Microsoft OneNote terma lesen produk pra keluaran Microsoft

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Terma lesen ini adalah perjanjian antara Microsoft Corporation (atau berdasarkan tempat tinggal anda, salah satu sekutunya) dan anda. Sila baca. Ia digunakan pada perisian pra keluar yang disebut di atas, yang termasuk media yang padanya anda menerimanya, jika ada. Terma tersebut juga digunakan pada sebarang

 • kemas kini,

 • tambahan,

 • perkhidmatan berdasarkan Internet dan

 • khidmat sokongan Microsoft

untuk perisian ini, melainkan terma lain disertakan bersama item tersebut. Jika begitu, terma tersebut akan diguna.

Penggunaan perisian bermaksud anda menerima terma ini. Jika anda tidak menerimanya, jangan gunakan perisian tersebut.

Seperti diperihalkan di bawah, penggunaan sesetengah ciri juga bermaksud anda membenarkan penghantaran sesetengah maklumat komputer standard untuk perkhidmatan berdasarkan Internet.

Sekiranya anda menerima terma pelesenan ini, anda mempunyai hak berikut.

 1. PEMASANGAN DAN HAK PENGGUNAAN.

 2. Pemasangan dan Penggunaan. Anda boleh memasang dan menggunakan salah satu salinan aplikasi pada sehingga lima (5) peranti Windows 8 yang bersekutu dengan akaun Microsoft yang berkaitan dengan akaun Gedung Windows anda.

 3. PERKHIDMATAN BERDASARKAN INTERNET. Microsoft menyediakan perkhidmatan berdasarkan Internet dengan perisian. Perubahan dan pembatalan boleh berlaku pada bila-bila masa.

 4. Kebenaran bagi Perkhidmatan Berdasarkan Internet. Ciri perisian yang diperihalkan di bawah dan dalam Kenyataan Privasi OneNote menyambung ke Microsoft atau sistem komputer pembekal perkhidmatan melalui Internet. Dalam sesetengah kes, anda tidak akan menerima notis berasingan apabila ia dihubungkan. Dalam sesetengah kes, anda boleh mematikan ciri ini atau tidak menggunakannya. Untuk maklumat lanjut mengenai ciri ini, sila lihat Kenyataan Privasi untuk OneNote. Penggunaan ciri ini bermaksud anda membenarkan penghantaran maklumat ini. Microsoft tidak menggunakan maklumat tersebut untuk mengenal pasti atau menghubungi anda.

 5. Maklumat Komputer. Ciri berikut menggunakan protokol Internet yang menghantar maklumat komputer sistem yang sewajar, seperti alamat protokol Internet anda, jenis sistem pengendalian, pelayar, nama dan versi perisian yang anda sedang gunakan serta kod bahasa peranti yang anda pasangkan perisian. Microsoft menggunakan maklumat ini untuk membuatkan perkhidmatan berdasarkan Internet tersedia untuk anda.

  • Program Pembaikan Pengalaman Pelanggan (CEIP). Perisian ini menggunakan CEIP. CEIP secara automatiknya menghantar maklumat mengenai perkakasan anda dan cara anda menggunakan perisian ini kepada Microsoft. Kami tidak menggunakan maklumat ini untuk mengenal pasti atau menghubungi anda. CEIP juga akan memuat turun fail kecil kepada komputer anda secara berkala. Fail ini membantu kami mengumpul maklumat mengenai masalah yang anda hadapi apabila menggunakan perisian tersebut. Apabila tersedia, maklumat bantuan baru mengenai ralat juga akan dimuat turun secara automatik. Ketahui lanjut tentang CEIP.

  • Ciri Kandungan Web. Ciri dalam perisian boleh mengambil kandungan berkaitan daripada Microsoft dan menyediakannya kepada anda. Untuk menyediakan kandungan, ciri ini menghantar kepada Microsoft jenis sistem pengendalian, nama dan versi perisian yang anda sedang gunakan, jenis pelayar dan kod bahasa peranti yang anda pasangkan perisian tersebut. Contoh ciri ini adalah lukisan klip, latihan dalam talian, bantuan dalam talian, bantuan dan Bantuan Aplikasi. Anda boleh memilih untuk tidak menggunakan ciri kandungan web ini.

 6. Penggunaan Maklumat. Kami akan menggunakan maklumat komputer dan maklumat CEIP untuk mempertingkatkan perisian dan perkhidmatan kami. Kami juga akan berkongsinya dengan orang lain, seperti vendor perkakasan dan perisian. Mereka boleh menggunakan maklumat tersebut untuk mempertingkatkan cara produk mereka berjalan dengan perisian Microsoft.

