakan konteks penapis yang bukan sahaja menentukan konteks baris, tetapi turut menentukan nilai (penapis) tertentu sahaja dalam konteks baris.

Konteks penapis paling mudah dilihat dalam Jadual Pangsi. Contohnya, apabila anda menambah TotalCost pada kawasan Nilai dan kemudian menambah Tahun dan Rantau pada Baris atau Lajur, anda menentukan konteks penapis yang memilih subset data berdasarkan pada tahun dan rantau tertentu.

Mengapakah itu konteks penapis sangat penting untuk DAX? Oleh sebab semasa konteks penapis boleh paling mudah digunakan dengan menambah lajur dan label baris dan penghiris dalam Jadual pangsi, penapis konteks juga boleh digunakan dalam DAX formula dengan mentakrifkan penapis menggunakan fungsi seperti semua, berkaitan, penapis, CALCULATE, mengikut perhubungan dan lajur dan ukuran lain. Contohnya, mari kita lihat formula berikut dalam ukuran bernama StoreSales:

Formula

Dengan jelas formula ini adalah lebih kompleks daripada beberapa formula lain yang anda pernah lihat. Walau bagaimanapun, untuk memahami formula ini dengan lebih baik, kita boleh memecahkannya, sama seperti apa yang kita lakukan dengan formula lain.

Formula ini termasuk unsur sintaks berikut:

 1. Nama ukuran StoreSales, diikuti oleh kolon:.

 2. Operator tanda sama dengan (=) menunjukkan permulaan formula.

 3. Fungsi CALCULATE menilai ungkapan, sebagai argumen, dalam konteks yang diubah suai oleh penapis yang ditentukan.

 4. Tanda kurung () mengurung satu atau lebih argumen.

 5. Ukuran [Sales] dalam Jadual yang sama sebagai ungkapan. Ukuran jualan mempunyai formula: = SUM(FactSales[SalesAmount]).

 6. Koma (,) memisahkan setiap penapis.

 7. Lajur yang dirujuk dan nilai tertentu DimChannel[ChannelName] =”Store”, sebagai penapis.

Formula ini akan memastikan jualan nilai sahaja, ditentukan oleh ukuran jualan, sebagai penapis, dikira hanya untuk baris dalam lajur DimChannel [ChannelName] dengan nilai "Store", sebagai penapis.

Seperti yang anda dapat lihat, keupayaan untuk menentukan konteks penapis dalam formula mempunyai keupayaan yang besar dan berkuasa. Berupaya untuk merujuk nilai tertentu sahaja dalam jadual berkaitan hanyalah salah satu contoh. Jangan risau jika anda tidak memahami sepenuhnya konteks dengan secara terus. Sambil anda mencipta formula anda sendiri, anda akan memahami konteks dengan lebih bagus dan cara ia penting dalam DAX.

Kuiz Pantas Konteks

 1. Apakah dua jenis konteks?

 2. Apakah itu konteks penapis?

 3. Apakah itu konteks baris?

Jawapan disediakan di hujung topik ini.

Ringkasan

Sekarang setelah anda mempunyai memahami asas konsep paling penting dalam DAX, anda boleh mula mencipta formula DAX untuk lajur terhitung dan ukuran sendiri. DAX sebenarnya boleh agak mengelirukan untuk mengetahui, tetapi terdapat banyak sumber tersedia untuk anda. Selepas membaca topik ini beberapa kali, dan mencuba-cuba beberapa Formula anda sendiri, anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang konsep DAX lain dan formula yang boleh membantu anda menyelesaikan masalah perniagaan anda sendiri. Terdapat banyak sumber DAX yang tersedia untuk anda dalam Power Pivot bantuan, SQL Server buku dalam talian, kertas putih dan blog daripada Microsoft dan awalan pakar BI. Wiki pusat sumber DAX (http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/dax-resource-center.aspx) adalah cara yang hebat untuk memulakan. Rujukan ungkapan analisis Data (DAX) juga merupakan sumber yang berguna. Pastikan anda simpan dalam kegemaran anda.

DAX dalam kertas putih BI Tabular Model, tersedia untuk dimuat turun (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237472&clcid=0x409) menyediakan penjelasan yang lebih terperinci pada konsep yang diperkenalkan di sini dan juga banyak konsep dan formula lanjutan yang lain. Kertas putih ini turut menggunakan buku kerja Contoso DAX Sample Formulas.xlsx yang sama yang anda sudah miliki.

Kuiz Pantas Jawapan

Sintaks:

 1. Membuka ciri Selitkan Fungsi.

 2. Tanda kurungan [].

 3. =[UnitPrice] - [UnitCost]

Fungsi:

 1. Jadual dan lajur.

 2. Ya. Formula boleh mengandungi sehingga 64 fungsi tersarang.

 3. Fungsi Teks.

Konteks:

 1. Konteks baris dan konteks penapis.

 2. Satu atau lebih penapis dalam kiraan yang menentukan nilai tunggal.

 3. Baris semasa.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×