 7. Penyalahgunaan Perkhidmatan Berdasarkan Internet. Anda tidak boleh menggunakan perkhidmatan ini dalam sebarang cara yang akan mengancamnya atau mengurangkan penggunaan orang lain padanya. Anda tidak boleh menggunakan perkhidmatan ini untuk memperoleh capaian tanpa keizinan pada sebarang perkhidmatan, data, akaun atau rangkaian atas sebarang cara.

 8. TERMA. Terma perjanjian ini sah sehingga keluaran komersial perisian, kecuali Microsoft berhak untuk mengubah atau menamatkan perisian tersebut pada bila-bila masa, atas sebarang sebab. Perisian mungkin henti berfungsi jika anda mengemas kini atau mengubah peranti Windows 8 Consumer Preview anda atau jika anda cuba menggunakan perisian pada peranti Windows 8 Consumer Preview dengan ciri atau jenis pemproses yang lain. Anda bertanggungjawab untuk menyandarkan data yang anda simpan dalam perisian, termasuk kandungan yang anda muat naik menggunakan perisian tersebut. Jika Gedung Windows, perisian tersebut atau sebarang kandungan diubah atau ditamatkan, data anda akan dipadamkan atau anda tidak dapat mengambil data yang anda telah simpan. Microsoft tidak mempunyai kewajipan untuk mengembalikan data kepada anda.

 9. PERISIAN PRA KELUAR. Perisian ini adalah versi pra keluar. Ia mungkin tidak akan berfungsi seperti perisian versi muktamad. Kami mungkin akan mengubahnya pada versi muktamad, komersial. Kami juga mungkin tidak akan mengeluarkan versi komersial.

 10. MAKLUM BALAS. Jika anda memberi maklum balas mengenai perisian tersebut kepada Microsoft, anda memberikannya kepada Microsoft, tanpa caj, hak menggunakan, berkongsi dan memperdagangkan maklum balas dalam sebarang cara dan atas sebarang tujuan. Anda juga memberikannya kepada pihak ketiga, tanpa caj, sebarang hak paten yang diperlukan bagi produk, teknologi dan perkhidmatan mereka untuk menggunakan atau menjadikan antara muka dengan sebarang bahagian khusus perisian atau perkhidmatan Microsoft yang termasuk maklum balas. Anda tidak akan memberikan maklum balas yang tertakluk kepada lesen yang memerlukan Microsoft memberikan lesen kepada perisian atau dokumentasinya kepada pihak ketiga kerana kami menyertakan maklum balas anda padanya. Hak ini wujud dalam perjanjian ini.

 11. SKOP LESEN. Perisian ini berlesen, tidak dijual. Persetujuan ini hanya memberi anda sesetengah hak untuk menggunakan perisian. Microsoft memelihara semua hak lain. Melainkan undang-undang yang berkaitan memberikan anda lebih banyak hak walau dengan batasan ini, anda boleh menggunakan perisian hanya seperti dibenarkan dengan jelasnya dalam persetujuan ini. Dengan berbuat demikian, anda perlu mematuhi sebarang kekangan teknikal dalam perisian yang hanya membenarkan anda menggunakannya dalam cara tertentu. Anda tidak boleh

  • memintas sebarang had teknikal dalam perisian;

  • kejuruteraan songsang, menyahkompil atau menyahhimpun perisian, melainkan dan hanya setakat dibenarkan dengan jelasnya oleh undang-undang, walau dengan batasan ini;

  • membuat lebih banyak salinan perisian daripada yang ditentukan dalam perjanjian ini atau yang dibenarkan undang-undang, walau dengan batasan ini;

  • menerbitkan perisian untuk disalin oleh orang lain;

  • menyewa, memajak atau meminjamkan perisian;

  • memindahkan perisian atau perjanjian ini kepada mana-mana pihak ketiga; atau

  • menggunakan perisian untuk perkhidmatan yang mengehoskan perisian komersial.

 12. KEKANGAN EKSPORT Perisian tersebut tertakluk kepada undang-undang dan peraturan eksport Amerika Syarikat. Anda perlu mematuhi semua undang-undang dan peraturan eksport setempat dan antarabangsa yang digunakan pada perisian. Undang-undang ini termasuk kekangan destinasi, pengguna akhir dan penggunaan akhir. Untuk maklumat tambahan, sila lihat laman web Microsoft Exporting.

 13. KHIDMAT SOKONGAN. Oleh sebab perisian ini adalah "seadanya," kami mungkin tidak dapat menyediakan perkhidmatan sokongan untuknya.

 14. KESELURUHAN PERSETUJUAN. Perjanjian ini dan terma untuk tambahan, kemas kini, perkhidmatan berdasarkan Internet dan perkhidmatan sokongan yang anda gunakan adalah seluruh perjanjian bagi perisian dan peranti sokong.

 15. UNDANG-UNDANG BERKAITAN.

 16. Amerika Syarikat. Jika anda memperoleh perisian ini dalam Amerika Syarikat, undang-undang negeri Washington memantau pentafsiran perjanjian ini dan digunakan untuk menuntut perlanggarannya, tanpa mengira konflik prinsip undang-undang. Undang-undang negeri yang anda tinggal mengawal semua tuntutan lain, termasuk tuntutan bawah undang-undang pengguna negeri, undang-undang persaingan tidak sihat dan tort.

 17. Di luar Amerika Syarikat. Sekiranya anda memperoleh perisian ini di mana-mana negara lain, undang-undang negara tersebut digunakan.

 18. KESAN UNDANG-UNDANG. Persetujuan ini menerangkan hak undang-undang tertentu. Anda mungkin mempunyai hak lain di bawah undang-undang negara anda. Anda mungkin juga mempunyai hak sejajar dengan pihak yang anda dapatkan perisian daripadanya. Perjanjian ini tidak mengubah hak anda di bawah undang-undang negara anda jika undang-undang negara anda tidak membenarkan perbuatan sedemikian.

 19. PENOLAKAN WARANTI. Perisian ini diberikan lesen “seadanya.” Anda menanggung risiko penggunaannya. Microsoft tidak menanggung waranti, jaminan atau syarat. Anda mungkin mempunyai hak pengguna tambahan atau jaminan berkanun di bawah undang-undang setempat anda yang mana perjanjian ini tidak boleh diubah. Sehingga setakat yang dibenarkan oleh undang-undang setempat anda, Microsoft mengecualikan waranti kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan ketidaklanggaran yang tersirat.

UNTUK AUSTRALIA – Anda mempunyai jaminan berkanun bawah Undang-Undang Pengguna Australia dan tiada apa-apa dalam terma ini bertujuan untuk menjejaskan hak tersebut.

 1. BATASAN PADA DAN PENGECUALIAN REMEDI DAN GANTI RUGI. Anda boleh menebus ganti rugi langsung daripada Microsoft dan pembekalnya hanya sehingga kepada $5.00 A.S. Anda tidak boleh menebus sebarang ganti rugi lain, termasuk kepentingan diri, kehilangan untung, ganti rugi istimewa, tidak langsung atau sampingan.

Had ini digunakan pada

 • sebarang yang berkaitan dengan perisian, perkhidmatan, kandungan (termasuk kod) pada laman Internet pihak ketiga atau program pihak ketiga; dan

 • tuntutan untuk perlanggaran kontrak, perlanggaran waranti, jaminan atau syarat, liabiliti ketat, kecuaian atau tort lain sehingga setakat tertentu yang dibatasi oleh undang-undang berkaitan.

Had tersebut tetap dikenakan walaupun jika Microsoft mengetahui atau sepatutnya mengetahui kemungkinan ganti rugi tersebut. Pengehadan atau pengecualian di atas mungkin tidak berkaitan dengan anda kerana negara anda mungkin tidak membenarkan pengecualian atau pengehadan ganti rugi sampingan, kepentingan diri atau lain-lain.

Sila ambil perhatian: Oleh sebab perisian ini diedarkan di Quebec, Kanada, terma lesen ini disediakan di bawah dalam bahasa Perancis.

Remarque : Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, les termes de cette licence sont fournis ci- dessous en français .

TERMES DU CONTRAT DE LICENCE D’UN LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE MICROSOFT

MICROSOFT ONENOTE PREVIEW

Les présents termes ont valeur de contrat entre Microsoft Corporation (ou en fonction du lieu où vous vivez, l’un de ses affiliés) et vous. Lisez-les attentivement. Ils portent sur le logiciel en version précommerciale nommé ci-dessus, y compris le support sur lequel vous l’avez reçu le cas échéant. Ce contrat porte également sur les produits Microsoft suivants :

 • les mises à jour,

 • les suppléments,

 • les services Internet et

 • les services d’assistance technique

de ce logiciel à moins que d’autres termes n’accompagnent ces produits, auquel cas, ces derniers prévalent.

En utilisant le logiciel , vous acceptez ces termes . Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel .

Comme décrit ci- dessous , en utilisant certaines fonctions , vous consentez à ce que Microsoft recueille certaines informations standard pour des services Internet.

Dans le cadre du présent accord de licence , vous disposez des droits ci- dessous .

 1. INSTALLATION ET DROITS D’UTILISATION.

a. Installation et utilisation . Vous pouvez installer et utiliser une seule copie de l’application sur jusqu’à cinq (5) dispositifs Windows 8 qui sont affiliés au compte Microsoft associé à votre compte Windows Store.

 1. SERVICES INTERNET. Microsoft fournit des services Internet avec le logiciel. Ils peuvent être modifiés ou interrompus à tout moment.

  a. Consentement relatif aux services Internet. Les fonctionnalités du logiciel décrites ci-dessous et dans la Déclaration de Confidentialité OneNote se connectent aux systèmes informatiques de Microsoft ou de fournisseurs de services via Internet. Dans certains cas, vous ne recevrez pas de notification de connexion. Dans certains cas, vous pouvez désactiver ces fonctionnalités ou ne pas les utiliser. Pour plus d’informations sur ces fonctionnalités, consultez Privacy Statement for OneNote. En utilisant ces fonctionnalités, vous consentez à la transmission de ces informations. Microsoft n’utilise pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter.

i. Données informatiques. Les fonctionnalités suivantes utilisent des protocoles Internet, qui transmettent aux systèmes appropriés des données informatiques, telles que l’adresse IP, le type de système d’exploitation, le navigateur, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, ainsi que le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Microsoft utilise ces informations pour mettre à votre disposition le service Internet.

 • Program Pembaikan Pengalaman Pelanggan (CEIP). Ce logiciel utilise CEIP, qui envoie automatiquement à Microsoft des informations anonymes sur votre matériel et la façon dont vous utilisez ce logiciel. Nous n’utilisons pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter. CEIP télécharge également périodiquement sur votre ordinateur un petit fichier. Ce fichier nous permet de collecter des informations sur des erreurs constatées lors de l’utilisation du logiciel. Lorsque cela est possible, de nouvelles informations d’aide concernant les erreurs peuvent aussi être téléchargées automatiquement. Pour plus d’informations sur CEIP, consultez le site www.microsoft.com/products/ceip/EN-US/privacypolicy.mspx.

 • Fonctionnalités de contenu Web. Les fonctionnalités du logiciel peuvent extraire du contenu associé de Microsoft et vous le transmettre. Pour fournir ce contenu, ces fonctionnalités communiquent à Microsoft le type de système d’exploitation, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, le type de navigateur et le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Parmi ces fonctionnalités, citons les images clipart, les modèles, la formation en ligne, l’assistance en ligne, l’aide et Appshelp. Vous pouvez décider de ne pas faire appel à ces fonctionnalités de contenu Web.

ii. Utilisation d'informations. Nous pouvons être amenés à utiliser les informations sur votre ordinateur et informations sur CEIP, pour améliorer notre logiciel et nos services. Nous pouvons également être amenés à les partager avec des tiers, tels que des fournisseurs de matériels et de logiciels. Ceux-ci peuvent utiliser ces informations pour améliorer le fonctionnement de leurs produits avec le logiciel Microsoft.

b. Utilisation inappropriée des services Internet. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser ces services d’une quelconque manière qui aurait pour effet de les endommager ou de perturber leur utilisation. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser les services pour tenter d’accéder de façon non autorisée, par tout moyen, à tout service, donnée, compte ou réseau.

 1. DURÉE. Le présent contrat est applicable jusqu’à la mise sur le marché du logiciel, si ce n’est que Microsoft se réserve le droit de modifier ou d’arrêter le logiciel, à tout moment et pour quelque motif que ce soit. Le logiciel est susceptible de cesser de fonctionner si vous mettez à jour ou modifiez votre dispositif Windows 8 Consumer Preview ou si vous tentez d’utiliser le logiciel sur un dispositif Windows 8 Consumer Preview présentant des caractéristiques différentes ou équipé d’un autre type de processeur. Vous êtes responsable de la sauvegarde des données que vous stockez dans le logiciel, y compris le contenu que vous téléchargez avec le logiciel. Si le Windows Store, le logiciel ou un contenu téléchargé est modifié ou arrêté, il est possible que vos données soient effacées ou que vous ne soyez plus à même de récupérer des données que vous avez stockées. Microsoft n’est pas tenu de vous renvoyer les données.

 2. LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE. Ce logiciel est une version précommerciale. Il peut ne pas fonctionner comme une version final du logiciel. Nous sommes autorisés à le changer pour la version commerciale finale. Nous sommes également autorisés à ne pas éditer de version commerciale.

 3. RETOUR D’INFORMATIONS. Si vous faites part de vos observations concernant le logiciel à Microsoft, vous lui concédez gracieusement le droit d’utiliser, de partager et de commercialiser vos observations de quelque façon que ce soit et à toute fin. Vous concédez également à des tiers, à titre gratuit, tout droit e propriété sur leurs produits, technologies et services, nécessaires pour utiliser ou interfacer des parties spécifiques d’un logiciel ou service Microsoft qui inclut le retour d’informations. Vous ne donnerez pas d’informations faisant l’objet d’une licence qui impose à Microsoft de concéder sous licence son logiciel ou sa documentation à des tiers parce que nous y incluons vos observations. Ces droits survivent au présent contrat.

 4. PORTEE DE LA LICENCE. Le logiciel est concédé sous licence, pas vendu. Ce contrat vous octroie uniquement certains droits d’utilisation du logiciel. Microsoft se réserve tous les autres droits. À moins que la loi en vigueur vous confère davantage de droits nonobstant cette limitation, vous pouvez utiliser le logiciel uniquement tel qu’explicitement autorisé dans le présent accord. À cette fin, vous devez respecter les restrictions techniques du logiciel qui autorisent uniquement son utilisation de certaines façons. Vous n’êtes pas autorisé à :

  • contourner les limitations techniques du logiciel ;

  • reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler, sauf dans la mesure où ces opérations seraient expressément autorisées par la réglementation applicable nonobstant la présente limitation ;

  • faire plus de copies du logiciel que spécifié dans ce contrat ou par la réglementation applicable, nonobstant la présente limitation ;

  • publier le logiciel pour que d’autres le copient ;

  • louer ou prêter le logiciel ;

  • transférer le logiciel ou le présent contrat à un tiers ; ou

  • utiliser le logiciel pour des services d’hébergement commercial.

 5. RESTRICTIONS À L’EXPORTATION. Le logiciel est soumis à la réglementation américaine relative à l’exportation. Vous devez vous conformer à toutes les réglementations nationales et internationales relatives aux exportations concernant le logiciel. Ces réglementations comprennent les restrictions sur les destinations, les utilisateurs finaux et l’utilisation finale. Pour plus d’informations, consultez le site www.microsoft.com/exporting.

 6. SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE. Comme ce logiciel est fourni « en l'état », nous ne fourniront aucun service d’assistance.

 7. INTÉGRALITÉ DES ACCORDS. Le présent contrat ainsi que les termes concernant les suppléments, les mises à jour, les services Internet et d’assistance technique constituent l’intégralité des accords en ce qui concerne le logiciel et les services d’assistance technique.

 8. DROIT APPLICABLE.

a. États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel aux États-Unis, les lois de l’État de Washington, États-Unis d’Amérique, régissent l’interprétation de ce contrat et s’appliquent en cas de réclamation pour violation dudit contrat, nonobstant les conflits de principes juridiques. La réglementation du pays dans lequel vous vivez régit toutes les autres réclamations, notamment, et sans limitation, les réclamations dans le cadre des lois en faveur de la protection des consommateurs, relatives à la concurrence et aux délits.

b. En dehors des États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel dans un autre pays, les lois de ce pays s’appliquent.

 1. EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Vous pourriez également avoir des droits à l’égard de la partie de qui vous avez acquis le logiciel. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre ou pays si celles-ci ne le permettent pas.

 2. EXCLUSIONS DE GARANTIE. Le logiciel est concédé sous licence « en l’état ». Vous assumez tous les risques liés à son utilisation. Microsoft n’accorde aucune garantie ou condition expresse. Vous pouvez bénéficier de droits des consommateurs supplémentaires dans le cadre du droit local, que ce contrat ne peut modifier. Lorsque cela est autorisé par le droit local, Microsoft exclut les garanties implicites de qualité, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon.

 3. LIMITATION ET EXCLUSION DE RECOURS ET DE DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs limitée uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 • toute affaire liée au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers et

 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également même si Microsoft connaissait l'éventualité d'un tel dommage. La limitation ou exclusion ci-dessus peut également ne pas vous être applicable, car votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×